otrdiena, 2014. gada 2. septembris

Ceļš atpakaļ pie sevis- Atmodas mācība

Laba dieniņa! :)


2012.gada decembrī sākās Zelta laikmets un tas nozīmē, ka pasaule mainās un
maināmies arī mēs paši. Pagaidām tas vairāk notiek enerģētiskajā jeb smalkajā
līmenī. Varam teikt, ka patlaban mēs gatavojam pārmaiņas materiālajai 
pasaulei. Pareģojumi vēsta, ka mūsu materiālajā pasaulē pilnā mērā tas 
manifestēsies (ienāks) 2035.gadā. Saskaņā ar senajām zināšanām pašlaik
viss ir atkarīgs no tā, kādu attīstības ceļu cilvēce izvēlas iet. Viss ir atkarīgs no
katra cilvēka un cilvēces izvēles kopumā.

Var teikt, ka mums ir divi ceļi pa kuriem doties tālāk jeb divas izvēles. Varam 
izvēlēties līdz šim ieto ceļu, kas pastiprina konfliktus, militārismu, ekonomisko 
nestabilitāti un nedrošību, tas ved pie kara un iespējamās pašiznīcināšanās, ja
tā turpinām. 

Otrs ir sakrālās attīstības ceļš, kas ved pie savstarpējas sapratnes veidošanās 
un attīstīšanās, pie savstarpējās sadarbības, pie katra indivīda un sabiedrības 
izdziedināšanās, pie noturīgas un harmoniskas pārticības. Ejot šo ceļu mēs 
spēsim radīt saviem bērniem mierpilnu un harmonisku nākotni.

Lai īstenotu šo harmoniskās attīstības ceļu, katram no mums ir jāiemācās 
uztvert pasauli jaunā veidā. Mēs esam raduši pasauli uztvert caur mūsu pašu
pieredzi, caur pagātnes prizmu. Caur "mūsu" reliģijas, vēstures, tradīciju un 
kultūras prizmu. Mums jāiemācās godāt un cienīt arī citu tautu vēsturi, reliģiju, 
tradīcijas, kultūru. Mums jāiemācās paplašināt savu skatījumu, savu prizmu, lai
saskatītu un saprastu daudz ko vairāk kā līdz šim. Jāiemācās sevi saskatīt tā, 
kā mūs redz citi, jāiemācās uz lietām skatīties no dažādiem skatu punktiem. 

Tas novedīs mūs pie tā, ko šodien saucam par paplašinātu apziņu, par garīgu 
atmodu, par vienotību ar sevi un apkārtējo pasauli. 
Viss ir mūsu pašu rokās.

Lielākā daļa no tiem, kuri iekšēji jau ir izvēlējušies otro ceļu, šo visu jau ir 
dzirdējuši. Varbūt šo to arī praktizē. Citi ir dzirdējuši, bet nezina kā īsti visu to 
īstenot savās dzīvēs. Daļa varbūt vēl tikai domā, pa kuru ceļu iet. Vai varbūt šis
vecais ceļš šķiet nepieņemamas, bet nav padoma ko varētu darīt citādāk.

Piedāvājam divu dienu semināru-darbnīcu "Ceļš atpakaļ pie sevis", kurā 
uzzināsiet par kosmiskajiem likumiem, kuri nosaka mūsu dzīves, kāpēc tās nav 
harmoniskas un laimes piepildītas. 
Uzzināsiet, kas dzīvē ir pats svarīgākais, kā mainīt dzīvi un kopīgi sāksim 
praktiski to darīt. 
Tāpēc ir izveidota īpaša programma, kuras ietvaros speram pirmos 8 solīšus 
šajā jaunajā ceļā uz laimīgu, harmonisku, veselības un pārticības piepildītu 
dzīvi, uz mūsu sapņu pasauli. Praktiski dziedināsim attiecības ar vecākiem,
partneriem un bērniem. 
Mācīsimies sarunāties ar savu Patieso jeb Augstāko ES, jo savu dzīvi un ārējo 
pasauli varam mainīt tikai iepazīstot sevi, caur savu iekšējo pasauli. 
Mācīsimies darboties ar kosmisko enerģiju, mīlestības enerģiju gan savā labā, 
gan palīdzot saviem mīļajiem.

Aicinām doties kopīgā aizraujošā ceļojumā pretim savai iekšējai pasaulei un 
iepazīt to!

Seminārs-darbnīca "Ceļojums atpakaļ pie sevis" notiks 13.un 14.septembrī 
no 9:30-18:00, Rīgā, Lāčplēša ielā 35-16a.

Pateicības ziedojumi par semināru-darbnīcu sākot no 88€

Iepriekšēja pieteikšanās un papildus informācija:
Māra, marabrante@inbox.lv, 29 266 349
Jānis, baltvejs@hotmail.com , 22 069 698

Lūdzu, dalieties šajā informācijā ar draugiem, paziņām, domubiedriem, 
kuriem tas varētu interesēt.

Lai zelta kamolītis rit visam pa priekšu!
Māra un Jānis

svētdiena, 2014. gada 31. augusts

Seminārs: “Berta Helingera sistēmiskās terapijas praktiskās nodarbības, II līmenis” 8., 15., 22.septembrī, pl. 18.00-20.00

Seminārs: “Berta Helingera sistēmiskās terapijas praktiskās nodarbības, II līmenis” 8., 15., 22.septembrī,  pl. 18.00-20.00

Sokrata tautskola aicina piedalīties Guntas Jākobsones vadītajās praktiskajās nodarbībās “Berta Helingera sistēmiskās terapijas praktiskās nodarbības, II līmenis”, 2014.gada 8., 15., 22.septembrī,  pl. 18.00-20.00, Krišjāna Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīga.

Metodes pamatlicējs B.Helingers apgalvo: “Jebkuras uzvedības, pat tādas, kas šķiet pavisam dīvaina, iemesls ir mīlestība. Arī visu simptomu apslēptais virzītājspēks ir mīlestība. Svarīgi, atrast to punktu, kur ir koncentrēta visa cilvēka mīlestības enerģija, jo tieši šeit atrodas gan viņa ģimenes problēmas sakne, gan tās atrisinājuma atslēga“.

