ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris

Ammas 228. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Vai esi pamanījis, cik viegli tev sākt padoties manis sniegto zināšanu un mācību apgūšana?
Šodien atkārtosim iepriekšējās nodarbības, tajās ienesot divas izmaiņas.
Pirmā no tām ir tāda, ka es neatkārtošu, kas ir darāms.
Centies iziet cauri jau apgūtajam procesam, neskatoties iepriekšējās nodarbībās uzskaitītajos soļos. Perfekcija šeit nav nepieciešama .. tikai tīrs nodoms.
Tomēr, ja veicamās darbības tev nojūk, vari arī ielūkoties špikerī.
Otra izmaiņa ir tāda, ka šoreiz palūdz kādu garīgu vai enerģētisku dāvanu tādā veidā, lai tu nokļūtu pilnīgā rezonansē ar kādu no Ādama Kadmona spējām, tādām kā spēju redzēt, dzirdēt, zināt .. vai iegūt intuīciju.
Līdz nākamai nodarbībai ...
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins