ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis

Tiem, kuri pazīstami vai grib iepazīt MoolaMantras spēku.

Tiem, kuri pazīstami vai grib iepazīt MoolaMantras spēku.
Mūsu zemes kurators Indijā- Kirans- atsūtīja sekojošu ziņu. Mēs jau zinām, ka 1.maijs ir MM (Moola mantra) diena, kad visā pasaulē ar īpašu dziļumu un intensitāti tiek skandēta šī mantra.
Om sačitananda parabramma
Purušotama paramatma
Šrī Bagavatī sameta
Šrī Bagavatē namahā.

Ieguglējiet "Moolamantra" un atradīsiet daudzas muzikālās versijas! Tāpat inetā atradīsiet arī tulkojumu.
Mūsu latviskotais un tēlainais tulkojums ir šāds:
Šajā Dieva laistajā pasaulē, kurā ir viss (un vienlaikus nekas)- apziņa, esība un laime- harmonijā un saskaņā mīt divas sākotnes: vīrišķais un sievišķais, prāts un sirds, diena un nakts.

Daļa cilvēku visā pasaulē jau uzsākusi garīgo sadhanu (garīgo praksi, vingrinājumus) un ik dienas skandē 108x MM. ("skandēt" šajā gadījumā nozīmē izrunāt, bet, protams, var arī izdziedāt)
Pēdējie precizējumi (vakardienas) šajā jomā:
*Spēcīgā sadhana tiek veikta no 1.-31.maijam, skaitot MM
*kopējais skandētais MM skaits katram dalībniekam- 10.000 (parēķinot sanāk katru dienu 3x iziet cauri krellītēm, kurās ir 108 bumbiņas) :))
*Varat kādā dienā skandēt arī vairāk, ja ir tāda vēlme
*Garīgās sadhanas nodomi ir divi:
1) personīgais (lūgums par jebkādu tēmu), katrai reizei var būt arī savs nodoms vai lūgums, tāpat tas var būt viens LIELS lūgums
2) paaugstināt Latvijā apziņas līmeni- šis ir nemainīgs katrai reizei. Formulējums varētu būt- Latvijā paaugstinās apziņas līmenis
*Jo vairāk cilvēku iesaistās, jo darbība un rezultāti spēcīgāki
*šajā reizē svarīgi ir skaitīt- cik reizes nomantrota MM:)) Tad liksim šos skaitļus kopā...
Kirans minēja, ka Latvijai vajadzētu 50 dalībniekus... Solīju, ka darīsim, ko varēsim:))
*Atceramies- jo vairāk dodam, jo vairāk saņemam- tāds ir Kosmosa likums:))

Jā, ļoti labi apzinos, ka šī sadhana prasa nodošanos un apņēmību vesela mēneša garumā. Jā, tas ir izaicinājums un pārbaudījums katram mums. Vai to gribam, varam un spējam?:))
Pamudiniet sevi uz šo soli un piebikstiet draugu!:)))

Ierosmei dažas atsauksmes:
Kad klausos MM, tad lūdzu nonākt iekšējā mierā, un momentā sajūtu līdzsvaru un mieru. Mans prāts nespēja noticēt tik ātriem rezultātiem! Paldies, Dievišķā Klātbūtne!

Visa mana ģimene klausās MM. Mantrai ir spēcīga iedarbība, īpaši labi nomierina bērnus! Tagad dzīvojam daudz mierīgāk.
Man patiešām patīk klausīties MM darbā. Tā apklusina prāta pļāpāšanu, radot lielāku skaidrību un padarot manu darbu ražīgāku.
Es turpinu dzirdēt MM pat tad, kad tā jau beigusies. Pārsteidzoši!
Guļu daudz dziļāk un jūtos daudz enerģiskāk. Mans enerģētiskais līmenis ir neticami uzlabojies. Tas ļauj paveikt daudz vairāk.
Un vēl viena pavisam "svaiga"
Sāku skandēt MM no 14.aprīļa. Rakstu arī lūgšanu grāmatu- t.i. pierakstu visu, ko lūdzu Dievišķajam. Mani ļoti iepriecina fakts- lai ko es lūgtu, tas viss tiek atbildēts un izpildīts dažu stundu laikā, citas lūgšanas piepildās dažu dienu laikā. Neviena lūgšana nav tikusi neuzklausīta. Ilgāk par sešām dienām nav kavējusies neviena atbilde. Esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka AmmaBagavāns tik ātri atbild uz manām lūgšanām. Paldies.

 
 
 
 
 

Gaia Earth Star Daily Planetary Dance, April 30th 2015

Gaia Earth Star Daily Planetary Dance, April 30th 2015
Moon enters Libra

Here we go my Dear Ones. The Moon Goddess has entered Libra (7:03am PST) and the focus is now clearly on relationships. There is a balancing of the scales that wants to happen and it is going to require some faith and courage to go through this transformative week-end as we come to the Sirian Full Moon in Scorpio. Please watch my video forecast "Remembering True Love" for more insights.
The trine to Saturn in Sagittarius (1:33pm PST) will assist us in relating from a place of wisdom and grace; and not get entangled in the never ending trauma-drama dynamic. There is a lot of soul growth potential here my Dear Ones as the energies leading to the Full Moon is assisting us to shed an old skin, to unveil our Lotus Heart, to shine more of the Light of our Soul.

Mercury entering Gemini (7pm PST) will very certainly open the communication gates! The message is clear my Dear Ones, we are ascending to having conscious soul relationships and it starts with conscious soul communication. Let your word have depth and commitment. Let thy word be committed to one's soul growth and to the other as well and it shall co-create harmonious and empowering relationships. And so it is!
--------------------------------------------
Watch my Sirian Scorpio Full Moon Video Forecast "Remembering True Love"http://gaiaearthstar.com/…/sirian-scorpio-full-moon-rememb…/
---------------------------------------------------

www.gaiaearthstar.com
 

 
 
 

 

 

СОНАСТРОЙСЯ С ЭНЕРГИЕЙ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА

СОНАСТРОЙСЯ С ЭНЕРГИЕЙ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА!
http://janosh.lv/ru/intuiciya.html

 
 
 
 
 
 

Как микрофлора кишечника управляет поведением человека

Бактерии, образующие микрофлору кишечника, могут управлять нашим питанием с целью обеспечения для себя оптимальной среды – такое предположение выдвинула группа ученых-биологов из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико, опубликовавшая свой отчет в журнале «BioEssays».
 
 

Их исследование, направленное на развитие предыдущих работ по выявлению взаимосвязи между микрофлорой кишечника и физиологией человека, осуществлялась при поддержке Американского сообщества по борьбе с раковыми заболеваниями, Центром проблем рака легких Бонни Дж. Аддарио, института перспективных исследований в Берлине и Национальным институтом здоровья США.
 
«Бактерии кишечной микрофлоры обладают манипулятивными возможностями», говорит доктор Карло Мали. «Существует конфликт интересов между различными группами бактерий микрофлоры. Некоторые из них совпадают с нашими гастрономическими целями, другие – противоречат им».
 
Могут ли бактерии микрофлоры вызывать у нас аппетит?
В пищеварительном тракте человека живет такое множество бактерий (их количество в сотни раз превосходит количество наших клеток), что некоторые ученые придумали для их описания коллективный термин, как для экосистемы – «микробиом» или кишечная микрофлора. Внутри этой экосистемы различные типы микроорганизмов имеют разные цели, поэтому их количество возрастает или снижается в зависимости от особенностей и состава среды обитания.
 
Одним их главных факторов, определяющих состояние нашей желудочно-кишечной среды, безусловно является пища, которую мы едим. Некоторые кишечные бактерии предпочитают питаться жирами, в то время как другие – сахаром. Именно на этом основании ученые сделали предположение, что кишечные бактерии, вероятно, стремятся активно манипулировать химическим составом среды обитания из соображений собственной выгоды. Это, в свою очередь, может означать манипуляции нашим поведением путем стимулирования аппетита к тем или другим продуктам питания, нашим гастрономическим пристрастиям или, наоборот, чувству отвращения при употреблении определенных продуктов.
 
Несмотря на отсутствие прямых доказательств такого воздействия, ученые заинтересовались результатами одного исследования, которое обнаружило различие в составе микробиальных метаболитов (продуктов обмена веществ) в моче тех людей, которые признают за собой страсть к  шоколаду и тех, кто считает себя равнодушным к нему. Эти различия были зафиксированы даже в условиях, когда обе группы «подопытных» получали совершенно идентичный рацион питания.
 
Пока не удалось выяснить, в чем именно состоит механизм, с помощью которого бактерии могут манипулировать нашим поведением, существует серьезное теоретическое обоснование такой возможности. Исследования подтвердили существование сильной взаимосвязи между состоянием микрофлоры и работой иммунной, нервной и эндокринной (гормональной) систем человеческого организма. Некоторые ученые полагают, что бактерии могут выделять определенные сигнальные молекулы, влияющие на активность десятичного черепного нерва, проходящего от кишечника к головному мозгу.
 