Strādājot kā psihologs-konsultants, bieži esmu saskārusies ar situāciju, ka klienta problēmu risinājums ir meklējams nevis viņa individuālajā pieredzē, bet gan dzimtas vēsturē. B. Helingera metode ļauj strādāt ar tādām problēmām kā pārmantotās jūtas, neapzinātās identifikācijas, destruktīvās zemapziņas programmas. Turklāt, kā tika minēts iepriekš, visa pamatā ir darbs ar mīlestību – tiek meklēta iespēja atjaunot pārrauto mīlestības plūsmu dzimtā.

Piedāvātais 10 nodarbību cikls sniegs iespēju dziļāk izzināt “savas saknes” – savu dzimtu, atklāt pārmantoto problēmu cēloņus un neapzinātos resursus. Nodarbības tiks balstītas uz individuālo un grupas praktisko darbu ar mērķi – personības izaugsme.

Visiem, kuri ir apmeklējuši pirmo Berta Helingera sistēmiskās terapijas nodarbību līmeni, ir iespēja turpināt izzināt sevi un savu dzimtu vēl dziļāk.

   Lektore - Gunta Jākobsone
Praktiskā darba pieredzi uzsākusi kā biologs, absolvējot LVU Bioloģijas fakultāti. Strādājot skolā, interesi par dzīvniekiem nomainīja interese par cilvēkiem. Iegūti maģistra grādi pedagoģijā un psiholoģijā, iegūta psihoterapeita izglītība Francijas psihoorganiskās analīzes institūtā un apgūta B.Helingera sistēmfenomenoloģiskā pieeja konsultēšanā.


Guntas hobijs ir mācīšanās. Arī šobrīd tiek turpinātas studijas pedagoģijas doktorantūrā un Sokrāta tautskolas programmā “Domātājs”. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas, jau 10 gadus lasot lekcijas un vadot nodarbības RPIVA, kā arī strādājot psihologa privātpraksē.


Dalības maksa: ziedojumi (katrs maksā saskaņā ar savu sirdsapziņu un iespējām).
Pieteikties:
info@sokratatautskola.lv vai zemāk, aizpildot rezervācijas anketu.
Sokrata tautskolas kontakti:
Tālrunis: 29170763 ; 29463326
e-pasts:
info@sokratatautskola.lv
www.sokratatautskola.lv

http://www.sokratatautskola.lv/events/seminars-berta-helingera-sistemiskas-terapijas-praktiskas-nodarbibas-ii-limenis-2/

HILARION 2014 August 31-September 7, 2014


Beloved Ones,
As you move through each day, stay centered within your sacred heart space and send love and blessings to all that is around you. Practice this until it is an innate part of your constant experience. You are beings of light and love and this is the reason you are here during these turbulent times. Your calming and loving presence is much needed and you each have the capacity to create calm and peace within the sphere of your influence. This sphere is much larger than you can imagine, Dear Ones, and gives upliftment to those within it. Continue to be the blessing of the divine in human form, for this is your purpose and your destiny. Release all doubts that may impinge upon your human consciousness telling you otherwise. Believe in yourselves, that you are bearers of light and of love, that you bring healing to those around you, that you awaken those in your vicinity by your very presence, and that this takes place automatically as you move about your day.

As conduits for the cosmic energies, you serve a divine purpose as you daily labour within your personal placement upon this planet. This task is to be done with peace in your hearts, knowing that through you, the light of a new age dawns. You are important in the grand scheme of the higher workings of the divine plan and without you there would be a void for the area in which you reside. Continue to be open to allow all the good of the universe to flow in you and through you. Live each day in joy and gratitude for all the abundance which surrounds you. You are the matrix breakers and this is how it is being accomplished. It does not happen through force or violent revolution, it happens from within you and through you by your willingness to let the divine do its work. You are creating a new template for the human experience and as more of you do this by aligning to this concept, the energy grows exponentially until it becomes the reality of human experience for all.

As the new human template bearers, you cannot help but shine your light and it is discerned by those who observe you wherever you may walk. It is a subtle energy that others notice without really knowing what it is. Be not concerned with its workings and outer expressions, for it is important to stay humble in this service to humanity and not be taken into human ego expression. This service is much more important than your Earthly personality can conceive, this service is a loving agreement that you made before you incarnated upon this planet. Each of you is a living expression of the loving Creator who works through you and this is how the Creator expands the consciousness of all living expressions of itself. This energy is now circulating throughout the planet and ignites within more human hearts.

We ask that you ponder these words and take them deep within your core essence and align to your soul presence. Make this a daily habit and as you each release more of the old world influence and expressions from each cell of your physical, mental and emotional bodies, you enable your light body to become stronger in its radius. All of this must be done and aligned with your heart, for it is now the time to align mind and heart to work together as one. The heart/mind is the key to further expansion of consciousness and expression upon the planet. Remember that you are each much more than your human expression has allowed you to remember as you straddled the old and the new in your divine service during these times. You have held this space for your sisters and brothers and you shall now begin to see the fruits of your labour. Their hearts begin to ignite with light!

The way before you is beckoning and the state of joy is the new way of human expression. Maintain this focus and do not lose faith in yourselves or the good that is being accomplished. YOU are the wonder and the magic of the new world that is dawning upon the horizon - YOU are the creators and the designers of the new Earth reality. Within each of YOU and the Awakening Ones lies the hope and the beauty of the new world. Stay true, stay focused, REMEMBER, and hold this vision.

