pirmdiena, 2013. gada 30. septembris

Urusvati - VĒSTULES NO MĀJĀM

Urusvati
caur MARINU SHULTS
VĒSTULES NO MĀJĀM
Turpinājums. Sākums Nr. 2 (8), 3 (9)


7. vēstule
NĀKOTNES ATSLĒGA
Atgriezīsimies pie mūsu sarunas par tām izmaiņām, kuras notiek astrālajā pasaulē. Un sāksim ceļojumu pa tās jaunajiem apgabaliem.
Augšupcelsimies viegli un vienkārši uz tām telpām, kuras gaida pārceļotājus no četrdimensionalitātes. Viņas, šīs telpas, vēl ir šķīstas, ja tā var izteikties zemes valodā. Lidojam, mani dārgie, lidojam viņās un cenšamies iegaumēt visu, ko spēj aptvert jūsu uztvere. Tā daudziem jau ir tik attīstīta, ka var ieraudzīt daudzas kardinālas atšķirības – salīdzinājumā ar jūsu pašreizējās dzīvošanas pasauli. Ievērojiet, cik viegli šeit elpot. Bet vai jūs elpojat, mani dārgie? Vai tad jums ir uzģērbts četrdimensiju blīvais ķermenis? Ievērojiet, cik jūs paši esat viegli un gaisīgi! Un cik viegli pārvietojaties šajā jums jaunajā telpā! Bet tagad mēs apstāsimies un paraudzīsimies apkārt. Katrs ieraudzīs šo pasauli savā veidā. Tas tā ir. Es, aicinot jūs uz šo ceļojumu, speciāli nenorādīju ne uz kādiem piektās vai augstākas dimensijas apakšlīmeņiem. Un katrs uzstādīju savu lidojuma latiņu! Bet tomēr izlīdzināmies mūsu ceļojumā. Piedāvāju šodien apmeklēt dažus konkrēti piektās dimensijas apakšlīmeņus. Un tieši tos, kur jau iezīmējas un attīstās jaunā dzīve. Es, kā jūs atceraties, norādīju uz to, ka astrālās pasaules jaunās dimensijas vēl tikai sāk veidoties. Ir tas, kas eksistē, ir tas, kas tiek radīts. Un tas tā ir. Jūs zināt, ka planētas piektajā dimensijā palika Gaismas Pilsētas. Jūs zināt, ka daži cilvēki pāriet uzreiz uz piekto dimensiju pēc iziešanas no fiziskā ķermeņa. Jūs jau zināt par Reabilitācijas Centra eksistenci līmenī 5,4.
“Tad kas ir apdzīvots, un kas vēl būvējas? – jautāsiet jūs. – Kā tajā visā tikt skaidrībā? Mūs aicina no jauna būvēt dzīvi 5-jā dimensijā, un tai pat laikā tur kāds jau sen dzīvo un strādā. Galva iet riņķī!” Tādēļ mēs arī ar jums ceļojam pa dimensijām, lai iegūtu atbildes uz jautājumiem. Astrālā pasaule pārdzīvo nopietnu pārkārtošanos. Un tieši tāpēc tad arī saiet vienkopus visi šie stāvokļi, kad piektajā dimensijā, no vienas puses, dzīvo un strādā cilvēki, bet, no otras puses, šī pasaule gaida savus celtniekus.
Piektās dimensijas astrālās pasaules jauno, neapdzīvoto apakšlīmeņu matērija vēl ir tapšanas, savas galīgās formēšanās stadijā. Veidojas tie apgabali, kuri paredzēti liela daudzuma zemiešu un citu dzīvības formu uzņemšanai pēc masveida Augšupcelšanās sākšanās. Citādi nevar. Jūs sāksiet augšupcelties tikai pie noteiktām būtiskām izmaiņām visā jūsu gaismas struktūrā un, dažiem, pie izmaiņām viņu fiziskajos ķermeņos. Šo pārceļotāju straumi gaidīs atbilstoši apgabali ar paaugstinātām vibrāciju, enerģētiskajām un, pats galvenais, jaunām magnētiskajām īpašībām. Jūs nevarēsiet izvietoties apdzīvotajos apgabalos – pat ja arī tie ir tie astrālās pasaules slāņi, kuri jau ir “nožogoti” no vecajiem apgabaliem. Tur mitinās dvēseles, kuras pagaidām vēl dzīvo pēc Reinkarnāciju likumiem. Mēs tagad ceļojam pa jaunajiem, formēšanās procesā esošajiem astrālās pasaules apgabaliem. Jūs šeit neredzat dzīvības formas lielā skaitā. Taču šeit jau eksistē sava, ļoti īpaša, daba. Daži ieraudzīs gan jūras, gan kalnus, gan upes ar ezeriem. Bet kāds pamanīs arī dinamiskas dzīvības formas. Taču paraugieties – cik mainīgs viss ir! Bet galvenais – pievērsiet uzmanību, kā šīs telpas piepildījums ir stipri atkarīgs no jūsu domām! Pamēģiniet tagad kaut ko iztēloties! Bet tikai nebūvējiet neko rupji materiālu, ļoti jūs lūdzu! Šeit vieglāk veidojas harmoniskas un vieglas formas. Pievērsiet uzmanību veidoto formu kustīgumam, to elastīgumam un dinamiskumam – jūsu domu izmaiņas ietekmē. Neliela pavingrināšanās domradīšanā ļaus jums iegaumēt pirmo un ļoti svarīgo mācību – viss tiek veidots un pārveidots caur jūsu domu! Jo harmoniskāka ir jūsu doma, jo skaistāka un elastīgāka ir jūsu radošā konstrukcija. Jā, jums vajag saprast pašu galveno – jūsu vietā šo pasauli neviens neuzbūvēs...
Šeit mēs apstāsimies, lai... iegūtu svarīgu NĀKOTNES ATSLĒGU. Šī atslēga – zināšana par to, ka jūsu nākotni vajag būvēt zemes, četrdimensiju cilvēkiem kopīgā jaunradē ar tiem, kas jau dzīvo piecdimensionalitātē. Un tāpēc nepavisam nav nejaušība, ka zemiešiem ir atvērts ceļš pie šī evolucionārā darba pie Projekta “Cilvēces Nākotnes Pasaule”. Nākotne, jaunā pasaule jārada, pirmkārt, četrdimensiju cilvēkiem, tāpēc ka viņu doma rada tieši to nākotnes mitināšanās vides matēriju, kura nepieciešama. Bet vest jūs pa pareizu ceļu apņemas tie, kas jau ir iedzīvojušies savos astrālās pasaules apgabalos un skaidri stādās priekšā visas galvenās dzīves likumsakarības augstākās vibrācijās.
Tagad Es gribu ar jums pacelties nedaudz augstāk par tiem apgabaliem, kurp katru no jums atveda jūsu apziņa. Pašreiz jūs ceļojat, balstoties uz savas apziņas spēku un sagatavotību. Piedāvāju jums pacelties gaisā un paskatīties uz visu it kā no putna lidojuma. Pacentieties nofiksēt savu apziņu tajā telpā, kurā atrodaties. Paraugieties apkārt. Izrādās, daudz kas jau ir izmainījies jūsu pastaigas laikā. Kā tā? Kāpēc? Kur ir šo astrālās pasaules apgabalu matērijas dinamiskā stāvokļa noslēpums? Šī dinamika jums būs jāņem vērā, kad sāksiet apzināti un plānveidīgi būvēt savu dzīvi piektajā dimensijā, vēl atrodoties savā četrdimensiju dzīves telpā. Jau jūsu klātbūtne astrālajā pasaulē domās vien sāk to mainīt. Bet jūsu domradīšana – tā ir aktīva astrālās pasaules izmainīšana.
Un tā, mēs vēl neesam beiguši runāt par astrālās pasaules jaunajiem apakšlīmeņiem, bet izdarīt nopietnu secinājumu jau pilnīgi varam. Jūs, vēl atrodoties četrdimensionalitātē, varat sākt un jums ir jāsāk būvēt sava nākotnes dzīve piecdimensionalitātē, izmantojot tīru un progresīvi orientētu domu. Un atcerieties, ka tikai jūsu, četrdimensionalitātes cilvēku, doma radīs vajadzīgo tā apakšplāna matēriju, kurp jūs pārnesīsiet savu eksistenci pēc Augšupcelšanās.


8. vēstule
PAMATI JAUNAJAI DZĪVEI
Turpinām mūsu sarunu par gatavošanos jaunajai eksistencei piektajā dimensijā. No kurienes ņemt tās zināšanas, kuras ļaus pareizi būvēt jauno dzīvi? Jūs zināt tikai dažus pamata principus. Un kā izvairīties no spontānas, nevadāmas “būvniecības”, uz kuru tieksies daudzi cilvēki, saņēmuši mazāk kaut kādus labumus četrdimensiju dzīvē? To ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ķeroties pie jebkādiem jaunās dzīves būvniecības domās veidiem. Un tāpēc es gribu uz šo to saasināt jūsu uzmanību. Saprotiet: tagad jums ir īpašs laiks. Telpa ātri vijas kopā, mainās, par ko Es jau teicu pirmajās vēstulēs. Lūk, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nevajag pārnest uz piekto dimensiju jūsu zemes dzīves pamatus, kaut arī uzlabotā variantā. Daudzi gribētu uzbūvēt saviem “Es” vai savām ģimenēm to, ko nav spējuši realizēt ceturtās dimensijas pašreizējā laikā. Atstājiet šīs veltās domas! Jūs, protams, varat pārdomāt jūsu uzlabotās dzīves variantu un uzbūvēt piektās dimensijas telpā brīnišķīgas uzlabotas kvalitātes mājas un dzīvokļus. Bet apstājieties un padomājiet pilnīgi nopietni – bet vai jums piektajā dimensijā ir vajadzīgs jūsu šodienas dzīves uzlabots variants? Teikšu atklāti. Tiem, kam vajag lēni pāriet no viena stāva uz otru un dzīvot kāpņu telpās labiekārtotos ceturtās dimensijas parauga dzīvokļos, šis pārejas variants varbūt arī ir derīgs. Taču uz to nevajag orientēties visai cilvēcei un īpaši tiem progresīvajiem cilvēkiem, kuri patiesi grib radīt jaunu dzīvi visai planetārajai kopienai. Un tāpēc pilnīgi dabiski izvirzās jautājums par jaunās pasaules iekārtojuma principiem, kurus vajag zināt un ielikt savā domradīšanā. Mēs ar jums sākam radīt JAUNO DZĪVI jau tagad. Un jums ir vērts pievērst uzmanību tām akcijām, kuras izpildīt jūs aicina jūsu Garīgie Vadītāji. Mēs pavēstījām jums par Dualitātes Eksperimenta izpildīšanas noteikumu noņemšanu no zemiešiem un planētas (par viņu arī neaizmirstiet). Un tas bija pirmais solis, kurš vēl nebūvēja, taču ļāva sākt jaunas konstrukcijas, tajā skaitā arī četrdimensionalitātē, kura strauji mainās. Saprotiet, ka dualitātes enerģijas eksistēja visās dimensijās. Strādāja stiprāk un koncentrētāk ceturtajā dimensijā un zemāk. Un nākošo grandiozo soli Gaismas Ģimene, Galaktiskā kopiena veica 2012. gada septembrī. Mēs sākām izvadīt no planētas tā saucamos Tumsas Spēkus. Un tieši tos īpaši stipros dualitātes enerģijas nesējus, kuri nevēlējās iziet no duālās spēles. Nu ko, tās bija viņu tiesības un viņu izvēle. Mūsu pienākums bija ņemt tās vērā. Ir taču planētas, kur iet iemiesojumu virpulis un dualitātes enerģijas ir šo pasauļu pamats. Mēs ļāvām Tumsas Spēkiem iet uz šīm planētām bez jebkādiem zaudējumiem viņu evolucionārajam ceļam. Viņi pabeigs tur savu iziešanu no duālās eksistences un iziešanu pie savas Dievišķības. Ne visi, kam bija likts priekšā, spēja piekrist un aiziet. Taču aizgāja daudzi. Un tas ļāva pāriet pie jaunās pasaules būvēšanas nākošā etapa. Jums liekas dīvaini, ka es tagad tā pateicu? Bet līdz ar dualitātes enerģiju izvadīšanu un Tumsas Spēku aiziešanu notika arī to astrālās pasaules apgabalu attīrīšanās, par kuriem mēs ar jums runājām agrāk. Pie kam visos apgabalos – gan jaunajos, gan vecajos. Tātad visi, kas piedalās tāda tipa planetārajās akcijās, vai nu veido iespējas jaunās pasaules radīšanai, vai arī tieši veic tās būvēšanu. Mācieties vērot savu kolektīvo un individuālo darbību evolucionāro pakāpi un izdarīt tālejošus secinājumus par to nozīmīgumu. Neveiciet Gaismas Ģimenes rekomendētās planetārās Akcijas atrauti citu no citas. Visas tās ir saistītas ar jūsu jaunās dzīves piektajā dimensijā uzbūvēšanas vienotu algoritmu. Kad jūs izvadījāt no planētas dualitātes enerģijas un pieņēmāt savās sirdīs Galaktisko Gaišzilo Rozi, tad ar to pastiprinājāt jūsu patiesu dalību jauna piektās dimensijas apgabala dzīves būvēšanā. Kas tad notika tajā jaunajā piektās dimensijas apgabalā, kur mēs nesen ar jums ceļojām? Ļoti nopietnas izmaiņas, kuras ielika pamatus jūsu kā jaunās cilvēces Gaismas Ģimenes vienotai eksistencei. Bet tas ir viens no noteicošajiem nevis duālas eksistences, bet dzīves Radītāja Mīlestībā, dzīves Vienotībā, dzīves kopradīšanā ar Galaktikas un Visuma Gaismas Ģimeni – pasaules principiem! Un tādejādi jūs spērāt vēl vienu soli pretim savai pārceļošanai uz šiem astrālās pasaules apgabaliem. Mēs varam uzskaitīt daudz jūsu radošo darbību, kuras rada piektās dimensijas Jauno Pasauli. Pakavēšos pie vienas no galvenajām darbībām, par kuru daudziem ir zināms. Tieši Portāla 12:12:12 atvēršanas dienā jūs izdarījāt jūsu planētas magnētisma ģenerālo pārkārtošanu. Tā pilnīgi dabiski un loģiski izriet no planētas un visas planetārās dzīvības duālās eksistences atcelšanas. Atgādināšu – jūs sākāt būvēt trīspolārā magnētisma matricu, bet tieši trīspolārais magnētisms tad arī ir piektās dimensijas jaunā apgabala eksistences pamats. Tādejādi, piedaloties šajā lielajā planetārajā darbā, jūs, iespējams, pašiem to neapzinoties, sākāt savas nākotnes eksistences piecdimensionalitātē pamata būvēšanu. Saprotiet, ka bez šī noteicošā soļa jūs nevarētu tur taisīt visas tālākās būvniecības. Tas bija ļoti svarīgs solis Projekta “Cilvēces Nākotnes Pasaule” attīstībā.
Tādejādi, mēs varēsim skaidri sadalīt jūsu darbības šajā Projektā: kardinālās, kolektīvās, kuras veido principiāli jaunas jūsu Nākotnes Pasaules eksistences normas un paņēmienus; un individuālās, ar kurām jūs neapšaubāmi iesiet jaunajās konstrukcijās. Un daudzi planētas cilvēki arī tagad savu Skolotāju, Audzinātāju un Augstāko “Es” vadībā strādā pie šīm konstrukcijām. Mani dārgie, tagad rit kolektīvās būvniecības periods, un šis periods ir ļoti svarīgs. Jums ir jāsaprot jūsu kolektīvo darbību jēga. Ievērojiet, ka neviena Akcija, Gaismas Spēku veikta, netiek likta jums priekšā bez nopietniem izskaidrojumiem un pamatojumiem. Pie tam ņemiet vērā, ka uz planētas vēl stipri ir arī spēki, kuri pretojas visam progresīvajam. Un tie vienmēr, tāpat kā visos jūsu duālās dzīves gadsimtos, centīsies nomelnot visu jauno un traucēt jums. Tās ir jūsu dualitātes spēles atliekas. Un jūsu tieksmei uz Gaismu pretojas tie, kas reiz piekrita spēlēt tieši tādu lomu. Viņiem vajag sūtīt mīlestību un palīdzēt vai nu aiziet no planētas, par ko Es jau augstāk teicu, vai arī, tāpat kā jums, atklāt savu Dievišķību, celt vibrācijas un apskaidrot savu “Es”. Ziniet: Gaismas Ģimene nekad ne ar vienu necīnās, neaprunā, nenomelno. Ja jūs atkal sauc uz pretnostatījumu un cīņu – tātad, tie ir tie, kam vēl vajag palīdzēt apskaidrošanā. Un tas notiks pakāpeniski. Bet Es vēlu visiem klausīties savu Sakrālo Sirdi, viņa nekad nekļūdās! Un tas patiesi ir tā!
Mēs ar jums runājām par Nākotnes Pasaules – piektās dimensijas pasaules, kura gaida savus celtniekus un savus nākošos iedzīvotājus – kolektīvās jaunrades ceļiem. Bet tagad Es uzvedināšu, pa kādiem ceļiem jūs pakāpeniski pienāksiet pie individuālās jaunrades.


9. vēstule
JAUNĀS DZĪVES INDIVIDUĀLĀ JAUNRADE
Mani dārgie mūsu dzimtās planētas brīnišķīgās nākotnes radītāji! Tieši tagad atnāk tās zināšanas, kuras jums nepieciešamas jūsu jaunās dzīves veidošanai. No kurienes tās atnāk? Ne no kosmiskā tukšuma, nē. Tās jau potenciāli eksistē Akašas Hronikās. Un ir neviena cita kā jūsu pašu saarhivētas. Jā, es to saku pilnīgi atbildīgi. Es to paskaidrošu sīkāk. Man ļoti gribas, lai daži no jums mūsu sarunas laikā sāktu atcerēties to, ko reiz izdarījāt. Es speciāli neteicu – “visi jūs izdarījāt”. Nē, ne visi. Taču tas nenoniecina katra no jums nozīmi. Jūs jau saprotat, ka katram no jums ir sava misija, savs zvaigžņu ceļš. Dažādos ceļos jūs atnācāt uz šo planētu, lai piedalītos dualitātes Eksperimentā. Bet tagad jūs kā vienotā krājkasītē saliekat savu pieredzi un, galvenais, tās iestrādes, ar kurām atnācāt šurp. Un tāpēc starp jums ir cilvēki, kuri jau iepriekš sagatavoja informāciju par to, kā vajadzēs veidot dzīvi pēc Eksperimenta pabeigšanas. Viņi tagad tad arī nodarbojas ar šīs informācijas atpakošanu. Tomēr man jāatgādina jums, ka daudz kas kardinālā veidā ir izmainījies, un ne visa iepriekš sagatavotā informācija jums noderēs būvniecībai. Bet arī tas ir lieliski! Jo radošajā procesā taču iekļaujas arvien lielāks Gaismas Darbinieku skaits!
Un tā, tagad aktīvajā fāzē atrodas jūsu kolektīvā jaunrade. Tā pirmkārt izpaužas kā gatavošanās dažādiem, evolucionāri diezgan sarežģītiem planetāriem darbiem un to veikšana. Un daudzi no jums tajos piedalās. Šiem fundamentālajiem darbiem ir samērā revolucionārs raksturs, tas ir, tie nebija paredzēti Zemes iziešanai no dualitātes Eksperimenta. Taču jūs pastāvīgi maināt scenāriju savas planētas un visu dzīvības formu jūsu atgriešanai Dievišķā stāvoklī. Un galvenais ir tas, ka jūs izvēlējāties to planetārās Augšupcelšanās sagatavošanas un veikšanas ceļu, kurš agrāk nebija pazīstams un tāpēc netika plānots. Jūs aizgājāt pa brīnišķīgu harmonisku un evolucionāri attaisnotu ceļu. Kādēļ es visu to jums atgādinu? Vienīgi tādēļ, lai jūs spētu saprast, ka jūsu aktīva dalība planetārajos darbos gatavo arī pilnīgi jaunu jūsu Jaunā Laikmeta individuālās jaunrades aspektu.
Kas tas ir – jaunās dzīves individuāla jaunrade 5-jā dimensijā? Protams, es runāju par dzīvi jaunajos astrālās pasaules apgabalos, par kuriem es jums pastāstīju. Tiek atpakota informācija par tādas būvniecības fundamentālajiem principiem. Taču tai jābūt nokoriģētai atbilstoši tiem revolucionārajiem pārveidojumiem, kurus jūs, kopīgi ar Gaismas Ģimeni, veicat uz planētas. Un priekš tā nepieciešams ar īpašu rūpību izpētīt visus jaunos materiālus, kurus mēs jums dodam. Kā jums uzzināt par tiem jaunās dzīves būvniecības principiem? Un kurš tos koriģēs?
Informācija, savā laikā saglabāta priekš Zemes un zemiešiem, jau ir atpakota un tiek uzglabāta speciālās glabātuvēs. Jūsu datortehnikas valodā jūs tās nosauktu par failiem. Šie faili pašlaik atrodas astrālajā pasaulē un ir pieejami dažiem astrālās pasaules iedzīvotājiem. Tieši tāpēc jums tagad tiek doti instrumenti ieiešanai kontaktā ar 5-tās dimensijas pārstāvjiem. Tieši tāpēc, pavisam ne nejauši, sakām jums: jums ir jārada kopā ar 5-tās dimensijas iedzīvotājiem. No viņiem jūs saņemsiet nevis vienkārši atbalstu, bet arī Jaunās Pasaules – jūsu nākotnes dzīves Pasaules – uzbūvēšanas principus.
Pie kā vērsties? Piemēram, jūs izejat Polipasaules Nulles Punktā un gribat ieiet kontaktā ar tiem, kas jūs iemācīs, kas jums palīdzēs. Astrālajā pasaulē ir daudz specializētu Dienestu. Jūs varat izsaukt Nākotnes Attīstības Dienesta pārstāvjus. Viņiem savukārt ir daudz apakšnodaļu, kas atvieglos gan jūsu sazināšanos, gan nosprausto uzdevumu risināšanu. Ja jūs protat dzirdēt un redzēt Smalko Pasauli, tad pēc kontakta nodibināšanas ar Nākotnes Attīstības Dienestu jums būs ļoti viegli darboties. Jūs ieejat dialogā ar atbilstošu pārstāvi un sākat studēt radīšanas sistēmu jūsu iecerētajā virzienā. Un, ja jums ir kaut kādas kļūdas, tad jums pateiks priekšā un paskaidros jūsu pieņēmumu nepareizumu. Jūs šī Dienesta darbiniekos atradīsiet nevis vienkārši drošus palīgus, bet arī uzticamus draugus kopradīšanā, tuvus garā un garīgi radniecīgus. Ticiet, tās būs aizraujošas un produktīvas tikšanās. Šeit tad arī noderēs jūsu jaunās zināšanas, atnestas no jūsu kolektīvajiem darbiem planetārajās akcijās. Jūs nesat pilnīgi jaunas revolucionāras idejas un sintezējat tās ar jūsu pasaules klasiskajām idejām pēc Radītāja sākotnējā nodoma. Nākotnes Attīstības Dienests saglabā šo informāciju un pavairo to uz jaunu ideju, jūsu realizētu planetārajos darbos, rēķina.
Kā varētu izskatīties jūsu individuāls radošs akts kopradīšanā ar Nākotnes Attīstības Dienestu? Piemēram, jūs gribat uzzināt, kā labāk uzbūvēt jūsu mītni 5-jā dimensijā? Jūs izsaucat Nākotnes Attīstības Dienestu un uzzināt dzīvojamo telpu eksistēšanas 5-jā dimensijā fundamentālos principus. Tas atbrīvos jūs no kļūdām savas nākotnes mītnes pārdomāšanā. Tāpēc ka jau ir teikts: nevajag uz turieni pārnest jūsu dzīvokļu un māju uzlabotas kopijas. Jūs daudz interesanta varēsiet uzzināt no šī Dienesta pārstāvjiem. Viņi spēs noteikt, kurā astrālās pasaules apgabalā jūs, domājams, dzīvosiet. Un paši radīs priekš jums piemērotas mītnes iepriekšēju skici. Bet varbūt jums mītne galīgi nav vajadzīga. Visdrīzāk tas jūs sākumā pārsteigs, taču nebīstieties! Arī kas tāds ir iespējams. Pēc tam jūs spēsiet jau patstāvīgi plānot un radīt savu mītni. Un visbeidzot pienāks tās materializācijas periods, par ko parunāsim atsevišķi. Taču ceru, ka jums sākumā gribēsies gūt priekšstatu par zemiešu kolektīvo dzīvošanu 5-jā dimensijā un tieši ar to sākt sava paša dzīvokļa plānošanu. Un tas būs pareizi.
Mani dārgie brīnišķīgās, atjaunojošās planētas ar maigo Dvēseli, Gaijas, cilvēki! Gribu pateikt dažus vārdus arī par to, cik pati planēta ir ieinteresēta nākotnes celtniecībā, tās radīšanā un attīstībā. Un īpaši tajā, lai tā tiktu darīta ar pareiziem paņēmieniem, pēc noteiktiem noteikumiem un, ievērojot kosmiskos likumus. Bez tā mēs nedabūsim jaunu, harmoniski uzbūvētu pasauli ne 5-jā, ne augstākās dimensijās. Un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, lai izvairītos no jūsu iecerētā haotiskas celtniecības un materializācijas, ir radīts Projekts “Nākotnes Cilvēces Pasaule”. Mēs caur šī Projekta materiāliem jums pastāvīgi dosim nepieciešamās zināšanas un iemaņas Jaunās Pasaules uzbūvēšanā 5-jā dimensijā. Jums nav jāsteidzas un jādarbojas patstāvīgi uz savu risku. Visam savs laiks. Paši drīzumā redzēsiet, ka vēl būs ļoti stipras planetārās celtniecības akcijas, kuras lielā mērā izmainīs jūsu priekšstatus par nākotni.
Un galvenais, ko jūs, izpildot visus šos darbus, nedrīkstat aizmirst, – tā ir gatavošanās planetārajai augšupcelšanai. Un, kad es saku “planetārajai”, tad ar to domāju visas planetārās dzīvības augšupcelšanos. Un atbildība par šo augšupcelšanos gulstas uz jums! Un nedomājiet tikai par individuālo augšupcelšanos. Es par to jau teicu, tagad tikai atgādinu, tāpēc ka nākotnes būvēšana ar šo jautājumu ir tiešā veidā saistīta.
Bet tagad ir pienācis laiks parunāt par tiem, kas vēl nav attīstījuši smalko uztveri, bet arī grib piedalīties nākotnes dzīves būvēšanā. Kā darboties viņiem?


10. vēstule
NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS DIENESTS
Šeit palīgā nāk lielisks instruments, kuru es tikko kā pieminēju, un tā ir – POLIPASAULE. To apgūt var jebkurš Gaismas Darbinieks, pat neattīstījis uztveres daudzdimensionālās iezīmes. Vajag nopietni attiekties pret šī kontakta ar Smalko Pasauli instrumenta apgūšanu. Un ar tā palīdzību jūs varat daudzējādā ziņā atvieglot savu darbu ar 5-tās dimensijas darbiniekiem.
Tomēr man gribas teikt tiem, kam nav skaidrredzēšanas vai skaidrdzirdēšanas: mani dārgie, mēs sen runājam par kontakta ar savu Augstāko “Es” nepieciešamību. Droši vien jūs paši to zināt. Ja jūs esat kontaktā ar Augstāko “Es”, tad visu manis augstāk uzskaitīto jūs varat veikt ar Viņa palīdzību. Absolūti visu! Taču, ja tāda kontakta vēl nav, tad vajag nekavējoties ķerties pie saiknes ar Augstāko “Es” sastrādāšanas. Pašreizējā laikā katram Gaismas Darbiniekam vienkārši ir pienākums būt sakaros ar savu Dievišķo būtību.
Un tomēr gribu paskaidrot, kā var izmantot Polipasauli tam darbam, par kuru mēs runājam. Polipasaule ir nepieciešama ne tikai no zemes plāna aizejošo dvēseļu pavadīšanai. Polipasaule ir universāls instruments sakariem starp dažādām Pasaulēm. Un jūs jau no jūsu pēdējiem darbiem spējāt saprast, ka arī Polipasaules struktūras var būt visai atšķirīgas. Sāciet ar to, ka izprotat Polipasaules būtību. Pastaigājiet pa Portāliem, sajūtiet to enerģijas. Pastāviet Nulles Punktā ar neaktivizētām Mebiusa lentām, bet pēc tam aktivizētām. Nesteidzieties iet tālāk. Dariet šo darbu ilgi un neatlaidīgi, kamēr neiegaumēsiet visas sajūtas. Jūs pat nepamanīsiet, kā pieradīsiet pie kontakta ar 5-to dimensiju (ja strādā ar 4.-5. dimensiju Polipasauli). Pamazām, iedzīvojoties Nulles Punktā, sāciet piesaukt kādu no jums pazīstamajiem 5-tās dimensijas Gaismas Darbiniekiem. Jums ir jāpierod pie enerģētikas izmaiņas un jāiegaumē noteikti signāli, saistīti ar viņa parādīšanos (un tie noteikti būs). Tālāk jūs varat iet sava Nodoma apstiprināšanas ceļu un nodot to šim Gaismas Darbiniekam. Ticiet, viņi izdarīs visu iespējamo. Jautāsiet: kur tad būs jūsu personīgā jaunrade? Jums taču nav atgriezeniskās saites, par kuru es pastāstīju iepriekšējā vēstulē. Saite būs, ja jūs protat novērot Zīmes jūsu dzīvē. Atbildes informācija tiks jums obligāti nodota dažādos veidos. Tā var atnākt miegā, tā var ienākt no kāda cilvēka jūsu apkārtnē, tā var ienākt no drukātajiem informācijas līdzekļiem. Galvenais – protiet novērot, klausīties, redzēt, uzticēties. Un jūs, pašiem to nemanot, sāksiet pieņemt informāciju un strādāt ar to. Mācieties būt daudzdimensionāli. Tas tagad ir ļoti svarīgi.
Un vēl gribu atgādināt to, ka jūs jau esat iegājuši laika sfēriskumā, un tāpēc nespriediet lineāri. Pat teiktu – pārāk taisni. Tas jūs mulsinās, virzīs nost no izvēlētā ceļa.
Tagad ir piemēroti pateikt to, ka nākotnes plānošanai ir racionāli apvienoties pa trīs cilvēkiem vai grupās, kuras sastāv no cilvēkiem ar daudzveidīgi attīstītām spējām. Īpaši ar tiem, kuri spētu vadīt čenelinga kontaktu ar 5-tās dimensijas darbiniekiem. Taču tas absolūti neizslēdz saspringtu patstāvīgo darbu, dārgie draugi. Nevar tagad “tikt dāmā” uz citu cilvēku darba rēķina. Paša attīstībai un sekmīgai virzībai nākotnes celtniecības jautājumā – tas ir augstākā mērā nemērķtiecīgi. Atcerieties to!
M.S.: Urusvati! Vai var uzzināt Nākotnes Attīstības Dienesta vadītāja vārdu vai iepazīties ar viņu? Mēs, piemēram, esam pazīstami un sadarbojamies ar Oļegu Dālu, Reabilitācijas Centra vadītāju. Gribētos iepazīties arī ar NAD vadītāju, ja tas ir pieļaujams.
Jā, mana dārgā darbiniece. Nekādu problēmu ar šo iepazīšanos nav. Viņa vārds ir ARAMEISI. Un tu vari viņu pašlaik nointervēt. Es stādu priekšā Nākotnes Attīstības Dienesta vadītāju – Arameisi un dodu viņam vārdu.
M.S.: Cienījamais Arameisi! Priecājos iepazīties. Atļaujiet caur mūsu Žurnālu stādīt Jūs priekšā ceturtās dimensijas Gaismas Darbiniekiem. Pastāstiet par Jūsu Dienestu un mūsu iespējamo sadarbību ar to.
“Tas man ir liels gods – sniegt interviju Vēstulē, kuru diktē Urusvati – Lielais Gars, kuru es ļoti godāju.
Dārgie Žurnāla “Мировой ченнелинг” lasītāji, cienījamie 4-tās dimensijas Gaismas Darbinieki, ir pienācis laiks mums visai tuvu iepazīties. Bez mūsu Dienesta jums būs grūti būvēt savu nākotni. Jūs varat pamatoti jautāt: ja mūsu Dienests ir speciāli šim mērķim paredzēts, tad kādēļ mums iekļauties šajā celtniecībā? Taču uz šo jautājumu jums jau ir atbildējuši jūsu vadītāji. Tikai kopīgām pūlēm mēs spēsim uzbūvēt Jauno Pasauli. Mēs spēsim jums palīdzēt, taču jums vajag pārvarēt nopietnu barjeru, saprotot, ka tikai iemācījušies, vēl atrodoties četrdimensionalitātē, pareizu domradīšanu, jūs spēsiet dzīvot pasaulē, kur momentā materializējas doma. Un tieši uz to tad jūs arī ved jūsu Skolotāji. Bet mēs spēsim jums palīdzēt sākt jūsu kolektīvo vai individuālo jaunradi no pareizām pozīcijām. Tam mēs arī esam paredzēti. Mūsu Dienests patstāvīgi neko nebūvē, kaut arī mēs zinām, kā to darīt. Mēs tikai palīdzam dažādām dzīvības formām veikt savu celtniecību vai piemērošanos jauniem apstākļiem. Paskaidrošu savus pēdējos vārdus. Jā, visām dzīvības formām. Pie mums vēršas arī augu, dzīvnieku kolektīvās apziņas; pārstāvji no citām civilizācijām, kuras attīstās uz šīs planētas, nevis tikai cilvēce. Ir daudz interesanta darba. Un daudz īpaši svarīgu risinājumu visu dzīvības atzarojumu un formu, kuras pāriet uz 5-to dimensiju, pareizā salāgošanā. Mēs varam ar jums par to kādreiz parunāt sīkāk. Es nesākšu tagad precizēt mūsu iespējamā kopīgā darba detaļas. Gribu tikai apliecināt jums to, ka katram cilvēkam, kurš pie mums vērsīsies, mēs noteikti palīdzēsim. Mūsu Nākotnes Attīstības Dienestam (NAD) ir lielas pilnvaras. Dienesta struktūra ir diezgan sazarota. Mēs nodarbojamies ne tikai ar cilvēku, bet arī ar Gaijas visu dzīvības formu pāriešanu uz 5-to dimensiju. Un arī pati Gaija pastāvīgi atrodas ar mums radošā kontaktā. Mani dārgie četrdimensionalitātes zemieši! Es tikai sāku iepazīties ar jums. Vērsieties pie mums biežāk, un mēs sāksim ar jums liela mēroga sarunu, apmaiņu ar pieredzi un viedokļiem. Man bija patīkami ar jums iepazīties. Un tālākajā jūs sāksiet uzzināt vārdus mūsu darbiniekiem, starp kuriem jūs ar izbrīnu vai prieku konstatēsiet jūsu tuviniekus, paziņas vai zemes plānā pazīstamus cilvēkus. Jūs jau pie tā sākat pierast. Ar dziļu atzinību par sarunas iespēju – Arameisi.”
Mani dārgie draugi! Ir notikusi pirmā iepazīšanās, no kuras sākuma jūs varēsiet novilkt citu pazīšanos ar šo Dienestu pavedienus. Varat iesākumā piesaukt Arameisi, bet viņš savukārt piesauks jums palīgā nepieciešamo speciālistu. Bet galvenais, jūs strādāsiet pareizā virzienā. Es jūs svētu šim ļoti interesantajam darbam! Jūsu Urusvati.


11. vēstule
IDEJA-VĒLĒŠANĀS-DOMFORMA
Mani mīļie Zemes cilvēki! Tagad mēs sāksim sarunu par pilnīgi citu jūsu mijiedarbības ar 5-tās dimensijas augstāko pasauli sfēru. Jo 5-jā dimensijā taču eksistē ne tikai astrālā matērija. Jums tur būs dažādu ķermeņu uzbūve, visai līdzīga attiecībā pret jūsu tagadējiem ķermeņiem. Es gribu pateikt vienīgi to, ka jums būs ne tikai paša zemākā blīvuma astrālās matērijas ķermenis, kuru mēs varam saukt par nosacīti fizisko, bet arī ēteriskais jaunais ķermenis (viņš prasa atsevišķu sarunu), pats astrālais ķermenis un noteikti – mentālais, kurš pārsniegs visas jūsu pašas labākās gaidas. Protams, pasaulē, kur momentāni materializējas doma, jums ir jābūt arī mentālajam ķermenim. Jums arī tagad viņš ir, taču viņš sastāv no vecās formācijas mentālās pasaules matērijas. Bet jums ir nepieciešams, pēc analoģijas ar fizisko, ēterisko un astrālo, uzbūvēt arī jaunu mentālo ķermeni. Cik daudz rūpju, padomājiet paši! Nav tik vienkārši sākt jaunu dzīvi (Urusvati maigs smaids). Jūs paši saprotat, kā vajag tīri domāt jūsu mentālā ķermeņa pārvešanai jaunā stāvoklī. Un tāpēc es sāku jaunu vēstījumu – jau par mentālo pasauli, bez kuras jūs neko nespēsiet uzbūvēt. Vajag taču saprast, no kurienes astrālajā matērijā nāk impulsi jūsu konstrukcijām. Viss ir kā vienmēr un tai pat laikā ar lielām izmaiņām.
Iztēlosimies, kā šajā jūsu dzīves momentā formējas cilvēka doma. Ir matērijas apgabals, saukts par mentālo matēriju. Viņa ir Esamības mentālā plāna jeb mentālās pasaules būtība. Kas tā ir par pasauli? Un kāpēc mēs par to tik daudz nerunājam? Tam bija savi iemesli, tāpēc ka šī pasaule savā uzbūvē ir diezgan sarežģīta un arī tāpēc, ka tā ir jūsu Augstāko “Es” dzīves konteiners. Tagad ir pienācis laiks runāt par šo pasauli sīkāk, ko es arī daru ar lielu labpatiku.
Mentālajā pasaulē ir apgabals, kur doma eksistē idejas līmenī. Pie tam šī ideja var eksistēt patvaļīgi ilgi. To ir svarīgi zināt! Viņai nav vilkmes uz realizāciju, tas ir, uz sekojošu materializāciju zemāku vibrāciju matērijā. Tas tad arī ir tas apgabals, kuru mēs Mācībā “Dzīvā Ētika” nosaucām par Pasauli Ugunīgo. Tā eksistē arī līdz šodienai, neskatoties uz grandiozajām izmaiņām visos Esamības Plānos, saistītos ar mūsu planētu.
Bet tagad izsekosim šīs idejas materializācijas mehānismam. Lai doma-ideja pārvērstos domformā, kura jau jebkuros apstākļos prasa materializāciju, nepieciešams kaut kāds impulss, kurš pagrūž ideju kļūt par domformu. Un šīs impulss ir jūsu vēlēšanās šo ideju materializēt. Kā tas notiek? Ņemsim vienkāršu sadzīves piemēru. Jūs varat izmantot šo idejas materializācijas mehānismu automātiski, neiedziļinoties tā darbībā. Piemēram, jūs varat pietiekoši ilgi sapņot (vai vienkārši mierīgi domāt) par to, ka nebūtu slikti, ka būtu sava māja. Taču dzīves apstākļi vai nu nedod iespēju ķerties pie šīs idejas realizācijas, vai arī jūs turat šo ideju sapņa līmenī, un tikai. Taču pienāk kāds brīdis, kad rodas pārliecinoša vēlēšanās to veikt. Un tad jūs ķeraties pie savas jaunās mājas pārdomāšanas detaļās. Tas tieši ir tas moments, kad ideja ietērpjas tā līmeņa mentālajā matērijā, kur formējas domforma. Bet nobriedusi domforma jau prasa savu realizāciju. Un pēc tam sākas jūsu jaunrades otrais etaps, kad atkal pirmajā vietā nostājas vēlēšanās, kura ierosina domformu materializēties. Tālāk jau jūs strādājat astro-mentālo formu līmenī un novedat savu sākotnējo izdeju līdz četrdimensionalitātes materiālajam līmenim.
Tā bija līdz šim. Bet tagad mēs izskatīsim jautājumu par to, kas tad mainās šajā shēmā. Intriga ir tāda, ka šī mehānisma pamata shēma neapšaubāmi saglabājas, taču pie tam izmainās pats domformas piepildījums. Tāpēc ka mentālajā pasaulē notiek ne mazāk satriecošas izmaiņas kā astrālajā pasaulē.


