trešdiena, 2011. gada 30. novembris

Par apvienoto čakru


Pamazām mēs sākam apzināties, ka mūsu patiesā būtība ir Gars, ka mūsu šīs ze- mes „es” ir tikai viena no daudzajām izpausmēm uz šīs vai citām planētām mūsu Galaktikā vai Visumā un to rakstām ar mazo burtu. Bet jāatceras, ka nekur, ne uz kādas planētas, nevienā izplatījuma nav tieši tādas būtnes kā cilvēks, tas ir, Gars iemiesojumā. Mēs esam vienreizēja Dievišķā Avota izpausme, kas pabijusi daudzās dimensijās, lai iepazītu un izpētītu visas iespējamās Gara funkcijas. Daudzas inkarnā- cijas mūsu Gars ir apguvis cilvēka pieredzi, bet nu ir pienācis laiks, pacelties augšup visiem tiem, kas jau ir pamodušies. Stājoties uz atdzimšanas ceļa, mēs, cilvēki, atbrīvojam enerģiju, izmainām Zemes realitāti. Tas ir brīvprātīgs solis ar tīru nodomu, tas ir garīgums tīrā veidā.
Šodien, tuvojoties lielā cilvēciskā eksperimenta noslēgumam, mums priekšā stāv atdzimšana. Lielum lielam mūsu vairākumam, tas ir, visiem tiem, kam lemts bija pie- dzimt vecajā enerģijā, atdzimšanas procesā jāizmaina, jāpārraksta sava DNS. Par laimi, šoreiz priekš tam nebūs vajadzīgs ne skalpelis, ne zāles, ne plāksteris, jauna, unikāla cilvēka veidošanās notiek ar spēku, ko dod piepaceltais aizsegs, jaunā zemes enerģija, Zemes elektromagnētiskais režģis. Šo cilvēcisko būtņu neatliekams uzde- vums šodien ir apzinīgi mācīties uztvert Garu, tas nozīmē, saskaņot visus trīs savus zemākos enerģētiskos ķermeņus ar Gara enerģiju un atļaut šai enerģijai brīvi plūst caur tiem. Jāpiezīmē gan, ka jebkura cilvēka Gars un viņa ego vienmēr ir bijuši blakus, tikai ego to nav pamanījis.
Katram cilvēkam atdzimšanas process būs atšķirīgs, jo nav neviena otram pilnīgi līdzīga indivīda, tāpēc instrukcija par atdzimšanas procesu var būt tikai vispārēja raks- tura. Galvenais ir apzināties, ka visa būtība ir uzticēšanās Garam, nevis kaut kādām ārējām autoritātēm, ka tikai mēs paši savu realitāti radām ar savām domām, ka esam spējīgi apzināti radīt jebkuru objektu vai situāciju, ko vien vēlamies, un ka to varam sasniegt ar beznosacījumu Mīlestību.
Ikdienā mums jāizdara divas nieka lietas: pirmkārt, jāsamazina jūtīgums pret ne- vēlamām enerģijām, un jāpaaugstina jūtīgums pret vēlamām enerģijām. Lai izvairītos no cita cilvēka (vai arī kopējās realitātes) nevēlamas enerģijas, vispirms jāizslēdz šīs enerģijas no saviem laukiem, paaugstinot zemās frekvences savos laukos līdz līme- nim, kad nevar izsaukt nevēlamas rezonanses. No otras puses, mums jāpanāk rezonan-se ar enerģiju, kuru mēs gribam, ar Gara enerģiju. Cilvēkam nav jāizmaina savs ego, bet tikai savas domas par sevi, jo cilvēkā taču visu laiku bija Gars, tikai viņš to nezi- nāja. Atdzimšana izpaužas tā, ka ego sevi sāk uztvert pa jaunam, kā Garu, redz, jūt un domā kā Gars, kas viņš patiesībā arī ir. Tas viss kopumā liek paplašināt apziņu un pieņemt Gara veidolu, kas ir cilvēka augstākais sasniegums daudzu inkarnāciju virknē.
Uz Atdzimšanu tikai vienas durvis un uz tām rakstīts: NODOMS. Mēs paši izvē- lamies, ieiet vai ne. Nekāds augstāks Gars nepārvalda un neizrīko cilvēkus. Viņš uz-manīgi diriģē kopējo Esības orķestri, stingri ievērojot mūsu vissīkākās vēlmes. Ja tu ar stingru un tīru Nodomu esi izvēlējies šo ceļu, turpmākam došu dažus vispārīgus norā-dījumus un metodiku, kā veidot apvienoto čakru. Šo pieredzi var izmantot jebkurai darbībai, kas saistīta ar Garu, bet, pirmkārt, fokusēt sevi Atdzimšanai, pirms citu me- todiku pielietošanas. Sākumā parasti ir pietiekoši apvienot čakras no pirmās līdz des-mitai. Bet ja tiešām tu gribi pacelties līdz divpadsmitais un uzlādēt savus laukus ar Kristus Garu, īpašu uzmanību pievērs tam, lai noteikti būtu atvērtas Alfa un Omega čakras. Vispār Alfa un Omega tika atvērtas un aktivizētas tikai pēdējā laikā. Omega čakra atrodas apmēram 20 cm zem mugurkaula pamatnes un saista cilvēku ar plane- tāro apziņu. Sazemēšanās notiek tieši ar tās palīdzību, bet nevis ar pamatčakru. Alfa čakra atrodas 20 cm virs galvas un savieno cilvēku ar viņa piektās dimensijas Gaismas ķermeni.
 
Pieteikuma vingrinājumi (meditācija) čakru apvienošanai.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi unpārvēršu to par brīnišķīgu Gaismas lodi. Es atļauju Gaismai sevī plēsties plašumā.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā aptver manu kakla čakru un saules pinuma čakru un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā aptver manu pieres čakru un garīgi seksuālo čakru un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā aptver manu galvas čakru un pamatčakru un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār Alfa čakru virs manas galvas un Omega čakru zem mana mugurkaula un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un ap to.
·Es atļauju Metatrona vilnim rezonēt ar vienoto Gaismas lauku.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār astoto čakru virs manas galvas un līdz pat maniem ceļgaliem un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es atļauju savam emocionālajam ķermenim saplūst ar manu fizisko ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār devīto čakru virs manas galvas un līdz pat lieliem un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es atļauju savam mentālajam ķermenim saplūst ar manu fizisko ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār desmito čakru virs manas galvas un līdz pat manu pēdu apakšai un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ļauju savam spirituālajam ķermenim saplūst ar manu fizisko ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā ieskauj vienpadsmito čakru virs manas galvas un līdz pat manu pēdu apakšai un rada vienotu Gaismas lauku visā mana ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ļauju savam Garam saplūst ar manu ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā ieskauj visu sākot ar divpadsmito čakru virs manas galvas un līdz pat manu pēdu apakšai un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es atļauju Kristus Garam saplūst ar manu ķermeni.
·Es esmu vienots ar Gaismu.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un lūdzu savu Garu izstarot Gaismu no šī centra visaugstākajā līmenī un pilnībā piepildīt apvienoto lauku.
·Es šodien izstaroju Gaismu.
·Es esmu vienots ar Gaismu.
 
1. aug
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3324907