sestdiena, 2012. gada 31. marts

Ješua "Vīrišķais un sievišķais sākums"


Vīrišķais un sievišķais sākums.  
Ješua caur Niku
 
Sveicināti, NIKA! Man paredzams kopējs seminārs novembrī par tēmu “Vīrietis un Sieviete”. Gribētos uzzināt, kur ir ideāla “Vīrišķība un Sievišķība” jēga? Kāds ir iemesls un avots sadalīšanai vīrišķajā un sievišķajā sākumā? Un, ja mēs dzimstam matērijā savos dzīves ciklos gan kā Sieviete, gan kā Vīrietis, tad kāds ir šīs pieredzes mērķis? Un interesanti zināt, augstākajās struktūrās, ja mēs esam veseli – tad kā tas ir, ja mēs esam Vīrietis un Sieviete vienā? Un nu, protams – Kas Es esmu sākotnēji – Sieviete vai Vīrietis? Gaidu atbildi, domāju, tas būs interesanti daudziem! Ar pateicību V.!

Es sveicu tevi, dārgais, ar mīlestību un godbijību. Es esmu pateicīgs tev par šo jautājumu, šis jautājums ir visai interesants un ļoti svarīgs jums visas savas pieredzes apzināšanai. Tas ir svarīgi vēl arī tāpēc, ka visiem jums, kas tagad pabeidz savu reinkarnāciju ciklu uz šīs 3-šā līmeņa planētas, kas paceļas augstāk savos pārveidojumos, rezultātu apkopošanas jautājumi un visas pieredzes, kuru jūs tikāt savākuši, veseluma iegūšanas jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Un tajā ir tava jautājuma vērtība.

Vispirms man ir jāsaka, ka visas dvēseles sākotnēji ir veselas, veselas pēc savām enerģētiskajām komponentēm, viņas ir šajā nozīmē vīrišķās un sievišķās enerģiju simbioze. Dvēseles ir paša Radītāja īpašību un kvalitāšu tiešs atspoguļojums. Radītājs pēc savas būtības vienlaicīgi ir Tēvs/Māte. Viņš nav sadalīts komponentēs, viņš nav vīrišķā un sievišķā enerģija, viņš ir Vienots. Šajā Vienotībā izpaužas viņa Spēks un iespēja izpaust sevi kā Radītāju, kurš ir spējis pastāvīgi atrasties radošumā un paplašināšanā, visu pārveidojumu, kuri notiek visumā, harmonijā un stabilitātē. Tieši viņa veselums kā vienlaicīgi Mātei/Tēvam ir visu Radījumu (projektu), kuri ir viņa veikti, sekmīguma ķīla. Tajā skaitā visu viņa bērnu, visu dvēseļu, kuras eksistē dažādos visuma blīvumos, veselums atļauj Radīt. Tieši veselums atļauj dvēselēm veikt visus aktus līdzradīšanai ar Dievu (Visa Esošā Radītāju) un caur viņu veikt pastāvīgas visuma paplašināšanas.

Radot dvēseles, izdalot viņas kā enerģijas, Radītājs ieliek viņās visas savas īpašības, kā es jau teicu, un šajās īpašībās ir klāt 2 ļoti svarīgi aspekti.
Pirmais aspekts, kuru mēs saistībā ar šo tēmu varam izdalīt, tas ir aspekts, kurš ražo ideju un aizved līdz realizācijas stāvoklim.

Otrs aspekts apvieno jauno ideju un tās realizāciju ar visiem iepriekšējiem radījumiem un padara tos vienotus un nesaraujamus, cauraužošus cits citu.
Tad, lūk, pirmais aspekts, kurš ģenerē idejas un virza tās uz priekšu – tas ir Radītāja vīrišķais aspekts.

Aspekts, kurš apvieno visus radījumus un ieraksta jauno ideju, un savieno to ar iepriekšējiem radījumiem, ir sievišķais aspekts.

Tieši tajā ir ietverta galvenā ideja vīrišķībai un sievišķībai, ja apskata tās no visuma celtniecības un pārveidošanas globālajām pozīcijām.

Un tā, mēs ar tevi tikām skaidrībā, ka Radītāja vīrišķās īpašības ražo ideju un noved to līdz realizācijai, bet sievišķās īpašības šo ideju apvieno ar visām jau realizētājām idejām, harmonizē visu to vienotā sistēmā. Pateicoties kam, visa sistēma paliek stabila un attīstošās, spējīga uz pašpilnveidošanos. Mēs arī tikām skaidrībā, ka dvēseles, kuras ir Radītāja saražotas, arī sākotnēji ir vīrišķās un sievišķās komponentes īpašnieces.

Iemesli, kuru dēļ dvēsele, kad aiziet uz iemiesojumu zemajos matērijas līmeņos, dalās vīrišķajā un sievišķajā sākumā, ir tādi, ka pašos zemākajos Materiālā Visuma eksistences līmeņos sākotnējā pieredze parādīja, ka ciešs sakars ar Dievu atļauj dvēselēm ļoti aktīvi koncentrēt uzmanību un uzturēt to uz Dievu, uzturēt pastāvīgu saikni ar viņu. Tas ir ļoti svarīgs elements attīstībai, taču nedod iespēju vispusīgi izzināt dievišķā Radījuma nomales. Tāda cieša saikne pietiekami ātri atgriež dvēseles pie Pirmavota, un eksistēt Materiālā Visuma nomalēs tādās zemās vibrācijās tādām dvēselēm vienkārši ir neinteresanti, viņu iegremdēšanās un izzināšana kļūst ļoti īslaicīga un nepilna.

Tam, lai izzinātu savu Radījumu nomales, izzināt Materiālā Visuma blīvumus, Radītājs pieņēma lēmumu un saskaņoja ar dvēselēm par to, ka viņas, esot ar šo divpusību, dalījās un gāja uz iemiesojumu ar vienu vai otru savas būtības aspektu. Tādejādi tas ļāva viņām aizkavēties zemu vibrāciju matērijā pietiekami ilgi, tas paplašināja arī viņu radošās spējas, atrodoties pastāvīgos visu dievišķās Harmonijas aspektu apvienošanas sevī meklējumos, otra aspekta sevī meklējumos. Vīrišķais aspekts, ražojot idejas un veicot ideju radošo ieviešanu, nespēj realizēt pilnībā un nostiprināt savu ideju telpā, kamēr viņš nesāks attīstīt sevī sievišķos aspektus, nesāks harmonizēt visu telpu, kurā notiek viņa radīšana.

Kamēr vīrišķais aspekts nesāk attīstīt sevī sievišķos aspektus, kamēr nepārtrauc to meklējumus aiz sava ķermeņa ietvariem, aiz sava Garīgā Es un Augstākā Es ietvariem, viņa Radījums nebūs stabils un būs lemts sabrukšanai. Šajā nozīmē sadalīšana dot papildus apdrošināšanas iespēju nonākt beidzot pie savas otras puses meklējumu nepieciešamības apzināšanās, dod viņam papildus tieksmi meklēt otru paša pusi caur sava Augstākā Es struktūrām. Paceļoties pa savu Augstāko Es, paceļoties turp ar apziņu pieprasīt trūkstošo pusi, dvēsele tādejādi veic visu savu daļu savienošanu. Tā dvēselei beidzot sāk būt iespēja izpaust savu veselumu tās telpas pārveidojumu procesā, kur viņa atrodas. Veseluma izpausme dod iespēju ne tikai līdz-radīt, bet arī nostiprināt radījumu.

Es paskaidrošu lielākai skaidrībai, ka jūs, pirms ejat uz iemiesojumu, kā vesela dvēsele, kura ārpus ķermeniskās pieredzes atrodas sava vīrišķā un sievišķā sākuma vienības stāvoklī, nolemjat doties ceļojumā uz zema blīvuma matērijas pasauli, piemēram, uz šo planētu. Jūs nolemjat, piemēram, doties turp vīrišķās enerģijas veidā, savas vīrišķās puses veidā, un paust šīs īpašības. Jūs piedzimstat šajā matērijas pasaulē un sākat izpaust sevi ar tām īpašībām, kuras piemīt jūsu vīrišķajai pusei. Jūs sākat, pēc tam, kad jūs esat iekārtojušies šajā matērijā un izaudzējuši savu ķermeni, izpauduši caur šo ķermeni visu savu vīrišķo enerģiju identifikācijas iespēju, jūs tuvojaties savai garīgās attīstības sfērai un attīstāties tur kā vīrišķā puse, kura ģenerē idejas un mēģina tās ieviest, “iestumt” dzīvē.

Taču jūs iekšēji vienmēr jutīsiet zināmu nedrošību, tā kā dvēseles līmenī jūs ļoti labi zināt, ka jums tam, lai nostiprinātu savu ideju matērijas līmenī, nepieciešams piesaistīt jūsu būtības sievišķos aspektus. Tā kā jums vajag visas savas idejas, visu savu jaunradi nostiprināt tajās enerģijās, kurās jūs ražojat idejas un kurp jūs tās pārvadāt, jums ir vajadzīgs kaut kas, ko jūs, iespējams jūtat, taču nesaprotat, jums ir vajadzīgs sievišķais aspekts. Jūs lieliski kā dvēsele saprotat, ka bez sievišķā aspekta jums neizdosies nostiprināt savu ideju, pamatot to un pārveidot tajā telpu, kurā jūs projicējat ideju.