Until next week…
I AM Hilarion


©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and websites are included. 
http://www.therainbowscribe.com
http://www.movingintoluminosity.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

Ķermeņa un gara attīrīšanas gudrības. Stāsta dziednieks un homeopāts


09.marts 2013 

Kā precīzi noformulēja izcila dzejniece, mēs esam divpusīgi. Mums ir iekšiņa un āriņa kā visam šajā pasaulē. Un tas vien, ka savu iekšiņu neredzam tik bieži un labi kā aprūpēto ārpusi, nenozīmē, ka par to ilgstoši var nelikties ne zinis. Mūsu templī mēs neesam vieni – tūkstošiem dažādu sīkbūtņu, sēnīšu un parazītu mīt mums līdzās. Lūgti un nelūgti, vēlami un nevēlami. Par tiem nevēlamajiem arī šī saruna.

Slimību pamatā ir netīrs organisms, ko mēs aizķēpājam, aizsprostojam, saduļķojam ar nepareizu, ķimikālijām piesātinātu uzturu, regulāru pārēšanos, alkoholu, smēķēšanu, medikamentiem, stresu, negatīvām domām, saka dziednieks Elmārs Orlejs.


Ja es gribētu uzrakstīt, cik baktēriju ir uz zemeslodes, skaitlis aizņemtu vairākas rindkopas, tāpēc pietiks, ja pateikšu, ka karotē jogurta ir 1,5 miljardi baktēriju. Šīs sīkbūtnes uz Zemes dzīvo jau 3,8 miljardus gadu, un pirmos divus miljardus tās bija planētas vienīgie iedzīvotāji. Tās spēj pārciest neiedomājami skarbus apstākļus, un, lai gan sastāv no vienas šūnas, tām ir neskaitāmi talanti, tāpēc, runājot par baktērijām, nicīgo sejas izteiksmi derētu nomainīt ar apbrīnas pilnu.

 Nākas samierināties, ka arī mūsu ķermenis ir planēta, ko apdzīvo milzum daudz sīku radību. Zarnās mēs nēsājam aptuveni 1000 sugu baktērijas, kas sasniedz pusotra kilograma svaru, uz plaukstām mitinās aptuveni 200 dažādu baktēriju sugu. Lielākā daļa no tām uzskata mūs par savām mājām – tātad izturas draudzīgi, vēl vairāk – bez labajām baktērijām mēs nespētu eksistēt. Tomēr – kā par daudz, tas par skādi. Ja baktērijas savairojas pārāk daudz, tās mūsu organismam nodara lielu postu, izraisot slimības. 


 Lai no tā izvairītos un uzlabotu dzīves kvalitāti, ik pa laikam organisms ir jāpatīra no nelūgtajiem kaimiņiem – mikrobiem, sēnītēm un parazītiem, uzskata dziednieks, masieris, homeopāts Elmārs Orlejs. Jau vairākus gadu desmitus viņš saviem pacientiem izstrādā individuālās programmas ķermeņa attīrīšanai, kas ir pamats domu, psihoemocionālā stāvokļa un fiziskā ķermeņa attiecību sakārtošanai.


Elmāra Orleja veselības formula:
•    attīri organismu;
•    ēd 80% sārmainu, 20% skābu produktu;
•    lieto dabiskas pārtikas piedevas;
•    dzer kvalitatīvu ūdeni;
•    skrien, peldi, brauc ar velosipēdu, skrituļslidām, vingro;
•    elpo pareizi – tas nodrošinās skābekļa uzņemšanu un enerģijas plūsmu pa kanāliem;
•    apmeklē pirti, veic ūdens procedūras;
•    labi izgulies un pastaigājies pa mežu, gar jūru;
•    atrodi laiku relaksācijai meditējot;
•    domā pozitīvi, sajūti radošo un mīlestības enerģiju, kas piepilda dzīvi ar laimes un prieka izjūtu.


Kad miesa rūgst un pūst, dvēsele cieš
Elmāra Orleja kabinets Rīgas centrā smaržo pēc ārstnieciskajām eļļām. Pie sienas bilde ar sniegotiem Himalaju kalniem un plakāti, kuros shematiski attēlots cilvēka biolauks un enerģētiskie centri – čakras. Plauktos grāmatas, zāļu tējas, no dažādām aizjūras valstīm speciāli pasūtīti uztura bagātinātāji, kādus nevar atrast nevienā aptiekā, dažas svētbildes. Telpas vidū sagurušas miesas gaida masāžas kušete. Te jāpiebilst, ka Elmārs Orlejs ir izcils masieris un manuālais terapeits ar 40 gadu darba pieredzi. Dziednieks jau daudzus gadus nodarbojas ar jogu un ir pievērsies Austrumu filozofijai, kas viņam netraucē sevi uzskatīt par kristieti, jo “ir vienalga, pa kuru ceļu tu ej uz Romu”, galvenais ir personības – gara un dvēseles – attīstība, ko neveicina saguris, slims, pūstošs ķermenis. Teiciens veselā miesā – vesels gars ir balta patiesība. Pats dziednieks ir spilgts piemērs tam, kā darbojas miesas un gara tīrības, un veselīga dzīvesveida mehānisms. Viņš izskatās jaunāks par savu cienījamo vecumu, ir slaids, stiegrains un darbīgs.


“Jebkuras attīrīšanās pamatā ir domas, jo katra orgāna un šūnas sākotne ir mūsu galvā. Negatīvi domājot, mēs piesārņojam ķermeni, ļaunais gūst pārsvaru pār labo, rodas enerģētiskais pārrāvums, un mēs saslimstam,” saka dziednieks. Tas nozīmē, ka attīrīties jāsāk ar domām, psihoemocionālo stāvokli. Slimību pamatā ir netīrs organisms, ko mēs aizķēpājam, aizsprostojam, saduļķojam ar nepareizu, ķimikālijām piesātinātu uzturu, regulāru pārēšanos, alkoholu, smēķēšanu, medikamentiem, stresu, negatīvām domām. Steigas, nevienmērīgā ritma kaleidoskops rada brīnišķīgu vidi mikrobiem, kas vairojas kā traki un iekārtojas visos mūsu ķermeņa logos, durvīs, istabās, bēniņos un kaktos. Dziednieks uzsver, ka mūsdienu lielā nelaime ir liekais svars un nepareiza vielmaiņa, kas sākumā tikai traucē dzīvot, bet vēlāk izraisa nopietnas saslimšanas. 


