trešdiena, 2015. gada 7. oktobris

DZIEDAM 10.10.

Sveicu ar pirmajām salnām, kas tā pavisam skaidri liek apzināties to, ka atvasara pagājusi un pa īstam klāt ir rudens. Rudens un Miķeļlaiks savukārt atnācis ar pilnām rokām... un, esot šajā materiālās pasaules pārpilnībā, mēs tajā dalāmies arī ar saviem senčiem. Klāt arī Veļu laiks.
Šogad veļu laiks atnācis ar jaunām sapratnēm- dziedinot mūsu senčus, mēs topam dziedināti. Tāpēc šajā sestdienā 10. oktobrī Jūrmalas pilsētas muzejā DZIEDAM laikā godā celsim ne tikai Miķeli, bet veiksim arī rituālu, kas dziedinās mūsu senčus. Tas būs mazliet citādāk nekā esam darījuši iepriekšējos gados. 
Ja vēlaties, tad līdzi varat ņemt kādu gardumu veļu galdam. K
ā katru gadu telpas centrā klāsim veļu mielastu. Šoreiz skandēsim īpašas dainas, kas ar mūsu sirds siltumu un labajiem nodomiem sūtīs sveicienus aizgājušo dvēselēm.
Bet, pats galvenais, DZIEDĀSIM!:))
Tiekamies sestdienas pievakarē.
Nāciet un aiciniet līdzi draugus un domubiedrus.
Ar gaišiem un saulainiem sveicieniem,
Māra
29266349
marabrante@inbox.lv



DZIEDAM TAUTAS DZIESMAS UN DAINAS

10.10.2015.

AICINĀM VISUS DZIEDĀT GRIBĒTĀJUS

DZIEDĀT TAUTAS DZIESMAS-
SAVAM UN CITU PRIEKAM

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ TIRGOŅU 29
PLKST.18:00.

LĪDZI ŅEMIET TAUTASDZIESMAS
(pierakstītas kladēs, grāmatās un galvās),
bet pats galvenais- labu garastāvokli un radīšanas prieku

Jo īpaši gaidām tos, kuri grib kopā ar mums dziedāt pirmo reizi
Dalības maksa- ziedojums

Edisona stāsts

Kādu dienu Tomass Edisons atgriezās mājās no skolas un pasniedza mātei salocītu papīra lapu. Viņš teica: “To iedeva man skolotājs un pieteica nodot tikai manai mātei.”
Kad māte izlasīja vēstuli, tad viņas acis bija asaru pilnas. Skaļā balsī viņa nolasīja Edisonam: ”Jūsu dēls ir ģēnijs. Šī skola viņam ir par mazu un šauru, te nav tik labu skolotāju, kādus viņš būtu pelnījis. Lūdzu, skolojiet viņu paši.”
Pēc daudziem, daudziem gadiem, kad Edisona māte jau bija mirusi un viņš bija kļuvis par sava gadsimta vienu no ievērojamākajiem zinātniekiem un izgudrotājiem, kādu dienu Edisons šķirstīja un caurskatīja ģimenes vecās lietas. Pēkšņi pašā rakstāmgalda atvilktnes stūrī viņš ieraudzīja kādu salocītu papīra lapu. Edisons ar interesi atvēra šo lapu. Tur bija rakstīts: “Jūsu dēls ir mentāli slims. Mēs negribam, ka viņš vēl nāk uz mūsu skolu.”

Edisons stundām ilgi raudāja un vēlāk ierakstīja savā dienasgrāmatā: “Tomass Alva Edisons bija nekam nederīgs bērns, bet, pateicoties savai mātei, kļuva par gadsimta ģēniju.”

otrdiena, 2015. gada 6. oktobris

Действие кармы на человека через память


Автор: Свами Вишнудевананда Гири.


Джняна-сиддхи и парасаттарка-логика -способность «забывать» свою карму и «вспоминать» заслуги.

Люди подверженные неведению, пребывающие в аджняне – связаны своей кармой.
Выражение «быть связанным кармой» – не фигура речи. Оно буквально указывает на связь с прошлыми мыслями, эмоциями, поступками.
Механизм кармы действует на нас через память.

Очень важно, для наших будущих жизней что именно мы ежедневно копим в своей памяти.

Как именно вы провели свой текущий день?
Был ли он полон игры Божественного, медитации, молитвы, любви, благодарности, счастья, божественного величия, сострадания, божественной тайны?


Или он прошел полный суеты, рассеянности, амбиций, привязанностей, обид, неудовлетворенности, упреков, желаний, сумбурных эмоций?
Все это пошло в архивы вашей памяти.
Все это стало вашим кармическим счетом, вашей кармической историей, «штрихом к вашему портрету», который сознание рисует всю жизнь.

В течение жизни, как этой, так и прошлых, мы накапливаем разные впечатления – мысли, эмоции.

Наши поступки, прошлые впечатления оставляют глубокий отпечаток в нас, мы имеем связь с нашей памятью.

Хорошие впечатления остаются в нашей памяти – в виде «пунья», «сукрити»- добродетельной энергии, заслуги.
Заслуги, хорошая карма – это наша хорошая память, хороший опыт. Память Божественного, любви, медитации, чистоты, красоты, мудрости.

Нам приходится жить с нашей памятью, память руководит нами.
Память в промежуточном состоянии движет нашу душу к новому воплощению, получению нового тела, испытанию новых опытов. Эта связь с памятью и есть карма, она ставит нам ограничения, сковывает нас прошлым знанием.

Память неоднозначна – она может подкидывать сюрпризы – она может разрастаться, менять свое направление, открывать свои новые уголки, раскрывать тайны, в какую либо сторону под воздействием разных факторов – планет, общения с людьми, поступков, садханы, ритуалов, тапаса, медитации.
Выполняя тапасью, садхану, севу, садху «вспоминает» все хорошее в прошлых воплощениях и активирует в хранилище памяти свои заслуги, создавая причины, вероятности для будущей хорошей судьбы.
Совершая дурные деяния, зарождая дурные мысли, садху активирует память о негативном, открывает «ящик пандоры», притягивая негативные сценарии будущего.

Но джняни не зависит от памяти, а значит он свободен и от кармы. Джняни способен «забывать» свои мысли, эмоции, впечатления. Забывать не так, как это иногда неосознанно делают обычные люди, загоняя ненужные впечатления в подсознание, или блокируя их в подвалах сознания.

А забывать навсегда, растворяя их в свете Божественного присутствия.

Очень важно уметь прощать, благодарить даже за обиды, любить даже тех, кто не заслуживает.Важно отпускать, оставляя мысли и эмоции как они есть и позволять им раствориться самим в свете Божественного присутствия (если конечно оно у вас есть).

Ведь это – ключ к освобождению от кармы.
Это – секрет «забывания кармы».

В свете естественной природы ума.
В свете недвойственности пустоты Абсолюта.
Джняни «забывает» свою карму, не давая впечатлениям кармы пустить корни в своей глубинной памяти, не придавая значения эмоциям, мыслям, поступкам, позволяя созерцательному присутствию растворить все впечатления, и в свете недвойственности, естественного состояния – сахаджьи.

Джняни отдает Божественному Свету присутствия свои эмоции, мысли, впечатления. Он не присваивает их. А потому и не накапливает карму. Поэтому он живет не в карме, он живет в Божественной игре – лиле.
Поэтому чтобы джняни ни совершал, он не накапливает кармы, ведь его опыт не формируется.

Конечно, несмотря на это он совершает только то, что несет благо, и это важно. Ведь он – проводник божественной мудрости и воли, а Бог – это всегда Глубинное Добро, Благо, Всеблагое, Шива – Шанакара.

Кроме этого, джняни может также и “вспоминать” нужные ему вещи, казалось бы без каких либо на то оснований.
Он их «вспоминает», узнает из пустоты недвойственности и материализует в том мире, в каком необходимо.


Если, конечно, у него есть достаточная сила на это – джняна-шакти.

Все люди помнят свои грехи и заслуги, и потому связаны ими, как цепью, но джняни может по желанию одни вещи забывать, т.е. стирать из памяти, а другие проявлять силой намерения, фактически творить опыт из пустоты.
Чтобы овладеть сиддхи творения из недвойственной пустоты (санкальпа – сиддхи, пракамья сиддхи) джняни учится вспоминать то, чего нет, и проявлять это из глубин сознания.

Обычные люди могут материализовывать намерение совершая много действий, и таким образом помещая намерение в глубины сознания, туда, откуда оно даст эффект, но сильному джняни-сиддху, чтобы реализовать что – либо, достаточно «хорошо вспомнить» что – либо и извлечь это воспоминание из кладовых архивов памяти на поверхность.
Свами Вишнудевананда Гири
По материалам сатсанга

9.Oktobrī Helingera nodarbība Liepājā


!!! (Tiek aicināti visi, kas vēlas uzzināt par metodi un iespējām, ko tā sniedz.Kā arī citus veidus, kā palīdzēt sevi apzināties un uzlabot savu dzīves kvalitāti!)
9.Oktobrī, plkst. 18.00, Kr. Barona ielā 8-2 /kods 2/, Liepājā.
Grupas darbs ar dzimtu- attiecības ģimenē, sarežģītu situāciju risināšana
Nodarbības vadītājs- metodes prakses veicējs ALDIS JAUNBRŪNS
Dalība- Pret ziedojumiem


Berta Helingera metode ir visā pasaulē atzīta kā ļoti iedarbīgas terapijas metode. Tā ļauj atklāt problēmiskās vietas ģimenēs, organizācijās, grupās, ļaudīs. Šī metode ļauj atrisināt konfliktus un problēmu samezglojumus, kas dažkārt saista vairākas paaudzes. Izstrādājot ģimenes sakārtojumu "saspiesto" formu, Berts Helingers atklāja psihoterapijai jaunas iespējas. Berta Helingera metode ļauj ļoti īsā laikā atrast problēmu risinājumu, likt labus pamatus nākotnei un izsargāties no ieprogrammēto kļūdu atkārtošanās. Ģimenei un dzimtai ir ļoti spēcīga ietekme un nozīme, to ir vērts respektēt.
Pirmais, kam Jums jābūt gataviem – tā ir drosme uzzināt patiesību. Bez izskaistinājumiem, tādu, kāda tā ir īstenībā.


Runājot paša Berta Helingera vārdiem: "Ģimenes sakārtojums, principā, ir ļoti vienkārša metode. Izvēlas vietniekus īpaši svarīgiem attiecību dalībniekiem, sakārto tos pēc attieksmes vienam pret otru un tā arī atstāj. Sakārtojuma procesā pēkšņi atklājas un parādās kaut kas apslēpts, turklāt tas, kuram tiek veikts sakārtojums, uzreiz pamana to, kas atklājas. Tā tas izskatās no ārpuses. Tas ir vienkārši".

Metodes sāls ir tajā, ka no zemapziņas tiek “izrakts” problēmas pirmcēlonis un tas tiek neitralizēts – neitralizēšana notiek psihologam piemeklējot situācijai atbilstošus vārdus, kas klientam sniedz dvēselisku mierinājumu, atvieglo izvēli kritiskā situācijā. Atbilde uz visiem jautājumiem jau ir katra paša zemapziņā – ar metodes palīdzību vienkārši grupas vadītājs un aizvietotāji palīdz pašam izvilt šo atbildi dienas gaismā – apziņas līmenī. Savukārt apziņas līmenī katrs jau var risināt savu problēmu pats, veicot reālas darbības dzīvē un attiecību uzlabošanā ar dzimtas un ģimenes locekļiem. Paradoksāli ir tas, ka jebkura problēma, kas sākotnēji tiek definēta kā problēma darba kolektīvā, mājokļa jautājumos vai naudas pelnīšanas lietās, galu galā terapijas gaitā noved pie cēloņa, kas pamatojas ģimenes attiecību nesaskaņās un risinājums tiek rasts atrisinot tieši attiecību jautājumus ģimenes locekļu starpā.


"... Manas pieejas pats svarīgākais elements ir atskārsme, ka jebkādas rīcības pamatā, pat tādas, kas jums liekas dīvaina, patiesībā ir mīlestība". [Berts Helingers]
/Berts Helingers pēc pamatizglītības ir teologs, nevis ārsts. Pēc tam apguvis gan psihoanalītisko un ģimenes sistēmterapijas metodi, gan transaktīvo analīzi un geštaltterapiju/
Pieteikšanās un info 26410744 /Agnese/
Kaut man pašam notiek paralēli nodarbība tomēr visiem iesaku labāk izmantot Ivetas Gēbeles pasākumu, jo tas nav pat salīdzināms kādus jautājumus es varu pacelt un kādus risinājumus var paveikt divu dienu seminārā!
tā kā es pats esmu apņēmies katru piektdienu veikt nodarbības tad tas arī paliek spēkā!!!
Visu gaišu Aldis Jaunbrūns!