«Микробы обладают возможностью управлять нашим поведением и настроением, посылая различные нервные сигналы десятичному черепному нерву, изменяя вкусовые рецепторы, продуцируя токсины, заставляющие нас чувствовать недомогание, а также «химические вознаграждения», вызывающие хорошее самочувствие», считает один из руководителей исследования доктор Атена Актипус. Другое исследование позволило обнаружить, что у людей, употреблявших пробиотический напиток с фолиевой кислотой, действительно существенно улучшалось настроение, однако только в тех случаях, когда этому предшествовали упадок сил и депрессия.
 
Потенциал изменения рациона питания
Даже если бактерии действительно могут влиять на наше поведение, мы все же далеко не беззащитны. Ведь именно характер питания является главным фактором, определяющим преобладающий тип бактерий в нашем кишечнике. Так, например, в кишечнике людей, живущих в Японии содержится особый тип бактерий, способствующих перевариванию морепродуктов и водорослей.
 
На самом деле, проведенные эксперименты свидетельствуют, что мы в состоянии изменить состав микрофлоры кишечника в течение всего 24 часов после изменения нашей диеты. «Наш рацион оказывает огромное влияние на популяции микроорганизмов в кишечнике», говорит доктор Мали. «Это полноценная экосистема и она способна реагировать на изменения в течение считанных минут».
 
Ученым удалось подтвердить, что изменения микрофлоры, вызванные с одной стороны переменой рациона питания или приемом пробиотических препаратов, или с другой стороны, приемом антибиотиков – могут оказывать огромное влияние на состояние здоровья человека.
 
«Исследования микробиома могут открыть широкие возможности для предотвращения ряда заболеваний, от ожирения и диабета до рака желудочно-кишечного тракта», считает доктор Актипус. По его мнению, сегодня ученые находятся лишь на дальних подступах к пониманию всей важности микрофлоры кишечника для человеческого здоровья и жизни.
 
источник: mixednews.ru

Pieredzes Dievišķā Ģeometrija - saņēmusi Nika

Pieredzes Dievišķā Ģeometrija
 /No vēstījumu cikla, kas veltīts PasaulsĒkas pārveidojumu lielākai izpratnei/
24.04.2015 … saņēmusi Nika

https://youtu.be/w3EEUhnNf08

http://portal-preobrazenie.ru/ru/node/934
Nelielu šī apjomīgā vēstījuma fragmentu iztulkoja Maija Čepule …


(1:55)
Mēs priecājamies jums pavēstīt, ka pacelšanās procesi, par kuriem daudz un plaši tiek stāstīts Jaunās Trīsvienības Kanāla [Kosmisko] ziņu izlaidumos, norisinās atbilstoši Plānam, un attīstās vērienīgi un daudzpusīgi. Labākai sapratnei apskatīsim šos procesus mazliet detalizētāk. Trīs Aktivāciju enerģijas, kuras bija iedarbinātas jūsu sistēmā Marta mēnesī, un kuras jūsu terminos tiek apzīmētas kā Patiesības, Dziedināšanas un Transformācijas  Vārtu Atvēršana, savu maksimumu sasniedza planetārās izlīdzināšanās dienā (20-21.03.2015). Uz doto brīdi šo enerģiju piegāde mazinās, jo tālāk ir nepieciešama secīga Jūsu Mīlestības Spēka uzkrāšana, un līdzvērtīgi arī Avota Mīlestības enerģiju Klātbūtnes pavairošana. Par Patiesības vārtiem ir ziņots jau iepriekš. Patlaban ir nepieciešams atzīmēt, ka daudziem snaudošajiem pat ļoti īslaicīgi Mīlestības atklāsmju/Apgaismības mirkļi spēj iedarbināt Apziņas dziedināšanos un transformēšanos. Mēs uz šo procesu raugāmies, kā uz izrāvienu.
Patreizējais laiks rosina īpaši dziļu ieniršanu savā Dievišķajā Būtībā, jo enerģētiski tiek veicināta/uzturēta Dziļāka iekšēja Vieduma aktivācija, kuras Vārti sāka vērties visās diskrētās Gaismas [blīvajās] pasaulēs Laiku Apvienošanas dienā (20-21.04.2015). planetārajā līmenī šāda veida iegremdēšanās Būtībā – ir vēršanās pie Zemes Kodola Smalkmatēriju Programmām, ar mērķi – aktivēt unikālās attīstības programmas. Visas šīs programmas ir saskaņotas ar optimālo tālākvirzības ceļu noteikšanu katrai Dvēselei, kā arī saskaņotas ar katras Dvēseles potenciālu atklāšanas/izpaušanās plāniem. Pie tam atbalstošā ēteriskā enerģija, kā iepriekš, turpina un turpinās pieaugt un paplašināties, tādejādi daudzi sāks pamanīt sava dzīvības spēka nostiprināšanos un pastiprināšanos. Par cik ļoti daudzas Starojošās Sirdis savas Apziņas latiņu stingri notur pienācīgā augstumā, tad lēmums ir pieņemts – neturpināt vairs papildus piesaistīt Gaismu bremzējošos spēkus, un tādēļ – izdziedināšana sāks norisināties pietiekami straujos tempos, pie tam būtiski nekaitējot procesu saudzīgumam.
Saules ēteriskie lauki turpina saspiesties, vai arī, ņemot vērā ēterisko enerģiju atbalstošo nozīmi – turpina koncentrēties Spēkā. Tas ir nepieciešams tā dēļ, lai ar fiksētu Staru [uzliesmojumu] palīdzību dzēstu prāta vecās/nokalpojušās struktūras un koncepcijas/uzskatus, un tāpat arī lai pārformatētu (līdzīgi kā datorā) informācijas ierakstus, atbilstoši Galaktiskās Attīstības Programmai, tagad jau apstiprinātajai, un caur Jaunās Trīsvienības Kanālu translējamajai. Uz šo brīdi norisinās šīs Programmas izvēršana/izplatīšana jūsu Galaktikas sektorā, kā arī notiek šīs Programmas iedarbināšana arī visās citās diskrētās Gaismas 5D un 6D līmeņa pasaulēs.
Planetārā attīstība jūsu [Saules] sistēmā, šo pieminēto Programmu ietvaros, patlaban tiek atbalstīta/uzturēta caur Urānu/ caur Viņa komutatoru pārraidītajiem [Saules ēterisko enerģiju] Stariem. Saturns, kā jau iepriekš tika minēts, atbalsta/uztur Mīlestības Atbildības enerģijas. Aplūkojot Zodiakālā apļa ietekmi, kas jaunajās pacelšanās enerģijās paplašinās, uz jūsu sistēmu tagad tiek pārraidīti daudzskaitlīgi aktivācijas Stari caur Andromēdu un Antaresu. Šie Stari visvairāk tiek vērsti uz Iekšējā Vieduma pamodināšanu, taču patreizējā Kopējās Apziņas lauka apstākļos, tie vēl netiek uztverti pietiekami plašā spektrā, respektīvi, tie nevar aptvert visus [cilvēkus]. Tomēr visdrīzākajā laikā tiks pabeigta katras Dvēseles tālākvirzības Programu izstrāde, un Stari paplašināsies savā spektrā un pieaugs iedarbībā. Iedarbības spektru katrai Dvēselei piemēro, atbilstoši tās turpmākajam attīstības ceļam, kurš jau ir nosprausts.
Svarīgi ir atzīmēt, ka paralēli mūsu/jūsu Lieliskajam kopīgajam Gaismas Ieguldījumam, ir aizsākta arī Cefeja un Vaļa [zvaigznāju] enerģiju ietekmes pastiprināšana. Tās galvenokārt veicina noslēdzamās dualitātes spēles stingro konstrukciju sašķobīšanu, lai vienas un tās pašas lietas divējādā uztvere varētu satuvināties, un tātad – varētu kļūt Vienota. Cefeja enerģijas, nelielā intensitātē un šaurā diapazonā 20-21. Martā iedarbinātās, savu centrējumu pastiprināja un diapazonu paplašināja Laika Saplūšanas/Apvienošanās dienā (20-21.04.2015). Svarīgi atzīmēt, ka Cefeja enerģijas, papildus visam pārējam, atbild arī par Jaunā Galaktiskā Laika palaišanu, un tādēļ palīdz arī Zemei noskaņoties uz jaunā vispārējā attīstības cikla unikālā Mīlestības virzības ritma aizsākšanu.

