piektdiena, 2011. gada 4. novembris

Erceņģeļa Mihaela vēstījums caur Sīliju Fenn; Zemes Jaunās Enerģijas 2011.gada oktobris


24.10.2011. (publicēts 25.10.2011.)
No angļu/krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
Otrie Trīskāršie Zvaigžņu Vārti un Atjaunošanās Kodi
 
Mīļotā Gaismas Ģimene, šis ir liels brīdis planētas Zeme pārveidošanā un Jaunās Zemes un Zelta Miera un Mīlestības Laikmeta radīšanā. Jūs 2011.gada 11.novembrī būsiet sasnieguši Laika Portālu jeb Zvaigžņu Vārtus, kas tiek dēvēti par 11-11-11. Tas ir globālas Atmošanās un Vienotības „kosmiskais mirklis” un mirklis, kad „Gaismas Kodi” jeb „Kosmiskie Kodi” iekļūst Zemes kristāliskajos režģos. Atjaunošanās Kodu saņemšana no jauna paātrinās Zemes Hologrammas frekvences, ļaujot atkalapvienoties ar Apziņas Septīto Dimensiju, Planētai turpinot savu Ceļojumu Daudzdimensionālās Apziņas Dievišķajā Sirdī.
 
Patiesi, šis ir Prieka un Svinēšanas Brīdis. Jūs esiet savā ceļā „uz mājām”... gan individuāli, gan arī kā planetārā civilizācija. Lielā Atmošanās notiek pilnā sparā! Tie no jums, kuri esiet gatavi, sāk pildīt Jaunās Zemes Dvēseles Uzdevumus un kļūst par Daudzdimensionāliem Cilvēces Ceļa Rādītājiem.
 
Atkarībā no tā, kā Zeme iekārtojas Jaunās Zemes Piecdimensionālajā Hologrāfiskajā Matricā, Cilvēce mācās izpaust Kopības Apziņu un Vienotības Mijiedarbību, kas ir Piektās Dimensijas būtība. Katru dienu jūs sākat apjaust, ka esat patiesi Planetārie Pilsoņi, Viena Ģimene ar kopīgām problēmām un jautājumiem. Un, jūs sākat redzēt, ka jūs varat atrisināt šīs problēmas tikai, kad apvienojaties Mierā un Mīlestībā, lai radītu Jaunu Ceļu uz priekšu.
 
Mīļotā Gaismas Ģimene, mēs svinam ar jums šo Lielisko Transformācijas Brīdi. 2010.gada beigās mēs bijām ārkārtīgi priecīgi, kad Zeme paveica savu „Pacelšanās” lēcienu no vecās trīsdimensionālās laika līnijas Jaunajā Piecdimensionālajā Laika Līnijā. Šajā brīdī visi „Laika Beigu” scenāriji izbeidza pastāvēt, jo Zemei un visas uz tās esošās Dzīvās Būtnes pieskaņojās Jaunās Zemes Atdzimšanas Realitātei. Pēc tam, 2011.gada augustā, Lauvu Vārtu laikā, jūs spērāt vēl vienu Lielu Soli uz priekšu, savienojušies ar Sesto Dimensiju un Pārpilnības un Manifestācijas plūsmu, kura atslēdz Jauno Zemi. Tie no jums, kuri bijāt gatavi, noenkuroja šīs enerģijas kristālisko režģu „Rozes Līnijās”, tajos enerģētiskajos meridiānos, kas nes Kosmisko Kristus Apziņu no Dievišķās Sirds Planētas Režģa Sirdī.
 
Tagad, 11/11/11, tie no jums, kuri ienāk Daudzdimensionālajā Apziņā kā Ceļa Rādītāji, noenkuros Septīto Dimensiju, Augšupcelto Gaismas Meistaru Apziņu. Jūs kļūsiet ne tikai par Zemes Plāna realitātes Meistariem, bet jūs arī integrēsiet Garīgo Meistarību un Gudrību, kas jūs sagatavos jūsu Jaunajām Jaunās Zemes Pārvaldnieku un Sargu un Jaunās Zemes realitātes Glabātāju Lomām.
 
Šāda saikne nozīmēs „reliģijas” kā organizēta kontroles līdzekļa „beigas”, un visbeidzot - Individuālās Garīgās Saiknes ar Dievišķo Sirdi atzīšanu.
 
Septītajā Gaismas Dimensijā ir klātesoša skaidra izpratne par Dievišķo Gaismu visās lietās un Dievišķās Gaismas un Sirds svinēšanas prieks Svētās Apvienošanās un Mīlestības Ceremonijā.
 
Jūs kļūstat arī par Gidiem un Skolotājiem tiem, kuri tikai sāk savu Atmošanās Ceļojumu un pamet trīsdimensionālās matricas augstākai Piecdimensionālās Planetārās Meistarības izpratnei. Tieši tāpat, kā jūs esiet strādājuši, lai apgūtu šīs jaunās realitātes prasmes, tieši tāpat jūs tiksiet aicināti parādīt citiem, kā kļūt par Meistariem, un Atcerēties, Kas Viņi Ir un kā Staigāt Iegūtajā Spēkā un Mīlestībā (and to Walk in Empowerment and Love).
 