12. vēstule
AR KO SĀKT JAUNĀS PASAULES CELTNIECĪBU
Viegli varu apgalvot, ka drīz visas jūsu domformas izies kvalitātes pārbaudi. Pat ja jums tas vēl nav saprotams, vienalga apgūstiet šo postulātu. Un pie tam nav nekādas ekspertīzes vai kaut kādas jūsu domas diskreditējošas instances. Tas tiešā veidā ir saistīts ar tiem pārveidojumiem mentālajā pasaulē, par kuriem es jau sāku runāt iepriekšējā vēstulē. Ja nopietnas izmaiņas notiek astrālajā pasaulē, tad arī mentālā pasaule nevar palikt bez izmaiņām, īpaši tie viņas apgabali, kuri formē domformas. Bet tie ir arī apgabali, kuros eksistē matērija jūsu mentālo ķermeņu būvēšanai! Savietosim šos divus svarīgos momentus.
Agrāk mēs atdalījām Pasauli Ugunīgo un to mentālās pasaules apgabalu, kurš konkrēti saturēja domformām nepieciešamo matēriju. Šai matērijai ir spēja formu veidošanā un sekojošā savienošanā ar astrālās matērijas formām. Šī matērija deva dzīvību jūsu mentālajiem ķermeņiem. Un eksistēja skaidra atkarība starp jūsu mentālā ķermeņa uzbūvi un tām domām, kuras jūs radāt. Jo augstāka un tīrāka doma, jo smalkāks mentālais ķermenis.
Tagad šis mentālās pasaules apgabals pārdzīvo izmaiņas, analoģiskas astrālās pasaules izmaiņām. Un kā gan citādi? Cilvēki būtiski atšķiras savā uzbūvē, pēc savas apziņas paplašinājuma līmeņa, pēc sava dzīves ceļa (šajā gadījumā es ar to domāju – aiziešanu no zemes plāna pa dažādiem ceļiem). Un tāpēc šajā mentālās pasaules apgabalā notiek sadalīšanās slāņos un jauno apgabalu izolēšana no vecajiem, kas arī tiek veikts ar magnētisma palīdzību.
Ugunīgā Pasaule paliek neaizskarta. Bet dažādu cilvēku idejas tagad var nonākt dažādos mentālās pasaules, formējošas domformas, apakšapgabalos. Un tāpēc esiet īpaši prasīgi pret savu domāšanas procesu. Esiet kā nekad vērīgi, ja gribat jūsu astromentālo konstrukciju un jūsu mentālo ķermeņu pilnveidošanu. Bet tagad par to nedaudz sīkāk. Un noskaidrosim, kā tas ir saistīts ar jūsu Cilvēces Nākotnes Pasaules uzbūvēšanu.
Tagad, vecajā variantā, kurš vēl eksistē un darbojas zemiešu vairākumam, mentālajā telpā formējas jebkuras domformas, dažāda rakstura ideju iniciētas. Arī mentālās pasaules četru apakšplānu matērija ļauj radīt jebkuras jēgas, jebkura satura – no paša augstākā, līdz pašam zemākajam, domformas. Un tāpēc kāds būvē Gaismas Pilsētas, bet kāds veic vardarbību. Tāds bija mentālās pasaules stāvoklis dualitātes Eksperimentā. Un šos apakšplānus mēs esam spiesti vēl saglabāt darbībā priekš tiem cilvēkiem, kuri nespēj ātri izmanīties un virzīties kopsolī ar evolucionārajām pārmaiņām, notiekošām uz planētas. Tagad mentālās pasaules jaunajos apgabalos, kuri attīstās izolēti no vecajiem, par kuriem es tikko kā teicu, kļūst neiespējama negatīva rakstura domformu formēšanās. Jums par to jau ir vēstīts. Oļegs Dāls jums teica, ka nākotnes celtniecībai neder negatīvas astromentālās formas. Tas tā ir. Es to apstiprinu.
Un tagad notiek sekojošais. Tie cilvēki, kuri turpina domāt pa vecam un notur duālās enerģijas, domās strādā vecajos apgabalos, materializējot savas idejas tajos četrdimensionalitātes apgabalos, kur paši dzīvo un kur ir cilvēki, vēl gatavi pieņemt šo negatīvu. Un tāpēc jūs reizēm apkārt redzat vardarbības, vecās pasaules krampju, netaisnības pieaugšanu. Taču tas viss nevar ieiet 5-tās dimensijas jaunās pasaules apgabalos. Pat ja tādi cilvēki vēlētos tur kaut ko sagraut vai uzbūvēt savu placdarmu, tad viņu idejas un viņu postošās domformas tur nespētu materializēties. Tā tagad ir ierīkotas mainošās mentālā un astrālā pasaules. Tādu cilvēku mentālie ķermeņi ir primitīvi un sastāv no pašu zemāko mentālās pasaules vibrāciju matērijas. Viņi nav spējīgi uz augstām domām, taču viņiem vienmēr ir iespēja manīt gan savas domas, gan savus mentālos ķermeņus.
Aplūkosim pretēju piemēru. Ja kādam ir tīras domas vai viņš pārliecinoši strādā pie to pilnveidošanas, tad tādiem cilvēkiem notiek pāreja (kvalitatīva pāreja!) mentālā ķermeņa uzbūvē. Viņš kļūst pilnīgāks gan pēc formas, gan pēc sava izmēra. Tādi cilvēki pakāpeniski pāriet ar saviem ķermeņiem uz mentālās pasaules jaunajiem apgabaliem. Tas tiek veikts automātiski. Un tad cilvēks sāk pamanīt, ka sliktas domas prieku nenes, materializācijas tām nav, bet labajām ir ātra realizācija, visai pamanāma jūsu dzīvē. Bez tam, sliktas domas uzreiz sit pa sava saimnieka fizisko ķermeni, tāpēc ka nevar vairs realizēties pēc vecās shēmas mentālajā pasaulē. Tiesa, reizēm mēs novērojam it kā mentālo ķermeņu “dreifu” no jaunajiem apgabaliem uz vecajiem, un otrādi. Taču ar laiku cilvēki parasti stingri apstiprinās jaunajos apgabalos. Tieši no tāda stāvokļa tad arī var sākt radīt jūsu jauno dzīvi 5-jā dimensijā. Padomājiet par to nopietni! Ja jūsu doms vēl nav pilnīgas, tad jums vajag pirmkārt nodarboties ar jūsu domāšanas procesa sakārtošanu. Un jau pēc tam ķerties pie jaunās dzīves pēc augšupcelšanās plānošanas. Pašpilnveidošanās process ir ticis atbalstīts visos laikos. Taču tagad tas ir kļuvis vairāk nekā aktuāls! Un man jūs jāiepriecina – tagad var ļoti ātri sasniegt vēlamo progresu, tāpēc ka jums ir dotas jaunas enerģijas, jaunas programmas, ir atklāti jauni apvāršņi. Ar jums ir nodibinājuši kontaktus smalko plānu Gaismas Darbinieki. Un viņi ir gatavi palīdzēt jebkuram tādā pašpilnveidošanās procesā. Jūs varat izvēlēties Audzinātāju, izmantot Atbalsta Grupu palīdzību. Jūsu Augstākais “Es” vienmēr ir gatavs vest jūs pa pašu optimālāko ceļu šajā jautājumā. Gaismas Skolotāji ir ar katru no jums! Vajadzīga tikai jūsu personīgā vēlēšanās un ugunīga tiekšanās. Rokas ir pastieptas no visiem plāniem. Paceliet taču savas rokas un sajūtiet tuvinieku un draugu rokasspiedienu. No jūsu pašu pilnveidošanās tad arī sākas Jaunās Pasaules celtniecība! Un tas ir tā!

Jūsu Urusvari

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 4. numurs.
Žurnāla e-pasta adrese:
mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

 

Montague Keen - 29 сентября 2013

ЕСЛИ МИР ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ, ОН ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ.
Альберт Эйнштейн

Это происходит, друзья мои. Вы делаете замечательную работу по повышению сознания, так много. Посмотрите вокруг и вы увидите реакцию Заговора. Они используют Химтрэйлы (следы самолетов) практически нон стоп сейчас, чтобы держать человечество под контролем. Вы видите одну операцию "ложный флаг" (терроризм) за другой. Они становятся неосторожными в их усилиях по созданию страха, так что вы добровольно откажитесь от драгоценных свобод. Пожалуйста, не поддавайтесь на всю эту пропаганду. Они не колеблясь, убьют столько, сколько необходимо для того, чтобы создать панику и страх. Это понятно: ОНИ БОЯТСЯ, что ВЫ ПРОБУЖДЕННЫЕ !

Вам нечего скрывать, но у вас есть все, чтобы получить, будучи сильными и бесстрашными. Вы 99%, все стойте вместе с верой в сердцах ваших, потому что вы были выбраны, чтобы принести великое пробуждение, которое приведет к возвращению покоя, гармонии и удалению тех, кто держал вас в рабстве и тьме. Ваш день настал. Вы узнаете кто вы и что было сделано для вас. Человечество идет вместе и никакие разделения не отделят вас снова.

Религии будут пересмотрены за то, что они на самом деле все созданы человеком и предназначены только, чтобы держать вас в страхе и управлении. Они были использованы для создания оснований опасаться людей, которые не принадлежат к одной и той же религии, что и вы. Они были использованы в качестве причин войн и страданий, так много раз. Это необходимо прекратить прямо сейчас. Будьте первыми, кто скажет : "Я не боюсь никого, потому что он хочет верить". Только те, кто использует религию, чтобы влиять на волю других людей, должны тщательно пересмотреть это, чтобы приспособиться к Новой Эпохе Мира.

Изменение происходит, как это должно произойти и его не остановить. Все деньги в мире не смогут его предотвратить. У Заговора нет выбора в этом вопросе. Больший ум, чем у них, привел все это в движение и смотрит за ними. Это будет происходить. Коррективы вносятся в ваши ДНК и сознание, чтобы помочь всем вам справиться со многими изменениями, которые вы встретите во время их смены. Вы все делаете прекрасную работу, разделяя ваши исследования и помогая другим сделать переход во времени.

Ваши человеческие тела станут сильными и будут приветствовать удаление всех химических атак, которые им пришлось пережить. Когда тело имеет возможность дышать чистым воздухом и потреблять вкусную пищу, жизнь на Земле станет совсем другой. Заболевания человека разработаны, чтобы держать вас внизу. Они станут памятью о темных временах. Мы будем иметь Центры в каждой стране, чтобы помочь вам создать жизнь, это стоит того, чтобы жить на планете Земля. Жизнь станет прекрасным опытом на Земле, чья истинная красота скрыта от вас.

Все становится ясным, когда вы вернетесь к Духу. Вы смотрите в ужасе, что делается для бесчисленных невинных людей в попытке создания Нового Мирового Порядка, в котором человечество это раб, который существует только, чтобы подчиняться капризам Заговора. Это не могло быть доведено до конца, так как это никогда не случиться. Земля является частью Вселенной и не может быть отнята Заговором, так как она им не принадлежит.

Без вашей помощи они беспомощны. У вас есть сила, чтобы остановить убийства и принести мир в ваш мир. Вы встали к работе, которая требуется от вас? Потому что это ваша миссия на Земле. Вы согласились на это, прежде чем вы вернулись на Землю. Мы в Духе смотрим за каждым движением, каждой мыслью и каждым словом, которое произносит Заговор. Мы знаем их планы, поэтому мы советуем вам. Для тех, кто с особым поручениями, пришло время для реализации этих миссий, без вопросов. Вы знаете, в ваших сердцах, кто вы и что от вас ожидается. Вы сами Творцы Новой Эпохи Просвещения. Не имеет значения, в какой стране вы живете. Собраться вместе в гармонии и удалить все ложные препятствия, которые Заговор создал для того, чтобы держать вас друг от друга. Вам нечего бояться, кроме самого страха.

Вероника, моя дорогая, вы были сильно опечалены недавно, при разговоре с некоторыми прекрасными ирландскими дамами, которые были твердо уверены, что удаление Правил Ватикана в Ирландии имело важное значение для них и Ирландии. Вы были бы потрясены, обнаружив, что хотя они и сняли внешние атрибуты Ватикана, они по-прежнему заперты в ложных убеждениях коррумпированного учреждения, которые насаждались им через систему образования. Они должны понимать и примиряться с тем, что учение о том, чему их учили, было ложью. Ада нет и др. Когда они совершают знак креста, они открывают себя для низших измерений. Вы должны быть сильными и уверенными в себе. Любовь и только любовь, все, что вам нужно.

Мозговые волны используются на многих из вас, без вашего ведома или разрешения, пытаясь помешать вам стать активными. Важно, чтобы вы поддерживали друг друга и помогали тем, которые подвергаются нападению и ничего о нем не знает. Они могут оказаться в тени. Они могут измениться и эти изменения могут наблюдать те из вас, кто начеку и в курсе таких событий. Забудьте и отбросьте то, что сказали, когда они проходят в тени, так как это не исходит от них. Это то, что Заговор учит их говорить или делать. Всегда будьте на страже этого, в противном случае вы попадете в ловушку, полагая, что то, что говорится контроллерами. Заговор пойдет на все, чтобы попытаться удержать контроль. Жаль их, но и не тратьте драгоценную энергию на злость или месть. Такая реакция является трехмерной. Вы, с другой стороны, подняли свое сознание на более высокий уровень бытия. Вы выше всего, что подразумевает 3D мышление и действие.

Когда вы приблизитесь к Свету, все это станет совершенно ясно. Затем, мы-по эту сторону жизни, сможем поговорить с вами откровенно. Мы видим и мы будем говорить с вами. Все барьеры будут удалены. Любовь и вера в собственные врожденные способности, принесет это. Те, кто призваны быть на Земле останутся, а те, кто нет, не будут иметь такого выбора, кроме как оставить вас, потому что они не могут выжить в энергии Света. Они сталкиваются с экспозицией и в дальнейшем удерживать человеческий облик не будет возможным.

Вместе, вы должны идти вперед с любовью в ваших сердцах, с добро пожаловать существам Света со всего мира. Одна большая дружная семья Света и любви. Это ваша миссия. Вы добьетесь своей цели. Мы всегда с вами.

Вероника, приветствуйте многие изменения, которые вы испытываете, так как они являются частью пробуждения. Моя любовь с вами во все времена.

Всегда, ваш обожающий, Монти.

http://montaguekeen.com/page1470.html

Savienojuma ar Jūsu Dvēseli līmeņi

Pamelas čenelings ar Ješua
Angliski tulkojuši Marija Baesa un Franks Tehans


Dārgie draugi, es esmu Ješua, un es no sirds jūs sveicu. Mēs šeit esam kopā, un ar to es domāju enerģiju saplūšanu, kas notiek, kamēr mēs šeit sēžam. Iztēlojieties, ka jūsu augstākie un visskaistākie aspekti atpazīst sevi cits citā un, pateicoties šai atpazīšanai, palielinās daudzas reizes. Jūs bieži redzat citos viņu skaistumu, viņu iekšējo bagātību, viņu izsmalcinātību daudz skaidrāk un pilnīgāk, nekā redzat šīs īpašības sevī. Kad jūs vēro un apzinās otrs, jūs sniedzat šim cilvēkam paļāvību un uzticēšanos sev pašam.

Tagad sniedziet šo atpazīšanu cits citam. Ļaujiet tai plūst, ļaujiet, lai tā pieskaras jūsu dvēselei. Ikreiz, kad jūsu dvēsele ir skarta, viņa pilnīgāk nolaižas uz Zemes. Kad jūs iekšēji esat aizkustināti no atzīšanas, iedvesmas un emocijām, dvēsele pilnīgāk nolaižas jūsu ķermenī, jo viņa jūtas gaidītāka un mājās uz Zemes. Starp jums un jūsu dvēseli notiek mijiedarbība.

Kas “jūs” ir salīdzinājumā ar savu dvēseli? Es uzdodu šo jautājumu, jo šīs attiecības parasti nav skaidri saprotamas. Daži no jums iedomājas dvēseli kā kaut ko ārpus sevis – tālu prom un virs jums. Jūs tad jūtaties kā nenozīmīga būtne, kura vēlas dažādas lietas, un jūs izjūtat dvēseli kā spēku ārpus sevis, kurš varētu – reizēm – iejaukties jūsu interešu labā, bet jūs arī jūtaties vairāk vai mazāk jūsu dvēseles žēlastībā.
Bet jūs neesat jūsu dvēseles ārpusē, un jūsu dvēsele nav ārpusē jums. Dvēsele – jūsu dvēsele – ir jūsu iekšienē, šeit, šajā vietā, un jebkurā gadījumā – jūs esat savas dvēseles daļa. Un, lai gan jūsu dvēsele ir arī daļa no jums, “jūs” nav visa dvēsele, “jūs” nav ekvivalents jūsu dvēselei. Daļa jūsu dvēseles ir iemiesojusies jūsos, viņa dzīvo un kustas jūsos. Bet ir arī daļa, kura nav gluži šeit “ielikta”, tā sakot, daļa, kura paliek ārpusē. Jeb jūs varētu izteikt šo priekšstatu, raugoties no zemes viedokļa, kā daļu, kura ir pārāk liela, lai ietilptu zemes ķermenī un personībā.

Tātad starp jums un jūsu dvēseli ir mijiedarbība, bet tai pat laikā jūs esat viens un tas pats. Jūs esat viena būtība un neesat atsevišķi viens no otra. Mijiedarbība starp jums un jūsu dvēseli izsakās ar to, cik daudz jūsu dvēseles enerģijas jūs varat uzņemt savā dzīvē uz Zemes. Vai gadās iedvesmas dzirksts, kura sniedz paplašinātas apziņas priekšstatu? Jeb, vai jūs ļaujat dvēselei iekļūt dziļāk un pilnīgāk un piešķirt formu jūsu zemes eksistencei radikālā un nekavējošā veidā?

Tas ir process, kurā jūs tagad sevi atrodat: ejat arvien dziļāk, tas ir process, kurā notiek savienošanās ar jūsu dvēseli, pilnībā ļaujoties jūsu dvēseles plūsmai. Un jūs spiedīs to darīt neviens cits, kā jūs paši. Tā ir izvēle, kuru izdarāt jūs: ļaut sev rīkoties tā, kā prasa darīt vai būt jūsu dvēsele. Un kad jūs izšķiraties to darīt? Jūs pieņemat šo lēmumu brīdī, kad jūs saprotat, ka ir absolūti nepieciešams to darīt, ka tas jums ir vienīgais iespējamais ceļš. Parasti to ievada laika periods, kurā jūs diez vai ieklausījāties savas dvēseles balsī. Jūs mēģinājāt to darīt no sevis paša, no savas galvas, no valdošajām idejām, kuras nāca pie jums no ārienes: no ārējā spiediena un bailēm. Bija daudz iemeslu, kādēļ jūs neklausījāties savu dvēseli un kuri radīja jums atsvešinātību no šīs balss – tā, ka tā kļuva jums svešinieks.

Tā kā lielākā daļa no jums ir ieradusies saistīties ar cilvēka būtni uz Zemes, jūs esat kļuvuši atsvešināti no savām saknēm, savas kosmiskās izcelsmes, savas dvēseles. Tāpēc iemiesojums kļūst par ļoti saspringtu, sāpīgu procesu. Nolaišanās ķermenī nozīmē teikt ardievas tam, kas jūs esat – pēc būtības atstāt savas Mājas. Tas ir gandrīz neiespējams uzdevums, un tāpēc ir dabiski, ka jūs ilgojaties pēc Mājām un vēlaties izrauties no pasaules, kur jūs nejūtaties Mājās.

Uz Zemes priekš visiem ir unikāls ceļš, bet visi ir spiesti pieredzēt, ka uz ilgu laiku ir atslēgti no savas dvēseles balss. Līdz brīdim, kad jūs saprotat: “Es vairs nevaru iet kā tagad, es esmu pilnīgi iestrēdzis. Kad es dzīvoju no savas galvas, tikai no bailēm, no tā, kas “varētu būt” un kam “ir jābūt”, es jūtos iekšēji miris.” Tikai tad, kad jūs sākat izjust šo dilemmu ļoti intensīvi, jūs atveraties citai balsij, atgādinājumam par to, kas jūs patiesībā esat. Tātad zināmā līmenī jums ir jāpiekāpjas savas dvēseles mudinājumiem.

Māksla to izdarīt nozīmē atvērt sevi jaunajam un atlaist vecos priekšstatus par drošību, un tas cilvēka būtnei bieži ir ļoti grūti. Jūs saistāt to ar padošanos, ar galējās robežas sasniegšanu un vilšanās, rūgtuma un depresijas sajūtām. Bet jūs varat arī raudzīties uz šo galējā izmisuma brīdi, nespēju vairs turpināt veco ceļu kā uz durvīm, kuras ir pavērtas uz jaunu iespēju. Tad jūs varat izmantot tādu iekšējo krīzi, lai izsprauktos caur šīm durvīm uz citu realitāti.

Šīs izspraukšanās prasa iekšēju spēku, jo šajā galīga drosmes trūkuma brīdī jums tiek piedāvāts apgriezties un paļauties uz kaut ko jaunu, ko jūs vēl nezināt, kaut ko, par ko jums vēl nav zināšanu. Tas ir līdzīgi tam, kad jūsu priekšā uz grīdas ir haoss, un aiz jums ir durvis, nedaudz pusvirus, caur kurām mirdz Gaismas stars. Ja jūs joprojām sēžat ar muguru pret durvīm un noraugāties haosā, tas rada vairāk drūmuma, izmisuma un bezcerības sajūtu. Kā gan jūs varat gūt pārliecību, ka šīs durvis aiz jums var sniegt jums kaut ko citādu, kaut ko svaigu? Šī pārliecība, ka durvis var atvērt, kļūst sajūtama, kad jūs izveidojat savienojumu ar savu dvēseli.

Jūs varat dzīvot caur sāpēm un izmisumu dzīvē divos ļoti atšķirīgos veidos. Viens veids jums ir absolūti absorbēt tos, un tas nozīmē, ka visa jūsu enerģija, viss, kas jūsos ir apzināts, norisinās baiļu, rūgtuma, pat naida viļņos. Tie iekrāso jūsu domāšanu, tāpēc jūsu emocijas un jūsu ķermeni tie arī ietekmēs ilgtermiņā. Bet ir otrs veids, pretspēks. Šajos laikos jūs varat uzzināt, kas jūsos notiek, un tādejādi izrauties no lejupejošās plūsmas. Jūsu iekšienē ir kaut kas, kas to uzmanīgi vēro, bez sprieduma, no apziņas, kura ir lielāka par jūsu zemes gribu, jūsu zemes idejām, jūsu audzināšanu, jūsu bailēm un visu veco, ko jūs zināt no pagātnes. Tad jūsu dvēsele nonāk jūsu zemes laukā. Tas bieži notiek, lai atklāti pateiktu, ka haosam ir jāparādās, lai jūs justos spiests ieiet citā apziņas formā. Tieši krīzes laikā var būt pārbīde jūsu apziņā, un tad jūs varat paskatīties uz sevi no plašākas perspektīvas.
Apziņa jūsu iekšienē tad kļūst ļoti klusa un mierīga. Jūtiet šo klusumu uz brīdi, paraugoties uz kaut ko jūsu dzīvē, uz ko jums nav atbildes, uz kaut ko, par ko jūs esat domājuši daudz reižu, aplūkojuši to no visām pusēm un bieži izjutuši visas emocijas, kas tam pieder. Tagad atrodieties mierīgā punktā un lūkojieties uz situāciju, nevēloties pēc atbildes. Jūtiet, kā nekavējoties iestājas zināms miers. Ir jēga atmest “cīņu”, kas nenozīmē, ka viss paliek tāds pats un nekas nemainās. Tas nozīmē, ka jūs radāt telpu jaunajam un nedomājat caur to, kas jau ir zināms, un nemeklējat atbildes un atrisinājumus pagātnē un tajā, kas ir aiz jums. Nezināmajā, jaunajā, svaigajā var ieiet tikai caur klusumu veidā, kas nav zināms, un caur atdošanos klusumam.

Ļaujiet klusumam, kurš ieskauj jūs, plūst caur jūsu ķermeni. Paliekot uz šī ceļa, jūs ļaujat aiziet vecajām patiesībām, vecajām idejām par to, kā jānorit jūsu dzīvei, pārliecībām, kurām esat pieķērušies. Ļaujiet, lai tās visas aizpūš kā nedzīvas lapas no koka Rudenī, kamēr jūsu dvēseles enerģija kā rāms vējš pūš caur jūsu auru. Iztēlojieties, ka viss, kas ir vecs, viss, kas vairs nav vajadzīgs, viss, kas ir pārdzīvots un apgūts, rāmi tiek aizpūsts prom. Tā ir tikai tad, kad jūs vairs nezināt, kā padarīt vieglāku savu dzīvi. Šajā gadījumā jūsu iekšienē krājas jauns spēks.