Piekrīti, tajā ir lieliska ideja un brīnišķīga jēga tādam, no vienas puses, nodrošinājumam, no otras puses, jūs sava veseluma meklējumos ļoti aktīvi sākat sastrādāt šo meklējumu pieredzi. Šīs otras savas puses – sievišķā aspekta meklējumu. Jūs ļoti bieži šeit uz planētas iztēlojaties, ka jūsu otrās puses meklējumi aprobežojas ar to, ka jūs meklējat šeit otru dvēseli, kura ir jūsu pašu sievišķais aspekts. Tādi gadījumi, kad jūsu sievišķais aspekts vienlaicīgi ir iemiesojies uz šīs planētas, mēdz būt, taču diezgan reti. Kā likums, viens no aspektiem aiziet uz iemiesojumu, otrs aspekts paliek aiz šī iemiesojuma ietvariem. Tādu meklējumu dziļā jēga jums ir tajā, ka jūs savos pārveidojumos un sevis kā vīrišķās kvalitātes izpausmēs, paātrināt tos. Paātrināt tos, jo atrašanās neveselumā ir ļoti grūta. Ar iekšējo veseluma sajūtu jūs paātrināt pārejas no jūsu Zemākā Es uz jūsu Garīgo Es, pēc tam uz jūsu Augstāko Es, procesus. Kad jūs atraujaties no uztveres tikai caur jūsu ķermeni, jūs sākat apzināties, ka jūsu otrs aspekts, sievišķais aspekts, atrodas aiz iemiesojuma ietvariem un tas jūs arī esat tajā skaitā.

Šo aspektu apvienošana ir tas jums svarīgais elements, kurš ļauj jums būt līdz-radītājiem tieši šajā blīvumā. Tas ir tas, ar ko tagad ļoti daudzi no jums aktīvi nodarbojas, kas iziet maigās augšupcelšanās procesus. Jūs, atrodoties ķermenī, paceļaties ar apziņu no Garīgā Es uz Augstāko Es un jūsu monādes ceļiem, apvienojaties ar savas dvēseles sievišķajiem aspektiem, piesaistāt sievišķo aspektu lejup, matērijā. Tādejādi, tās idejas, kuras jūs esat ienesuši šeit kā vīrišķais aspekts, piesaistot šurp savu sievišķo aspektu, ļauj jums veikt līdz-radīšanu, tā kā viens bez otra nav iespējams. Ienest ideju un dabūt to cauri – ar to ir par maz, tam, lai to nostiprinātu un apvienotu ar visu dievišķo radījumu, ar visu visumu, jums nepieciešams apvienot jūsu būtības vīrišķo un sievišķo aspektu.

Dzimstot matērijā dzīves ciklos kā vīrietis vai sieviete, jūs paužat tās vai citas savas dvēseles īpašības un izzināt tās. Analoģiski tam, kā es aprakstīju tev situāciju ar to, kā vīrietis mēģina noģenerēt šeit idejas un ieviest tās dzīvē, tā arī sievišķā puse, atnākot šurp, saprot, ka viņa spēj atnest harmoniju un apvienošanu, atnest kaut ko svarīgu šai pasaulei, taču viņai trūkst vīrišķā aspekta idejas un enerģijas. Analoģiski tam, kā to dara vīrišķais aspekts, viņa iziet visas garīgās attīstības pakāpes, iziet uz Augstāko Es, atved šurp savas dvēseles vīrišķos aspektus, un apvienojušies, viņi veic patiešām līdz-radīšanas procesus tajā vietā, kur notiek iemiesojums.

Tajā visā ir Radītāja diža jēga un diža ideja – sadalīšanā, ar turpmāku apvienošanu. Šī sadalīšana deva iespēju ļoti aktīvi izzināt procesus tieši pašā matērijā, izzināt vīrišķo un sievišķo aspektu īpatnības. Dvēselēm ir ārkārtīgi interesanti, tāpat kā Radītājam, izzināt pašus sadalīšanas procesus, izzināt dažādus savus aspektus, tāpēc jūs, atnākot uz iemiesojumu, ļoti bieži mainījāt savus mērķus un uzdevumus, iemiesojāties šeit kā vīrietis, tā arī kā sieviete.

Globālais jūsu mērķis kā dvēselēm, kuras pēc savas būtības ir tādas pašas grandiozas pētnieces un radošas personības, kā arī pats Radītājs, kurš ir ielicis jūsos savas īpašības, ir tāds, lai iemācītos plūstoši, skaisti apvienot šīs divas kvalitātes sevī, atvest viņas zemu vibrāciju līmeni un izpaust sevi kā līdz-radītājus, pārveidojot zema līmeņa vibrāciju matēriju.

Izpaust sevi kā radošas būtnes, izpaust savu dievišķību. Jūsu mērķis – izpaust savu dievišķību veselumā, tieši tad šai izpausmei ir piepildījums, ir jēga, un tā nostiprinās.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 31.10.2009. Nika
 
tulkoja J.Oppe

P.Kļavas un citas lekcijas


P.Kļavas un citas lekcijas
Ļoti daudzas P.Kļavas lekcijas un citas lekcijas atrodamas lapā www.trainyou.lv

Борис Фальков, Обучение системе `Тай Цзы Массаж` - 28-29 апреля с 10:00


Борис Фальков, Обучение системе `Тай Цзы Массаж` - 28-29 апреля с 10:00 
********************************************** 
История возникновения Тай Цзы Массажа.
Фундамент данного метода появился много лет назад, как эффективная система рассматривающая клиента и СПА специалиста как единое целое. В тайзцы массаже основной задачей является оздоровление и мастера и клиента. Мастер выполняет активную роль, работая изначально с собой, реализуя принцып тайцзи и приведя себя в наилучшее состояние физического и внутреннего сосредоточения, начинает работать с клиентом. Такая система позволяет вывести процесс массажа на наивысшую ступень качества при взаимодействии с клиентом.
Что такое TAI CHI Массаж?
TAI CHI Массаж включает в себя, прежде всего, подготовку самого Мастера. На этом этапе производится проработка и целостное взаимодействие разных участков тела специалиста: мышечно-связочных соединений, собственных суставов, раскрепощение плечевого и поясничного отделов, развитие пластики кистей, укрепление и выравнивание позвоночника. В ходе подготовки повышается эффективность мануальной работы Мастера, повышается его работоспособность и выносливость. 
TAI CHI Массаж – это набор массажных техник, включающих в себя концепцию Инь/Ян в телесной терапии и реализуется посредством взаимодействия массажиста и клиента с обоюдным терапевтическим эффектом. TAI CHI Массаж включает применение технических приемов массажа, в которых отражены элементы и философия ТАЙ ЦЗИ ЦЮАНЬ. 
Сила движения, как говориться в песне о Тайцзы, коренится в стопах, усиливается в бёдрах, направляется в пояснице, протекает в спине и выпускается через руки. При этом всё тело, как в фазе усилия, так и в фазе расслабления находиться в целостном состоянии. 


Обучение TAI CHI Массажу включает в себя: 
1. Организацию внутреннего и внешнего Spa-пространства (мультисенсорное воздействие посредством 5 каналов чувств и настройки Мастера)
2. Технику развития собственного тела – проработку и взаимодействие разных участков тела специалиста: мышечно-связочных соединений, собственных суставов, раскрепощение плечевого и поясничного отделов, развитие пластики кистей, укрепление и выравнивание позвоночника.
3. Структурированный подход работы с клиентом – предварительная диагностика клиента, индивидуальный подбор реабилитационных техник и исполнение массажной методики.
4. Разработка индивидуальных программ – подготовка рекомендаций клиенту по использованию специально составленных программ для дальнейшего самостоятельного общего оздоровления. 


Кому было бы полезно и интересно обучение данной системе: 
Врачам, занимающимся реабилитацией, массажистам (как профессионалам так и любителям), косметологам, СПА специалистам, спортcменам, практикующим восточные единоборства и тренерам; а также всем кого интересуют эффективные способы оздоровления и холистические массажные техники. 


Ученик получает знания о том, что неизменно; затем ему позволяют практиковаться так, чтобы оставалось место для перемен.... 
************************************************** 
Программу ведет:
Борис Фальков
Психолог, суггестолог, инструктор УШУ (тайцзицюань стиль ЯН, самостоятельная практика более двадцати лет). 


***Желательно взять с собой массажный стол. 
В случае, если у вас нет массажного стола позвоните заранее по контактному телефону организаторов. 
Время занятий: 
Занятия будут проводится поэтапно, с еженедельными тренировками между семинарами: 
28. 04. - 29.04.12 
27. 05. 12. 
30. 06-1. 07. 12. 
с 10:00 -17:00 
Стоимость: 
При оплате за каждый день обучения: один день - 32 лата, за два дня - 59 лата.
Оплата за весь курс сразу - LVL 110. 
Предоплата от стоимости 40% до 24 апреля. 
Место проведения: 
Рига, ул. К. Валдемара 34 - 3 (Домофон “3”, 3 этаж). 
Записаться и задать интересующие вопросы можно по тел. : +(371) 29 813 170 (Эдита). 
e-mail: centre@terraom.lv 
************************************************** 
До встречи! 

piektdiena, 2012. gada 30. marts

Saruna ar Niku


Saruna ar Niku par mūsu darbu paplašinātas apziņas stāvoklī (audioieraksts)
 
Šī saruna ierakstīta  29.03.2012
http://preobrazenie.ucoz.ru/forum/4-1840-300085-16-1333034147

Celia Fenn vebinārs 7.aprīlī


Dārgie draugi!


21-22.aprīlī notiks Silijas Fenn seminārs "Sagatavošanās portālam 2012". Semināra dalībniekiem 7.aprīlī 16:00 tiek rīkots tiešsaistes vebinārs (tulkojums krievu valodā). Lai sagatavotu Jūs darbam seminārā, vebinārā tiks izmantotas Ercenģeļa Mihaila aktivācijas. Visi dalībnieki saņems vebināra ierakstu mp3 formātā.


Kas ir vebinārs?


Vebinārs ir "virtuāls" seminārs reālajā laikā, izmantojot lejupielādētu un datorā instalētu programmu. 
 Lai pievienotos vebināram jāieraksta URL, kas tiek izsniegts dalībniekiem pēc reģistrācijas. Vadītājs komunikācijai izmanto balsi un slaidus, bet dalībnieki savstarpējai komunikācijai un komunikācijai ar vadītāju izmanto čatu. Lai 7.aprīlī piedalītos vebinārā, steidzieties reģistrēties Silijas Fenn semināram!  


Reģistrēties semināram: http://facilitator.ucoz.ru/news/silija_fenn_vnov_v_latvii/2012-03-02-77


Ar cieņu,


Semināra organizātors Aleksejs Obukhovs
un semināra koordinātore Diāna Krebsa


new.rainbow.bridge@gmail.com 
tel. +371 28227258, +371 27541436    
  
------------------------------- 
  
Дорогие, Друзья!


7 апреля в 16.00 по рижскому времени будет проходить вводный вебинар с переводом на русский язык, цель которого - подготовка к работе на семинаре Силии Фенн « Подготовка к порталу 2012», который состоится 21-22 апреля 2012 года. Силия Фенн проведет подготовительный он-лайн семинар только для участников семинара. Все участники вебинара получат запись в МР3.


Что такое вебинар?


Вебинар — это «виртуальный» семинар, организованный посредством Интернет-технологий в режиме реального времени, когда ведущий использует голосовую связь и слайды, а участники могут общаться между собой и с ведущим в чате. Во время вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника. Чтобы присоединиться к вебинару, нужно просто ввести URL, который выдается после регистрации участника на вебинар.


Спешите зарегистрироваться на Семинар 21-22 апреля , чтобы попасть на вебинар 7апреля 2012 года. 
Зарегистрироваться на семинар: http://facilitator.ucoz.ru/news/silija_fenn_vnov_v_latvii/2012-03-02-77


С уважением,


Организатор семинара Алексей Обухов
и координатор семинара Диана Кребса


new.rainbow.bridge@gmail.com
тел.  +371 28227258, +371 27541436 

Ammas 286. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Vai esi jau veicis enerģētisko sagatavošanos, ieskaitot amigdalu kutināšanu?
Tagad mēs parunāsim par vārdiem un vibrācijām.
Ejot cauri mūsu apmācības kursam, tu esi iepazinis vibrāciju dažādību. Katram cilvēkam, dzīvniekam un augam, katrai lietai un katrai darbībai piemīt sava vibrācija.
Arī vārdiem.
Atsauc atmiņā kādu epizodi, kad tev tika veltīti dusmīgi vārdi .. vai arī - , kad tu tos veltīji kādam citam. Vienkārši izjūti vibrāciju.
Tagad atceries atzinības un mīlestības vārdus. Sajūti to vibrāciju.
Mantra, ko tu lieto kā savējo, arī izstaro savu vibrāciju. Tad, kad mantra tiek izrunāta dzīvajā valodā (tādā, kas tiek lietota ikdienā), mantras vibrācija var mainīties atkarībā no tajā ieliktās jēgas.
Mantra, izteikta valodā, kas vairs netiek lietota ikdienā, savā nozīmē paliek nemainīga. Kad lietojam kādu konkrētu šīs valodas vārdu, tā nozīmes vibrācija tiek intensificēta.
Vari pamēģināt viena vārda mantru "Mīlestība". Šajā gadījumā visas sajūtas, visi uzskati, kas attiecībā uz vārdu "Mīlestība" ir tev un citiem cilvēkiem saplūst vienotā vibrācijā.
Tas pats attiecas arī uz garīgajām būtnēm.
Šodien divreiz vismaz pa sešām minūtēm mantro savu mantru, lai sekmētu tavu virzību uz iekšu. Ja tev nav savas mantras, lieto "OM" – visuma jaunrades skaņu.
Ja tu esi lietas kursā par elpošanas kombinēšanas tehniku ar mantru, izmanto šīs zināšanas.
Līdz nākamai nodarbībai ...


Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins 

Ješua "Par otro sauli"JEŠUA Pieņemts 23.12.2009. caur Nika
 
Ješua, pastāsti par otro sauli – kad tā parādīsies? Tās loma un ietekme? Kādas enerģijas tā nesīs? Tas būs Jupiters vai tā būs tā centrālā saule, par kuru tik daudz runā visos čenelingos? Un, vai būs mums nakts pie divām saulēm? Kāpēc tu nekad nedod nekādas meditācijas savos čenelingos? Paldies par tavām rūpēm par cilvēkiem un paldies Nikai...
Es sveicu tevi ar Mīlestību un godbijību! Otrā saule, par kuru tu jautā, – tas ir tas principiāli jaunais gaismas objekts, kurš parādīsies pārveidotajā Saules sistēmā tās augšupcelšanās un pārvietošanās pa attīstības spirāli pie Centrālās Galaktiskās Saules (CGS) procesā. Un šo lomu jūsu pārveidotajā Saules sistēmā, kura tiks pārkārtota, izpildīs tā planēta, kura kustas jūsu Saules sistēmā zem Jupitera nosaukuma.
Tas ir debesu objekts, kurš būs pārvadītājs pilnīgi jaunas kvalitātes enerģijām, nepieciešamām pārveidotajai cilvēcei 4-jā un 5-jā apziņas līmenī (4AL un 5AL) un 4-jā matērijas līmenī (4ML). Tas ir tas objekts, kurš sūtīs jums jaunas kvalitātes enerģijas. Es nosauktu tās par enerģijām, uzturošām jūsu radošo potenciālu. Jupiters tagad aktīvi gatavojas pārveidojumiem, un ar šo jautājumu ir aizņemti liels skaits dažādu galaktisko dienestu un to visuma garīgo dienestu, kuri atbild par šo objektu.
Tam, lai paskaidrotu, man ir jāsaka jums nedaudz par Saules sistēmu tajā veidā, kādā jūs to zināt. Tā Saule, kuru jūs pazīstat, ir pēc savas būtības enerģētisks portāls, padodošs šurp Radītāja enerģijas, padodošs visas programmas, nepieciešamas tam, lai tiktu uzturēta Saules sistēma tajā dimensijā, kurā tā eksistē – 3 ML un 3 AL. Tas ir tas, kas nodrošina Saules sistēmas eksistenci un nodrošina tās eksistenci tajā veidā, kurā jūs to pazīstat. Šis portāls ir atvērts no CGS.
Pēc tās, jums atvērtās informācijas, kura jau eksistē, jūs zināt, ka jūsu Saules sistēmā bez jums eksistē arī civilizācijas, kuras atrodas augstāk pēc apziņas līmeņa, bet eksistē citās dimensijās. Kā piemēru šajā gadījumā var minēt Venēru. Šīs civilizācijas eksistē jūsu Saules sistēmas ietvaros citos blīvumos, kuri arī vienmēr ir klātesoši, tā kā jebkura sistēma ir daudzdimensionāla, un tādai ir vairāki šķērsojumi ar citiem līmeņiem. Un tur, tajās augstāk attīstītajās civilizācijās, tajā skaitā arī uz jūsu planētas, Radītāja enerģiju nepieciešamo kvalitāti tā apziņas līmeņa uzturēšanai, kurā eksistē tie, kas šeit neredzami jums ir klātesoši, nodrošina dažādi reaktori un kristāli, kuri ražo nepieciešamās kvalitātes enerģiju.
Sakarā ar Saules sistēmas un jūsu planētas augšupcelšanās procesiem, un pilnīgi jauna matērijas līmeņa uzturēšanai un jauna apziņas līmeņa uzturēšanai nepieciešamas Mīlestības enerģiju papildus īpašības. Enerģiju, kuras uzturētu jaunos pārveidotos materiālos ķermeņus, kuras uzturētu jauno radošo potenciālu, kurš eksistēs cilvēkam. Sakarā ar to bez jūsu Saules, kura arī ir izmanīs savas programmas un izmainīs enerģiju spektru, kurš ies no viņas uz visu 4-tā līmeņa Saules sistēmu, parādīsies vēl viens objekts, par kuru mēs arī runājam tagad. Tā ir otra Saule – Jupiters, kurš piegādās noteiktu enerģiju spektru jaunā cilvēka radošā potenciāla realizācijai.
Ne tikai jūsu planētas cilvēka, bet arī saprātīgās dzīvības, kura parādīsies uz citām planētām, arī 4-tā līmeņa, augšupceltajā Saules sistēmā. Tām civilizācijām, kuras tur attīsties, arī būs vajadzīga šī enerģija. Tādejādi jaunajā Saules sistēmā jaunajā attīstības vijumā atradīsies divi spoži objekti, kuri izstaros enerģijas un programmas, kuras nodrošinās saprātīgās dzīvības tālāko attīstību pārveidotajā Saules sistēmā. Kad notiks otrās Saules ieslēgšana? Tas daudzējādā ziņā ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies jūsu garīgās attīstības procesi. Otrās Saules – Jupitera – ieslēgšana, iespējams, notiks 2011.gadā. Taču tas nevar būt precīzs datējums, tā kā tagad ar to darbu, kurš tiek veikts uz jūsu planētas un Saules sistēmā, šie ieslēgšanas datumi koriģēsies. Jauna pēc īpašībām objekta, jaunas zvaigznes ar pilnīgi jaunām enerģijām parādīšanās ir aicināta atbalstīt augšupceļošās dvēseles, atbalstīt augšupceļošos cilvēkus, atbalstīt viņu ķermeņu pārkārtošanās, atbalstīt viņu radošo potenciālu un atbalstīt viņu jaunās iespējas viņu pārveidotajos ķermeņos.
Centrālā Saule, par kuru tu jautā, es domāju, runa iet par Centrālo Galaktisko Sauli (CGS) – tas ir objekts, kurš atrodas jūsu Galaktikas centrā. Tas ir pamata objekts, apkārt kuram kustas pārējās Saules sistēmas un pārējās zvaigznes, kā jūs tās zināt. Tā pārvietošanās uz jūsu planēta ir neiespējama. Jūs pa spirāles vijumu pārvietosieties tam arvien tuvāk un tuvāk, attīstoties un pārejot no līmeņa uz līmeni.
Un tā, jūsu Saules sistēmā uz 4 AL un 4 ML tiem cilvēkiem, kuri augšupcelies uz jauno planētu, priekš viņiem būs klātesoši divi spīdekļi, kuri būs pārveidoti enerģiju un programmu spektrā. Bez zināmā jums sistēmas galvenā spīdekļa – Saules, parādīsies papildus spīdošs objekts, otrā Saule, kura izstaros gaišzilas krāsas enerģiju, un tas būs Jupiters, kurš paliek jaunā līmeņa Saules sistēmā.
Vai būs nakts pie divām Saulēm? Lieta tā, ka apstākļi pārveidotajā Saules sistēmā būs citādi, pavisam citādi būs iekārtota dzīve uz planētām. Kā es jau teicu mazliet augstāk, uz citām planētām parādīsies saprātīga dzīvība, ar kuru jūs aktīvi sadarbosieties, tāpat kā sadarbosieties aktīvi ar visu visumu. Apkārt jaunajai planētai parādīsies pilnīgi jauns slānis, atšķirīgs no tā, kuru jūs zināt tagad. Dienas un nakts maiņa notiks ar jauna aizsardzības slāņa palīdzību, kurš parādīsies līdz ar divu jaunu loku parādīšanos apkārt planētai, kuri nodrošinās aizsardzību un pilnīgi jaunas īpašības planētai un visiem tās iedzīvotājiem. Vēl viena papildus slāņa apkārt planētai parādīšanās tādejādi tiks regulēta, un tas nodrošinās dienas un nakts maiņu, pie kuras jūs esat pieraduši.
Kāpēc es nedodu nekādas meditācijas savos čenelingos? Es uzskatu, ka jūs ļoti daudz esat nodarbojušies ar visdažādākajām garīgās attīstības tehnikām, kuras nāk no prāta. Un tas nav nepareizi, ko varētu kritizēt. Taču laiki strauji mainās. Jūs esat iegājuši planetārās augšupcelšanās procesā, un tās metodikas, kuras jūs izmantojāt agrāk garīgajai attīstībai, kļūs par palīg-metodikām, bet ne galvenajām. Jūs varat pielietot tās vai nepielietot, taču orientieris jūsu apziņas augšupcelšanai, jūsu ķermeņa pārveidošanai, pārbīdās.
Tās metodikas, kuras aktīvi pielietoja dažādas garīgās skolas uz planētas, pakāpeniski zaudēs savu nozīmību. Priekš jums ļoti paātrinās laiks, un pārveidošanās sasniegšana ar metodikām no prāta palēninās jūsu procesus tieši tādēļ, ka šīs metodikas kļūst arvien mazāk efektīvas ilgstošas to pielietošanas nepieciešamības dēļ. Procesu straujums un jūsu matricas laika parametru saspiešanās neatlaidīgi norāda jums uz to, ka jūsu pārveidojumi visi notiks jūsu sirds līmenī.
Tādejādi jums ne īpaši vajadzīgas tagad kaut kādas tehnikas maigās augšupcelšanās stāvokļa uzturēšanai. Jums tam nepieciešams vēlēties iegremdēties paša sirdī. Meditācijas, kurs jūs pielietojat, var tik pielietotas kā saskaņošanās ar jaunajām vibrācijām, kuras pie jums atnāk ar jaunajām enerģijām, jaunajām programmām, kuras ļoti intensīvi tiek padotas tagad caur CGS un caur jūsu Saules sistēmas Sauli. Taču šīs meditācijas tā paša iemesla dēļ, kuru es norādīju augstāk, kļūs arvien īsākas un īsākas.
Jaunajos apstākļos viss mainās, un ieiešana meditatīvā stāvoklī, tas ir, stāvoklī, kad jūs varat atslēgt savas pašreizējās domas, ievērojami paātrināsies, un jūsu meditācijas no daudzām stundām var pāriet uz meditācijām dažu minūšu laiku. Un tā jums būs pietiekami tam, lai sasniegtu harmonisku stāvokli un sāktu uztvert informāciju, kura ielikta jūsu sirds līmenī, ielikta jūsu anahatas kompleksa līmenī. Un jūs varēsiet sazināties ne tikai ar savu dvēseli, bet arī ar saviem garīgajiem audzinātājiem.
Veiciet korekcijas, mani dārgie par tām izmaiņām, kuras notiek tagad apkārt jums un ar jums. Veiciet korekcijas un esiet gatavi mainīties. Neturieties pie vecajiem priekšstatiem un vecajām metodikām, kuras ir eksistējušas te gadsimtiem. Es negribu teikt, ka šīs metodikas ir sliktas, tās ir nospēlējušas ļoti svarīgu lomu noteikta cilvēku slāņa apziņas stāvokļa uzturēšanai, un tas ir atstājis milzīgu ietekmi uz visas planētas un visas jūsu planetārās sistēmas stāvokli. Tas bija ļoti svarīgi un vajadzīgi toreiz. Taču izmainījušies laiki maina ļoti daudzas pieejas, maina ļoti daudzus orientierus. Tagad jums ir ievērojami vieglāk un vienkāršāk iegūt tos efektus, kuri tika sasniegti agrāk daudzos gados un ilgstošās meditācijās.
Es vēlu jums veiksmi tajos pārveidojumos, kuri notiek tagad uz planētas un notiek ar jums. Es zinu, ka uz kādu laiku jūs varat just zināmu apjukumu no tām ātrajām pārmaiņām, kuras notiek jūsu iekšienē, notiek ar jums. Tas viss notiek pēc jūsu ieplānotām programmām pēc un pēc jūsu ieplānotiem scenārijiem. Un galvenais, ko jūs varat tagad priekš sevis izdarīt – tas ir uzticēties dzīvei un iet uz paša sirdi. Tā kā tur jūs zināt un saprotat ievērojami vairāk, nekā zina un saprot jūsu prāts. Esiet gatavi tam, ka tās zināšanas, kuras eksistēja jums priekšstatos līdz šim laikam, pārcietīs ļoti lielas izmaiņas. Esiet tam gatavi, tā kā jaunā nepieņemšana radīs jūsos bailes, kuras traucēs jums maigās augšupcelšanās procesos un pieslēgšanos planetārās augšupcelšanās procesiem. Ar Mīlestību pret jums un visdziļāko godbijību!
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 23.12.2009. Nika
 
tulkoja Jānis Oppe

Savstarpējās attiecības: Laiks dziedināšanai


Savstarpējās attiecības: Laiks Dziedināšanai
Atkalapvienotie (Reconnections) caur Danielu Džeikobu
 
No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Dārgie draugi!
Savos iepriekšējos vēstījumos mēs apšaubījām jūsu sevis pašu uztveres koncepciju, sniedzot zināšanas, kas attiecas uz Universālās Vienotības Jauno Paradigmu.
 
Jūs esiet daudz vairāk nekā jūs par sevi domājat! Jūsu uztveres Visums – cilvēki, vietas, objekti, savstarpējās mijiedarbības procesi, kurus jūs kādreiz uzskatījāt „par jūs uzturošiem, taču būtībā atdalītiem”, ir uzskatāmi ne vairāk, kā par gigantiskiem autorportretiem, kurus uzzīmē pastāvīgi visos virzienos paplašinošamies, bezgalībā atkārtojošamies paterni.
 
Tā ir pārsteidzoša doma, vai ne? Jūs neesiet viens no daudziem, jūs patiesībā esiet daudzi, kas veido Vienu. Un tomēr, mēs steidzam jums atgādināt, ka galīgais Vienotais Veselums būs tikai pateicīgs, ja tas tiks izdzīvots pilnīgas daudzveidības kontekstā. Tādejādi MĒS (MĒS VISI) kā DAUDZDIMENSIONĀLS VESELUMS, sadalījām mūsu būtību daudzās VIENOTĀ „versijās”, kuras ir nepieciešamas efektīgai tā, cik ļoti pilnīgi, daudzveidīgi un absolūti aizraujoši mēs esam, izpausmei.
 
