sestdiena, 2019. gada 20. jūlijs

Pārmaiņu neirobioloģija: Kāpēc tik grūti mainīties?


Pārmaiņu neirobioloģija: Kāpēc tik grūti mainīties?


2.augustā 
Pārmaiņu neirobioloģija: Kāpēc tik grūti mainīties?

Vai un kāpēc vajadzīgas
pārmaiņas?

Vai ES patiešām girbu
mainīties un mainīt savu dzīvi?

Vai un kāpēc MAN to vajag –
ieguvumi/zaudējumi ?

Varbūt nemaz nevajag, jo ir
labi tāpat kā līdz šim? Droši?

Un ja tomēr pamēģināt – kāpēc
nesanāk uzreiz? Kāpec tik grūti un ilgi?


Attīstība , izdzīvošana,
iespējas un šķēršļi !


Saturs:

Pērsonības attīstības
neirobioloģija.

Emociju un baudas
neirobioloģija.

Iekšējā un ārējā motivācija
un apmierinātība ar dzīvi.

Pārmaiņu neirobioloģija:
Ieradumu maiņa emociju, domu, uzvedības, rituālu procesos.

Atalgojuma veidi un
priekšrocības . Pareizais atalgojums?


Kāpēc ir tik grūti mainīties?
Sevis mainīšanas iespējas un
robežas.

Atbalsta metodes un
instrumenti ceļā uz pārmaiņām ( psihoterapija, koučings, meditācijas,
apzinātība, fiziskās aktivitātes, biofeedback u.c. )


Lektore: Dr. Sandra
Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre (AON, Vācija).
Absolvējusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitāti)
medicīnas fakultāti, rezidentūru neiroloģijā Latvijas Universitātes Pēcdiploma
izglītības fakultātē, atkārtoti stažējusies neiroloģijā dažādās Vācijas
klīnikās. Ir pieredze lekciju un semināru vadīšanā dažādām auditorijām par
aktuālām tēmām medicīnā un kognitīvā neirozinātnē. Šī brīža izaicinājums ir
starpdisciplināra neirozinātnes un neirobioloģijas integrācija, gūstot
praktisku pielietojumu psihoemocionālas un fiziskās veselības uzlabošanā.


Laiks 02.08.2019 pl.
17.30.19.00

Lekcija notiks: Kr. Barona
93, Rīgā, ar ieeju no Tallinas ielas, Ārstu praksē (pie ieejas jāzvana)

.
Pieteikšanās un sīkāka
informācija par apmaksas kārtību e-pastā : eneirologs@inbox.lv


Kontaktiem : 29975880

Dalības maksa – 30 EUR; Vietu
skaits ierobežots ; priekšapmaksa garantēs vietu seminārā.


Apmeklētāji saņems
sertifikātu par lekcijas noklausīšanos.

Baiļu neirobioloģija : trauksme un panika !


Baiļu neirobioloģija : trauksme un panika !


13.septembrī

Trauksme un panika ir baiļu ārējā čaula. Mums var būt bail, no savām bailēm! Var būt dusmas uz bailēm! Bailes baidīties ?!Baiļu neirobioloģija : trauksme un panika !

Trauksmei un tās formām ir nozīmīga loma mūsdienu sabiedrībā, komunikācijā, tehnoloģiju attīstībā, psihiskās un fiziskās veselības saglabāšanā un graušanā.
Jaunākie  neirobioloģiskie pētījumi ir vērsti uz trauksmes/baiļu mājvietas noteikšanu smadzeņu struktūrās.
Bailēm ir svarīga loma evolūcijas un izdzīvošanas kontekstā, un tām var izsekot arī ģenētiskas saknes.
Trauksme un panika ir baiļu ārējā čaula. Iekšā slēpjas dažādas bailes – reālas, iedomātas un iemācītas !
Bailes var likt mums bēgt, cīnīties vai sastingt! Mums var būt bail, no savām bailēm! Var būt dusmas uz bailēm! Bailes baidīties ?!
Tas viss iedzen cilvēku apburtā lokā, no kura izkāpt paļaujoties tikai uz saviem spēkiem, var arī neizdoties ! Kāpēc?

