svētdiena, 2014. gada 23. novembris

Dažas patiesības

Šrī Ammas Bagavāna teiktās patiesības un mācības

* Jūsu bērni atspoguļo attiecības, kādas ir jums ar jūsu vecākiem.

* Katru attiecību pamatproblēma ir nepārtrauktie centieni saprast un mainīt otru.

* Mīlestība ir dot, nevis lūgt.

* Labākais veids kā izturēties pret savu bērnu ir dažkārt pašam kļūt par bērnu.

* Ļaujiet otram būt tāds kā viņš vai viņa ir.

* Nepateicība pret vecākiem rada visdažādākās problēmas.

* Apkārtējie cilvēki piešķir nozīmi mūsu eksistencei.

* Vislabākie vecāki ir tie, kuri ir atklājuši mīlestību paši pret sevi.

* Vecāku svētība, kas dota no visas sirds, sniedz cilvēkam labklājību, izdošanos un uzplaukumu.

* Vislabākā augšanas forma ir apziņas izaugsme.

* Ļaujiet sev peldēt pa dzīves upi, jo visas upes ved uz vienu okeānu, kas ir pārpilnības un paradīzes okeāns.

* Kad pa īstam piedodat cilvēkam, tad pārmaiņas notiek ne tikai tevī, bet arī tajā otrā cilvēkā.

Встречайте энергетический код недели с 24 по 30 ноября: ЧАСТОТА


Встречайте энергетический код недели с 24 по 30 ноября: ЧАСТОТА

Мы часто подстраиваемся под других. Из-за этого мы опускаемся или поднимаемся на ту частоту, которая нам не соответствует. Мы бессмысленно за кем-то повторяем, совершаем поступки, которые мы сами же и не одобряем или не говорим вслух о своей правоте, боясь быть отвергнутыми. И всё-таки представьте себе, что у каждого есть своя собственная частота: тот исключительный уровень вибраций, который и создаёт нас такими, какие мы есть. Примиритесь с тем, что не каждый человек соответствует вашему энергетическому уровню, поэтому не стоит угождать каждому, кто пересекает вашу дорогу.

Энергия кода ЧАСТОТА поможет вам оставаться на своём собственном энергетическом уровне.
Перевод - Ljuba Suhodolskaja.
www.janosh.lv
----------------------
Комментарий от Яноша:
На ранних этапах детства мы учимся подстраиваться под других людей. Фактически, этот процесс начинается сразу после нашего появления на свет. Мы приходим в этот мир, как уникальные создания, но очень скоро обучаемся тому, что можно делать, и, более часто, что нельзя делать. Кто выдумал эти правила?

В каждом доме и каждой стране есть свой собственный набор правил, которые являются произвольными и подвергаются влиянию той среды, в которой мы живем. Поэтому, открытое озвучивание своих мыслей, вместо держания их в себе, является непростой задачей. Озвучивая свою правду, вы заставите людей вокруг вас вступить в конфронтацию с их собственными стереотипами и убеждениями. Это может привести к неким столкновениям, но это нормально.

Это принесет ясность всем участвующим в этом. Высказывая свою правду с любовью, вы отразите свои внутренние озарения, а это может оказать влияние на других. Вы могли подумать, что это приведет к различиям, но напротив: станет видно большее единство!
Просто посредством того, что вы остаетесь самим собой, вы сообщаете своему окружению большее количество информации.

 
 

Problēmas ar gūžām liecina

Elvita Rudzāte atbild: 

Problēmas ar gūžām liecina, ka cilvēks nejūtas dzīvē drošs. Iespējams neapzināti vēlas, lai par viņu kāds rūpējas, ir pastāvīgi līdzās, tādējādi necenšas atveseļoties un pats par sevi nerūpējas.

http://domatajs.lv/kapec-mana-mamma-par-sevi-nerupejas/

"Ceļš atpakaļ pie sevis"- atmodas mācība

"Ceļš atpakaļ pie sevis"- atmodas mācība
(retrīts, darbnīca, dikšu* devēju iniciācija)

29.-30. novembrī notiek garīgās atmodas kurss
"Ceļš atpakaļ pie sevis"
Rīgā, Lāčplēša ielā 35-16a Dzīves Zinātnes institūtā
no 9:30-18:00

Visumā valda noteikti likumi, noteikti principi. Arī pasaule, kurā mēs dzīvojam, pakļaujas šiem likumiem.
Ja ejam pa ceļu un neievērojam noteikumus- agrāk vai vēlāk būs negadījums.
Tāpat, ja nezinām garīgos likumus- būs negadījumi.
JA KO MET ZEMĒ, TAS NOKRĪT. Gan Latvijā, gan citur pasaulē.
Mums katram ir savas vajadzības, tāpat arī problēmas ir dažādas. Citam nav pietiekami daudz naudas, citam nekādi neiet attiecību jomā, cits nevar atgūt veselību. Kā lai atrisina tik dažādas problēmas? Katram tās ir citādākas. Vai tiešām ar šīs vienas darbnīcas palīdzību?
Šajā kursā uzzināsim likumus un principus, kas ietekmē un nosaka mūsu dzīves- izpratīsim problēmu cēloņus. Kāpēc tā notiek?
Ja zināsim likumus, tad sapratīsim- kāpēc kritām.

Šajā darbnīcā būs:
* mācības, zināšanas
* dzīves principi un likumi
* sapratīsim, kas ir vienotība
* apceres un pārdomas par savu dzīvi, attiecībām un iekšējo pasauli nolūkā sasniegt dziļākus apziņas līmeņus
* senas meditāciju tehnikas, lai paaugstinātu savu spēju līmeni un atvērtu enerģētiskos centrus ķermenī
* atmodināto sniegtās dikšas palīdzēs nostiprināt iegūtās zināšanas un transformācijas dzīvē, lai tās kļūtu par jūsu personīgo pieredzi.
Dikša* ir Dievišķās (Kosmiskās) enerģijas sūtījums- dāvana un svētība, kas galvas smadzenēs rada paliekošas pārmaiņas un veicina cilvēka garīgo atmodu un izaugsmi.
Kursa noslēgumā tiksiet iniciēti un kļūsiet par Dikšu devējiem- Dievišķās svētības un enerģijas tālāk devējiem.

Spersim 8 solīšus:
1.solītis- iemācīsimies kādus spēka vārdus
2.solītis- uzzināsim izaugsmes formulu
3.solītis- sena meditācija
4.solītis- izdziedināsim attiecības ar vecākiem
5.solītis- tiksimies ar saviem bērniem vai savu iekšējo bērnu, izdziedināsim attiecības ar bērniem, apgūsim mākslu būt vecākiem
6.solītis- sapratīsim, kādas ir mūsu attiecības ar partneri, izdziedināsim tās
7.solītis- Es izaugsme
8.solītis- savienošanās ar Augstāko Es

Kursa-procesa kulminācija ir iniciācija dikšu došanā. Jūs kļūstiet par spēcīgu Dievišķās enerģijas kanālu un spēsit palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem savienoties ar viņu Augstāko Es un Dievišķajām enerģijām.
Pēc šī kursa varat turpināt mācības Vienotības universitātē Indijā, kurās intensīvā veidā notiek Augstākās apziņas veidošanās. Patlaban veidojas grupa, kas brauc mācīties uz Vienotības universitāti, 2015.gada februārī.

DARBNĪCA NOTIEK:
29.-30.novembrī no 9:30-18:00 Rīgā, Lāčplēša 35-16a, Dzīves Zinātnes institūtā, durvju kods 1705 un 2105
Kursu vada Māra Brante un Jānis Ieviņš
Dalības maksa 88€. Atkārtotiem dalībniekiem uz pusi lētāk.
Kas jāņem līdzi?
• rakstāmais un pierakstu burtnīca
• labs un darboties gribošs noskaņojums

Mugurā velciet ērtu apģērbu. Varēsiet sēdēt gan uz krēsla, gan uz grīdas.
Priekšzināšanas vai kādas īpašas prasmes vai iemaņas nav vajadzīgas.
Pieteikšanās
Māra e-pasts: marabrante@inbox.lv
tel.:29266349


Ilarions 23.-29.novembris

Viedas Meistars Ilarions


Šīs nedēļas vēstījums saskan ar pirms gada vēstīto- nav zaudējis savu aktualitāti
24.-30. novembris/2013


Mīļie!
Tagadējos pārmaiņu viļņos jūs ātrāk un raitāk nekā agrāk mācāties dzīvot paši savu dzīvi un pamanīt sasniegto. Lai redzētu un saprastu sevi kā visa, kas notiek jūsu pasaulē, radītājus, ir vajadzīga arī iekšējas apceres. Šajos laikos ir varenas iespējas manifestēt to, pēc kā esat tiekušies gan individuālajā, gan kolektīvajā jomā. Tāpēc jāmācās atlaist ierobežojumus, kas attur no tālākas virzības. Ziniet, ka daudzi no jums strādā augstāku dimensiju plānos, lai īstenotu pārmaiņas fiziskajai planētai un jūsu iekšējām pasaulēm.

Lai manifestētu uz Zemes jauno, ir vajadzīga jūsu līdzdalība. Ir vajadzīga arī jūsu uzcītība un čaklums. Mēs saprotam, ka daudzi cilvēki itin labi izjūt pieaugošās enerģijas un to, ka ir grūti pacelties virs tām, tāpēc mēs uzsveram- jums jāsaglabā fokuss un mērķis līdz nonākat līdzsvarā ar dievišķajām sievišķajām un dievišķajām vīrišķajām polaritātēm. Pašreizējā laikā daudzu cilvēku likteņu raksti sākuši nest pamanāmus rezultātus un atrodas pabeigšanas stadijā. Pavērojiet sev apkārt un redziet tos, kuri joprojām ir ar jums un ziniet, ka šie cilvēki arī paaugstinātu enerģiju apstākļos spēj darboties vienotībā ar jums. Viņu loma jūsu dzīvēs ir ļoti svarīga, citādi tie joprojām nebūtu ar jums.

Pienācis laiks ar pateicību skatīt šos cilvēkus un viņu ieguldījumu jūsu personīgajā izaugsmē, kaut arī tie jums visticamāk ir sagādājuši ne mazums izaicinošu situāciju un pārbaudījumu. Nemaz nav viegli uzņemties šādas lomas, lai īstenotu jūsu dvēseles mērķus un izaugsmi. Tie paši cilvēki ir izvēlējušies jūs, lai jūs būtu par katalizatoriem viņu izaugsmē un uzskatu pārmaiņās, un tā nu esat viens otram dāvājuši iespējas ieskatīties tajās sirds vietās, kur vajadzīga attīstība un, kas jāpaceļ patiesības gaismā, lai varētu notikt attiecīgās pārmaiņas. Katrā cilvēkā patlaban paātrinātā veidā notiek izaugsme un tas, kas vakar šķita īsts un patiess, var tāds šodien vairs nebūt, tāpēc ir ļoti svarīgi atturēties no pagātnes kritizēšanas un nosodīšanas un centieties viens otru uzlūkot ar jaunām acīm, ar nevainības acīm, uzticību un mīlestību.

Esiet viens otram un balstiet viens otru. Jums ir vajadzīgi kompanjoni un sabiedrotie, kas uzticīgi paliek ar jums, lai vai kas notiktu pasaulē un ap jums. Patlaban tādi pat cilvēki kā jūs apgāž daudzus agrākos stabilos uzskatus, jo vēlas ar beznosacījumu mīlestības un beznosacījuma prāta palīdzību transmutēt vecās enerģijas. Tāpēc saprotiet, ka jūsu izspēlējamās lomas darbojas lielākā pārmaiņu risināšanās skatījumā pasaulē. Savstarpējās attiecības kļūst daudz caurspīdīgākas. Krāpšanās vai blēdības ātri vien tiek paceltas atklātības gaismā. Tas tā notiek tāpēc, ka enerģijas, kas piesātina atmosfēru un, kuras jūs visi asimilējat, vairs nekādi neatbalsta divkosību un viss tiks atklāts patiesības gaismā.

Lai droši un viegli ieietu augstākās dimensijās, visiem uz planētas jāattīra sirdis un dvēseles no zemāko dimensiju domu atliekām, sajūtām, iemesliem, motīviem un rīcības. Cilvēku starpā jāvalda mīlestības augstākajām īpašībām, cieņai, dvēseles cēlumam. Ir iedegta Dievišķā gaismas dzirksts, kas atrodas ikvienā dvēselē, un uz Zemes katrā dzīves šķautnē notiks daudzas varenas un pārsteidzošas transformācijas. Sāciet vērot šīs transformācijas cilvēkos un notikumos ap jums. Tie, kuri vēl bija patālu, tagad pietuvosies jums, jo tie meklē mīlestības gaismu, kas jums ir, un kas esat. Lai palielinātu visa notiekošā spēku, apvienojas un sanāk kopā daudzas dvēseļu ģimenes. Šis ir ievērojamu atskārsmju un atmodas laiks.


Līdz nākamajai nedēļai...

ES ESMU Ilarions


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Marlēne Svetlišofa/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.


Tulkoja Māra Brante


sestdiena, 2014. gada 22. novembris

Главная цель "холотропной терапии"


 

Главная цель "холотропной терапии" состоит в том, чтобы активировать бессознательное, освободить заблокированную прошлыми эмоциональными переживаниями энергию.

В процессе холотропного дыхания неосознаваемые, забытые и вытесненные чувства переживаются человеком заново. Этот поток переживаний и приводит к освобождению от внутренних ограничений. Необычные состояния сознания, вызываемые холотропным дыханием, мобилизуют внутренние целительные и творческие силы психики и организма в целом. Такое самоуглубление расширяет представления о самом себе, позволяет выйти за рамки беспокоивших проблем и таким образом дает возможность их разрешить.


Запись: +371 26987171; g.smirnov@inbox.lv
 

piektdiena, 2014. gada 21. novembris

Встречайте Новый Код Яноша - УСВОЕНИЕТы совершил скачок в своём развитии. Долгое время ты находился в предвкушении перемен. И только теперь, когда этот процесс близок к завершению, у тебя появляется ощущение будто ты приступаешь к новому этапу в своей жизни. Важным на данном этапе является то, чтобы ты воспользовался временем, необходимым тебе для усвоения. Представь себе, что это короткий период восстановления, который подготовит тебя к последующим событиям. Весь тот опыт, который привел тебя к этому моменту, должен сначала быть разложен по местам, чтобы старое и новое не переплеталось друг с другом. Создай внутри себя пространство, избавившись от старого багажа. Посмотри на новые идеи в нужной перспективе. Определись, что подходит тебе, а что нет, чтобы ты смог продолжить двигаться дальше без повторения прошлого.

Частота УСВОЕНИЕ поможет тебе в ускоренном темпе очистить свою систему, чтобы появилось пространство для новой энергии.
www.janosh.lv/usvoenie.html