 Ikdienā organisms pats atbrīvojas no atkritumiem un indēm – caur ādu, svīstot, ar urīnu un izkārnījumiem, caur degunu un plaušām. Ja mēs uzņemam nesabalansētu uzturu, nepievēršot uzmanību tam, cik daudz sārmainu, cik skābu produktu lietojam, dzeram nekvalitatīvu krāna ūdeni, mums nav fizisku aktivitāšu, mēs neveicam fiziskus un elpošanas vingrinājumus, mēs novājinām svarīgos orgānus un ķermeni kopumā, kuram ar laiku vairs nav spēka cīnīties ar slimībām. Dziednieks brīdina: “Pienāk brīdis, kad aknas, nieres un resnā zarna, kas ir galvenie izvadorgāni, zaudē dabiskās pašattīrīšanās spējas un toksiskas vielas piesārņo šūnas, muskuļus un audus, tāpēc rodas sāpes muskuļos un locītavās, izsitumi, temperatūra un citas izpausmes. Gadās, ka cilvēkam ir nenoteiktas sāpes, nogurums, temperatūra, bet iemeslu ārsti nevar atrast. Cēlonis var būt pasliktināta nieru darbība un urēmija.”


Nesen pie Orleja ieradusies kliente no Šveices. Sieviete bija izstaigājusi visus iespējamos ārstus, nogulējusi piecas dienas Gaiļezera slimnīcā, bet viņai nekas netika diagnosticēts. Paciente sūdzējās par muskuļu sāpēm, nespēku. “Es uzreiz pateicu, ka viņai ir problēmas ar nierēm. Smalkā aparatūra neko neatrada, jo viņai nebija ne cistu, ne akmeņu, bet neliels iekaisums nieru bļodiņās nebija pamanāms,” stāsta dziednieks. 


 Attīrīšanās nav nekas jaunmodīgs cilvēcei. “Tūkstošiem gadu pasaules tautas zina gavēšanas nozīmi – cilvēka ķermeņa un gara attīrīšanu. Gavējot cilvēks izvada no organisma toksiskās vielas, līdz ar to organisms atgūst dabisko līdzsvaru, orgānu darbība un vielmaiņa sakārtojas, iekaisuma procesi samazinās, jo izvadās indes, kas sakrājušās nepareizas vielmaiņas dēļ,” Elmārs Orlejs skaidro. Attīrīšanos tradicionāli veic rudenī pirms Ziemassvētkiem un pavasarī pirms Lieldienām.


 No dažādām ciltīm nākuši
 Lai sāktu attīrīšanos, ir jāveic priekšdarbi – jānobriest procesam psiholoģiski, apziņas līmenī, jāapzinās, kāpēc to vajag, ko es ar to gribu panākt, pēc tam var izvēlēties laiku, kad sākt attīrīšanos, tās ilgumu un metodi. “Attīrīšanās programma ir rūpīgi jāizpilda, citādi nav jēgas pat sākt,” uzsver Orlejs. “Gavēņa laikā jāatsakās no dzīvnieku valsts produktiem, vēlams lietot sārmaino uzturu – graudaugus, dārzeņus, augļus, sēklas. Galvenais – atteikties no gaļas produktiem, kas visvairāk piesārņo ķermeni.”


Saku: neticu veģetāriešu filozofijai, atteikties no gaļas tagad vienkārši ir modē. Cilvēks ir visēdājs, kas pirms tūkstošiem gadu medījis mamutu un, gar pirkstiem tekot siltiem taukiem, ugunskura gaismā plosījis gaļu nost no kauliem. Elmārs Orlejs skaidro: “Ledus laikmetā, kad apstākļi bija skarbi, cilvēki medīja dzīvniekus, lai apģērbtos un paēstu. Tomēr cilvēkiem ar atšķirīgām asins grupām garšo dažādi produkti. To nosaka ģenētiskā informācija par to, kā tūkstošiem gadu veidojusies cilvēku virtuve. Senos laikos bija cilvēku grupas, kas vāca augus, un bija mednieki. Tas ir iemesls, kāpēc joprojām daļai cilvēku garšo graudi, bet daļa nevar dzīvot bez gaļas. Bieži pie manis nāk mammas un sūdzas, ka bērns neēd gaļu. Manā ģimenē ir līdzīgi, arī es pats tikpat kā neēdu gaļu.”


No vārdiem pie darbiem. Lūdzu, lai dziednieks detalizēti izstāsta par attīrīšanās kūri, kas būtu vienkārša un izturama, turpinot normāli dzīvot un strādāt. Orlejs saka, ka pats to bieži dara un ka ir labi rezultāti, tāpēc efektivitāti garantē. Pirmās trīs dienas var sāpēt un reibt galva, jo indīgās vielas sāk izdalīties no organisma, pēc tam diskomforts samazinās, un beigās sajūta esot dievīga.
 Orleja attīrīšanās programma paredzēta desmit dienām. Uzturā var lietot graudaugus – prosu, griķus, miežu putraimus, kā arī destilētu ūdeni. Biezputru vāra verdošā ūdenī bez piedevām. Nedrīkst izmantot pat sāli. Putru var ēst, cik vien vēlas, paralēli jāizdzer viens litrs attīrošo tēju dienā. Obligāti jāizdzer pusotrs litrs kvalitatīva avota ūdens. Ieteicams lietot jūras aļģu preparātu Spirulina, ko var nopirkt aptiekās. Lielveikalos pieejami arī jūras aļģu salāti. Attīrīšanās laikā var dzert svaigi spiestas augļu vai dārzeņu sulas no sārmainiem produktiem, kas nerada zarnu uzpūšanos. 


 Katru otro vakaru vēlams tīrīt resno zarnu, izdarot klizmu. Šim nolūkam pagatavo kumelīšu novārījumu, vienu ēdamkaroti ziedu aplejot ar pusotru litru verdoša ūdens. Uzlējumu pavāra piecas minūtes, nokāš un atdzesē līdz 36 grādu temperatūrai. Otrs klizmas veids: pusotram litram novārīta, atdzesēta ūdens pievieno 1–2 ēdamkarotes olīveļļas un viena citrona sulu. Pusotrs litrs klizmas pakāpeniski jāielej taisnajā zarnā un jāciešas iespējami ilgāk, 15–30 minūtes. Kad vairs nevar izturēt, jādiedz uz tualeti. 


 Pēc attīrīšanās pakāpeniski jāatgriežas normālā ēšanas režīmā, sākot ar dārzeņu salātiem, zupām un sautējumiem, ko vāra ūdenī. Jāēd zaļumi, putraimi, augļi, biezpiens, rudzu maize ar dabisko ieraugu, jādzer sulas un kefīrs.
 Pēc attīrīšanās kūres uzlabojas gan fiziskā, gan garīgā pašsajūta. Tāpēc dziedniekam grūti saprast, ka ir cilvēki, kas to nenovērtē. “Pie manis atnāk paciente un sūkstās: man nav naudas, par ko nopirkt zāles, nevaru atnākt pie jums, neko nevaru, jo man jāpērk kažoks un jāceļ villa jūras krastā. Jājautā, kas ir svarīgāka – dvēseles māja vai tā, kurā nebūs, kam dzīvot? Es redzu, ka tas cilvēks pūst un trūd no iekšpuses, orgāni nestrādā, kā nākas. Tas uzreiz redzams pēc sejas ādas, nemaz dziļāk nav jāpēta. Nu, ko tur var darīt: ja cilvēks uzskata, ka ķermenis nav svarīgs, dzīvojiet, kā vēlaties!”


Ja cilvēks ir saskābis, viņā savairojas mikroorganismi, un viņš saslimst. Skābu vidi vairo arī ļauni nodomi, negatīvas domas un slikti darbi, stress un steiga.

Esam saskābuši
 Ja mēs dzīvojam miskastē, nekas labs tur nevar būt, tas nu ir skaidrs. Atkritumi ir jādabū laukā, lai ko tas maksātu. Kur paliek apetītlīgās kotletītes, rozā pudiņš ar putukrējumu, šmorētā vistiņa, frī papildporcija un speķa pīrādziņi? Mūsu ķermenis ir viena liela, vairākās maiņās strādājoša pārstrādes fabrika. Bet reizēm mūsu centīgajiem strādniekiem – orgāniem – jāļauj atpūsties, iesaka dziednieks. 


 Galvenie orgāni, kas strādā kā zvēri, lai ar to visu tiktu galā, ir aknas – žultsvadu sistēma kā asinis attīrošs filtrs, nieres – šķidruma un sāļu pārpalikuma izvadītāja – un centrālā atkritumu savācēja un kanalizācijas caurule – resnā zarna. Patiesībā gan barības pārstrāde sākas jau mutes dobumā. Elmārs Orlejs ieteic katru kumosu cītīgi sakošļāt, jo siekalas veic fermentāciju, un pretēji ieradumam šķidrums ēdienam nav jāuzdzer, jo tas veicina rūgšanas un pūšanas procesus.


 Mūsu mazajiem kaimiņiem – mikrobiem – vislabāk patīk resnā zarna. “Baktērijas, sēnītes, parazīti – tur viss mudž!” izsaucas dziednieks. Labās baktērijas sašķeļ indīgās vielas, neļaujot tām sakrāties, nonākt asinīs un nogalināt mūs. Tomēr zarnā mājvietu ir radušas arī sliktās baktērijas, kas nelielā daudzumā mūs netraucē, bet lielākā koncentrācijā izraisa slimības. Ja resno zarnu pārpilda neizvadītās atkritumvielas, tās saturs sāk rūgt un trūdēt. Tā ir īstā vieta nelūgtajiem apakšīrniekiem, kas tāpat kā ikviens organisms dabā cenšas savairoties līdz bezgalībai, gūstot uzvaru evolūcijas cīņā.

“Mikroorganismi pār mums gūst uzvaru, jo esam saskābuši,” stāsta Elmārs Orlejs. “Joga apgalvo: esmu tas, ko ēdu. Tā ir taisnība. Mēs ēdam pārsvarā skābus produktus, kas tik ļoti patīk visādiem mošķīšiem, bet kaitē mums vitāli svarīgiem orgāniem un sistēmām. Dienā ir jāapēd 80% sārmaino un 20% skābo produktu. Ko darām mēs? Liels karbonādes gabals, cepeškrāsnī nobrūnināti kartupeļi, mazdrusciņ salāti un kompots vai saldais pa virsu. Kāda ir tradicionālā latviešu ēdienkarte? Pīrādziņi, smalkmaizītes, bagātīgi gaļas ēdieni. Tās ir šausmas!”


Dziednieks nopietni iesaka izvairīties jaukt produktus, kuros ir olbaltumvielas, ar produktiem, kuros ir ogļhidrāti, kā arī sekot līdzi, cik sārmaino un skābo produktu tiek patērēts uzturā. Sārmainie produkti ir dārzeņi, ogas, augļi, graudi, arī diedzētie, pākšaugi, garšaugi. Pie skābiem produktiem pieder visi gaļas produkti, zivis, olas, piena produkti, maize, baltie milti un to izstrādājumi, cukurs, medus. Starp citu, ar mizu vārīti kartupeļi ir sārmaini, bez mizas – skābi. No rīta ir jāēd sārmaina barība, piemēram, auzu pārslu tume ar banāniem vai svaigām ogām. Pusdienās ieteicama olbaltumiem bagātīga maltīte – zivs ar dārzeņiem u. tml., vakariņās var baudīt ogļhidrātus dažādu augļu veidā.