Lekcijas saturs:
Trauksmes raksturojums : panika, agarofobija, ģeneralizēta trauksme, sociālā trauksme, specifiskas ( izolētas) fobijas
Bailes izraisošu kairinājumu apstrāde : Ātrais un lēnais ceļš
Reālas bailes, kondicionētas bailes un fobijas.
Panikas ,genrealizētas trauksmes, agarofobijas, sociālās trauksmes un fobiju neirobioloģija: serotonīns, adrenalīns, dopamīns, GABA. Endokrīnā sistēma, imūnsistēma. Vai tam ir kas kopīgs ar veģetodistoniju?
Paniku  izraisošās substances.
Diagnostika : instrumentālās metodes - EEG , attēldiagnostika           ( MRI, PET, SPEKT)
Trauksmes un panikas ārstēšanas iespējas - medikamenti, psihofizioloģiskās u.c.metodes .To iespējas un robežas.


Lektore: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre (AON, Vācija). Absolvējusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitāti) medicīnas fakultāti, rezidentūru neiroloģijā Latvijas Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātē, atkārtoti stažējusies neiroloģijā dažādās Vācijas klīnikās. Ir pieredze lekciju un semināru vadīšanā dažādām auditorijām par aktuālām tēmām medicīnā un kognitīvā neirozinātnē. Šī brīža izaicinājums ir starpdisciplināra neirozinātnes un neirobioloģijas integrācija, gūstot praktisku pielietojumu psihoemocionālas un fiziskās veselības uzlabošanā.

Laiks  pl. 17.30-19.30
Lekcija notiks: Kr. Barona 93, Rīgā, ar ieeju no Tallinas ielas, Ārstu praksē (pie ieejas jāzvana)
.
Pieteikšanās un sīkāka informācija par apmaksas kārtību e-pastā : eneirologs@inbox.lv

Kontaktiem : 29975880

Dalības maksa – 30 EUR; Vietu skaits ierobežots ; priekšapmaksa garantēs vietu seminārā.

Apmeklētāji saņems sertifikātu par lekcijas noklausīšanos.


Par to, kā iekšējā trauksme ietekmē cilvēka veselību. Neiroloģe Dr. Sandra Vestermane.
https://www.youtube.com/watch?v=z6A2U3nrKNA


Konsultācija pie jums ilgstot aptuveni stundu. Jūs liekat uzsvaru uz kārtīgu sarunu?
– Jā. Lielākoties tie nav pacienti, kas pirmo reizi nāk pie neirologa. Parasti tie ir cilvēki, kas jau ļoti daudz kur bijuši, viņiem ir bieza mape ar izmeklējumiem, cilvēks ir no galvas līdz kājām izmeklēts, un viņam pateikts, ka viss kārtībā, taču uz viņa jautājumu – bet kāpēc man ir slikti? – neviens nav atbildējis. Varbūt pateikts: «Jums ir veģetatīvā distonija…». Bet, ko ar to darīt, nav skaidrs. Veģetatīvā distonija ir līdzsvara traucējumi veģetatīvajā nervu sistēmā, kas līdz zināmam brīdim nav bīstami. Taču ilgtermiņā tas ļoti izsmeļ nervu sistēmu, un cilvēks nonāk līdz trauksmei, depresijai un citiem traucējumiem, jo nespēj sadzīvot ar hroniska stresa un iekšēju konfliktu radītajām bioķīmiskajām un fizioloģiskajām reakcijām. Tad es mēģinu salikt pa plauktiņiem objektīvo informāciju, ko cilvēks jau sakrājis mapītē, un paskaidrot, kā strādā viņa nervu sistēma, kas ir veģetatīvā distonija no neirobioloģiskā viedokļa…

https://www.santa.lv/raksts/ieva/psihologija/neirologe-sandra-vestermane-smadzenem-patiks-ja-pensija-iesi-velak-4645/

ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs

Изменения во взаимодействии с Великим Центральным Солнцем.

https://www.youtube.com/watch?v=hF9PUVrD5zw


Pārmaiņu neirobioloģija: Kāpēc tik grūti mainīties?

https://www.facebook.com/events/300642404196994/?active_tab=about


Pārmaiņu neirobioloģija: Kāpēc tik grūti mainīties?

