sestdiena, 2014. gada 22. novembris

Главная цель "холотропной терапии"


 

Главная цель "холотропной терапии" состоит в том, чтобы активировать бессознательное, освободить заблокированную прошлыми эмоциональными переживаниями энергию.

В процессе холотропного дыхания неосознаваемые, забытые и вытесненные чувства переживаются человеком заново. Этот поток переживаний и приводит к освобождению от внутренних ограничений. Необычные состояния сознания, вызываемые холотропным дыханием, мобилизуют внутренние целительные и творческие силы психики и организма в целом. Такое самоуглубление расширяет представления о самом себе, позволяет выйти за рамки беспокоивших проблем и таким образом дает возможность их разрешить.


Запись: +371 26987171; g.smirnov@inbox.lv
 

piektdiena, 2014. gada 21. novembris

Встречайте Новый Код Яноша - УСВОЕНИЕТы совершил скачок в своём развитии. Долгое время ты находился в предвкушении перемен. И только теперь, когда этот процесс близок к завершению, у тебя появляется ощущение будто ты приступаешь к новому этапу в своей жизни. Важным на данном этапе является то, чтобы ты воспользовался временем, необходимым тебе для усвоения. Представь себе, что это короткий период восстановления, который подготовит тебя к последующим событиям. Весь тот опыт, который привел тебя к этому моменту, должен сначала быть разложен по местам, чтобы старое и новое не переплеталось друг с другом. Создай внутри себя пространство, избавившись от старого багажа. Посмотри на новые идеи в нужной перспективе. Определись, что подходит тебе, а что нет, чтобы ты смог продолжить двигаться дальше без повторения прошлого.

Частота УСВОЕНИЕ поможет тебе в ускоренном темпе очистить свою систему, чтобы появилось пространство для новой энергии.
www.janosh.lv/usvoenie.htmlApklusināt prātu


Reiz kāds fermeris, strādājot stallī, pazaudēja pulksteni. Tas nebija parasts, bet gan īpašs pulkstenis- ar to saistījās skaistas atmiņas.

Pēc ilgas jo ilgas meklēšanas, viņš padevās un lūdza palīdzību bērnu bariņam, kas spēlējās staļļa priekšpusē, solīdams atalgot atradēju.

To padzirdēdami, bērni ieskrēja stallī un krustu šķērsu izmeklējās pulksteni. Bet velti. Neatrada. Brīdī, kad fermeris bija gatavs samierināties ar zaudējumu un izbeigt meklēšanu, pie viņa pienāca mazs puisēns un lūdza atļauju vēlreiz doties meklējumos. Fermeris paskatījās uz mazo un atbildēja: “Kāpēc ne? Protams.”

Un tā fermeris ļāva mazajam vēlreiz doties staļļa iekšienē. Pēc kāda laiciņa puisēns iznāca no staļļa ar pulksteni rokās.

Fermeris bija bezgala laimīgs un iepriecināts, un jautāja zēnam- kā viņam izdevies atrast pulksteni, kad nevienam citam tas nebija izdevies.

Zēns atbildēja: ”Es neko nedarīju, tikai apsēdos uz zemes un klausījos. Klusumā sadzirdēju pulksteņa tikšķus un sāku meklēt skaņas virzienā.”

Mācība:
Mierīgs prāts spēj labāk domāt nekā nodarbināts un satraukts prāts. Ļauj sev pabūt katru dienu kaut dažas minūtes Klusumā un tad redzēsi, cik ļoti mainās tava dzīve.
Sirds vienmēr zina, kas darāms. Pats galvenais- apklusināt prātu…tas ir tas, ko mēs darām Vienotības universitātē


Došana bez nosacījumiem

Kāds stāsts no Mahabharatas

Reiz Krišna un Ardžuna bija ceļā uz ciemu. Ardžuna tincināja Krišnu, jautājot, kāpēc Karna būtu jāuzskata par paraugu visiem devējiem un ziedotājiem, bet ne viņš pats.

Krišna, vēlēdamies sniegt skaidru un saprotamu mācību, uzsita ar pirkstiem knipi. Kalni, kuriem abi gāja garām, pārvērtās zeltā. Krišna teica: ”Ardžuna, izdali šos abus zelta kalnus ciema iedzīvotājiem, bet tā- lai nekas nepaliek pāri.”
Ardžuna iegāja ciemā un skaļi visiem paziņoja, ka dalīs zeltu katram iedzīvotājam un teica, lai visi pulcējas kalna pakājē. Ciema iedzīvotāji slavēja Ardžunu, kurš izslējis krūtis, devās pie kalna.

Divas nepārtrauktas dienas un naktis Ardžuna raka no kalna zeltu un deva to cieminiekiem. Kalna izmēri nemazinājās ne par mata tiesu.
Vairākums ciema iedzīvotāju atgriezās atpakaļ vēl un vēl. Pēc kāda laika Ardžuna juta, ka ir pārguris, bet nevarēja piekāpties Krišnas teiktajam, ka bez atpūtas nespēs trupināt.

Krišna pasauca Karnu. “Karna, tev jāizdala viss šis zelta kalns”.
Karna pieaicināja divus cieminiekus. “Vai redzat šos divus kalnus? Šie abi ir jūsu, rīkojieties ar tiem kā vēlaties”- teica Karna un aizgāja.

Ardžuna apmulsis stāvēja. Kāpēc šāda doma nebija ienākusi prātā viņam? Krišna pasmaidīja un teica: “Ardžuna, zemapziņā tevi pašu piesaista šis zelts, ar nožēlu to devi katram iedzīvotājam, pats domādams, ka dod dāsni tik cik katram vajag. Tādējādi daudzums, ko devi katram, bija atkarīgs no tavām iedomām par to, cik katram vajag zeltu.

Karnam nav šādu domu. Paskat, pēc tāda piedāvājuma, viņš dodas prom, negaidot cilvēku slavas dziesmas, viņam vienalga- ko tie par viņu domā vai runā. Tāda ir pazīme tam, ka cilvēks atrodas uz apgaismības ceļa.”
Dot un gaidīt atpakaļ pateicību nav dāvināšana, tas kļūst par darbu.

Dod bez nosacījumiem…

trešdiena, 2014. gada 19. novembris

12 законов кармы, которые изменят вашу жизнь


 

12 законов кармы, которые изменят вашу жизнь
 
Что такое карма? 

Карма в переводе с санскрита «действие». 

Она эквивалентна закону Ньютона "каждое действие имеет свое противодействие». 

Когда мы думаем, говорим или действуем, мы инициируем силу, которая будет реагировать соответствующим образом. Это возвращающаяся сила, может быть, модифицирована, изменена или приостановлена, но большинство людей не смогут избавиться от ее действия. 
Этот закон причины и следствия существует не как наказание, а целиком ради образования или обучения. 

Человек не может избежать последствий своих действий, но он будет страдать, только если он сам создал необходимые условия для собственного страдания. Незнание закона не освобождает от его действия, независимо от того, является ли он антропогенным или универсальным. 

Для того, чтобы перестать бояться и преуспеть в мирах кармы и реинкарнации, вам предлагается то, что необходимо знать о кармических законах.