Ja cilvēks ir saskābis, viņā savairojas mikroorganismi, un viņš saslimst. Skābu vidi vairo arī ļauni nodomi, negatīvas domas un slikti darbi, stress un steiga. Mikroorganismi tikmēr nesēž dīkā – tie kļūst par komplicētiem veidojumiem – mikrozīmiem (mikro – mazs, zyma – būtne) un pilnvērtīgām dzīvības formām – sēnītēm. Skābā vidē aug un attīstās miljoniem sēnīšu, tostarp candida. Par mikroskopisko sēnīšu savairošanos liecina sāpes, infekcijas, orgānu darbības traucējumi, sāpes zarnās, aizcietējumi, caureja, hemoroīdi, plaušu slimības, astma, saaukstēšanās slimības, gripa, ādas slimības, tostarp sausa āda, nieze, pūtītes, strutaini izsitumi, augoņi, vilkēde, kāju un roku pirkstu sēnīte, piena sēnīte, locītavu un muskuļu sāpes, reiboņi, čūlas, prostatas dziedzera slimības, ginekoloģiskas slimības, menstruālā cikla traucējumi, cistas un audzēji, hormonālā līdzsvara traucējumi, nieru slimības, skleroze, artrīts, nervozitāte, bezmiegs, nogurums, apātija. 

 Ko darīt? “Vispirms jānoskaidro, cik skābi esam, veicot siekalu, urīna vai asins analīzi. pH līmenim ideālā gadījumā jābūt no 7,35 līdz 7,45 pēc skalas no 1 līdz 14. pH līmeni līdzsvarot palīdz sārmaini produkti, pārtikas soda, organisma attīrīšana, diēta, veģetārisms, ūdens procedūras, fiziskas nodarbības, pareiza, dziļa, dinamiska elpošana, pozitīva domāšana un meditācija,” pārliecināts Elmārs Orlejs.


 Baisā Candida
 Gribu uzzināt kaut ko vairāk par briesmīgo sēni ar skanīgo nosaukumu Candida. Vai tā tik tiešām ir liels ļaundaris? Elmārs Orlejs apstiprina: “Kamēr imūnsistēma būs aizņemta cīņā ar Candidu, tā nevarēs stāties pretī citiem iebrucējiem: herpes vīrusam, ļaundabīgajiem audzējiem, alerģijām un citām kaitēm. Lai uzlabotu imūnsistēmu, ir jāuzvar Candida.”


Šī sēne aug zarnās un, ja organisms ir novājināts, viegli iekaro gremošanas orgānus. Tas jāņem vērā pēc antibiotiku lietošanas, kad nepieciešams prebiotiku kurss, kas zarnās atjauno labvēlīgu mikrofloru. Virzoties tālāk, Candida pārklāj deguna gļotādu un mēles virsmu. Sēne uzturas asinīs un tādējādi tiek transportēta pa visu organismu, iekļūstot visos orgānos, nervu sistēmā un mugurkaulā. Naidnieku pulki vairojas strauji un izplatās pa visu organismu.

 Savairojušās sīkbūtnes izraisa nogurumu, miegainību, galvassāpes, nespēju koncentrēties, depresiju, ādas niezi un izsitumus. Candida ir vainīga pat pie savītušas, sagurušas un trauslas ādas, nepatīkamas elpas, slikta ādas un matu aromāta, aizdusas un urīna nesaturēšanas. Sarakstu var turpināt ar gluži vai visām iespējamajām diskomforta pazīmēm.

 Dziednieks saka, ka Candida mielojas ar liellopu, cūkas un putna gaļu, cukuru, bulciņām, limonādi, kafiju un alkoholu. Tai negaršo jūras kāposti, garšaugi, sēklas, greipfrūti, kivi, granātābols, citroni, upeņu sula. Elmārs Orlejs iesaka izmantot gī sviestu, no kā varot pagatavot neitrālu ēdienu. Lai radītu asinīs sārmainu vidi, ir jālieto probiotiskās – labvēlīgās – baktērijas, kas pievienotas kefīram un skābpiena produktiem.

 Iemīlam aknas un nieres
 Turpinot veikt ģenerālo tīrīšanu organismā, dziednieks sarauc pieri un saka: ilgu gadu darba pieredzē pārliecinājies, cik svarīgi un pārāk maz novērtēti orgāni ir aknas un nieres. Ja tās signalizē: esam pārslogotas, netīras, nogurušas, obligāti jāveic to pamatīga attīrīšana. Elmārs Orlejs uzsver, ka nevar veikt uz savu galvu lielo tīrīšanu, pirms tam jākonsultējas ar ārstu, bet mazus spodrības darbiņus – katrā laikā bez ierobežojumiem. “Aknas ir otra sirds. Kad sirds apstājas, aknas vēl piecas minūtes turpina darboties. Tās ir liels filtrs, cauri kuram iziet viss, ko apēdam un iedzeram. Par vāju aknu darbību liecina dzelteni acu āboli, tumšs, nespodrs urīns, tumši pigmenti uz sejas un rokām, pinnes, nātrene, akne, hormonālas problēmas,” viņš stāsta.


 Pirms aknu lielās tīrīšanas noteikti ir jāpārbauda, vai žultspūslī nav lielu akmeņu. Ja akmeņi ir puscentimetru lieli un lielāki, attīrīšanu nedrīkst veikt. Taču attiecībā uz mazāku akmentiņu izvadīšanu rezultāti ir apbrīnojami. “Pēc procedūras cilvēki man ir rādījuši burciņu ar 20–30 maziem akmentiņiem, kas iztīrījušies. Viņi jūtas pavisam citādāk, sāpes ir izgaisušas, un uz operāciju nav jāiet,” dziednieks mierina.

