trešdiena, 2011. gada 30. novembris

Ješua:Par prātu un dzīves kontroli


Sveicināts, dārgais Ješua! Man radās jautājums sakarā ar plānošanu – mūsu darbību (dzīves) plānošanu, ilgtermiņa un īstermiņa. Cik tas ir nepieciešams un kā tas attiecas pret ideju par to, ka vajag dzīvot “iekš tagad”, šodien? Jo mēdz būt tā, ka, saplānojot pat tekošo dienu un “netiekot galā” ar šo plānu, rodas bezspēcības un vilšanās sajūta, nerealizēta nodoma “piesietās kravas” sajūta. Es saprotu, ka tas ir uztveres, paļaušanās uz dzīvi jautājums, tomēr gribētos dzirdēt tavu komentāru. Ar mīlestību un cieņu!


Es arī apsveicu tevi, dārgā! Es apsveicu tevi, brīnišķīgā un viedā dvēsele. Tas ir ļoti labs jautājums, un šis jautājums skar prāta darbību un viņa pastāvīgo un dabisko vēlēšanos visu kontrolēt. Tā patiešām ir viena no viņa ļoti svarīgām funkcijām – kontrolēt visu, kas notiek šajā ķermenī. Un šī funkcija patiešām ir ļoti svarīga dzīvē. Taču es iesaku jums neatdalīt savu apziņu un savu ķermeni, es jums iesaku uztvert tos kā vienu veselu, bet prast redzēt atšķirības. Ķermenis ar visām prāta funkcijām – tas ir tikai vienīgi jūsu dvēseles nesējs. Tas ir vienkārši nesējs, kurā atrodas jūsu Dvēsele,  kura ir saistīta ar Garu. Ķermenis ir radīts šai matērijai. Tas ir ļoti labs radīšanas produkts, brīnišķīgs produkts, un jums tas jāmīl, jālolo un jārūpējas par viņu, jo tieši ķermenis dod iespēju vispilnīgāk izpētīt visas šīs matērijas iespējas. Taču jums pie tam ir jāatceras, kas jūs esat ievērojami vairāk kā šis ķermenis.

Jums ir pilnīgi skaidri jāapzinās, ka dvēsele, kura iemitinās šajā ķermenī, ir ievērojami vairāk kā šis ķermenis. Un viņas iespējas ir ievērojami augstākas kā šī ķermeņa iespējas, kaut vai tāpēc, ka jūsu dvēselei ir saikne ar jūsu Mājām, ka jūsu dvēselei ir saikne ar Garu un ka jūsu apziņas paplašināšanās iespējas ir neierobežotas. Ar savu apziņu jūs varat iziet tālu aiz šī ķermeņa iespēju robežām. Jūs patiešām esat ievērojami vairāk kā šis ķermenis un viņa iespējas, to vajag ļoti labi apzināties un neierobežot sevis uztveri tikai caur šī ķermeņa uztveri. Tādejādi, mēs pieejam pie plānošanas jautājuma. Jūsu smadzenes tiecas pastāvīgi izpildīt savu funkciju – kaut ko plānot jūsu dzīvē. Un tā, kā mēs jau pasvītrojām augstāk, ir viņu normāla un pilnīgi dabiska funkcija. Jums ir ļoti svarīgi sasniegt tādu stāvokli, kad jūs neatļaujat zemes prātam, šī ķermeņa prātam, kontrolēt jūsu apziņu vairāk, kā tas ir nepieciešams. Ir svarīgi skaidri izjust šo šķautni un neiekrist prāta lamatās, par kurām mēs jau runājām mūsu iepriekšējās sarunās.

Plānošana – normāla funkcija, bet kā plānošana? Plānošana, cikos ķermenim ir ērtāk pamosties vai laisties miegā, cikos viņam veikt tās vai citas lietas, saistītas ar ķermeņa dzīvības funkciju nodrošināšanu? Jums nav zināmā savas apziņas stāvokļa stadijā jāieslēdz prāts jūsu apziņas lietu plānošanai. Lūk, šeit tad arī ir svarīgi noteikt šo šķautni. Noteikt sfēru, kurā beidzas prāta plānošana, un sfēru, kur jūs atlaižat savu apziņu patiesības meklējumos, kur jūs atlaižat apziņu tā paša savas apziņas paplašināšanās ceļa meklējumos. Jūsu apstākļos prāts visbiežāk baidās atlaist apziņu patstāvīgā lidojumā, viņš baidās to atlaist paplašināšanā, kaut kādā mērā šī kontrole ir nepieciešama.

Taču, no otras puses, jums jāatceras, ka, tā kā jūsu Dvēsele un Gars ir it kā šī ķermeņa nomnieki, tad tieši jūs uzstādāt, tieši jūsu apziņa, jūsu dvēsele, jūsu gars uzstāda jūsu prāta ietekmes robežas. Tāpēc, kad jūs plānojat kaut kādu tekošā laika intervālu matērijā, jums nav jāplāno, kādā veidā paplašināsies apziņa, ko viņa atklās jūsos pašos, jums nav jāplāno ar prātu pats paplašināšanās process. Jūsu dvēsele un Gars ļoti labi zina paplašināšanās iespēju robežas, jums ir jāatlaiž nekontrolētas paplašināšanās bailes. Es paskaidrošu, kāpēc. Nekontrolēta apziņas paplašināšanās nav iespējamu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir pilnīgi precīzas vibrāciju robežas: membrānas, filtri, kuri nedod iespēju jūsu apziņai paplašināties augstāk par tām iespējām, kuras šobrīd ir jūsu personīgajām energolauka vibrācijām un jūsu ķermenim. Otrkārt, šo procesu vienmēr ļoti precīzi kontrolē dievišķais gars. Jums ir ļoti svarīgi saprast, ka apziņa katru jūsu attīstības brīdi var paplašināties tieši par tik, cik jūs tam esat gatavi. Nav baiļu – nav nepieciešamības kontrolēt. Dievišķais Gars vienmēr kontrolē apziņas paplašināšanās iespējas no jūsu ķermeņa. Lūk, kāpēc jums nevajag baidīties paļauties uz dzīvi, lūk, kāpēc jums nevajag censties kontrolēt apziņas paplašināšanās procesu. Jūsu darbības matērijā ir jānosaka jūsu ķermeņa sagatavotībai un jūsu iespējām apziņas paplašināšanai. Es runāju par to, ka jūs varat plānveidīgi strādāt ar savu enerģētisko struktūru, varat plānot, ko jūs gribat izdarīt šodien. Jūs gribat atstrādāt kaut kādus noteiktus vibrāciju līmeņus, jūs gribat atstrādāt bailes, jūs gribat atstrādāt un izpētīt savas iespējas kaut kādā sava ķermeņa vibrāciju līmenī, jūs varat ieplānot ieiet sava ķermeņa garīgajās sakrālajās vietās. To jūs varat plānot, taču nekad nav nepieciešama jūsu apziņas paplašināšanās robežu plānošana. Apziņa paplašināsies par tik, cik sagatavots tam būs jūsu ķermenis. Ar tādu pieeju izdodas izvairīties no dziļas vilšanās, nerealizējoties kaut kādam nodomam.

Es gribu pievienot vēl vienu, loti svarīgu aspektu, par kuru ir vērts nedaudz parunāt. Jums, sasniedzot noteiktu vibrāciju līmeni un minimālas vibrāciju sastrādes, bet es runāju par to, kad jūs stabili strādājat Anahatas un anahatas kompleksa līmenī, kad jūs mērķtiecīgi pārejat uz vibrāciju līmeņa paaugstināšanu augstāk par anahatas kompleksu, tad notiek apbrīnojama lieta, kuru jūs iepriekš bijāt paredzējuši ļoti sen, kad jūs izteicāt savus vēlējumus vai pat paši piedalījāties sava ķermeņa, šī nesēja, izstrādē. Zemes prāta iespējas arī var paplašināties. Un tās paplašinās, tikko kā jūs savā attīstībā pārejat anahatas kompleksa robežu. Tas ir, jūsu smadzenes, jūsu zemes prāts, kontaktējoties ar Garu, izmantojot iespējas, kuras jūs atverat, paplašinot apziņu, iedarbina savu iespēju paplašināšanās procesu. Tas milzīgais potenciāls, kurš ir ielikts jūsu smadzenēs, sāk palielināties, tas sāk pakāpeniski aktivizēties, un, jo augstāk notiek jūsu apziņas paplašināšanās un tās nostiprināšanās augstākās vibrācijās, augstākos līmeņos, jo ātrāk notiek šis process, jo vairāk paplašinās jūsu zemes prāta iespējas. Un tieši tādā veidā notiek jūsu apzināšanās, jūsu apzinātas piedalīšanās apziņas paplašināšanās procesos, process. Un šajā etapā notiek apbrīnojamas lietas. Smadzenes turpina izpildīt savas funkcijas, saistītas ar šī ķermeņa dzīvības procesu nodrošināšanu un normālu eksistenci, no otras puses, ieslēdzas to papildus funkcijas, kuras palīdz apzināties tos procesus, kuri notiek ar jūsu apziņu, viņai paplašinoties. Un tās no kontroles orgāna, orgāna, kurš tiecas ierobežot jūs un kurš var ģenerēt jums kaut kādas bailes, tās kļūst par jūsu sabiedroto.

Un šeit man ir jāsaka un jāpasvītro, jo tas ir ļoti svarīgi, ka, kaut arī jūsu smadzenes ir ierobežotas atšķirībā no apziņas, tām ir liels iespēju potenciāls. Jūsu zinātnei zināmi skaitļi, pētot smadzeņu funkcijas: parastu cilvēku smadzenes izmanto 7-9% no savām iespējām. Tiem cilvēkiem, kurus jūs saucāt par ģēnijiem un kuri izdarīja, no jūsu redzes viedokļa, unikālus atklājumus, vai kuriem bija unikālas spējas, bija līdz 14% no šīm smadzenēm pieprasītu funkciju. Tad, lūk, paplašinoties jūsu apziņai, jūsu smadzeņu iespēju latiņa paceļas, paceļoties jūsu apziņai. Un, jo augstāk jūs paplašināt savu apziņu, jo augstāk jūs to nostiprināt, jo augstāk un par lielāku procentu paaugstinās jūsu smadzeņu iespējas. Tādā stāvoklī, kad sākas smadzeņu citu daļu aktivizācijas process, kad norisinās to funkciju paplašināšanās, kad notiek to potenciāla aktivizācija, smadzenes pārstāj būt par ierobežojošu elementu, tās kļūst par jūsu sabiedroto, un tad izzūd iespēja bloķēt jūsu attīstību ar zemes prātu, un tad principā izzūd jebkuru baiļu formēšanās un nostiprināšanās iespēja. Pazūd pat bailes pamest šo ķermeni uz laiku vai uz visiem laikiem, jo šajā laikā jūs jau ļoti labi apzināties, ka jūsu ķermenis – tas ir vienīgi tikai jūsu nesējs, vienīgi tikai jūsu instruments matērijas izzināšanai, un ka dzīve ar to ne pavisam nebeidzas. Tā vienkārši pāriet jaunā kvalitātē un iegūst jaunas iespējas.

Es ceru, dārgā, man izdevās pietiekamā mērā nokomentēt jautājumus, kuri tevi uztrauca sakarā ar prāta kontroli un plānošanu. Es novēlu tev plūstošu un mierīgu pāreju uz šo jauno zemes prāta stāvokli, lai nekādas bailes, nekādi iekšēji ierobežojumi netraucētu tavas apziņas pacelšanos, lai nekas neaptumšotu tavu dzīvi un lai tā atnestu tikai prieku. Pastāvīga atklājuma prieku, pastāvīgas kustības prieku, radīšanas prieku, neierobežotas mīlestības prieku, vieduma prieku un saprašanas prieku par to, ka tieši jūs kolektīvi izdomājāt to ceļojumu, to piedzīvojumu, kuru jūs veicat tagad. Un priekšā jums ir ļoti daudz interesantu un priecīgu atklājumu. Lai ir svētīts jūsu sevis un savu iespēju atklāšanas prieks. Lai ir svētīta jūsu dzīve, lai tā pildās ar viedumu, mīlestību, gaismu un lai šis ceļojums būtu viegls, jautrs un patīkams.

ES ESMU JEŠUA, un es vienmēr esmu ar jums.
Saņemts 31.03.2009. Nika


 tulkoja Jānis Oppe

"99 Baltie zirgi" filiāle Valmierā


LAI TOP „99 BALTIE ZIRGI” FILIĀLE VALMIERĀ !
       Vairāk kā 40 gadus pēc savas eksperimentālās izglītības sistēmas - Humānās pedagoģijas Gruzijā un Krievijā strādā Dieva izredzēts Skolotājs - profesors Šalva Amonašvili. Viņa Humānā pedagoģija ir mīlestības, prieka, savstarpējas sadarbības un kopēju panākumu pedagoģija, kas veido spēcīgu, laimīgu un veselīgu personību.

     Jau 18 gadus uz šīs pedagoģijas bāzes darbojas arī Drustu Tautskola „ 99 Baltie zirgi” (www.drustutautskola.lv). Skola ir akreditēta, mācību programmas ir licenzētas un bērni apgūst valsts izglītības standartam atbilstošu saturu.

Latvijā darbojas jau 3 šīs skolas filiāles:
*Ikšķiles Brīvā skola (www.brivaskola.lv);
*Tukuma Dzīvā skola (www.dzivaskola.lv);
*Māras skola Rīgā, Bišumuižā (www.marasskola.lv)

Visas šīs skolas radītas ciešā skolotāju un vecāku kopdarbībā.

      Humānajā  pedagoģijā galvenais princips ir „ Vispirms mīlēt, tad mācīt”. 2011.g. 17.jūlijā pieņemtais Humānās pedagoģijas Manifests saka: „ Kas nav no mīlestības pret bērnu, tas ir no ļauna” (www.humped.lv). Humānajā pedagoģijā valda kopveseluma (jeb holistiskais) pasaules uzskats: nekas šajā pasaulē nepastāv atrauti no citiem, viss un ikviens eksistē kā viena veseluma daļa – kā vienas un vienotas enerģētiskās sistēmas sastāvdaļa. Skola īsteno kopveseluma pieeju personības attīstībā un audzināšanā, vienlīdz augstu vērtējot bērna fiziskās, emocionālās, intelektuālās un garīgās vajadzības. Un arī pats bērns tiek uzskatīts kā „Debesu un Zemes, Gara un Matērijas savienība” (Hum. ped. Manifests), kā Dieva sūtīta Dvēsele. Katrs bērns atnāk uz Zemi ar savu misiju, kas jāatklāj un jāīsteno. Ja tas izdodas, cilvēks ir laimīgs.

     Pasaule sākusi runāt par Jaunās Paaudzes Bērnu nākšanu uz Zemes. Viņu misija ir augstāka par jebkuru iepriekšējās paaudzes misiju. Šos bērnus dēvē dažādi: Gaismas Bērni, Zvaigžņu Bērni, Bērni ar Kosmisku apziņu. Šie bērni ir viedi, vispusīgi talantīgi, daļai no viņiem ir neparastas spējas. Šo bērnu Dvēseles ir viegli ievainot ar autoritārismu, brutalitāti, dvēselisku tukšumu un vienaldzību. Humānās pedagoģijas uzstādījums – pieņemt pašreizējos bērnus par Gaismas pārstāvjiem - viņiem vajadzīgi tādi vecāki, skolotāji un audzinātāji, kas tiecas uz Gaismu. Viņiem vajadzīga mīlestības, labestības, sapratnes, sadarbības, dvēseliskuma, iedvesmas, līdzcietības un aizsardzības pilna dzīves telpa. Tādu piedāvā Humānā pedagoģija, kur valda skolotāja ticība tam, ka bērna spējas ir neierobežotas. Šī pedagoģija nerunā par konkurētspēju (jo mēs esam cilvēki, nevis „ resursi, darbaspēks”), bet gan par sadarbību. Visi pedagoģiskie procesi tiek veidoti atbilstoši Bērna vienotajai būtībai, nevis materiālajai dabai. Skolā centrā ir Bērns, nevis mācību programma vai skolotājs.

      Š. Amonašvili saka: „ Cilvēks kopš dzimšanas ir spārnots. Lidojuma augstumu var izmērīt ar domu. Lidojuma skaistumu izsaka jaunrade. Lidojuma straujumu izsaka atdeve. Lidojumā uzvar drosmīgais”. Un ja Bērnam, šim mazajam putnēnam, viens no spārniem ir Gaismu un Mīlestību dodoši vecāki, otrs spārns – Gaismu un Mīlestību dodoša skola, tad atliek novēlēt: „ Laimīgu lidojumu!”

8.decembrī plkst. 19:00 J. Daliņa stadiona Sporta rehabilitācijas centrā gaidīsim uz tikšanos interesentus - vecākus, vecvecākus, skolotājus un visus citus, kuri vēlas ņemt aktīvu dalību Valmieras Baltās skolas kā „ 99Baltie zirgi” filiāles(ar pirmskolas grupiņu) veidošanā!
Lai mums izdodas!
                                  Iniciatīvas grupa
Аудио запись вебинара «Чему нас учат наши дети» 
http://www.reincarnationcoaching.com/audio-zapis-vebinara-chemu-nas-uchat-nashi-deti/