Jo tukšāks jūtas jūsu enerģijas lauks, jo vairāk viņu var piepildīt jūsu dvēsele. Un no klusuma uzvirmo jaunas idejas, kuras nebaro jūsu prāts vai jūsu griba. Jaunās idejas nāk no citurienes tādas, kādas tās ir. Kaut kas ātri izaug, viss pēkšņi, lai gan tam nav jānotiek nekavējoties. Tas, kas notiek šajā procesā, ir tas, ka iedvesmas un intuīcijas rodas brīvi un dabiski un baro jūs ar jauniem impulsiem.

Šajā brīdī es vēlos kaut ko paskaidrot par līmeņiem, kuros jūs varat just un izjust savu dvēseli, un ir vairāk par vienu līmeni, kurā jūs varat just un pieskaņoties savai dvēselei. Mēs runājam tagad par to, kā dvēsele var atklāties caur klusumu, caur tīru apziņu. Šī pieredze ir arī dziļa sajūta, ka esat Mājās, balstīta uz spēju saglabāt sakņu sajūtu, ka esat pilnīgi klātesoši tagadnē un neesat pārņemti ar domām un emocijām. Tas ir viens no dziļākajiem līmeņiem, kurā jums var būt saikne ar jūsu dvēseli, uztverot viņas patiesu Klātbūtni.

Šim klusuma stāvoklim ir tūlītēja, pozitīva ietekme uz jūsu ķermeni, jūsu domām un jūsu emocijām. Tas ir klusuma dziedinošais spēks. Tad jūsu dvēsele vairs nav kaut kas virs vai ārpus jums, viņa ir fiziski ļoti sataustāma, jūsu ķermeņa apakšējā daļā, jūsu vēderā un jūsu kājās un pēdās. Apzinieties, kāda ir sajūta jūsu ķermenī, kad jūsu dvēsele ir pilnīgi savienojusies ar jums un kad jūs šeit esat pilnīgi ar savu dvēseli. Jūtiet šī savienojuma stabilitāti un arī tā klusumu un mieru. Šī miera un klusuma sajūta – šis dziļais mierīgums – ir pamats visiem savienojumiem ar dvēseli. Ja šī klusā mierīguma nav, jūsu savienojums ar dvēseli nav pilnīgs.

Kāpēc es to saku? Jo ir arī cits līmenis, no kura jūs varat savienoties ar dvēseli, un šis līmenis fiziski atrodas augstāk jūsu enerģijas laukā. Daudzi no jums ir apveltīti intuitīvi un arī gaišredzīgi. No jūsu sestās sajūtas, no jūsu enerģētiskās spējas uztvert visu ap jums, jūs varat uztvert citu noskaņojumus un domas. Tas var notikt no trešās acs, jeb jūs varat sajust citus no savas sirds.

No tā brīža, ka es sāku par to runāt, iespējams, jūs konstatējāt, ka jūsu enerģija kļūst nemierīgāka un ceļas uz augšu. Miers ir pagājis. Jūs baidāties zaudēt savu centru, saskaroties ar daudzajām enerģijām ap jums. Tas notiek arī, kad jūs savā sirdī un domās savienojaties ar saviem ideāliem, kādu jūs vēlētos redzēt Zemi jūsu nākotnes vīzijās. Tās bieži paceļ jūs virs sevis. Tas izskatās pēc intuitīva savienojuma ar jūsu dvēseli, taču tai pat laikā šis savienojums nav pilnīgi sazemēts un nav pilnībā veikts klusumā un mierīgumā, par kuru teicu agrāk. Jūs varat būt pārņemti ar jaunās ēras vīzijām, ar uz Zemes enerģiju centrētu sirdi, un tai pat laikā būt ļoti vīlušies, tāpēc ka tas nenotiek jūsu dzīvē tik ātri, kā jūs to vēlētos, un tāpēc ka pasaulē ir tik daudz pretnostatījumu un kontrastu. Šādā gadījumā jūs jūtaties pretrunā ar sabiedrību ap jums, un jums liekas, ka jūs neiederaties šajā pasaulē.

Lai arī vēlmes un sajūtas, kuras jums ir, nojautas par jauno Zemi, ir dzimušas no savienojuma ar jūsu dvēseli, ir svarīgi ļaut iedvesmas enerģijai pilnībā nolaisties jūsu enerģijas laukā, jūsu ķermenī un jūsu vēderā. Ja jums ir kādas idejas, ko vēlaties nākotnē, tad jūtiet šīs idejas un nākotnes enerģiju savā sirdī. Jūtiet arī uguni, kas dzīvo jūsu iekšienē, un ļaujiet šai ugunij pacelties, lai viņa stiprāk sakausē enerģiju jūsu iekšienē. Tad ļaujiet šai stiprinātajai nākotnes enerģijai nolaisties jūsu vēderā, jūsu kājās un jūsu pēdās, līdz tā kļūst klusa un mierīga – līdz jūs kļūstat klusi un mierīgi. Šajā brīdī jūsu dvēsele un vēstījumi, kurus jūs saņemat no dvēseles, pieskaras Zemei. Tad var sākties iezemēta, reāla plūsma, un jūs paliekat pilnīgā kontaktā ar zemes realitāti un tai pat laikā saglabājat kontaktu savu dvēseli. Jūs esat uzbūvējuši tiltu starp abiem.

Es redzu, cik daudzus no jums, Gaismas Darbinieki, reizēm pilnībā pārņem vīzijas par citu pasauli, kamēr tai pat laikā jūs zaudējat saikni ar šo pasauli, šeit un tagad, kura ir ne tikai ārpus jums, bet arī jūsu iekšienē. Jūs kļūstat sadalīti, un tiek radīta šķirtne starp Gaismu un tumsu jūsu iekšienē un starp jums un pasauli ārpus jums. Šī šķirtne ražo cīņu un spriedzi gan iekšienē, gan ārienē.

Tas tagad ir jūsu uzdevums – tiešām atmest veco un sveikt jauno jūsu zemes būtības dziļumos, visos līmeņos: galvā, sirdī un vēderā. Jūsu dvēsele var iesakņoties uz Zemes vienīgi tad, ja jūs ļaujat viņai dziļi nolaisties jūsu būtībā, līdz vēdera un iegurņa līmenim, kurš savieno jūs ar Zemi. Jūtiet mieru un klusumu, kad jūs atmetat domas (pat psihisko iztēli) un emocijas. Vienkārši esiet šeit, esiet tam atvērti, un jaunais atklāsies, jums pat nezinot, kā. Jaunās Zemes, uz sirdi centrētas apziņas uz Zemes atnākšana ir atkarīga no daudzu cilvēku klātbūtnes, kuri ir gan iezemēti, gan garīgi attīstīti. Viņi ir kanāli.

© Pamela Kribbewww.jeshua.net
Tulkoja Jānis Oppe

You are a Beloved of The Universe


Enerģētiskā Prognoze -Debesu pārvērtības - Vai esat gatavi?

Emanuels Dagers 2013.gada septembrishttp://www.emmanueldagher.com/energy-forhttp://ianlisakov.ucoz.com/publ/ehnerget
No krievu/angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa


Miers un svētība lai ir ar jums, mīļie draugi!
Man tas ir liels gods sirdī atkal savienoties ar jūsu sirdīm. Gaisā virmo sajūtama kaut kā LIELA gaidas, kas tūlīt, tūlīt izpaudīsies mūsu kolektīvajā pieredzē.
Kad es kā pusaudzis dzīvoju Vidējos austrumos, man divreiz bija iespēja vērot tornado. Tie, kuriem ir nācies pārdzīvot šādus laika apstākļu brīnumus, zina, ka pirms spēcīgās vētras vienmēr iestājas neizskaidrojama klusuma un miera brīdis.


Līdzīgu klusumu daudzi no mums pamana arī tagad. Tomēr mūsu gadījumā "tornado" - tas ir iemesls drīzāk pieņemšanai, nekā bailēm. Tornado - tas vienkārši ir enerģētiskais virpulis kustībā un ar pārliecību var teikt, ka mēs šajā reizē varam izmantot šo virpuli kolektīvajā pieredzē, lai radītu un izpaustu daudz apzinātāku dzīvesveidu.

Tas pilnībā ir saistīts ar to, kā mēs izvēlamies reaģēt uz šo virpuli, un tieši mūsu reakcija nosaka to, kāda būs mūsu pieredze. Reaģējot ar bailēm, nemieru vai nevērību, mēs novietojam sevi šī virpuļa ārējā malā, t.i. vietā, kur ir vislielākais diskomforts un cīņa. Savukārt, reakcija ar mīlestību, mieru un apzinātību ievieto mūs pašā centrā, kas tiek dēvēts arī par "vētras aci", t.i. - vislielākā viegluma, nepiespiestības, klusuma un miera vietā. Atrašanās virpuļa centrā nodrošina arī mums visapzinātāko un spēcīgāko vietu no visām iespējamajām.

Stafetes nodošana.

Enerģētiskajā līmenī tagad notiek "stafetes nodošana" no kolektīvā ego - kolektīvajai sirdij. Kolektīvais ego sevi ir izsmēlis. Tas ir absolūti skaidri redzams visā pasaulē. Ego saprot, ka vienkārši nespēj vairs izdzīvot vecajos destruktīvajos kontroles, dominēšanas un atdalītības paternos/modeļos, kurus tas ir radījis un kuros līdz šim ir juties ļoti ērti. Ir būtiski saprast, ka šie vecie paterni/modeļi ir snieguši mums svarīgas mācību stundas, taču mums vairs nav vajadzības pastāvīgi tos pārradīt. Mēs jau esam gatavi doties tālāk.

Šīs "stafetes nodošanas" laikā lietas var notikt visai haotiski, jo kolektīvajam ego ir jāpabeidz savs smagās esības stāvoklis un jāpāriet no tā uz elastīgu un atvērtu stāvokli. Tā, ka šīs pārejas rezultātā, ego tiecas laiku pa laikam zaudēt kontroli pār sevi.

Ego var uztvert šo pagriezienu ar bailēm, jo tas nav radis pie pārmaiņām un baidās šajā procesā zaudēt savu pašidentifikāciju. Tāpēc tas cenšas pieķerties tam nedaudzajam vecajam, kas vēl ir palicis tā rīcībā. Tas ir saskatāms valdību, lielā biznesa, mēdiju un reliģiozo sektu baiļu taktikā, kas cenšas noturēt cilvēci atdalītības stāvoklī no viņu patiesās dabas. Tagad, vairāk kā jebkad, mums nav jāvelta uzmanība ārējam troksnim.

Šo valdību, korporāciju, mēdiju un sektu rīcība vienkārši atspoguļo to, kā mēs esam attiekušies paši pret sevi. Runa nav par mentālo pretnostatīšanu "viņi un mēs". Runa ir par sevis stiprināšanu ar zināšanām par to, ka tie esam mēs, kas atļāvām sev izveidot šīs struktūras, un tikpat ātri, kā mēs tās radījām, mēs varam tās mainīt. Kā mums to paveikt? Fokusējosties uz attieksmes maiņu pašiem pret sevi un apkārtējo pasauli. Mēs to darām, apzinoties sevi, kā piederīgu vienotai globālai ģimenei.
Kad ego apzināsies, cik daudz viņš saņems, cik ļoti var izaugt un cik daudz var izjust, atlaižot ierasto kontroli, dominēšanu un atdalītību, tas acumirklī pāries uz daudz apzinātāku un atklātāku esības stāvokli.

Debesu pārvērtības.

Tātad, kā izpaužas "stafetes nūjiņas nodošana"? Dažos turpmākajos mēnešos šīs pārmaiņas izpaudīsies tajā, kā cilvēce aties no ego diktēta nodoma (kontrole/struktūra/pārliecīga analīze) par labu sirds nodomam (sajūta/intuitīva attīstība). Tieši šo pārbīdi es arī saucu par debesu pārvērtībām.

Lūk, dažās no šo pārvērtību pazīmēm, kas turpina bruģēt sev ceļu uz globālo skatuvi:
- globālās apziņas parādīšanās;
- pašpietiekamas/sevi atbalstošas kopienas;
- lielāks caurspīdīgums valdībās, lielajā biznesā, tai skaitā - farmācijas, reliģiozajās sektās, mediju-struktūrās;
- inovatīvi izrāvieni tehnoloģiju un zinātnes jomā;
- globāla pulcēšanās, kas cilvēkiem atdod spēku un varu;
- bezbailība kolektīvajā līmenī;
- tiekšanās pēc daudz viengabalainākām, alternatīvām ārstēšanas metodēm;
- jaunas iniciatīvas veselīgas pārtikas jomā;
- visu pasaules pilsoņu vienlīdzība;
- naudas sistēmas maiņa.