https://youtu.be/Yxv2LA9I4Ps

Brīnišķīgais Gaismasnesēj, katrs Tu [ikviens no jums] pauž neatkārtojamu Gaismu, kura tik svarīga un vajadzīga ir Vienotajai Mīlestības Apziņai. Mēs jau esam devuši Atslēgu, kura palīdzētu jums Apziņas augšāmcelšanas procesos, un tagad vēlreiz to atgādinām – atsevišķo Daļiņu/Dvēseļu Unikālo Izpausmju Vienotība. Kopš tā brīža, kad uzticies Plūsmai/ Iekšējam Aicinājumam, un tātad arī Dievišķajai providencei, tu iesi viegli un brīvi uz priekšu, ejamais ceļš iezīmēsies gluži vai pats no sevis – tādas ir jaunās Mīlestības āres. Ļauj sev, atslābinoties, tās ieraudzīt, un sajust tās. Ikvienam ir savs unikāls Plūsmas tecējuma ritms, tādēļ nav nekādas jēgas censties līdzināties kādam citam, savā Kalpošanā Visiem. Dvēseles ar augstu ieguldīto potenciālu (ar augstu Gaismas koncentrācijas līmeni), izpaužot priekš VISIEM Savu Atvērtības Dāvanu, veido strauju virpuli/ izraisa lielu kustības ātrumu sev apkārt. Blakus var atrasties Dvēseles, kuras pilda šīs telpas harmonizētāja lomu, rodot Mieru nemierīgajā pasaulē.
Mēs jau esam stāstījuši, cik daudzšķautnaina ir Gaisma katrā no jums. Šeit vietā būtu tāds piemērs: milzumdaudz dažādu akmentiņu/ kristāliņu ir uz Zemes, dažāda blīvuma, dažādas krāsas, faktūras un elastības, neiedomājamās nokrāsās laistošos un pārsteidzošiem dzīslojumiem izrotātu, tomēr visi tie tik un tā ir akmeņi/ kristāli. Viņi visi ir tik dažādi, un katram ir savs skaistums. Un tādēļ – vai gan var būt kāds no tiem labāks vai sliktāks? Katram ir sava loma, savs plāns izpildāms, un katra loma, katrs plāns ir Svēts. Monāde, no daudzām Dvēselēm sastāvošā, uzkrāj/vairo savu Gaismas izaugsmes pieredzi caur katru atsevišķo Sevi tāpat saskaņā ar Plānu, un mēs arī par to jau esam iepriekš runājuši. Monādes sakuplošana, jeb, varētu teikt, Dvēseleļu plašāka sapumpurošanās, formējas, pateicoties katra Brīnišķīgā Gaismasnesēja ieguldījumam – par tik, par cik Viņš/Tu atklājis esi savu neatkārtojamo Unikalitāti sev/pasaulei. Uzmirdzējušo Siržu Gaismas Spēks, uz Zemes radītais, pārspēj un pārspējis ir visas pat pašas drosmīgākās cerības. Aleluja Mīlestībai !!!
Un tā, katram ir savs attīstības/izaugsmes ceļš, sava dzīves upe, savs Gaismas virzības redzējums. Taču visas upes, ātrāk vai vēlāk, ietek jūrā, iepludinot savu neatkārtojamo pieredzi Vienotajā Mīlestības tecējumā! Ļauj, Brīnišķīgais, dzīvei caur sevi tecēt, nepretojies tās ritmam, tad arī dzīves jauno melodiju un ritmu nelinearitāte arvien vairāk pieslēgsies tavam darbam, sekmējot izaugsmi. Jums taču ir zināms, ka Lēmums pieņemts – visas līdzšinējās linearitātes sfēras, jeb darbību veikšanu noteiktā secībā, kas labi jums pazīstama no patreizējās pieredzes, ir paredzēts aizvērt. Tepat arī jāpiezīmē, ka jauno nelineāro struktūru šeit jau ir ieviests pietiekami daudz – aktivētas un darbojas jau vairāk nekā sešas, bet vismaz astoņas vēl atrodas palaišanas režīmā. Katrai no nelineārajām struktūrām ir savas īpatnības, un katrs no jums/mums var būt pieslēgts tiklab vienam nelineārajam pulkstenim, kā arī vairākiem. Vispār ņemot, nelineārā laika virpuļu sarežģītība un ātrums ir atkarīgs no konkrētās Kalpošanas mērķiem, no Dvēseles Lādiņa un izpausmes, un tāpat arī no uzkrātā Mīlestības Atbildības Spēka.
Pat pie visas patreizējo procesu unikalitātes un sarežģītības – Katras Dvēseles potenciāls jau ir noteikts, un priekšdarbi tā vai cita laika pulksteņa aktivācijai jau ir veikti. Ir vērts piezīmēt, ka  pacelšanās pieredzes sakrāšanai/papildināšanai iesākumā tiek iedarbināts minimālas/cilpveida nelinearitātes pulkstenis. Tas tiek darīts tālab, lai cēloņu-seku izsekošanas process būtu pietiekami vienkāršs/spilgts/pamanāms. Iespēja piefiksēt vai nepiefiksēt pieslēgšanos šādam pulkstenim ir atkarīga vienīgi no vēlēšanās saskatīt Patiesību, bet izpaustā patiesā vēlme Kalpot Visiem caur savu Unikalitāti – liecina par fiksācijas, jeb pieslēgšanās konkrēto brīdi. Brīnišķīgais Gaismasnesēj, atļauj sev paraudzīties uz pasauli – bez jebkādiem priekšnosacījumiem – kaut vai tikai uz brīdi – un Patiesības Grauds sāks dzīt savus asnus, jauno vareno enerģiju atbalstīts un uzturēts. Daudzi jo daudzi no patiešām Diženajiem mums/jums strādā pie saudzīgās pamodināšanas procesa, taču sākotnējajam grūdienam, sākotnējajam impulsam – sākotnējajam NODOMAM ir jānāk no jūsu pašu iekšienes – tāds ir Plāns.
Diženu pārmaiņu un pacelšanās laiku dzīve tagad mums piedāvā, un jūs esat šī laika liecinieki un tieši Līdz-Radītāji. Tagad jums pieaug arī Savas Dievišķās Būtības apzināšanās nozīme. Sargāt un novērtēt katru nodzīvoto mirkli, papildinot Vienotā pieredzes krātuvi, īpaši uzmanīgi izturēties pret visu, ko dāvā jums Dzīve savā Viedumā – tas ir vissvarīgākais patlaban, Gaismekļi. SEVIS atcerēšanās mirkļi, Sava Dievišķā Spēka apzināšanās mirkļi veido pavisam citus, kvalitatīvi daudz savādākus notikumu vektorus. Mēs vēlāk par to plašāk pastāstīsim, bet tagad izcelsim divas lietas jūsu uztverē, kam nepieciešams patlaban pievērst sevišķu uzmanību – tā ir vainas sajūta, un sekošana pagātnes dogmām.
Vainas sajūta, kā nozīmīga duālās pieredzes daļa, gremdējoties Gaismas retinātākajos izpausmes līmeņos, ir daudzu cilvēku apziņas laukos ierakstīta vēl joprojām. Šo aspektu dzēšana, sakarā ar vispārēju pacelšanos, patreiz ir viena no galvenajām prioritātēm. Vainas sajūta nomāc un apdzēš Gaismas potenciālu. Par ko gan jūs jūtaties vainīgs? Pats taču jūs esat – gan aktieris, gan scenārija autors savai lomai. Nav itin neviena, kas varētu kādu tiesāt vai nosodīt. Vaina saistās ar baiļu sajūtu, un mēs jau esam par to runājuši, un pievēršam vēlreiz uzmanību šim svarīgajam aspektam. Jūs visi esat Diženas Būtnes !!! Pavēlēšana, un vienu cilvēku pacelšana pāri pār citiem – tā ir tikai savu izvēlēto lomu izspēlēšana. Tīeši tādēļ – tikai jūsu PAŠU spēkos, Mīlestības Līdz-Radītāju spēkos ir šos noteikumus izmainīt. Tāpat kā konstruktoram visvieglāk ir pašam novērst kļūdu savā izgudrojumā – tā arī jums, kā šī sava projekta Līdz-Radītājiem, visoptimālāk ir – Sevī Pašā izmainīt prioritātes.
Nav ko gaidīt palīdzību no ārienes – izmainiet savas uztveres paradigmu! Beidziet par sevi domāt kā par mazām būtnītēm, kas nomaldījušās šinī blīvajā pasaulē un atkarīgas tagad no bezgala daudziem dažādiem apstākļiem. Jūs jau sākotnēji esat bijuši un esat Dievišķas Būtnes, kurās glabājas gan pagātnes atmiņa, gan arī milzīgs Savas Dievišķības atklāšanas potenciāls. Šī potenciāla atklāšana sākas ar Savas Dievišķās Sirds Patiesību apzināšanos, un ar spēju izjust Dzīvi kā Mīlestību, tās daudzējādajās izpausmēs. Jebkādas izmaiņas jūsos aizsākas, un arī turpinās – pateicoties jūsu centienu un nolūku skaistumam un spēkam. Mēs, kā daļa no Vienotā, esam jūsu atbalstošā struktūra, palīdzot jums izkļūt no ilgās un sarežģītās uzturēšanās pieredzes pašos retinātākajos Gaismas izpausmes līmeņos. Taču galveno darbu, Gaismas sākotnējo uzliesmojumu pēc mūsu pagrūdiena, šajos diskrētajos/blīvajos līmeņos radāt jūs paši. Mēs, kā daļa no jums, varam Līdz-Radīt – vienīgi caur jūsu rokām un Sirdi. Atslēga, kuru tagad vēlamies jums dot – Nodoma Spēks.  