Par apvienoto čakru


Pamazām mēs sākam apzināties, ka mūsu patiesā būtība ir Gars, ka mūsu šīs ze- mes „es” ir tikai viena no daudzajām izpausmēm uz šīs vai citām planētām mūsu Galaktikā vai Visumā un to rakstām ar mazo burtu. Bet jāatceras, ka nekur, ne uz kādas planētas, nevienā izplatījuma nav tieši tādas būtnes kā cilvēks, tas ir, Gars iemiesojumā. Mēs esam vienreizēja Dievišķā Avota izpausme, kas pabijusi daudzās dimensijās, lai iepazītu un izpētītu visas iespējamās Gara funkcijas. Daudzas inkarnā- cijas mūsu Gars ir apguvis cilvēka pieredzi, bet nu ir pienācis laiks, pacelties augšup visiem tiem, kas jau ir pamodušies. Stājoties uz atdzimšanas ceļa, mēs, cilvēki, atbrīvojam enerģiju, izmainām Zemes realitāti. Tas ir brīvprātīgs solis ar tīru nodomu, tas ir garīgums tīrā veidā.
Šodien, tuvojoties lielā cilvēciskā eksperimenta noslēgumam, mums priekšā stāv atdzimšana. Lielum lielam mūsu vairākumam, tas ir, visiem tiem, kam lemts bija pie- dzimt vecajā enerģijā, atdzimšanas procesā jāizmaina, jāpārraksta sava DNS. Par laimi, šoreiz priekš tam nebūs vajadzīgs ne skalpelis, ne zāles, ne plāksteris, jauna, unikāla cilvēka veidošanās notiek ar spēku, ko dod piepaceltais aizsegs, jaunā zemes enerģija, Zemes elektromagnētiskais režģis. Šo cilvēcisko būtņu neatliekams uzde- vums šodien ir apzinīgi mācīties uztvert Garu, tas nozīmē, saskaņot visus trīs savus zemākos enerģētiskos ķermeņus ar Gara enerģiju un atļaut šai enerģijai brīvi plūst caur tiem. Jāpiezīmē gan, ka jebkura cilvēka Gars un viņa ego vienmēr ir bijuši blakus, tikai ego to nav pamanījis.
Katram cilvēkam atdzimšanas process būs atšķirīgs, jo nav neviena otram pilnīgi līdzīga indivīda, tāpēc instrukcija par atdzimšanas procesu var būt tikai vispārēja raks- tura. Galvenais ir apzināties, ka visa būtība ir uzticēšanās Garam, nevis kaut kādām ārējām autoritātēm, ka tikai mēs paši savu realitāti radām ar savām domām, ka esam spējīgi apzināti radīt jebkuru objektu vai situāciju, ko vien vēlamies, un ka to varam sasniegt ar beznosacījumu Mīlestību.
Ikdienā mums jāizdara divas nieka lietas: pirmkārt, jāsamazina jūtīgums pret ne- vēlamām enerģijām, un jāpaaugstina jūtīgums pret vēlamām enerģijām. Lai izvairītos no cita cilvēka (vai arī kopējās realitātes) nevēlamas enerģijas, vispirms jāizslēdz šīs enerģijas no saviem laukiem, paaugstinot zemās frekvences savos laukos līdz līme- nim, kad nevar izsaukt nevēlamas rezonanses. No otras puses, mums jāpanāk rezonan-se ar enerģiju, kuru mēs gribam, ar Gara enerģiju. Cilvēkam nav jāizmaina savs ego, bet tikai savas domas par sevi, jo cilvēkā taču visu laiku bija Gars, tikai viņš to nezi- nāja. Atdzimšana izpaužas tā, ka ego sevi sāk uztvert pa jaunam, kā Garu, redz, jūt un domā kā Gars, kas viņš patiesībā arī ir. Tas viss kopumā liek paplašināt apziņu un pieņemt Gara veidolu, kas ir cilvēka augstākais sasniegums daudzu inkarnāciju virknē.
Uz Atdzimšanu tikai vienas durvis un uz tām rakstīts: NODOMS. Mēs paši izvē- lamies, ieiet vai ne. Nekāds augstāks Gars nepārvalda un neizrīko cilvēkus. Viņš uz-manīgi diriģē kopējo Esības orķestri, stingri ievērojot mūsu vissīkākās vēlmes. Ja tu ar stingru un tīru Nodomu esi izvēlējies šo ceļu, turpmākam došu dažus vispārīgus norā-dījumus un metodiku, kā veidot apvienoto čakru. Šo pieredzi var izmantot jebkurai darbībai, kas saistīta ar Garu, bet, pirmkārt, fokusēt sevi Atdzimšanai, pirms citu me- todiku pielietošanas. Sākumā parasti ir pietiekoši apvienot čakras no pirmās līdz des-mitai. Bet ja tiešām tu gribi pacelties līdz divpadsmitais un uzlādēt savus laukus ar Kristus Garu, īpašu uzmanību pievērs tam, lai noteikti būtu atvērtas Alfa un Omega čakras. Vispār Alfa un Omega tika atvērtas un aktivizētas tikai pēdējā laikā. Omega čakra atrodas apmēram 20 cm zem mugurkaula pamatnes un saista cilvēku ar plane- tāro apziņu. Sazemēšanās notiek tieši ar tās palīdzību, bet nevis ar pamatčakru. Alfa čakra atrodas 20 cm virs galvas un savieno cilvēku ar viņa piektās dimensijas Gaismas ķermeni.
 
Pieteikuma vingrinājumi (meditācija) čakru apvienošanai.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi unpārvēršu to par brīnišķīgu Gaismas lodi. Es atļauju Gaismai sevī plēsties plašumā.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā aptver manu kakla čakru un saules pinuma čakru un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā aptver manu pieres čakru un garīgi seksuālo čakru un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā aptver manu galvas čakru un pamatčakru un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār Alfa čakru virs manas galvas un Omega čakru zem mana mugurkaula un rada vienotu Gaismas lauku manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un ap to.
·Es atļauju Metatrona vilnim rezonēt ar vienoto Gaismas lauku.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār astoto čakru virs manas galvas un līdz pat maniem ceļgaliem un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es atļauju savam emocionālajam ķermenim saplūst ar manu fizisko ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār devīto čakru virs manas galvas un līdz pat lieliem un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es atļauju savam mentālajam ķermenim saplūst ar manu fizisko ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā izplešas pār desmito čakru virs manas galvas un līdz pat manu pēdu apakšai un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ļauju savam spirituālajam ķermenim saplūst ar manu fizisko ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā ieskauj vienpadsmito čakru virs manas galvas un līdz pat manu pēdu apakšai un rada vienotu Gaismas lauku visā mana ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es ļauju savam Garam saplūst ar manu ķermeni.
·Es – Lielās Gaismas daļa.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un ļauju tai plesties plašumā, līdz tā ieskauj visu sākot ar divpadsmito čakru virs manas galvas un līdz pat manu pēdu apakšai un rada vienotu Gaismas lauku visā manā ķermenī, kopā ar manu ķermeni un apkārt manam ķermenim.
·Es atļauju Kristus Garam saplūst ar manu ķermeni.
·Es esmu vienots ar Gaismu.
·Es ieelpoju Gaismu ar savu sirdi un lūdzu savu Garu izstarot Gaismu no šī centra visaugstākajā līmenī un pilnībā piepildīt apvienoto lauku.
·Es šodien izstaroju Gaismu.
·Es esmu vienots ar Gaismu.
 
1. aug
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3324907

Viktors Tretjakovs. Reiz piemirsis biju, ka esmu es Dievs ...


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5akMGfRHFGw
3 min
 
Sagribējās šo tekstu iztulkot ...
Te nu ir tas, kas sanāca ...
Maija
 
 
Reiz piemirsis biju, ka esmu es dievs,
Un piemirsis, protams, arī to, ka tu arī.
Es pūlējos gan, bet atskārst nevarēju –
Kādēļ mēs abi tik līdzīgi esam.
 
Es piemirsis biju, ka visu, kas mums apkārt,
Mēs izdomājuši bijām kādreiz paši,
Domās kopā radījuši noslēgto apli,
Lai būtu mums kur ceļot zem debesu velves ...
 
Piedz.:
Tad ģitāru es ņemu, un aizlidoju,
Uz malu tālo, kur dzīvošu pēc dzīves.
Ne Dievam ticu – es Dievu zinu:
Tas ir Viņš, kurš izdomājis visas manas domas,
Visas neiedomājamās manas domas ...
 
 
Es piemirsis biju, ka nebūs mums Tiesas,
Un ka Tiesas nevar būt nemaz kā tādas,
Un ka visu šeit atnākušo ceļš ir –
Bez Gala, brīnišķīgs, un sarežģīts arī ...
 
Un kā balvā par visām šīm blēņām
Uzreiz atguvos, ka es – debess mītnieks,
Un ka ikviens pats ir – režisors un aktier’s,
Suflieris, un protams, skatītājs arī.
 
Piedz.:
Tad ģitāru es ņemu, un aizlidoju,
Uz malu to, kur dzīvošu pēc dzīves.
Ne Dievam ticu – es Dievu zinu:
Tas ir Viņš, kurš izdomājis visas manas domas,
Visas neiedomājamās manas domas ...
 
Tad ģitāru es ņemu, un aizlidoju,
Uz malu to, kur dzīvošu pēc dzīves.
Ne Dievam ticu – es zinu:
Tas ir Dievs, kurš izdomājis visas mūsu domas,
Visas neiedomājamās mūsu domas ...
 
Reiz piemirs biju, ka esmu es Dievs ...

No bērniņa ieņemšanas brīža līdz dzimšanai


Aleksandrs Tsiaras izveidojis filmiņu, rādot cilvēka attīstību no ieņemšanas brīža līdz dzimšanai (filma sākas 2. minūtē).
Alexander Tsiaras: Conception to birth – visualized
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fKyljukBE70
9 min

Pasākumi


Ceturtdien, 1.decembrī ikmēneša saruna par Tautastērpiem Rīgas Latviešu biedrības namā: šai reizē Aijas Jansones stāstījums par plecu segām un citu tradicionālo ziemas apģērbu, sākums plkst. 18.30
 
Svētdien, 4.decembrī plkst. 16.00 Rīgas LBN (Merķeļa ielā 13) kas ļoti īpašs un košs pasaku un skatuves dejas mīļotājiem - jauks Skatuves dejas uzvedums Zalkšu karaliene. Vairāk lasiet šeit
 
Joprojām (un līdz 15.decembrim) Senajā klētī turpinās Jostu izstāde

Фрагменты видеозаписи семинаров Александра Палиенко


http://alexander-seminar.com/video.html

pirmdiena, 2011. gada 28. novembris

Ješua:Dvēseles sakrālā vieta


Sveicināts, Ješua!Lūdzu, nodod mums kaut kādu tehniku, meditāciju ieejai dvēseles sakrālajā vietā (labā anahata). Izstāsti, lūdzu, ar ko tik sakrāla ir šī vieta, ko mēs tur varam satikt un ko varēsim iegūt garīgi, izveidojot apzinātu kontaktu ar šo centru. Jau iepriekš paldies tev un Nikai! Mēs noteikti satiksimies! Gaidiet=)

Es arī sveicu tevi, dārgais! 
Es ļoti priecājos par faktu, ka jūs uzdodat šo jautājumu. Mūsu dvēsele gaida mūs. Viņa gaida tiešu kontaktu, un viņa – tie esat jūs. Es lūdzu nekad nesadalīt jūs. Jūsu prāts mēģina aizvest jūs prom no šī apzinātā kontakta, kaut gan, principā, viņš nevēlas pretoties šim kontaktam. Vienkārši jūs paši noslēdzat šo saskarsmi ar savu neticību sev un šī kontakta iespējamībai. Tas ir bijis pieejams jums vienmēr, un tas ir pieejams. Šeit nav nekādas īpašas tehnikas un īpašas meditācijas, lai satiktos ar savu dvēseli un kontaktētos ar to. Taču šeit vajag atcerēties par dažiem ļoti svarīgiem momentiem. Pirmais moments, kurš ir ļoti svarīgs – tā ir jūsu ticība sev, tam, ka jūs varat to izdarīt, ka tas ir pieejams jums. Un tas patiešām ir tā. Jūsu lielās dvēseles daļiņa no Mājām mitinās jūsos vienmēr, no dzimšanas, pat no ieņemšanas.

Tas ir, jūsu aizmešanās mātes miesās. Un šis kontakts, kad jūs bijāt vēl pavisam mazi, tas bija ievērojami spilgtāks, pilns. Taču ar laiku šis kontakts tiek pazaudēts, jo rodas apstākļi, ar kuriem matērija novirza jūs no šī tiešā kontakta, un, kļūstot pieaugušiem, jūs vienkārši neaizdomājaties par to, kā tas jūsos mainās, kā no jums aiziet šis apzinātais kontakts. Tāpēc tagad ir ļoti svarīgi atcerēties, kas tas vienmēr ir bijis un ir ar jums. Ka jūs tad arī esat šī daļiņa, apbrīnojami brīnišķīgā, dievišķā jūsu daļa un ka viņa ir ar jums, viņa ved jūs pa dzīvi. Ir svarīgi to saprast un apzināties. Un, tātad, pirmais, ko jūs izdarījāt – apzinājāties un sapratāt: dvēsele – viņa vienmēr ir ar jums, viņa vienmēr ir un būs, kamēr jūs atrodaties šajā ķermenī. Otrais, ko nepieciešams izdarīt, lai ieietu šajā kontaktā – iegremdēt savu apziņu un patiesi un ar lielu mīlestību vēlēties atkal ieiet maza bērna stāvoklī. Un šis kontakts notiks, apzināti notiks. Es gribu pasvītrot, ka jūsu kontakts ar jūsu dvēseli, tas notiek pastāvīgi, un jūs esat viens vesels. Taču apzināts kontakts ir iespējams tajā gadījumā, ja jūs apzināti iegremdējat savu apziņu un izrādāt vēlēšanos pēc šī kontakta. Ir ļoti svarīgi, lai šajā brīdī jūsu uzmanību nenovērstu nekādas blakus ietekmes. Tu ne velti teici par meditāciju, un tieši visi apstākļi un noskaņa ir ļoti radniecīgi meditatīvam stāvoklim.

Kas notiek, kad jūs iegremdējat savu apziņu tajā vietā, kur mitinās jūsu dvēsele ķermenī? Pirmais, ko jūs sajutīsiet, jūs sajutīsiet lielu mīlestību un prieku par tikšanos. Es domāju, ka jums ir jāsajūt, ka šis stāvoklis jums ir ļoti tuvs un pazīstams, jo tas patiešām ir tā. Iegremdējuši savu apziņu tur, es jums iesaku pirmām kārtām sasveicināties un apskaut šo mazo un brīnišķīgo bērnu, kurš atrodas jūsos. Jeb, kā ļoti skaiti to nosauc – jūsu zelta eņģeli. Viņš patiešām ir brīnišķīgs, mirdzošs, apbrīnojami skaists, taču tālu ne visiem šis eņģelis tagad atrodas priekā, un daudziem tas ir skumjš. Tad lūk, jums vajag viņu apskaut, nomierināt un vienkārši parunāt ar viņu, parunāt kā pašu tuvāko un pašu dārgāko, jo jūs arī patiesībā esat jūsu dvēsele.

Tu jautā, ko jūs varat iegūt garīgi, nodibinot kontaktu ar šo centru? Es tev atbildēšu. Pirmām kārtām, jūs iegūsiet patieso sevi. Esot saiknē ar savu dvēseli, jūs varat ļoti daudz saprast par patieso sevi, uzzināt par sevi. Jūs varat ne tikai paust mīlestību un prieku par viens otra iemantošanu, bet jūs varat runāt pilnīgi par dažādām tēmām. Par tēmām, kuras tevi satrauc šodien. Un kuras satrauca vakar vai satrauks rīt. Tava dvēsele, bet viņa taču esi tu pats, pastāstīsi sev par to, kas tu esi, kā dēļ tu esi šeit, kas tev stāv priekšā izdarāms un kā labāk rīkoties tajā vai citā gadījumā. Ļoti bieži gadās momenti, kad jūs sākat kontaktu ar savu dvēseli, un šis kontakts kļūst labāks, taču jūs ļoti ātri sākat iejaukt prātu un domāt, ka tās ir jūsu domas, jūsu fantāzijas. Taču jums ir jāsaprot, ka jūs tas arī esat un nevajag baidīties, un nevajag apturēt šo kontaktu.

Ja jūs regulāri praktizēsiet sarunu ar savu dvēseli, kontaktu ar viņu, tad jūs pietiekami ātri sapratīsiet zināmu fona atšķirību starp domām, kuras atnāk pie jums no ārienes, un domām, kuras atnāk pie jums kontaktā ar dvēseli. Jūs to jutīsiet ar sirdi. Taču, kamēr nav nostabilizējusies šī iekšējā pārliecība un iekšējā sajūta par šo starpību, no kuras jūs tā baidāties un no kuras tā sargājaties, ir vērts pirmajā etapā vienkārši nedalīt un pēc iespējas pierakstīt visu, kas pie jums atnāk šajā brīdī. Tas ir kā viens no atslēgas momentiem. Nepieslēdziet prātu šajā brīdī analīzei. Tas ir vitāli svarīgi, tāpēc, ka analīze – tā jau ir prāta apzināta pieslēgšana. Sarunājieties brīvi un viegli, kā tas notika tad, kad jūs bijāt pavisam mazs bērns, un nešaubieties, jo katras šaubas uzreiz pieslēdz prātu, pieslēdz iespēju analizēt un faktiski daudzējādā ziņā nobloķē tiešo kontaktu ar savu dvēseli. Ja jūs sajutāt, ka domas ir izrādījušās stiprākas un sāk notikt analīze, labāk apturēt šo kontaktu uz neilgu laiku un pastrādāt ar savu sirdi tajā nozīmē, ka ir jānovāc tās bailes, tās jūsu iekšējās, dziļi iesēdušās bailes, kuras piespiež pieslēgt prātu šī kontakta etapā.

Pilnīga uzticēšanās sev un pilnīga baiļu neesamība nodrošinās jums to kontaktu, par kuru jūs tā sapņojat. Un jums noteikti viss izdosies. Vēl vairāk, šis kontakts ne tikai izdosies, bet tas kļūs par jūsu iekšēju nepieciešamību. Tāpēc, ka jūsu dvēsele ir vieda, jūsu dvēsele glabā sevī visu iepriekšējo pieredzi, viņa glabā visu jūsu dzīvju pieredzi. Jūs patiešām esat ļoti viedi un ļoti daudz ko piedzīvojuši, un ļoti daudz izpētījuši, un ļoti daudz sapratuši, izzinot matēriju. Un šī pieredze jums, bez jebkādām šaubām, noderēs dzīvošanai šajā dzīvē. Jūs varat kontaktēties ar dvēseli pilnīgi jebkuros jautājumos, kuri jūs satrauc. Un es lūdzu jūs saprast, ka tas jūs, kuru jūs apzināties, tas jūs, kurš atrodas šajā ķermenī, nav atdalīts no savas dvēseles. Jūs tikai ar savu uztveri atdalāt sevi no savas dvēseles. Patiesībā – jūs esat viens vesels. Nika no savas pieredzes var jums teikt, ka dvēseles kanālā mitinās ne tikai jūsu dvēsele, uz jūsu dvēseles kanālu atnāk jūsu skolotāji un garīgie audzinātāji. Uz dvēseles kanālu jūs varat ielūgt visus, kurus jūs vēlaties tur sadzirdēt, savus garīgos audzinātājus. Un kontakts caur šo kanālu pilnīgi garantē jūsu aizsardzību pret svešu iejaukšanos vai to iejaukšanos, ar kuriem jūs negribētu kontaktēties vai no kuriem jūs varētu iegūt nepatiesu informāciju. Šis kanāls ir pilnīgi aizsargāts.

Nedaudz parunāsim par tehnikām, jo tas pastāvīgi uzpeld jūsu jautājumos. Es ļoti gribu, lai jūs iegūstat patstāvību un neatkarību savos atbilžu meklējumos. Jums visiem pašiem ir jāatrod savs ieiešanas ceļš meditatīva vai arī nemeditatīva kontakta ar savu dvēseli stāvoklī, vēl vairāk, šis stāvoklis jums ir jāiegūst kā pats dabiskākais un papildus pūliņus vai ārējus atribūtus neprasošs. Pavisam nesen jūs apguvāt vīrišķo un sievišķo enerģiju aspektu izlīdzināšanu jūsos, un jūs sasniedzāt šo izlīdzināšanu dažādās pakāpēs, un, tātad, nevar būt vienādu ceļu vai tehniku. Tehniku vispār var nebūt, var būt vienkārši vēlēšanās un apziņas koncentrēšana tikai ar domu brīvi, viegli un momentāni.

Es novēlu katram no jums iegūt šo kontaktu pēc iespējas ātrāk, iegūt to tādā mērā, lai kontaktēšanās caur šo kanālu būtu jums dabiska kā elpošana. Tam patiešām ir jākļūst par normu, un jums jābūt šai spējai un jāattīsta sevī šī spēja, kura jums ir sākotnēji. Neviens to nav atņēmis, un veikt šo kontaktu, šo kontaktēšanos, jūs varat jebkurā savas dzīves brīdī. Šai saiknei ir jābūt pastāvīgai un stabilai, tas ļoti atvieglos jūsu dzīves ceļu šajā iemiesošanās. Tas atļaus izvairīties no ne pārāk veiksmīgas pieredzes, kura aizved sāņus no tiem uzdevumiem, kurus jūs esat uzstādījuši, pirms atnākt uz šejieni šajā laikā. Tas atļaus jums kļūt harmoniskākiem, mierīgākiem, līdzsvarotākiem, pašpietiekamākiem un pārliecinātākiem par sevi. Šis kontakts atļaus viegli un brīvi kontrolēt savu prātu. Šis kontakts atļaus tikt vaļā no daudzām bailēm un nedrošības sevī. Jo, savienojušies ar savu dvēseli šajā pastāvīgajā kontaktā, jūs nostiprināsieties, jūs sajutīsiet savu skaistumu un spēku, jūs ātrāk apzināsieties, cik jūs esat brīnišķīgi, cik jūs esat skaisti savā būtībā, cik skaisti un apbrīnojami ir jūsu mērķi un uzdevumi. Cik jūs esat stipri un cik apbrīnojamas ir jūsu iespējas.

Es vēl par vienu lietu gribu jums pateikt. Lai jūs saprastu, jūsu dvēsele – tas nav vienkārši enerģijas sabiezējums, kurš atrodas jūsu ķermenī, tas patiešām ir ļoti spēcīgs kanāls jūsu saiknei ar Mājām, jūsu saiknei ar Garu. Es gribu, lai jūs saprastu, ka jūsu dvēsele pastāvīgi saņem Gaismu un Mīlestību. Tieši tāpēc šis kanāls, šis portāls, ir pilnībā aizsargāts. Tas ir jūsu taisnais un pilnīgi tīrais ceļš uz Mājām, ceļš uz turieni, no kurienes jūs atnācāt. Tā ir dievišķā gaisma, kura pastāvīgi ar mīlestību un maigumu līst pār jums. Es mīlu jūs, un es zinu, ka ļoti drīz šis kontaktu ar sevi pašu jūs nodibināsiet tikpat dabiski un tikpat vienkārši, kā jūs elpojat, kā pukst jūsu sirds. Un jūs piepildīs prieks par šo kontaktu, un tas piešķirs jums jaunus spēkus, jaunu pārliecību dzīvē. Tas piešķirs jums pilnīgi jaunas jūsu mirdzuma un jūsu skaistuma šķautnes. Un šis skaistums pieaugs, un jūsu mirdzums pieaugs. Es mīlu jūs, es zinu, ka tā būs.

ES ESMU JEŠUA, un es vienmēr esmu ar jums.
Saņemts 29.03.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe

Ammas 236. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Bez tiem paņēmieniem sevis paplašināšanai, kurus tu jau esi iepazinis līdz šim, pastāv vēl daudzi, un tu tos drīzumā apgūsi.
Dažkārt tu jūties apjucis – kurš no visiem zināmajiem enerģiju pielietošanas veidiem konkrētajā gadījumā būtu vispiemērotākais? Ir divi vienkārši veidi, kā rast atbildi, un tie abi balstās uz vaicāšanu.
Kad atrodies savā Sirds Avotā (tu jau būsi ievērojis, ka šis stāvoklis tev kļūst arvien dabīgāks), pavaicā Pašam Es: kura metode tagad tev ir vispiemērotākā?
Šādu jautājumu tu vari uzdot arī savai Dvēselei par dziedinošāko uzturu vai piemērotāko nodarbi. Arī par to, kas šajā brīdī tev būtu visvārāk izzināms vai apgūstams?
Vēl viens veids, kā rast vajadzīgo atbildi, ir, atrodoties savienojumā ar Ādamu Kadmonu, ir pavaicāt: kas tev būtu darāms, lai iespējami īsākā laikā tava enerģētika nokļūtu rezonansē ar Ādama Kadmona vibrācijām?
Ja tev ienāk prātā jautājums "vai es to spēju?", tad atbilde ir "jā!".
Līdz nākamai nodarbībai ...
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins 

Montekjū vēstījums 27.novembrī/2011


_______________________________________________
 
 
„Ja stāsta pietiekoši lielus melus un visu laiku tos atkārto, tad cilvēki sāk meliem noticēt. Melus var uzturēt tikai tik ilgi, kamēr valsts var pasargāt tautu no melu politiskajām, ekonomiskajām un/vai militārajām sekām. Tādējādi valstij ir vitāli svarīgi izmantot visus savā rīcībā esošos spēkus nepiekritēju apspiešanai, jo patiesība ir melu nāvīgākais ienaidnieks un sekojoši, patiesība ir valsts lielākais ienaidnieks.”
                                                                                                 Jozefs Gebels

 
To, mana mīļā, var redzēt visā pasaulē. Cilvēki sāk runāt patiesību, bet šīm drošsirdīgajām dvēselēm brutāli uzbrūk patiesības apspiedēji. Vienmēr cilvēki cīnījušies un miruši par tiesībām brīvi runāt. Patiesība jums ir liegta tikai apspiestā režīmā. Sūtiet mīlestību un aizsardzību tiem, kuri runā jūsu vārdā. Viņi grib tikai un vienīgi patiesību un vienlīdzību. Tie vēlas, lai visas tautas bez bailēm apvienotos un varētu strādāt kopā miera labā. Pārmaiņas, kurām jānotiek, un, kuras arī notiks, notiks tad, kad vairākums iedzīvotāju sirdīs nesīs mieru un mīlestību pat pret tiem, kuri izrādās ir viņu nāvīgākie ienaidnieki.
 
Pie varas esošie atrodas un briesmīgas destrukcijas ceļa. Būs jāpatērē liela enerģija, lai saskatītu viņu kļūdas. Jūsu visi kopā to varat: tam nevajag bumbas un lodes. Mīlestības spēks rada šādu harmoniju, kurā Tumšie nevar iekļūt. Tā kā jūsu apziņa paplašinās, tad drīz vien sāksiet saprast, kas esat. Jūsu pasaule pilnīgi mainīsies. Izzudīs materiālisma radītā spriedze un satraukums, un dzīve uz jūsu planētas noritēs pavisam citā gaismā. Atjaunosies saikne ar garīgumu, un jums atvērsies viss visums. Jums tikai tagad jāiziet cauri kādam grūtam laika sprīdim, bet, kad tiksiet tam cauri, viss būs atvērts. Lūdziet vadību, lai saskatītu melu īsto būtību. Tad jūs nekas vairs neietekmēs. Meli ir jūsu apspiedēju pēdējie pūliņi un centieni palikt pie varas. Viņiem vajadzīgs karš- jebkāds karš- lai tikai noturētu jūsu pasauli zemās enerģijās. Novērsieties no tiem, kuri uzspiež jebkādus iemeslus kara uzsākšanai.
 
Deivids Aiks reiz jokoja: ”Kas gan notiku, ja tiktu pasludināts karš, bet neviens tajā neietu?” Nebūtu, kas nogalina! Tikai jūsu varā ir pieļaut pārmaiņas. Jūs atbrīvos patiesība. Patiesība vienmēr ir tieši pretēja tam, kas jums ir teikts. Meli patiešām ir gudrs izdomājums apjukuma un apmulsuma radīšanai. Patiesībai piemīt īpašība: nākt klajā, un tas tagad sākt notikt. Kontrolē visu, 99%. Un tā, kad „lēnprātība valdīs pār Zemi”. Miers atkal tiks atjaunots.
 
Centieties aizsargāt bērnus no tās dezinformācijas, kas tiem tiek mācīta izglītošanas laikā. Viņu jaunajiem prātiem vajadzīga aizsardzība un ievirze. Satraucoša ir tendence aizvilināt bērnus prom no mīlošām ģimenēm. Kad ielaižat savā pasaulē dvēseles, tad tas ir jūsu pienākums tās mīlēt un aizsargāt līdz laikam, kad bērni paši spēj pieņemt lēmumus. Ikvienam cilvēkam ir tiesības izvēlēties savas dzīves virzienu. Mana mīļā, pēc manas pārejas es tev teicu: „Nekas nav tā kā izskatās”. Katru dienu jūs aizvien vairāk un vairāk pārliecināties, ka nekas neatbilst, vai nu runa ir par reliģiju vai valdību darbību, tam, ko tie runā un saka. Jūs esat vislielākie cilvēces vēsturē zināmie iekaltas mācības upuri. Jūs ilgu laiku esat tajā pavadījuši, bet tagad jūsu apspiedējus sāk apstarot gaisma. Tie tiek atklāti. Un tā nav skaista bilde. Tā ir masveida krāpšana. Mīlestības un miera sludinātāji brutāli apspieduši cilvēku rasi. Viss ir tieši pretējs faktiem. Pat jābrīnās, kā tie cenšas apspiest patiesību. Cilvēki tiek sabaroti ar informāciju, kas rada maldīgu drošības sajūtu, tā kavējot jūs vērot un sekot tam, kas ap jums notiek. Viņi ir īpaši gudri. Tie neatrastos tajā vietā, kur pašlaik, ja nebūtu izteikti uzmanīgi un neparūpētos par sevi. Viņi domā, ka saķēruši jūs tīklos, radot finansiālas problēmas.
 
Mēs jums palīdzēsim un vadīsim, mēs palīdzēsim jūs atbrīvot no melu cietuma. Pievienojieties tiem, kuri novērtē un ciena patiesību. Palīdziet viens otram saprast, ka eksistē ceļš ārā no šī sagānītā jucekļa. Jūs neesat bezpalīdzīgi. Uzkrātās zināšanas jūs atbrīvo.
 