Vai un kāpēc vajadzīgas pārmaiņas?
Vai ES patiešām girbu mainīties un mainīt savu dzīvi?
Vai un kāpēc MAN to vajag – ieguvumi/zaudējumi ? 
Varbūt nemaz nevajag, jo ir labi tāpat kā līdz šim? Droši?
Un ja tomēr pamēģināt – kāpēc nesanāk uzreiz? Kāpec tik grūti un ilgi?

Attīstība ,  izdzīvošana, iespējas un šķēršļi !

Saturs:     

Pērsonības  attīstības neirobioloģija.
Emociju un baudas neirobioloģija.
Iekšējā un ārējā motivācija un apmierinātība ar dzīvi.
Pārmaiņu neirobioloģija: Ieradumu maiņa  emociju, domu, uzvedības, rituālu procesos.
Atalgojuma veidi un priekšrocības . Pareizais atalgojums?

Kāpēc ir tik grūti mainīties?
Sevis mainīšanas iespējas un robežas.
Atbalsta metodes un instrumenti ceļā uz pārmaiņām ( psihoterapija, koučings, meditācijas, apzinātība, fiziskās aktivitātes, biofeedback u.c. )

Lektore: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre (AON, Vācija). Absolvējusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitāti) medicīnas fakultāti, rezidentūru neiroloģijā Latvijas Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātē, atkārtoti stažējusies neiroloģijā dažādās Vācijas klīnikās. Ir pieredze lekciju un semināru vadīšanā dažādām auditorijām par aktuālām tēmām medicīnā un kognitīvā neirozinātnē. Šī brīža izaicinājums ir starpdisciplināra neirozinātnes un neirobioloģijas integrācija, gūstot praktisku pielietojumu psihoemocionālas un fiziskās veselības uzlabošanā.

Laiks 02.08.2019 pl. 17.30.19.00
Lekcija notiks: Kr. Barona 93, Rīgā,  ar ieeju no Tallinas ielas, Ārstu praksē (pie ieejas jāzvana)
.
Pieteikšanās un sīkāka informācija par apmaksas kārtību e-pastā : eneirologs@inbox.lv

Kontaktiem : 29975880

Dalības maksa – 30 EUR; Vietu skaits ierobežots ; priekšapmaksa garantēs vietu seminārā.

Apmeklētāji saņems sertifikātu par lekcijas noklausīšanos.

trešdiena, 2019. gada 17. jūlijs

André Rieu’s 2019 Maastricht Concert – Shall we Dance? (2019)

https://www.forumcinemas.lv/event/302635/title/andré_rieus_2019_maastricht_concert_shall_we_dance/?dt=27.07.2019&eventType=8_1036&presentationMethod=8&spokenLanguage=1036

Andrē Rjē gadskārtējie koncerti, kas notiek Māstrihtā - pilsētā, kurā dzīvo mūziķis, arvien vilina viņa talanta cienītājus no visas pasaules.
Viduslaiku pilsētas laukums pārtop par krāšņu skatuvi neaizmirstamiem koncertiem, kuros dzirkstī humors, kas sniedz jautrību un emocijas visu vecumu skatītājiem un, protams, piedāvā izcilu mūziku.
Šogad Andrē Rjē aicina uzvilkt balles kurpes, lai baudītu viņa krāšņo 2019. gada koncertu, kuram dots nosaukums “Vai padejosim?”
Pavadiet vakaru kopā ar Andrē Rjē valša ritmā – šī majestātiskā mūzika iedvesmojusi Andrē Rjē visas karjeras laikā, un ¾ taktsmērs daudzējādā ziņā kļuvis par viņa dzīves ritmu. Arī šogad maestro iedzīvinās valsi neaizmirstamā mūzikas un dejas vakarā.
Pievienojieties Andrē Rjē, viņa Johana Štrausa orķestrim, pasaules klases soprāniem, Platīna tenoriem un īpašajiem viesiem maģiskā kinopiedzīvojumā. Skatītāji kinoteātros tiks lutināti ar aizkulišu kadriem, ekskluzīvu interviju ar Andrē un, kā parasti, dažiem brīnišķīgiem pārsteigumiem.