No bailēm līdz piedošanai


Nē aizvainojumam, dusmām, izmisumam un sāpēm. Tas ir Nē nāves bailēm, jo visu baiļu un tātad ne-mīlestības pamatā ir bailes no nāves.

No bailēm līdz piedošanai.

Katrs no mums ir piedzīvojis smagus brīžus. Bailes, sāpes, slimības....arī dusmas un dziļa aizvainojuma sajūtu. Tādos brīžos liekas, ka visa pasaule ir nostājusies pret mani, ka neviens nav spējīgs saprast, cik slikti jūtos, cik ir smagi un ka neviens ne īsti grib, ne arī var palīdzēt.

 Ejot iekšā šajā sajūtā, var nonākt pie dziļa patiesības grauda. Pie atklāsmes, ka tas, kas notiek tādos brīžos, ir zināms un jūtams tikai vienīgi man pašai, jo tā ir manis radītā pasaule tobrīd. Līdz ar to palīdzēt sev var tikai katrs pats. Lai tas sāktu notikt, tad tas, kas pieņems lēmumu par labu pārmaiņām, arī ir tikai katrs pats.


 Saka, ka , jo dziļāk bedrē, jo lielākas ir iespējas atsperties. Tur, tajā pašā tumšākajā punktā, kad liekas, ka visa pasaule ir nostājusies pret mani, kad ir sajūta, ka tūlīt sabrukšu no šī smaguma, tieši tur ir arī izeja. Tā ir izeja uz dievišķās transformācijas pasauli. Kamēr notiek grimšana okeāna dzelmē, kļūst arvien smagāk un smagāk, bet tai brīdī, kad kājas satausta cietu virsmu, tātad okeāna pamatu, var izdarīt atspērienu. Tas ir tas brīdis, kad iekšējā gaisma ņem virsroku. Viņa pasaka Nē aizvainojumam, dusmām, izmisumam un sāpēm. Tas ir Nē nāves bailēm, jo visu baiļu un tātad ne-mīlestības pamatā ir bailes no nāves. Ejot cauri dzīvēm, tik daudz ir piedzīvoti šie nāves baiļu mirkļi, ka tie ir ienesti arī šajā esībā. Tie atdala cilvēku no viņa patiesās gaismas, kas ir nemirstīga un tātad mūžīga.


Ieejot sevī un savienojoties ar savām bailēm, ieskatoties tām acīs, bailes zaudē savu varu pār mums. Tā ir kā iziešana cauri nāves punktam, aiz kura paveras mūžības telpa. Tas ir Dieva pieskāriens cilvēka dvēselei.


Šis ir moments, kad pēc atspēriena sākas pacelšanās uz augšu. Pirmās, kas atnāk, ir pieņemšanas enerģijas. Pieņemt sevi un pasauli sev apkārt tādu, kāda tā ir. Būtībā tikai un vienīgi paša radīta. Tātad TAISNĪGA. Pēc savas radītās pasaules pieņemšanas svarīgi ir sakārtot attiecības ar līdzcilvēkiem. Varbūt pat ar it kā sen aizmirstiem, jo iepriekšējās bailes, iespējams, ir noslēpušas šīs atmiņas. Bet tagad slūžas ir vaļā, un emocijas, cilvēki, situācijas uznirst apziņas priekšā. Labākais veids, kā ar tām tikt galā, ir piedošana. Patiesi dievišķa piedošanas enerģija, kas nāk no katra cilvēka sirds centra, var paveikt brīnumus. Tādos brīžos, kad strādājam ar piedošanu, svarīgi ir atcerēties, ka esam savienoti ar Radītāju un viņa gaismas eņģeļiem. Viņi ir tie, kas dod mums spēku to paveikt. Cilvēka iekšējā gaisma, ja tā ir savienota ar Radītāja un eņģeļu gaismu, dod daudzkārt lielāku intensitāti šim svētajam Piedošanas procesam. Piedošana ir kā skaists rituāls, kad varam savu paša ego savienot ar Augstākā Es enerģijām. Līdz ar to paplašinot savu apzināšanos un vadoties pēc iekšējās dievišķās gudrības.