Atjaunošanās Kodi
 
Mīļotie, kad jūs tuvojaties 11/11/11, jūs jau sākat saņemt Atjaunošanās kodus. Tie ir Gaismas Kodi, kas aktivizēs un uzlādēs Atjaunošanās procesu uz Zemes.
 
„Atjaunošanās Kodi” ir Kosmiskā Gaismas informācija „paketes” jeb „lejuplādes”, kas nes instrukcijas no Dievišķās Sirds, lai atjaunotu visu Radīto šīs Kosmiskās Piedzimšanas jaunajā ciklā.
 
„Beigas” ir aiz muguras ... šis patiešām ir Laiks Dzimšanai un Sākumam.
 
 „Atjaunošanās Kodi” aktivē jūsu Gaismas Ķermeni un jūsu DNS, saskaņojot tos ar Sākotnējo Dievišķo Daudzdimensionālā Cilvēka Dzīvības Formu Shēmu un saņemot Jaunu Informāciju, lai pa jaunam attīstītu Cilvēka Formas. Tas nozīmē, ka būs klātesošas spēcīgas „elektriskas” enerģijas, kas sūtīs elektriskus „lādiņus” Gaismas Ķermenī un Fiziskajā ķermenī, kurā fiziskās DNS arī saņems informāciju par Atjaunošanos un Reģenerāciju.
 
Šīs Jaunās Enerģijas efekts būs tāds, lai paātrinātu Gaismas Ķermeņa un Fiziskā Ķermeņa Frekvences, sniedzot iespēju tiem, kuri ir gatavi, aptvert jaunās frekvences un, kā Jaunās Zemes Jaunās Realitātes Meistariem, ievietot tās.
 
Plašākā kontekstā Atjaunošanās Kodi skars ikvienu Dzīves uz Zemes aspektu, tai pat laikā, kad Jaunā Piecdimensionālā matrica iegūst formu un sāk izpaust jaunos esības veidus, kas izpauž Cilvēka Dievišķo Spēju uz Mīlestību, Mieru un Pārpilnību. Ikviens dzīves aspekts tiks pārskatīts un pārstrukturēts tādejādi, lai saskaņotos ar Jauno Realitāti. Šis process paātrināsies, jo Atjaunošanās Kodi tiek noenkuroti un sazemēti Zemes Jaunajā Režģī.
 
Mīļotā Gaismas Ģimene, tas ir jūsu gods un privilēģija - saņemt un nostiprināt šo enerģiju tā, lai Visi uz Zemes var gūt labumu no Pārpilnības un Svētības, kas izlīs pār Zemi, kopš Sestās Apziņas Dimensijas enkurošanas brīža. Ir pienācis laiks Visiem gūt labumu tāpēc, ka vecā ekonomiskā sistēma, kas radīja nabadzību un ekoloģisko iznīcību, sairst un tiks aizstāta ar jaunu dzīves veidu, kas radīsies, balstoties uz ilgtspējīgiem un ētiskiem principiem, kuri garantēs pašas galvenās Cilvēka tiesības: uz pārtiku, pajumti, apģērbu un izglītību visiem, kā arī iespēju attīstīties un augt atbilstoši ikvienas būtnes Dvēseles Plānam.
 
Šādas pārmaiņas izpaudīsies nemierā un haosā, kādu jūs tagad redzat sev apkārt. Tie no jums, kuri ir atnākuši uz Zemi ar Dvēseles Plānu, kas aicina veidot Jauna veida Kopienas un Jaunas Sociālās un Ekonomiskās sistēmas, tagad tiks aicināti sākt piedāvāt savus talantus un saskaņoties ar Jūsu Augstāko Misiju. „Atjaunošanās Kodi” aktivizēs un paātrinās tos, kuru uzdevums ir būt par daļu no Atjaunošanās un Jaunās Zemes realitātes dzimšanas.
 
Mīļotie, atkarībā no tā, kā „Atjaunošanās Kodi” ieplūst Zemē no Dievišķās Kosmiskās Sirds, tas ir labvēlīgs laiks, lai apsvērtu, kā jūs variet pilnīgāk saskaņoties ar jūsu Dvēseles Uzdevumu un jaunajām ienākošajām enerģijām.
 
„Varavīksnes tilts” un Indigo/Kristālisko loma starp 11/11/11/ un 12/12/12.
 
Ir Dvēseļu grupa jeb Dvēseļu ģimene, kuras īpašais Dvēseles Uzdevums ir iziet cauri galvenajām Pārmaiņām. Tā ir Indigo-Kristālisko Dvēseļu Ģimene. Sākotnēji viņu uzdevums bija nodrošināt  impulsu Planētas Lielajai Atmodai un transformācijai, metot izaicinājumu sistēmām, un piešķirot sev spēku, Atceroties savu - kā Cilvēka-Eņģeļa Dievišķo Mantojumu, un aktivizējot DNS Gaismas Kodus, kas vajadzīgi atmodai un Transformācijai.
 
