ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

8.maijs līdz 20.maijs


Dienvidu vilnis

Lamat – Ix - Ahaw vilnis

8.maijs līdz 20.maijs

 

Iesākas jauns laika vilnis, kas noslēdz 260 dienu ciklu Tas ir laiks, kas noslēdz pārmaiņu virpuli un šīs 13 dienas pievilksies viss tas, par ko esam domājuši un par ko domāsim!

Šis ir Dienvidu vilnis Pārmaiņu virpulī, kas pēc tā, kā paši novērtēsim sevi un kādu atzīmi sev ieliksim - atnesīs tieši to, ko būsim domājuši!

Šis 13 dienas vada Lamat enerģijas spēks - kura nozīme ir Zaķis, Zvaigzne, Pievilkšanas spēks, Magnētisms, Viss skaistais un harmoniskais, bagātības enerģija. Tā ir Dienvidu enerģija, līdz ar to šis vilnis ir tam, lai mēs apzinātos paši sevi un novērtētu sevi! Un spētu izstarot to, ko vēlamies pievilkt! Šis vilnis harmonizē un ļauj mums starot - ja vien koncentrējam savu enerģiju uz to, ko vēlamies sasniegt!

Viss, kas ir jādara - ir jābūt "šeit un tagad" un jāvēro savas domas - jo it viss, kam pieskaramies un ko nodomājam - pievelkas!

Šajās dienās viss skaistais top vēl skaistāks un viss neglītais - neglītāks! Bagātais - bagātāks un nabagais - nabagāks! Tamdēļ vērsīsim savas domas tajā virzienā, kāds mums ir patīkams un ļausim sev būt harmoniskiem, enerģētiski veseliem un visādi citādi skaistiem un pievilcīgiem!

Viss, ko nodomāsim - pievilksies!

Ļausim šajā vilnī sev mazliet atpūsties un baudīt! Ļausim sev apstāties un sajust pašiem sevi! Virzot savas domas un nodomu uz vēlamo - mēs veidojam savu realitāti!

Mijiedarbībā ar pasauli izteiksim savu gribu un dalīsimies ar informāciju, lai tā iet pasaulē! Un jebkuru informāciju mainīsim uz sev izdevīgu - neko nepieņemsim kā faktu, ka tas tā vienkārši ir!

Darbības un kustības lietās nenobīsimies un darīsim, jo caur to, ka pārvarēsim savas bailes - spēsim nogāzt kalnus!

Un tad mūsos radīsies sajūtas, kas izkrāsos pasauli un aizsāks kaut ko radošu un jaunu! Un sajūtas mums ļaus justies stabiliem

Šajās 13 dienās vairāk paļausimies uz Dievu, Garu vai Augstāko "Es", un starosim.... Tas ļaus mums katram iemīlēt sevi aizvien vairāk un patiesāk, lai mēs piepildītos ar mīlestības enerģiju un dotos jau jaunā virzienā!

 

Ir sācies jauns trīspadsmit dienu vilnis un šis vilnis noslēdz 260 dienu ciklu un jau pēc trīspadsmit dienām sāksies pilnīgi jauns 260 dienu cikls.

Šis ir Dienvidu vilnis, kuru uzsāk Lamat enerģija un visu vilni fonā būs Lamat enerģija.

Lamat ir pievilkšanas spēks un tas nozīmē to, ka šajā vilnī pievilksies viss, par ko esam domājuši. Visas mūsu domas summējas un pievelkas! Materializēsies tas, ko neesam paši sev aizlieguši un materializēsies tas, no kā esam baidījušies.

Šajā vilnī visu to, ko esam pievilkuši, mēs saliekam pa plauktiņiem, pilnveidojam un nogriežam lieko, lai viss mūsu radītais pārvērstos beznosacījumu mīlestībā un atklāsmēs, kuras tad arī iekustinās jauno 260 dienu ciklu.

Šajā vilnī darbosimies caur Ziemeļu enerģiju, līdz ar to darbībā mēs pilnveidosimies un darbībā nāksies pārvarēt savas bailes, lai mēs spētu radīt un pieņemt to, ko esam radījuši.

Šajā vilnī stabilitāti dos mūsu sajūtas un intuīcija, kā arī emociju transformācija. Lai justos stabili mums dzīve ir jāuztver daudz vienkāršāk un nepiespiestāk.

Šajā vilnī komunikācija būs caur Austrumu enerģiju un tas nozīmē to, ka apkārtējā pasaule dos mums impulsus un mēs dosim impulsus apkārtējai pasaulei.

Šis vilnis ved uz Ahaw enerģiju, kas nozīmē to, ka visu, ko esam saņēmuši, piedzīvojuši un radījuši – tas viss ir jāpārvērš atklāsmēs, atziņās un beznosacījumu mīlestībā.

Mēs visi šajā vilnī iesim uz to, lai apzinātos šo beznosacījumu mīlestību un šī beznosacījumu mīlestība būs tā, kas mūs pacels jaunā līmenī. Ja centīsimies pacelt visu jaunā līmenī, tad aiz mums paliks kaut kas kvalitatīvs, pilnveidots un uzspodrināts.

Šī viļņa galvenā darbība ir pilnveidoties, pilnveidot sevi un savas zināšanas. Daudz kas notiks mistikas un maģijas līmenī – līmenī, kuru neredzam un netveram.

Šis vilnis apkopos visu to, ko esam iemācījušies, sapratuši, pilnveidojuši, pievilkuši un radījuši, lai to visu pārvērstu beznosacījumu mīlestībā un atklāsmēs, kuras tad arī varēsim paņemt sev līdzi.

Šajā vilnī, lai sasniegtu rezultātu, ir jābūt pārliecinātiem par to, ko darām, un par to, ka mums viss izdosies. Un ar savu pārliecību jāiet visam vilnim cauri un jāgriež nost viss liekais un nevajadzīgais.

Šajā vilnī galvenais ir atcerēties, ka viss, kas ienāk mūsu dzīvē, ir mūsu pašu radīts un pasūtīts! Pilnīgi viss no visnepatīkamākā līdz pašam patīkamākajam. Ja visus procesus vērosim objektīvi un no malas, tad ieraudzīsim šo materializēšanās principu, jo tas ir visur, tikai visbiežāk tas nostrādā uz nepatīkamām lietām, uz situācijām, no kurām baidāmies.

Darīsim visu šajā vilnī caur mīlestību pret sevi, lai iemācītos mīlēt sevi bez nosacījumiem un starot šo mīlestību visiem apkārtējiem, visai pasaulei un visam Visumam.

Šis ir Dienvidu vilnis un darbībā ir Ziemeļu enerģija, kas parāda to, ka turpmākās trīspadsmit dienas būs pasīvas, darbosimies tikai pēc impulsa saņemšanas. Šajā vilnī kaut kur skriet nav jēgas, jo viss notiksies pats. Mums ir tikai objektīvi jāvēro un jābauda dzīve, lai mēs pamanītu visu, kas atnāk kā rezultāts. Ja visu laiku skriesim un aktīvi darbosimies, palaidīsim garām rezultātu un neko tā arī nesaņemsim un nesapratīsim.

Mācīsimies baudīt dzīvi un ļausim rezultātam ienākt mūsu dzīvē tādam, kāds tas ir. Jo rezultāts atspoguļos mūsu prasmes un zināšanas radīšanas un materializēšanas jomā. Rezultāts ir jāpieņem tāds, kāds tas ir - to vairs mainīt nevarēs, taču izdarīt secinājumus un saņemt atklāsmes gan mēs varam, lai turpmāk nekāptu uz tiem pašiem grābekļiem.