https://www.forumcinemas.lv/event/302635/title/andré_rieus_2019_maastricht_concert_shall_we_dance/?dt=27.07.2019&eventType=8_1036&presentationMethod=8&spokenLanguage=1036
Период энергий – ПРОСТРАНСТВО РАСШИРЕНИЯ -ченнелинг

Период энергий – ПРОСТРАНСТВО РАСШИРЕНИЯ -ченнелинг

https://www.youtube.com/watch?v=rQu36MGqwIU

Ченнелинг Хранителей времени от 15 07 2019г

Ченнелинг Хранителей времени от 15 07 2019г

https://www.youtube.com/watch?v=yeUJY3vxFlo

http://channelingvsem.com/chenneling-xranitelej-vremeni-ot-15-07-19g/Человечество в период Перехода в Новый мир.


Мы – Хранители Времени. Мы внесём сегодня для восприятия человеческого сознания штрихи для понимания происходящих событий на Земле.

Уважаемые, Вы все уже понимаете и знаете, что Ваш век, период, в котором Вы проживаете в пределах земного коридора жизни, несёт свои задачи и цели по изменению мира и бытия для интеллектуально развитых существ. Все Вы, как бы Вам этого хотелось или, напротив, категорически отрицаете все эволюционные процессы и не желаете менять свой стереотипный образ жизни, все Вы плавными шагами от одного этапа перестроечных моментов переходите по спирали выше. Не важно, замечаете Вы это или не замечаете, но структура жизни человеческой постепенно теряет свой привычный ритм жизни.

Кто-то из Вас падает резко вниз, теряя жизненную силу, получая различные заболевания в результате своего восприятия мира, теряя при этом контроль за своими мыслеформами, эмоциями, переходит на уровень ниже прежнего и глотает в себя аспекты низковибрационного плана, тем самым разрушает свой духовный стержень. Такие Души относятся к категории заблудших. Им нет никакого интереса к жизни, где имеет свой смысл красота природы, им чуждо Мироздание и Божественный план. Они живут по принципу “Дай Боже” или “Будь, что будет”.

Есть среди Вас такие сути, что умиротворённо проживают время, отведённое им на Земле. Они добродушны, не имеют злонамерений и злопамятства, в жизни проявляют спокойствие, уравновешенность, зачастую входят в различные религиозные сообщества. Их не интересует ни политическая сторона жизни, ни развитие многофункциональных систем, улучшающих жизненный стержень. Чаще всего они углубляются в свой внутренний мир и окружение их совершенно не волнует. Они есть везде и всюду среди Вас, внутренне спокойные, но осуждающие мировой порядок. Очень часто заканчивают земную жизнь в состоянии физической боли, но принимают её с достоинством, понимая на своём уровне, что в другом мире будет легко и комфортно.

И, пожалуй, ещё одну категорию людей предоставим Вашему вниманию. Это духовные лидеры, те, кто несёт свою миссионерскую деятельность для изменения мира на Земле. Они, как и все люди, несут свои земные проработки. Все их мыслеформы, что отражают тяжесть земной суеты, имеют проявление в их личной жизни, но наполнение новым потенциалом происходит в разы мощнее, чем у людей, стремящихся к Свету. Вследствие чего расширение клеток сознательного уровня происходит в быстром темпе и, разумеется, им ярче раскрывается видение изменённых структурных образований, что присущи для земного коридора жизни. Они так или иначе понимают, что мир на Земле уже преображается.