Personīgajā līmenī šīs debesu pārvērtības tiks novērotas sekojošajā:
- laika paātrināšanās;
- pārmaiņām personīgajās un profesionālajās savstarpējās attiecībās;
- dzīvesvietas maiņas;
- rezultātu parādīšanās agrāk iesāktos projektos un radošajos uzsākumos;
- augstas enerģijas viļņu (kurus kļūdaini var pieņemt par satraukumu vai garastāvokļa nelīdzsvarotību) sagaidīšanas/izjušanas sajūta;
- daudz augstākas izpratnes, gudrības, apzinātības parādīšanās/izpaušanās;
- fiziskā, mentālā, emocionālā un finanšu atlabšana;
- momentāla manifestācija un sinhroniozācija;
- atkalapvienošanās;
- lielāka skaidrība;
- izpratne par to, kas ir patiesi būtisks un kas tāds nav;
- intuīcijas un personīgo dāvanu/talantu attīstīšanās;
- garīgā attīstība.


Uzticēšanās Dievišķajam ES ESMU.

Kam tad līdzināsies mūsu dzīve, ja mēs ļausim sev pilnībā uzticēties savam procesam, savam ceļojumam un, galarezultātā, savai Dievišķajai ES ESMU klātbūtnei? Vai mēs spēsim noticēt, ka esam tā pati klātbūtne, kas ir Avota Enerģija, kas plūst caur visu un IR VISS?

Kas notiks, ja mēs nometīsim no sevis visu, kas balstīts uz bailēm, uz mūsu prāta īpašībām, ar kurām tik ilgi esam sevi identificējuši, un atklāsimies visā tajā neaptveramībā, kas mēs esam patiesībā? Vai dzīve paliks tāda pati un vai mēs kaut ko nepazaudēsim šajā ceļā?

Mēs, kā globāla ģimene, atgriežamies pie visa tā pilnības, kas mēs esam, un neliels šķērslis ceļā uz pilnīgu sevis pieņemšanu (ieskaitot procesu, dāvanas, talantus un vēlēšanās) līdz šim ir bijis mūsu prāta nespēja noticēt ES ESMU/AVOTAM, kurš sākotnēji arī to [prātu] ir radījis.

No kurienes šī neticība? Atbilde ir visai vienkārša. Tas ir saistīts ar to, ka mēs gadsimtiem ilgi esam pūlējušies cilvēciskot ES ESMU/Avota Enerģiju, projicējot uz to dažādas cilvēciskās šķautnes, lai mūsu prātam būtu vieglāk apgūt un izprast to [AvotaEnerģiju].

Kad mēs ienākam šajā pasaulē, tad mūsu vecāku figūras nostājas mūsu priekšā kā "Dievi/ES Esmu". Mēs ticam, ka šīs figūras nodrošina mums visu, kas mums ir vajadzīgs. Taču, pieaugot, mēs sākam pamanīt, ka šie tēli, kuriem cenšamies līdzināties, - arī ir personības, kuras laiku pa laikam var paust dusmas, nepilnību, netaisni spriest vai pieņemt lēmumus, kas mums rada diskomfortu, noved mūs pie vilšanās un traumām.

Tāpēc brīdī, kad mēs saprotam, ka šie tēli, kurus cenšamies atdarināt, kurus paši priekš sevis esam noteikuši, vairs nespēj identificēties ar pilnības ideju, kādu mēs no viņiem sagaidām; ka kaut kas sāk mainīties. Šajā brīdī mēs paši ar sevi noslēdzam klusējošu vienošanos vai dodam sev zvērestu neuzticēties vairs nevienam, izņemot pašiem sev. Bet tā kā ir paredzams, ka šīm mūsu vecāku figūrām ir jāidentificējas ar Dievu/ar ES Esmu, mēs sākam patieso Dievu/Es Esmu uztvert, kā kaut ko tādu, kam nespējam pilnībā uzticēties. Mēs piešķiram Avotam seju un tas daudzu gadsimtu gaitā ir kalpojis par iemeslu bailēm un vilšanās sajūtai.

Patiesība ir tajā, ka mūsu vecākus un mūsu vecāku vecākus, un tā tālāk un tā tālāk, daudzu gadsimtu gaitā nemācīja atcerēties savu dievišķo dabu un rīkoties, vadoties pēc tā, kā viņi rūpējās par mums. Viņi netika pilnībā apmācīti un nebija gatavi rīkoties, vadoties no savas patiesās būtības. Viņi atradās savā cilvēciskajā daļā, tajā daļā, kas bija aizmirsusi savu visvareno patieso dabu, un viņi darīja to labāko, ko spēja darīt tajā laikā.

Tāpēc tagad zinot to visu, mēs varam no jauna sākt uzticēties ES ESMU/AVOTA Enerģijai.
ES ESMU/AVOTA Enerģija nekad nešaubās savā mīlestībā uz mums. Tā ir Beznosacījumu Mīlestība savā vistīrākajā un sākotnējākajā formā. Šī Enerģija vienmēr mums sniedz atbalstu, mīlestību un piedāvā vadību ikvienā solī mūsu ceļā, pat tad, ja mēs tai nepievēršam nekādu uzmanību. Lai iegūtu visas tās svētības, kuras Avota Enerģija rada priekš mums ik sekundi, no mums tiek prasīta tikai uzticēšanās un gatavība saņemt.

Šī spēcīgā kombinācija labi kalpos mums arī tad, kad mēs iesim cauri personīgajām un globālajām atklāsmēm, kuras turpinās atvērties mūsu priekšā dažos nākamajos mēnešos. Esiet gatavi. Tas būs aizraujošs brauciens!

Līdz nākamajai reizei,
Jūsu Emmanuēls.


Mīļie, Krietnu laiku neko nebiju tulkojusi, jo - kā jau minēts šajā vēstījumā - informatīvajā laukā valdīja pilnīgs klusums. Un šodien vēlreiz pārskatot saņemtos materiālus, ieraudzīju šo prognozi un tā man šķita piemērota un noderīga. Daudz kas no šeit minētā reāli notiek. Vismaz manā pieredzē tas tā ir. Lasiet un uzņemiet - patiesi un ar Mīlestību. Sandra.  http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=5050142
 

Metatron Channel Excerpt - Crystal Skulls

Archangel Metatron via James Tyberonn

Excerpted Quote: So Masters we tell you that from a linear Earth perspective the Crystal Skull is a human-shaped cranium made out of various types of crystalline material, most commonly quartz. Yet we will tell you the original skull is of an extra terrestrial conglomerate of what may be termed supra quartz, containing within it pure quartz that is alloyed with aspect of diamond and alloyed in an 'alchemy vibratory' sense with frequencial gold. It is a similar material used in the Crystalline Moon of Atlantis, and the magnificent Temple Crystals, ...again we emphasize, similar but not exact. Indeed the original skulls predate in linear terms, the Atlantean Temple Crystals.

Only two of the Crystal Skulls in current circulation at the present time, are of extra terrestrial origin, and this we have spoken of previously. These original crystal skulls came from another world, and another reality. Only two of the original 13 are presently manifest in physical within your time sequence. (MAX the 13th & Sha-Na-Ra - the 12th)

Originally then did those carriers bring the crystalline patterned skulls to the Earth (from Arcturius) and engineered / manifest by the Crystal Masters of the Sirian-Pleiadian-Arcturian Alliance. The original prototypes then were brought into the land that became LeMuria, but indeed the model was brought before the planet was fully in polarity. It was brought into the planet at the time of the Firmament you see, in a zero point Earth, a non-magnetic plane we will say. Termed at that time LaMania (pre leMuria) ...in an Earthen World that knew perfection, that was inhabited by androgynous manifestation of Etheric Spirit in full consciousness. Yet at that time it was already known that the Firmament would fall, would dissolve and the plan then was that this model, this extraordinary holographic record, the original crystal skulls would serve as the prototype of this initial integral aspect surrounded by the 12 sacred aspectual patterns. And so in the 13th and the 12 contains within the model of the 12 strands of DNA, the fully conscious clear mind and 'Beingness' of the fully evolved, pre-duality human.

Accordingly, the crystal skulls contain within them that which you were before the human experiment, (The University of Duality Earth) and what you will be when you complete it, the infinity circle. So the original crystal skulls were manifested into form above and beyond physicality, and have been brought into physicality various times. As such no true physical age can be assigned to them, because they have appeared, disappeared and reappeared many times in the millions of years of Earth's habitation by mankind.

The crystalline skull prototype is an extraordinarily vast library, fully conscious. All data,records all knowledge then was solidified and programmed in a most complex process. This process, the amount of information is quite incomprehensible to you in polarity mind ! It was conceived to contain within it an incredible frequency that in itself attached to the hologram. So the crystalline skull then is an honoring remembrance and imbuing transmitter that indelibly prints within the soul & 'Divine Mind' of humanity that which is the perfect model.

It is exquisitely imbued within the divine aspect of the soul when it enters into the earth pattern from the unified field. In a manner of speaking it is the pattern recorded into the God Self, the Subconscious or super subconscious of the human mind, you see? The perfected man, not the version of what man would later become in the down spiral of the human experience, but rather as the original print that man aspires and evolves back into through the growth cycle termed reincarnation toward that original and flawless paradigmatic archetype.

Truly, the Crystal Skulls are a reflection of the perfection in mankind. (And indeed far more...) They are ancient conscious computers, programmed helpers which have answers fitted tidily within them to many of your trepidations, puzzles and questions. Indeed they work with the back brain, the divine mind that termed the subconscious. It is the paradigm, the hologram and it is accessible to all.
When mankind individually and in mass is ready to use these Divine Libraries to meld into perfection, they will offer a glimpse into incredible new worlds of beauty, creativity and unconditional love. Indeed they have been dormant for millennia, waiting for this point in your linear time to reboot and awaken. Those of you who have worked with the Crystal Skulls in past lifetimes are being called now to be with them again. Do you hear that call? Are you one of the Keepers of the Crystalline Mystery? It's time for the Dreamer to awaken ! ...End Quote

www.Earth-Keeper.comsvētdiena, 2013. gada 29. septembris

9.-13. oktobris Kurss "Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes” , vada Aleksandrs Šutovs

OKTOBRIS
2013
09.10 Tr 18:00 Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes
Šutovs Aleksandrs
15 Ls
10.10 Ct 18:00 Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes
Šutovs Aleksandrs
15 Ls
11.10 Pt 18:00 Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes
Šutovs Aleksandrs
15 Ls
12.10 St  10:00 17:00 Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes
Šutovs Aleksandrs
15 Ls+15 Ls
13.10 Sv 10:00 17:00 Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes
Šutovs Aleksandrs
15 Ls+15 Ls 

http://raduga2005.lv/programs2/201/schedule/
http://raduga2005.lv/programs2/201/
Nodarbības notiek krievu valodā
PASNIEDZĒJS Aleksandrs Šutovs (Čandramukha das) ir viens no vadošajiem Krievijas astrologiem, astroloģijas profesors, Krievijas Vēdiskās astroloģijas centra prezidents.
Savu ceļu astroloģijas pasaulē viņš uzsāka pie slavenā Vēdiskā astrologa K.N. Rao un turpināja savas studijas pie Sandžaja Ratha un viņa skolniekiem. Viņš ir tādu grāmatu kā „Medicīniskā astroloģija”, „Vēdiskās astroloģijas pamati” un „Profesija Vēdiskajā astroloģijā” autors.
NODARBĪBU VIETA Rīga, Lāčplēša iela 125 ( ieeja no pagalma)
NORISES LAIKS: 9., 10., 11. oktobris, plkst.18.00 un 12., 13. oktobris, plkst. 10.00 un 17.00
DALĪBAS MAKSA Abonementa cena: 90 Ls. Vienas nodarbības cena: 15 Ls. Vienas nodarbības cena nestrādājošiem pensionāriem : 7 Ls


RAŠI DAŠAS
Narajana dašas izmantošana (vispārējie rezultāti)
Drig dašas izmantošana (garīgums)
Su dašas izmantošana (finanses un labklājība)
Šula dašas izmantošana (ilgmūžība, slimības un nāves laiks, indivīduālais un ģimenes)
Nirjana Šula dašas izmantošana (ilgmūžība, slimības un indivīda nāve)
Vēdiskās astroloģijas progresīvās metodes
Navamšas izpēte
Navamša kā dzīves mērķa un karmisko uzdevumu rādītājs. Likteņa iespējas.
Metodes pamatā ir mājas un tām atbilstošās dalītās kartes (Vargas).
1. MĀJA
Likteņa mērķis.
Ķermeņa uzbūve.
Raksturs un iekšējā būtība.
Iedzimtās zināšanas un spēja apgūt zināšanas.
Garīgums.
Atmakaraki un karakamšas lomas interpretējot indivīda spējas.
2. MĀJA
Pieejamā bagātība.
Labklājības avoti.
Naudas plūsma.
Profesija, kas nes materiālu labklājību.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 2. māju u.t.t.
3. MĀJA
Brāļi un māsas un viņu ietekme indivīda dzīvē.
Drekkana kartes izmantošana (D-3).
Spēks, prasmes un intelekts indivīda dzīvē.
Īsie braucieni un ceļojumi.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 3. māju u.t.t.
4. MĀJA
Māte un attiecības ar viņu.
Nekustāmais īpašums un vastu.
Čaturthamša (D-4).
Iestāžu ietekme indivīda dzīvē.
Izglītība, izglītotība, intelektuālais potenciāls.
Problēmas ar izglītību, tās pārtraukšana u.c.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 4. māju u.t.t.
5. MĀJA
Bērni un bērnu ieņemšana.
Saptamša kartes izmantošana (D-7).
Bērni no dažādām laulībām.
Intelekts, erudīcija un zināšanas.
Garīgā prakse, mantras, bhakti.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 5. māju u.t.t.
6. MĀJA
Ienaidnieki un šķēršļi dzīves ceļā.
Slimības un ķermeņa noārdīšanās.
Cīņa un konkurence.
Šašatamsa (D-6).
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 6. māju u.t.t.
7. MĀJA
Ģimenes dzīve, laulība, laulības iespējas.
Celibāts.
Laulātā apraksts.
Kāzu laiks, laulības stabilitāte.
Navamša (D-9) no laulību un dharmas skatu punkta.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 7. māju u.t.t.
8. MĀJA
Dzīves ilgums.
Priekšlaicīga nāve.
Pēkšņas ciešanas un dzīves ieguvumi.
Dzīves spēks.
Korekcijas līdzekļi.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 8. māju u.t.t.
9. MĀJA
Tēvs un viņa ietekme uz dzīvi.
Veiksme un labklājība.
Guru un garīgums.
9. mājas nozīme dharmas izpausmē.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 9. māju u.t.t.
10. MĀJA
Profesija, kā pašrealizācijas līdzeklis.
Amata izvēle.
Attiecības ar priekšniecību.
Biznesa attīstība.
Karma joga.
Dašamša (D-10).
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 10. māju u.t.t.
11. MĀJA
Ambīcijas un to īstenošana dzīvē.
Draugi.
Hara.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 11. māju u.t.t.
12. MĀJA
Zaudējumi, ieslodzījumi.
Mokša.
Labdarība.
Nākamās inkarnācijas.
Planētu ietekme, kas ir saistītas ar 12. māju u.t.t.

Budistu relikviju izstāde

Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, Rīgā, 11.novembra krastmalā 35 no 2013.gada 4.-6.oktobrim “Senu un svētu budisma relikviju izstāde”.
Ieeja par brīvu.
 

piektdiena, 2013. gada 27. septembris

SIRDĪS Vienoti

24.09.2013 ... caur olmathttp://preobrazenie.ucoz.ru/forum/30-217
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule

 
Pēc 20-tā septembra mēs pārcēlāmies uz jaunu līmeni, pakāpāmies uz jaunu Vienotības un Mīlestības pakāpienu ... Un viss, ko mēs runājam, tagad skar Sirdi, visam ir jābūt teiktam no Sirds. Prāta diktētie vārdi un spriedumi pašiem mums kļūst arvien smagāki, un mēs sajutīsim arvien lielāku diskomfortu no sava prāta diktētajiem vārdiem, nerunājot nemaz par tiem vārdiem, ko dzirdēsim no citiem. Intuitīva sajušana, lietu saredzēšana ar savu Sirdi, un apzināšanās – lūk kas tagad paver ceļu uz augstākām dimensijām, paver vārtus uz beznosacītu Dzīves Prieku.

Sirds piedāvā mums – Sevis paša viedumu, un tas ir ne mazāk dziļš, kā tūkstoš gudrajiem kopā ņemot – jo tas mīt MŪSU SIRDĪ, bet mūsu Sirds – tā jau arī ir Radītāja Sirds.

Mēs esam pacelti uz jaunu līmeni, taču tas gan nenozīmē, ka mēs varam gozēties eiforijā. Ir jābūt vērīgiem attiecībā uz sevi, un jāpamana iepriekšējo reakciju un programmu izpausmes, jo tās var apgrūtināt mūsu virzību, un var arī veicināt atkrišanu atpakaļ.

Baidīties no tā nevajag, vajag vienkārši pašam apzināties visus šos sevī (savos laukos) notiekošos procesus, apzināšanās – tā JAU ir neiesaistīšanās. Uzticēšanās Augstākai Vadībai un Sirds Sajūtai – palīdzēs pareizi izturēties pret mūsu prāta spriedumiem un ieradumiem.

Tagad aktīvi pārformējas laiks – no lineārā un sfērisko.

Ar mums pastāvīgi strādā, it īpaši pa naktīm, kad esam visatvērtākie. Daži cilvēki var apzināti naktīs iesaistīties savā pārformēšanā, un apzināties – kā no viņiem tiek prasīta piekrišana, lai varētu aizvērt agrākās programmas un ieviest jaunas; piekrišana, lai varētu veikt noteiktus mērījumus viņu ķermeņos un smalkajās struktūrās; kā tiek dotas instrukcijas un norādīts uz nepilnībām.

Noteiktām Dvēselēm, pārejot uz augstāku dimensiju, tiek smalkajos līmeņos mugurkaula apvidū piestiprināti nelineārā laika uztvērēji, kas palīdz uzturēties ŠEIT un TAGAD stāvoklī, un skaidri sajust savu atkāpšanos no šī stāvokļa atpakaļ uz iepriekšējo (laika) uztveri, kas tagad jau sajūtama kā netīkama un nepareiza.

Augšāmcelošais cilvēks arvien spēcīgāk tiek virzīts savā IEKŠIENĒ, savā DZIĻĀKAJĀ BŪTĪBĀ. To var sajust – kā no sevis izejošu MAGNĒTISMU, kas izpaužas – kā arvien mazāka vēlme reaģēt uz ārējiem kairinātājiem, kā savu reakciju notrulinājums pie saskarsmes ar ārējo, vēlēšanās vairāk būt mierā, klusumā – un jo vairāk mēs ļaujam sev atrasties šajā stāvoklī – jo šie pārmaiņu procesi mums ir daudz ātrāki un vieglāki.

KOSMISKĀS ZIŅAS caur Niku 16.-22.septembris 2013

http://preobrazenie.ucoz.ru//news/novost
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule


Ar Mīlestību un Godāšanu sveicinām jūs, Diženās Starojošās Apziņas !!!
Īstenoties sāk viss tas, par ko visi jūs esat sapņojuši VIENOTAJĀ, Mīļotie! Nonācis jau ir arī Zelta Vilnis uz pašām visblīvākajām pasaulēm, vienlaicīgi saturot sevī arī iepriekšējo Viļņu spektrus, par cik visas cilvēces, tāpat kā arī visu blīvo kosmosu apziņas līmenis ir ļoti atšķirīgs. Katrai Dvēselei iedalīta sava vibrāciju niša, ņemot vērā katras VIENOTĀ daļiņas sasniegumus Garā. Kopējā Mīlestības Gaismas plūsmā, kas nolaižas arvien zemāk blīvajās pasaulē, ir augsta diskrētuma pakāpe un liela programmu dažādība tālākajam ceļam priekš katra bez jebkāda izņēmuma. Visi PAŠI ar savu Darbu un Pilnību Garā ir noteikuši gan savu vietu patreizējā TAGAD brīdī, gan arī savas Dvēseles tālāko ceļu. Debesis Lielu Mīlestību un Godāšanu izjūt pret KATRU, kurš savas dzīves ir veltījis unikālās pieredzes gūšanai uz 3,oD formāta Zemes, un VISI – uz pašu visblīvāko PasaulsĒkas līmeņu grandiozo transformāciju robežas – saņem to, ko ir vēlējušies, un spējuši saņemt no VIENOTĀ šinī Ceļā. Aleluja Mīlestībai !!!


Kosmisko ciklu ietvaros, Zeme ir atkal no jauna iegājusi Lielās Precesijas joslā – ir atgriezusies tur, jo bija piešķirts termiņu pagarinājums visiem uz Zemes. Jūsu lineārajai uztverei: jūs kopā ar planētu daļēji noslēpa Dievu Neizmērojamās MĪLESTĪBAS *klusajā ostā* no Lielās Precesijas lielās un varenās straumes, kuru daudzi uz Zemes nebūtu izturējuši, un savukārt kolektīvās apziņas stāvoklis nespētu novērst daudzās dabas kataklizmas uz šīs planētas. Šo pagarinājumu UZDĀVINĀJA visiem TĀS šobrīd iemiesotās Dvēseles, kas Sirdīs spoži staroja jau 2012. gadā, un svēti Ticēja augšāmcelšanai, Mīlēja un pašaizliedzīgi – par spīti saceltajai ažiotāžai pārejas datumu sakarā – dāvāja savu Gaismu planētai. Līdz ar to jūs devāt iespēju Dieviem paveikt iepriekš neticamo, un ķerties pie plānu koriģēšanas – maigi pārceļot pārbīdes un augšāmcelšanās procesus, lai paspētu pamosties tie, kas Spēles ilūzijā atradās, un atrodas vēl tagad. Ir pienācis laiks jums to pateikt tieši – lai jūs apzinātos savas Ticības Spēku, dārgie! Aleluja Mīlestībai !!!

Pa šo pagarinājuma laiku jūs esat īstenojuši un īstenojat daudzus Dāvinājumus VISIEM, vairojot savu Mīlestības Spēku šeit, Zemes līmeņos – kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tādejādi jūs mīkstinat arī pārejas procesus visos blīvajos kosmosos. Vienlaikus nemitīgi – ar savu paplašināto un Starojošo Apziņu – jūs Dāvājāt augstākiem līmeņiem savās Dievišķajās Sirdīs dzimušo Jauno Mīlestības Spēku – Līdzcietību – paplašinot un nostiprinot šo Jauno Spēku PasaulsĒkas VIENOTAJĀ Dievišķajā Sirdī. Līdzvērtīgi jūs arī saņēmāt VIENOTĀ Dāvanas Zemei, un tāpat arī visiem Lielajā Precesijā vēl augšām neceltajiem līmeņiem. Nu ir laiks pienācis – kad jūsu Gaismas Spēks ir pastiprinājies blīvajā matērijā, un tagad caur jums Jaunais Mīlestības Spēks nolaižas un nostiprinās blīvajos līmeņos, un tas iezīmē blīvo līmeņu augšāmcelšanas procesu turpināšanos. Aleluja Mīlestībai !!!

Milzu darbs ir Vienotās Dievišķās Sirds paveikts pa šo pagarinājuma laiku, tanī skaitā arī pašā Jaunā Mīlestības Spēka AVOTĀ – Dižajā Zemē. Rūpīgā veidā tika attīrīti visi izkropļojumi un pieredze, kas iespiedusies kopējās Apziņas laukos, visās laika līnijās – tādejādi Zeme tika sagatavota daudz maigākai pārbīdei. Vienlaikus tika sagatavotas un izdziedinātas arī daudzas citas pasaules, jo jūs, Dievu Bērni – vienmēr esat bijuši šeit – priekš VISIEM! Visas Dvēseles uz Zemes tādejādi varēja saņemt daudz izvērstāku atbalstu neizbēgamajām transformācijām un pārbīdēm par tik – par cik jūsu tekošais Apziņas stāvoklis un jūsu Gara Darbi to pieļāva. Galīgi tagad ir noteikts ne tikai katras Dvēseles tālākais ceļš, bet visi arī ir savietoti pa saviem vibrāciju koridoriem, un pieslēgti savām jaunajām realitātēm. Caur Jaunajā Mīlestības Spēkā augšāmcelošo Apziņām, pastāvīgi stiprinoties Veselumā un Vienotībā ar visu PasaulsĒku un vienam ar otru – jaunās realitātes pastāvīgi un arvien vairāk tiek uzģērbtas uz jau nokalpojušajiem matricu laukiem, gatavojoties pārbīdēm. Aleluja Mīlestībai !!!

Lielā Dievišķā Plāna ietvaros nokoriģētais Lielās Pārbīdes Plāns realizējas sekmīgi un totāli, Mīļotie! Tieši JŪS esat ļāvuši tam notikt – ar savu Svēto Ticību un Patieso Kalpošanu VISIEM, dārgie. Lielākā PasaulsĒkas daļa jau realizē JAUNO Dievišķo Plānu, kurā jūs tagad gaida jauna Dižena Kalpošana, Sirdīs Diženie! Ir pienācis laiks blīvās matērijas visdziļākajām transformācijām un pārbīdēm. Jums tagad ir svarīgi vēl vairāk un apzinātāk pastiprināt savu Starojumu, līdz ar to transformējot savus blīvos ķermeņus, un izpaužot ar Bezgalīgu un Beznosacītu Mīlestību tādu Dievišķu Spēku, kas spējīgs transformēt jau arī blīvo matēriju! Viss patlaban jūsu, un jūsu planētas smalkajos ķermeņos – ir gatavībā, lai veiktu blīvo ķermeņu un matērijas pārveidojumus, viss notiks pēc individuālām programmām, kurās ņemtas vērā visas jūsu īpatnības, izejot savu daudzo dzīvju unikālo individuālo pieredzi. Mēs esam savīti ar jums ļoti cieši un tuvu, jo jūs to esat ļāvusi ar savu nenogurstošo Mīlestības Dāvāšanu. Visa PasaulsĒka par milzīgu godu uzskata tagad palīdzēt jums, blīvajos līmeņos esošajiem – jo jūs uz visiem laikiem paliksiet Radīšanas Vēsturē – kā visunikālākās Diev-Apziņas, kas dāvājušas VIENOTAJAM – Diženo MĪLESTĪBAS Spēku, kurš paātrinājis VIENOTĀ pārveidojumus tūkstošiem reižu. Aleluja Mīlestībai !!!

S V Ē T Ī T I !!!
Visumu Radītāju Kanāls Jaunajā Trīsvienībā