Lai mīlestības un gaismas pilns mums visiem šis vilnis

Mēs esam mīlestība un visapkārt ir mīlestība.

Lai mums visiem sirsnīgas, skaistā piepildītas un mīlestības caurvītas šīs dienas!

 

 

8.maijs

 

Dienvidu vilnis - Dienvidu diena - 1 LAMAT - Pievilkšanās spēks, Gravitācija, Zvaigzne, Zaķis, Magnētisms.

Pirmā diena laika plūsmā ir diena, caur kuru uzsākas visi procesi šajā vilnī! Šī ir diena, kura atspoguļo to, ar ko būs jāstrādā visu šo vilni.

Šodien aktīva ir Lamat enerģija. Lamat ir pievilkšanās spēks, pievilcīgums, domu spēks, viss skaistais un kvalitatīvais, zelta enerģija, naudas enerģija, zvaigzne un zaķis.
Lamat ir visa skaistā un visa pievilcīgā enerģija. Šī enerģija burtiski pievelk un staro skaistumu. Lamat ir kā puķe, kura pievelk visu mūsu uzmanību - gan bišu, gan kukaiņu, gan cilvēku un dzīvnieku uzmanību. Šī enerģija māca, ka mums ir jābūt kā puķēm, kā zvaigznēm, kuras zina, ka ir skaistas un pievelk citu uzmanību un pievelk visu to, ko domā.

Lamat ir arī zelta un naudas enerģija, kura pievelk naudu, ja tā ir, un pievelk zeltu, ja tas jau ir. Lamat māca, ka pievelkas tur, kur jau tas ir. Ja mums nav naudas, tad nauda mums nepievilksies, ja mums nav zelta, tas nepievilksies. Lamat parāda arī polarizēšanās principus - tāds pie tāda pievelkas. Nauda pievelkas pie bagātā, skaistums pie skaistā, un tas nenozīmē, ka nabagiem nav izredzes kļūt bagātiem. Tas māca to, ka ja uzskatām sevi par nabadzīgu, paliksim nabadzīgāki, ja uzskatīsim sevi par cietēju, cietīsim visās situācijās, ja uzskatām sevi par neveiksminieku, tad neveiksies mums pilnīgi visur un ja uzskatām sevi par vainīgu, mums visi to pateiks un sodīs par to, ka esam vainīgi. Taču tas nav obligāti jāpiedzīvo - ir tikai jāsaprot, ka pievelkam to, ko domājam.

Lamat māca mūs domāt tikai par to, ko gribas! Lamat māca domu disciplīnu.

Tur, kur mēs dodamies, tur domas materializējas gandrīz momentāni un, ja nemācēsim kontrolēt savas domas, nodarīsim sev pāri. Tāpēc mēs mācāmies domāt tikai to, ko patiesi gribam. Uzmanības fokusam ir jābūt tikai uz to, ko gribam, ja domāsim par to, ko negribam, viss pievilksies un izpaudīsies mūsu dzīvē.

Lamat ir naudas tēma un tas nozīmē, ka visur šodien tiks runāts par naudu! Ka tā nepietiek vai ka to vajag kaut kam, vai par naudas atdošanu un parādiem. Viss būs par un ap naudu! Naudas lietās ir jāsaprot princips, ka jebkura enerģija vienmēr plūst no turienes, kur tās ir daudz, uz turieni, kur tās ir mazāk. Šis fizikas likums nosaka to, ka parādus nav iespējams atdot, jo naudu parasti aizdod tas, kuram tās ir vairāk un naudu varam atdot tam, kuram tā ir mazāk. Tāpēc daudzos gadījumos nespējam atdot parādus, jo tas ir pret fizikas likumiem.

Nauda ir enerģija kā instruments, ar kuras palīdzību dažos gadījumos varam sasniegt rezultātu, taču nauda nav tā, kura ved pie rezultāta. Pie rezultāta ved mūsu radošā enerģija un ja esam domās radījuši to, ko vēlamies, mēs to saņemsim un ļoti bieži bez naudas iejaukšanas mūsu dzīvē.

Visumam ir bezgalīgi daudz variantu, kā viņš mums var iedot to, ko gribam, taču ja domājam, ka tikai tad, kad mums būs nauda, varēsim kaut ko iegādāties, tad samazinām bezgalīgās iespējas līdz vienai un Visumam ir ļoti sarežģīti mums kaut ko iedot, jo ir uzstādījums, ka tikai par naudu es to pieņemšu.

Mums ir jādomā un jārada lietas, kuras mēs gribam, par naudu vispār aizmirstot. Tā ir radīta ilūzija, ka mums jādzenas pēc naudas un tad viss būs. Tas ir kā iekārt ēzelim degungalā burkānu, lai viņš ģenerētu enerģiju saimniekam un vestu viņu tur, kur gribas. Tā visa ir ilūzija, ka nauda dara visu. Nauda ir tikai viens no bezgalīgi daudz instrumentiem kā nonākt pie gribētā.

Kāpēc izmantot vienu instrumentu, ja var izmantot daudz instrumentus un veidus, kā iegūt savu laimi?

Šīs dienas enerģija māca - par ko domāsi, tas būs! Ja domāsim, ka tad, kad nauda būs, tad gan es darīšu, tad mēs sevi bremzējam, jo visticamāk pat tad, ja tā būs, mēs to iztērēsim tam, ko mums nemaz nevajag.

Visums mums iedod naudu tad, kad esam radījuši to, ko gribam, nevis tad, kad Visums iedod naudu, tad es sākšu darīt. Mums vispār nav jādomā par naudu, bet gan par to, ko mēs gribam! Ja gribam ledusskapi, tad jādomā - kādu to gribam, kādas emocijas tas sagādās un kā tas izskatīsies, nevis cik tas maksā un kur naudu dabūt.

Ja nemākam radīt, tad nauda ir vienīgais veids kā sasniegt mērķi, taču mēs visi esam radītāji un ja iemācāmies radīt, tad viss, ko radām, atnāks un ienāks mūsu dzīvē, neatkarīgi no tā, vai nauda ir vai tās nav.

Ja mākam radīt un darām to, tad naudai pazūd tās nozīme un vērtība, jo pilnīgi visu varam iegūt tāpat. Ja Visumam būs vieglāk mums iedot naudu, tad Visums to mums iedos, un tad par naudu varēsim nopirkt to, ko gribam, taču tas var gadīties reti vai tikai dažās situācijās. Sanāk, ka paši sevi esam ielikuši lamatās domājot, ka tad, kad būs nauda, tad es darīšu, taču naudu saņemam tad, kad esam radījuši situāciju un lietu, kuru vēlamies.

Tāpēc mums ir jādomā tikai par to, ko gribam, jāģenerē to, ko gribam un jāpiepilda tas, ko ģenerējam ar mīlestību un viss atnāks neatkarīgi no tā, vai nauda ir vai naudas nav. Lielākajā daļā Visuma naudas nav un visi tur dzīvo tāpat. Tas tikai mums liekas, ka viss apstājas tad, kad naudas nav. Visums neapstāsies pat tad, ja uz Zemes pazudīs visa nauda.

Būsim skaisti, būsim bagāti un pievilcīgi savās sirdīs un tad tas arī izpaudīsies apkārtējā pasaulē. Domāsim labas un sev izdevīgas domas un radīsim visu, ko dzīvē vēlamies, nedomājot par šķēršļiem un neģenerējot sev aizliegumus.

Mums viss ir atļauts un visu varam atļauties, ja vien paši neuzliekam sev šķēršļus un tie visbiežāk šajā okupētajā pasaulē ir nauda un caur naudu mūs padara par vergiem, nevis radītājiem.

Atcerēsimies, ka esam radītāji, nevis naudas vergi un radīsim visu, ko vien vēlamies, jo radošā enerģija radītājam pienākas tāpat kā zivij ūdens.

 

 

10.maijs

 

Dienvidu vilnis – Ziemeļu diena – 3 OK – Suns, Dvēseļu mājas sargs, Struktūra un harmonija, Mīlestība pret formu.

Trešā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo to, kādā jomā darbosimies šajā vilnī.

Šī viļņa darbību nosaka Ok enerģija. Ok ir suns, dvēseļu mājas sargs, visuma likumu sargs, mīlestība pret formu, kārtība un struktūra.

Tā ka Ok ir Ziemeļu enerģija, tad šo dienu vadīs Dievs vai Visums. Visums mums dos zīmes, rādīs, kas ir jāsakārto mūsu dzīvē un mūsu darbībā. Tā ka Ok ir Ziemeļu enerģija, tad var izvērsties diezgan skarba diena, ja nemīlam sevi!

Visums norādīs un parādīs mums - kādās jomās nemīlam sevi un kur vēl ir jāpiestrādā.

Ok ir enerģija, kura sargā un pieskata, lai Visuma likumi tiktu ievēroti, jo neievērojot to, varam dabūt smagu impulsu no vides.

Ok ir mīlestība vai mīlestība pret formu! Šajā vilnī mūsu darbība būs caur to, ka kārtosim savu dzīvi pēc principa - mīlu vai nemīlu. Ja mūsu dzīvē ir kas tāds, ko nemīlam vai darām darbu, kuru nemīlam, tad ir pēdējais laiks to pārskatīt. Ja mēs nemīlam darbu, kuru darām un dzīvi, kuru dzīvojam, tad viss iet strauji uz leju. Ja darām darbu, kuru nemīlam, mūsu dzīve brūk un jūk. Vienīgajam iemeslam, kāpēc mēs kaut ko darām, ir jābūt mīlestībai pret sevi un to lietu, kuru darām. Mīlestībai ir jābut visos aspektos un to šajā vilnī mācīs mūsu darbība un Ok enerģija. Ja darīsim to, ko nemīlam, būs sitieni no vides.

Kādi vispār varētu būt iemesli, kāpēc ir jādara tas, ko negribas???

Iemesli ir bailes, taču caur bailēm mēs radām jaunas bailes un ģenerējam savā dzīvē to, ka drīz baidīsimies soli spert savas laimes virzienā. Ir jāmīl sevi, un caur tādu prizmu jāizvērtē sava dzīve un darbība. Ja daru darbu, kuru nemīlu, jo man vajag naudu, tad man naudas nekad nebūs. Ja daru darbu tāpēc, ka baidos no vecākiem vai citiem cilvēkiem, arī tad nekad nekas nesakārtosies.

Ir pienācis laiks sakārtot savu dzīvi tā, kā mēs to vēlamies! Ir pienācis laiks atteikties no visa liekā - no tā, ko darām caur bailēm.

Visam, kas ir mūsu dzīvē, ir jābūt piepildītam ar mīlestību, lai mēs dzīvotu sev! Ja nemīlam sevi un dzīvojam kādam, iespējams pat nevienam, vai vergojam savām bailēm, tad mēs nedzīvojam sev. Ir jāsaprot, ka darbs, kuru nemīlam, nenesīs laimi un nenesīs prieku nekad.

Laimīgi varam kļūt tikai darot tās lietas, kuras mīlam, jo saņemam no tā gandarījumu un prieku, kurš iedvesmo darboties tālāk. Ja darām to, ko nemīlam, neviena alga nepietiks, lai nosegtu to, ko zaudējam.

Padomāsim par to, ko darām un kāpēc? Vai darām tāpēc, ka mīlam sevi, vai arī tāpēc, ka no kaut kā baidāmies.

Pietiks baidīties, ir jāiet cauri savām bailēm, lai sapratu, ka tādas bailes nemaz nepastāv un tā ir sava veida ilūzija, pie kuras pieķēries ir “ego”, jo tā viņam taču ir ērtāk.

Mēs šajā dzīvē neko nevaram zaudēt. Pēc fizikas likumiem tas nav iespējams, nav tādu situāciju, kurās varam kaut ko zaudēt, ir tikai situācijas, kurās varam iegūt.

Padomāsim par to, ieklausīsimies šodien Dievā un modri vērosim Visuma dotās zīmes.

 

 

11.maijs

 

Dienvidu vilnis – Rietumu diena – 4 Chuwen – Rūķis, Radošais meistars, Meistars un āksts.

Ceturtā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda, caur ko varam iegūt sev stabilitāti, lai stabili justos šajā materiālajā pasaulē.

Šodien aktīva ir Chuwen enerģija, un stabilitātes tēmā tā būs aktīva visu vilni. Chuwen ir rūķis, meistars un āksts, radošais meistars, multimākslinieks, novators. Tā ir enerģija, kura padara visu Visumu krāsainu.

Šajā vilnī stabilitāti mums dod tas, ka radoši izpaužamies, spējam iziet no situācijām radoši, ņemot talkā savu intuīciju un sajūtas.

Šajā vilnī stabilitātes jautājumā visur ir sajūtas un emocijas, kā arī intuīcija. Lai justos stabili, ir jāieklausās savā intuīcijā, ko ir grūti izdarīt, kamēr prāts bļaustās un klaigā. Prātam ir tik daudz “bet” uz katru intuitīvo sajūtu, ko mēs sajūtam, ka mēs tai īsti neticam, taču mums ir jāmācās noticēt tam, ko jūtam.

Tā kā Chuwen enerģija ir materiālās stabilitātes noteicējs šajā vilnī, tad mums ir jāmācās viegla attieksme pret savu stabilitāti. Ir jāiemācās dzīve uztvert kā spēle tad, kad stabilitāte pazūd zem kājām.

Rūķis šodien centīsies izsist no kāju apakšas ķeblīti, uz kura stāvam, lai mēs iemācītos situācijas palaist vaļā un atslābināt prāta kontroli pār savu dzīvi.

Mēs neesam tikai prāts un bioloģija! Tad kāpēc mēs ļaujam prātam visu noteikt un ietekmēt pa savam? Ir jāiemācās prātu atslābināt un ļaut savām sajūtām un intuīcijai izpausties.

Rūķis šodien sagraus visu, kas balstās uz ilūziju, rūķis mūs “čakarēs” un izjokos, kamēr vien mēs uztversim visu nopietni. Rūķis mums māca vieglumu un vieglu attieksmi pret visu, un šajā vilnī šo vieglumu mums māca pret naudu un materiālo stabilitāti.

Rūķis sagraus visas prāta uzbūvētās ilūzijas par budžetu, par taupīšanu un ekonomēšanu. Rūķis ir meistars uz ākstīšanos - viņš izdomās kā iztērēt ģimenes budžetu tā, lai nesanāktu nekam no tā, ko prāts bija izdomājis, jo prāts visu uztver pārāk nopietni un ģenerē bailes uz katra soļa.