 Tātad – kā notiek aknu ģenerāltīrīšana? Trīs dienas pirms procedūras nedrīkst neko ēst, jādzer svaigi spiesta ābolu sula – cik vēlas. Pirmās un otrās dienas vakarā jāveic klizma. Trešās dienas vakarā precīzi pulksten 19:00 jāsāk procedūra. Iepriekš pie gultas jānoliek 300 ml uzkarsētas olīveļļas, 300 ml citrona sulas un tīra ēdamkarote. Jāapguļas uz labā sāna, pie aknu rajona jāpiestiprina silts termofors vai elektriskais sildītājs. 19:00 jāiedzer divas ēdamkarotes olīveļļas, uzdzerot vienu ēdamkaroti citrona sulas. Dozēto devu atkārto ik pēc 15 minūtēm, līdz izdzerta visa olīveļļa. Beigās izdzer visu atlikušo citrona sulu. Pēc divām stundām taisa klizmu un vēro, kas iztīrās. Tie var būt mazi akmentiņi, sacietējumi, gļotas – žults izdalījumi. No rīta vēlreiz uztaisa klizmu. Nākamās trīs dienas jāievēro diēta – jāēd maigi, veģetāri ēdieni un jādzer zāļu tējas. Ārstniecisko augu tējas labi kalpos arī aknu ikdienas attīrīšanas procedūrām, derēs pieneņu sakņu, piena dadzīša, artišoka un bārbeles tējas. Aknas labi attīra arī minerālūdens Essentuki.

 Otrs ļoti svarīgs orgāns ķermeņa attīrīšanā ir nieres, tas ir ļoti aizņemts orgāns, kam jāveic daudz un dažādas funkcijas, tās filtrē asinis, savāc sāļu pārpalikumus, sūta uz urīnpūsli ūdeni ar toksiskām vielām. Nierēm ir svarīga loma vielmaiņas procesos, virsnieru dziedzeri izdala adrenalīnu. Dziednieks uzskata, ka nierēm vajag vismaz pusotru litru kvalitatīva ūdens dienā. Mazās, sliktās būtnes no nierēm aizbiedē ingvera saknes pulveris, pienenes saknes, rūgtās vērmeles, brūkleņu lapas, krūkļa un ozola miza, kalmes saknes, krustnagliņu pulveris. Visu gatavo vienādās porcijās, vienu ēdamkaroti maisījuma aplej ar 250 ml verdoša ūdens, ļauj pusstundu ievilkties. Dzēriens jālieto trīs reizes dienā pirms ēdienreizēm pa pusglāzei.

 Ar ko aizpildīt tukšumu
 Augu tējas, protams, ir ļoti noderīgas, bet kā ar vitamīniem un citiem uztura bagātinātājiem? Elmārs Orlejs nopūšas: pārtika veikalu plauktos izskatās apetītlīga, bet tukša, tās uzturvērtība ir zema. Toties mums, lai justos labi, vajag daudz: 60 minerālvielas, 16 vitamīnus, 12 aminoskābes un proteīnu saturošas olbaltumvielas, kā arī trīs taukskābes. Dziednieks iesaka uztura bagātinātājus, bet tikai un vienīgi no augiem. Nekādu sintētiku!


 Varam izvēlēties zivju eļļu, lineļļu, naktssveces eļļu. Orlejs iesaka arī Noni sulu no augļiem, ko dažādu slimību ārstēšanai izmanto polinēzieši. Lielisks palīgs imunitātei ir koloidālais sudrabs. Tas tiek uzskatīts par dabisku antibiotiku, kas iznīcina vairāk nekā 650 mikroorganismu. No zaļajiem augiem iegūst hlorofilu, ko var lietot gan iekšķīgi, gan ārīgi. Tas dziedē čūlas, kolītus, pankreatītu, žultspūšļa iekaisumus un ir antiseptisks līdzeklis, kas nierēm un urīnpūslim palīdz atbrīvoties no urīnskābes, sekmīgi ārstē mazasinību. Ārīgi tas dziedē apdegumus, brūces, atrofiskās čūlas, izgulējumus, novērš iekaisumus, iznīcina sliktās baktērijas.

 Kā sakārtot pH līmeni? Elmārs Orlejs iesaka lietot aerobo skābekli vai 2% ūdeņraža pārskābi, pievienojot trīs pilienus 2% ūdeņraža pārskābes 250–300 ml ūdens, var arī lietot 10–15 Oxybuild pilienus uz 150–200 ml ūdens. Viņš paskaidro, ka sliktie mikroorganismi ir anaerobi – tie aug un attīstās bezskābekļa vidē, bet samazinās apskābekļotā organismā.

Liekot aiz auss dziednieka viedos ieteikumus un prātīgi apejoties ar savu garu un miesu, bez pārspīlējuma ir iespējams sasniegt 100 gadu vecumu – nevis kā dārzenim un prātu izkūkojušam večukam, bet gan kā spriganam, dzīves procesos ieinteresētam indivīdam. Zinātnieki vispār uzskata, ka cilvēka dzīves ilguma ģenētiskais potenciāls ir 120–140 gadu!

 Taču es nobeigumā vēlos no Elmāra Orleja uzzināt vēl kaut ko. Esmu dzirdējusi, ka viņš ar īpašu rāmīšu palīdzību nosaka un koriģē biolauku, tādējādi harmonizējot enerģētiskos centrus. Saku: nekur prom neiešu, kamēr meistars neapskatīsies, cik liels ir mans lauks, un neatvērs čakras. Biolaukam jābūt vismaz trīs metri, bet mans ir tikai metrs, metāliskie rāmīši rāda, ka čakras ir puspievērtas. Nu, ko, ķeramies pie darba! Es apsēžos krēslā, nolieku rokas priekšā. Jūtu, ka dziednieks vairākas reizes ātri apvelk rokas ap galvu, pēc tam es brēcu: au, vai, ai! Masieris sāpīgi saspiež sprandu, tad muskuļus pie lāpstiņām. Tie ir iekaisuši. Tad viņš saķer mani aiz padusēm, parauj uz augšu, un es dzirdu, kā man nokrikšķ kakls. Ar straujām, vieglām roku kustībām viņš turpina harmonizēt manu enerģētiku. Pēc tam pārņem tāda svaiguma, viegluma sajūta, ka gribas pasmaidīt. Pasaule ir vaļā, spēcinošā enerģija ieplūst manī. Atvadoties sirmais dziednieks sirsnīgi nosaka: lai jums visiem laba veselība!

http://www.draugiem.lv/#/user/737213/blog/?p=9361663

Астрологические секреты воды


Вода таит в себе много загадок. Ученые доказали, что она имеет энергетическую силу и обладает... памятью! К примеру, может получать положительный или отрицательный заряд от музыки, мыслей и слов человека и, соответственно, оказывать на его самочувствие как позитивное, так и негативное воздействие.