https://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=5776018

Jūsu dzīve var izmainīties momentā - Eņģeļi caur Ann Albers

Jūsu dzīve var izmainīties momentā
25.04.2015 … Eņģeļi caur Ann Albers
http://angelmessages.visionsofheaven.com…
No angļu valodas tulkoja Maija Čepule …

Jūsu dzīve var izmainīties vienā acumirklī. Tanī momentā, kad jūs izmaināt savu enerģiju, jūs izmaināt visu savu esamību. Jebkuras problemātiskās situācijas, jebkuri uztraukumi un sarūgtinājumi, ko jūs piedzīvojat, sāks izdziedināties tanī pašā brīdī, kad jūs izvēlaties fokusēties uz Mīlestību.
Dievs lūkojas uz jūsu pagātni – vienīgi – lai palīdzētu jums no tās mācīties. Jūsu Eņģeļi nekad necentrējas uz jūsu pagātni. Tā ir tikai jūsu cilvēciskā daba, kas piesaista jūs pagātnei un liek domāt, ka jums ir jāveltī laiks savu pagātnes ”kļūdu” nogludināšanai. Mēs, Eņģeļi, gribam atgādināt jums, ka no mūsu puses raugoties, jums nav itin nekādu ”kļūdu” – ir tikai pieredzes gūšanas process. Kad jūs izdarat kādu izvēli, ar kuras rezultātiem neesat apmierināti – vienkārši mācieties no tā, Mīliet Sevi, un dodieties tālāk uz priekšu, jo tieši tas mums dod iespēju palīdzēt jums daudz labvēlīgākas realitātes radīšanā.
Tik ļoti daudzi no jums vēl turas pie nepiedošanas sev. Tur sevi lamatās. Pārstājiet sevi tirdīt! Vienkārši pajautājiet sev, ”Ko es no tā visa iemācījos? Ko es tagad darīšu savādāk?” Un tad, dārgie, nosviniet to, jo ikviena pieredze – tas ir solis tuvāk Priekam un Labklājībai, solis tuvāk Īstai Mīlestībai.
Mēs nekad neraugāmies uz jūsu pagātni savādāk, kā tikai ar cieņu, jo mēs saprotam, ka jūs visi esat skolnieki šinī skolā, ko sauc par Zemi, un mācības jums šeit ne vienmēr ir tās vieglākās. Mēs Godājam jūs, Mīlam jūs, un Respektējam ikvienu jūsu izvēli, savā Mīlestībā pieaugot. Dāvājiet arī PAŠI SEV šo Mīlestību, respektējiet arī PAŠI SEVI – un jūsu izaugsme uzreiz kļūs daudz pilnīgāka un priekpilnāka.

https://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=5772901

Lēciens uz Jaunu Pārliecības Paradigmu - publicējusi Jennifer Hoffman

Lēciens uz Jaunu Pārliecības Paradigmu
20.04.2015 … publicējusi Jennifer Hoffman
http://enlighteninglife.com/make-your-le…
No angļu valodas tulkoja Maija Čepule


Vai jūtat, ka vecās mācības atkal parādās, un redzat, ka vecais atkal atgriežas jūsu dzīvē? Vai tās mācības, kuras uzskatījāt par pabeigtām, atgriežas atkal no jauna? Vai ir sajūta, it kā jūs virzītos atpakaļ, nevis uz priekšu? Šis ir svarīgs laiks cilvēcei, kad jūs caur vienas paradigmas noslēgšanu nonākat pie citas. Enerģētiskās pārmaiņas norit pakāpeniski, un ikviena pagātnes pieredze, kura pie jums atkal atgriežas – tā ir jūsu IESPĒJA – šoreiz to atrisināt ’daudz labāk’, nekā iepriekš. Jums nav jāmaina pilnīgi viss, jums vienkārši tikai jāpievieno šim risinājumam tagad klāt atkal jauns enerģiju līmenis, padarot šo risinājumu tagad ’daudz labāku’, un tādejādi nonākot caur to pie jaunas paradigmas, respektīvi – pie lēciena savā Pārliecībā.
Ikviena enerģētiskā frekvence šobrīd var tikt izmainīta, un katra izietā pieredze var tikt no jauna aplūkota un pārkalibrēta – lai transformētos uz augstākām vibrācijām, vai arī lai izietu karmisko ciklu no jauna. Ja tas jūs nogurdina, tad tas ir tikai tādēļ, ka jums nākas saskarties ar visu savu karmu vienlaicīgi, zinot, ka tieši tagad ir iespējams visu šo pieredzi transformēt. Jūs sastopaties ar nepieciešamību spert noslēdzošo soli ceļā uz jauno esības veidu. Šis ir jūsu ’Pārliecības lēciens’, atstājot aiz sevis visu zināmo, visu, kas pamatots uz pagātni un karmu, lai paceltos tagad savā radošumā. Pagātne pēdējo reizi parādās, ļaujot jums izdarīt izvēli – palikt vecajās enerģijās, vai arī pārcelties uz citu pieredzi, lai – izdarot Pārliecības lēcienu – no zināmās pagātnes pieredzes varētu nonākt pie nezināmā tagadnes potenciāla.
Ar katru jaunu frekvenču un vibrāciju līmeni, kuru jūs piedzīvojat, jums tiek dāvāta iespēja sastapties ar vecajiem lēmumiem un izvēlēm, atkārtoti izejot šo pieredzi, lai jūs varētu izvēlēties starp aizejošo un tagadējo, starp veco paradigmu un jauno. Tā nav atgriešanās atpakaļ. Tā ir jūsu enerģiju, jūsu ieņemtās dimensijas un paradigmas pārskatīšana, uztaustot tos ieradumus, kurus ir jāizmaina, lai jūsu jaunradītā enerģija atbilstu daudz augstāku dimensiju struktūrām. Paradigmu nomainīšana – tas ir Pārliecības lēciens, kurš pārceļ jūs no tā, ko zinājāt – uz nezināmo. Tas ir solis uz priekšu, atsperoties no pagātnes.
Enerģija, dinamiskā plūsmā plūstot, visu laiku pārvietojas uz priekšu, un nekad atpakaļ. Ja jūs jūtat, ka pagātne atgriežas jūsu dzīvē, tad tas ir tādēļ, ka jums šīs pagātnes enerģijas ir nepieciešanas, lai tās pārradītu. Jūs varat tagad iemācīties dzīvot pa jaunam, taču tam nepieciešama savas Pārliecības transformēšana, kas ir augšāmcelšanās pamatu pamats. Jūs paceļaties no vecās paradigmas uz jaunu – no pagātnes enerģētiski pakāpjaties soli augstāk.
Tās problēmas, kuras pie jums tieši tagad atgriežas no pagātnes pieredzes – jums ir nepieciešamas – lai jūs varētu izdarīt jaunas, pavisam savādākas izvēles. Ja jūs tikāt izvēlējušies bailes iepriekš, tad tagad jums tiek dāvāta iespēja izvēlēties, izejot no Mīlestības un drosmes pozīcijām. Ja jūsu pagātnes izvēles saturēja naidu, drāmu un haosu, tad tagad jums ir iespēja izvēlēties uzturēt mieru un prieku. Nekad nav bijis tā, ka Visums ’kāptos atpakaļ’, tā ir tikai jūsu personīgā šīs situācijas interpretācija. Arī kad jūs būsiet pārcēlušies uz augstākām vibrācijām – jums tik un tā būs jāsaskaras ar šīs dimensijas pieredzi, dzīvojot kopā ar cilvēkiem, ar kuriem jums ir iespēja dalīties. Tā ir JŪSU IESPĒJA – ieviest šīs jaunās frekvences un enerģētiskos savienojumus savā dzīvē, un savukārt citiem ir iespēja – izvēlēties – pieņemt to, vai nē.
Šis ir milzīgu pārmaiņu laiks, un jūs attīstaties un paceļaties – pat ja jums reizēm šķiet savādāk. Te nav itin nekā tāda, ko jūs varētu izdarīt nepareizi vai kļūdaini. Ikviena izvēle, kuru jūs izdarāt – ir PAREIZĀ izvēle priekš jums brīdī, kad jūs to izdarāt. Kad jūs būsiet gatavi izdarīt savādāku izvēli – tad jūs to noteikti izdarīsiet. Izturieties iecietīgi pret sevi, jo jūs piedzīvojat patlaban savas Dvēseles integrēšanos neskaitāmos līmeņos, katrs no kuriem atver jaunu jūsu enerģētiskā potenciāla portālu.
Katra jauna pārbīde Apziņā saistās ar jaunām frekvencēm un jaunu lēcienu savā Pārliecībā, pārceļoties uz savādākām savas esības dimensijām. Praktizējot ikvienā situācijā neiesaistīšanos un atrašanos vērotāja pozīcijās, un izvairoties jebko nosodīt – jums var atklāties daudz plašāks iespējamo izvēļu spektrs. Tad jūs varēsiet ieraudzīt lietas – tādas, kādas tās ir – bez savu emociju, uzskatu un uztveres filtriem, lai tādejādi atcerētos, ka jūs PAŠI esat spēkpilni savas realitātes radītāji un uzturētāji, visās tās dimensijās, līdz ar visiem tās elementiem, iespējām un potenciāliem. Pieņemiet savu Pārliecības lēcienu, un esiet droši, ka tas jūs aizvedīs pie Prieka, Mīlestības, Miera un Pārpilnības, kuru jūs vēlaties.

https://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=5769837

Atrodiet Mīlestību! - Eņģeļi caur Ann Albers

Atrodiet Mīlestību!
18.04.2015 … Eņģeļi caur Ann Albers
http://angelmessages.visionsofheaven.com…
No angļu valodas tulkoja Maija Čepule

Sviniet, dārgie! Jūs esat izauguši! Šeit uz Zemes ir fantastiski spēcīga enerģija tieši tagad. Saskarieties, noskaņojieties, un fokusējieties uz to, ko jūs Mīlat. Bet vēl labāk – VIENMĒR tiecieties fokusēties uz Mīlestību, lai arī kādā situācijā šobrīd jūs atrastos.
Iedomājieties pašu problemātiskāko personu savā dzīvē. Ko tieši viņā jūs varat Mīlēt? Varbūt jūs varat Mīlēt faktu, ka viņš ir iemācījis jums paplašināt robežas un gūt vairāk izpratnes par lietām. Varbūt viņš neapzināti ir mācījis jums ieklausīties sevī vairāk, nekā citos, vai arī uzticēties savām sajūtām, nevis akli paļauties uz citu cilvēku spriedumiem. Varbūt viņš ir rosinājis jūs ieskatīties daudz dziļāk sevī, un rast savā iekšienē daudz vairāk pacietības, iecietības un līdzcietības – tiklab pret sevi, kā arī pret citiem. Lai cik arī ”šausmīgs” šis cilvēks jums izliktos – jūs noteikti varēsiet atrast kaut ko tādu, ko viņā Mīlēt, ja vien pacentīsities. Ja vien jūs vēlēsieties – jūs noteikti ieraudzīsiet Dievišķo dzirksti viņā, lai cik arī sīku un slēptu, jo sapratīsiet, ka viņš taču nāk no tā paša Avota, no kura jūs.
Kad jūs esat nonākuši tādā situācijā, kas jums nepatīk, rodas jautājums – kā gan lai to Mīl, … ja tā ir tik nepatīkama? Pieņemsim, ka jums ir grūtības apmaksāt savus rēķinus. Jūs varat pateikties Dievam par doto iespēju nostiprināt ticību brīnumiem un citu cilvēku labestībai. Pieņemsim, ka jums ir veselības problēmas. Jūs varat pateikties Dievam par brīnumaino izdziedināšanos un par iespēju iziet ārpus saslimšanas cēloņiem. Pieņemsim, ka jūs gribat jaunu darbu, bet nezinat, kā to atrast. Jūs varat pateikties Dievam par to, ka viņš iedrošina jūs sapņot par ko vairāk, un varat iepriekš jau pateikties par jauno darbu, kas jūs sagaida. Jebkurā gadījumā – jūs vienmēr varat atrast daudz Mīlestības, ko veltīt sev un citiem. Un kad jūs to darāt – jūs transformējat ne tikai sevi, bet arī visu savu dzīvi.

Dārgie, mēs ļoti jūs Mīlam! Mēs saredzam Mīlestību itin visur, kur palūkojamies. Mēs saskatām to, ka smagās situācijas ir pārejošas, un ka ”nelāgās” Dvēseles vienkārši ir aizmirsušas Sevi. Mēs zinām, ka ikvienā situācijā, ikvienā lietā un ikvienā būtnē IR Mīlestība, kura tiecas izpausties uz āru. Tas ir tas, KĀ dēļ mēs dzīvojam Mīlestībā. Un arī jūs to varat. Nepieciešama vien praktizēšanās.


https://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?sort=date&f_tid=5763084

Slīmība vēzis

http://uarp.org/ru/news/1429915342#.VUFGsP6Jit9

Почему я должен ждать… или влияние Сатурна


 
Я склоняюсь пред ШанИшварой, цвет коего — тёмно-синий, пред рождённым на свет прежде Бога смерти, пред сыном Солнца и Тени. Вьяса

В мифах всего мира Сатурн предстает перед нами в образе древнего старца. Он учитель, хранитель мудрости, поборник дисциплины, властелин кармы. В его руке шкатулка с семенами — это наши кармы. В определенном смысле, Сатурн является учителем зрелости и мудрости. Он символизирует движущую силу развития, которая ведет нас к выполнению жизненной задачи или приближает нас к высшей цели жизни. Под его суровым и мудрым руководством мы получаем возможность разобраться с прошлым и отпустить все лишнее и ненужное.

На плане нравственном, Сатурн — справедливость; он есть олицетворение самого Времени, которое рано или поздно приведет каждого из нас к совершенству. Нет иного принципа, который бы столь дотошно и педантично, как Сатурн, учил нас основам жизни. Уроки Сатурна не самые простые, он учит нас, вызывая к жизни страхи, препятствия и уязвимости. В чем заключается урок? В том, чтобы преодолеть эти страхи и препятствия с помощью внутренней работы над собой и определенного стиля поведения. Здесь главное — это постоянство.

Воздействие Сатурна определяет время для всего. Сатурн влияет на время и характер «урожая», который мы соберем. К примеру, чтобы сварить рис нам нужно проделать ряд действий: купить или вырастить рис, промыть его, положить в кастрюлю, налить воды и т. д. — все эти функции находятся в ведомстве других планет. После того как все готово, мы ждем пока рис сварится. Вот этот момент, ожидание результата любого действия и есть вотчина Сатурна. Таким образом процесс ожидания и есть тренировка у Сатурна. Сатурн удерживает часть ваших трудов вне вашего контроля, пока не будет достигнута гармония. Он не позволит нам делать те или иные вещи или получить желаемые результат, пока мы не будет готовы.

Мы ругаем судьбу за то каковы мы сегодня, но в действительности это не жестокая судьбы. На данный момент для нас хорошо быть такими, какие мы есть сейчас и меть то, что имеем. Когда мы освоим следующий шаг, нам будет дана следующая вещь. Мы не знаем почему нам не даются некоторые вещи, почему наши желания не исполняются. Мы думаем, что эти вещи хороши и поэтому просим их, но, когда мы действительно получаем их, они могут осложнять нам жизнь. Мало кто из нас действительно понимает, что нам нужно. Таким образом Сатурн учит нас благодарности, умению жить в настоящем моменте и радоваться тому, что у нас есть.

Задержки, препятствия и разочарования предстают перед умом человека из-за эффектов Сатурна, и, если мы не отличаемся терпением, мы можем потерять равновесие. Особенно заметно это влияние в период планетарного воздействия планеты на жизнь человека, к примеру, в период «Саде-сати» или в период вимшотари даши Сатурна, или в период ретроцикла Сатурна. Если мы начинаем нервничать и злиться, на нашу долю выпадает все больше и больше ожиданий и чем больше мы ждём результата, тем больше разочаровываемся и страдаем. Неизбежное, будучи принято, окажется более сонастроено с нами. А когда мы его не принимаем, то находимся в противостоянии с ним, и это приводит к еще большей борьбе и потере энергии. Пожалуйста учтите, что умению ждать и терпеть нас учит именно Сатурн. Поэтому эта стратегия будет актуальна только в том случае, если вы переживаете период Саду-сати, период Сатурна или сейчас идет период ретро Сатурна. Если у вас действует период Марса от вас потребуется инициативность, напористость, но терпение все же будет не лишним.

Боль и изоляция так же имеют отношение к Сатурну. Боль — есть процесс исправления. Боль — это послание природы о том, что необходимо что-то исправить. Примите послание и постарайтесь исправить ситуацию. Сатурн таким образом учит нас основам жизни. Как есть, как спасть, говорить и работать — всем «как» нашего поведения. Он несет знания того, как превзойти оковы, которые мы наложили на себя сами, а изоляция и боль — это его инструменты. Выучите урок, который жизнь преподает вам через боль.