Tomēr tagad daudzi no šīs grupas pāriet pie jauniem uzdevumiem, kas ļaus radīt Jaunu Zemi. Indigo-Kristālisko Dvēseļu Ģimene ir „Varavīksnes Tilts” uz Jauno Realitāti. Tie ir jaunāki cilvēki, visticamāk - jaunāki par 40 gadiem, kuri nodrošinās radošo enerģiju, lai virzītu jaunas idejas tehnoloģiju, ekonomikas un sociālās sadarbības priekšplānā. Šīs jaunās idejas būs „sēklas”, kas uzdīgs un pieņems formu kā jauns dzīvesveids.
 
Tiklīdz šis jauno ideju un koncepciju „Varavīksnes Tilts” tika uzbūvēts, jūs „šķērsosiet” to jaunajā daudzdimensionālajā dzīvesveidā, kas godina zemi un visus, kas uz tās dzīvo, bet kari un nabadzība kļūs par pagātnes lietām.
 
Ir daudz Indigo-Kristālisko Būtņu - gan jaunas, gan tās, kas ir atmodušās un veikuši pārmaiņas, kuras tagad ir gatavas aptvert Jaunās zemes Dvēseles Jauno Uzdevumu.
 
Šis jaunais Dvēseles Uzdevums būs - pilnībā saskaņoties ar Jauno Zemi un līdz 12/12/12, Mājās pārnākšanas svētkiem, 2012.gadā, šī Dvēseļu Garīgo Līderu grupa iesēs struktūrās un kopienas, kas pārvedīs Zemi pa Varavīksnes Tiltu pēdējos no Trīskāršajiem Zvaigžņu Laika Vārtiem. Tas notiks laika periodā no 12/12/12 līdz 21/12/12, 9 dienu laikā, kad tiks sasniegtas pēdējās integrācijas un saskaņošanās ar Kosmisko Sirdi un Zeme tiks „pār-lejuplādēta” savā nākamajā Lielajā Evolūcijai Ciklā Mierā, Harmonijā un Mīlestībā.
 
Un tā, nākamajā gadā daudzi no jums atklās, ka viņu Dvēseles Plāns ir mainījies un mainījies un radikālā veidā saskaņojies tā, it kā jūs būtu uzsākuši „jaunu iemiesošanos/inkarnāciju” tajā pašā fiziskajā ķermenī. Tas radīs lielas pārmaiņas daudzu cilvēku dzīvēs, tā kā jūs gatavojāties tam, ko mēs dēvējam par „Noslēdzošo Pārbīdi” šajā procesā 2012.gadā. Bet tagad, Mīļotā Jaunās Zemes Ģimene, jūs pielāgojaties Laika Plūsmai. Un jūs zināt, kā pieņemt un ļauties savas Dvēseles liktenim ar Prieku un Pateicību. Esiet droši, ka virzāties uz prieka un laimes vietu Jaunās Zemes Realitātē.
 
Indigo-Zvaigžņu Rožu Vārti 11/11/11
 
Mīļotā Jaunās Zemes Ģimene, 2009.gada novembrī, pirmajā 11/11/11 pasākumā mēs virzījām jūs uz Kosmisko Rozes Zvaigžņu Vārtu atvēršanu un jūsu personīgo „Pacelšanās Zvaigžņu Vārtu” atvēršanu. Tā bija vainaga čakras aktivācija ar Saules, Galaktisko un Kosmiskajiem Centriem, kas ļauj jums sākt izdzīvot pilnīgu Daudzdimensionalitātes saikni. Pēc tam 2010.gada saulgriežos mēs aktivējām Dvēseles Zvaigznes Čakru un Zemes Zvaigznes Čakru, kas ļauj jums pilnībā sazemēt un integrēt jaunās enerģijas. Ikvienam no jums, kas ļāva notikt šai transformācijai, tagad ir „savienojošās” čakras, kas ļauj uzplaukt Daudzdimensionālajai Kosmiskajai Realitātei.
 
Šajos otrajos 11/11/11 Zvaigžņu Vārtos Zeme pati saskaņojas un savienojas savu Kosmisko Misiju. Tāpat kā jūs kļuvāt par Zelta Gaismas Kausu pirmajos 11/11/11 Zvaigžņu Vārtos, tagad Zeme kļūst par Gaismas Kausu un ir piepildīta ar Kosmisko Kristus Enerģiju!
 
Mīļotie, tas nozīmē, ka Augšāmceltā Zeme ir kļuvusi Svēta un piepildīta ar Kristus Gaismu un Dievišķo Beznosacījumu mīlestību. Tas nozīmē, ka tiem, kas tiecas izmantot/ekspluatēt Zemi un tās Cilvēkus, tas vairs neizdosies. Dievišķais plāns nepieļauj tāda veida uzvedību un neatbalsta šādu rīcību. Tikai tie, kas izmanto brīvu Gribu izvēlēties Mīlestību, Mieru un Harmoniju, uzplauks šajā Jaunajā Realitātē. Patiesi, šis ir laiks Miera Nesējiem iemantot Zemi!
 
Mēs svinam kopā ar jums 11/11/11!

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3561996