otrdiena, 2011. gada 15. novembris

Lorena Gorgo Pārcelšana _ Atdzimšana2011.gada 8.novembrī
No krievu/angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Būtiska piezīme. Šis vēstījums ir kodēts ar noteiktām frekvencēm, kuras Plejādiešu Augstākā Padome (PAP) lūdz mani nodot tiem, kuri ar viņiem rezonē. Tas nozīmē, ka enerģijas, kas ietvertas šajā rakstā, aktivēs, paātrinās jūs un/vai izlīdzinās jūs ar Avota Koda frekvencēm. Tiem kodiem, kas ietverti jūsu Dievišķajā DNS. Brīdinājuma vietā: šīs frekvences sevī nes potenciālu, kurš var ievērojamā pakāpē paātrinās jūsu atmošanās un dievišķā plāna aktivācijas procesu.
 
Esmu pārliecināta, ka lielākā daļa no jums jau sajūt, ka mēs šajā nedēļā atrodamies diezgan dziļā pārejā. Plejādiešu Augstākā Padome palūdza mani izdarīt to, ko viņi sauc par īpašu pakalpojumu, un konkrēti, darīt zināmas dažas lielas, kuras, kā viņi uzskata, mums būtu lietderīgi zināt. Lūdzu, esiet iecietīgi pret mani, jo es vēl neesmu pilnībā integrējusi šo informāciju, ko cenšos izdarīt, vismaz daļēji, pirms publicēt šo vēstījumu, tomēr tajā ir sajūtama steidzamība, kas mani spiež to ievietot. Kā vienmēr, šī raksta enerģija ir būtiskāka par vārdiem.
 
11/11/11 Sagatavošanās
 
Apkopojot visu šo vēstījumu, vienā vārdā var teikt:
PIETUPIETIESUNSAZEMĒJIETIES!
 
Un, kā to izdarīt?
PAP izspraucās cauri priekškaram mūs tam sagatavojošu vēstījumu par 11:11, sakot, ka mums ir jāpieliek apzināti pūliņi, lai stabilizētu un nostiprinātu pašiem sevi zemes plānā, tāpēc, ka ienāk frekvences, kuras ne vien ir ļoti spēcīgas, bet arī, pēc Padomes teiktā: „burtiski restrukturēs jūsu eksistences fiziskos pamatus, atjaunojot Avota Kodus”.
 
„..Mēs vēlamies, lai jūs saprastu, ka priekšā esošā izlīdzināšanās ir tas, ko jūs esiet gaidījuši. Tas acīmredzot ir visspēcīgākais notikums daudzu gadsimtu gaitā un tāda regulēšana, kas uzlabos jūsu dzīvi visos aspektos”. – PAP
 
No Plejādiešu viedokļa raugoties, portāla 11:11 mērķis ir jaunās cilvēces līderu iekodēšana kā vienotības kristāliskajā režģī – pilnīgās daudzdimensionālās apziņas portālā, tā arī mūsu planētas sirds centrā (kristāliskajā kodolā), kas saīsinās noslēdzošo integrāciju periodu fiziskā ķermeņa izlīdzināšanai. Šī bezprecedenta izlīdzināšanās starp Zemi un tām zvaigžņu būtnēm/Gaismas Darbiniekiem, kuri ir gatavi „ieslēgties”, izraisīs lielus fiziskus un psihiskus atklājumus, par kuriem PAP gatavojas runāt.
 
„Izmaiņas, par kurām mēs runājam, ir psihiskas pēc savas dabas, taču tās arī piedāvā jums iespēju izmantot Zemes spēku, lai virzītos ārpus ierobežojumiem - tīrā mīlestībā”. – PAP
 
No tā, ko es spēju saprast, izriet, ka šī sakrālā pāreja padarīs mūs atbilstošus gan dabas (Zemes) spēkiem, gan arī radīšanas (Kosmosa) spēkiem, kas ne tikai ļaus/aktivēs šo paaugstināto uztveres un tīrās mīlestības sajūtu, par kuru Neredzamie ir runājuši ar mums tik ilgi, bet arī sniegs ietekmes mazināšanos un atvieglošanu tiem īpaši jūtīgajiem, kuri tik ilgi ir gaidījuši, lai sevi līdzsvarotu un atbrīvotos no elektromagnētiskajiem izkropļojumiem, kas daudzus gadus ir bijuši tik daudzu ciešanu avots.
 
„Šī aktivācija ielies/iepludinās jūsu bioloģijā Dievišķos Meistarības Kodus, kas ierodas caur portālu 11:11. Šīs izmaiņas var, protams, tikt izjustas jūsu šūnās, kā nogurums un detoksikācijas diskomforts, taču šī konkrētā aktivācija ir atbildīga par fiziskā un planetārā ķermeņu saikni un rezultātā, izraisīs atbrīvošanos no ciešanām.” – PAP
 
Es dzirdu, ka būs zināms adaptēšanās periods, kas nepieciešams, lai noskaņotu mūsu ķermeņus atbilstoši tām jaunajām frekvencēm, kuras viņi dēvē par 12-to galaktiskās iniciācijas līmeni, taču, sakarā ar mūsu atkalapvienošanos ar planētu, tas būs nieks, salīdzinājumā ar to ceļojumu, kuru mēs esam veikuši, lai tiktu līdz šejienei. PAP šo izlīdzināšanos ar mūsu Māti sauc par sava veida „viļņu drošinātāju”, tādā nozīmē, ka mēs tagad būsim aizsargāti no smagajiem pieplūdumiem/uzplūdiem caur šo enerģiju izmantošanu planetārajā režģī.
 
Piezīme. Tām zvaigžņu sēklām/indigo/zilajiem stariem, kuri nespēja pilnībā sazemēties zemākajās dimensijās (dažkārt) biedējošās elektromagnētiskās neatbilstības dēļ, ko radījuši ģenētiskie implanti trijās zemākajās mūsu organisma sistēmās, mani lūdza īpaši uzsvērt to faktu, ka tagad jau ir pilnīgi droši ieiet savā ķermenī. Planēta ir gatava jums un sniegs jums savu atbalstu.
 
Ir acīmredzams, ka līdz šim brīdim zvaigžņu sēklas/gaismas darbinieki/ indigo, utt. ir kalpojuši tikai par enkuriem šai enerģijai, kas nozīmē, ka mums pašiem bija jāvada šīs līdz smieklīgumam augstās frekvences cauri mūsu ķermeņiem un jāizplata tās pa visu pasauli tamdēļ, lai sazemētu universālās mīlestības vibrācijas uz planētas un palīdzētu Zemei viņas pašas Augšupejā/Pacelšanā. Mēs bijām akupunktūras adatas, kas nepieciešamas, lai atvērtu un stimulētu „Ci” plūsmu caur kristālisko režģi. Taču, sākot ar 11:11 un visa 2012.gada laikā Zeme izlīdzinās ar savu Dievišķo Plānu, kas nozīmē, ka mēs dalām šo mūsu „nastu” ar viņu, kas, protams, padara mūsu darbu mazāk apgrūtinošu. Frāze „daudzas rokas padara darbu „vieglāku”” (kā arī „gaišāku” – vārds light` nozīmē gan `viegls` gan `gaišs` - tulk. piez.) iegūst jaunu jēgu.
 
„Tie, kuri atrodas priekšplānā, iemieso meistarības aktivācijas kodus un izplata tos visai cilvēcei caur planetāro kristālisko režģi, kas atvieglo procesu gan cilvēcei, gan Dižajai Mātei. Tās būs lieliskas pārmaiņas – gan planētai, gan arī tiem, kuri pieder šai savienībai”- PAP
 
Pārcelšana.
 
PAP saka, ka tie, kuri atrodas cilvēces avangardā, drīzumā izjutīs: „bezprecedenta satuvināšanos, kosmiskā saprāta ievīšanos savu zemes ķermeņu iekšienē, kas viņus pārsteigs”. Viņi tāpat arī saka, ka mēs drīzumā nonāksim pie daudzdimensionālās tā sapratnes, kā darbojas šī kosmiskā saprāta spēki, kas ļauj mums saprast daudzas lietas, kuras mēs agrāk neredzējām un nesapratām. Vīzija/redzējums, kuru es saņēmu, parādīja man, ka mēs ieslēdzam savas sirds gaismu, kura no iekšpuses izgaismos visu mūsu būtni, atceļot mūsu spēju mest ēnu, jo visi mūsu dzīves aspekti iemirdzēsies skaidrībā un patiesībā. (...)
 
Iemesls, kura dēļ Padome mums sniedz šo informāciju, ir tāds, ka viņi vēlas apgaismot mums procesu, kuram mēs iesim cauri un, kuru viņi dēvē par Pārcelšanu. Šis process: „ir enerģētiska kristus apziņas nodošana no mūsu Augstākā „Es” trijiem mūsu zemākajiem ķermeņiem. Acīmredzot mēs pārdzīvosim šo procesu līdz portālam 12:12, kad saņemsim noslēdzošo porciju aktivācijas kodu, kuri radīs iespēju mūsu tālākai pilnīgai augšupejai/pacelšanai ķermenī, tīras dievišķības manifestēšanai formā.
 
Man tāpat arī tika teikts, ka no mums tiek prasīta piedalīšanās šajā procesā, īpaši laika periodā no 11/11/11 līdz 12/12/11, tādā veidā, ka mums ir jāpalīdz nodot informācija no viena ķermeņa otram. Tāpat, kā nododot failus datorā, no mums tiek prasīts nodrošināt pienācīgu maršrutu.
 
„Ar to mēs domājam, ka, kad  jūsu trīs zemākie ķermeņi izlīdzināsies ar jūsu Kristus-Avatāra „Es”, jūs pārdzīvosiet pagaidu/īslaicīgu pastiprinātu šlakvielu atbrīvošanu/izvadīšanu. Paplašināšanos, kura jūs katapultēs paaugstinātas sensorās svētlaimes un skaidras apzināšanās stāvoklī. Daudzi no jums jau sāk sajust šīs enerģijas, kuras jūs atdzīvina, kad jūsu ķermeņa šūnas pieņem pilnīgu Kristus-mīlestības mirdzumu. Pēc šīs kulminācijas, tā sacīt, - enerģijas pārliešanās/pārplūšanas kulminācijas, jums būs apzināti jāuztur savlaicīga esība visas šīs lielās paplašināšanās perioda laikā.”- PAP
 
ES tagad ar grūtībām saprotu mentālajā līmenī, ko tas viss nozīmē, izņemot to, ka Septiņas Māsas no izvairījās kaut kā līdzīga pagātnē. Viss, ko es zinu pilnīgi precīzi ir, ka šo zvaigžņu vārtu laikā mums ir stingri jāstāv uz zemes, tāpēc, ka, ja mēs nenovadīsim šo enerģiju pienācīgā veidā, ar to tiek domāts – Zemē, tad, kā saka PAP, eiforijas sajūta var mūs novārdzināt. Viņi arī saka, ka, lai arī tas šķiet pretrunīgi, atbrīvošanās sajūta, kas pavada šo paplašināšanos, var būt pietiekami ekstātiska, un izkliedētības stāvoklis var izraisīt to, ko viņi dēvē par garīgu atsvešinātību. Man šķiet, ka ar to viņi domā zināma veida „aizlidošanu/aizvēršanos” – populāru vairīšanos no īstenības (escapism), kas ir tik izplatīta New Age aprindās.
 
Ir grūti pateikt pilnīgi droši, taču man ir tāda sajūta, ka tas attiecas uz tām lietām, ko Septiņas Māsas  iepriekš pieminēja dažādos veidos: paātrināšanās, sajūsma, gaismas ķermeņa paplašināšanās, pastiprināšanās, patiesības mirklis, žēlastības dāvana, sākums, utt.
 
Tā kā arī es tāpat, kā lielākā daļa no mums, nolieku to visu uz vadošās šo sirreālistisko radīšanas autosacīkšu mašīnas (помещаю все это на лидирующей машине этой сюрреалистической гонки творения), es domāju, ka šim Pārcelšanas procesam sekos „gaismas ķermeņa paplašināšanās”, kuru Māsas mums apraksta, kā „lielas sapratnes paplašināšanos, gaismas/saprāta infūziju, kas pārvieto visu ierobežoto cilvēcisko izpratni, un kas notiek sākumā, kad fiziskais ķermenis mijiedarbojas ar Dievišķo jeb KA ķermeni”, -  kas ir diezgan stipri līdzinās tam, ko PAP saka tagad.
 
