pirmdiena, 2011. gada 28. novembris

Ješua:Dvēseles sakrālā vieta


Sveicināts, Ješua!Lūdzu, nodod mums kaut kādu tehniku, meditāciju ieejai dvēseles sakrālajā vietā (labā anahata). Izstāsti, lūdzu, ar ko tik sakrāla ir šī vieta, ko mēs tur varam satikt un ko varēsim iegūt garīgi, izveidojot apzinātu kontaktu ar šo centru. Jau iepriekš paldies tev un Nikai! Mēs noteikti satiksimies! Gaidiet=)

Es arī sveicu tevi, dārgais! 
Es ļoti priecājos par faktu, ka jūs uzdodat šo jautājumu. Mūsu dvēsele gaida mūs. Viņa gaida tiešu kontaktu, un viņa – tie esat jūs. Es lūdzu nekad nesadalīt jūs. Jūsu prāts mēģina aizvest jūs prom no šī apzinātā kontakta, kaut gan, principā, viņš nevēlas pretoties šim kontaktam. Vienkārši jūs paši noslēdzat šo saskarsmi ar savu neticību sev un šī kontakta iespējamībai. Tas ir bijis pieejams jums vienmēr, un tas ir pieejams. Šeit nav nekādas īpašas tehnikas un īpašas meditācijas, lai satiktos ar savu dvēseli un kontaktētos ar to. Taču šeit vajag atcerēties par dažiem ļoti svarīgiem momentiem. Pirmais moments, kurš ir ļoti svarīgs – tā ir jūsu ticība sev, tam, ka jūs varat to izdarīt, ka tas ir pieejams jums. Un tas patiešām ir tā. Jūsu lielās dvēseles daļiņa no Mājām mitinās jūsos vienmēr, no dzimšanas, pat no ieņemšanas.

Tas ir, jūsu aizmešanās mātes miesās. Un šis kontakts, kad jūs bijāt vēl pavisam mazi, tas bija ievērojami spilgtāks, pilns. Taču ar laiku šis kontakts tiek pazaudēts, jo rodas apstākļi, ar kuriem matērija novirza jūs no šī tiešā kontakta, un, kļūstot pieaugušiem, jūs vienkārši neaizdomājaties par to, kā tas jūsos mainās, kā no jums aiziet šis apzinātais kontakts. Tāpēc tagad ir ļoti svarīgi atcerēties, kas tas vienmēr ir bijis un ir ar jums. Ka jūs tad arī esat šī daļiņa, apbrīnojami brīnišķīgā, dievišķā jūsu daļa un ka viņa ir ar jums, viņa ved jūs pa dzīvi. Ir svarīgi to saprast un apzināties. Un, tātad, pirmais, ko jūs izdarījāt – apzinājāties un sapratāt: dvēsele – viņa vienmēr ir ar jums, viņa vienmēr ir un būs, kamēr jūs atrodaties šajā ķermenī. Otrais, ko nepieciešams izdarīt, lai ieietu šajā kontaktā – iegremdēt savu apziņu un patiesi un ar lielu mīlestību vēlēties atkal ieiet maza bērna stāvoklī. Un šis kontakts notiks, apzināti notiks. Es gribu pasvītrot, ka jūsu kontakts ar jūsu dvēseli, tas notiek pastāvīgi, un jūs esat viens vesels. Taču apzināts kontakts ir iespējams tajā gadījumā, ja jūs apzināti iegremdējat savu apziņu un izrādāt vēlēšanos pēc šī kontakta. Ir ļoti svarīgi, lai šajā brīdī jūsu uzmanību nenovērstu nekādas blakus ietekmes. Tu ne velti teici par meditāciju, un tieši visi apstākļi un noskaņa ir ļoti radniecīgi meditatīvam stāvoklim.

Kas notiek, kad jūs iegremdējat savu apziņu tajā vietā, kur mitinās jūsu dvēsele ķermenī? Pirmais, ko jūs sajutīsiet, jūs sajutīsiet lielu mīlestību un prieku par tikšanos. Es domāju, ka jums ir jāsajūt, ka šis stāvoklis jums ir ļoti tuvs un pazīstams, jo tas patiešām ir tā. Iegremdējuši savu apziņu tur, es jums iesaku pirmām kārtām sasveicināties un apskaut šo mazo un brīnišķīgo bērnu, kurš atrodas jūsos. Jeb, kā ļoti skaiti to nosauc – jūsu zelta eņģeli. Viņš patiešām ir brīnišķīgs, mirdzošs, apbrīnojami skaists, taču tālu ne visiem šis eņģelis tagad atrodas priekā, un daudziem tas ir skumjš. Tad lūk, jums vajag viņu apskaut, nomierināt un vienkārši parunāt ar viņu, parunāt kā pašu tuvāko un pašu dārgāko, jo jūs arī patiesībā esat jūsu dvēsele.