Таким образом, сделаем небольшой вывод:

Люди, имеющие свой уровень сознательного комплекса и несущие задачи своей Души, не имеют в своём восприятии истинного видения изменения мира на Земле. А мир земной имеет за собой колоссальные внутристержневые программные обновления. Что это значит? Это говорит о том, что старый мир уже уходит в прошлое, а новый мир на пороге. Но сознание человека никак не принимает этих изменений, что несколько тормозит переустановку жизненных приоритетов, характеризующих улучшение всей жизненной атмосферы, поскольку все человеческие мыслеформы являются строителями жизненного коридора.

И на сегодняшний момент процентное соотношение выглядит так:37/63, где 37% – это сознательные уровни, что настроены на позитивную волну жизни, а 63% имеют недовольство или отчаявшиеся, утерявшие веру. Но Земля, как Структура мирозданческого потока, уже поднялась на уровень многозначимый и вибраций низкочастотного ряда она уже принимать в свои поля в ближайшем будущем не будет. Печально, разумеется, для многих людей, но эволюцию не изменишь никак. Поэтому во всех источниках Тонкоплановых широт звучит, как набат “Люди, верьте себе, полюбите себя!”, “Измените свой настрой к жизни, направьте его в позитивное русло!”, “Наполняйтесь Любовью и изливайте её всюду!” Это и есть сейчас важное для всех Вас, ибо Вселенная очень быстро принимает Ваши намерения и может изменить весь Ваш жизненный уклад, в буквальном смысле всё изменить в Вашей жизни и уже показать новую дорогу в новый жизненный век. Все Тонкоплановые структуры с Любовью извещают для землян свои потоки и рекомендуют важное для осознания, но человек делает свой выбор. И те, кто стремится жить в Новом мире, будут там с достоинством пребывать, ибо этого требует время.

Дорогие земляне, Вы можете согласиться с нашим потоком, можете его отвергнуть, но клетки Вашей памяти уже приняли данную информацию и Ваш внутренний стержень своими порциями будет принимать потенциал, что так необходим в настоящий момент при перестроечных моментах всех циркулирующих линий жизни в коридоре земного принадлежания. Всё заключается в Вашей осознанности, Вашей вере в своё светлое, прекрасное бытие.

Мы желаем Вам исключительно нового подхода к жизни. Когда на Душе светло, тогда мир проявляется в своих ярких красках. А если Вы в отчаянии, следует понять причины и перенастроиться на новую волну жизни. Тогда и события начнут проявляться уже в новом формате и мир, окружающий Вас, будет цвести ароматами благоухающими и это будет означать, что Вы на правильном пути, что Вам открыта дверь в Новый мир.

Оставайтесь в мире и спокойствии своей Души, будьте благосклонны ко всем людям, живущим на Вашей планете. Мы -Хранители Времени. С Любовью к Вам и наилучшими пожеланиями. До новой встречи, уважаемые!

Приняла Амадея.

15.07.2019г.


Публикация: http://channelingvsem.com/


otrdiena, 2019. gada 16. jūlijs

ДПДГ, англ. EMDR - обучающий практичный семинар "ДПДГ"

Tetiana Morzevska shared an event.


