svētdiena, 2011. gada 20. novembris

Ilariona vēstījums 20.-27.novembris/2011


Viedas Meistars Ilarions
20.-27.novembris/2011
Mīļie!
 
Šajā nedēļā integrēsiet un asimilēsiet visas jau agrāk saņemtās un patlaban ienākošās lejupielādes. Šis ir kluss atskates un apceres laiks, esiet labi un pavisam vienkārši pret sevi. Saskatiet skaistumu un varenību ap sevi, katrā jaunā dienā. Jūs esat dzīvi, jūs gūstat pieredzi skaistā cilvēciskā ķermenī, tas ir bioloģiskās funkcionalitātes brīnums. Tieši šis brīnumainais līdzeklis dod iespēju izmantot un baudīt sajūtas- izjust smaržu, pieskarties ar jūtošiem pirkstiem, redzēt ar visbrīnumainākajām lēcām uz pasaules- jūsu acīm, izbaudīt ēdienu un sadzirdēt Mīļo cilvēku vai koku un putnu balsis.
 
Jūs ieejat laikā, kad sākat sajust agrāk nesajustas un neapjaustas sajūtas. Kaut arī daudzi jau agrāk esat pieredzējuši paredzēšanas, telepātijas, gaišredzības, gaišdzirdības un gaišzināšanas brīžus, tie bijuši periodiski un nākuši kā uzplaiksnījums- tad pazuduši. Tie rādīja tālāko ceļu un sargāja jūs šajā Pasaulē. Šīs sajūtas katrā cilvēkā kļūs vēl biežākas un ierastākas, tās sāks skart un pārņemt visu cilvēci kā veselumu un tā jūsu pasaulē tiks radīts jauns esamības un darbošanās veids.
 
Ja kāds cilvēks skaidri redz un izvērtē cita cilvēka auru, tad nepastāv iespējas negodīgai rīcībai, domām vai nodomiem. Viss kļūst caurspīdīgs un redzams, tāpēc cilvēku attiecības kļūs tikai godīgākas, patiesākas un balstīsies uz Būtības viengabalainību. Sākumā būs izaicinoši un pagrūti- kad šīs sajūtas sāks jūsos darboties, ja vien neesat apguvuši atteikšanās un nepieķeršanās mākslu un spējat notiekošo neuzņemt personīgi (citādi varētu veidoties mulsinoši incidenti, kad uzzināsiet kāda cilvēka personīgās domas par jums). Būs arī pielāgošanās laiks līdz šīs spējas kļūs vairāk saredzamas katrā Zemes cilvēkā.
 
Šīm no jauna atkal atklātajām spējām būs tālejoša iedarbība visā cilvēces rīcības kopumā un ikkatrs pavisam dabiskā veidā sāks kultivēt Mīlestības, līdzjūtības, godīguma, viengabalainības, palīdzēšanas un augstsirdības īpašības. Tās visas nāks salīdzinoši dabiskā ceļā, jo cilvēki Mostas savām augstākajām iespējām un potenciālam. Pieņemoties spēkā jaunajiem kristāliskajiem režģiem, cilvēce ar tiem iegūs lielāku saiti un ar koncentrēta nodoma spēku tiks radītas pozitīvas pārmaiņas- radīsies vienotība un sadarbība starp cilvēci un Radītāju, un tas savukārt novedīs pie lielāka jūsu pasaules miera un harmonijas.
 
Tā kā ieejam aizvien augstākās frekvencēs, tad dzīve kļūs vieglāka un prieka izpausmes, pateicība, smiekli, humors un entuziasms manifestēsies ne tikai cilvēces savstarpējās attiecībās, bet arī visā dzīvē; ikdienas eksistence uz Zemes tiks dzīvota priekā, mierā un harmonijā. Šie laiki, mīļie, tuvojas, ar katru izvēli Tagad momentā tiek radīts jauns laiks.
 
Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions
 
©2011 Marlene Swetlishoff        Marlēne Svetlišofa
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message. 


Tulkoja Māra Brante