Pacelsies senās zināšanas, tās pacels gaismā jums nodarīto un pozitīvi ietekmēs, atgūstot atņemto. Atkal, es jums atgādinu, senajai Īrijai pieder neapstrīdami pierādījumi, kas mainīs jūsu pasauli uz laiku laikiem. Premjers (Enda Kenijs) ir jāiedvesmo apskatīt pierādījumus, tad viņš visu redzēs pavisam citā gaismā. Līdz šim Kenijs bijis ļoti drošsirdīgs. Vai viņam pietiks drosmes nākamajam solim? Pienācis laiks iziet no ilūzijas, ko saucat par dzīvi.
 
Kopš manas pārejas esmu tev lūdzis ļoti daudzas lietas. Tev bijis jāsastopas un jātiek galā ar daudz ko. Tas nav bijis viegli. Bet, mana mīļā, sasniegtais ir bijis tā vērts. Patiesības atnestā brīvība pārsniegs visdrošākos sapņus. Visā pasaulē cilvēki savienojas ar Gara Pasauli. Cilvēki meklē patiesību, jūs ikviens pildāt savu unikālo uzdevumu šajā lielajā pārejā uz patiesību.
 
Mēs esam uz pareizā ceļa, mana mīļā. Viss satuvinās. Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante


svētdiena, 2011. gada 27. novembris

Par laiku līdz 2012.gadam


Personīgo iespēju portāls, sākas laika atskaitīšana pirms 2012. gada iestāšanās
2011.gada pēdējās nedēļas koncentrēsies uz visa pabeigšanu, pabeigšana bruģē ceļu garīgajai meistarībai. Parādīsies daudzas jaunas iespējas, kas ļaus dziedināt un atbrīvot pagātni, ļaus ieiet jaunā laikā rītausmā, kas jau atrodas pie cilvēku apziņas horizonta.
Šī brīža enerģijas mētā mūs pa aptumsumiem- daļējs saules aptumsums (24./25.novembrī), tam sekos pilns mēness aptumsums (10./11.decembrī). Enerģijas tiks vairotas vēl arī ziemas/vasaras saulgriežos (tas atkarīgs no atrašanās vietas) 22.decembrī un tad jau klāt varenais 2012.gads. Pievienojiet visam šim mikslim vēl arī 25.novembra jauno mēnesi, kas iesēja visā jaunā sēklas.

Kas sagaidāms „Personīgo iespēju portāla” laikā
Sākot no šī brīža līdz 2012. gada sākumam, galvenā tēma ir pabeigšana; pabeigšana bruģē ceļu cilvēces apziņas atdzimšanai. Pabeigšana izpaudīsies daudzās formās- kā iespējas katram cilvēkam manifestēt, lai sadziedētu svētās brūces, lai pamanītu dāvanas, kuru dēļ tie nāca, lai te dalītos, un savienotos ar savu paša meistarību.
Pašreizējais ceļš pretim 2012. gadam tuvina mūs lielākas garīgās meistarības atzīšanai pašiem par sevi. Personīgo iespēju portāls dod apziņu par mūsu realitāti, un par to, ka mūsu realitāte nav tik viengabalaina- kā šķiet. Šī atskārsme ļauj sasniegt sevī meklēto piepildījumu un apjausmu.

 „Kodēto formulu”, kas atrodas aiz mūsu realitātes enerģētiskās matricas, lasīšana
Nekad agrāk nav bijis tik viegli saskatīt mūsu realitātes enerģētisko matricu. Kad sākam saskatīt šīs enerģijas, tad labāk spējam transformēt tur paslēptās „kodētās formulas”. Kodētās formulas satur mūsu dzīves apgūstamo mācību, garīgos kontraktus ar citiem cilvēkiem, garīgo mērķi un mūsu pašreizējos nolūkus. Citi faktori, kas spēlē mazāku lomu, bet vienalga ir ļoti svarīgi, ir uzturs, fiziskie vingrinājumi, ikdienas vide, fiziskā veselība, uzskatu sistēmas, personīgās izvēles, astroloģiskās ietekmes un saskarsme ar tām citām realitātēm, kurās mēs eksistējam.

Intuitīvās atklāsmes un psihiskie fenomeni būs ikdienas parādības
Šajā laikā sagaidāmas intuitīvās atklāsmes, spilgti un dzīvīgi sapņi, kuros sastapsimies ar agrāk, citos laikos pazītām dvēselēm, kā arī psihisku fenomenu parādes.
Šie psihiskie fenomeni sevī ietver gaismas uzplaiksnījumu redzējumus, dzīves spēka enerģijas izplatītos skaņas straumju dzirdējumus, vīziju, redzējumu un skaņu uztveršanu no blakus dimensijām vai paralēlajām realitātēm. Šie triecieni/ grūdieni tiek radīti tāpēc, lai mēs pamanītu citu vidi bez mūsu materiālās realitātes. Ja mēs esam atmodušies, gatavi un sagatavoti atrasties uz šo sajaukto enerģiju viļņa muguras, tad spējam palikt stipri un spēcīgi sevī un mūsu mērķis un transformēt visu, kas vien parādās mūsu priekšā.

Pievērsiet uzmanību „Caursišanas momentiem”
Nemaz vairs nav neparasti sapņot par dvēselēm, kuras ienāk mūsu enerģētiskajā laukā. Tie, kas mūs apmeklē sapņu laikā, parādīsies arī nomoda realitātē. Mēs varam periodiski sākt redzēt gaismas uzplaiksnījumus un saklausīt debesu skaņas, kas nāk no citām dimensijām. Pievērsiet uzmanību šādiem „caursišanas momentiem” un tie atvērs jaunas apziņas iespējamību durvis.
Esiet mierīgi un klusi, kad jūsu apziņā tiek lejupielādēti jauni redzējumi un atcerēšanās līmeņi. Šie jauno redzējumu momenti ļauj redzēt caur vecajiem notikumiem, enerģijām un pagātnes situācijām un dziedēt vecās brūces. Pār mums šajos laikos tiek lietas daudzas un dažādas svētības un mums ir tikai sevi tām jāatver.

„Saņemšanas prasmju” pilnveidošana un vairošana
Šis ir labs laiks, lai saprastu to, cik atvērts esat visuma piedāvātās svētības saņemšanai. Ikdienas dzīve sniedz daudzus atrisinājumus tam, lai saprastu, cik esat labs saņēmējs. Kad jums izsaka komplimentu, vai jūtaties neērti un slēpjaties aiz sevis noniecināšanas vārdiem? Tiem, kuri nav gatavi saņemt, būs grūti pieņemt citu uzslavas, jo dziļi sevī tie netic, ka ir pelnījuši uzslavu.
Vēl kāds veids, kā izprast sevi un pārbaudīt savas pieņemšanas spējas, ir vērot savu gremošanas sistēmu. Jūsu fiziskā gremošanas sistēma atspoguļo spēju sagremot un izmantot dzīves notikumus. Katra jūsu dzīves situācija ir radīta nolūkā palīdzēt jūsu dvēselei vairot sapratni un izaugt. Mums jāspēj atdalīt garīgās sapratnes no pieredzes gūšanas mācībām. Ja izjūtam gremošanas sistēmas grūtības, tad tas liecina, ka nespējam atšķirt garīgās sapratnes no dzīves pieredzes.
2011.gada noslēdzošajām nedēļām ir daudzas mums dāvājamas svētības. Esiet nomodā un pateicībā par to svētību, ko pāri jums lej visums. Bez apstājas vairojiet savas saņemšanas spējas. Tad pavisam dabiskā veidā pietuvosities personīgajām iespējām, kas tuvina garīgajai meistarībai.Tulkoja Māra Brante

Ilarions 27.novembris-4.decembris/2011


Viedas Meistars Ilarions
 
Mīļie!
 
Patlaban katrs cilvēks sevī sajūt pretējo spēku spiedienu. Jūsu Butībās šīs enerģijas savienojas un izpaužas kā spriedze, saspringums, īpaši saules pinuma apvidū. Vajadzīga pamatīga griba, lai stingri paliktu uz Ceļa. Ik dienas savienojieties ar savu Dievišķo un saskatiet Dievišķo arī citos, tad viss būs labi. Pretējie spēki jūsu iekšienē ir pēdējās trešās dimensijas domu, ieradumu un rakstura iezīmju paliekas- tieši tāpēc ir grūti, vienīgais ceļš kā tās iziet ir tās pieredzēt/iziet un pieņemt, meklējot līdzsvara punktu sevī.
 
Turpinās jūsu enerģētisko lauku kalibrēšana, visai cilvēcei tiek sūtīti svētie ģeometriskie kodi, tie konstanti „bombardē” Zemi. Saņemiet šos kodus ar sekojošu nodomu- uzņemt visu, ko spējat asimilēt un integrēt sevī. Ir tādi kā uzņemšanas cikli, kas mijās ar atpūtas un asimilācijas brīžiem. Patlaban atrodaties atpūtas un asimilācijas ciklā un tas vēl kādu laiku tā turpināsies. Mīliet sevi un ieklausieties sava ķermeņa elementālī, sekojiet tā iekšējiem čukstiem. Daudzi daudz guļ un atpūšas, tas nozīmē, ka apstrādājat un uzņemat sevī jaunās enerģijas, kas, turpinoties transmutācijai, intensificējas un rada pārmaiņas jūsu ķermeņos.
 
Turpiniet novērot visu to, kas paceļas no jūsu iekšienes un attīriet brīdī, kad tas parādās. Enerģijas, kas jūsu iekšienē rada šo diskomfortu pavisam drīz izzudīs un kļūs daudz vieglāk un labāk. Jūs patlaban atrodaties vidū starp cikla noslēgumu un cita cikla sākumu. Viss var tikt radīts no jauna un tieši tāpēc mēs mudinām jūs piesaukt, izteikt afirmācijas un paust nodomus par visu to, ko vēlaties savās personīgajās dzīvēs un tajā Pasaulē, kurā dzīvojat. Jūsu uzticība un nodošanās jaunajam ciklam ir zināma un pamanīta, un mēs kopā ar jums strādājam, lai to īstenotu. Skatieties uz sevi kā uz lielākas Gaismas iemiesojumiem- tas šobrīd ļoti palīdzēs.
 