Tu jautā, ko jūs varat iegūt garīgi, nodibinot kontaktu ar šo centru? Es tev atbildēšu. Pirmām kārtām, jūs iegūsiet patieso sevi. Esot saiknē ar savu dvēseli, jūs varat ļoti daudz saprast par patieso sevi, uzzināt par sevi. Jūs varat ne tikai paust mīlestību un prieku par viens otra iemantošanu, bet jūs varat runāt pilnīgi par dažādām tēmām. Par tēmām, kuras tevi satrauc šodien. Un kuras satrauca vakar vai satrauks rīt. Tava dvēsele, bet viņa taču esi tu pats, pastāstīsi sev par to, kas tu esi, kā dēļ tu esi šeit, kas tev stāv priekšā izdarāms un kā labāk rīkoties tajā vai citā gadījumā. Ļoti bieži gadās momenti, kad jūs sākat kontaktu ar savu dvēseli, un šis kontakts kļūst labāks, taču jūs ļoti ātri sākat iejaukt prātu un domāt, ka tās ir jūsu domas, jūsu fantāzijas. Taču jums ir jāsaprot, ka jūs tas arī esat un nevajag baidīties, un nevajag apturēt šo kontaktu.

Ja jūs regulāri praktizēsiet sarunu ar savu dvēseli, kontaktu ar viņu, tad jūs pietiekami ātri sapratīsiet zināmu fona atšķirību starp domām, kuras atnāk pie jums no ārienes, un domām, kuras atnāk pie jums kontaktā ar dvēseli. Jūs to jutīsiet ar sirdi. Taču, kamēr nav nostabilizējusies šī iekšējā pārliecība un iekšējā sajūta par šo starpību, no kuras jūs tā baidāties un no kuras tā sargājaties, ir vērts pirmajā etapā vienkārši nedalīt un pēc iespējas pierakstīt visu, kas pie jums atnāk šajā brīdī. Tas ir kā viens no atslēgas momentiem. Nepieslēdziet prātu šajā brīdī analīzei. Tas ir vitāli svarīgi, tāpēc, ka analīze – tā jau ir prāta apzināta pieslēgšana. Sarunājieties brīvi un viegli, kā tas notika tad, kad jūs bijāt pavisam mazs bērns, un nešaubieties, jo katras šaubas uzreiz pieslēdz prātu, pieslēdz iespēju analizēt un faktiski daudzējādā ziņā nobloķē tiešo kontaktu ar savu dvēseli. Ja jūs sajutāt, ka domas ir izrādījušās stiprākas un sāk notikt analīze, labāk apturēt šo kontaktu uz neilgu laiku un pastrādāt ar savu sirdi tajā nozīmē, ka ir jānovāc tās bailes, tās jūsu iekšējās, dziļi iesēdušās bailes, kuras piespiež pieslēgt prātu šī kontakta etapā.

Pilnīga uzticēšanās sev un pilnīga baiļu neesamība nodrošinās jums to kontaktu, par kuru jūs tā sapņojat. Un jums noteikti viss izdosies. Vēl vairāk, šis kontakts ne tikai izdosies, bet tas kļūs par jūsu iekšēju nepieciešamību. Tāpēc, ka jūsu dvēsele ir vieda, jūsu dvēsele glabā sevī visu iepriekšējo pieredzi, viņa glabā visu jūsu dzīvju pieredzi. Jūs patiešām esat ļoti viedi un ļoti daudz ko piedzīvojuši, un ļoti daudz izpētījuši, un ļoti daudz sapratuši, izzinot matēriju. Un šī pieredze jums, bez jebkādām šaubām, noderēs dzīvošanai šajā dzīvē. Jūs varat kontaktēties ar dvēseli pilnīgi jebkuros jautājumos, kuri jūs satrauc. Un es lūdzu jūs saprast, ka tas jūs, kuru jūs apzināties, tas jūs, kurš atrodas šajā ķermenī, nav atdalīts no savas dvēseles. Jūs tikai ar savu uztveri atdalāt sevi no savas dvēseles. Patiesībā – jūs esat viens vesels. Nika no savas pieredzes var jums teikt, ka dvēseles kanālā mitinās ne tikai jūsu dvēsele, uz jūsu dvēseles kanālu atnāk jūsu skolotāji un garīgie audzinātāji. Uz dvēseles kanālu jūs varat ielūgt visus, kurus jūs vēlaties tur sadzirdēt, savus garīgos audzinātājus. Un kontakts caur šo kanālu pilnīgi garantē jūsu aizsardzību pret svešu iejaukšanos vai to iejaukšanos, ar kuriem jūs negribētu kontaktēties vai no kuriem jūs varētu iegūt nepatiesu informāciju. Šis kanāls ir pilnīgi aizsargāts.