1. Великий закон
- "Что посеешь, то и пожнешь". Он также известен как «закон причины и следствия»; 
- Что бы мы ни отправили во Вселенную, то непременно к нам и вернется. ;
- Если то, что мы хотим, это счастье, мир, любовь, дружба ... Тогда мы должны быть счастливыми, спокойными, Любить и быть настоящим другом.
2. Закон создания 
- Жизнь возникла не сейчас, она требует нашего участия; 
- Мы едины с Вселенной, как изнутри, так и снаружи;
- Все, что нас окружает, дает нам ключи к нашему внутреннему состоянию;
- Будьте самими собой, и окружайте себя теми, чье присутствие рядом вы желаете.
3. Закон смирения 
- То, что вы отказываетесь принять, будет для вас продолжаться; 
- Если вы в ком-то видите врага, или какая-то черта характера, которую мы находим, кажется вам отрицательной, это значит, что мы сами не ориентированы на более высокий уровень существования;
4. Закон роста 
- "Куда бы вы не пошли, там вы и находитесь"; 
- Для нас, чтобы расти в Духе, означает, что мы сами должны измениться - а не люди, места или вещи вокруг нас;
- Единственное, что мы имеет в этой жизни – это мы САМИ, и это единственный фактор, над которым у нас есть контроль;
- Когда мы изменим кого-то или что-то в нашем сердце, то наша жизнь последует их примеру и изменится тоже.
5. Закон об ответственности
- Всякий раз, когда что-то не так в моей жизни, это значит, что-то не так во мне; 
- Мы зеркало, того, что нас окружает - и то, что нас окружает, зеркально отражает нас; это универсальная истина;
- Мы должны взять на себя ответственность за все, что происходит в нашей жизни.
6. Закон связи 
- Даже если что-то, что мы делаем, кажется нам несущественным, очень важно делать это, так как все во Вселенной взаимосвязано. 
- Каждый шаг приводит к следующему шагу, и так далее и так далее.
- Кто-то должен сделать первоначальную работу, чтобы дело было сделано.
- Ни первый шаг и не последний не могут быть более важными,
- Так как они оба были необходимы, чтобы выполнить задачу.
- Прошлое-настоящее-будущее все они связаны ...
7. Закон средоточия 
- Вы не можете думать о двух вещах одновременно. 
- Когда наше внимание сосредоточено на духовных ценностях, невозможно чтобы вас посещали более низкие мысли и состояния, такие как жадность или гнев.
8. Закон благодарения и гостеприимства 
- Если вы считаете что-то правдой, то когда-то в вашей жизни вы будете призваны продемонстрировать, что это так. 
- Вот где мы должны продемонстрировать наши утверждения о знании, в действительности.
9. Практика. Закон здесь и сейчас 
- Оглядывание назад, чтобы анализировать то, что прошло, не позволяет нам быть полностью в ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 
- Старые мысли, старые модели поведения, старые мечты ...
- Убереги нас от обладания чем-то новым.
10. Закон изменения 
- История повторяется, пока мы не извлечем из нее уроки, которые изменят наш путь. 
11. Закон терпения и вознаграждения 
- Все награды требуют первоначального труда. 
- Награды, имеющие непреходящую ценность, требуют терпеливого и настойчивого труда.
- Истинная радость приходит, когда мы делаем то, что мы предполагали сделать, и ожидаемое вознаграждение приходит в свое время.
12. Закон значения и вдохновения 
- Вы получаете обратно от чего-то все, что вы вложили в него. 
- Истинная ценность чего-то является прямым результатом энергии и намерения, которые вложено в него.
- Каждый личный вклад также является вкладом Всего, что есть.
- Бесславные вклады не влияют на Все, что есть, они не способны приуменьшить его.
- Сделанное с Любовью, способно вдохнуть жизнь, и вдохновляет, Все, что есть.

Прогноз на неделю 17 - 23 Ноября 2014

Прогноз на неделю 17 - 23 Ноября 2014

https://www.youtube.com/watch?v=SpA8NvAVUDo

Publicēšanas datums: 2014. gada 16. nov.
Ченнелинг прогноз на неделю 17.11.14 до 23.11.14

Разгрузка организма.
http://cosmoharmony.com/

Альмин и Янош: Энергии недели с 17 по 23 ноября – РАЗВИТИЕПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ от АЛЬМИН
16 — 22 ноября 2014

Уделите больше внимания жизненным мелочам.
Это сосредоточит вас на внутренней силе и замедлит время. Почувствуйте свое величие, проявляемое во всех ваших повседневных делах.
Величие и могущество проявляются в глубоком почтении ко всем проявлениям жизни.
Данная неделя предоставляет вам возможность для создания более текучих и грациозных жизненных шаблонов.
- Альмин -
http://belvaspata.jimdo.com/
*******

Энергии недели с 17 по 23 ноября – РАЗВИТИЕ

Этот код по-настоящему затрагивает нас на глубинном уровне ДНК.

При общении с другими людьми ты не можешь полностью быть самим собой. Таким образом, ты приспосабливаешься, принося себя в жертву. При каждом новом контакте ты утрачиваешь энергию.
Это похоже на то, будто ты всякий раз отдаёшь частичку себя.
Ты порождаешь различного рода связи, которые тормозят твой внутренний процесс. Ты начинаешь медленно забывать, кто ты есть на самом деле и какие желания правят тобой.
У тебя появляется некое ощущение, что всё, необходимое тебе, может появиться лишь извне, в то время, как в действительности ты находишься в поисках, чтобы вновь стать единым целым.
Учти, что ты не сможешь продвинуться в своём собственном развитии, если будешь продолжать приспосабливаться и беспрерывно подражать другим.
Прежде, чем ты сделаешь новые шаги, очень важно сначала вновь поверить в себя.
Кто ты такой? Что ты чувствуешь?
Чего тебе на самом деле хочется?
Избавь себя от тех ситуаций, в которых тебе приходится жертвовать собой. Научись снова творить из своей внутренней сущности, чтобы дать возможность раскрыться своим подлинным талантам и способностям.
Частота РАЗВИТИЕ поможет тебе возродить твой энергетический источник за счёт возвращения той энергии, которой ты когда-то пожертвовал ради других.
Перевод — Ljuba Suhodolskaja

******
Арктурианцы (мои гиды) подарили мне еще один код, и этот код особенный. Как я вижу, он отличается от большинства других кодов, на которые смотришь и сразу что-то чувствуешь.
Этот код по-настоящему затрагивает нас на глубинном уровне ДНК.
Требуется некоторое время, прежде чем энергия поднимется на поверхность, поэтому нужно запастись терпением. Может понадобиться день или два для того, чтобы процесс запустился.
В моем случае это заняло два дня.
Я был дома, когда это произошло.
Я чувствовал, что-то меняется, и вдруг все вокруг меня стало меркнуть. Я чувствовал легкость и силу и никак не мог перестать двигаться. Было ощущение, что я заряжаюсь энергией!
Какие шаги нужно предпринять:
1. Сфокусируйтесь взглядом на центре кода (на красной жемчужине в середине). Смотрите в течение нескольких минут, ни на что не отвлекаясь.
2. Через некоторое время фокусироваться станет сложнее. Ваш взгляд может стать неподвижным, либо в какой-то момент вы заметите, как код начинает меняться, будто немного сдвигаясь.
Когда такое произойдет, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов и закройте глаза. Оставайтесь в этой частоте так долго, как захотите. Когда почувствуете необходимость, откройте глаза.
Смело делитесь своим опытом!
От сердца к сердцу,
Янош
http://janosh.lv/ru/razvitie.html#more-9994
**********
Один из самых счастливых моментов в жизни — это момент, когда ты находишь мужество отпустить то, что ты не можешь изменить

Стоит решиться на что-то, как появляются знаки и все о чем мечтаем и оно соответствует плану души, судьбе, привлекается в нашу жизнь.
Но если эти знаки негативного характера и приходится себя убеждать и уговаривать начать задуманное, значит, что-то не то.
Значит, душа против и решение не по душе.
Если душа не против, не придется себя уговаривать, на душе будет легко, будет сопутствовать вдохновение.
Душа не думает, она чувствует и знает.
Нужно слушать себя.
Н.Корольчук