Ir jāpalaiž vaļa tā ilūzija, ka ir jācīnās par savu vietu zem Saules! Ir jāatmet tā ilūzija, ka ir jāekonomē un jātaupa. Ja prāts to nelaidīs vaļā, ja turpinās domāt, ka viss ir jātur zem kontroles un rāmjos, tad būs neparedzēti izdevumi. Rūķis iztērēs visu, lai mēs atlaistu tās domas, kuras mums traucē dzīvot brīvi, dzīvot no sirds ar domu, ka viss ir iespējams un ka visu varam atļauties.

Mēs jau paši sev visu esam aizlieguši un to visu šo vilni rūķis mums izcels uz ārpusi. Ir jābūt gataviem atteikties no vecajiem uzstādījumiem, no sabiedrības stereotipiem un aizliegumiem. Pavērojiet paši sevi - mums ir aizliegums katrā tēmā, katrā situācijā, mēs esam tik stīvi, ka nevaram pat pakustēties, jo prāts visu tur savos grožos.

Ja esam gatavi iztērēt pēdējo naudu šodien, tad ir labi, taču ja neesam, tad Rūķis iztērēs to Mūsu vietā.

Šodien ir jāatslābst un jāļaujas savām sajūtām un intuīcijai, lai Chuwen enerģija mūs neizjokotu.

Ļausimies, priecāsimies par savu dzīvi, baudīsim to un atļausim sev visu, ko esam aizlieguši līdz šim. Mums viss ir atļauts, tikai paši esam izdomājuši sev to visu aizliegt, dēļ nepatīkamās pieredzes.

Atteiksimies no nepatīkamajām pieredzēm un atļausim sev visu, ko sirds vēlas! Atļausim sev pilnīgi visu.

Lai mums krāsaina šī diena J Lai viegls prāts un pārsteigumiem bagāta diena!

 

 

13.maijs

 

Dienvidu vilnis – Austrumu diena – 6 Ben – Niedre, Taisnākais ceļš pie Dieva, Mērķis un Mērķtiecība.

Sestā diena laika plūsmā ir diena, caur kuru noharmonizējam iepriekšējo piecu dienu virzīto nodomu, lai jau rīt to padotu Augšā savam Augstākajam “Es”.

Šī ir diena, kurā ir jāizpauž sava griba sasniegt mērķi caur tuvāko pasauli. Šodien aktīva ir Ben enerģija. Ben ir niedre, taisnākais ceļš pie Dieva, mērķtiecība, kanāls, kurš savieno ar Augstāko “Es”.

Ben ir vismērķtiecīgākā enerģija, jo tā ved tiešā ceļā uz mērķi un taisnākajā ceļā pie Dieva. Šī enerģija palīdz saskatīt mērķi un ved arī uz to, tā modina gribu iet uz rezultātu.

Ben enerģija ir arī tiešums komunikācijā un tā kā šodien ir sestā diena, kura atspoguļo tuvāko pasauli un komunikāciju ar tuvajiem cilvēkiem, tad šodien ir jābūt tiešiem.

Šodien ir jāizsaka sava griba skaidri un konkrēti, caur to nokomandējot savu dzīvi. Gribai ir jābūt skaidrai un konkrētai! Tādai, lai neviens nepārprastu un saprastu skaidri.

Mums ir jābūt tiešiem un konkrētiem, lai pasaule zinātu, ko mēs patiesi gribam.

Bieži vien runājam caur puķēm un netieši, bailes mums neļauj pateikt visu konkrēti. Baidāmies, ko mums teiks un ko atbildēs, un tas bremzē mūsu izaugsmi. Ja prasīsim un izteiksimies konkrēti, tad uzreiz saņemsim skaidru un konkrētu atbildi, un jau pēc mirkļa zināsim, ko darīt tālāk un kā risināt, ja cilvēks atsaka vai cenšas kaut ko noliegt.

Kamēr mēs neprasīsim skaidri un gaiši, neuzdosim jautājumus tieši un konkrēti, būsim tādā kā starpposmā un netiksim tālāk. Ir jābut tiešiem, atklātiem un konkrētiem! Tad visās jomās mēs virzīsimies pa taisnāko ceļu uz mērķi. Caur to izpaudīsim savu gribu un daudzās situācijās iznāks patiesība gaismā, tas virzīs strauji uz mērķi. Ir jāgrib sasniegt mērķi, tad neviens nespēs iedvest šaubas vai novirzīt no ceļa!

Ir jātiecas uz savu mērķi un jāizsaka griba uz katra soļa, lai mēs nokomandētu savu energo lauku un savu ego un mūsu dzīve aizvien vairāk pielāgotos mums. Mums nevajag baidīties izpaust savu gribu un savus mērķus sev, savam Dievam un tuviniekiem, caur to izsakot visu kā un ko gribam savā dzīvē, un sāksies strauja virzība konkrētā virzienā.

Savi mērķi ir jāizpauž savam Augstākajam “Es”, jo Ben enerģija ir saikne ar to. Ir jāizsaka griba savam Garam, lai tas sāktu to izpaust mūsu dzīvēs un mēs izbaudītu to, ko gribam. Ja mūsu un Gara griba sakritīs, viss notiks ātri un viegli, taču ja nē, pašam būs jālauž ceļš vai patiesībā, jāizmaina mērķis.

Ben ir taisnākais ceļš pie Dieva - atpakaļ uz vidi, no kurienes esam nākuši. Izejot un piepildot savu Dvēseles ceļu un Dvēseles uzdevumu, mēs pietuvojamies Dievam un esam tuvāk mājām, no kurām esam nākuši. Ben ir kā dvēseles ceļš - ja to ejam, mūsu kanāls plešas, apziņa plešas un Dievu savā dzīvē sākam sajust ik uz soļa un katrā niansē. Tas dod milzīgu iedvesmu un spēku darīt to, ko gribas un izpausties aizvien dinamiskāk un pārliecinošāk.

Iesim uz mērķi, būsim tieši un atklāti, darīsim tikai to, ko gribam! Nokomandēsim savu energo lauku tā, lai mūsu dzīvē ienāk tikai tas, ko gribam. Izpaudīsim gribu katrā tēmā - kā un ko mēs gribam, lai Visums zinātu, ko mums atnest un kā to izdarīt.

Visumā ir bezgalīgi daudz iespēju, kā kas var notikt, un tikpat daudz variantu, ko viņš var atnest. Ja neizsakām savu gribu, tas nezin, kas un kā mums patīk. Mums ir jānokomandē savā dzīvē viss, lai Visums, mūsu energo lauki, ego, emocijas un viss pārējais zinātu, kādu pieredzi gribam gūt un kādu dzīvi gribam izbaudīt.

Nokomandējot savu dzīvi pilnībā, viss notiks pēc mūsu prāta un kā uz burvju mājiena! Nekas šajā pasaulē nebūs tāds, kas nepatiktu. Mēs to vien darām, kā izbaudām un piedzīvojam savus pasūtījumus.

Jo skaidrāk un konkrētāk izteiksim savu gribu, jo precīzāki nāks pasūtījumi un pieredze būs patīkama.

Būsim šodien tieši! Izteiksim savas vēlmes Visumam un veidosim savu dzīvi tādu, kādu gribam mēs:)

 

14.maijs

 

Dienvidu vilnis – Ziemeļu diena – 7 IX – Jaguārs, Baltais burvis, Pilnveidošanās.