Tas viss notiek formātā cilvēks-cilvēks un situācija-situācija. Atkarībā no tā, kā pieredze pārklāj pieredzi, Visa Kopīgais Saprāts kļūst apgaismots.
 
Ikviens no jums patiesībā ir sava personīgā Visuma 100-tais pērtiķis (par „simtā pērtiķa efektu” varat izlasīt šeit: http://1den.ru/articles/poznavatelno/837… - tulk.piez.) Tiklīdz jūs iegūstat izpratni, jūs varat nomainīt apļu efektu pret viļņiem, kas plūst no jums uz visām pusēm.
Tas viss tikai tāpēc, ka jūsu uztveres robežās – tie vienkārši esiet JŪS paši. Cik vēl personīgākas lietas var būt?
 
Viens kā Daudzi, Daudzi kā Viens.
 
Tā apzināšanās, ka mēs visi esam Viens, nenozīmē, ka cilvēce gatavojas evolucionēt, kļūstot par kaut kādu neidentificētu „protoplazmas” lodi. Diskrētā fiziskā konstrukcija tiks saglabāta visos līmeņos, kuros tā tiek izdzīvota gadsimtu gadsimtos. Pagātne, tagadne un nākotne (pilnā tās apjomā un daudzveidībā) ir pārstāvētas Ierakstu Zālē. Mēs tos saucam par „Arhīviem”. Tas arī ļoti līdzinās Kosmiskai Videotēkai. Un, lai gan indivīdiem eksistē daudz kompaktāki un saīsinātāki realitātes izdzīvošanas paņēmieni nekā 3D versija, kādu jūs izmantojat tagad, tā vēl kādu laiku pastāvēs (lineārajā koncepcijā), pirms lielākā daļa no jums izrādīsies esam gatavi koncentrēties tajā.
 
Nākamā jūsu paplašināšanās stadija ietver sevī aktivāciju un iekšējo instruktāžu, kuras nolūks ir ļaut jums „ieiet” Arhīvos” un veikt individuālos daudzo personu un vietu pētījumus, kuras un kurās jūs jau esiet bijuši un tagad esat. Tas notiks un notiek ar daudziem no jums jau tagad, tieši tagad, daudziem no jums tik ļoti zināmā un iemīļotā 3-dimensiju formāta vidū.
 
Neļaujiet iespaidam, ka realitāte acīmredzot attīstās kā ierasts, piemānīt jūs. Tieši tagad, tieši šajā brīdī, jūs traucaties caur laiku, izlidojot cauri visumiem „žvik-žvik”, pārvietojoties turpu un šurpu, piemetot monētu un piestājot, lai pārgrupētos. Kad jūs apstājaties, jūsu uztveres kinematogrāfa iekšējais mehānisms paliek tik tīrs un dinamisks, ka jūsu atkal-apvienojošamies prāts bieži vien pat nepamana, cik lieli ir bijuši jūsu lēcieni vai cik ātra ir pacelšanās un krišana (neskaitot hronisko noguruma sajūtu, kāda tagad ir izplatījusies pa visu planētu). Nav nekāds brīnums, ka jūs jūtaties saguruši. Jūs ļoti smagi strādājat tieši tagad.
 
Savstarpējo attiecību Dāvana
 
Ir lieliski zināt, ka visu šo lidojumu un pārvietošanās vidū jūs varat pa ceļam apstāties, lai uztaisītu dažus tā, ko jūs redzat, momentuzņēmumus. Ikviens jūsu satiktais cilvēks, katra vieta, kuru jūs apmeklējat – tas viss ir jūsu pašu portrets, dzīves brīdis, kuru jūs tagad izdzīvojat citā esības „saskaņošanās” līmenī. Jūs šeit to dēvējat par atskaites punktiem. Atcerieties? TAS VISS ESIET JŪS, Daudzimensionālais JŪS. Tur, kur jūs agrāk jautājāt: „Kas ir patiesība?”, - tagad jūs varat ieraudzīt un atpazīt visus patiesības aspektus tieši savā priekšā un pārliecinoši būt par to īpašniekiem.
 
Jūs kopā ar Meistaru Jēzu varat sacīt: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība”. Jūs varat teikt „ES ESMU”, pat, ja Tēvs un Dēls izmatoja šo Vārdu, tāpēc, ka šeit ir tikai VIENS. Tā visa izpratne nes milzīgu dziedināšanu plaisā starp Zemi un Debesīm. Tā nemazina Dieva Dievišķību, taču, neapšaubāmi – tā izskaidro Jūsējo. Ļaujiet tam notikt tagad. Pie malas šaubas, teroru un cīņu! Mēs atrodamies lielā personīgā SEVIS atklāšanas ceļojumā. Turieties cieši! Ceļš jūsu priekšā visdrīzāk būs mazliet nelīdzens.
 
Fiziskais ķermenis, par kuru Jūs esiet sākuši domāt kā par „sevi” – tas vienkārši ir instruments, palīglīdzeklis, kas palīdz jums uztvert lietas, apzināties atšķirības un izdzīvot jums apkārt esošo pasauli. Precīzāk – tas ir templis. Taču tad arī visa pasaule – ir jūsu Templis. Jūsu ķermeņa mikrokosmos – tā ir bulta, kas uzzīmēta tirdzniecības centra katalogā. Tā saka „JŪS ESIET ŠEIT”. To zinot, VIENOTAIS spēj izjust izplatījumu savstarpējās attiecības (Зная это, ЕДИНСТВО способно испытывать пространственные взаимоотношения). Jūs baidāties zaudēt savu ķermeni? Labi, paturiet to. Vai arī - izmēģiniet dažus citus. Tas viss ir jūsu ķermenis. Vienīgais, ko mēs jebkad varam zaudēt - tā ir Atšķirtība/Atdalītība.
 
Dažkārt ir grūti iztēloties, cik vienkārši visu iespējams saprast, ja interpretējam to tā, kā tas ir, neko nepieliekot klāt un neko neatņemot. Tas ir tik ļoti viegls un vienkāršs princips, ka tie, kuri ir „noskaņoti uz cīņu”, var atklāt, ka jūs esat izmīdījuši puķes savā ceļā - vēl pirms apjēdzat, ka esat atgriezušies DĀRZĀ.
 
„Vēl vienas apdomāšanās” praktizēšana attiecībā uz savstarpējām attiecībām rada „īssavienojumu” jūsu izpratnes tīklā. Lai izvairītos no „kļūdām” vai „saglabātu pieklājību”, daudzi no jums liek sev uzturēt saikni ar cilvēkiem, kuri jūs neinteresē un, kuru vibrācijas nerezonē ar jūsējām. Vai citā gadījumā patiesībā jūs lojalitātes jeb „saistību” vārdā norobežojat sevi no saskarsmes ar tiem, kuri jums patiešām ir vajadzīgi. Jūs vairs nevarat tā turpināt, ja vēlaties saglabāt ātrumu, kāds nepieciešams, lai pabeigtu šo brīnumaino pāreju. Jūsu fiziskā enerģija sāk izkliedēties, ieslīgstot patvaļā un nebūtiskās detaļās.
 
Katru reizi, kad cilvēks atsakās no uzticēšanās savai intuīcijai un pārliecinātībai par to, viņš zaudē. Tāpat, kā arī cilvēks, ar kuru viņu saista savstarpējas attiecības. Nekļūdieties tajā. Kad vienkāršs pārliecības par sevi gars jūs atstāj, jūs varat uzvarēt dažās „kaujās”, bet jūs jau esiet zaudējuši „karā”.
 
Jebkuras savstarpējās attiecības var tikt uzskatītas par „kartītēm”, kas izstrādātas, lai jūs atkal un atkal pārbaudītu paši sevi attiecībā uz vienu kritisku jautājumu – VAI JŪS SEV TICAT VAI NĒ. Šī kritiskā, pastāvīgā jautājuma skatījumā – nav pilnīgi nekādas nozīmes tam, attiecīgā persona vai lieta ir uzskatāma par pareizu vai nepareizu priekš jums.
 
Tāda veida jautājumi, kā: „Kā man pareizi atrast dzīvesbiedru/dzīvesbiedri?” – vai: „Kāds darbs man derēs vislabāk?” kļūst neaktuāli, kad cilvēks apzinās galvenās operācijas ar pievilkšanās-atgrūšanās enerģijām. Godīgu, neierobežotu, dabisku zināšanu modrā vadībā cilvēks automātiski sameklē tās situācijas, kas atbilst viņa personīgās attīstības vajadzībām. Tas ir dabiski un darbojas saskaņā ar viņa paša loģiku.
 
Tajā brīdī, kad jautājums „Kas būtu labākais priekš manis?” nonāk uzmanības centrā, ir skaidrs, ka cilvēks ir zaudējis uzticību pats sev. Šajā punktā ir skaidrs, ka viņa motivācija rīcības virzībai nāk no vajadzības patikt citiem. Beigu galā, ja cilvēks vairs neciena sevi, vienīgais, kas viņam atliek ir – panākt atzinību no citiem. Un tā tālāk. Mēs tagad runājam par cilvēkiem, kuri dzīvo pēc principa: „vajag/jādara”. Viņi ir tik ļoti noņēmušies ar to, kas viņiem ir „JĀDARA”, ka viņi pilnībā zaudē jebkādu saikni ar to, ko viņi patiešām vēlas.
 