 Patiesībā piedošana ir vairāku līmeņu process, kurā, kad esi izgājis vienu pakāpi, parādās nākamā un tad cita un cita. Tā slāni pa slānim cilvēks pats caur savu iekšējo gaismu piekļūst tuvāk savai Patiesai Esībai. Tātad Gaismas būtnei sevī.
Ejot šo ceļu no bailēm līdz piedošanai.


Maija Kadiķehttp://www.engelupasaule.lv

Магическое число 108

 


Немного интересных и любопытных фактов об особенном культовом числе 108, о котором достаточно много  упоминаний в самой древнейшей культуре планеты - Ведической культуре и Ведах..

Стоит осознавать, что можно взять любых два числа и найти между ними связь (сколько угодно много связей), но всё равно - достаточно занимательно. Итак, где же ещё можно встретить число 108:
- 108 - священное число индуизма;
- 108 - число Будды;
- 108 - символизирует небо;
- 108 получается от умножения числа 9 (7 планет и 2 фазы луны) на 12 (число знаков солнечного
зодиака);
- 108 Упанишад и законов, которые управляют жизнью человека и всего мироздания в индуизме;
- 108 молитвенных цилиндров установлено вокруг ступы Бодхнатх в Катманду, которую
паломники обходят 108 раз, там же - 108 ниш с божествами;
- 108 особо чтимых храмов в Индии;
- 108° - угол, под которым изогнуто западное зеркало священной горы Кайлас в Индии, два
северных ее зеркала имеют изгибы в 30° и 78°, что в сумме дает 108°;
- 108 греховных чувств, которые мешают человеку на его пути к просветлению;
- 108 основных поз в йоге;
- 108 лет - длина цикла лунных затмений (полные лунные затмения происходят через каждые 108
лет);
- 108 бусин на шиваитских чётках.
- 108° (и 120°) - углы в устойчивых "водородных кольцах", которые образуются в воде между ее
молекулами;
- 108 новых федеральных законов предусматривается создать в соответствии с
документом "Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации
на долгосрочную перспективу до 2010 года";

- 108 м составляет длина сторон основания пирамиды Миккерина;
- 108x1,0810 м - пирамиды Хеопса;
- 108x1,089 м - пирамиды Хефрена
- 108x1010 м/ч составляет скорость света в вакууме;
- Масса Солнца - 1089x109 т;
- Объем Земли - 108x1010 км3;
- Скорость движения Земли вокруг Солнца - 108x103 км/ч;
- Расстояние от Венеры до Солнца - 108x106 км;
- 108x10-10 см составляет отношение длины нуклеотидной пары ДНК к числу ПИ;
- 108° - угол, который встречается при построении "золотого сечения";
- 108 мин - время полета вокруг Земли по наиболее устойчивой орбите.

Причины болезней щитовидной железы

 

2
  5я чакра – горловая, отвечает за работу щитовидной железы, и если человек забивает эту чакру эмоциональным мусором, то возникают болезни щитовидной железы.
Когда вас задевает то, каким тоном с вами общаются, то вы буквально раскрываете свою ауру и говорите: «Давай, заливай в меня весь свой негатив, я хочу съесть все те словесные испражнения, которыми ты меня хочешь сейчас накормить». А потом вы удивляетесь, почему заболели.

Прямо сейчас, на резком выдохе через рот, выдохните из своего сознания всех людей и весь негатив, который они в вас засунули.
Если вам человек принесет кучу испражнений и попросит съесть, будет уговаривать, давить на жалость, на то, что вы не можете ему отказать, ведь вы близкий друг, вы хороший человек, просто нужно проглотить кучку дерьма и заболеть, ну ради нашей любви, вы на это согласитесь?

Если у вас есть болезни щитовидной железы, то вы едите эмоциональный кал постоянно, либо не осознавая, что это приводит к болезням, либо потому, что вы не можете отказать, ведь вы же хороший человек.

Когда вас оскорбляют, говорят неприятным тоном, давят на вас голосом, проклинают, ругают, сквернословят, то вам в этот момент предлагают глотнуть кучку дерьма. Просто скажите про себя, как говорил Будда: «Я не принимаю никакой негатив, пока я его не принял – он принадлежит тому, кто его принёс».

Я это описываю более эмоциональным образом: «Не принимай в себя эмоциональное говно, не глотай его, даже если тебя умоляют съесть ложку за маму, ложку за папу, ложку за жучку и ложку за внучку, пока ты не съел это говно, оно принадлежит тому, кто его принёс».
«Ешь свои какашки сам/а» — вот секретная мантра, которая реально дарит здоровье человеку, когда он общается с негативщиком. Вслух её повторять необязаьтельно, можно про себя, хотя вслух она вышибает человека и он сразу спрашивает: «Какие ещё какашки?»

— «Те, которыми ты сейчас хочешь меня накормить!» «Ведь каждое твоё слово – это кусок говна, и общаясь с тобой, плохо становится».

Оскверняет человека то, что выходит из него, ведь выходит оно через слова из глубины сердца. Вот и получается, что сейчас многие люди кушают каждый день эмоциональный кал, который в избытке производит телевизор, а потом от избытка, спешат поделится им с другими.

Осознайте и поймите, что вся информация полезная, даже если она подается негативным тоном. И негативное поведение человека превращайте в полезную информацию об этом человеке. А эмоциональный мусор не принимайте, так будете всегда здоровы.
Только мудрый знает, что у всякой глупости есть чему поучиться.
Словом можно убить, словом можно воскресить. Словом можно влюбить, словом можно проклясть. Словом можно нанести душевную рану, словом можно обогреть. Слова могут нести холод, а могут – тепло душевное. И ты сам выбираешь, что будешь словом нести своим в сердца других людей. И ты выбираешь всегда сам, принимать эмоциональный мусор, или не забивать свою память, свою комнату сознания вонью, которая исходит зачастую от слов людских.

Пусть тебя не задевает то, каким тоном с тобой общаются люди. Задевается всегда гордыня самость, эго. Если нет эго, нечему задеваться, если нет ложного я, нет тебя, то как задеть то, чего нет.

Но если твоё я большое и раздутое, то твою раздутую гордыню всё будет задевать, и даже муху в слона превратит твоя гордыня. Многим людям и слова не скажи, они так себя накрутят, такое себе понапридумывают. На тебя не так посмотри, и ты уже…
Дай себе обет, более никогда не причинять насилие речью. Пусть твоя речь будет правдива, проста и несет тепло в сердца людей.

Из-за страха, человек берет у тьмы силовую программу – продавливания голосом, и теперь его все боятся, подчиняются, он получает силу пробивать ауру человека, внедрятся в него и заставлять голосом выполнять его приказы. Вы не раз сталкивались с такими людьми, и может даже живете с ними в одном доме. Но стоит человеку вернуть тьме эту темную силу, и обратится к Святой Троице, как через его слова начинает говорить Дух Святой.

Когда мы слушаем голос святого человека, то Дух Святой в избытке наполняет нас через него. А когда слушает сплетни бабок, сидящих на лавочке и проклинающих правительство и всё вокруг, то дух тьмы и разрушения действует через них.

Не слушай того, кто в тёмном канале, через кого тьма сеет холод в души.
Откуда твой голос берет силу, посмотри внимательно, из любящего начала, или из энергии разрушения?

Твоя речь согревает души людей, или сеет семена холода в них?
И смотри, какие семена сеют в тебя те, с кем ты общаешься.
Очисти свою библиотеку от всего эмоционального мусора и более не принимай никакой негатив. Примешь осознанное решение по своей свободной воле, мягко и нежно общаться с людьми и стать незадеваемым, как сразу твоя щитовидная железа исцелиться.
Будь здоров, мой друг и не открывай свою ауру тем, кто силовой, а открывай себя тем, кто святой.

Меня больше не задевает, каким тоном со мной общаются люди!
Источник: Николай Валерьевич
Поделись с друзьями в любимой социальной сети!
 
http://tetapalitra.ru/prichiny-boleznej-shhitovidnoj-zhelezy/