Приглашаем на обучающий практичный семинар "ДПДГ", где можно проработать:
• посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ветеранов локальных войн и гражданских лиц (включая травмы сексуального насилия, последствия нападений, аварий, пожаров, техногенных катастроф и стихийных бедствий);
• обсессивно-компульсивное расстройство;
• паническое расстройство;
• психогенные сексуальные дисфункции;
• диссоциативные расстройства (при наличии у психотерапевта специальных навыков);
• зависимость от психоактивных веществ;
• хронические соматические заболевания и связанные с ними психологические травмы;
• случаи острого горя (синдром утраты);
• психосоматические расстройства, в анамнезе которых выявлена психотравма, которая предположительно имеет связь с текущей патологией (этот травматический эпизод подвергается переработке);
• супружеские и производственные конфликты;
• проблемы, связанные с повышенной тревожностью, неуверенностью в себе, низкой самооценкой и др.

https://www.facebook.com/events/2373436739648361/Дорогие Друзья!
Приглашаем Вас на сертифицированную обучающую программу "Десенсибилизация и переработка движениями глаз (ДПДГ)" доктора медицинских наук, профессора Владимира ДОМОРАЦКОГО в Риге 19-23.10.2019 (модуль №1) и 8-12.02.2020 (модуль №2).

Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ, англ. EMDR) — метод психотерапии, разработанный Френсин Шапиро для лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), вызванных переживанием стрессовых событий, таких как насилие или участие в военных действиях.

ДПДГ – один из наиболее эффективных методов краткосрочной терапии, при этом достаточно простой в использовании, безопасный и универсальный в применении. ДПДГ работает с детьми и взрослыми, в контексте как прошлого, так настоящего и будущего, может дополняться другими техниками, имеет широкий круг применения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ обучения:
6 дней (60 академ. часов). – 2 семинара по 3 дня (с 10-00 до 18-00)

После успешной сдачи супервизии участник получит сертификат от БГУ (Беларусского государственного университета) и ОППЛ (Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги).

Целевая АУДИТОРИЯ:
-практикующие психологи;
-врачи-психотерапевты;
-сексологи;
-психиатры;
-студенты старших курсов психологических факультетов и медицинских вузов.
-расстановщики;
-люди, которые занимаются личностным ростом.

На семинарах вы сможете освоить базовые навыки ДПДГ (EMDR) для эффективного использования в собственной практике и самопомощи, узнаете об особенностях применения метода в различных ситуациях и возможностях его сочетания с другими психотерапевтическими подходами.

ПРОГРАММА обучения:
• История создания и развития ДПДГ.
• Механизмы лечебного воздействия метода.
• Основные стадии стандартной процедуры ДПДГ.
• Работа с отдельными негативными воспоминаниями.
• Приёмы для обеспечения безопасности клиента.
• Применение стимулирующих стратегий при заблокированной переработке дисфункционального материала.
• Особенности работы при возникновении отреагирования.
• ДПДГ в работе с острыми психотравмами и отдалёнными травматическими событиями.
• Использование ДПДГ у детей.
• Общая стратегия работы в модели ДПДГ; психотерапии (работа с прошлым, настоящим и будущим).
• Протокол работы с посттравматическим стрессовым расстройством.
• Терапия специфических (изолированных) и социальных фобий.
• Работа с неуверенностью в себе и низкой самооценкой.
• ДПДГ в лечении тревожных расстройств.
• Рекомендации по применению ДПДГ.
• Как представлять ДПДГ клиентам?
• Билатеральная стимуляция как способ самопомощи.
• Факторы риска при использовании ДПДГ.
• Представления о комплексной травме и особенностях её симптоматики.
• Использование «линии жизни» в ДПДГ.
• Практика использования различных вариантов техники «Безопасное место».
• Техника «Скан аффекта».
• Техника «Подключение к ресурсам».
• Техника «Управление страхом».
• Детализированные протоколы работы с острой реакцией на стресс (в первые часы после травматического инцидента) и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
• «Слепой» психотерапевтический протокол (работа без оглашения проблемы).
• Рисуночный протокол ДПДГ для взрослых.
• Редактор негативных (кошмарных) сновидений.
• Приёмы работы с ДПДГ в групповом формате.
• Работа с травмами насилия.
• ДПДГ в терапии психогенных сексуальных дисфункций.
• Работа с острым горем (синдромом утраты).
• Новые протоколы работы с онкобольными.
• Протоколы работы с химическими зависимостями.
• Использование ДПДГ у больных с соматической патологией.
• Сочетанное применение ДПДГ и приёмов эриксоновской психотерапии.
• Супервизия.

ФОРМЫ работы: лекции; демонстрации практической работы с различного рода проблемами участников с использованием ДПДГ; работа в парах; супервизия.

Ведущий семинара проводит множество демонстраций практической работы с различного рода проблемами участников с использованием рассматриваемых техник. Все участники получают электронные текстовые версии презентаций, включая протоколы работы с различными проблемами.

ВЕДУЩИЙ:
ДОМОРАЦКИЙ Владимир Антонович - доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт, психиатр, сексолог, психолог. Заведующий кафедрой общей и клинической психологии Белорусского государственного университета. Действительный член и руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз» Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), официальный преподаватель международного класса ОППЛ, действительный член Российского научного сексологического общества, вице-президент Национальной саморегулирующейся организации «Союз психотерапевтов и психологов». Проводит длительные обучающие программы по эриксоновскому гипнозу в Лиге и Московском институте психотерапии и клинической психологии, а также обучающие семинары по психотерапии с помощью движений глаз, краткосрочной стратегической психотерапии, психотерапии сексуальных дисфункций и супружеских дисгармоний, психотерапии психосоматических расстройств в Москве, Минске, Киеве, Кишинёве, Краснодаре, Казани, Владивостоке, Сочи, Калининграде, Новосибирске и др. городах. Основные направления научной деятельности: изучение механизмов формирования и клинических особенностей невротических и сексуальных расстройств. Разработка и совершенствование подходов по профилактике и лечению невротических и психосоматических расстройств, сексуальных дисгармоний и половых дисфункций с акцентом на методах их психотерапевтической коррекции. Около 25 лет активно использует ДПДГ в своей психотерапевтической работе. Член редакционных советов журналов «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология» (Минск) «Психотерапия» (Москва), «Теория и практика психотерапии» (Монреаль, Канада). Автор и соавтор более 250 научных публикаций, в том числе 12 книг. Как практикующий специалист проводит терапию лиц с невротическими и психосоматическими расстройствами, аддикциями, сексуальными дисгармониями и дисфункциями.

Показания к использованию метода и его эффективность

Показания к применению метода:
• посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ветеранов локальных войн и гражданских лиц (включая травмы сексуального насилия, последствия нападений, аварий, пожаров, техногенных катастроф и стихийных бедствий);
• обсессивно-компульсивное расстройство;
• паническое расстройство;
• психогенные сексуальные дисфункции;
• диссоциативные расстройства (при наличии у психотерапевта специальных навыков);
• зависимость от психоактивных веществ;
• хронические соматические заболевания и связанные с ними психологические травмы;
• случаи острого горя (синдром утраты);
• психосоматические расстройства, в анамнезе которых выявлена психотравма, которая предположительно имеет связь с текущей патологией (этот травматический эпизод подвергается переработке);
• супружеские и производственные конфликты;
• проблемы, связанные с повышенной тревожностью, неуверенностью в себе, низкой самооценкой и др.;

Противопоказания для применения ДПДГ немногочисленны. К ним относят: психотические состояния, эпилепсию, неспособность переносить высокий уровень тревоги (как во время сеансов, так и в промежутках между ними).


РАСПИСАНИЕ:
19-21.10.2019
10.00-18.00 - модуль №1.
22-23.10.2019
10.00-18.00 - индивидуальная клиентская терапия.

8-10.02.2020
10.00-18.00 - модуль №2.
11-12.02.2020
10.00-18.00 - индивидуальная клиентская терапия.

ЦЕНЫ:
320 евро за 1 модуль - при предоплате 100 евро до 1.08.2019.
360 евро за 1 модуль - при предоплате 100 евро после 1.08.2019.
200 евро - индивидуальная клиентская терапия (1,5 часа).

Информация и РЕГИСТРАЦИЯ:
Тэтиана Моржевска
+371 20283859
tetiana.morzevska@gmail.com