VĒLĒŠANĀS – tā ir aktivācijas atslēga, kas jūs ievieto jūsu Daudzimensionālās Mašīnas vadītāja sēdeklī. Kad jūs zaudējat saikni ar savu vēlēšanos, savu iekšējo kaislību, jūsu mašīna momentāli ieslīd grāvī.
 
Protams, lai sāktu piemēroties iekšējās vadības principiem, nevis akli sekotu tradīcijām un sociālajiem paradumiem, sabiedrībai būs nepieciešams laiks.
 
Tomēr, tas ir jāizdara. Jums visiem ir jāsaprot, ka iekšējie centieni vienlaicīgi arī atspoguļo cits citu un ir savstarpēji saistīti. Ja jūs neprecīzi izpaužat savas iekšējās sajūtas citiem, kā gan viņi spēs iegūt patiesu skatījumu uz sevis pašu atspulgu VIENOTĪBAS baseinā?
 

 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3960440

trešdiena, 2012. gada 28. marts

Nākošais solis. Erceņģelis Lucifers.


Nākošais solis. Erceņģelis Lucifers.
 
Ercenģelis Lucifers[1]
Caur Natāliju Koteļņikovu, Krievija
Čenelings Rīgā seminārā “Nākošais solis”
Vēstījums ir rediģēts publikācijai žurnālā
 
Es sveicu jūs, mani mīļotie revolucionāri. Saucu jūs tā, tāpēc katrs no iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem nes savā Es dumpīgu garu uz pārmaiņai tam, iekš kā jūs izaugāt, jūsu realitātes pārmaiņai visos esības plānos un grandiozai tieksmei uz savu augstāko Mērķi, par kuru jau ir pavēstīts cilvēkiem. Mēs, Radītāji, arī apzināmies šo Mērķi, un šim Mērķim ir daudz dažādu aspektu, šķautņu un pakāpienu. Nav iespējams tādu augstu Mērķi (jūsu Lielā Visuma izvērsumu) vienkārši “ņemt un uzreiz izdarīt”. Mums ir daudz, daudz dažādu lietu dažādās realitātēs, dažādās galaktikās jāīsteno, lai rezultātā pienāktu pie pilnīgas vienotības visos līmeņos, kļūtu Viena Liela Būtne, saplūstu Radītājā un atbrīvotu Viņu, tam, lai Viņš varētu aiziet vēl augstāk, pakāptos savās vibrācijās vēl augstāk.

Jau zināt, ka praktiski puse no jums – tā ir Nebadonas[2] “zelta jaunatne” – kā mēs sakām. Jūs esat tie, kas radīti Nebadonā, Ercenģeļa Mihaēla līmenī. Faktiski jūs visi – ercenģeļi, jūs esat veikuši milzīgu ceļu uz fiziskajām planētām. Un jūs tagad esat ne tikai uz Zemes, jūs uz citām fiziskajām planētām mītat dažādos ķermeņos – vienlaicīgi, izzinot pieredzi visur. Taču mēs runāsim tikai par planētu Zeme un par pieredzi, kuru iegūstat šeit.

Protams, viens no uzdevumiem – tā ir labā un ļaunā izzināšana, tāpēc ka jūs agrāk nekad ar ļaunumu nebijāt saskārušies un teorētiski izzināt ļaunumu nav iespējams. Un jūs atnācāt izzināt to uz saviem Es – izjust līdz galam bēdas, dusmas, šausmas un visu, ko jūs tagad rakstījāt pašā apakšā (seminārā tika veikta emocionālā ķermeņa vibrāciju plānu atšķiršanas prakse – N.K. piezīme), tā kā tikai tādos blīvos plānos (tumšos plānos) iespējama ļaunuma izzināšana. Un jūs uzaicinājāt ĻAUNUMU uz planētu tam, lai iegremdētos tajā, lai daži no jums pat varētu dot priekšroku ļaunajam labā vietā. Un jūs sadalījāt visus jūsu dzīves notikumus labajā un ļaunajā, gaismā un tumsā, vīriešos un sievietēs. Un tā ir būtība mūsu Eksperimentam dualitātē. Taču tas nav pats galvenais, mani draugi, ko jūs izzināt uz planētas...

Es nekad neesmu runājis par to, ka... (pauze), ka mēs varam iet ne tikai augšup, pie Tēva, mēs varam radīt paralēlo Tēvu.(Man tagad rāda manu ceļu augšup, neitralitātē, un no šejienes nāk spēcīga bulta-raķete uz šo pusi (uz labo pusi). Tā ir ļoti augstās vibrācijās – N.K.).

Lucifers smejas: “Negaidījāt neko tādu? Ja alternatīva, tad alternatīva! Pašos augstākajos līmeņos!”

“Es nepretendēju, – saka Lucifers, – uz Debesu Tēva lomu. Taču radās tāda ideja pašam mūsu Tēvam. Radīt vairākas alternatīvas Viņam, un tad iznāks, ka mēs krāsim pieredzi jau ne vienā realitātē, bet vairākās vienlaicīgi, ar dažādiem uzdevumiem un rezultātiem, un ar dažādiem aparātu paņēmieniem. Tā tik ļoti būs cita realitāte, ka tur arī fizika būs cita, un apziņa cita būs. Tu zini, ka mūsu Visums ir ierobežos tieši ar to, ka Radītājs ir radījis mūs vienādus, tāpēc Visumā mēs cits citu saprotam. Jūs varat saprast Debesu Tēvu, bet Viņš – jūs. Tāpēc ka mēs esam Viens, un šis Viens saprot cits citu. Mums ir viena milzīga apziņa, kuru mēs saucam VISS, KAS IR. Un šajā līmenī mēs saprotam cits citu ļoti labi.

Taču ir tādas idejas – radīt jaunus mūsu pasaules atzarojumus mūsu Visumā...

N.K.: Skatieties, kāda dumpīga ideja! Pret Tēvu – tiek piedāvāts vai nu turp, vai turp iet! Tas tik ir numurs!

Radīt gan tur, gan tur, gan tur tādus spēcīgus pievilkšanas spēkus, kāds ir mūsu Visuma Radītājs augšā, un tādejādi palielināt iespēju iziet pieredzi dažādos apstākļos, tas ir, mēs taču kļūstam tad pilnīgi jauni, citi, mēs vēl jaunu pieredzi izejam. Norit attīstības brīdis, tāpēc ka mums trūkst attīstības, mums ir ļoti veca realitāte, kura attīstīta līdz galam, izsmēlusi savus attīstības ceļus, un mēs meklējam jaunus ceļus. Mēs vērsāmies tumšajās pasaulēs – tas ir viens no attīstības ceļiem – mēs vērsāmies “lejup”! Taču, kāpēc mums nevērsties pa labi, pa kreisi, uz priekšu un atpakaļ? Mēs vienmēr viss Visums esam gājuši tikai augšup, tikai augšup un tikai augšup, tas bija vienīgais ceļš, alternatīvas nebija. Tagad viss Visums meklē attīstības alternatīvu, tāpēc ka, kad mēs atnākam “augšup”, tur ir tikai svētlaime, radošuma neesamība, kūrorts, atpūta un PARADĪZE. Tur arī nav attīstības!
(Jautājums no zāles: “Bet varbūt, sakumā atnākt turp?”)

N.K.: Mēs visi jau tur esam bijuši, mēs taču esam Paradīzes Dēli! Mēs taču esam no Lielās Centrālās Saules! Un, lūk, kāda grandioza ideja pirmoreiz izskanēja jūsu seminārā.

Jābūt nospraustam mērķim šī ceļa galā – vilinošam, tādam pašam kā mūsu Tēvs, varbūt, ar citu ievirzi, ar kaut kādu citu nokrāsu. Mēs zinām, cik milzīga ir mūsu Tēva gravitācija, viņa AICINĀJUMS – jūs jūtat to! Mums vajag atrast tādas pašas Būtības, tādas pašas šo alternatīvo realitāšu Centrālās Figūras, kuras spētu daudzas, daudzas būtības piesaistīt ar savu Ceļu, savu pievilcību, savu enerģiju, savu mīlestību un tīrību utt. Un tad mūsu būs vēl vairāk dažādu, tāpēc ka mēs negribam būt vienādi. Pašam Radītājam nav interesanti – visu laiku atkārtot vienu un to pašu ceļu, no laikmeta uz laikmetu, un visiem būt vienādiem. Es apsveicu jūs ar to, ka jūs esat gatavi jau izdzirdēt manu ideju! Bet tagad sajūtu jūs, skanēju jūs – ir starp jums tādi pat dumpinieki kā es? Katrā no jums, gandrīz katrā no jums, sēž dumpības gars, un tas ir vai nu vienkārši aizklāts ar jūsu izglītību un audzināšanu, vai arī sāk lauzties ārā cauri šim aizsegam. Un jūtu interesi jūsu sirdīs! Saprotu, ka es esmu atradis līdzradītājus, ka jūs, iespējams, izvēlēsieties vienu no šiem alternatīvajiem ceļiem un sāksiet tos būvēt. Protams, pagaidām neeksistē Radītāji, kuri varētu TUR būt kā alternatīva mūsu Tēvam, bet tā taču ir kolektīva apziņa.