Астрологи считают: вода обменивается информацией со Вселенной. Энергетическая сила воды не только поддерживает здоровье человека, но и влияет на его успехи и победы. В частности, на способность к учебе. Вы можете пить эту воду, смачивать ею виски, умываться накануне экзамена или просто держать ее на столе во время занятий. Главное — выбрать для себя именно ту воду, которая будет "работать" в конкретной ситуации...

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ (полностью очищенная) вода
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ (полностью очищенная) вода соотносится с Луной, управителем Рака, и Ураном — управителем Водолея. Водолей ведает экспериментами и лабораторными исследованиями. Став молчаливым свидетелем научных дебатов, дистиллированная вода буквально впитывает в себя смелые идеи, которые обсуждают ученые. А потому одно и то же открытие зачастую имеет сразу нескольких авторов. Именно благодаря дистиллированной воде возникла крылатая фраза "Идеи носятся в воздухе", ведь Водолей — знак Воздушной стихии.

МОРСКАЯ вода
МОРСКАЯ вода находится в ведении Луны и Нептуна — управителя Рыб. Этот знак Зодиака связан с религиозными течениями, медициной и целительством, поэтому морская вода хорошо "запоминает" молитвы, заклинания и заговоры. Второй по значимости планетой знака Рыб является Венера, которая связана с любовью, деньгами и здоровьем. Так что морская вода — универсальный носитель информации, решающей главные проблемы человека. Как раз поэтому на морском побережье завязывается много курортных романов и отмечаются случаи чудесных исцелений от недугов. А морские глубины так и манят кладоискателей...

КИПЯЧЕНАЯ вода
КИПЯЧЕНАЯ вода соотносится с Луной и Марсом — управителем Овна. Это знак охотников и спортсменов, а также всех, кто мечтает о победах и рекордах. Поэтому горячая кипяченая вода "запоминает" секреты успеха и честолюбивые замыслы, а также способствует их воплощению в жизнь. Вторая планета Овна — Солнце. Это и лежит в основе весьма действенного рецепта "пробуждения" организма и его быстрой настройки на деловой ритм: утром перед экзаменом нужно выпить натощак стакан горячей кипяченой воды. Пить нужно обязательно мелкими глотками: проглоченная наспех, вода может не успеть поделиться ценной энергией.

ГАЗИРОВАННОЙ водой
 ГАЗИРОВАННОЙ водой совместно управляют Луна и Меркурий — планета-покровитель Близнецов. Астрологически этот знак Зодиака связан с подростковым возрастом, незрелостью, легкомыслием. Именно по этой причине газированная вода запоминает много несерьезной, поверхностной информации, а также соседские сплетни и родственные ссоры. Поэтому, открыв бутылку с газированной водой, ее следует выпить немедленно. "Ополовиненная" и оставленная на кухне, где случаются конфликты между домочадцами, в аудитории или в классе, она заразит легкомыслием, агрессивностью, а также "наградит" словами-паразитами.


МИНЕРАЛЬНАЯ вода
МИНЕРАЛЬНАЯ вода находится под покровительством Луны и Сатурна — управителя Козерога. Поскольку зодиакальная ось Рак — Козерог символизирует течение времени, минеральная вода "запоминает" даты и при этом как бы поворачивает время вспять. А потому ее применение омолаживает, а также способствует усвоению исторической и биографической информации. Есть у нее и еще одно ценное свойство. Благодаря тому, что в Козероге силен Марс, минеральная вода усиливает магические свойства талисманов из натуральных камней, поэтому время от времени их на несколько часов следует помещать в стакан с такой водой.

СВЯТАЯ вода
СВЯТОЙ воде покровительствуют Луна и Юпитер — управитель Стрельца. Это знак путешествий, особенно связанных с историческими памятниками, поэтому святая вода аккумулирует в себе наиболее ценный опыт человечества, этапы становления цивилизации. Важное качество Стрельца — тяга к постижению непознанного, интерес к деталям, обрывкам сведений, которые удалось раздобыть в результате поисков. Поэтому святая вода умеет связывать между собой разнородные явления, что так важно в исследовательской работе и точных науках, а также гармонизирует атмосферу в помещении, где существуют даже самые непримиримые энергетические влияния.


https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s526x296/10653739_601821883271945_341906981451755070_n.jpg?oh=b6a95535c33b480dc48e1dc2f62d8474&oe=5469F56C

:) Женщина задает Богу вопрос


Женщина задает Богу вопрос

— А правда, что секс без любви это грех?
— Да, что вы прицепились к этому сексу?! Всё без любви — грех.

31.augusta diena - Etznab enerģija 11


Diena, kas ir kā spogulis:)
 Apzināsimies to, ka mēs atspoguļojam to, kas mums ir apkārt un visi apkārtējie - atspoguļo mūs! Un paskatīsimies - ko Augstāki spēki mums šodien vēlas pavēstīt!
 Objektivitāte, patiesums un asums - tāda ir šīs dienas enerģija!
 Vide griež no mums nost lieko un nevajadzīgo:) kas ir šis liekais? Tas, kas rada šķēršļus mums pašiem - stereotipi, fanātiskas domas, pieņēmumi, bailes, šaubas un viss cits, kas ir laika gaitā pieņemts par patiesību!


 Etznab enerģija ir kā ass nazis, kas spoguļo un caur to mums parāda patieso realitāti! Šodien viegli ieraudzīt situācijas abas puses, viegli ieraudzīt pašiem sevi!
Šodien Augstāki spēki ļauj krsit mūsu ilūziju plīvuriem - un top skaidra patiesība!
Ļausimies un nepretosimies, nebaidīsimies, jo caur to, ka kaut kas tiek nogriezts, mēs topam tikai skaitāki un Brīvāki! Mēs Topam patiesāki!


 Skaistu mums visiem šo Svētdienu!;)