Patiesībā, Padome tikai apliecināja to, sakot, ka : „Sākums – tas ir vārds, kuru mēs izmantojām pagātnē, lai aptuveni aprakstītu brīdi, kas notiek  atbrīvošanās no baiļu ķermeņa.
Pārcelšana – tas ir vārds, kuru mēs izmantojam, lai aprakstītu šo procesu – Kristus apziņas apmaiņu, vienlaicīgi mijiedarbojoties garīgajam un fiziskajam ķermenim. Šis ir mirstīgā ķermeņa šablona izšķīšanas un dievišķā ķermeņa šablona parādīšanās periods. Un šeit nav ko baidīties. Tieši pretēji, šajā pārejā jūs gūsiet lielu prieku”.
 
Lai kas un lai kā arī nenotiktu, es gribu pateikt, ka tā ir varena lieta. Par laimi, mums nav vajadzīga mentāla sapratne, lai to izjustu. Un mēs to izjūtam.
 
Zvaigžņu-zemes čakra.
 
Tās ir ļoti spēcīgas enerģijas un, ja tās netiek pienācīgā veidā vadītas, tās var radīt elektriska deficīta un atrautības no Zemes sajūtu, bet ārkārtējos gadījumos – dīvainus fantāzijas lidojumus.”- PAP
 
Lai palīdzētu mums sazemēties šajā nedēļā un laika periodā līdz 12:12, PAP saka, ka portāls 11:11 atnesīs daudz dziļāku kodējuma, aktivācijas un mūsu zvaigžņu-zemes čakras atklāšanas līmeni, kas ļaus nostiprināt saikni ar planētu. Tas sniegs mums atelpu, taču mums tā ir apzināti jāizmanto. (jāatzīmē, ka visas šīs sazemēšanas uzliek papildus slodzi mugurkaulam, kājām, jostasvietai un attiecīgajiem orgāniem un sistēmām, kas attiecas uz saknes, seksuāli-radošo un saules pinuma čakrām). Sāls vannas, stiepšanās/izstaipīšanās, pastaigas dabā un apzināta elpošana var sniegt lielu palīdzību fiziskā diskomforta simptomu noņemšanā. (Turklāt, ļoti lietderīgi ir veikt apzinātu enerģijas pārvietošanu no ķermeņa Zemē).
 
Vienīgais, kas patiešām ir nepieciešams, lai sazemētos – tas ir noturēt mūsu apzinātību par mūsu saikni ar Zemi. Tomēr, ja jūs jūtat, ka ar to nepietiek, jūs variet vizuāli pārvietot enerģiju caur savu ķermeni Zemē, vizualizējot savu zvaigžņu-zemes čakru, kas atrodas aptuveni pēdas dziļumā zem jūsu kājām un, kas savieno jūs ar Zemes Kodolu. Šī saikne darbojas kā sazemējošs vads un piestiprina mūsu enerģētisko ķermeni zemes plānam, izlīdzinot mūs ar zemes elementāļu enerģijām.
 
PAP iesaka mums vadīt šīs kosmiskās enerģija caur vainagčakru, lejup pa mugurkaulu, caur pēdām zvaigžņu-zemes čakrā, kura ar tumši – sudrabaini brūnas virves palīdzību savieno mūs ar Zemes Kodolu. Es neesmu liela meditāciju, vizualizāciju un kaut kā tamlīdzīga, kas prasa papildus sensoros pūliņus, pielūdzēja, taču, ņemot vērā to, kas man tika parādīts, pat es, visticamāk, izmantošu kā palīglīdzekli dažus vizualizācijas paņēmienus.
 
Tiem, kuri dod priekšroku vienkāršībai, es varu ieteikt vienu no manām vismīļākajām absurdi vieglajām tehnikām, kuru es dēvēju par „magnētiskajām kājām”. Es iztēlojos, ka manas kājas – tie ir magnēti, kas stiprinās pie zemes ar zemes kodola pievilkšanas spēku. Lai gan, godīgi sakot, es domāju, ka vislabākās zāles būs smiekli, nākamās būs – vārīšana vai cepšana, vai vienkārši laiks, kas pavadīts kopā ar tuvākajiem. Tas darbojas.
 
Visbeidzot, Padome iesaka mums noturēt savu apzinātību mūs zvaigžņu-zemes čakrā un saiknē ar planetāro sirds centru, sākot tieši ar šo dienu, visas 11/11/11 dienas laikā, vēl triju dienu laikā, pēc šī notikuma. Pēc tam, es domāju, ka vienkārši – dzīvosim, redzēsim.
 
Laimīgu Atdzimšanu!
Lorena
ThinkWithYourHeart.net