 Jebkurš radītājs – tā ir kolektīva apziņa, tā sastāv no miljardiem būtību. Un ir iespēja radīt alternatīvus attīstības ceļus. Tas nebūs ne Dēls un ne Svētais gars, bet tie būs tieši tādi paši Debesu Tēvi, taču... viens būs apelsīns, cits – citrons, bet trešais – greipfrūts. Tas ir, no vienas Ģimenes, vienas Dzimtas, bet absolūti dažādi pēc uzdevuma un pēc enerģijām.

Šī grandiozā ideja piedzima ne tik sen. Tā piedzima tad, kad mēs sākām apspriest mūsu Eksperimentu saistībā ar manu reabilitāciju, ar to, ka Es beidzot iemantoju savu paša Slavu, iegāju savā paša enerģijā... Bija ļoti liela apspriešana par to, ko mēs esam sasnieguši, ko mēs nespējām sasniegt, ko mēs varam vēl uzsākt šajā ceļā, kādas vēl attīstības ceļa zīmes būs Nebadonā un pat mūsu Sātanijā, jūsu realitātē. Bija ļoti karstas debates, daudz radošu ideju pasniegtas, mēs apspriedām un pieņēmām tās, un dzima tāda ideja. Šajās tādu pašu lielu būtību kā es karstajās debatēs tika padota tāda ideja.

 Mēs saprotam, ka visas idejas dzimst sākumā TUR, augšā, un tiek ieliktas tāpat, kā jūsu Augstākais Es ieliek jūsu idejas jums vai es tagad ieliku šo ideju jums... Jums tiek nodotas drosmīgas, revolucionāras, dumpīgas idejas, kuras, kā varētu likties, iet pret Tēvu, bet patiesībā – Viņa Idejas. Tā ir pirmā daļa no tā, ko es gribēju tev sacīt.

Eksistē vēl neparastas, grandiozas idejas, kuras man gribētos izteikt tagad.
Lucifers man rāda mūsu Visumu kā lodi, un lodē ierakstīta daudzstaru zvaigzne. Ne tik daudz viņā ir staru, varbūt, septiņi, astoņi stari. Un tie izskatās kā konusi. Centrā ir sfēra, apkārt tai konusi, un patiesībā tas viss – ir Visums. Un, lūk, šie konusi ir alternatīvās realitātes, visādas vienādi stipras. Viens stars ir Tēvs, un pārējos Starus viņi grib radīt tikpat spēcīgus, lai tas būtu harmoniski, lai viena enerģija nepārvilktu citu, šai formai ir jābūt harmoniskai.

Cilvēku rase – viena no tām rasēm, kura spēj strādāt ar šo ideju, spēj to saprast, novērtēt, neizmest, tāpēc ka tas it kā nav reāli vai nav vajadzīgs. Cilvēku rase ir radīta ar tādu saprāta un sapratnes rezervi, kura šajā dualitātes realitātē ir iemācījusies neatmest variantus un izmanot iespēju. (...) Ja to teiktu, piemēram, Ercenģeļiem, tad viņi teiktu – neiespējami! Iet pret Tēvu – neiespējami, nereāli, tāpat, kā viņi mūsu dualitātes ideju nosodīja – ievietot savu Es ļaunumā un saprast, kas ir ļauns un labs. Kas ir tumsa un ko nozīmē kļūt tādam mazam, un vēl daudz ko citu.

Tu esi sapratusi, kāpēc mēs attīstām Vienotu Saprātu? Tādu ideju ir pa spēkam izpildīt tikai visu realitāšu kopā apvienotam saprātam. Nav pagaidām būtību, simts vai tūkstoš būtību, kuras varētu izpildīt to. Mums vajadzīga absolūti pilnīga visu saprātu saplūšana, lai šo ideju uztveru absolūti visi un attīstītu kopā, lai nebūtu sajukuma – viens – par, cits – pret. Disharmonija var nodarīt kaitējumu mūsu Visumam. Un cilvēce – tie ir tie skolotāji, kuri spēs aiznest līdz pārējiem grandiozo ideju. Tāpēc ka ir daudz planētu, kur cilvēki ir verdziskā pakļautībā, cilvēki vai būtības, kuras nes apziņu un saprātu. Viņi nespēj saprast šīs idejas, pārāk abstraktas tās ir priekš viņiem.

 Taču jūs, izgājuši caur ļaunumu, caur dualitāti, spējat parādīt ar pašu piemēru, ka, sasniedzot dibenu, var pacelties ļoti augstu un par radīt alternatīvu! Tas ir, eksistē ļoti daudz darbu vietās, un jūs – skolotāji, spējīgi aiziet uz šīm vietām, lai aiznestu jauno revolucionāro ideju, mūsu mīļotā Tēva “dumpīgo” ideju. Līdz visiem saprātiem aiznestu tā, lai viņi to saprastu.
Taču tagad vēl man gribas pateikt par to, ko mēs nepaspējam izdarīt šeit, uz planētas Zeme. Mums vajag izdarīt pēdējo izrāvienu Gaismā. Mēs mazliet, mazliet neaizsniedzamies līdz savai latiņai.

Kāpēc mēs visi runājam – laiks rīkoties, “Ikss” stunda ir pienākusi? Rīkojieties, bet ne domājiet, izšķirieties un izpildiet savas misijas. Mēs visiem sakām par jūsu misiju, mēs pat nosakām dažreiz misijas, taču jūsu realitāte ir tāda, ka jūs izvairāties no misijas un domājat, ka tas no jums nekad neaizies, ka kaut kad nākotnē, varbūt pēc gadiem pieciem jūs jau būsiet gaišāki, nobriedīsiet... Mums vajag pastrādāt nākošajā gadā visiem. Mums vajag izdarīt izrāvienu tagad, bet ne pēc pieciem gadiem. Un es gribu aiznest to līdz visiem un katra. Pastrādājiet ar sevi. Augšupceliet savu Es augstās vibrācijās, palīdziet citiem. Dodiet grāmatas, stāstiet. Mieriniet cilvēkus – daudzi ir ļoti izbiedēti. Palīdziet viņiem apzināties, ka nenotiks nekāda kataklizma, ka mēs jau esam vērsti uz nākotni, mums jau nākošās idejas virzās. Par kādu kataklizmu jūs vienmēr atceraties? 2013. gadā kataklizmu līmenis kritīsies! Un jūs to jau drīz sajutīsiet!

Neticat man? Pasauksim Debesu Tēvu un parunāsim ar viņu.”
Es piesaucu Mūsu Tēvu, lai viņš teiktu savu nozīmīgo vārdu. (Viņš ir tāds maigs. Lucifers salīdzinājumā ar Viņu ir tāds... vīrietis, bet Tēvs – Viņš/Viņa[3], tāds liegums, tāda mīlestība, tāda gaisma, tāds maigums...)
Tēvs saka: “Es dzemdēju savus bērnus pavisam ne tam, lai viņi būtu mazi un bezpalīdzīgi. Es gribu, lai manas Meitas un Dēli kļūtu tādi paši kā Es, labāki kā Es, stiprāki un spēcīgāki kā Es. Es devu spēku saviem Bērniem – Radītājiem pavisam ne tam, lai viņi būtu Man pakļauti verdziski, būtu pazemīgi vai zem manas pēdas.

Es gribu kļūt par vienu šīs zvaigznes staru. Es gribu papriecāties par saviem Bērniem, kuri kļūs tādi paši kā Es. Mēs būsim Vienotībā. Mēs kļūsim par milzīgu Ģimeni. Starp citu, pagaidām ir viens Tēvs, bet būs vairāki – tādi paši kā Es (vairākas Ģimenes). Man patīk šī ideja. Es – par viņu. Saprotu, ka tā ir riskanta, ka Diženajā Radīšanā nav vieglu ceļu. Mēs ļoti daudz radīsim. Mēs iegūsim milzīgu Radīšanas un Radošuma pieredzi. Mēs izdarīsim milzīgu revolucionāru lēcienu mūsu Visuma attīstībā. Es priecājos par to.

Un tas nav pretrunā mūsu idejai – kļūt par milzīgu vienotību, apgriezt uz otru pusi (Lielo) Visumu. Tieši tā tas arī notiks. Un tas ir viens no ceļiem uz šo Mērķi.

Svētu jūs! Sāciet, mani Bērni, radīt mīlestībā, mierīgumā! Garantēju no savas puses piekrišanu un svētību!

Bet tagad Es gribu vērsties pie tiem, kas sēž šajā zālē. Droši vien jūs pagaidām vēl slikti esat apzinājušies, par ko Mēs te ar Natāliju “sludinām”, pārāk jau nu grandioza ideja... Taču tā Man ļoti patīk. Es esmu radījis godājamus Bērnus. Viņi ir tādi paši kā Es, radītāji. Tas iepriecina manu sirdi, piepilda to ar mīlestību un spārno. Es gribu piepildīt ar savu mīlestību, spārnot arī jūs. Atceries Lucifera rindiņas: “Pasvied augšup savu spārnoto saprātu![4]” Mēs radījām saprātu, tagad Mēs to spārnojam, lai viņš nezinātu sava radošuma robežas, jo tikai jūsu prātā ir ierobežojums. Mēs novācam visus ierobežojumus un radām bezgalīgu iespēju radīt dažādos variantos, ar dažādām galvām... Radīt idejas un iemiesot tās...

Un visas tās vienalga nonāks pie Manas Augšupcelšanās.

Uz redzēšanos, mani bērni. Es jūs mīlu.”