Septītā diena laika plūsmā ir diena, kura savieno mūs ar Augstāko “Es” un atspoguļo to, caur ko varam šajā vilnī darboties un sasniegt maģiskus rezultātus.

Šodien aktīva ir Ix enerģija. Ix ir pilnveidošanās, jaguārs, baltais burvis, dimantu slīpēšana līdz briljantam.

Šī diena ir maģiska pati par sevi, jo ir centrs laika plūsmas trīspadsmit dienu ciklā un savieno mūs ar Visumu vai Augstāko “Es”. Katra viļņa septītajā dienā mēs saslēdzamies ar savu Augstāko “Es” un esam kā viens vesels - tas paceļ pievienoto vērtību visam, ko darām, jo darbojamies kopā ar to, kurš redz mūsu dzīvi šķērsgriezumā un visu vienlaicīgi.

Tā kā Gars redz un zina visu par mums, tad ir vērts viņā ieklausīties! Gars ir arī vistuvākais mums mūsu dzīvē un vispār šajā Visumā, viņš ir mūsu garīgais Tēvs. Viņš zina visu un saprot visu, un tāpēc ir sūtījis mūs uz Zemes, lai mēs pieredzētu visu, ko zina, tāpēc mūsu pieredze ir tieši saistīta katram ar savu Garu.

Šodien aktīva ir Ix enerģija, kura ir vismaģiskākā no enerģijām, jo ved mūs uz pilnību visos plānos. Ix ir kā burvis, kurš apgūst jaunas un jaunas zināšanas, lai pielietotu tās praksē. Ix ir burvis, kurš mācās visas maģiskās un metafiziskās zināšanas, kuras nespēj izskaidrot ne zinātne, ne reliģija un pielieto tās praksē - reālajā dzīvē.

Maģija un viss mistiskais ir tam, lai mēs to pielietotu uz katra soļa savā dzīvē - tās ir zināšanas, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Un Ix enerģija ir tā, kas mums to palīdz izdarīt. Ix enerģija mūs slīpē un pilnveido! Tā slīpē un pilnveido mūsu prasmes, zināšanas un izpausmes. Ix ir kā skolotājs, kurš caur praktiskām lietām māca izprast mistiku un maģiju.

Tāpēc šajās dienās, kurās ir aktīva Ix enerģija, mēs jūtam tādu kā berzi no apkārtējās vides, berzi ar apkārtējiem cilvēkiem un visu notiekošo.

Ix no mums, kā no dimantiem un mirdzošiem kristāliem, slīpē ārā visus melnumus un citus kristāliskus savienojumus, kuri nelaiž cauri gaismu. Ix mūs slīpē un spodrina, lai mēs no gaismas caurvadītājiem kļūtu par supervadītājiem un caurvadītu caur sevi milzīgus gaismas apjomus. Jo vairāk mēs pilnveidojamies, jo vairāk caurvadām gaismu, jo ātrāk materializējas mūsu domas un realizējas mūsu dzīve.

Līdz rezultātā mēs kļūstam par mirdzošiem, dzidriem, skaistiem briljantiem, kuri caurvada gaismu un izskatās kā mirdzošas zvaigznes Visumā.

Šī diena var izrādīties skarba un nepatīkama, tā var aizšķilt mūsu nepatiku, ambīcijas un spriedzi, taču ir jāsaprot, ka viss notiek mūsu pašu labā. Tāpēc labākais, ko varam darīt, ir iet visiem notikumiem cauri ar prieku, būt pateicīgiem, jo tas viss mūs uzspodrina un padara skaistākus.

Ir jācenšas šajā procesā atrast gandarījumu, prieku un iedvesmu, un ja tas izdodas, tad šo dienu nodzīvosim uz viļņa, kurš nesīs mūs uz priekšu un varēsim ar prieku kļūt vēl skaistāki, mirdzošāki un Dievišķāki.

Būsim šodien kā mirdzoši briljanti, kas ļaujas vides impulsiem un iet pretī savam mērķim! Atmetīsim bailes un ļausimies spodrināšanas un slīpēšanas enerģijai mūs uzspodrināt vēl mirdzošākus!

 

15.maijs

 

Dienvidu vilnis – Rietumu diena – 8 MEN – Ērglis, Zirnekļa tīkls, Visuma tīklojums, Plašs skatījums.

Astotā diena laika vilnī ir diena, kura atspoguļo mūsu garīgo stabilitāti un parāda, kā mēs to varam uzlabot.

Šodien aktīva ir Men enerģija. Men ir ērglis, makrokosmoss, Visuma režģis vai tīkls, kurš savieno pilnīgi visu, plašs skatījums, sajūtas, intuīcija, vīzijas.

Šī diena mums parāda mūsu garīgo stabilitāti – tas, kā mēs jūtamies, atspoguļo to, un ērglis ir tas, kurš parāda, kas ir jādara, lai kaut ko mainītu un uzlabotu.

Vakardien mūs slīpēja, pilnveidoja, kādu varbūt iedvesmoja, taču visiem mums tas provocēja sajūtas, caur kurām mums jāsaprot, kā un ko mēs gribam. Mums ir jāizmanto vakardienas secinājumi un caur pilnveidošanos ieraudzītās jaunās šķautnes, lai šodien saprastu, uz kurieni gribam lidot. Ērglis ir tas, kurš var pacelt mūs spārnos, parādīt kopskatu un caur to sajust, uz kurieni sajūtās gribam aizlidot.

Šodien ir jāpaceļas savos sajūtu un gribas spārnos, lai mēs sāktu lidot tajā virzienā, kurā mēs vēlamies. Šonakt, iespējams, caur sapņiem nāca vīzijas par kaut kādām tēmām un tās, ļoti iespējams, ir diezgan nozīmīgas. Šīs vīzijas, savus nomoda sapņus, vēlmes un gribu - ir jāsajūt! Tas viss ir jauzvizualizē un domās jālido tieši uz turieni, kur to visu var piedzīvot un pieredzēt labākajā versijā.

Lai mēs šos sapņus piepildītu, mums ir jāatbrīvo savi spārni, kuri aug no lāpstiņu rajona garīgajā plānā, jāizlien no prāta izveidotā baiļu krātiņa un jāceļas spārnos.

Ja kāds vēl nav pamanījis, tad spārni patiešām mums visiem ir, un tie aug no lāpstiņām un, ja sāk tos kustināt, tad tos var izteikti sajust. Ja spējam sajust savus spārnus, tad lidojam pretī Saulei vai uz visgaišāko vietu šajā Visumā, ko vien spējam iedomāties, un ar katru spārnu vēzienu prasām savam Garam, lai viņš piepilda mūs ar spēku. Šis spēks mums palīdzēs celties augstāk un augstāk. Kad esam sākuši lidot, tad vizualizējam, sajūtam, ieraugām to, ko gribam sasniegt, un sākam lidot uz to vietu. Lai paceltos, ir jāieliek spēcīga griba un spēks. Šo tehniku var izmantot gan meditācijām, gan mērķu sasniegšanai, gan lai paceltos vibrācijās un ieraudzītu savu dzīvi no augšas.

Šī diena mums ir dota, lai iemācītos lidot, paceltos vibrācijās un izlīstu no bedres, kurā bieži vien sevi ieliekam. Ir jāatmet bezcerība, vainas sajūta, bailes un visi traucēkļi, visi atsvari, kuri šodien traucē justies perfekti un jālido uz to vietu, kur sajūtas ir ideālas un perfektas.

Katram ir sava sapņu vieta un jo biežāk lidosim uz to vietu, jo ātrāk tā realizēsies mūsu dzīvē. Caur šādu lidošanu var daudz ko atvērt sevī, ieraudzīt vīzijas un citas lietas. Ieraudzīt savu dzīvi no Dieva skatpunkta un vairāk izprast to, kas notiek ap un par mums.

Men ir sajūtu un intuīcijas diena, kas nozīmē, ka šodien pilnībā ir jāpaļaujas uz savām sajūtām un intuīciju.

Darīsim to, ko jūtam! Ja ieplānots ir viens un jūtam, ka jādara kas cits, tad darīsim to, ko jūtam. Ja sajūtas ved mūs pa apkārtceļiem, tad braucam pa tiem un iegūsim to, kas mums vajadzīgs rezultātam un rezultāta saņemšanai.

Būsim šodien brīvi no prāta kontroles un paļausimies uz intuīciju un smalkajām sajūtām, tās vedīs mūs uz mērķi un pretī patiesībai. Neļausimies prāta kontrolei.

Šī diena ir paredzēta tam, lai mēs paceltos un atbrīvotos no prāta baiļu ķēdēm, izrautos no būra, kurā esam sevi ielikuši!

Lidosim tur, kur vēlamies, lidosim uz savu sapņu vietu virs Zemes. Aizmirsīsim visus “bet”, “vajag”, “varbūt” un visus solījumus, un citas lietas, kuras mūs sasien un bloķē mūsu darbību.

Mēs esam brīvi!

Pilnīgi brīvi jebkurā jautājumā!

Atbrīvosim visus uzliktos blokus un darīsim tikai to, ko patiesi gribam! Lidosim tur, kur gribam būt, aiz muguras atstājot visu, kas mums nepatīk un ir apnicis.

 

16.maijs

 

Dienvidu vilnis – Dienvidu diena – 9 KIB – Alķīmiskā uguns, Pūce, Analīze, Piedošana, Atlaišana.

Devītā diena laika plūsmā ir diena, kura atspoguļo mūsu attīstību dievišķajā plānā.

Šodien aktīva ir Kib enerģija, Kib ir alķīmiskā uguns, bezbailīgais kareivis, pūce, sirmgalvis, piedošana, atlaišana, patiesība.

Šodien ir Dienvidu diena, kura nes rezultātu mūsu darbībai! Šodien saņemsim to, ko pēdējās trīs dienas bijām radījuši. Tā ka šodien aktīva ir Kib enerģija, tad saņemsim patiesību par kaut kādām tēmām. Katram nāks gaismā sava patiesība, taču mums visiem tā ir jāizmanto, lai piedotu sev, piedotu apkārtējiem, atlaistu vecās situācijas, vecās domas un visu pārējo veco, kas mums vairs nav vajadzīgs.

Kib enerģija izgaismos visu patiesību un palīdzēs tikt ar to galā. Kib mums māca atmest bailes, attīrīties no bailēm un iet uz priekšu pretī savai laimei. Tas māca visu izgaismot un lieko sadedzināt, lai atbrīvojas vieta kam jaunam, lai atbrīvojas vieta patiesībai.

Kib enerģija transformē un izgaismo mūsu bailes, kas nozīmē to, ka, iespējams, kādam bailes tiks izceltas gaismā, kādam tās izcēla gaismā jau pirms divām dienām, un tā ir viena no tēmām, ar kurām ir jāstrādā - ar atbrīvošanos no savām bailēm. Ir jāierauga patiesība, jātiecas pēc patiesības un jāizzina patiesība, lai tiktu vaļā no bailēm un ieraudzītu savas patiesās vēlmes, savu patieso gribu.

Kib ir kā bezbailīgs kareivis, kurš ticis galā ar savām bailēm un ieraudzījis, ko patiesībā no dzīves vēlas! Tas iet un dara visu, ko vien vēlas, jo ir brīvs no bailēm, aizspriedumiem un visiem citiem traucējošiem apstākļiem. Kib ir kā Sirms vieds večuks, kuram ir liela pieredze un uzkrāts viedums. Tas ir večuks, kurš visu pieņem caur patiesības prizmu un nebaidās ieraudzīt šo patiesību, jo apzinās, ka patiesība ir vienīgā, kas ved uz priekšu. Viņš apzinās, ka tikai uz patiesības var pakāpties, lai spertu soli augstāk pa garīgajām kāpnēm.

Kib ir kā alķīmiskā uguns, kura spēj sadedzināt visu, izgaismot visu, transformēt un attīrīt visu. Alķīmiskajai uguni nav šķēršļu! Tā spēj visu, bez ierobežojuma! Tā spēj sadedzināt pat ūdeni un akmeni. Tā ir Dvēseles dievišķā uguns, kurai visi ceļi ir vaļā.

Mums ir jāmācās izmantot tos resursus, kurus mums ir devis kā dāvanu Dievs. Mums ir jāmācās izmantot šo dievišķo uguni, lai attīrītu sevi no bailēm, dusmām, vainas sajūtas un visām citām tēmām, kuras bremzē mūs doties uz priekšu.

Mums ir jāmācās ar šo uguni izgaismot gan sevi, gan situācijas un notikumus, lai ieraudzītu patiesību un neaizmaldītos prāta būvētajos labirintos. Mums ir jāmācās šo uguni izmantot, lai padarītu savu dzīvi gaišāku, siltāku un patīkamāku. Šī uguns spēj sadedzināt, attīrīt un transformēt visu.

Apzināsimies šodien sevī Dievu - dievišķo uguni! Darbosimies kā apzinīgi savas dzīves radītāji un attīrīsim savu ceļu no tumsas un meliem, attīrīsim sevi no tumsas, meliem un visa, kas neizstaro un neatstaro gaismu.

Radīsim savu dzīvi pilnu ar gaismu un mīlestību. Jo tikai mēs paši radām savu realitāti un tikai mēs sev to varam radīt. Dedzināsim visu lieko, lai tas pārvēršas gaismā un siltumā! Atbrīvosimies no traucēkļiem, izgaismosim visu, kas mums ir apkārt. Piedosim sev un līdzcilvēkiem, tieksimies pēc patiesības un būsim paši patiesi attiecībā pret sevi un visu pārējo. Nemelosim ne sev, ne citiem un atlaidīsim visu, kas mūs bremzē.

Ir pienācis laiks paņemt to karmas ratu un izmantot to kā stūri, lai vadītu savu dzīvi. Apzināsimies Visuma likumus un izmantosim tos, lai vieglāk radītu to, ko patiesi vēlamies. Lai radītu to, kas visapslēptākajos sapņos un visdziļākajās vēlmēs. Nemelosim sev un radīsim tieši to, ko gribam, bez ierobežojumiem un uzstādījumiem.

Aizdegsim sevī Uguntiņu! Apzināsimies šodien savā sirdī uguntiņu! Ļausim tai izgaismot mūs un mūsu dzīvi!

 

17.maijs

 

Dienvidu vilnis – Austrumu diena – 10 Kaban – Zemestrīce, Pārliecība, Inerce, Pieredzes pārvēršana zināšanās.

Desmitā diena laika plūsmā ir diena, kura atnes rezultātu un parāda, kā pie tā nonākt.

Šodien aktīva ir Kaban enerģija. Kaban ir - pārliecība, pieredze, zemestrīce, evolūcija un attīstība, pieredzes pārvēršana zināšanās.

Lai šajā vilnī un šodien nonāktu pie rezultāta un statusa, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ko mēs darām, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ko mēs gribam un jāiet uz priekšu.

Rezultāts, kuru mēs saņemsim, arī būs tieši saistīts ar pārliecību, jo saņemt mēs varam tikai to, par ko esam pārliecināti. Ja esam pārliecināti, ka rezultātā cietīsim neveiksmi, tad tā arī būs! Ja esam pārliecināti, ka viss notiks tā, kā mēs to vēlamies, tad tā arī notiks! Principā, viss mūsu dzīvē notiek pēc mūsu pārliecības, un tas, par ko esam pārliecināti, to arī saņemsim. Mūsu pārliecība ir tieši atkarīga no mūsu pieredzes, kura veidojusies daudzu gadu tūkstošu garumā. Un tā kā uz Zemes ir valdījusi iebiedēšanas un kontroles taktika, tad mūsu zemapziņā daudz kas ir veidojies uz nosacījumu refleksa pamata. Tā kā Zeme ir bijusi un ir verdzībā, tad mēs domājam un ģenerējam caur verga prizmu. Ko domās vergturis, ja es sagribēšu kaut ko, jo bieži vergus noper par to, ka viņi neklausa vergturim. Mums ir iedzīta pārliecība un pieredze, ka mēs nemaz nedrīkstam gribēt to, ko patiesi gribam un caur to ir izveidojusies pieredze, ka viss, ko darām pēc savas iniciatīvas, visam ir nepatīkamas sekas. Caur šo pieredzi mēs jau ļoti ilgi darbojamies, taču tā nav patiesība. Bet tā kā mēs ticam un esam pārliecināti par šo versiju, tad arī mūsu dzīvē tā viss notiek un materializējas.

Tāpēc ir svarīgi veidot savu pārliecību caur patiesības prizmu, izmantojot Kib enerģiju (vakardienas enerģiju), kura parāda patiesību. Mums ir svarīgi veidot savu pārliecību izdevīgu sev, nevis valdniekiem vai vadoņiem. Mums ir jādomā par sevi, par savu realizēšanos, par to pieredzi, kuru gribam gūt un mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka to arī saņemsim.

Ja spēsim izmainīt ieprogrammētās pārliecības uz tādām pārliecībām, kas mums ir pa prātam un sirdij rezonē, tad mūsu dzīve sāks pakārtoties mums. Sanāk, ka caur savu pārliecību laušanu un novešanu līdz patiesajām pārliecībām, mēs varam pilnībā izmainīt visu savu dzīvi. Atļaut sev visu, ko patiesi vēlamies, piedzīvot visu, ko vēlamies, nevis nevēlamies.

Svarīgi ir saprast, ka mēs paši veidojam savu pārliecību un ka mums to ir jāveido tādu, kādu mēs paši to gribam, nevis tādu, kādu grib kāds cits.

Mēs nosakām to, ko piedzīvosim un radīsim, un mēs nosakām visu savā dzīvē, tāpēc neklausīsimies citos un būsim pārliecināti par to, ko patiesi gribam un būsim pārliecināti, ka esam pelnījuši un mums pienākas viss tas, ko gribam.

Dzīvosim sev pēc sev izdevīgiem noteikumiem un tad rezultātā vienmēr saņemsim to, ko gribam.

Šī diena mums arī atnesīs pārliecību par kaut ko, ko ilgi esam domājuši un analizējuši.

Šodien kā rezultātu saņemsim jaunu pārliecību par to, ka varam, par to, ka gribam un par to, ka izdarīsim to, ko gribam. Kāds šo pārliecību atradīs caur apkārtējo noliegumu, kāds to atradīs caur citu atbalstu.

Izteiksim šodien savu gribu Visumam, padomāsim par savām pārliecībām un radīsim savu dzīvi tādu, kādu sirdī patiesi vēlamies.

 

 

18.maijs

 

Dienvidu vilnis – Ziemeļu diena – 11 ETZNAB – Spogulis, Krams, Objektivitāte un patiesība.

Vienpadsmitā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda, caur ko šajā vilnī atrisināt to, kas nav gājis uz priekšu! Šī ir diena, kura parāda mūsu šā viļņa Augstāko izpausmi.

Šodien aktīva ir Etznab enerģija, Etznab ir patiesības spogulis, krams, objektivitāte, visa traucējošā nogriešana.

Šīs ir pēdējās dienas 260 dienu ciklā - vispiesātinātākās un piepildītākās dienas, pēc kurām sāksies pilnīgi jauns cikls un sāksim strādāt pie visa tā, ko gribam un vēlamies savā dzīvē radīt. Tāpēc šajās dienās, kad gaisā virmo visspēcīgākā enerģija, ir jāizdara tas, kam vajadzīgs daudz enerģijas.

Ja vakar bijām pārliecināti par sevi, guvām jaunas pārliecības un spērām lielus soļus savā attīstībā, tad šodien mums ir objektīvi jāpaskatās uz to, ko darām, mums ir objektīvi jāpaskatās uz sevi un savu dzīvi. Ieraugot sevi un visu savā dzīvē objektīvi, sapratīsim visu to, kas mums traucē iet uz priekšu. Kādam tas ir slinkums, kurš ir jāpārvar, kādam tās ir bailes, kurām ir jāiet cauri, vēl kādam tas ir aizvainojums vai dusmas uz citiem, kuras bremzē attīstību.

Tad nu šodien ir tā diena, kad varam veikt revīziju savā dzīvē un nogriezt no sevis visu lieko, visu traucējošo un nevajadzīgo.

Šodien ir Ziemeļu diena un tas nozīmē, ka vide mums objektīvi parādīs to, kas mūsos ir lieks un traucējošs, un kas ir jānogriež nost. Šodien ir vieglāk tikt brīvam no atkarībām, traucējošiem ieradumiem un visādiem citiem bremzējošiem faktoriem. Vai arī šodien ieraudzīsim to, ka mūsu atkarības ir ļoti noderīgas un nav nemaz tik traucējošas, kā mēs domājam.

Objektivitātei, caur kādu ir jāskatās uz visam lietām, ir nevis sociuma stereotipu objektivitāte, nevis valdības vai vadoņu objektivitāte, bet gan Visuma vai Dievišķā objektivitāte.

Ir svarīgi visos procesos ieraudzīt Dievišķo objektivitāti, jo cilvēki daudz ko ir izdomājuši paši un tas nav diez ko objektīvi.

Šī ir patiesības un objektivitātes diena, kad viegli varam atbrīvoties no liekā. Kad labi varam ieraudzīt šķēršļus nākotnē un jau tagad tos sašķelt.

Šodien vajadzētu visu savu dzīvi izvērtēt no jauna un pārskatīt to - vai ir kas tāds, ko nedarām objektīvi, vai ir kas tāds, ko mēs darām lieki vai nevajadzīgi.

Šodien ir ļoti liela iespēja atbrīvoties no daudz traucēkļiem, liekiem darbiem un darbībām, ja vien spēsim uz visu paskatīties no malas.

Šodien mums uz sevi un savu dzīvi jāskatās no malas, kā caur spoguli un tad mēs ieraudzīsim patiesību.

Lai visiem šī diena ir patiesības un patiesuma pilna un visi mēs ieraugām to patiesību, kuru vajag mums un kuru neesam gribējuši ieraudzīt.

 

19.maijs

 

Dienvidu vilnis – Rietumu diena – 12 Kawak – Pērkona negaiss, Emocionāla transformācija, Sajūtu pārbagātība.

Divpadsmitā diena laika plūsmā ir diena, kura parāda to, kā tikt pie pašpietiekamības šajā vilnī. Šī ir diena, kurā gaisā virmo Kawak enerģija. Kawak ir pērkona negaiss, emocionāla pārpilnība, emocionāla transformācija, paātrinātājs, radošais potenciāls.

Šodien aktīva ir Kawak enerģija, kura ir vispiesātinātākā ar emocijām un ietver sevī visas emocijas no visnepatīkamākajām līdz vispatīkamākajām.

Šodien gaisā virmo daudz emocijas, un tās ir uzpeldējušas tamdēļ, lai mēs tās transformētu. Šodien, iespējams, var sanākt emocionāla eksplozija un to vajadzētu izmantot savām vajadzībām. Kā jau nesen rakstījām, enerģija ir svēta un to nedrīkst izniekot, tā ir jāizmanto savas dzīves radīšanā un ar Kawak to var izdarīt visefektīvāk. Eksplozijas brīdī atsakoties no tā, ko nevēlamies, un ieliekot visu enerģiju tajā, ko vēlamies - palaižam to gaisā ar milzīgu spēku.

Kawak ir paātrinātājs visos procesos, jo tad, kad sasniedzam eksploziju emociju līmenī, mēs paātrināti radām savu dzīvi.

Visu, ko mēs nodomājam un izsakām eksplozijas brīdī - viss materializējas milzīgā ātrumā. Tāpēc parasti tas, kas mums tik ļoti nepatīk, uzrodas mūsu dzīvē atkal tik ātri un ar katru reizi ātrāk, kamēr varam eksplodēt katru dienu.

Visa enerģija, kuru izlaižam caur sevi, ir jātransformē vēlamajā. Visa enerģija ir jāizmanto savas dzīves radīšanā, un ar Kawak to var izdarīt vislabāk. Šī ir emocijām visbagātākā diena un ja šodien esam nolēmuši ko darīt - izklaidēties vai atpūsties un neatkarīgi no tā, ko darīsim, tas būs emocijām vispiesātinātākais process. Ja skatīsimies kādu emocionālu izrādi, tā noteikti mūs aizkustinās un, iespējams, pat kādu asariņu liks nobirdināt.

Visos procesos šodien lauzīsies ārā emocijas! Ja paredzēts ko svinēt, tad svinības būs riktīgi krāsainas un ietvers visu emociju spektru.

Kawak enerģija ir meistars izkrāsošanā caur emocijām! Tas ņem visu, kas ir pie rokas, un iegriež to virpulī, kurš var mūs gan pacelt gaisā, gan nomest lejā. Viss atkarīgs ir no tā, uz ko mēs fokusējamies un kādas emocijas nesam sevī.

Galvenais atcerēsimies - viss ir enerģija un enerģija ir svēta, izmantosim to svētiem darbiem, svētīsim ar to un radīsim caur to savu dzīvi. Un visu nepatīkamo pārveidosim patīkamajā, atsakoties no tā, ko vairs negribam, un piepildot ar emocijām un spēku to, ko gribam, un dzīve sāks mainīties.

Katrs mirklis nesīs sevī aizvien vairāk un vairāk gaismas, kura dzīvi padarīs vibrācijās vieglāku.

Izbaudīsim šodien sajūtu pārpilnību un priecāsimies, būsim pašpietiekami un veidosim no šīm sajūtām un emocijām savu dzīvi!

Lai krāsaina mums visiem šī Svētdiena J

 

20.maijs

 

Dienvidu vilnis – Dienvidu diena – 13 Ahaw – Dieviņš, Saule, Apgaismība, Atklāsmes, Beznosacījumu mīlestība.

Trīspadsmitā diena laika vilnī ir diena, kura atspoguļo to enerģiju, caur kuru varam pacelties jaunā līmenī un uzņemt enerģiju jaunam vilnim un šajā gadījumā - jaunam 260 dienu ciklam.

Šodien ir Ahaw enerģija vispiesātinātākajā formā, jo atrodas trīspadsmitajā pakāpienā. Ahaw ir beznosacījumu mīlestība, Dievs, Saule, Apgaismība, Apskaidrība, Paļaušanās un rezultāts.

Šodien ir vispiesātinātākā diena visā ciklā, tā ir 13 Ahaw diena vai divi simti sešdesmitā diena 260 dienu ciklā. Diena, kura ir vispiepildītākā ar enerģiju, beznosacījumu mīlestību un gaismu.

Šī ir diena, kura nesīs atklāsmes par to, ar ko nodarbosimies nākamās 260 dienas.

Trīspadsmito dienu laika plūsmā vislabāk ir pavadīt atpūšoties un dienu veltot sev, lai uzņemtu enerģiju no sava Augstākā “Es”. Ja ir tādas iespējas, tad labi ir aizbraukt pie dabas, uz mežu vai pie jūras, lai saharmonizētos jaunam ciklam.

Šodien ir Ahaw un tā ir beznosacījumu mīlestība! Mums ir jāmīl sevi bez nosacījumiem, lai paceltos jaunā līmenī. Šodien ir jādara tikai tas, ko mīlam un caur to, ka mīlam sevi.

Šīs dienas gaiss ir piesātināts un pārblīvēts ar mīlestību un gaismu! Ja uzregulēsimies uz šīs frekvences, dienā viss ies kā no rokas un viegli padosies, jo mīlestība kā gaismas vilnis nesīs mūs pretī laimei.

Šodien ir svarīgi, darot katru lietu, sev uzprasīt - vai es šo daru tāpēc ka mīlu sevi vai tāpēc, ka baidos no kaut kā. Un nolemjot kaut ko nedarīt, uzprasīt sev - vai es to nedaru tāpēc, ka baidos no kaut kā vai tāpēc, ka mīlu sevi.

Mīlot sevi un piepildot sevi ar mīlestību, mēs uzskaņosimies uz šīm beznosacījumu mīlestības vibrācijām un tās mūs vedīs tur, kur vajag, piepildīs mūs ar enerģiju, kura spēj visu un mēs spēsim piepildīt visu ar mīlestību.

Šodien ir svarīgi noķert savu gaismas vilni un tas aiznesīs mūs pie rezultāta un atklāsmēm.

Šīs dienas atslēga visās situācijās, notikumos un lēmumos ir mīlestība - vai mīlu vai nemīlu. Principā, jādara ir tikai tas, ko mīlu un tikai tas, kas vairo mīlestību un caur to mēs pacelsimies jaunā līmenī.

Būsim šodien kā Saule, kura mīl sevi un staro mīlestību! Savienosimies ar savu pirmsākumu, ar savu radītāju un padarīsim šo Zemi, šo vietu daudz gaišāku un patīkamāku sev un citiem.

Būsim kā Dievs, kurš apzinās visu, ko dara un piepilda ar mīlestību to, ko dara.

Būsim gaisma un Saule paši sev un spīdēsim un apspīdēsim citus ar šo gaismu.

 

Šis informatīvais materiāls par 260 dienu ciklu ir kopēts no interneta 2013. un 2014.gadā, un tam ir salikti atbilstošie datumi šim gadam.

Šobrīd var papildus skatīt: