piektdiena, 2011. gada 30. decembris

В Новогоднюю ночь 2012 в Зените будет звезда Сириус30-12-2011
 
(Sirius, от греч. seirios – “палящий, жгучий” или sirios – “блестящий, сверкающий”), Каникула(Canicula – лат. “собачка”), Сотис (Sotis, от греч. имени египетской богини Сопдет) -неподвижная звезда, 9 альфа Большого Пса. Это ярчайшая звезда звёздного неба: её видимая звёздная величина -1.46m. Абсолютная звёздная величина М= +1.4m. Спектральный класс A1 V.

В 1844 г. немецкий астроном и математик Бессель предположил (исходя из неправильностей движения С.) наличие невидимого спутника, обращающегося вместе с С. вокруг общего центра масс с периодом в 50 лет. В январе 1862 г. американский оптик Альван Кларк открыл рядом с С. маленькую звёздочку, которая двигалась, как позднее оказалось, в полном соответствии с расчётами Бесселя. Спутник С. иногда называют Щенком. Масса его почти равна солнечной, а по диаметру он всего втрое больше Земли. На сегодняшний день известно, что С. – система из четырёх звёзд; два основных компонента 1.5mкласса A0 и белый карлик приблизительно 7mзвёздной величины; расстояние между компонентами 7.5″. Период обращения вокруг общего центра масс – 50.1 лет. Расстояние от С. доСолнца 2.67 пк. Таким образом, С. – одна из самых близких к нам звёзд; седьмая в порядке удалённости от Солнца. Светимость С. – 22.4 светимостей Солнца, радиус – 1.8 радиуса Солнца, температура поверхности – 11 000 К. Радиус основного спутника составляет 0.0034 радиуса Солнца. Астрономическое положение к центру тяжести системы на 2000.0 г.: AR=06ч45.1м; D=-16°43′; Long=104°04′53″; Lat=-39°36′19″. В рисунке созвездия С. расположен в пасти Пса.
 
http://vzglyadzagran.ru/
http://vzglyadzagran.ru/kosmos/v-novogodnyuyu-noch-2012-v-zenite-budet-zvezda-sirius.html

Елена Блаватская- Влюбленная в призрака


46 min
Тайные знаки.Самая известная женщина-мистик Елена Блаватская. Ей открылись тайны мироздания и загробной жизни. Она умирала и воскресала, видела будущее и читала мысли.
Её боготворили десятки тысяч верных последователей, но она любила того, кому не могла принадлежать. Невидимый возлюбленный сопровождал её всю жизнь, посылая то счастье, то тяжёлые испытания. Она называла его Хранителем…

Garīgās attīstības biedrības „Raduga2005”Rīgā notiekošu semināru, lekciju un speciālu kursu afiša.8. janvarīs. Semināra „Sanhja-joga. Filozofisku sarunu cikls par Bhagavad-gītas otro nodaļu”sākums.
9. janvarīs. Kursa „Kulinārija dvēselei” sākums.
11. janvarīs. Kursa „Sakrālā ģeometrija. LAKŠMI jantru zīmēšanas praktiskās nodarbības” sākums.
14. janvarīs. Tējas dzeršanas Augstākā Meistarība
14. janvarīs. Kursa „Muguras ajūrvēdiskā masāža” sākums.
15. janvarīs. Kursa „Reflektorā pēdu masāža” sākums.
15. janvarīs. Semināra „Joga, kas balansē čakras jeb dziedinošā joga”sākums.
15. janvarīs. Peldēšana Gongu skaņās
20. janvarīs. Kursa „Taizemiešu ārstnieciskā masāža jeb pasīvā joga” sākums.
23. janvarīs. Kursa „Vēdiskas kulinārija I kurss” sākums.
26. janvarīs- 1. februārīs. SEMINĀRS „ŠRĪ MUHURTA”
28. janvarīs. Semināra „Vēdiskās filozofijas pamati”sākums.

3.-5. februārīs. Seminārs „VIENKĀRŠI VESELĪBAS NOTEIKUMI”. Veselīgas dzīves māksla jeb vienkārši par sarežģīto
no ārsta un atveseļojošo sistēmu pasniedzēja Vjačeslava Smirnova
11. februārīs. Svētceļojums uz Kristus Apskaidrošanās Tuksnesi.
11. februārīs Visu mīlētāju dienai veltīta kulinārijas meistarklase
12. februārīs Kulinārijas meistarklasi „Masļeņica”
15. februārīs. Semināra „Jūtu psiholoģija”sākums.
21. februārīs-21. marts. Pančakarma. Indija.
1.-18. marts. Indija– mistiskās atklāsmes zeme

Mēs vēlam visiem laimi!
Ar cieņu un pateicību
Garīgās attīstības biedrība „Raduga2005”
http://raduga2005.lv/pages/scheduler/

Ješua "Par Mihaēla mācību"


Gribētu tāpat arī parunāt par Mihaēla mācību. Mihaēla kolektīvā būtība (ne erceņģelis), pabeigusi savu ceļojumu fiziskajā un astrālajā plānā un tagad mītoša kauzālajā plānā (es tā sapratu, tas ir kaut kur 8-9 blīvums), apgalvo, ka ir tāds dižs cikls, kad būtība iziet pilnu evolucionāro ceļu no iziešanas no Dao (Dieva) līdz pilnīgai pašapzināšanai un atgriešanās atpakaļ iekš Dao pa visiem plāniem (vai blīvumiem). Es tā sapratu: katrā jaunajā dižajā ciklā, izejot no Dao (vai Dieva) visas zināšanas nonullējas un visu vajag sākt no jauna, kaut arī uz citas planētas. Turpat es izlasīju, ka mums jau var būt izieti pa 10-15 tādu ciklu. Drūma aina iznāk – aiz muguras ir savs desmits atgriešanos Dieva vibrācijā, bet jūties dažreiz sistēmas vergs vai ķīlnieks. Vai var pagājušo dižo ciklu atcerēties vai arī tie iet paralēli? Kā tu to redzi, Ješua?


Mani sveicieni, dārgais! Pats jautājums satur vairākus maldīgus priekšstatus. Konkrēti, atrašanos kauzālajā plānā. Kauzālais plāns – tas ir karmisko uzdevumu, karmisko risinājumu, karmisko plānu plāns. Šis plāns ir ļoti smalks, un tas attiecas uz to sistēmu, kur ir apziņas stāvokļa dualitāte, kur strādā karmas likums. Es agrāk runāju par to, ka dualitāte eksistē ne visur un ne visur tiek pielietots karmas likums vienkārši nevajadzības dēļ. Tāpēc kauzālā plāna tur vienkārši nav. Visdrīzāk, šeit bija neprecizitāte sapratnē.

Tas cikls, par kuru tu jautā, tas eksistē, taču to atkal tu esi sapratis ne gluži pareizi. Es domāju, ka šeit runa ir par to, ka, kad kaut kāda dvēsele, ieejot iemiesojumu aplī, sastrādā pieredzi un nodzīvo n-to dzīvju un iemiesojumu skaitu ķermenī, pabeidz šo iemiesojumu ciklu apmēram tā, kā tas notiek pie jums tagad. Beidzas kārtējais cikls, un jums ir iespēja iziet augšupcelšanos, apziņas augšupcelšanos vai augšupcelšanos kopā ar ķermeni, un jūs nonākat sākotnējā punktā, kuru tavā interpretācijā tu sauc par “ieiešanu Dieva vibrācijās”, tas ir, jūs atgriežaties tajā punktā, no kurienes jūs gribējāt izzināt materiālo visumu. Un tam, lai sistematizētu, savāktu tematiski un izanalizētu to pieredzi, kura ir sakrāta ar šo lielo iemiesošanos ciklu, lielo inkarnāciju ciklu, dvēsele pēc pašas vēlēšanās novieto sevi “tukšumā” vai “nulles punktā”, kurā nav enerģiju kustības un kura atšķiras ar īpašām īpašībām. Tur valda patiesi Klusums un nav jebkādas enerģijas kustības. Esot tur, dvēselei ir iespēja ļoti sīki iepazīties ar to pieredzi, kura viņai bija, un ar pilnīgu tīru dievišķu apziņu, neapgrūtinātu ar neviena ietekmi, neapgrūtinātu ar ķermeņa ietekmi, sistematizēt savas zināšanas un savu pieredzi.

Man jāsaka, ka ideja par to, ka jūsu sastrādātās zināšanas un pieredze tiek zaudēta un nonullējas – tas ir pilnīgi aplams priekšstats. Nekas nekur neapzūd, un jebkura jūsu pieredze ir nenovērtējama, tā visa tiek analizēta, un vēlāk to izmantojat gan jūs, gan viss visums. Dvēsele, atrodoties rezultātu apkopošanas stāvoklī, vienīgais, ko dara, pēc analoģijas ar jūsu darbu ar informāciju, viņa to sistematizē, apkopo līdzīgu pieredzi, kopo pieredzi pieņemamākā, saspiestākā formā, it kā kaut kādas pieredzes kvintesenci. Un, ja to ņem kā shēmu, tad visa lielā pieredze pa dažādām dzīvēm, kurās jūs atradāties pilnīgi dažādās lomās, tā tiek salikta pilnīgi precīzi pa mapītēm, pa katalogiem. Pieredze tiek analizēta, tiek izdarīti secinājumi, un, tādejādi, dvēsele, pamatojoties uz visu šo, pieņem lēmumu, ar ko viņa nodarbosies tālāk. Vai viņa gribēs atkal atgriezties uz līdzīgu līmeni, vai viņa gribēs nodarboties ar jebkuru no daudzveidīgajiem darbiem visuma robežās: iet pašai mācīties, iet apmācīt kādu, kas atrodas zemāk attīstībā, vai nodarboties ar jebkuru citu darbību, vai atrasties kolektīvās dvēseles stāvoklī un tur apmainīties ar kolektīvo pieredzi, kura jau ir. Tas ir, izvēle dvēselei ir milzīga, un tā pieredze, kuru viņa iegūst, tā, neapšaubāmi, nonāk vispirms virsdvēseles krājkasītē. Virsdvēsele, kopojot šo pieredzi, nosūta to augstāk, un visa pieredze, kura tiek sastrādāta, visi pētījumi, kurus veic visas dvēseles, tie ir klātesoši visumā, un faktiski to vienmēr var izmantot visi, kas vēlēsies to darīt, kas vēlēsies atrast un apgūt šo pieredzi. Tā kā ideja par to, ka pieredze pazūd, šī zināšana un gudrība, kuras iegūst dvēsele, pilnībā iet zudumā – tā ir pilnīgi aplama. Jautājums par to, vai gribēs izmantot šīs zināšanas dvēsele, aizejot jaunā darbībā, jaunā iemiesojumā – ir atkarīgs no viņas pašas lēmuma. Bez jebkādām šaubām, viņa var apspriesties ar virsdvēseli un dažādām citām audzinātāju hierarhijām, taču, atkal, viņa dara to pēc pašas gribas un pēc pašas vēlēšanās. Un viņa ir brīva izmantot to pieredzi, zināšanas un gudrību, kas ir paspējuši sastrādāt to vairāk kaut kādā sfērā, un viņai ir tiesības dalīties savās zināšanās un gudrībā, kuras viņa ir sastrādājusi kādā sfērā. Tas ir, šeit ir pašas dvēseles izvēle, un viņa var izmantot visu zināšanu spektru, kuru viņa nodod, vai arī viņa var izmantot virsdvēseles zināšanas, sakrātas kaut kādā noteiktā virzienā. Variantu ir daudz. Viss ir atkarīgs tikai no tā, ar ko dvēsele nolēmusi nodarboties kārtējā ciklā un kādus mērķus un kādus uzdevumus viņa sev izvirzījusi. Ar Mīlestību un godbijību, vēlot panākumu apziņas paplašināšanā.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 18.06.2009. Nika
 Tulkoja Jānis Oppe

DZIEDAM 01.01.2012.


DZIEDAM
TAUTAS DZIESMAS
 

 01.01.2012.
 