Сатурн позволяет нам развиваться через законы природы. Когда мы не следуем этим законам… он включает такие гидравлические тормоза, что мы не можем двинуться с места. Хотим мы того или нет нам приходится остановиться и оглянуться — может быть в нашем образе действий что-то не так? Если прогресса нет- это вероятнее всего означает, что мы допустили ошибку. Если мы не исправим эту ошибку — дальнейший прогресс будет приостановлен. Так что Сатурн говорит: «Ваши намерения хороши, но я не позволю вам стать такими, пока вы не проработаете определенные вещи».

Физическое тело Сатурна- сама планета которую мы можем видеть в телескоп, имеет множество колец. Эти кольца являются символом ограничения и защиты. Сатурн планета, дисциплинирующая нас для того, чтобы мы получали необходимый опыт. Он очерчивает пределы дозволенного и пресекает нас чтобы мы не слишком расширялись и усложняли жизнь. Кольца действуют как защита пока мы не приобретем правильного понимания, когда такое понимание достигнуто они раскрываются и для нашей защиты устанавливаются более широкие пределы. Итак, Сатурн несет нам знание о том как преодолеть оковы которые мы сами на себя наложили.

Цитаты о Сатурне из книги К. Парвати Кумар «Сатурн — путь к систематическому росту».

ДЖЕЙ ШАНИ НАМАХА! 


 

 

trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Gaia Earth Star Daily Planetary Dance, April 29th 2015

Gaia Earth Star Daily Planetary Dance, April 29th 2015
Moon in Virgo

The Moon Goddess in an opposition to Chiron the wounded healer in Pisces (11:14am PST) will likely trigger our wounded emotional body self. The beauty here is that Virgo is the healer as well so we have a chance to stare into that cosmic wound, learn all we can learn about ourselves within it and allow this alchemical process of wisdom and compassion to heal it. This is a precursor of the Sirian Scorpio Full Moon of Sunday my Dear Ones. We are going deep so we can, if we so choose, resurrect. Yes, Scorpio is the frequency that can be reborn from death and we all have this energy in our natal chart. So yes you can do it! The challenge with Scorpio is to let go! And to do so in love. That alone calls for higher consciousness. And it is where we are ascending my Dear Ones, we are ascending to Soul Love.

The square to Venus in Gemini (12:38pm PST) and trine to Mars in Taurus (1:21pm PST) will challenge us to remain clear about our own vibration and not get caught up in the mind, the right and wrong. At the Soul level, all that happens is a blessing and an invitation for soul growth, to reunite the schism that we suffer within ourselves which is the feeling of being separated. If we did not feel at loss, there would be much less confusion and drama on our beloved Planet. But again, the human drama has had its time of glory on Earth, and it is now truly waning. The Soul is not a drama frequency. It is more like a calm lake thus it will collectively take a little time to actually accept that frequency of peace within. Just see in your life, if all was actually happening in peace and harmony, feel if there is a part of you that actually do not like that feeling, that actually thrive on the drama! Do not worry, it is human. Now that you are aware of it, you can change it. This is the training of Earth School, to grow and evolve as a Soul and Spirit.

The sextile from the Sun in Taurus to Neptune in Pisces (4:11pm PST) will be a potent time to plant seeds of Divine Soul Love my Dear Ones; whichever frequency you which to align with at this time in your life.

 As you plant those seeds in your imagination, your Heart and Soul and in the Hearth of Mother Gaia, feel your frequency aligns with that Divine Soul Love. The power of your imagination is key my Dear Ones as whatever you can imagine is real. Use magic wisely and lovingly for the good of ALL in ALL dimensions. Soul Love is Thy Medecine. And so it shall be...
---------------------------------------------------
 www.gaiaearthstar.com
 
 
 
 
 
 

КОДЫ ГРААЛЯ. - Разговор с Архангелом Михаилом - Силия Фенн.

КОДЫ ГРААЛЯ.
Разговор с Архангелом Михаилом.
Силия Фенн.
перевод - Алена Старовойтова.Веками люди были зачарованы поиском Священного Грааля. Были рассмотрены, оспорены, исследованы и обсуждены различные теории, что такое Священный Грааль.

Хотя люди всегда проявляли особый интерес к поиску Священного Грааля, несколько лет назад притягательность Священного Грааля расцвела как никогда прежде. Поиск Грааля широко признан величайшим из всех духовных стремлений. На протяжении всей истории этот поиск присутствует в искусстве, картинах, ирландских мифах, легендах о короле Артуре и сэре Персивале, также как в таинственном окружении рыцарей Тамплиеров и Сионского Приората.

Священный Грааль лежит в основе Сотворения Всего. Это исходная, универсальная форма Сакральной геометрии, присутствующая во всем, созданная на основе структурного плана в соответствии с принципами Золотого сечения. Он проявляется внутри нас и всего вокруг.
Активации Кодов Грааля – важная часть нашего перехода к Человеко – Ангельской форме. Коды Грааля дают нам способность интегрировать Женскую Христоэнергию, а следовательно, привести себя к полному, завершенному балансу и быть способными жить в 5м измерении сбалансировано и творчески. Посетив район Лангедока в 2007 году, часть Южной Франции, которая известна, как страна «Магдалины», я сознавала огромную радость, которая практически била из самой Земли, тогда как приближалось время Человечеству вновь признать и почтить Женскую Христоэнергию. Этот район во Франции многие годы хранил Женскую энергию Христа, настало время для реинтеграции этой энергии в Мировую Сердечную Решетку Планеты и в Сердце каждого человека на Планете, открытого этой истине. Это время Великого Исцеления Планетарного Сердца, время, чтобы каждый из нас вновь востребовал Божественную Женскую Христоэнергию внутри собственного Сердца.
Этот разговор с Архангелом Михаилом предоставляет больше информации о Благословении Трансформации, данном нам в 2008 году.

Силия: В прошлом, 2007, году мы говорили о «Кодах Бесконечности», которые были важной частью трансформации Людей в Человеко – Ангелов. В этом, 2008, году ты говоришь о «Кодах Грааля». Ты можешь объяснить, как они взаимосвязаны и какое значение имеют для нас?

АА Михаил: Конечно, с удовольствием. В 2007 году мы работали, чтобы активировать определенные «коды» или установки информации, которые вы несете в вашей ДНК. Это можно описать как осознание Бесконечности Времени и Пространства, как мы объясняли вам, поэтому мы назвали их «Коды Бесконечности». Эти активации внутри ДНК и Тела Света дают Людям возможность полностью воспламенить Галактическое Тело Света и еще раз востребовать свое Галактическое наследие, что являлось частью изначального плана Человечества.

Сейчас, в 2008 году, в соответствии с вашим Изначальным Шаблоном, спроектированным Источником через Ангелов Элохим, вас поощряют активировать то, что мы называем «Кодами Грааля», которые перезаряжают ту часть Шаблона Человеческо Божественного Совершенства, которая дает вам способность достичь полного Космического Сознания. Чтобы Человеко – Ангельский шаблон вновь активировался в своем полном потенциале. Теперь, речь идет о прямом получении из Центрального Солнца Новых Световых Кодов для дальнейшей эволюции в вашей новой форме. Так, в это период перехода к 2012 году вы начнете процесс, работая с новыми Эволюционными Кодами Сотворения Изобилия посредством Сообщества на вашей планете.

Силия: Так почему их называют «Кодами Грааля»?
АА Михаил: Да, хороший вопрос. «Грааль» - это концепция из западно-христианского архетипичного мышления, это символ истины, на многие годы спрятанной от Человечества. Что такое Грааль? Где Сокрытое? Почему Искатели ищут «Священный Грааль»? Мы скажем, достаточно просто, как мы это делали прежде, что вы сами – «Священный Грааль» и когда вы восходите в осознание своего потенциала Человеко- Ангела, вы выполняете Поиск и становитесь Граалем. Это было суть Учений Марии Магдалины, привезенных ею во Францию, чтобы передать всему Человечеству как Дар Света Источника. Но из-за преследования теми, кто выбрал иной путь власти и доминирования, Истина Магдалины была спрятана и закодирована в история, песнях, стихах, передаваемых из поколения в поколение.

Нам бы хотелось больше рассказать об учениях Марии Магдалины в Европе. Мария Магдалина прибыла на Запад с намерением распространить Учения Христа. Под этим мы подразумеваем не только Иешуа, как Христа, мы также говорим о ее Священной роли как женской части Священного или Христового партнерства. Она была сама «Христом» или «Христовой», именно эта истина была признана ее последователями и была уничтожена теми, кто стремился обрести контроль, пропагандируя идею о Мужском Христе и Мужском Боге Отце, удаляя Христо Женский и Материнский аспект Источника. Таким образом была удалена половина правды об энергии Христа, и учения Христа, передаваемые Римской Церковью были «полу»истинами, призванными обеспечить мужской контроль и власть.

Получается, что «история», получаемая вами на Западе, - это история тех, кто следовал Мужской Христоэнергии. Она несбалансированна. Это было достигнуто навязанной компанией террора против тех, кто нес знание всей истины о Женской Христоэнергии, воплощенной Марией Магдалиной. Таким образом, на протяжении тысячелетия все, кто следовал ее истине или кто был связан с Женским Христо- или Бого- принципом, преследовались и были убиты. Пока в итоге осталась лишь мужская доминирующая, несбалансированная версия изначального дара Христоучений Иешуа и Мариам, которых вы называете Иисусом и Марией Магдалиной.

Путь Служения, который активирует энергию Женского Христа надолго был утерян и забыт, и все же он сохранился в легендах о Граале и в традиции “Amour Courtoisie” или «Куртуазной Любви», которые стали частью культуры этого района средневековой Франции. Эти истории, повествующие о поиске Грааля и о Рыцаре, служащем Возлюбленной Даме, - это метафоры Божественного Пути к Духовному Единству с Источником посредством служения Принципу Божественного Женского или Материнского Аспекта Бога. «Дама» была носителем энергии Божественной Матери Богини, и в служении ей Мужчина найдет свой путь к Божественности, охватывая посредством ее Чистоты и Красоты Божественной Женское внутри себя. Подобным образом каждый из вас, кто служит принципам Красоты и Изящества, учится идти по творческому пути Божественного Женского, получить доступ к Золотому Пламени Вознесенной Любви, которое объединило Божественное женское с Божественным Мужским в Сердце Бога.

Это был почитаемый путь, то, что учил мужчину чтить женщину как портал к энергии Божественного Источника, чтить его собственную мягкую, поддерживающую женскую энергию. Мужчина, или Искатель, знал, что его поиск был поиском Высшей Любви и Духовной Мудрости, а его служение Возлюбленной имело лишь слабый сексуальный фокус и большой, сосредоточенный на Сердце и Душе фокус. Да, поистине это сильно отличалось от учений церкви, ориентированных на мужчину, которые гласили, что женщина, неконтролируемая мужчиной, это портал ко злу и деградации. Не удивительно, что церковь пыталась искоренить всех, кто следовал пути Женского Христа.

И теперь, даже сегодня, Путь Грааля или Кодов Грааля, которые несут путь к Божественности посредством Служения Божественной Материнской части Источника, активируется вновь. Индивидуально вы научитесь холить и чтить Возлюбленную, выраженную посредством Божественного Женского и посредством женщин в качестве пути духовного служения Свету Бога в ваших сердцах. Коллективно вы научитесь служить Красоте, Истине и Любви, и посредством этого служения еще раз интегрировать нежные, любящие, поддерживающие энергии Материнского аспекта источника в ваше общество. Это позволит вам создать поддержку и изобилие для всех.

Теперь, обычно думают, что Грааль – это Кубок или Чаша, из которой пил Христос во время так называемой «Тайной Вечери». Да, эта чаша – символ идеи о «Граале», ибо Золотая Чаша – это вместилище священного вина, представляющего «кровь» Христа. Итак, Тело Человека- это священное вместилище или чаша «крови» христовых*, или священного потока Души и Духа в тех, кто «достиг Христа» и открылся к получению своей Божественности и творческой силы, которая приходит со знанием этой Божественности. Это сила созидать и быть творцом во имя Источника. Это Секрет Грааля, хранимый в каждом из вас как Человеко – Ангела.
* christed ones – достигшие Христосознания.

Так, кульминация учений Марии Магдалины и ее Близнецового Пламени, Иешуа или Иисуса, - это признание, что ваше физическое тело, с его паттернами бесконечного совершенства, закодированных в ДНК, - это Грааль.

Силия: Так могу я спросить, какова связь между энергиями Близнецового Пламени и Кодами Грааля?

АА Михаил: Иешуа и Мариам, или Иисус и Мария Магдалина, пришли на Планету, чтобы быть зеркалом или отражением Божественной Истины Вечного Близнецового Пламени Источника. Было необходимо, чтобы они пришли вместе, чтобы быть отражением сбалансированных полярностей энергии Источника.

Так что же произошло? Как мы разъясняли, Женское Пламя или Полярность была подавлена или выключена в вашей ДНК, и версия учения Христа, основанная на одной лишь Мужской полярности, стала доминирующей в западной цивилизации в форме Христианства. Теперь, это была несбалансированная энергия, она притягивала мужские неуравновешенные энергии контроля, власти и доминирования. Она подкармливала жадность, жестокость и «эксплуатацию» «слабых» женских энергий, как в женщинах, так и в аборигенных народах через доминирующие энергии колониализма и рабства. Частью процесса Вознесения являлось вновь наделить силой Женское, чтобы все могли ощутитьТворческую Силу БогоМатери. И наделить силой Мужское, чтобы мужчины снова могли востребовать свою нежность и красоту и быть не только воинами, но поэтами и трубадурами Возлюбленной.

Силия: Как возможно «выключить» Божественные Женские Световые Коды в человеческом Теле?

АА Михаил: Простым способом: убить всех, кто активировал и нес эти коды в своей жизни и работе, другими словами, всех, кто нес генетические коды Магдалины и ее учений. Церковь, основанная во имя мужской энергии Христа, провела долгую кампанию террора в Европе, в которой все, кто поддерживал и жил истиной Божественного Женского, представляемого энергией Магдалины Божественного Женского, были убиты. Их пытали и убивали как еретиков и ведьм, и их число значительно уменьшилось.

Теперь, в ходе человеческой эволюции эта «информация» была передана в ДНК, и тело/разум человека узнало, что для выживания надо «выключить» эту Божественную Женскую полярность. Таким образом, Божественные Женские приемники в ДНК были выключены, и передачи Божественной Матери из Великого Солнца больше не получались. К несчастью, передачи Космического Баланса шли из энергии БогоМатери. И человечество жило с искаженным образом Божественного Женского, созданного несбалансированной мужской энергией. Это был образ, который превратил Священную Магдалину в шлюху, и связал «порядочных женщин» потерей силы и выражением их творчества лишь на биологическом уровне. Даже сегодня многие женщины считают свою биологию единственным способом, каким они могут выразить Женское могущество, и они боятся востребовать всю свою силу как Женские Христосущества, Божественные Творческие Существа и Равные партнеры с Мужскими энергиями.

Но мы скажем, что эта информация никогда не была утрачена. Она хранилась в ДНК, как справка, т.к. ДНК Человека спроектирована хранить всю информацию, чтобы к ней можно было обратиться позже. Итак, в это время, с активацией этих Кодов особыми трансмиссиями света, Человечеству дали силу вновь «включить» Божественное Женское Пламя и таким образом, поощрили снова создать Священный Союз.

Силия: Есть ли связь между этим процессом и симптомами Вознесения?
АА Михаил: Да, конечно, когда эта спираль ДНК полностью активирована и снова «включена», Человечеству приходится очищать и высвобождать все травмы и страх, содержащиеся в этом «заблокированном» послании. Вам нужно преобразовать поколения страха, злоупотребления и низкой самооценки, хранимых в вашей ДНК. Это касается не только мужских/женских отношений. Но любой ситуации, где мощная мужская энергия злоупотребляет более слабой женской. Как уже упоминалось, это была энергия, названная «колониализм», где поселенцы покоряли местное население и подавляли их. Часть активаций Кодов Грааля требует прощения и высвобождения истории прошлого. Она требует принятия, высвобождения и признания взаимной любви и уважения, чтобы земля вновь возвратилась к балансу.

Вот почему в грядущие годы возрастет число связей между «Работниками Света» развитых стран и духовными традициями местных и аборигенных народов. Это будет путь взаимного уважения, в котором равновесие будет достигнуто взаимной любовь и уважением и через взаимную любовь и уважение к духовным путям друг друга. Вы ясно увидите, что ваши пути Одно.

Силия: Так, как я поняла, цель Кодов Грааля – активировать Изначальный Шаблон Человеческого Совершенства, созданного Элохим. Он содержит Божественное Мужское и Женское в совершенном балансе. Почему это так важно для нас сейчас?

АА Михаил: Ступая в 5е измерение, вы ощущаете Полное Сознание Одного. Вы понимаете и чувствуете, что вы все связаны внутри Одного Сердца и Разума.

Это Одно - Источник, и вы все действительно хранитесь в Сердце Источника. Вы были созданы Источником, чтобы быть Земным отражением или Зеркалом энергии Источника.

Когда Источник активирует свою творческую силу, он делится на полярности Мужского и Женского, или, как мы знаем их, Космический Огонь и Космическую Воду, в которых Творческий Огонь несет энергию Божественного Женского, а творческая Вода – это сила Божественного Мужского.


Так, внутри каждого Человеко – Ангела в Физическом Теле есть потенциал выразить и испытать Божественные Полярности Мужского и Женского как зеркала Творца и создать реальность на этой планете, которая в свою очередь является отражением или Зеркалом Небес.

Это процесс. Когда Человек восходит к Человеко- Ангельскому существу и приводит свои энергии Божественного Источника в баланс с Сердцем. Это активирует творческую силу источника и дает возможность стать могущественными творцами. Итак, лучшее понимание Близнецового Пламени и Священного Союза такое: это Внутренний Процесс, в котором индивидуумы получают возможность поистине стать зеркальным отражением Одного или Источника и наделяются силой созидать из могущественного Священного Союза энергий в Сердце. Это природа медитации «Священного Союза» и «Священного Сердца», данной нами вам в 2007 году.


Другой способ, каким мы объяснили это в информации о «Священном Сердце», – это понять, что Сердце – это центральная точка двух спиралей энергии. Первая – это спираль, которая создает «Небеса на Земле», Священный Свет Духа сочетается браком с низкими энергиями Земного Тела в Сердце и создает «Лемнискату» или восьмерку, когда энергия Небес и Земли соединяется внутри каждого индивидуума.

Это можно назвать «вертикальным» выражением Близнецового Пламени. «Горизонтальное» выражение – это когда Мужские и Женские энергии соединяются в Сердце, чтобы создать продолжение восьмерки спиральных энергий. Тогда вы получаете двойную восьмерку, похожую на четырехсторонний крест, который действительно является эзотерическим символом Земли. Итак, Земля – Планета, где Небеса встречают Землю и где Мужские и Женские энергии сливаются, чтобы породить Блаженство и Радость на Материальном Плане.

В прошлом, Небеса и Земля были разделены, и Мужское доминировало над Женским, вы были неуравновешенными. Эта информация была передана в ДНК, и такое «эволюционное развитие» было записано и распространено. Цель активаций Вознесения состояла в том, чтобы перебалансировать эти потоки энергии так, чтобы человеческая эволюция могла продолжиться по линиям Изначальной Энергетической Схемы, в равнении с Источником, а не тем несбалансированным образом, каким она шла. Действительно, планета бы уничтожила себя, если бы дисбалансу позволили продолжиться.

Но много любящих, преданных Работников Света предложили свои услуги придти на Землю и отдать свои силы восстановлению баланса с тем, чтобы Планета могла продолжить продвижение вверх по спирали эволюции в Света Милости Бога и Любви. И так случилось, спустя некоторое время все больше продвинутых и любящих душ пришло на Землю, чтобы сделать эти изменения, как можно лучше, пока наконец Земля не была готова получить огромное вливание Света, который пришел с Индиго - Кристальными детьми, которые помогут «поднять» Землю назад в Священное Выравнивание. И этот процесс называется «Вознесением».

Силия: Ты можешь дать нам больше информации о Кодах Грааля и отношениях Близнецового Пламени? Я понимаю, что их первичное выражение – внутри нас, но ты также предложил, что их можно прожить как Отношения или Партнерство, подобно тому, что было у Иешуа и Мариам.
АА Михаил: Да, один из величайших даров Кодов Грааля – выравнивание Человечества с шаблоном Человека – Ангела, чтобы у вас сейчас была возможность создавать сбалансированные и любящие Священные Союзы, центрированные в Сердце и энергии Христа.

Эти отношения позволяют двум душам слиться духовной энергией и стать «одним пламенем», выраженным в двух полярностях Мужского и Женского, выраженным через партнеров в священном преданном партнерстве.
Души соединяют свою Световую энергию на Духовном Уровне, и их тела объединяются на физическом. Сексуальная энергия в Священном Союзе изначально творческая по сути и сострадательная в выражении. Когда в партнерстве вовлечены «низшие» сексуальные энергии тела, тогда они также являются выражением творчества и сострадательной любви, равно как и глубокого уважения и почитания этого физического выражения божественности, представляемого физическим телом.


Теперь, второй вопрос – это обязательство между партнерами Душевного Союза. Когда рождается такой союз, он поистине священный и должен таковым почитаться. Слияние энергий душ в Единстве создает энергетический шаблон или геометрическую форму Света, которая есть «сущность» сама по себе. Когда любовь священна и чиста, тогда геометрическая форма вплетается в ДНК планеты, и любовь продолжается за пределами жизни тела. Оставленный Иешуа и Мариам шаблон существует даже сегодня в ДНК или Акаши планеты, он пробужден и доступен тем, кто активирует Коды Грааля и приводит свои Сердечные энергии в равновесие. Затем они могут получить доступ к сияющим геометриям Священного Союза, оставленным Иешуа и Мариам, как шаблон Человеко – Ангельского Союза.
Именно поэтому партнеры Родственные души, слившиеся энергиями в Священном Союзе, притягиваются друг к другу во многих жизнях, поскольку их Душевное и Световое творение Любви взывает к ним из духовных Сфер. Не «карма» вновь сводит вместе великих возлюбленных, а энергетическая бесконечная сила огромной душевной любви, выраженной в союзе двух душ как «Возлюбленных» и закодированных в геометрическом световом поле.
Мы не можем не обратить внимание, насколько сильна и длительна любовь души. Вот почему Иешуа Христос сказал, что ангелы не женятся. Церемонии не нужны, чтобы чувствовать привязанность. Души, которые свободно решили вступить в Священный Союз во многих воплощениях, будут притянуты друг другу во многих жизнях, если нет энергий, которые заблокируют этот процесс, или если союз не выполнил своей задачи и требуемого для обеих душ роста и теперь его нужно расторгнуть, чтобы вызвать другой цикл любви и выражения.

Силия: Спасибо, я ценю эту информацию. А как быть с мыслью о «Близнецовой душе» «другой половины» твоей души? Почему люди верят, что им нужно найти «своего близнеца» и что он может быть только один…?
АА Михаил: Как мы уже говорили, любовь великих душ длится многие воплощения, и души, создавшие световой шаблон своей любви, могут сильно стремиться продолжить этот опыт с одной душой, представляющей их «Возлюбленного/ую» в этом цикле роста души. Но глубокая потребность «найти» определенную душу не означает, что доступна лишь эта душа. Дух изобилен и предложит вам несколько подходящих «родственных душ», если вы хотите вступить в Священный Союз или партнерство как способ выражения вашей внутренней Божественности. Вам позволят выбрать душу, которая говорит с вашим сердцем.

Силия: Я знаю людей, у которых были видения своей души и «другой половинки». Почему?

АА Михаил: В прошлом людям было предписано думать так философией недостатка и контроля. Источник Бесконечен и Изобилен, и вам никогда не дается один шанс в жизни. Но мы скажем, что эти видения символичное представление изначального пути Источника, указывающей обратный путь к божественности посредством Священного Союза.

Источник – Одно, разделяющееся и становящееся Двумя. Эти Два – мужская и женская полярности Бога. Из этих двух полярностей Божественности рождается все творение. Когда две души притянулись, они следуют «обратному пути» в Единству, поскольку Мужская и Женская полярности становятся Одним. Они разыгрывают Священную Драму Творения и позволяют двум отдельным частям Божественности объединиться в выражении Великой Любви и Страсти. И когда они разделены, чтобы стать самими собой, они продолжают нести огромную тайну Божественности, выраженную Священным Союзом – Двое становятся Одним, а затем становятся Тремя, поскольку своей любовью они создают другое «существо света». Поистине, таинство «Троицы» как выражения Творческой Божественности как одно из самых искаженных учений Христа, где «Троица» - это Бог Мать, Отец и Дитя Света, которое есть Творение любви Близнецового Пламени в Высших Измерениях. «Дитя Света» может многими способами проявиться на материальном плане, он не ограничен или не определен биологическим процессом рождения детей.

Наше сильное желание, чтобы вы почувствовали и начали видеть глубокие искажения, вошедшие в отношения людей, и чтобы вы освободили себя от старых паттернов привязанностей, доминирования и контроля. Тогда, в совершенной свободе вы можете выбрать испытать Сияющий Свет Союза Близнецового Пламени, поскольку это сейчас возможно на Новой Земле. Это великий дар всем, кто сделал этот глубокий выбор позволить своей Божественности быть выраженной партнерством. Но помните, что первый шаг – востребовать свою собственную личную силу и сбалансированную божественность как основание, прежде чем вы сможете воплотить это в выражении Священного Союза.

Итак, Возлюбленные, мы готовы помочь каждому из вас, кто имеет намерение создать Священный Союз. Активации Кодов Грааля в ДНК позволят вам интегрировать энергию Женского Христа, Магдалины, и таким образом наделить себя силой выражать уравновешенные могущественные отношения Духа и Тела.

Итак, мы благодарим вас за проведенное вместе время и желаем вам радости, Благости и Любви в вашем Сотворении Небес на Земле в энергии Новой Земли.
 
-----------------------------------------------------------
 
Галерея Кодов Грааля с описанием на русском языке представлена здесь -
 
http://janosh.lv/ru/kody-graalya