Ikdienā esiet priecīgi un pateicīgi par visu, kas notiek, jo pateicība nes vēl vairāk par ko pateikties, un tā veidojas Zemi apņemošā vienotā apziņas lauka noskaņa un ietekmē ikvienu, kurš ar to ir savienots; tā parādās lielāki iekšējie redzējumi un izaugsme, pēc tam seko un atnāk vēl citu iemeslu un mērķu atcerēšanās; jūsu apziņā tagad ienāk tādi sevis apzināšanās aspekti, kādiem agrāk vēl nebijāt gatavi. Lūdziet katru dienu integrēt jaunākos sevis aspektus un pieņemiet tos visā pilnībā.
 
Mīlestības spēks turpina savu brīnumaino darbu ar katru šīs Planētas cilvēku, un tad, kad katrā Dvēselē pirmo reizi notiek tās izplešanās, tad tā telpa, kas nav Mīlestība, izkustās un atbrīvojas. Pastāv neskaitāmi daudz veidu kā šīs promejošās enerģijas var jūsu ietekmēt, ja vien nepraktizējat atsvabināšanos no tām. Neiesaistieties, kad tās parādās, bet mierīgi pamaniet un sviniet faktu, ka tās atstāj jūsu sistēmu uz neatgriešanos. Pavisam drīz ceļš jūsu priekšā attīrīsies un jūsu apziņā ienāks lielāka sapratne. Esiet mierā, mīļie, mīliet sevi un citus, ziniet, ka vienmēr esam ar jums, lai palīdzētu jums iet tālāko Pacelšanās Ceļu.
 
Līdz nākamajai nedēļai,
ES ESMU Ilarions
©2011 Marlene Swetlishoff Marlēne Svetlišofa
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message. 


Tulkoja Māra Brante

MerKaBa, MerKiVik, MerKiVa


Internetā ir ļoti daudz informācijas par MerKaBa, taču pamatā informācija sakarā ar tās transporta funkciju un ģeometrisko struktūru. Loti gribētos uzzināt, kā mēs uztveram pasauli un kādā stāvoklī atrodamies, ja MerKaBa struktūra atrodas aktīvā izpaustā stāvoklī dabiskā veidā? Un, domāju, daudziem, tāpat kā man, ļoti gribētos uzzināt, kas tas ir – MerKaVik un MerKiVa, ja tas nav viens un tas pats, to uzdevums kā fiziski, tā arī Garīgajā nozīmē?

Es sveicu tevi un visus pārējos ar Mīlestību, pateicību un prieku, ka jūs izrādāt patiesu vēlēšanos apzināt svarīgas un jums sen pazīstamas patiesības, un es atgādināšu jums to, kas jums patiesībā ir zināms ļoti labi.

Un, tātad, kas ir Mer-Ka-Ba un kā tā atspoguļo garīgo būtību? Sākumā mēs atšifrēsim, kas ir Mer-Ka-Ba. Tulkojumā no senēģiptiešu valodas un tai skaitā no dažām citām vēlākām valodām, pieņemtām par sakrālām dažāda veida jēdzienu apzīmēšanai, tā skanēja apmēram tāpat. Vārda sastāvdaļas:
Mer – īpašs Gaismas veids, īpašs Enerģijas veids, kurš rada gaismas lauku un kurš, griežoties pretējos virzienos, kustībā rada pilnīgi noteiktas formas lauku.
Ka – tas ir Gars. Attiecībā pret jums – tas ir cilvēka Gars, tas ir, tā daļa, kura padara jūs dzīvus un apvienotus ar dievišķās Gaismas, par kuru mēs runājām nedaudz augstāk, avotu.
Ba – tā ir Realitātes interpretācija, izteikta dotajā gadījumā cilvēka ķermeņa veidā.

Tādejādi, mēs ar jums konstatējam, ka Mer-Ka-Ba – tā ir dievišķās Gaismas plūsma, kura griežas pretējos virzienos, kura uztur Gara klātbūtni cilvēka ķermenī un padara viņu par to, kas viņš ir – dzīvs, saprātīgs, kustīgs, spējīgs pētīt matēriju tajā realitātē, kurā viņš ir novietots. Dotajā gadījumā runa iet par jūsu cilvēka ķermeņiem, ar kuriem jūs veicat daudzveidīgas un tik svarīgas jums un visam visumam dzīvošanas šajā matērijā pieredzes iegūšanu.

Agrāk bija nodots pietiekami daudz informācijas, un tā ir daudzos jums pieejamos avotos par to, kā izskatās un kas ir Mer-Ka-Ba. Tai skaitā ir ļoti sīks pašreiz dzīvojošā Drunvalo Melhisedeka paskaidrojums.

Un, tātad, Mer-Ka-Ba – tas ir radīšanas šablons, caur kuru ir radīts viss, kas eksistē. Tas ir radīšanas šablons izpētei zemos blīvumos, tai skaitā 3-ā līmeņa matērijā. Mer-Ka-Ba – tas ir ne tikai transporta līdzeklis ceļojumiem šajā matērijā uz tās smalkajiem slāņiem, tā, kā tika pareizi atzīmēts, ir jūsu būtība un tā neeksistē atsevišķi no jums. Tā arī esat jūs. Tajos informācijas avotos, par kuriem mēs runājām augstāk, ļoti sīki un uzskatāmi bija pastāstīts, kā tā tika būvēta, kā tā izskatās. Taču tie lielā mērā ir ļoti vienkāršoti zīmējumi, kaut arī tie atspoguļo Mer-Ka-Ba būtību. Mer-Ka-Ba – tas ir zvaigžņu tetraedra elektromagnētiskais lauks, kuram ir tā sauktā “elpošanas caurulīte”, kurai nav ne sākuma, ne beigu, tā atnāk no bezgalības un aiziet bezgalībā. Tā ir elpošanas caurulīte, caur kuru iet enerģija, kura nodrošina ķermeni ar dzīvības prānu, jeb, citādi sakot, visur iekļūstošu dievišķo enerģiju, kura nodrošina šī ķermeņa dzīvību un iespēju darboties caur to. Mer-Ka-Ba – tas ir 3-šā līmeņa šablons. Šī elpošanas caurulīte stiepjas no apakšas uz augšu (vai no augšas uz apakšu), un tā šķērso zvaigžņu tetraedra lauku stingri centrā, un tās šķērsgriezumā ir tetraedriska cepurīte. Man tāpat ir jāatzīmē, ka zvaigžņu ģeometrijas struktūras ir sarežģītākas un zvaigžņu tetraedram, kāda ir Mer-Ka-Ba, tās ir trijiskas. Tās ir iekļautas viena otrā un veic griešanos pa labi, pa kreisi, un viena no tām ir statiska. Sarežģītākas struktūras veic sarežģītākas kustības, taču dotajā gadījumā mēs runājam par Mer-Ka-Ba. Senajā Ēģiptē Mer-Ka-Ba tika tulkota kā “kosmiskais ritenis” jeb pārvietošanās veids no vienas dimensijas uz citu, un tas patiešām ir pamats visām pārvietošanām pa dimensijām. Mer-Ka-Ba – tas ir radīšanas bāzes šablons. Patiesībā visiem Gaismas Darbiniekiem savā potenciālā ir jebkurš iespējamais apziņas līmenis. Un tas viss atrodas jūsu enerģētiskajā laukā, tas viss ir nofiksēts tur. Mer-Ka-Ba – tas ir kā pats vienkāršākais no potenciāliem. Visi varianti, iespējas un līmeņi bāzējas uz sakrālās ģeometrijas pamata, un, ja jūs gribat to izpētīt, jūs vienmēr varat to izdarīt. Šablonu skaits ir bezgalīgs, un tie kļūst sarežģītāki līdz ar apziņas atvēršanos un pacelšanos. Man jāatgādina, un jūs to zināt, ka 3-ais apziņas līmenis (AL) un 4-ais AL var izmantot ķermeni matērijas izpētei, tas ir, tiem ir Ba, tai laikā kad sarežģītākiem šabloniem ir tikai Gars, taču nav ķermeņa. Šie radīšanas šabloni katram ir ārkārtīgi individuāli, tāpat, kā individuāli ir jūsu pirkstu nospiedumi, ja salīdzina ar jums saprotamu identitātes terminoloģiju matērijas 3-jā līmenī. Jūs visi esat unikāli, jūs visi esat ārkārtīgi skaisti. Tieši tādā veidā iekš Mer-Ka-Ba atspoguļojas jūsu garīgā būtība un jūsu sakrātās apziņas īpašības no vienas izpētes uz citu, kuras jūs esat veikuši simtiem un tūkstošiem. Un šī pieredze, visi jūsu pētījumi, tie neizzūd, tie uzkrājas un padara sarežģītāku jūsu būtības sakrālās ģeometrijas struktūru, par kuru mēs tagad runājam. Un tie, tāpat arī jūsu personīgā pieredze, nes vienīgi jūsu individualitātes nospiedumu. Man ir jāatzīmē, ka Mer-Ka-Ba ir jābūt aktivizētai un jāatrodas aktīvā stāvoklī kā avotam vai bāzei augstāku un sarežģītāku jūsu struktūru izpausmei, un šīs virzības laikā aktivizēsies tie potenciālie apziņas līmeņi, kuri atrodas jūsu enerģētiskajā laukā. No vienas puses, jūs atgriežaties Mājās, atgriežaties pie Avota, vienlaicīgi jūs noņemat aizsegus savai apziņai, kurus paši uzstādījāt agrāk, un arvien vairāk kļūstat pašapzinošas būtības, un jūs varat pieprasīt jūsu sakrāto pieredzi un visu to potenciālu, kurš bija sakrāts jūsu iepriekšējos pētījumos. Ne tikai šajā matērijā, bet arī citās vietās. Jūs esat ievērojami daudzdimensionālāki un skaistāki, kā varat iedomāties šodien. Jūs īstenībā jūsu iekšienē ļoti labi zināt, par ko mēs tagad runājam. Un ļoti labi zināt savus Mer-Ka-Ba un Mer-Ki-Va, un Mer-Ki-Vik.

Tagad mēs turpināsim atšifrējumu par šo jēdzienu sastāvdaļām, kurām ir ļoti dziļa jēga un ļoti dziļas, apjomīgas vibrācijas.
Mer-Ki-Vik
Mer – mēs jau zinām.
Ki – tā ir Gaismas enerģija, Mīlestības enerģija, kura caurauž visu visumu. Šī enerģija ir pietiekami neslikti pazīstama daudzām garīgajām skolām, strādājošām enerģētikas līmenī. To vēl sauc par “Ci” enerģiju. Šīs enerģijas piesaiste no augstākiem vibrāciju līmeņiem dod jums papildus spēkus un papildus iespējas. Tas jau ir atvērts cilvēcei. Tā ir dievišķā enerģija, kura burtiski caurauž visu visumu. Vienkārši ir jāprot to ņemt un jāprot to prasmīgi lietot.
Vik – starp-Realitātes interpretācijas, kad vienlaicīgi eksistē cilvēka ķermenis un Gaismas ķermenis. Tas ir tas stāvoklis, kuru jums stāv priekšā redzēt daudziem, kuri pārdzīvos šo periodu, kad jūs redzēsiet cilvēka ķermeni, aptvertu ar mirdzumu. Tā tad arī ir tā pati Vik, kura izpausta realitātē, kad izpausti un integrēti viens otrā divi realitātes partneri.

Un, tātad, Mer-Ki-Vik – tas ir elektromagnētiskais lauks zvaigžņu ikosaedra formā, kura iekšienē atrodas pentagonāls dodekaedrs, kur papildus ievietots oktaedrs. Par to nav iespējams pastāstīt un uzskatāmi attēlot pietiekami pilnā apjomā, neuzzīmējot simtiem, bet varbūt, arī tūkstošiem speciālu zīmējumu un plaknes šķēlumu, lai saprastu, kā tas izskatās uztverei ar prātu. Tā visa ir sakrālā ģeometrija, un visas šīs figūras tiek būvētas pēc sakrālās ģeometrijas šabloniem.

Visi procesi, par kuriem mēs tagad runājam, gan Mer-Ka-Ba aktivizācija, gan Mer-Ki-Vik aktivizācija – tas viss ir saistīts ar pacelšanās procesiem, un es gribu to pasvītrot. Tas ir tas pats process, kuru mēs apskatījām no citas puses, apskatot to caur čakru sistēmu un izeju uz augstākiem dimensiju līmeņiem, uz augstākām vibrācijām. Tas ir tas, par ko mēs runājām, kad apskatījām visas 12 čakras. Tagad saruna notiek par to pašu apziņas uzeju, tikai sakrālās ģeometrijas formās. Man ir svarīgi jums pasvītrot, lai jūs neatdalītu visus šos jēdzienus un pacenstos iztēloties visu daudzdimensionalitāti, visu sarežģītību un skaistumu procesiem, kuri tagad notiek ar jums un kuri arī nes uz sevis jūsu vienreizīguma un jūsu individualitātes zīmogu.

Mer-Ki-Vik ir pieskaitāms kristus-apziņas līmenim. Tā ir sarežģītāka forma, kā jūs jau paspējāt pamanīt, tieši tāda forma ir kristus-apziņas režģim, kurš jau ir uzstādīts un aktivizēts uz planētas. To ir aktivizējuši tie Gaismas Darbinieki, par kuriem tika runāts kā par 144 tūkstošiem un kuriem ir piebiedrojušies jauni. Un visi viņi, izejot pacelšanās procesu, aktivizēja ne tikai Mer-Ka-Ba, bet arī savu Mer-Ki-Vik un pieslēdzās Kristus apziņas planetārajam tīklam. Un tieši viņi aktivizēja šo kristus-apziņas tīklu, un tas atrodas aktīvā stāvoklī. Tas ir tas, ko mums izdevās izdarīt, un, pateicoties kam, pāreja uz jaunu apziņas līmeni, pāreja uz pilnīgi jaunu dzīvības sapratni, apzinātāku, augstāku radošumu kļuva iespējama. Es ļoti priecājos par šo apstākli un ļoti lepojos ar jums. Es ļoti mīlu jūs visus un esmu ārkārtīgi lepns par jums un pateicīgs par to, ka jums izdevās to izdarīt. Izdevās to izdarīt pat nedaudz agrāk, nekā mēs plānojām. Un jūs izdarījāt to ar lielāku enerģētisko pacēlumu, ar lielāku entuziasmu un lielāku ticību. Tie ir lieli svētki mums visiem, un es ļoti mīlu jūs un ļoti lepojos ar jums visiem.

Elpošanas caurulīte dotajā gadījumā, protams, sarežģās, tā kā tā arī iet cauri kā ass šim zvaigžņu ikosaedram ar visām sarežģītajām iekšējām un ārējām struktūrām. Un šajā gadījumā tai šķērsgriezumā ir oktaedriska cepurīte, un tā jau ir pieskaitāma 4-tajam AL.

Mer-Ki-Va
Pievienosim mūsu pētījumam kārtējo skaņu kombināciju, kārtējo vibrāciju “Va”.
Va – tā ir alternatīvās Realitātes interpretācija, tas ir gaismas Ķermenis. Tas ir tas radīšanas šablons, par kuru es garām ejot minēju augstāk, kad ir tikai Gars un nav ķermeņa.

Mer-Ki-Va – tas jau ir sarežģītāks elektromagnētiskas lauks zvaigžņu  ikosaedra formā, kura iekšienē atrodas pentagonāls dodekaedrs. Ir jāpasvītro, ka Mer-Ki-Va – tā ir daudzlīmeņu struktūra, kurai attīstībā ir daudz apakšlīmeņu, un tas, par kuru mēs ar jums runājam tagad, - zvaigžņu ikosaedra formā ar pentagonālu dodekaedru – tas ir pats zemākais Mer-Ki-Va līenis. Tas arī ir pieskaitāms kristus-apziņas līmenim. Un pie tā aktivizācijas tas rezonē ar uz planētas uzstādīto Kristus apziņas tīklu, bet augstākā izpauduma līmenī. Un tā ir spēcīgāka, stiprāka pieslēgšanās šim tīklam. Stipra tajā nozīmē, ka iespējas izmantot šo tīklu palielinās, gan jaunās zemes radīšanas vajadzībām, gan izmantošanai par dievišķās Zināšanas  avotu. Līdz ar Mer-Ki-Va aktivizāciju notiek ģeometriskās sistēmas sarežģīšanās, un vienlaicīgi notiek vibrāciju frekvences palielināšanās, spēka palielināšanās un radīšanas iespēju paplašināšanās. Elpošanas caurulītei šajā gadījumā šķērsgriezumā ir ikosaedriska cepurīte. Tas jau ir 5-ais AL.

Tādejādi, mēs ar jums tagad runājam par to, ka līmenis, kurš tiek uzstādīts ar jauno aktivizēto planetāro kristus-apziņas tīklu, spēj uzturēt 4-to un 5-to apziņas līmeni uz planētas. Un tas ir tas līmenis, uz kuru notiek pāreja.
Augstākiem Mer-Ki-Va līmeņiem ir sarežģītākas ģeometriskas struktūras, kuras sarežģās un kurām ir pieslēgums pie augstākiem apziņas līmeņiem – 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 12. Aprakstīt šīs struktūras un šos laukus ir vēl sarežģītāk. Es nedomāju, ka jums tagad ir nepieciešams analizēt šo sarežģīto ģeometriju. Pats galvenais, ko mēs esam sasnieguši šodienas sarunā, ir tas, ka jūs pilnīgi skaidri pacentāties iztēloties, ko nozīmē šie vārdi, kurus mēs sākām izmantot jaunajos pēdējos čenelingos. Un pateicām par to, uz kādu līmeni un kādā veidā caur sakrālajām struktūrām jūs izejat uz Kristus apziņu un augstākām dimensijām. Kā tas strādā, un kā tas izpaužas un turpinās izpausties caur šīm struktūrām, jums veicot jaunās Zemes radīšanu. Zemes - pilnīgi jaunas, skaistas, unikālas planētas, par kuru jūs tik daudz sapņojāt, kuru jūs sen jau esat radījuši savos sapņos. Un šī sapņa dēļ jūs visi atrodaties tagad šeit, piedzīvojot visdažādākos sarežģījumus un pārbaudījums, atrodoties matērijas 3-jā līmenī, un jūs turpināt radīt un turpināt būvēt savu sapni. Es jūs apsveicu ar šo jūsu sapņa radīšanu un realizāciju. Nevienam nerodas šaubas par to, ka jūs to realizēsiet, un realizēsiet šajā laikā.

Mēs esam lepni un laimīgi kopā ar jums par visu, kas tiek darīts šeit un tagad! Mēs ļoti mīlam jūs! Mēs esam sajūsmas, pateicības, patiesas atzinības pilni par to, ka jūs esat, par to, ka jūs esat šeit, un par to, ka atļāvāt būt ar jums.

Ar mīlestību, ES ESMU JEŠUA

Saņemts 22-25.03.2009 Nika

 tulkoja Jānis Oppe