AICINĀM VISUS DZIEDĀT GRIBOŠUS ĻAUDIS
DZIEDĀT TAUTAS DZIESMAS-
 SAVAM UN CITU PRIEKAM
 
JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ
 TIRGOŅU IELĀ 29, PLKST.18:00.
 
LĪDZI ŅEMAM TAUTAS DZIESMAS
(pierakstītas kladēs, grāmatās un galvās),
LABU GARASTĀVOKLI UN RADĪŠANAS PRIEKU
 
DALĪBAS MAKSA- ZIEDOJUMS

Bluķa vakars Ādažos; V.Celma uzruna (2.daļa)


*Valda Celma uzruna un vēlējums Saulgriežu (bluķa) vakarā
21.12. 2011.

Šis ir pārdomu laiks. Gada noslēgums, kad tumsa vedina uz pārdomām par visu, kas ir bijis iepriekšējā gadā, par to, kādēļ tad mēs dzīvojam un ko nozīmē Ziemassvētki. Ar ko mums saistās bluķa vilkšanas rituāls Saulgriežos?

Rituālā piedalās divi principi - vīrišķais un sievišķais. Tas atspoguļojas arī sabiedrībā un ģimenē un saistās ar auglību. Bluķis ir vīrišķais spēks. Vislabāk, ja bluķis ir no ozola koka. Zeme - sievišķais simbols. Zeme, Māte - viss dzīvais caur māti rodas, viss, no kā mēs pārtiekam caur zemi. Vīrišķais princips saistās ar debesīm, ar tiem spēkiem, kas nāk no debesīm. Ar sauli. Lai gan saule pati ir sieviešu dzimtē, saule kā spēks nāk no debesīm, no vīrišķā. Tas jau nav pašas saules spēks - caur sauli nāk kāds dziļāks, tālāks spēks. Daudzinot sauli, mums nav jādaudzina tikai saule, bet tas, ko tā ar savu esamību mums pauž. Tāpat kā mums nav jādaudzina zeme kā augsne, smiltis, kā absolūts veselums, bet kā viela, kā princips, caur kuru Dievs, Dieviņš iekārtojis mums pasauli caur enerģijām, caur visām norisēm. Lūk, tādejādi šie divi principi jau ir universāli, tas ir - kosmiski. Un arī divu cilvēku dibināta ģimene patiesībā ir kosmiska norise. Savienojas divi kosmiskie principi.

Ozols pats mūsu tautas dzīvesziņā tātad simbolizē vīrišķo spēku. Arī kapos stāda ozolu alejas. Arī liepu alejas - vīrišķais un sievišķais simbols vienuviet. Bet ozoli simbolizē arī pašu pasaules uzbūvi. Lielā pasaules iekārtojuma uzbūvi, un ozols mūsu rakstā tiek izteikts ar krusta zvaigzni. arī dubultkrustu. To sauc dažādi: ozolzīmi, akas zīmi. Bet svarīgi ir, lai to mēs atpazītu. Pēc savas nozīmes šī zīme rāda pasauli ar savām četrām debespusēm un četriem gadskārtu laikiem, četri gadalaiki, astoņu zemkopju laiki. un vidū saule ar savu ritējumu vai visa pasaule ar visām četrām debess pusēm. Akas atspīdumā mēs redzam debesis, kur vienlaikus savienojas viss – Visuma visaugstākais pols ar viszemāko sfēru - ar ūdeni.

Bluķa vilšana ir arī auglības rituals, kas notiek laikā, kad saule ir uzkāpusi veļu kalnā jeb viszemāk nolaidusies lejā vislielākās tumsas priekšvakarā. Mēs gaidām viņu paceļamies. Un ir satraukums, ja nu ne, ja nu nepacelsies vairs? Senais cilvēks un mēs taču nevaram teikt, ka esam neatkarīgi no kosmiskajiem spēkiem. Esam atkarīgi no kosmiskajiem spēkiem. Senais cilvēks, dzīvodams pilnīgā saskaņā un vienototībā ar to, nenostādīdams sevi ne augstāk, ne zemāk par dabu, saprata, ka jādarbojas saskaņā ar to, jādarbojas tai līdzi. Bet tā līdzdarbošanās notiek, vispirms sakārtojot sevi. Ir tāds teiciens - ja nevari pats sev palīdzēt, kā tu vari mesties palīgā kādam citam. Vispirms tiec pats ar sevi galā. Tikai tad ej citiem talkā. Un tā jau arī būs palīdzība citiem, jo viņiem nebūs tai brīdī jāglābj tevi. Ja mēs gribam mūsu tautai palīdzēt, tad mums vajag katram pašam sev palīdzēt tikt uz kājām un tad raudzīt, kam vēl var līdzēt.

Bluķis simboliski nozīmē gaismas vilkšanu kalnā. Tā ir mūsu nostāšanās gaismas pusē. Mums jāveido maģisko apli kustībā pret sauli, pret pulksteņa virzienam, lai mūsu skatiens būtu vērsts saulē. No saules tiek saņemta svētība, gaisma, dievišķais padoms, jo gaisma ir dvēseles dievišķās domas pati pirmā izpausme. Ja mēs pagriežam saulei muguru, ejam pa saulei, mēs redzam tikai savu paša mesto ēnu. Tad mūsu pasaule vienmēr ir noēnota. Ja veidojas otrais aplis, tad gan tas veidojas pretēji - šī kustība ir sargājošā un veido maģisko apli. Bluķa vilkšana ir arī aizsardzība. Bluķa vilkšana saistīta ar visu kosmisko norišu tādu kā uzplūdu. Saule pati ir aplis, un mēs veidojam apli, un uguns apļa centrā kā visu jauno pastiprinošs spēks.

Arī šo zīmi, kas šobrīd rotā telpu, kādreiz var saukt par saules zīmi. Tās ir enerģētiskās stīgas vai pasaule audi un velki. Bet, ja mēs tai apvelkam ārējo kontūru, šī zīme ietver un pati pēc savas uzbūves ir kā trejdeviņu zīme, kurai ir viens, otrs,..... devītais kvadrāts. Trejdeviņi. Mēs zinām, ka katrs gads, katra norise, katra dzimšana sākas no centra. Arī Visums sākas no lielā uzplaiksnījuma, no lielā sprādziena, kā arī ideja sākas no lielā uzplaiksnījuma. Vietas apgūšana sākas no pirmā ugunskura rituāla, gads sākas no pirmās uguns. Gads sākas no centra. Lūk, tikai pilnā norišu aplī varam teikt, ka gads ir noticis. Sākumam un beigām ir jāsavienojas. Aplis sākas no centra 1, un tas beidzas centrā - 9, kur savienojas ar jaunu sākumu - 10. Beigās mēs esam jau 10 laukumiņā, kas ir viss lielais kvadrāts. Tas ietver visu iepriekšējo 9 kvadrātiņu noieto ceļu un laiku. Trejdeviņi mūsu dainās ir ļoti bieži pieminēts - aiz trejdeviņiem kalniem, aiz trejdeviņām jūrām. Jāatgriežas atpakaļ. Atpakaļ centrā, kur kūrām uguni pagājušo gadu. Kur centrā sākās rituālais gaismas gads. mums ir jāatskatās uz visu iepriekšējo. Tā, kā dzīvē to darām.

Lai uzsāktu jaunu gadu, mums arī bija jāatgriežas šeit, jo sākas viss atkal no centra. Nekas neiznāks, ja neveidosies pilns norišu aplis. Pilns norišu aplis ir pilna ieelpa, pilna izelpa. Ja mēs izelpu neizdarām, tad mūsu elpa paliek arvien seklāka. Un tad sāk aptrūkties gaiss, un nav līdzsvara momenta. Lūk, gals un sākums sākas no centra. Noslēgums atkal atgriežas centrā, bet jau jaunā pakāpē. Šis centrs ārpus laika un telpas ir ārpus ceļa. Šis laika viducītis ir kaut kur vidū. Šāda filozofija ir ietverta mūsu zīmēs, mūsu rituālos, bluķa vilkšanā.

Bluķa vilkšana ir nonākšana centrā, jo uguns ir izcils centra simbols. Uguns ir gan visuma dzīlēs, gan visu zvaigžņu gaismā. Saule, mājas pavards, mūsu sirds degsme, ģimenes vērtības ir šāds centrs. Un lūk, šāds centrs atrodas garīgajā dimensijā, vērtību dimensijā. Svētkiem ir jābūt ārpus ikdienas rūpēm. Protams, tās ir rūpes tos sagatavot, bet paši svētki ir tā sajūta, kad mēs atgriežamies pirmsākumā. Pasaule piedzimst no jauna. Spēcīga, tīra, labestīga. Bet, ejot laikam, gada laikā pasaule sabojājas. Tā notiek arī dabā. Ja cilvēks nedzīvo līdzi dabas ritmam, mūs tā kā soda vai tā kā distancēti uz mums paskatās. Mēs neesam šogad bijuši līmenī. Laikam vēl kaut kas ir jāizdara. Arī šāds aspekts ir bluķis, un rituāls ieved mūs citā realitātē.

Bet tas tomēr ir noslēpums - tā cita realitāte, kur mūs rituāls ieved. Tas ir un paliek, un paliks kā noslēpums. Tā ir sajūta, ko nevaram nopirkt. Mēs paši varam radīt to. Kaut vai dziesmas, šī ieklausīšanās, klusums, citreiz atkal liels troksnis, lai aizbaidītu mošķus. Tas vienmēr palīdz cilvēkam sakārtoties. Vakarā atnāc un esi noguris. Pasaule ir sabojājusies, jo tu esi noguris. Tu esi daļa no pasaules. No rīta izgulies, un viss ir kārtībā. Uz priekšu, latvieti! Arī gada ietvaros tas ir spēka rituāls, aizsardzības rituāls, gaismas uzturēšanas rituāls. Arī nelabā sadedzināšanas rituāls, jo ir jau kaut kas sakrājes, kas nav jāņem līdzi. Tomēr apliecinošs rituāls. Mēs apliecinām, ka gads tomēr ir bijis. Ka ir noticis. Mēs esam dzīvojuši. Ar pilnām tiesībām šo gadu noslēdzam. Tikai jāapzinās, ka mēs neesam vieni, ka kopā ar mums ir arī augstākie spēki.
Lūk tāda ir mana eseja par bluķa vilkšanu un Ziemassvētkiem, un Saulgriežiem.

Priecīgus Saulgriežus!Bluķa vakars Ādažos (1.daļa)


Vedam svētkus kalniņā - Saulgriežu (bluķa) vakars
šī gada 21.decembrī Ādažu „Kalndorēs”

Rīko Latvijas Dievturu sadraudze (LDS) sadarbībā ar Latviešu nacionālistu klubu un tradīciju kopu Pērkonieši.

„Ar Dievu kā nemateriālo pasaules principu, Māru kā matēriju un Laimu kā cēlonības personifikāciju latvieši bijuši sakaros vismaz četros veidos: lūdzot, daudzinot, zintējot un ziedojot.* Visām šīm teurģiskām darbībām, kas dažkārt izvērtušās svinīgās izdarībās, bijis pamatos ieskats, ka cilvēka garīgie spēki zināmos apstākļos var iejaukties Dieva un pasaules uzbūves mehānismā un var virzīt viņu norisi vēlamā virzienā. Tā kā tas darīts noteiktās zīmīgās vietās (un laikā – I.M.), tad paviršu vērotāju prātā iztulkots par akmeņu, koku, debesspīdekļu un ūdeņu pielūgšanu. Tā sākās nevalodas.” Brastiņu Ernests., Mūsu dievestības tūkstošgadīgā apkarošana”, ceturtais izdevums, 1986.,9. lpp.
Tas atgādnei, lai arī mūsdienās neizceltos nevalodas par Saulgriežu svinēšanu tikai kā par baļķa vilkšanu apkārt sētai, bet mēs izprastu, ka savā būtībā tas ir daudzslāņains un godbijīgs auglības un gaismas atdzimšanas un līdzdalības rituāls un, kā saka Valdis Celms (LDS), arī noslēpums, kas jāpiedzīvo. Piedzīvot šai vakarā nācās daudz, savienojot profānās dzīves skaistās norises un baudījumu ar sakrālajām nozīmēm, ko tās nes visos četros pieminētajos veidos.
Kādi ziedi pupiņai?
Raibi ziedi pupiņai.
Tie Dieviņa pakariņi,
Mīļas Māras vizulīši.
Jūs teiksiet, kas par pupiņu ziediņiem ziemas Saulgriežos! Bet kāpēc tad mēs liekam uz galda to lielo zirņu un pupu bļodu? Kam tad vēl ir tik stiprs asnu spēks kā pupiņai un zirnītim? Un kurš vēl ir tik apaļš un gluds, ka, ripodams cauri gadam, iziet visas pārvērtības no dīgļa līdz sēklai un pat savdabīgai nomiršanai mūsu galdā, ietverot kā dzimšanas un augšanas dziņu, tā zināmu nāves vai pārtapšanas ciklu. Gluži kā gads, kā mēs visi. Un tieši garā pupa kā nabas saite (arī kr. pupovina, pupok) mūs, Zemes ļaudis, savieno ar Debesīm. Pašas dziesmas pilnestība atklāj mistēriju, kur viss Dieva radīts un laists, Māras pieskatīts, audzēts un darināts. Bet, lai izdotos to asnu spēku sevī uzjundīt, mudināt saulīti atkal celties augstāk un Dieviņam lūgt svētību pārlaist šo tumsu, atlaist nevajadzīgo un dot spēku jaunam gājumam, ir vajadzīga mūsu kopīga RADīšana un DARīšana. Arī Saulgriežu vakars un bluķa vilkšana kā tikai viena no daudzajām radīšanas un darīšanas izpausmēm šai Dieva pasaulē.
Pilla sēta vītoliņu
Sidrabiņa lapiņām.
Vai te bija Dievs dzīvojis,
Vai tie mani bāleliņi?
Mums savas mājas durvis Saulgriežu vakaram ir vērusi Līvmaņu ģimene Ādažu pagasta „Kalndorēs.” Jau piebraucot pie sakoptās, it kā vienkārši klasiskās, bet ar dziļu gaumi un inteliģenci iekārtotās mājas, esam tās svētības apburti. Saprotam, ka tas nācis ar lielu darbu, gudru un prasmīgu saimniekošanu, bet šobrīd nams kā Dievsēta ir rāmas gaismas un gaidu pilns - kā jau mirkli pirms. Tūlīt tajā sabirs lieli un mazi, tiks nesti ēdieni, katli, trauki, zirņi, pupas un desas, cepumi, rauši un piparkūkas, cūkas šņukurs, āboli un sīpoli, un kas tik vēl ne. Dzerts kvass, kefīrs un saimnieku pašu darinātā ābolu sula. Sāksies kņada un čalas. Bet nams ar skaisti garo un balti klāto galdu, iekurto kamīnu, uz kura saimnieces Natālijas senču foto, ietur savu stāju, un mēs labprātīgi pakļaujamies tā rimtajai kārtībai. Visu ierāda un palīdz dēls Oskars, kas tik līdzīgs savam vectēvam kamīna bildē, ka nav ne mazāko šaubu, ka šī senču zeme ir un būs labās rokās. Bet pirmais vārds pie galda Oskara tētim, mājas saimniekam, kas, apvilcis baltu linu kreklu, sēd galda galā un teic stipros vārdus par dzimtas un tautas pastāvēšanas spēku. Natālija blakus tautas tērpā kā roze sēd rāma un rimta, jo zina savu un savas ģimenes vērti. Un mēs arī izslejamies, tādi kā stiprāki un pašapzinīgāki tapuši. Apkārt laižam trauku ar egļu rotājumiem, un katrs, labam vēlējumam izskanot, iekar to eglītē blakus sarkanajiem āboliem. Uzrunu teic Valdis Celms, lai pietiek gaismas, lai pietiek spēka, lai pietiek gudrības sevi, savu tautu un valodu aizstāvēt! Lai vieno latviskās gara un tikuma vērtības!
Varam sākt lielo mielošanos. Kamīnā kuras uguns, pie griestiem iekustas puzuru virtene - savdabīgi sakārtota Visuma simbols. Lielo istabu dekorē Valda Celma gobelēns Ziemassvētki jeb ziemas saulgrieži no Gadskārtu cikla zīmēm (skat. Valdis Celms „Latvju raksts un zīmes”, 2011., 249.lpp.), kas skaisti un cēli sakralizē uzposto telpu. Kompozīcijas centrā krusta zvaigzne jeb krustu krusts, kura astoņi gali simbolizē laika (gada) dalījumu astoņās vienādās daļās. Vienlaicīgi tā ir kristāliska sniegpārsliņa, kurai viena mala zaļa, otra balta – kā jau gadam. Iezīmēta zemes līnija un malās debess zīme, kas sasaucas ar divslīpņu jumta kā debesu juma izpausmi, ko redzam arī savās rijās, kas vienlaikus ir ne tikai darba telpa, bet sakrāla telpa ar uguni centrā. Visam pāri krīt sniegs, mirgo zvaigznītes, nāk gaisma. Daba dus. Bet tas ir mānīgs apmiers. Krustu krusta centrs: aka, saule, vēl neizpaustā, potenciālā pasaule, kur devītais un atkal pirmais lielums satiekas (9+1=10) - ir radoši aktīvs un gatavs jaunam radīšanas ciklam. No centra viss iziet, apiet loku un atgriežas centrā – iziet no sevis un atgriežas sevī, lai sāktu no jauna. To simbolizē arī paši svētki - arī tajos mēs atgriežamies no ikdienas. Svētki ir ārpus ikdienas, lai varam caur pārvērtību rituāliem, budēļiem, maskām, dziesmām, dančiem, ēdieniem, zintēšanas un svētīšanas labāk sajust, kas tad notiek mūsu mājās, un atgriežoties vērst to kalnā augstāku, labāku. Arī mūsu Saulgriežu vakarā sajūtam, ka nu Dievs ienācis istabā.
Budēlim, tēvainim,
Liela skāde notikusi -
Stīpa pušu pārsprāgusi,
Budēlīši izkrituši.
Ak, tu tavu daiļumiņu,
Tavu daiļu čumuriņu:
Vienam ragi, otram nagi,
Trešam ļipa pakaļā.
Dziesmas un svētīgā kopnoskaņa viņu te ieaicinājušas. Dziesmu daudz. Mūsu skaņās balsis „ārpusē” sadzird arī budēļu tēvs un lielā sieva (garā meita), nāve, sivēns un lācis, kas ar lielu joni sabrūk istabā. Garajai meitai tik pamatīga auglības stebere rokās (milzu burkāns un divi lieli sīpoli, kas uzsieti kārts galā auglības vairošanai, kam vien pieskaras). Čigānu tēvs tik bravūrīgs un mutīgs, ka ne atpazīt parasti it kā rimti rāmo, bet iekšēja spēka pārpilno un arī šī vakara galveno izkārtotāju un dziesmu sācēju Antru. Nu viss skaisti spēlējas uz āru mūsu priekam. Bet viņas brālis Varis, ko zinām kā puisi ar bungām, akordeonu un latviskās cīņas mākslas prasmēm, nu pārtapis skaistā meitā ar tik šmaugu vidukli un zelta matiem, ka skaudība plēš acis laukā. Un skaistā Anna pārvērtusies sārtā sivēnā, bet nāvei tāds nazis rokā, ko tik par mačeti varētu dēvēt. Bet lācis bez ļipas - laikam to nosēdējis, gaidot, kad tiks šai istabā laimi dalīt. Bet par to ausis lielas un smuks no vaiga. Nu joki, stebere, dejas ar nāvi un lāča padomi ņirbēt ņirb. Smiekli, jautrība, veselīgas divdomības un izsaucieni. Visiem spulgas acis un gaidas, maza nedrošība, kas nu būs un ko budēļi solīs tieši viņam. Garā meita liek visiem iedomāties skaitli no 1 - 11 un uz katru ciparu no lielas tarbas izvelk kādu priekšmetu. Katram par savu iedomāto skaitli tiek kāds skaidrojums, kas tad viņam gaidāms nākošajā gadā. Un, lai arī tas teikts pa jokam, visi tomēr piedomājam, kā tas tieši ar mani saistās, un ņemam nopietni, kāds nu tas Laimas likums ir.
Maskas mums rāda, kā laiks apvērsies – saulīte kāps kalnā, gads ies uz otru pusi, tumsu uzveiks gaisma. Tā vīrietis ticis par sievieti, sieviete par vīrieti, nāve ar visiem danco, lai būtu veselība. Bet, ja nu kāds līdzi jāpaņem, tad lai tā ir cūka, nevis kāda no mūsu dvēselēm. Bet laime jau vienmēr lielāka, ja par to paziņo kāds stiprāks - kā lācis. Kažoks apmests uz otru pusi. Kopā dzīvības, augšāmcelšanās skaistums un nāves trakums, kas jāpārvar. Pati nāve jāsabaida, ar to dancojot, sevī dūšu uzjundot. Varbūt tāpēc latvietis, ja grib pastiprināt labo, tik dabiski var pateikt: traki labs, šausmīgi skaists, ārprātīgi salds, briesmīgi auglīgs. Mūsu Dieviņš jau arī divvienīgs - tāds dīvains pretmetu kopums: debesis – zeme, pazeme; gaisma - tumsa; gars – raupjā matērija; neizpaustā pasaule - redzamā pasaule u.tml. Visa laistā Dieva pasaule un pat pāri tai: „augstāk dzied cīrulitis pār visiem putniņiem - augstāks Dieva padomiņš pār šo visu pasaulīti.”
Saule deva savu meitu
No veļiemi šai zemē.
Mēnestiņis ceļu rāda
Saules meitas vedējiem.
Celies agri, Saules meita,
Nu nāk tavi vedējiņi:
Ūdens zirgi, akmens vāģi,
Sidrabiņa kamaniņas.
Nu pienācis laiks vilkt bluķi. Tas cirsts no saimniekiem piederoša, tepat nolūzuša ozola, un, kā saka Oskars, bluķu tagad pietiks vismaz 10 gadiem. Iesienam to kārtīgā virvē, stājamies virknē un, bungām, klabekļiem un katla vākiem šķindot, visi ķeramies striķim klāt. Bluķi jāvelk virzienā pret sauli (pretī pulksteņa rādītāja virzienam), lai tu pats neveidotu ēnu savai pasaulei, ja saule no mugurpuses. Nav joka lieta bluķi dabūt trīsreiz apkārt ēkām pa pakalnu augšā un lejā. Tikai viena zvaigznīte spīd. Smejam un klūpam pa tumsu. Bet atlaisties nevar - bluķis pēcgalā kalnā ar ugunskuru jādabū. Pāris reižu arī bluķis pats turas pretī, un striķis atraisās. Kamēr daži puiši to atkal savaņģo, citi sit bungas, un mēs lecam ar nāvi, ka izput laukā, lai lielāka duka bluķi kalnā dabūt. Kad bluķis atkal sasaistīts, velkam to augšā, kur jau gaida grēdā krautais četrstūra ugunskurs, kura vidū, dzirkstelēm lecot, lielais bluķis iegulst kā Ugunsmātes klēpī.
Sildās Dievs, sildās Laima,
Mana mūža licējiņi.
Sildās manis augumiņš,
Sildās mana dvēselīte.
Ozola bluķis - vīrišķais, zeme - sievišķais. Un trešais vēl uguns, kas sadedzina nevajadzīgo, aizejošo, savu laiku pārdzīvojošo. Bet vienlaikus attīra, dod ceļu jaunajam un spēcina, pastiprina šo jauno, kam jānāk. Mēs ņemam graudu bļodu, un katrs, ko savai zemei, dzimtai un sev vēlot, ziedojam pa saujai ugunij - lai top! Lai tiešām top un pārtop! Laižam pa rindu alus kausu, pa malkam baudot un kā nostiprinot vēlēto. Nu jau budēļi ar nometuši maskas un piepulcējušies mums. Atskan akordeons, un sākas danči uz nebēdu, kur katrs priekā lec ar katru. Zemes, gaisa, uguns un ūdens enerģijas sarit mūsos un kopā ar lielo Visumu, kur debesīs jau spulgo pulka zvaigžņu, dod svētību un spēku, ticību un cerību ikvienam Zemes un Dieva bērnam. Mēs esam kā ieritināti lielajā Saulgriežu ritā un Dieva liktajā kārtībā. Uguns pamazām izdeg kārtu pa kārtai. Jau krietni pāri pusnaktij, un mūs arī pārņem rāmāks gars. Varam atgriezties istabā, kur mūs gaida kamīna uguns un pīrāgi. Vēl dziedam dziesmas, minam mīklas, kuru mūsdienu varianti tik sadomāti, ka var galvas izmežģīt, bet par to ir lielāks prieks, uzminot konfekti nopelnīt. Saimnieki jau aizgājuši gulēt, jo rītdiena sāksies 5 no rīta ar saviem darbiem un prasījumiem. Arī mēs pamazām atvadāmies cits no cita un nama. Visi esam tapuši viens otram tuvāki, mīļāki un spēcināti. Esam pabijuši centrā – īpašā laiktelpas dimensijā (sajūtā) – tur, kur satiekas māriski ikdienišķais ar dievišķi garīgo – pārlaicīgi nozīmīgo un mūžīgo. Pabijuši kopīgi radītā garīgo un sirds vibrāciju laukā. Guvuši spēku un jēgu ikdienas gaitām, jūtamies atjaunoti līdz ar Sauli, kas no veļiem atdzimst un tagad uzsāk savu ceļu augšup Pasaules kalnā. Ja arī kāda klapata bijusi, tā visu kopīgo enerģiju virpulī aizslaucīta. Tam jau svētki un riti domāti.
Savārgusi ceļu gāju
Sēdos ceļa maliņā.
Neredz mani mīļš Dieviņš,
Ne bagāti bāleliņi.
Atskrej bite dziedādama,
Uznes mani ozolā.
Ozolā sēdēdama,
Ēdu medu, dzeru vīnu -
Nu redz mani mīļš Dieviņš,
Nu bagāti bāleliņi.
Noslēpums ir piedzīvots. Līdz citiem ritiem! Svētīgi un ar Dievpalīgu!
Iveta Mazūre
*Lūgšana pielūgšanas nozīmē ir dievestīga darbība, ar ko cilvēks tuvojas Dievam, Mārai, Laimai, ar to savā dvēselē izjuzdams dievestīgu (reliğisku) pārdzīvojumu
Daudzināšana ir Dieva, Māras, Laimas godāšana, bieža pieminēšana vārdos, darbos, greznās dziesmās.
Ziedošana ir dāvāšana, ar ko pastiprina lūgšanu, pateicību vai goda došanu Dievam, Mārai, Laimai.
Zintēšana savā norisē izmanto līdzības vai analoğijas likumu, kur līdzīgais veicina līdzīgā rašanos. Latviešu dievestība māca, ka viena laba norise veicina citas norises labu izdošanos. Cilvēks, domādams labas domas, darīdams labus darbus t.i.zintēdams, cer saņemt .Dieva padomu, svētību, palīdzību vai kādu citu labumu.
http://www.dievturi.org/biezijautajumi.htm.Zobu pastu vairs nevajag

Labdien!

Meita man pārsūtīja interesantu rakstu par alternatīvu zobu pastai! Varbūt tas vēl kādu interesē?

Ar vismīļākiem sveicieniem un laba vēlējumiem - Maija

 


http://woman.delfi.lv/health/skaistumkopsana/zobu-pastu-nevajag.d?id=41979128


Ammas 250. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Turpināsim ar spalviņas palīdzību kutināt amigdalu.
Atceries, ka tev ir divas amigdalas. Tu vari tās kutināt pamīšus, sākumā to, kas kreisajā pusē, tad – labajā pusē.
Šis process noritēs raitāk, ja tu atradīsies savā Sirds Avotā un būsi savienojumā ar Pašu Es, Dvēseli un Ādamu Kadmonu.
Kāpēc mēs veltam tik daudz laika šim vingrinājumam?
Tu taču gribi aktivizēt visas savas slēptās spējas, vai ne?
Tāpēc arī mēs turpinām. Ja vēlies palikt "vienkāršs" cilvēks, tad šo vingrinājumu vari nedarīt (es jokoju).
Ja tu nebūtu gribējis iemācīties staigāt, tev nebūtu vajadzības apgūt rāpošanas un piecelšanās iemaņas.
Esi pacietīgs! Šis ir ļoti varens vingrinājums, pēc kura praktizēšanas viena gada garumā tu sajutīsi rezultātus.
Lai arī kur tu būsi pēc gada, tu taču gribēsi būt ekstraordinārs pats - tāds, kāds tu esi ticis radīts, nevis "vienkārši vienkāršs".
Tagad pakutini amigdalas, vienlaicīgi ar Dvēseles palīdzību iegriežot savas čakras maksimālā, bet tev drošā ātrumā.


Līdz nākamai nodarbībai ...
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins 

Stīvs Roters: Pilnvaru Trešais Vilnis


Harmonija
 
GRUPA caur Stīvu Roteru
Vēstījums ierakstīts video 26.11.2011
VirtualLight #6 ~ ~ Beacons of Light Dec 2011
Šis vēstījums ir ticis atkārtoti caurskatīts un rediģēts GRUPAS vadībā, lai panāktu lielāku skaidrību rakstiskajā formātā, un publicēts:
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
Atgādinājumi no Mājām
No Stīva:
Pašos Lightworker darbības sākumos GRUPA tika lūgusi man ievietot nosaukumu „Otrais Vilnis” katras nodaļas sākumlapā. Tas pats tika attiecināts arī uz visu manu grāmatu apvākojumiem angliski. Vārdi „Otrais Vilnis” vienmēr kaut kur uz vāka parādījās. Viņi vēlējās, lai mums būtu ieskats par to – kur mēs atrodamies šobrīd savā evolūcijā. GRUPA pastāstīja par cilvēcisko būtņu pilnvaru Pirmo Vilni – sekot līderim. Citiem vārdiem, mēs apguvām – kā darboties kopā tādās grupās, kur ir kāds noteikts līderis vai zināma veida hierarhija. Tas bija veids, kā mēs kolektīvi izmantojām mūsu radošo spēku, un tas darbojās, atbilstoši tā laika vibrāciju līmenim. Visas sabiedriskās struktūras bija balstītas uz Pirmo Vilni. GRUPA teica, ka pēc tam, kad mēs sekošanā līderim bijām nonākuši līdz galējai robežai, kā Ādolfa Hitlera gadījumā – mēs visi kolektīvi pārgājām uz Pilnvaru Otro Vilni, lai sekotu PAŠI SEV. Paturiet prātā, kas tā ir tikai kādus 60 gadus sena vēsture. Šinī Otrajā Vilnī mēs apgūstam ieklausīšanos SEVĪ vispirmām kārtām, un mācāmies to sabalansēt ar savu apkārtējo pasauli. Tas ir nesalīdzināmi sarežģītāk, nekā sekot līderim, jo šeit nav nevienas ceļazīmes, kas mums pateiktu – vai mēs esam uz īstā ceļa.
Dabiski – ja tiek lietota frāze Otrais Vilnis – tad vajag būt arī Trešajam, Ceturtajam, un vēl citiem. Citi jau ir paspējuši padalīties savā interpretācijā par šiem Viļņiem, tomēr GRUPA neko par to neteica – līdz pat 11-11-11 čenelingam. Šeit GRUPA izklāstīja savu Trešā Viļņa versiju, un teica, ka mēs visi to piedzīvosim vēl šinī dzīvē. Mēs vēl neesam pagaidām tanī, bet viss ir jau mūsu priekšā, un mums visiem paātrināti tuvojas šis lielais brīdis. HARMONIJA ir Trešais Vilnis. Ja mēs atgriežamies pie tā, ko GRUPA runā par Gaismas Darba divām metodēm, tad mēs varam redzēt, ka Trešais Vilnis - tas ir veids, kā sabalansēti strādāt ar Gaismu abos veidos vienlaicīgi. Faktiski, GRUPA ir ļoti konkrēta attiecībā uz nākotni, un attiecībā uz to, ka mūsu nākotne ir atkarīga no tā – cik labi mēs darbosimies KOPĀ AR CITIEM DIEVIEM uz Zemes.
Kā sabiedrībai – mums ir izdevies izaugt un stiprināt sevi caur polaritāti, opozīciju un konkurenci. Tagad mūsu panākumi šinī pasaulē būs atkarīgi no tā – CIK ļoti un KĀ mēs pilnvarosim CITS CITU. Tas ir MILZU LĒCIENS uzskatos un apziņā, taču GRUPA apgalvo, ka mēs esam jau izauguši šim uzdevumam, un ejam pareizā virzienā.
Vienīgā lieta, kas mani samulsināja, tas ir laika elements. Cilvēcei ir bijis nepieciešams vairāk nekā 200 000 gadu, lai izveidotu pirmās sabiedrības un uzsāktu Pirmo Vilni. Pēc tam viņiem ir vajadzējis izlietot 5 000 gadu, lai pārietu uz Otro Vilni. Bet Otrajam Vilnim tagad ir vēl tikai kādi 60 gadi, un es pajautāju GRUPAI par to. Viņi atsmēja, un teica, ka tā ir eksponenciāla izaugsme, un tas ir tas iemesls – kādēļ viss Visums vēro to, kas notiek uz planētas Zeme.
Lai jums lielisks šis mēnesis!
Ar ciešiem apskāvieniem un maigiem pagrūdieniem –
Stīvs
 
 
Sveicieni no Mājām
 
Mūsu Pārbīdītā Oglekļa Bāze.
Mēs runājam ar jums par Mājām, par Debesīm, lai arī kādu vārdu jūs lietojat, apzīmējot vietu, izejot no kuras jūs sākāt izmaiņas. Izmaiņas notiek paredzējumos par jūsu pārbīdēm uz planētas Zeme. Katrs un ikviens no jums nonāk tuvāk Mājām, pateicoties savam evolūcijas procesam. Te ir daudz kā tāda, kas sāk tagad notikt. Mēs gribam padalīties ar daļu no tā visa šodien, lai jūs gūtu nelielu iespaidu par to – uz kurieni tas virzās, un kā tas izskatās. Mēs jums varam teikt, ka jūs esat pārbīdījušies pēdējo sešu mēnešu laikā VAIRĀK, nekā jūs esat pārbīdījušies visu savu sešu pēdējo dzīvju garumā. Tas paātrinās arvien vairāk, un daudzi no jums sāk sajust, ka jūs vairs nespējat kontrolēt savu dzīvi. Citiem vārdiem, jūsu uztvere par to – kas tagad ir jādara, un ko jums nākamajā dienā vajadzēs izdarīt un ko nē – ir pārbīdījusies. Jūs atradīsiet, ka vēl joprojām daudzas lietas pārbīdās plūstošās nepārtrauktās izmaiņās – tā vietā, lai kādu rītu vienkārši pamostos, un atklātu, ka ir noticis liels lēciens no viena līmeņa uz nākamo. Tikai pāris mēnešus atpakaļ mēs runājām ar jums par to, ka Oglekļa atomi arī izmainīsies. Jūsu uztvere uz planētas Zeme pamatojas uz to, ka viss ir veidots uz Oglekļa bāzes. Ja Oglekļa atomā notiktu pārbīde kaut tikai nedaudz – tas pārkalibrētu Cilvēka ikvienu daļiņu. Tā ir tikai neliela daļa no daudziem brīnumiem, kuri tagad jau ir aizsniedzami.
 
Tikai pirms pāris nedēļām jūsu zinātnieki pārskatīja visu Ķīmisko elementu periodisko sistēmu, pievienojot tai dažus jaunus, un daudziem pārskatot īpatnējo svaru, tanī skaitā arī Ogleklim. Tas ir tikai sākums tām izmaiņām, kas galu galā notiks. Neskatoties uz to, ka tas nav mainījies ļoti ilgu laiku – jūs būsiet apmierināti ar izmaiņu procesu sevī un šī procesa plūstošo dabu. Tā ir jūsu pašu pretošanās, kura attur jūs no virzīšanās uz priekšu. Kad pieaug jūsu izraisītais saspīlējums sakarā ar savu nespēju virzīties uz priekšu – jūs piepeši rodas iespēja pārlēkt uz nākamo līmeni. Bieži vien tieši šie straujie lēcieni izsauc lielāko daļu no pārpozicionēšanās grūtībām un enerģētiskajām izmaiņām, kuras jūs novērojat savos apkārtējos cilvēkos. Tādi lēcieni izraisa problēmas jūsu attiecībās, jūsu darbavietās, un jūsu saskarsmē visos līmeņos. Tas nav nedz labi nedz slikti, tas vienkārši ir veids, kā ir noritējusi cilvēku evolūcija jau ilgu laiku. Nu mēs jums varam teikt, ka tas tagad sāk mainīties. Izmaiņas tagad noritēs daudz plūstošāk, un līdz ar to jums vairs nevajadzēs piedzīvot tik milzīgas pārmaiņas, kā tas bija pagājušajā gadsimtā. Jūs redzēsiet slīdošas, plūstošas pārbīdes visā šinī evolūcijā turpmāk kopš šī brīža, jo nav vairs jums nekādas nepieciešamības tādu milzu lēcienu izdarīšanai savā evolūcijā, kādi jums bija līdz šim.
 
Izmaiņas Jūsu Fiziskā Apvalka Bioloģijā
 
Mēs tāpat jums varam teikt, ka šī pārbīde ir radījusi enerģiju sabalansēšanos visā Visumā, jo visi enerģiju lauki galu galā tiecas uz balansu. Te bija ievietots milzīgs disbalanss jūsu pasaulē pašā sākumā, jo bija svarīgi, lai jūs izliktos atdalīti cits no cita. Līdz ar atšķirtības ilūziju, jūs sākāt redzēt un uztvert sevi – kā individuālus Gaismas izpaudumus, nevis kā kopējo Gaismu. Tas ārkārtīgi palīdzēja jūsu evolūcijā, jo jūs iemācījāties aptvert vairāk spēka, centrējot savu enerģiju paši sevī, un ieraugot paši savu Gaismu. Lai cik neticami tas arī neizklausītos – bet nu vairs nav nepieciešamības Cilvēcei iet pa šo ceļu. Tas tagad izmainās tādā pat veidā, kā visa jūsu evolūcija – pārtopot plūstošā kustībā. „Kā es varu būt iespējami lielākā Gaismā šinī konkrētajā acumirklī?” Tieši tā tas izskatīsies nākotnē. Tā būs atslēga uz komfortablu dzīvi – jums, kā Cilvēkiem, kā Gariem, kuri izliekas par cilvēkiem uz planētas Zeme.
 
Bioloģijas apvalks izmainīsies, taču tas nenotiks tā, it kā no ārienes tiktu radīta telpa priekš jums. Gluži pretēji – tie būsiet JŪS PAŠI, kas izmainīsies; JŪS PAŠI attīstīsiet savu fizisko būtību. Tas ir tas, kā dēļ dažkārt jums nākas vilties. Jums liekas, ka jūs virzāties, pilnībā apzinoties to, kurp jūs ejat, bet tad jūs pēkšņi uzduraties sienai. Šī siena, šķiet, liecina par to, ka jūs ejat ne to ceļu, vai arī – ka jūs darāt kaut ko ne tā. Tomēr patiesībā – šī siena jums ir nepieciešama tikai tā dēļ, lai jūs varētu pārmainītu savus uzskatus, un sāktu uzlūkot visu no cita redzespunkta, un pēc tam varētu savu ceļu turpināt, paejot garām tiem fragmentiem, kas iepriekš bija jūs bloķējuši. Daudz kas no tā tagad sāk pavērties, un jūs mācīsieties apgūt daudzus no šiem jaunajiem instrumentiem un detaļām. Tās nav garas, ilgstošas detaļas – tas ir momentāls veids Gaismas iezemēšanai, lai ienestu lietas jūsu Zemes realitātē vienā acumirklī. Tikko kā tās ir iezemētas šeit uz Zemes – jūs varat ar tām strādāt.
Bet ja jūs nēsājat savu ideju vienīgi savā galvā, neizklāstot to rakstiski, vai nepadaloties ar to ar citiem, lai kopīgi to izmantotu – tad šī ideja attīstīsies vien TIKAI JŪSU GALVĀ – bez iezemēšanas iespējas.
Jūs nekad nevarēsiet salikt kopā visas tā detaļas. Tādēļ – padalieties ar savu ideju. Izklāstiet to rakstiski, pat ja tā nav pilnīgi izstrādāta, pat ja jums nav visu detaļu, no kurām tā sastāv. Tas ir tas pamats, kas jums ir dotajā brīdī, tieši dotajā brīdī jūs iezemējat Gaismu, un radat telpu daudz lielākai Gaismai.
Tas darbojas līdzīgi, kā tad, kad jūs vēlaties ienest jaunu ietērpu savai dzīvei – jūs cenšaties vispirms iztīrīt savas telpas. Ir nudien apbrīnojami – kā jums izdodas radīt vakuumu, lai tur ienestu vairāk Gaismas, un tas notiek caur jūsu iezemēšanos un jūsu Gaismas piesaistīšanu.
 
Divi Veidi Gaismas Darbam
 
Te ir visāda veida uztveres problēmas, kas traucē jūsu ceļā. Daudzi no jums domā, ka viņi nav vēl tik labi, lai iezemētu Gaismu, vai arī vaicā: „Ko gan es tādu varu pateikt, kas vēl nebūtu teikts? Kā tad lai es iegūstu atšķirīgu rezultātu? Es jau esmu dzirdējis atbildes uz to visu. Kā dēļ lai es domātu, ka manī ir kaut kas ĪPAŠS?” Ak Dārgie, to dzirdot šeit, Mājās, mūsu smiekli kļūst histēriski. Mēs esam iztērējuši eoniem dzīvju kopā ar jums, lai izveidotu jūs – par noteiktas īpašas ziņas nesēju. Un kad nu beidzot jūs ierodaties šeit – jūs vēl vaicājat: „Kādēļ man vajadzētu domāt, ka man ir kādas tiesības to darīt?” Jūs šo attieksmi izmainīsies ātri, jo jūs sākat saskatīt – kas jūs īstenībā esat. Jūs esat atnesuši no Mājām kaut ko ļoti ĪPAŠU, lai padalītos ar to. V i s a Debesu enerģija nevar tikt iedzīvināta šeit, uz Zemes – kamēr k a t r s un i k v i e n s no jums nebūs NOSPĒLĒJIS SAVU PARTIJU, nebūs IENESIS SAVU GAISMAS STARU, un nebūs ATĻĀVIS TAM DARBOTIES.
 
Atļaujiet mums parunāt par Gaismu kādu brīdi, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs saprastu šo koncepciju. Te ir divi veidi Gaismas Darbam. Viens no tiem ir – ATSTAROT Gaismu, un otrs ir – BŪT par Gaismu. LAI, jūsu vārdiem runājot, IDEJA BŪTU VEIKSMĪGA – tie ABI ir ārkārtīgi noderīgi instrumenti, un jūs vienmēr lietosiet tos ABUS. Daži no jums būs Skolotāji, kuri stāvēs uz skatuves citu priekšā, BŪDAMI GAISMA. Citi paņems šo pašu Gaismu, un ATSTAROS to katrs savā veidā, izlaižot to katrs caur savu prizmu un caur saviem krāsu filtriem, piešķirot Gaismas dejai katrs savu nokrāsu, un atstarojot to jaunā veidā. Tie protams ir cilvēki, kurus mēs esam redzējuši uz planētas Zeme jau daudzkārt. Jūs varat vienkārši palūkoties savā vēsturē, lai pamanītu neparasti spožas Gaismas IZSTAROTĀJUS, kuri ir izmainījuši jūsu pasauli, un kuri ir ieviesuši korekcijas Cilvēces virzībā. Tomēr – ļoti bieži jūs nesaprotat – ka ir nepieciešams ārkārtīgi daudz šīs Gaismas ATSTAROTĀJU, lai īstenotu to, kas tagad notiek. Tādēļ, l ū d z u – atmetiet jūsu polaritātes idejas, un jūsu idejas par Labu un Sliktu, uz kādu brīdi, jo vieni nav labāki par otriem. Šie ABI ir neiedomājami SVARĪGI planētai Zeme.
 
Pilnvaru Trešā Viļņa Atvēršana
 
Tas, kur jūs esat tagad nonākuši: jūs vai nu esat jau pārcēlušies, vai arī patlaban ieejat savu Pilnvaru Trešajā Vilnī. Pirmais Vilnis bija ļoti vienkāršs: jums bija jāatrod tās savas daļiņas, kuras pavairotu jūsu Spēku – tā jūs sanācāt kopā grupās. Tas iedvesa jums pašapziņu, un deva jums iespēju ATSTAROT KĀDA CITA IZSTAROTO GAISMU, lai pēc tam nonāktu pie vienota kopsaucēja attiecībā uz to, kas jūs esat. Tas bija ļoti ļoti noderīgi Cilvēces attīstības agrīnajā stadijā. Bet tad jūs iedrošinājāties spert nākamo soli. Tas bija pārsteidzošs solis, jo jūs uzdrīkstējāties iemācīties – kā IERAUDZĪT PAŠIEM SAVU GAISMU. Tas bija ļoti mulsinoši, jo jums vairs nevajadzēja sekot kādam LĪDERIM. Runa ir par sekošanu SEV, kas ir milzīgs izaicinājums visā jūsu sistēmā, kura balstās uz Līderismu. Visa jūsu sistēma ir veidota no grupām, kuras katra virzās kādā atsevišķā virzienā. Tagad jūs pārvērtējiet un pārradiet daudzas no šīm daļām, lai noenkurotu Gaismu savādākā veidā. Par cik jūs ieejat Pilnvaru Trešajā Vilnī, HARMONIJĀ, jūs sasniedzat Harmonijas meistarību, kad spējat sadzirdēt toni, un atstarot to atpakaļ. Tas ir tāpat, kā mācēt saskatīt smaidu otra sejā, un tad spēt atstarot šo skaistumu atpakaļ. Spēt ienest sevī Māju enerģijas, vai arī Mīlestības domas, idejas un izpausmes, un tad tās izpaust atkal citiem – tas ir varens Gaismas atspoguļojums. Par cik jūs virzāties tālāk uz priekšu, jums vajadzēs BŪT Gaismai. Jums tāpat vajadzēs arī ATSTAROT Gaismu un dzīvot HARMONIJĀ, kas tagad ir ļoti interesants aspekts.
 
Vienots Prāts un Gaismas Izplatīšana
 
Ir tagad veikts daudz zinātnisku pētījumu par to, kā tas ir iespējams, ka daudzi putni lidojumā, šķiet, pārvietojas kā viens. Jums droši vien ir gadījies novērot, ka putnu bars, kur tūkstoš putnu ir lidojuši vienā virzienā – negaidot izmaina lidojuma virzienu vienlaicīgi – it kā tiem būtu vienots prāts. Pētnieki bija sākuši kalkulēt – cik ātri pirmajam putnam ir jālido, lai bara pēdējais putns varētu pamanīt izmaiņas kustībā. Viņi noskaidroja, ka informācijas nodošana nav iespējama pie tik straujām kustības izmaiņām, un tomēr – tas notiek. Šie putni ir iemācījušies Harmoniju; viņi ir iemācījušies ne tik vien BŪT Gaismai, bet arī ATSTAROT cits cita Gaismu – visaugstākajā tās izpausmē. Un tā dēļ viņi spēj rīkoties kā VIENS. To pašu var teikt arī par bitēm, jo arī viņām ir komunikācija, un arī viņas ir iemācījušās pilnīgi atstarot atpakaļ šo Gaismu. Tagad viņām ir problēmas citā virzienā. Bitēm sagādā grūtības PAŠĀM BŪT Gaismai, kas ir diezgan dīvaini. Interesējošā joma ir Harmonijas elements, un pie tā jūs arī šeit strādājiet.
 
Vai tas nozīmē, ka jūs visi nonāksiet komūnās, un strādāsiet kā viens? Nē, mēs tā nedomājam, jo tas tā nevar darboties, un tas varētu beigties vienīgi ar to, ka jums tiktu apslēpta jūsu Gaisma. Jums ir paredzēts iziet atklātībā, lai atrastos starp citiem. Jūsu iecere ir – izplatīt šo enerģiju pa visu pasauli, jo jūs esat atnesuši ļoti svarīgu Gaismu no Mājām. Jūs esat atnesuši atgādinājumu par to – KAS IR šī persona, kura stāv jūsu priekšā. Ir svarīgi, lai KATRS un IKVIENS no jums iziet atklātībā un nospēlē savu lomu – lai kur jūs arī nebūtu nonākuši. Ja jūs atklāsiet, ka savā apvidū esat vienīgais Gaismas Darbinieks, kā jūs to dēvējat – jūs sajutīsieties ārkārtīgi vientuļš – it kā jūs būtu palicis bez atbalsta, un neviens jūs nesaprastu. Bet te jums ir jāzina, ka jūs esat ĪSTAJĀ vietā, jo jūs esat VIENĪGAIS, kurš var IENEST šeit Gaismu. Jūs esat VIENĪGAIS, kurš ir NEPIECIEŠAMS šinī vietā – jums tādēļ nevajag justies, it kā jūs būtu izdarījis ko nepareizi, ja jums nav atzinības no citu cilvēku Gaismas. Tas vienkārši ir tādēļ, ka jūs noenkurojiet savu Gaismu, kur jūs atrodaties, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs ejat uz priekšu.
 
Šeit tagad ir jauna enerģija, kas atveras katram un ikvienam. Jūs to ļoti labi pazīstat, jo jūs ļoti tai bijāt gatavojušies un gaidījāt to. Jūs esat nosaukuši to par 12-12-12, jeb par 21.Decembri. Jūs esat piešķīruši tai daudzus dažādus nosaukumus, un beidzot nu tā ir šeit – tieši jūsu priekšā. Jums nav jāgaida vēl viens gads, jo tā ir šeit jau TAGAD. Jūs tagad tanī IEEJAT, un mācāties, kā to lietot. Paraugieties uz to savādāk – ne tā, kā bijāt skatījušies līdz šim. Tas bija noticis ar cilvēkiem jau iepriekš, tikai pretējā virzienā.
 
Ekskurss Blīvumā
 
Kad Zeme bija tikko dzimusi, jūs bijāt šeit. Jūs bijāt planētas Zeme daļa kopš paša Viņas aizsākuma, kuru jūs saucat par Lielo Sprādzienu. Jūs nebijāt fiziskā formā, jo Zeme vēl bija ļoti karsta, un atomi vibrēja ātri. Jūs bijāt ēteriskā formā tanī laikā, kad apsvērāt iespēju BŪT par Gaismas Ķermeni. Tagad tikai uz mirkli novietojiet sevi tur, lai to atcerētos. Tad nāca brīdis, kad Zeme sāka atdzist un kļuva blīvāka. Jūs sākāt zaudēt savu savienojumu ar Zemi, un tādejādi ieguvāt pirmo reizi fiziskus, blīvus ķermeņus, un izmainījāt savu ceļu, lai spertu soli nākamajā līmenī. Mēs gribētu jūs novietot tur uz mirkli. Iedomājieties uz brīdi, ka jūs esat šinī pirmajā cilvēku grupā, kuri bija nākuši uz planētu Zeme. Jūs bijāt pirmie, kas iemiesojās šajos blīvajos ķermeņos, un pārējie jūsu draugi teica: „Hei, Dženij! Vai vari mani dzirdēt? Vai vari mani redzēt?” Viņa paskatījās visapkārt un atbildēja: „Es nevienu neredzu.” Tad jūs iesaucāties: „Jā! Tas mums ir izdevies!” Jūsu lielākā vēlme bija izveidot Aizkaru, un aizmirst – kas jūs esat. Tad novietot sevi uz šīs planētas, lai staigātu pa to – galīgi pazaudējušies. Jums tas sekmīgi izdevās. Planēta Zeme kļuva par lielo veiksmi. Daudzi no jums vēl joprojām paliek zuduši, taču tagad tas vairs jūs tik ļoti nesatrauc, un tas ir labi.
 
Tas bija ļoti smagi priekš jums, par cik jūs tikāt iemesti izdzīvošanas režīmā, un jūsu pasaule bija palikusi ļoti maza. Jūsu vajadzības kļuva pavisam vienkāršas: jums bija vajadzīgs ēdiens, siltums un aizsardzība. Jūsu fokusēšanās uz šīm lietām saspieda jūsu pasauli ļoti cieši ap jums, lai jūs varētu izdzīvot. Tad jūs sākāt virzīties pretējā virzienā, jo vibrāciju samazināšana bija nepieciešama tikai tādēļ, lai iegūtu blīvumu. Ilgu laiku šķita, ka nav nekādas virzības nedz augšup nedz lejup, jo viss vienkārši gāja garām. Tagad jūs esat iedarbinājuši šīs augšupejošās pārmaiņas no jauna, un nu jau jūs paceļaties ļoti strauji šinī augšupejas kāpienā. Jūs esat ļoti saviļņoti par iespēju atgriezties atpakaļ Aizkara otrā pusē, evolucionējot savā fiziskajā ķermenī atpakaļ uz Garu. Kad tas notiek, jūs varat ienest daudz vairāk Gara savā ķermenī, un spējat paturēt šo savienojumu ar Garu, virzoties uz nākamo evolūcijas pārbīdi. Šodien jūs visus sajūsmina jūsu vibrāciju pieaugums. Bet mēs jums varam teikt, ka bija tādi laiki, kad jūs, pamostoties no rīta, priecājāties: „Skat, cik es šodien esmu blīvs! Vai tad tas nav brīnumaini?” Jūs tikāt centušies pazemināt savu vibrāciju līmeni ārkārtīgi ilgu laiku.
 
Radītāja Redzējums
 
Jūsu polārā uztvere mums ir ļoti interesanta, jo tā ļauj ieraudzīt Dievu tur, kur mēs to nevaram, jo mums nav polaritātes Mājās. Tā ir ilūzija jūsu Spēles laukā, uz kura jūs spēlējat. Tā ļauj jums r e d z ē t lietas PATSTĀVĪGI. Tā ļauj jums p i e s a i s t ī t to, ko jūs redzat.
 
IEZEMĒJIET Gaismu, kura jums patīk, un kuru jūs sajūtat paši sevī. ATSTAROJIET to atkal atpakaļ jebkādā veidā. PILNVAROJIET CITUS, un tad ejiet tālāk, PILVAROJOT PAŠI SEVI, jo – TĀDĀ VEIDĀ TOP JAUNĀ PLANĒTA.
 
Jūs šeit esat cītīgi strādājuši. Jūsu primārā motivācija uz planētas Zeme ilgu laiku bija izdzīvošana. Bet nu vairs tā nav, vairs jūs nebaidāties nāves. Tas ir vienreizēji. Ir absolūti neticami – redzēt – cik ātri un cik tālu jūs esat pavirzījušies Cilvēces evolūcijā. Jūsu izpausme šinī Spēlē tagad izmainās. Mēs ceram – jūs tagad atceraties, ka šī SPĒLE paredz prieku un jautrību, par cik galvenā ideja tam visam ir – SMAIDS JŪSU SEJĀ. Tieši tas iezemē Gaismu. Kad jūs šo smaidu IZSTAROJAT – vienalga, pārtikas veikalā vai GaismasDarbinieku sanākšanā – tas rada izmaiņas. Jūs esat šeit, lai radītu šīs izmaiņas vēl kādam citam – atgādinot viņam par Mājām – tikai ar savu smaidu vien. Ar šo soli jūs tiksiet daudz tālāk, nekā bijāt domājuši, un tam nevajadzētu būt grūti. Tas ir pavisam vienkārši, un mēs ceram, ka jūs sākat atcerēties – Kas Jūs patiesībā Esat.
No tā nav jābaidās. Tas ir kaut kas v a r e n s, patiešām, bet ar šo varenību nāk ne tikai atbildība – nāk arī prieks un brīvība – BŪT par TO, KAS JŪS īstenībā ESAT. Šis ir Pilnvarotu Cilvēku laiks. Jūs ieejat Pilnvaru Ērā. Sveicam jūs Mājās. Laipni lūgti. Laipni lūgti. Laipni Lūgti.
 
Ar vislielāko godu mēs lūdzam jūs izturēties vienam pret otru ar cieņu. Lolojiet cits citu pie katras izdevības, kas jums rodas, jo jūs raugāties acīs dievam. Atcerieties, ka šī ir jauna brīnišķīga spēle, ko jūs tagad spēlējiet, un spēlējiet labi kopā.
Espavo.
GRUPA

ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris

Krajons"Par pārejas kritisko fāzi" nobeigums

Sākums lasāms- otrdien 27.decembra/2011 publikācijā
Uz planētas plosīsies stihijas. Kā jau es teicu, tālu ne visos reģionos. Diezin vai tajās zonās, kuras nav seismoaktīvas, būs zemestrīces. Zemestrīces būs tur, kur ir zemes tektoniskās plaisas un, kuras zinātniekiem ir zināmas. Bet arī tās var nenostrādāt, jo jau par 80% ir izstrādāts planētas Jaunais Kristāliskais Režģis, kas strādās kā balansieris šajā procesā, neļaujot plaisām un ilgi klusējošajiem vulkāniem sākt darboties. Bez tam, jūs jau ar savu darbu, un Mēs par to esam jau teikuši, izdarījāt tā, ka varējām optimizēt vulkānu darbību. Man jums jāsaka, ka tie vulkāni, kuri izvirst jau otro gadu, ievada šo karsto fāzi. Kā redziet- izvirdumi jau notiek, zemestrīces jau notiek.


Mēs, kā vien varam, izstiepjam šo procesu, lai tas nenotiktu vienā momentā, jo tā būs tiešām smagi gan jums, gan planētai. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai optimizētu Pārejas procesu. Un, ja jūs aktīvi pieslēgsities tam, tad izdarīsiet ļoti lielu darbu. Tagad man jāpiebilst tikai viena lieta- uz planētas būs ļoti piesārņota visa atmosfēra. Vulkāni vienalga izvirdīs, viesuļvētras pacels putekļus, zemi, akmeņus. Un cilvēkiem, kuri nebūs Gaismas veidojumu patvērumā, būs grūti elpot. Pat reģionos, kuros nebūs lielu stihiju postījumu, gaiss būs piesārņots. Atcerieties Islandes vulkānu izvirdumu, daudzās valstīs pārstāja lidot lidmašīnas, jo atmosfēra bija piesārņota. Šajā jomā piesārņojums var būt lielāks. Tādēļ mēs dodam jums iespēju šīs smagās dienas (tās būs ne vairāk kā 3-4) pārlaist Kosmosa Hierarhu Gaismas ķermeņos, par kuriem es tikko stāstīju.

Pēc tam Zeme attīrīsies. Kad Viņa izdarīs Pāreju, vēl kādu laiku līs lieti, būs stipri vēji- bet tas jau būs spēcīgs attīrošs process. Un tieši tad, tie cilvēki, kuri būs sagatavoti pilnībā Pārejai, iegūs iespēju pāriet. Jums, protams, interesē, kas būs ar pārējiem cilvēkiem? Cilvēki jau tagad ļoti noslāņojas gan pēc apziņas stāvokļa, gan pēc savām darbībām, gan pēc savas izpratnes par notiekošajiem procesiem, gan pēc vēlmes tajos piedalīties vai ignorēt tos. Bet iziet šo procesu vēlējāties jūs visi. Es jau teicu, ka, protams, būs cilvēki, kuri ies bojā, tas ir nometīs savu fizisko apvalku. Šie cilvēki nonāks pie mums, kur priekš viņiem tiks izdarīts viss iespējamais, lai tie atgūtos no šoka, aizmirstu par to un pieņemtu savu lēmumu: paliek viņi tālāk dzīvot un attīstīties uz šīs planētas, vai arī viņiem tiks dota iespēja aiziet attīstīties tālāk uz kādām citām planētām. Un tas, uz kurieni viņi aizies, būs atkarīgs no viņu apziņas attīstības līmeņa un no sagatavotības līmeņa jaunai dzīvei, kuru viņi būs (vai nebūs) sevī izveidojuši līdz karstajai fāzei.

Ja viņi būs gatavi dzīvot 5D, tad viņi vienkārši piedzims 5D, bet tie nebūs augšāmcēlušies cilvēki. Citi, kuri, pēc tam, kā patversies pie mums, tiks atgriezti 3D. Atvainojos, Es esmu aizmirsis jūs apsveikt, ka jūs visi jau dzīvojiet 4D- un tas notika 25.07.11. Zeme pilnībā pārgāja uz 4D. Un tādēļ, es aicinu Jūs, mani dārgie Eņģeļi,izmantojiet to. Tieši tagad jūsos strauji attīstās spējas, kuras raksturo tieši dzīvi 4D, nevis 3D. Tādēļ cilvēki atgriezīsies 3D, tā vienalga būs jau citādāka zeme. Jā, būs daudz postījumu, būs bojātas komunikācijas līdzekļi. Starp citu, kad notiks visas šīs lietas, jūs nespēsiet kontaktēties savā starpā ne pa kādiem saziņas līdzekļiem. Un cilvēki, kas atradīsies Latvijā, diezvai zinās, kas notiek zemeslodes otrā pusē vai pat tuvākajās valstīs. Tāda ir situācija, savādāk nevar. Bez tam, pārstās darboties visas jūsu elektrostacijas, visas ierīces, kuras darbojas uz elektrību, jo pēc Pārejas uz Zemi nonāks blīva magnētiskās enerģijas straume. Jums visu savu dzīvi nāksis pārkārtot uz citu enerģijas veidu, kas būs galvenā svira, kas palīdzē jūsu dzīvē. Tas attieksies gan uz 5D, gan 4D. Un mēs jums ļoti aktīvi palīdzēsim. Pielāgošanās process jaunajam enerģijas veidam, jaunu ierīču izgudrošana un ieviešana dzīvē, būs salīdzinoši īss. Bez tam, jau tagad, tiem, kuri meklē un vēlas, Mēs dosim atbilstošus norādījumus. Mums ļoti gribētos, lai lielākā speciālistu daļa, kuri ar to nodarbojas, pārietu šo robežu pilnīgā gatavībā būvēt jauno dzīvi. Un tādi bez šaubām būs. Tādēļ, ka viņi jau tagad ir un tagad eksistē, jau tagad strādā. Un es jums to saku ne jau tādēļ, lai paaugstinātu šo cilvēku nozīmīgumu, bet gan tādēļ, lai jūs mazāk baidītos par to, kas jūs sagaida jaunajā dzīvē. Bez tam, atjaunotā Zeme, tiks piepildīta ar Mīlestības Enerģiju, tieši Magnētisku Mīlestību, būs pavisam citādāk. Jūs sāksiet veidot citādākas attiecības, jaunas attiecības starp valstīm. Jums galīgi vairs negribēsies karot. Jūs ļoti drīz nonāksiet līdz jautājumam: priekš kam mums robežas? Priekš kam mums valstis? Jums, protams, interesē, vai saglabāsies jūsu valdības un valsts struktūra? Domāju, ka vairumā valstu –nesaglabāsies. Bet jūsu līderus jūs vai nu uz laiku pieņemsiet, vai arī pilnībā noraidīsiet. Un jūs vēlēsieties valsts vadībā pavisam citus cilvēkus, lai starp valstīm un cilvēkiem vairs nebūtu nekādas spriedzes, nebūtu naida, lai jūs varētu dzīvot mierā un saskaņā. Un tādi cilvēki būs. Mēs vairākkārt esam runājuši par tiem Jaunajiem Bērniem, ko esam sūtījuši uz Zemi. Pirmais Indigo bērnu vilnis ir tie, kuru viens no uzdevumiem ir ieviest pareizu valsts pārvaldi, pareizus ekonomikas pamatus un citas valsts struktūras, tie ir tie, kuri patlaban ir ap 40 gadu veci vai nedaudz virs 40. Pēc tam nāca citi bērnu viļņi, tai skaitā ar jau kristāliskām vibrācijām. Tie jau nāk ar gatavām receptēm, kā veidot dzīvi. Tādēļ es jau daudzreiz esmu teicis un atkārtoju vēlreiz- viņiem vajag tikai netraucēt, dot iespēju rīkoties. Jebkurā gadījumā, vecā kaluma cilvēki, kuri pārkārtosies no vecajām enerģijām uz jaunajām diez vai varēs pārvaldīt valsti, ja nu tikai uz laiku. Dzīve patiešām sāks kārtoties pavisam citādāka. Vai ilgi būs šī dzīve 4D? 4D- dimensija pati par sevi ir tāda kā pārejas dimensija, samērā nestabila. Tādēļ ilgi jūs tajā nedzīvosiet. Tomēr šis pārejas process, adaptācijas process, jaunās pasaules būvēšanas process, iespējams var aizņemt 200-300 jūsu Zemes gadus. Kosmiskajā izpratnē tā ir viena sekunde. Tādas lietas. Es domāju, ka no tiem cilvēkiem, kas paliks 4D, būs ļoti daudzi, kuri paātrinātā tempā sagatavosies Pārejai un pāries uz 5D. Un apstākļi šim procesam būs daudz vieglāki, nekā ir jums tagad. Kaut gan arī tagad ir milzīgas iespējas.

Un atkal es jūtu, no zāles sūtītas domas. Gandrīz visos rosās doma: kad tas būs? Kad? Un kā? Vēlreiz gribu jums teikt- tiešām, Mēs nevaram jums iedot precīzu scenaŗiju. Tas patlaban ir pilnīgi neiespējami. Un Mēs, skatoties, kā viss notiks, dosim korekcijas, ziņosim jums vēl biežāk, nekā tas ir noticis līdz šim.

Ko es vēl vēlos pateikt? Protams, ka jūs interesē-kad? Krajons jau nedaudz izrunājās, ka 2011. tas nenotiks. Bet es jums vēlos atgādināt, mani Dārgie Eņģeļi, to, ko jūs jau sen ziniet. Cik sen jau mēs runājam par to, ka LAIKS PAĀTRINĀS! Laiks saspiežas, kā atspere, un jūs to jūtat katru dienu arvien vairāk. ...

Vēlreiz vēlos apstāties pie tā, kā jums uzvesties, lai izglābtos. Tas ir ļoti svarīgi. Kad sāksies karstā fāze, tie Gaismas Veidojumi, par kuriem runāju, un kurus jūs redzēsiet savā apkārtnē, būs gatavi uzņemt jūs. Tie, kam Gaismas ķermenis jau ir attīstījies, pāries samērā viegli uz saviem Gaismas ķermeņiem, vienkārši izsakot tādu nolūku. Gatavojieties. Es došu sagatovašanās metodikas un nolūkus varēs izteikt jebkurā formā. Kas jums jādara? Kā jādara? Šo informāciju jums mēs vēl sniegsim. Pagaidām es jums saku, ka jums NEvajaga nobīties, jums jāsakoncentrējas un jaaiziet uz savas sirds sakrālo vietu, jāsajūt sevī apvienoto čakru, jāliek tai pulsēt, tādējādi jūs automātiski savienojaties ar savu Gaismas ķermeni. Izejiet šādā stāvoklī laukā, ja esiet telpās, un izsakiet nolūku nonākt patvērumā tajā Gaismas Veidojumā, kuram jūs esiet piederīgs vibracionāli. Ja jūs apjuksiet vai neatpazīsiet savas vibrācijas, savu krāsu, izsakiet nodomu pāriet uz jebkuru Gaismas Veidojumu. Neuztraucieties, Mēs jūs uz rokām nodosim tur, kur vajag. Un jums nevajag uztraukties par to, ka nonāksiet ne pie savu vibrāciju Gaismas Valdnieka. Viņu Gaismas Ķermeņi pulsēs un savāks visus cilvēkus, kas izteiks tādu nodomu. Viss būs labi. Lūk, kādēļ, mēs gatavojam jūs un lūdzam gatavot citus cilvēkus. Ja cilvēks neizteiks šādu nolūku, mēs nevarēsim paņemt cilvēku, ja tas to nevēlas. Bet mēs ceram, ka nostrādās šāds mehānisms: ļaudis ieraudzīs, ka tie, kas ir viņiem blakus, sāk kaut kur pazust gaismas virzienā, pie tam viņi neiet bojā. Tikai izgaist Gaismā. Un tad tiem, kas agrāk šaubījās un neuzticējās, varēs teikt: arī tu to vari, un tādejādi palīdzēt tiem patverties. Es domāju, ka daudzi no šeit sēdošajiem vēlētos līdzdarboties šajā procesā. Tad mēs dosim atbilstošās instrukcijas, kā uzvesties. Protams, jūs varat vienkārši patverties un nogaidīt kritisko laiku, un tad izdarīt to, ko esiet ieplānojuši: pāriet uz 5D vai atgiezties 4D. Bet jūs varat arī pirmo reizi, atnākot sava Gaismas Valdnieka patvērumā, pēc tam iziet no turienes un palīdzēt citiem cilvēkiem, ievelkot tos savā Gaismas Ķermenī. Pie tam šis mehānisms darbosies šādi: pēc izejas jūs nezaudēsiet sava Gaismas Ķermeņa saiti ar atbilstošā Hierarha gaismas Ķermeni. Paliks tāda kā saite, kas palīdzēs kopā ar izglābto cilvēku tikt atpakaļ. Nekā briesmīga tajā nebūs. Mēs ceram, ka uz Zemes būs daudz tādu cilvēku, kuri vēlēsies palīdzēt saviem tuvākajiem. Jā, tas tiešām būs brīnišķīgi, mani dārgie, ne tikai palīdzēt planētai, bet arī sev un citiem.Tas taču ir tik labi. Jūs izglābsiet pēc iespējas vairāk cilvēku, ļaujot tiem palikt 4D, nevis aizejot uz Smalko Plānu,lai pēc tam izdarītu izvēli.

Jā, Krajons, ļoti gribētu iepriecināt Jūs un pateikt, ka nekā tāda nebūs. Bet nevaru, jo Zemei patiešām ir jāveic šī Pāreja, izejot caur dažādām kataklizmām uz savas virsmas. Bet Zeme mainas, pastāvīgi mainās...

Un tagad, nedaudz novēršoties no ‘’Pārejas’’ tēmas, bet tomēr paliekot tajā, es vēlos jūs apsveikt ar lielu notikumu, kurš arī attiecas uz šodienas tēmu. Es vēlos šodien, pirmkārt, apsveikt Latvijas zemi un visu Latvijas iedzīvotājus ar to, ka tieši uz jūsu zemes, kā es jau teicu maija mēnesī, tikai nolaists Druīdu Uguns. Un, atšķirībā no savas senās darbības, kad uguns koncentrējās savā svētnīcā, noteiktos Druīdu centros, tagad, kā tikko tas tika nolaists uz Latvijas zemes, tas zelta strūklām pārklāja visu Latvijas zemi. Un tagad jūs visi varat mācīties izmantot šo Uguni savā dzīvē dažādiem mērķiem. Arī Pārejas mērķim. Un cik vienkārši ir pateikt Ugunij, lai tā palīdz būvēt jums jūsu Gaismas Ķermeņus, pārkārtot čakru sistēmu. Un vēl, jums jāpierod pārtikt no Gaismas. Lūk, Druīdu Uguns arī var jums palīdzēt atvērt tos kanālus, kas ir vajadzīgi, lai barotos ar Gaismu (tie jau tagad lēnām aktivizējas). Bet jūs varat šo procesu paātrināt. Un to vajag paātrināt. Jo karstās fāzes periodā, tie, kuri nonāks patvērumā, barosies tikai ar Gaismu. Es negribu teikt, lai jūs jau rīt atsakieties no pierastās barības. Nekādā gadījumā. Jums jāēd, kā ēdāt. Nu, varbūt, Krajons rekomendētu jums neēst gaļu un ēst mazāku ēdiena apjomu. Jums ir patlaban savi ķermeņi jāpadara vieglāki, jo tie tagad visi pārkārtojās. Jūs varat piesaukt Druīdu Uguni, izsakot nodomu, lai tas jums palīdzētu aktivizēt gaismas kanālus, kas vēlāk nodrošinās gaismas enerģijas piegādi katrai jūsu ķermeņa šūnai. Jūs varat ar Druīdu Uguni piepildīt visu savas dzīves telpu. Jūs varat svētīt ar to savu ēdienu. Jebkuru enerģētisko tīrīšanu varat veikt tikai ar Druīdu uguni, neizmantojot citus paņēmienus. Un tagad, bez šīs Uguns, kā jau teicu agrāk, ir tikusi atdzīvināta arī Lemūrijas Uguns. Arī tā ir svēta Uguns, kas tagad palīdzēs planētai un cilvēkiem Pārejas laikā. Tāpat arī Zvaigžņu Atlantu Uguns. Uz Zemes ir eksistējuši tikai šīs trīs Svētās Ugunis. Un pakāpeniski, viens aiz otra, tās ir tikušas iedzivinātas. No sākuma Lemūrijas, tad Atlantu un visbeidzot Druīdu Uguns. Nedomājiet, ka tas notika tikai Latvijas zemē. Tas tika aktivizēts visās vietās, kur kādreiz Druīdi ir veikuši savu darbību un kalpošanu. Un visbeidzot, mums ir izdevies izdarīt ko tādu, kas attiecas tieši uz Pāreju. Mēs esam šīs Ugunis apvienojuši trīsvienībā- par Vienības Uguni. Ieklausieties šajā vārdā. Tā ir Uguns, kas izved jūsu apziņu Vienotības vai Kristus Apziņas līmenī. Strādājiet ar šo Uguni...Tā ir maiga, kā māte, kas glāsta bērnu. Tā ļoti maigi ļauj iet cauri procesiem. Te neiet runa par svilinošu uguni. Tādēļ es apsveicu visus zemes iedzīvotājus, un pirmkārt jūs, tādēļ, ka tieši uz jūsu zemes atkal ir nonākusi druīdu Uguns. Tas ir brīnišķīgi. Un tādēļ jums ir iespēja pasargāt savu un tuvējās teritorijas no spēcīgām un nepatīkamām kataklizmām. 


Latvijā ir ļoti daudz garīgā darba novirzienu.
Izveidojiet tagad vienotu mērķi visām grupām: mērķis– sagatavošanās cilvēces un planētas Pārejai, un arī Latvijas, kā atsevišķas Garīgās Būtības, Pārejai arī. Virziet savu darbību arī uz kaimiņu valstīm, strādājiet uz visām valstīm, jo, tik tiešām, jūs to varat. Noticiet katrs saviem spēkiem, tas ir obligāti un neizbēgami. Jūs esat Cilvēki- Eņģeļi, jūs spējat radīt caur savu apziņu. Es meditācijā teicu: iemīliet pasauli sevī, iemīliet pasauli sev apkārt, iemīliet Pasauli, jo jūs arī esat Psaule. Jūs arī esat Pasaule, kas nozīmē, ka jūs arī spējat to kopradīt. Tad kopradiet to tādu, kādu vēlieties to redzēt! Tai skaitā arī Pārejas scenāriju. Protams, ņemiet vērā, ka kataklizmas nevar atcelt, bet toties ieiet ar tām kontaktā/sadraudzībā un palūgt, lai tās izvietojas harmoniski savā darbībā, jūs varat. Nesen mēs vērsāmies pie jums ar lūgumu attiecībā uz vulkānu izvirdumiem- tas nostrādāja. Es jums to apliecinu. Un tā vulkānu virkne, kurai vajadzētu vienkārši uzsprāgt ugunīgās liesmās Pārejās Krīzes laikā, tā tagad ir vienmērīgi izlīdzinājusi savu darbību laikā. Un mēs darīsim visu, lai nenotiktu visu vulkānu darbība vienlaicīgi. Un tas ir labi. Ja mūsu dotajā informācija ieklausītos valdības, varētu tik daudz ko darīt cilvēku labā. Jo izvest no bīstamajām vietām cilvēkus – tā ir liela lieta. Un tad cilvēki spētu visas karstās fāzes pārdzīvot bez apdraudējuma dzīvībai. Mēs vienmēr varam norādīt tās vietas uz Zemes, kurās notiks visintensīvākās kataklizmas.

Sargiet Latviju! Tā pašlaik savā Debesu Tēlā ir jau gandrīz noformējusies. Un, ja jūs mērķtiecīgi strādāsiet, tad pārejas brīdī Debesu Latvija būs jau gatava. Un tādēļ jums sāksies pavisam cita dzīve. Jaunā  Debesu Latvija, kas balstīsies uz citiem principiem un citām enerģijām, sāks nolaist savu tēlu uz 4D Latviju. Redziet, Krajons jūs pieradina pie 4D izpratnes!

Lūk, ko es jums vēlējos pateikt, mani dārgie. Laikam daudz kas ir palicis aiz mūsu sarunas robežām, man gribētos pateikt vēl tik daudz par sagatavošanos Pārejai. Man šķiet, ka labāk būs, ka mēs būdami dažādos reģionos, dosim dažādas praktikas, kuras pielietojot jūs varēsiet sagatavoties Pārejai. Es domāju, tas ir labākais veids, vēl pateikšu, kam pirmkārt, pievērsiet uzmanību.

Pirmkārt, jums jāzina, ka absolūti visos jūsu ķermeņos notiek būtiskas izmaiņas. Fiziskais ķermenis jau ir citādāks. Jūsu ēteriskais ķermenis pamazām transformējas, paliek savādāks, elektrisks, kuru dažos avotos sauc par KA ķermeni. Galvenokārt tas nozīmē jaunu, 12-čakru sistēmu, jaunu elektrisko Jaunā Cilvēka shēmu. Strādājiet pie tā. Attīstiet jau čakru sistēmu. Ziniet, ka neviens no jūsu Gaismas konstrukcijas atribūtiem neeksistē, nestrādā atsevišķi viens no otra. Tikai atkal, ņemot vērā jūsu duālo domāšanu, es jums to stāstu duālā veidā. Viss ir savienots. Tas, kurš aktīvi strādās ar savu apziņu un Gaismas ķermeņa nostiprināšanu, tam, protams, formēsies ar Vienotā Čakra. Vienotā/Apvienotā čakra- bez tās nevar. DNK kvantu līmeņi izies aktivizāciju- tas ir normāli. Tādēļ variet iet pa metodiku pielietošanas ceļu un jums viss izdosies.

Un, protams, es vēlos pateikt, ka jums ir daudz mierīgāk jāatiecas pret tām problēmām, kuras jums ir sociālajā plānā. Es zinu, kādā stāvoklī esat, katrs no jums. Es zinu, kādu varoņa ceļu jūs esat nogājuši šajā dzīvē. Gods un slava un dziļa cieņa no Krajona. Bet tagad, tas, kas notiek jūsu sociumā, no jums galīgi nav atkarīgs. Bet jūs sitieties, burtiski sitiet galvu pret sienu, cenšoties atrisināt kaut kādas savas sadzīviskās problēmas. Jums ir jāzina, ka šīs problēmas pavisam atrisināsies tikai tad, kad jūs pāriesiet uz 5D, vai vismaz tiem, kas paliks 4D. Tādēļ man tā gribās, lai jūs atvērtu sevī šo ceļu- ceļu uz Gaismu, ceļu uz Augšāmcelšanos.
Krajons

Un tagad lūgsimies par Latviju. Darīsim tā, lai Pāreja būtu gaiša un viegla.

Visuresošais Dievs, Tēvs, Vienīgais!
Izdzirdi mūsu lūgšanu! Aizsargā!
Ar savu Mīlestību līdzsvaro
Un noturi uz izvēlētā ceļa!
Tēvs! Šodien sadzirdi mūsu saucienu,
Sūti mums Gaismu, mūsu dārgajai zemītei Latvijai!
Atver Jaunās Derības Avotu
Ļauj baudīt Svētā Ūdens malku!
Latvju zeme, vai pamodīsies Tu?
Vai nometīsi veco dienu drānas?
Dievs, Visaugstākais, mākoņus kliedējot,
Jau ir sūtījis tev Savus bērnus.
Te bērni, kas Svētā Gara spārnoti,
Jau ir nākuši celt zemes apziņu,
Kurā vecās mājas gruvešus
Ir jānomaina jaunai Ausmai!
Tēvs Mūsu, paņem ar savu roku,
Visu to veco, kas jānomet tautai,
Uz kuras zemes ir nācis Svētais Uguns!
Un ar gaišu stīgu, lai ceļas augšup
Tās zemes dziesma, ko par Latviju saucam!
Visaugstākais Dievs,
Visas Esības jūrā, lai skan
Debesu zvaigžņu koris par atbildi mums.
Un ticam, ka pavisam drīz
Latvijas pārbaudījumi būs galā.
Un atdzims atkal mūsu zemē
Mīlestība, saticība, vienotība
Un Sirds pasaule piepildīs
Dzimto zemi!
Tēvs, dod mums gudrību,
Apskaidrību sūti,
Lai ceļu pareizo mēs rodam,
Un šodienas Latvijas bērniem
Mīlestības balzāmu dvēselēs lej.
Lai gaisma pār Latviju staro!
Lai Dievs ir atkal ar to!
Paldies, ka sadzirdi mūs
Un savu Mīlestību pār Latviju lej!

Krajons (pierakstīja Marina Šulca)

Dārgie mani Eņģeļi! Es aizeju un mana svīta atvadās no jums. Mēs ļoti priecājāmies par mūsu atkalredzēšanos. Un es ceru, jo tuvāk nāks Pārejas laiks, jo biežāk mēs satiksimies, lai uz prieka viļņa spētu iziet šo lielo Kosmisko notikumu. Es jūs bezgalīgi mīlu, zemes cilvēki!
Krajons

Rīgā, 31.07.2011, caur Marinu Šulcu. Tulkoja- Inta.
Piebilde.
Mīļie Gaismas Darbinieki!
Mistēriju Skola 2012.gadā turpinās mūsu kopā sanākšanas, rīkot meditācijas un lūgšanas, jo kopā mēs varam ļoti, ļoti daudz!
Aicinu Jūs, kuri organizējās grupiņās, garīgajos centros, kas vēlas dot savas Sirds spēku, atsūtīt savu pieteikumu un kontaktus (invi@tvnet.lv), lai varam izsūtīt meditāciju un lūgšanu tekstus un plānotos laikus.
Tuvākais lielais Mistēriju pasākums notiks Pļavnās, Drustu pagastā, kad klātienē pulcēsim vismaz 150 cilvēku, 18. un 19. maijā, plkst 19.00 - meditācija un lūgšanas mūsu zemītei Latvijai un visai Pasaulei:) http://www.draugiem.lv/misterijas
Meditācijām un lūgšanām divas reizes mēnesī Rīgā un Jelgavā, variet pieteikties- šeit: invi@tvnet.lv
Mīlestību un Gaismu Gadu mijā vēlot-
Inta Vītola(heart)