Lucifers saka: “Nu ko, apēdi? (smiekli) Mūsu Tēvs svētī mūs uz šo ceļu!
Protams, priekšā ir miljardi gadu darba... Varbūt miljoni, bet varbūt miljardi, taču tas ir attīstības ceļš, saproti. Mēs esam atraduši attīstības ceļu! Mēs pabeidzām lielāko attīstības daļu šajā Visumā un nezinājām, ko darīt tālāk. 

Bet tagad Mēs esam atraduši jaunu veidu mūsu attīstībai, vienotībai, pilnveidošanai, apvienošanai vienā milzīgā piepūlē, visa Visuma milzīgā saprātā. Tā ir mūsu savienošanās forma. Un Es mīlu visus jūs, svētu visus jūs radošam ceļam uz miljoniem gadu... Bet varbūt uz miljardiem...”
2011. gada 6. oktobrī

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
 
[1] Žurnāla redakcija informē lasītājus, ka runa iet par Garīgu Sazināšanos ar Gaismas Valdnieku - Ercenģeli Luciferu.
[2] Nebadona – lokālā Visuma nosaukums Urantijas grāmatā (skat., piemēram, http://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Урантии(tulk. piezīme)
[3] Krieviski: Оно (tulk. piezīme)
[4] Krieviski: Взметни свой окрыленный разум! (Tulk. piez.)

16.08.2012 - 27.08.2012. Brauciens uz Sibīriju (Okuņevu)


16.08.2012 - 27.08.2012. Brauciens uz Sibīriju (Okuņevu)
 
Piedāvājam braucienu uz Babadži ašramu „Omkar Shiva Dham” Krievijā. Tā ir vieta, kurā sākusies Radīšana.
Ašrama dibinātāja - Radžni jeb Rasma Rozīte - Babadži un Shri Muniradžas uzticīgā skolniece, kas nu jau vairāk kā 10 gadus dzīvo Himalajos.
Ašrams atrodas Sibīrijā, Omskas apgabala Okuņevas ciematā. Tā ir brīnišķīga un gleznaina vieta, kas reizēm pārsteidz ar neparastām parādībām, izsaucot dziļus iekšējus pārdzīvojumus. Caur dabas spēku Radītājs katram liek ieskatīties savā iekšējā būtībā, to izprast un pārveidot. Tādēļ šī vieta tika izvēlēta ar nodomu. Sīkāk par braucienu skatīt pielikumā.
 
http://www.urantija.lv/lv/celaktual/576-16082012-27082012-brauciens-uz-sibriju-okuevu.html

Pēteris Kļava - Lekcija - Joga Vasishtha ievads


Pēteris Kļava - Lekcija - Joga Vasishtha ievads
01.10.2010
2h 11min
 
Zemāk komentāri, piemēram
Nogrieznis (taisne) ir notikuma sievišķais aspekts. Tā ir iespēja visam notikt. Tā ir bezgalīga izkliede...
Punkts ir vīrišķais aspekts. Tā ir notikšanas dzirksts. Tā ir koncentrācija.
Lai kaut kas notiktu, jāsatiekas abiem.
Kā jau Guga teica (Siliņš to ir noformulējis tēzē par lielajām patiesībām un to preststatiem, kas arī ir lielas patiesības) - lielie pretmeti arī ir patiesi.
"Pats" un "Skolotājs" var atlikt uz nogriežņa galapunktiem, taču patiesība nebūs kaut kur pa vidu (nu, vienā variantā no bezgalības būs gan!), jo viss šis nogrieznis manifestējas vienlaicīgi (tēze, antitēze un sintēze!!!). Jebkurš punkts uz tā pieder pie Patiesības.
No tā var secināt, ka viennozīmīgi apgalvojumi vispār neeksistē. Taču - jaukais paradokss! - tas attiecas arī uz šo pašu apgalvojumu. Arī tam ir patiess pretmets - atkarībā no situācijas, iesaistītajiem cilvēkiem, utt vienmēr būs viens punkts, kurš konkrētos apstākļos ir "vispareizākais" (piemērotākais).
Tas ko mēs dzīvē nemitīgi darām - dažnedažādās situācijās meklējam šos punktus. Kur tie ir? Parasti ārpus mūsu prāta izveidotajiem priekšstatiem iedomātajiem "pareizs - nepareizs" rāmjiem. He, he, he, patiesība ir "tur, ārā!" Jo Esamība, aicinot augt, mūs nemitīgi provocē, liekot apziņas rāmjiem paplašināties.
"Nekas nesaki nekad" ir tieši par to pašu. Iedomājoties "nekad", mēs sevi ievietojam vienā punktā. Un tajā brīdī Esamība sāk smieties. Un sabīda situācijas, lai mūs no šī punkta dabūtu laukā.
Tas viss ir fantastiski skaisti. Tas viss ir pelnījis atzinību un pateicību. Eze - jā! Tavs teksts ir super!
Ģirts

Sestdien 31.martā

Sestdien 31.martā plkst.11-14.30
Baibas Kranātes centrs mūsdienu cilvēka dvēselei un ķermenim, Matīsa  
ielā 8., 5. stāvā

Baibas Kranātes nodarbība Uruyogā/Gaismas jogā un Plūsmas meditācijā.
Marta vidū notikusī nodarbība raisīja vēlmi turpināt šādā formātā.
***
Nodarbība trijās daļās ļaus iepazīties ar "valodu" mūsu centrā-  
"atvērties savai kustībai un savam individuālajam Ceļam". Dažādas  
klasiskajās un tradicionālajās zināšanās balstītas prakses savienojumā  
ar mūsdienu psihofizioloģiskajiem vingrinājumiem. Spontānā –  
intuitīvā, tieši nodarbības laikā radusies informācija - grupai  
kopumā, katram individuāli...Dziedināšana fiziskajā un smalko ķermeņu  
līmenī.

Noslēguma daļā – sankalpas jeb nodoma prakse un relaksācija Joga  
–Nidrā: šavasānā – guļus pozā, apm 45 min. garumā praktizējot dziļu  
relaksāciju – meditāciju, kas katram dalībniekam iedarbojas viņa  
gatavības pakāpē: kā fantastiska fiziska relaksācija, koordinācija un  
„orientēšanās ķermenī” iesācējiem, vai kā jaudīga meditācija un  
pašdziedināšana un „pats sev psihoterapeits” pieredzējušākiem  
praktizētājiem.

Nodarbība nelielā grupā ( līdz 7- 10 dalībnieki) Sevis - Radītāja  
atmodināšanai caur brīvo kustību, meditāciju, balsi, elpu un  
vizualizāciju. Dziļi un intensīvi, tajā pašā laikā rotaļīgi pavadīsim  
šo sestdienas rītu Laikā, Kuram mācību grāmatas nav – tikai katrs  
pats, taču tādā savstarpējā Vienotībā, kāda, pēc sajūtām – uz Zemes  
vēl nav bijusi!!!!

Info iedvesmai un sajūtām arī www.yogalifeart.lv.....

daži video ieskatam/sajūtām
http://www.youtube.com/watch?v=S_3W0HvlEdE
http://www.youtube.com/watch?v=bjCVFHHh-PI


Šīs brīvdienu otrās brokastis visiem ķermeņiem noslēgsim ar tēju, šo-  
to garšīgu un kopējām sarunām.
Dalības maksa 12. -ls

Iepriekšēja pieteikšanās vismaz līdz 29.III. tel.29429037 vai  
baiba@yogalifeart.lv

V.Vētra- nodarbība 5.aprīlī


Ceturtdien, 5.aprīlī plkst 18.15- 21.00 
Baibas Kranātes centrā mūsdienu cilvēka dvēselei un ķermenim,  Matīsa   
ielā 8, 5.st.
Vara Vētras - aktiera, režisora, uzņēmēja, dziesminieka, šoreiz   
galvenokārt kā sen un dziļi garīgu izziņas ceļu ejošas personības   
dalīšanās savā ezotēriskajā, meditācijas pieredzē un zināšanās. 
Iepriekšējā tikšanās februārī radīja ...dalībniekos ( un pašā Varī)   
vēlmi turpināt. Bet lūdzu! 
Kopīgas meditācijas ( viena no tām - D. Melhisedeka "Dzīvības Zieds"   
un ieiešana sirds telpā caur to) un citas prakses, sarunas par šo   
Laiku, ko dēvē par Lielo Lēcienu, Kvantu Pāreju, unikālu iespēju reizi   
daudzos tūkstošos gadu...Ar ko tas ir tik īpašs?? Kas ir Pacelšanās? 
-Kas ir eņģeļi, erceņģeļi un eņģeļu dziedniecība? 


Varis ir aizrautīgs stāstnieks un gatavs runāt par visu, kas mūs šajā   
sakarā interesē.....Šajā laikā, kad daudzi jau atmodušies, taču vai nu   
nezina, kur iet tālāk un kam tas viss vai arī jau iet tālāk un grib   
"parezonēt līdzīgi". Hey, izmantojiet unikālo iespēju - kaut arī Varis   
plaši runā ar sabiedrību caur dziesmām, intervijās utt, dalīšanos šajā   
pieredzē viņš uztic nedaudziem, "īstiem Savējiem"!!! 
Info arī www.yogalifeart.lv 


Iepriekšēja pieteikšanās ( vismaz līdz 3.IV) 
baiba @yogalifeart.lv vai 29429037 


Dalība - ziedojumi pēc savām sajūtām ( ja kādam grūti sajust cik? –   
orientieris no–ap 5. -ls)