Nedaudz parunāsim par tehnikām, jo tas pastāvīgi uzpeld jūsu jautājumos. Es ļoti gribu, lai jūs iegūstat patstāvību un neatkarību savos atbilžu meklējumos. Jums visiem pašiem ir jāatrod savs ieiešanas ceļš meditatīva vai arī nemeditatīva kontakta ar savu dvēseli stāvoklī, vēl vairāk, šis stāvoklis jums ir jāiegūst kā pats dabiskākais un papildus pūliņus vai ārējus atribūtus neprasošs. Pavisam nesen jūs apguvāt vīrišķo un sievišķo enerģiju aspektu izlīdzināšanu jūsos, un jūs sasniedzāt šo izlīdzināšanu dažādās pakāpēs, un, tātad, nevar būt vienādu ceļu vai tehniku. Tehniku vispār var nebūt, var būt vienkārši vēlēšanās un apziņas koncentrēšana tikai ar domu brīvi, viegli un momentāni.

Es novēlu katram no jums iegūt šo kontaktu pēc iespējas ātrāk, iegūt to tādā mērā, lai kontaktēšanās caur šo kanālu būtu jums dabiska kā elpošana. Tam patiešām ir jākļūst par normu, un jums jābūt šai spējai un jāattīsta sevī šī spēja, kura jums ir sākotnēji. Neviens to nav atņēmis, un veikt šo kontaktu, šo kontaktēšanos, jūs varat jebkurā savas dzīves brīdī. Šai saiknei ir jābūt pastāvīgai un stabilai, tas ļoti atvieglos jūsu dzīves ceļu šajā iemiesošanās. Tas atļaus izvairīties no ne pārāk veiksmīgas pieredzes, kura aizved sāņus no tiem uzdevumiem, kurus jūs esat uzstādījuši, pirms atnākt uz šejieni šajā laikā. Tas atļaus jums kļūt harmoniskākiem, mierīgākiem, līdzsvarotākiem, pašpietiekamākiem un pārliecinātākiem par sevi. Šis kontakts atļaus viegli un brīvi kontrolēt savu prātu. Šis kontakts atļaus tikt vaļā no daudzām bailēm un nedrošības sevī. Jo, savienojušies ar savu dvēseli šajā pastāvīgajā kontaktā, jūs nostiprināsieties, jūs sajutīsiet savu skaistumu un spēku, jūs ātrāk apzināsieties, cik jūs esat brīnišķīgi, cik jūs esat skaisti savā būtībā, cik skaisti un apbrīnojami ir jūsu mērķi un uzdevumi. Cik jūs esat stipri un cik apbrīnojamas ir jūsu iespējas.

Es vēl par vienu lietu gribu jums pateikt. Lai jūs saprastu, jūsu dvēsele – tas nav vienkārši enerģijas sabiezējums, kurš atrodas jūsu ķermenī, tas patiešām ir ļoti spēcīgs kanāls jūsu saiknei ar Mājām, jūsu saiknei ar Garu. Es gribu, lai jūs saprastu, ka jūsu dvēsele pastāvīgi saņem Gaismu un Mīlestību. Tieši tāpēc šis kanāls, šis portāls, ir pilnībā aizsargāts. Tas ir jūsu taisnais un pilnīgi tīrais ceļš uz Mājām, ceļš uz turieni, no kurienes jūs atnācāt. Tā ir dievišķā gaisma, kura pastāvīgi ar mīlestību un maigumu līst pār jums. Es mīlu jūs, un es zinu, ka ļoti drīz šis kontaktu ar sevi pašu jūs nodibināsiet tikpat dabiski un tikpat vienkārši, kā jūs elpojat, kā pukst jūsu sirds. Un jūs piepildīs prieks par šo kontaktu, un tas piešķirs jums jaunus spēkus, jaunu pārliecību dzīvē. Tas piešķirs jums pilnīgi jaunas jūsu mirdzuma un jūsu skaistuma šķautnes. Un šis skaistums pieaugs, un jūsu mirdzums pieaugs. Es mīlu jūs, es zinu, ka tā būs.

ES ESMU JEŠUA, un es vienmēr esmu ar jums.
Saņemts 29.03.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe