ceturtdiena, 2012. gada 30. augusts

Dzīvojiet no sirds


20.08.2012 Erceņģelis Uriēls caur Jennifer Hoffman
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule
 
Jūsu dzīves potenciāls eksistē jūsu Sirds un Dvēseles zināšanā. Neskatoties uz to jūs lietojiet savu prātu, lai noteiktu, kas jums ir iespējams, un šāda ierobežotība attur jūs no augstākā potenciāla, kas jums ir pieejams. Ir vajadzīga liela drosme, lai dzīvotu No Sirds, kur jūsu patiesie Sapņi mīt, gluži tāpat kā atgadījumi un brīnumi, kas ļauj tiem piepildīties, jo tas prasa paplašinātu jūsu dzīves potenciāla redzējumu, kuru jūsu prāts pats par sevi nav spējīgs aptvert vai iedomāties priekš jums.
 
Trešās dimensijas ierobežotība tiek atspoguļota jūsu dzīves problēmās, kas tādejādi pauž atšķirtību starp Dievišķo un Cilvēcisko.
Dievišķajā pasaulē – Sirds un prāts vadās no Mīlestības;
Cilvēciskajā pasaulē – prāts vadās no sevis paša, kopā ar emocionālo sirdi (kura arī prāta vadīta) tagadnes izvēlē balstoties uz pagātni.
 
Dzīvošana No Sirds nozīmē – izvēlēties pašu augstāko Sirds aspektu, beznosacījumu Mīlestību, un Mieru, kas ir jūsu neatņemamās Dievišķās tiesības kopš dzimšanas. Cilvēces tiesības kopš dzimšanas ir karma, kas ir potenciāls – Mīlestībai, kura atrodama Sirdī caur pieņemšanu un partnerībā ar savu Dievišķību. Pacelšanās ceļš ved – uz Dievišķā iekļaušanu sevī – kad jūs dzīvojat No Sirds, un izvēlaties paust savas Sirds enerģijas, kas atrodas ārpus emocijām.
 
Pasaule nespēj radīt Mieru, Mīlestību un Prieku – to spēj radīt jūsu tiekšanās uz šīm augstākajām enerģijām sev un pasaulei. Pasaule ir cilvēces spogulis, un nevar atspoguļot vairāk Mīlestības, Miera vai Prieka, kā tikai to – kam katrs no jums ir atļāvis pastāvēt savā iekšienē, un ļāvis plūst uz āru no savas paša Sirds. Pasaules vibrāciju pacelšana ir tas darbs, kas jums KATRAM ir uzticēts. Te nav neviena apgaismota Skolotāja vai Meistara, kas būtu atbildīgs par to. Jūs PAŠI esat viens otram Skolotāji un Meistari, un JŪS izmaināt pasaules enerģijas – ar katru izmaiņu savās pašu vibrācijās.
 
Vēlēšanās dzīvot No Sirds nozīmē, ka jūs vēlaties Augstāko Aspektu ikvienai savai pieredzei, un izdarāt apzinātas izvēles par labu Mīlestībai, Pieņemšanai, Mieram un Priekam. Visas šīs enerģijas jums ir pieejamas, un viņas eksistē katrā jūsu piedzīvojumā, taču tā ir IZVĒLE, kura jums ir jāizdara labprātīgi un apzināti. Kad jūs dzīvojat No Savas Sirds – jūs ļaujat neierobežotam jūsu Sirds potenciālam paplašināt savu realitāti ārpus prāta ierobežojumiem, un tādejādi jūs uzdrošināties ieiet tanī, kas ir bijis nepazīstams jums līdz pat šim brīdim.
 
Ikvienam tumsas brīdim ir Gaismas potenciāls, ikviens baiļu aspekts satur Mīlestības potenciālu, un katrs skumju, sāpju, izmisuma un bezspēcības brīdis satur Augstāko Aspektu potenciālu, ja vien jūs to izvēlaties. Ieejiet savā Sirdī un atrodiet drosmi paplašināt savu sapratni un atvērt savu Augstāko Potenciālu – tādejādi – KĻŪSTOT PAR TO – savā dzīvē, un pasaulei. Debesis uz Zemes tiek radītas – dzīvojot No Sirds, un ļaujot jūsu Dievišķībai pārņemt jūsu Cilvēcību.

Akaši Hronikas par 2012.gada septembri


Publicēts 2012.gada 24.augustā
tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Kādas enerģijas un kāda veida pārdzīvojumi ir sagaidāmi 2012.gada septembrī?
 
Šī mēneša enerģija ietver jautru, optimistisku noskaņu. Parādīsies zināma viegluma sajūta, ja vien jūs tai atstāsiet vietu savā dzīvē Tam būs nepieciešams tikai pieņemt lēmumu par rīcības vienkāršošanu un tās tempa palēnināšanu. Līdz šim, 2012.gadā jūs tikāt pakļauti radikālām pārmaiņām. Liela daļa no tām var būt acīm redzama jau tagad, taču vēl lielākas izmaiņas pagaidām nav saskatāmas. Jūs pat neesat pamanījuši, cik ātri esiet virzījušies uz priekšu pa dzīvi. Neesiet pamanījuši, cik dziļi esiet mainījušies. Šajā mēnesī jums patiešām ir būtiski pieņemt lēmumu par dzīves tempa samazināšanu, lai izprastu sevi.
 
Šajā laikā ir būtiski rūpēties par savu ķermeni.
Ir nepieciešams, lai jums būtu brīvs laiks, vispār bez jebkādiem plāniem, ir jābūt mierīgiem un tendētiem uz pārdomām. Ir svarīgi izvairīties no jebkādas liekas spriedzes jeb – nevienam neko nesolīt. Tā ir iespēja palēnināt un vienkāršot jūsu dzīves tempu. Šis ir labvēlīgs laiks, lai attīstītu normālu darba režīmu, vienīgi pārliecinieties par to, ka tas neiesaista jūs tādejādi, ka jūs no viena veida darbības pārslēdzaties uz citu. Pārliecinieties, ka jūsu noteiktais režīms ir gatavs un piemērots jūsu dzīves tempa samazināšanai un atstāj jums zināmu telpu starp jūsu darbībām, kad tas ir iespējams.
 
Ja jums izdosies to izdarīt, ja jūs spēsiet samazināt dzīves tempu, šis mēnesis solās būt ļoti saulains, maigs, mīlestības pārpilns un jūs dziedējošs. Ja jūs neko nepasāksiet, enerģētika šajā mēnesī var kļūt saasināta un nokaitēta. Ir divas krāsas, kas nosaka šo mēnesi. Viena no tām ir maiga krēmīgi dzeltena krāsa, kas liecina par mierīgu, dzīvespriecīgu pasaules uztveri. Otra - konkrēti – dedzinoša, rūsas sarkana krāsa liecina par aizkaitinātu, vētrainu, noplicinātu enerģētiku. Jo jūs visu laiku esiet kustējušies, mainījušies un beigu galā izauguši tik ļoti, ka jūsu lielākā daļa atrodas uz nervu sabrukuma robežas. Ir laiks samazināt dzīves tempu, atjaunoties un izdarīt secinājumus. Izvēlieties dzelteno. Esiet šajā mēnesī tik mierīgi, lēnprātīgi un mīlīgi, cik vien spējat. Pretējā gadījumā sarkanā krāsa izpaudīsies jūsu manierēs un pārdzīvojumus, kad jūsu enerģētika būs izsmelta.
 
Kādas darbības nesīs vislielāko labumu 2012.gada septembrī?
 
Attiecībā uz ikvienu cilvēku, atkarībā no viņa dzīvesveida, dažādas darbības nav identiskas, bet ir lietderīgi katram uzrakstīt kopēju/vispārēju plānu katrai dienai un nedēļai. Šajā gadījumā tas jums palīdzēs noteikt ieradumus attiecībā uz to, kā jūs apveicat ik rītu un kā sakāt „uz redzēšanos” ikvienai jaunai dienai. Pilnveidojiet [šos] ieradumus un izvēlieties tādas darbības, kas jums liktu uz mirkli apstāties, lai aizdomātos. Piemēram, tā vietā, lai skrietu, šajā mēnesī apsveriet iespēju izvēlēties pastaigu. Tā vietā, lai skatītos televizoru, aizveriet acis un klausieties mierīgu mūziku. Lūk, daži piemēri tam, kā jūs varat mainīt savas ikdienas darbības tā, lai tās vēl joprojām būtu daļa no jūsu ikdienas rutīnas, taču daudz lēnākas jeb daudz mierīgākas un patīkamākas nekā parasti.
 
Viss, ko jūs ieplānosiet, palīdzēs jums īstenot jūsu cerības. Pat arī, ja jūs nesekosiet precīzi plānam, tas tik un tā palīdzēs jums izvēlēties tieši tās nesteidzīgās un patīkamās nodarbes.
 
Vai ir kaut kas, kas mums palīdzēs kaut ko nepalaist garām vai no kaut kā izvairīties šajā mēnesī?
 
Šis mēnesis var jums palīdzēt izvairīties no pārāk lielas aizkaitinātības. Aizkaitinājums var rasties no daudziem un dažādiem avotiem, ieskaitot tos, kas ir uzskatāmi par vizuāliem, dzirdes, psihiskiem, u.tml. Piemēram, ir ļoti svarīgi izvēlēties daudz mierīgāku mūziku, nekā parasti to darāt un skatīties filmas vai televizoru mazākā skaļumā, nekā jūs esiet raduši. Tādejādi jūs spēsiet izvairīties no sabļaustīšanās ar kādu pāri visai istabai, ja tā vietā jūs vienkārši mierīgi varēsiet pieiet klāt un parunāt ar cilvēku. Tāpat jūs spēsiet izvairīties no tādu cilvēku klātbūtnes, kuri sūdzas un dramatizē savus dvēseles pārdzīvojumus. Jūs variet būt labvēlīgi pret vieniem vai citiem cilvēkiem jūsu dzīvē, taču tajā brīdī, kad viņus kaut kas ir satraucis, vienkārši aizejiet prom un atgriezieties vēlāk, kad viņi nomierināsies tiktāl, lai emocijas neplūst pāri malām.
 
Ja jūs izrādāties esam enerģētiskās ķēdes beigās un nespējat tikt galā ar citu cilvēku enerģētiskā pola disonansi, kā arī, ja esat kopā ar kādu, kurš ir kaut kāda iemesla dēļ satraukts, un jūs nevarat vienkārši aiziet, centieties panākt, lai šis cilvēks lēnām dziļi ieelpotu, tādejādi nomierinot viņa enerģētisko lauku. Vai arī jūs paši tā dariet, kad atrodieties viņam līdzās.
 
Esiet droši par to, ka emocijas ir vajadzīgas. Nav nekā slikta tajā, ka cilvēks ir emocionāls, taču dažkārt, kad emocijas gūst pārsvaru, tās vispirms ietekmē mūsu enerģētisko lauku un tas savukārt izstaro vibrāciju, kas var ietekmēt visus pārējos telpā esošos. Parasti, jūs ātri vadāt šīs vibrācijas un turklāt darāt to visu laiku. Taču šajā mēnesī, kad jūs centīsieties mazināt visu pārējo aizkaitinātību, tomēr ir noderīgi izvairīties atrasties tādu cilvēku tuvumā, kuri ir satraukti, vai izvairīties no situācijām, kas to izraisa. Piemēram, izvairieties no sporta pasākumiem vai citām kolektīvām nodarbēm, kurās [daudzi] cilvēki vienlaicīgi var tikt satraukti. Šajā mēnesī ir ārkārtīgi svarīgi iztaisīt pārtraukumu šāda veida pasākumu apmeklēšanā, vienkārši dodiet jūsu ķermenim, prātam un garam vairāk telpas, lai apzinātos tās pārmaiņas, kas ar jums ir notikušas šajā gadā. Šis laiks ir paredzēts tieši jums, bet nekādā gadījumā ne tam, lai reaģētu uz biežo aizkaitinātību, kas ir klātesoša citos cilvēkos.
 
Vai ir vēl kaut kas, ko mums vajadzētu zināt par 2012.gada septembri?
 
Līdzās mierīgajai, patīkamajai enerģijai, mums pieejama ir liela Mīlestības sajūta. Šis ir labs laiks, lai paustu Mīlestību jebkurā veidā, kādā vien spējat. Sāciet ar sevi. Katru dienu atrodiet veidu kā paust Mīlestību pirmkārt jau pašiem pret sevi, pat tad, ja tas ir tikpat vienkārši, kā dažas minūtes pamasēt jūsu iekaisušos kakla muskuļus vai aizbēgt no garlaicīgas un grūtas darbošanās, lai tādā veidā sevi atslogotu. Jūs, protams, varētu izdarīt kaut ko lielāku, piemēram, nopirkt briljanta gredzenu vai aizbraukt ceļojumā. Nav nozīmes tam, ko jūs darāt, ja tas tiek darīts Mīlestības vārdā pret to, kāds jūs esiet, un piedodot visu, kas jums ir bijis grūts Jūsu dzīvē. Jebkas, kas pauž Mīlestību, ir nozīmīgs.
 
Kolīdz jūs esiet izstrādājuši dažādus paņēmienus, kā būt labiem pret sevi, neapstājieties pie sasniegtā. Meklējiet veidus, kā jūs variet iepriecināt pārējos. Izskatiet iespējas, kā būt noderīgiem pārējiem, nekaitējot sev pašiem. Atrodiet iespējas, kas ļauj jums īstenot spontānas labestības izpausmes un nostaigājiet lieku jūdzi, lai vienkārši ik reizi palīdzētu līdzās ejošajiem. Jebkurš Mīlestības Akts šajā mēnesī atvērs plašāku telpu labestībai un mieram, kas arī ir uzskatāmi par to, ko jūs cenšaties pilnveidot šajā mēnesī.
 
Un jau atkal, tā kā jūs veicat šos labos darbus priekš sevis un pārējiem, pārliecinieties, ka jums tas nākas viegli. Neizraisiet sevī stresa stāvokli. Negraujiet savu pašu enerģētisko lauku, lai ziedotos citu labā. Šis nav laiks būt pašaizliedzīgiem vai stingriem pret sevi. Šis mēnesis ir vienkāršs tajā ziņā, ka spiež būt labestīgam un raudzīties uz tādām vienkāršām lietām, kā smaids un apskāviens, kuri savukārt spēj mainīt situāciju.

Ammas 351. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Pēc tam, kad esi pabeidzis enerģētisko sagatavošanos un meditāciju, ienes savā enerģētiskajā laukā enerģiju no augšas un apakšas.
Ja tev vēl nav kāds no pie varas esošajiem, kuru tu gribi atbalstīt ar OM-ošanu viņa Sirds Hologrammā, izvēlies kādu.
Pēc tam kad būsi stiprinājis savu Sirds Hologrammu, izdari to pašu ar izvēlētā cilvēka Sirds Hologrammu.
Sāc ar vienu vai diviem cilvēkiem un tad paplašini cilvēku skaitu, ar kuriem tu strādā, saskaņā ar savām sajūtām. Pārliecinies, ka tad, kad izdari izvēli, tu atrodies savā Sirds Avotā.
Ja gribi veikt kādu attīrīšanas darbu šodien, dari to.
Es pateicos par tavu palīdzību planētai un cilvēcei.
Līdz nākamajai nodarbībai.

Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins
  

Par fizisko ķermeni un divām sākotnēm


Tikai miesas veidolā un materiālajā pasaulē esot, mēs varam iemīlēties, gūt seksuālo iepriecinājumu, laist pasaulē bērnus, pieskarties zālei, vērot debesis, baudīt smaržas, klausīties mūziku, sajūsmināties par gleznām, un tā bezgalīgi...
Tieši izpauzdama sevi fiziskajā plānā, individualitāte uzkrāj savai evolūcijai tik ļoti nepieciešamo pieredzi, bet neskaitāmas reliģijas un mācības aicina novērsties no materiālās pasaules, pievēršoties citām realitātēm. No to viedokļa fiziskā pasaule ir gatavā bēdu ieleja, bet dzīvošana miesā - nolādētība, nāves un pārdzimšanas nebeidzamais virpulis.

Manā izpratnē fiziskais ķermenis ir Radītāja dāvana, dārgums - gara un dvēseles iegremdēšanās matērijā kā burvju ezerā , bet ir kāda nianse - mūsu katra pamatuzdevums Zemes dzīvē ir spēja dzīvot atbilstoši savam dzimumam. Kamēr šī prasme nav apgūta, ezera vietā ir peļķes vien.

Kāda ir izpratne par dzīvošanu saskaņā ar ķermeni savu, dzimumu? Varbūt ir vērts ravēt visu lieko ārā, kā minējusi kāda šīs grupas sieviete, lai atgrieztos sākumskolā?

Tā tas ir : dzīvniekcilvēks guva baudu no ēdiena, ko tam daba paredzējusi ēst, vēlāk izstrādājās ego ilūzija jeb ieradumi, priecājās par seksu. Homo Sapiens guva baudu no seksa, priecājās par tuvību ar cilvēkiem, Humanos gūst baudu no tuvības, Mīlestības pret dzīvo , priecājas par savui smalko ķermeņu Dieva jušanu, kas ir tūkstošiem kārt lielāka par jebkuru baudu un tā pa ķēdīti uz priekšu.
Tāpat kā zīdainis par krūti, mazbērns par rotaļlietu, skolniekam lielāka brīvā griba: cits priecājas par jaunām izpratnēm, cits par starpbrīdi.

Uzveikt ciešanas un nāvi


Buda Mahasatjans deva Jogam Bokšu četras cildenas Patiesības un Ceļu viņu pakļaušanai sev. Viņš tāpat deva desmit baušļus:
1. Nenogalini, sargā dzīvību visam dzīvajam.
2. Nezodz, nelaupi, neatņem ļaudīm viņējo.
3. Esi tikls darbos, nodomos, Apziņā.
4. Nemelo, neesi viltus liecinieks, neatbalsti nelikumību.
5. Nerunā rupjības, nezaimo, nenoniecini.
6. Nezvēri, esi vienkāršs un nesoli.
7. Nepļāpā.
8. Nezākājies, bet priecājies par to, kas ir un neskumsti par zaudējumiem.
9. Attīries ar Mīlestību un Prieku, viss pārējais piesārņo Ceļu.
10. Centies saprast Patiesību. Miesīgais viss sagrūst, tikai Patiesība nesagraujama un mūžīga. Glābšanās viņā.
Droši vien nav grūti saprast, ko tieši nosauc Svētītais par miesīgu un Patiesību – tie Tanumahats un Naguatma.
 
Mahasatjana teica: “Apziņa paplašinās ar DzīvoĒtiku– labestīga prāta un gudras sirds Kultūru. Tas vispārcilvēciski. Bet ir cildenas patiesības, kuru darbību uz sevis izjūt katrs:
1. Visi ļaudis pakļauti ciešanām. Un tā cildena patiesība.
2. Ciešanu cēlonis- kaislības. Un tācildena patiesība.
3. Ar kaislību iznīcināšanu novēršas ciešanas. Un tā cildena patiesība
4.Lai iznīcinātu kaislības, vajadzīgas četras lietas:
a) pamodināt sirdi ar Attīrīšanās Uguni – ar Grēku Nožēlu;
b) attīrīt domāšanu ar cildeno un brīnišķīgo;
c) atbrīvot sevi no netikumiem, kaislībām, sakaitināmības un nelabvēlīguma;
d) iemīlēt visu dzīvo.
Un tā cildena patiesība.
Bet, lai īstenotu atbrīvošanos no ciešanām, vajadzīgs salikt Trīs Ceļus Vienā:
1) neieinteresētas darīšanas Ceļu;
2) zināšanu Ceļu;
3) Mīlestības Ceļu.
Bez pirmā nav pieejami divi citi.
Atkārtosim: šos Trīs Ceļus jāsavieno Vienā Ceļā – Ceļā pie Šūņjas.
Bet četras cildenās patiesības ietver sevī slepenu jēgu, un lai atklātu viņu, nepieciešams saprast:
1. Vēlamo jūtu neesamība – ciešanas. Un tā cildena patiesība.
2. Vēlēšanās dabūt vēlamo – ciešanas. Un tā cildena patiesība.
3. Tiklība, Griba, Bezkaislīgums un Apgarotība. Lūk četri ieroči, uzvaroši ciešanas, vecumu un nāvi. Bet neviens no šiem četriem ieročiem neiztiks bez pārējiem, un neviens no viņiem nevar būt patstāvīgs sevī, jo viens izriet no otra un ieslēdz sevī visus pārējos. Un tā cildena patiesība.
4. Šis četrliesmu ierocis iegūstas ar atteikšanos no patības, bet tātad arī no iluzorās Personības. Un tā cildena patiesība.
 
Kalagija
 
http://www.draugiem.lv/group/16000829/?f_tid=4290129

Varš


Varš ir
sierā, jūras vēžos, butēs, aknās,
auzu pārslās, pīļu gaļā, maizē, pupās, sēnēs, zirņos, riekstos, arī dabiskajā kafijā.
 
Īpaši daudz vara ir aknās, gaļā, zivīs, kakao un riekstos.
 
 
Pirmslaikus nosirmošana ir pirmā pazīme, ka jūsu organismā trūkst varš. Āda kļūst krunkaina, jo tiek bojāta audu elastība, rodas riņķi zem acīm, līnijas uz sejas un jūs kļūstat līdzīgs žāvētai plūmei. Pastāv arī tāda problēma kā vēnu varikozā paplašināšanās, kuras iemesls ir audu elastības traucējumi. Visa jūsu ķermeņa āda kļūst ļengana - uz rokām, krūtīm, vēdera, kakla. Tā rezultātā jūs ejat pie kosmetologa un izdarāt plastisko operāciju. Īstenībā daudz lētāk, praktiskāk un drošāk ir lietot koloīdminerālus.
 
 
VARŠ
 
Cilvēka organismā tas ir nepieciešams mikroelements. Kompleksā ar olbaltumiem varš ir eritrocītos, plazmā, aknās, nierēs un šūnu mitohondrijos. Varš aktivē vairākus fermentus. Aknās ir varu saturošs ceruloplazmīns, kas pārveido resorbēto trīsvērtīgo dzelzi par divvērtīgu, tā veicinot dzelzs transportu asinīs. Trūkstot varam, organismā tiek kavēta dzelzs izmantošana un rodas anēmija. Pieaugušam cilvēkam vajadzīgi 2-5 mg vara dienā. Caurmērā ar jauktu uzturu arī tiek uzņemti 2-5 mg vara dienā.
Amerikas Savienotajās Valstīs, Somijā un Jaunzēlandē ir apvidi, kur iegūtajos pārtikas produktos ir par maz vara. Ar vara trūkumu tiek saistīta tauku daudzuma palielināšanās asinīs, saistaudu bojājumi sirdī un artēriju sienās, respektīvi, liels risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. Vara trūkums veicina arī mazasinību, jo tiek traucēta eritrocītu veidošanās.
Iedzimta slimība ir hepatolentikulārā deģenerācija (Vilsona slimība) - vara uzkrāšanās nedabiskā daudzumā smadzenēs, aknās, nierēs, radzenē. Tam par iemeslu esot nepietiekams ceruloplazmīna daudzums. Bez specifiskiem medikamentiem šādiem slimniekiem jālieto arī uzturprodukti, kuros ir maz vara.

Ammas 350. stundaMīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Pēc tam, kad esi pabeidzis enerģētisko sagatavošanos un meditāciju, ienes savā enerģētiskajā laukā enerģiju no augšas un apakšas.
Garīgās Mīlestības praktizēšana ir mūsu planētas "uzkopšana".
Sastāvējušās un zemu vibrāciju enerģijas, kas kavē brīvu enerģiju plūdumu caur planētu, tiek aizvāktas.
Darot "uzkopšanas" darbu, ir jānodrošinās arī ar pašaizsardzību:
1.      Meditē divreiz dienā pa 10 minūtēm (tikai, lūdzu, nenomoki sevi ar sirdsdēstiem, ja tev nesanāk tā, kā pats esi iedomājies). Meditēšana dod iespēju atpūsties Mīlestībā.
2.      Regulāri stiprini savu Sirds Avotu.
3.      Vienmēr pa tvērienam turi Ercenģeļa Miķeļa Zobenu.
4.      Strādā kopā ar savu Garīgās Mīlestības pavadoni.
5.      Izmanto enerģiju no augšas un no apakšas, lai attīrītu sablīvējumus.
6.      Darbu beidzot, veic darbu ar kodiem, ja tas nepieciešams.
Šodien izvēlies kādu pārvaldes institūciju. Tā var būt gan valdības, pašvaldības gan biznesa struktūra.
Savienojies ar viņiem no sirds uz sirdi savienojumā un nosūti viņiem Sirds Hologrammu, ja viņiem vēl tās nav. Ie-OM-o viņu Sirds Hologrammās.
Līdz nākamajai nodarbībai.

Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins 

2012.kvantu pārejas hronika


2012.kvantu pārejas hronika
 
Квантовый Переход в 2012 году
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LfHFc1unpO8
 
20 min
 
Это видео для людей, которые живут, а не существуют
http://victoriyavolevach.com/polezniye-produkti/ya-lyublyu-tebya-zemlya-ili-k...

Zeme ir piepildīta ar pavasara vibrācijām


                        
„ZEME IR PIEPILDĪTA AR PAVASARA VIBRĀCIJĀM!”
KO PASTASTĪJA LEMŪRIJAS KRISTĀLS PĒC SAVAS ATMOŠANĀS.

Mani dārgie, manu brāļu – Lemūrijas Kristālu Aktivācijas dalībnieki!
Brāļi un māsas! Esmu ļoti priecīgs par iespēju atkal – no jauna,  runāt pilnā balsī ne tikai ar ZEMES cilvēkiem, bet arī ar visu PIENA CEĻA GALAKTIKU!
Es atkal runāju un sveicu visus priecīgi, atvērti un brīvi!  Es no jauna dzīvoju ar pilnu krūti – piepildītu dzīvi, un no jauna – atkal,  kļūšu par noderīgu  GALAKTISKĀS SAVIENĪBAS  dalībnieku!
Esmu gatavs jaunam darbam un jau cenšos iedziļināties visās ZEMES problēmās. Man tika sniegta ļoti izsmeļoša informācija par lietu patieso stāvokli patlaban uz Planētas ZEME visos virzienos, kur es varētu būt noderīgs.
Mana Pateicība tiem, kuri kopā ar mani IR nogājuši  šo,  patiesi,  ne tik vieglo – 28000 gadu garo –ceļu, kamēr mana apziņa atradās Somadhi stāvoklī. Un patlaban visi tie, kuriem bija jāizpaužas – no jauna IR izpaudušies! Cik tas bija patīkami – pamosties un sajust mīļās tuvās Dvēseles un cilvēku tuvās, radnieciskās vibrācijas; un ne tikai to  cilvēku, ar kuriem es kādreiz noslēdzu līgumu par manis pamodināšanu no aizmirstības miega.
Esmu pateicīgs visiem VISUMA un GALAKTIKAS palīgiem, kuri šodien sapulcējās  uz visu laiku DIŽĀKO NO DARBIEM un, kuri TO īstenoja KOPĀ  ar maniem draugiem no ZEMES.Viss tika izpildīts – īstenots ārkārtīgi precīzi un profesionāli. Es nejutu diskomfortu un pietiekami viegli pamodos. Esmu bezgalīgi pateicīgs visai GLABĀTĀJU un PRIESTERU KOMANDAI, kā arī Iemiesotajiem Projekta kurātoriem – Lemūrijas Kristālu atdzīvināšanai.
Sakarus ar jums es nodibināju pietiekami sen. Un tomēr – tikai šodien es varu pilnībā atskaitīties par visām savām domām un vārdiem. CIK BRĪNIŠĶĪGI  IR ATGRIEZTIES DZĪVĒ, CIK BRĪNIŠĶĪGI! 
Es LŪDZU  savu GLABĀTĀJU KOMANDU pagaidām vēl neatstāt mani vienu, jo man nepieciešams adaptācijas periods. Un kam gan citam, ja ne JUMS – maniem mīļajiem tuvajiem AUGŠAMCĒLĀJIEM – palīdzēt man adaptācijas procesā? Ceru, ka šī perioda laikā mēs uzsāksim auglīgu sadarbību Planētas un visu cilvēku AUGŠUPCELŠANAI! Tajā pagaidām redzu savu pamata funkciju.
Taču domāju un pieņemu, ka manī tika ielādētas tādas Programmas, par kurām patreiz maz zināms. Šīs IR jaunās Programmas Planētas un citu Pasauļu attīstībai. Tāpēc jo interesantāka un pilnīgāka kļūs mūsu sadarbība. Tagad Lemūrijas Kristālu meklēšana un aktivācija ieies pilnīgi jaunā fāzē, tāpēc es ceru , ka tas jūs uzvedinās – pateiks priekšā, paskaidros daudzas sīkākas detaļas par maniem brāļiem – Lemūrijas Kristāliem. Ir svarīgi apzināt, saprast viņu izvietošanas shēmu un pareizi to pielietot, tas IR ļoti svarīgi. Taču par to mums vēl būs  atsevišķas sarunas.
Tagad es vēlos izteikt savu visdziļāko  Pateicību savai mīļajai dārgajai DZIMTENEI – SĪRIUSAM  „C”, no turienes šodien tika atsūtītas tik ļoti man nepieciešamās Enerģijas. Tās ne tikai ļāva man AUGŠĀMCELTIES, bet arī saglabājās manī tālākai darbībai.
Un MĀMULIŅA GAIJA man šodien palīdzēja ne tikai ar savu MĪLESTĪBU, bet, patiesi – Turēja mani savās rokās Aktivācijas laikā. Siltie MĀTIŠĶIE Apskāvieni palīdzēja visam procesam noritēt strauji un harmoniski. Jā, viss noritēja brīnum jauki – lieliski, viss tika darīts ar Mīlestību.
Es atkal -  no jauna,  ESMU ar jums, mani mīļie draugi! Es jutu kā no visas apkārtējās Pasaules man pretī tiecās Mīlestības stari un cilvēku apsveikumi plūda kā milzīgas prieka un laimes straumes. Visi vēlējās KO JAUNU un LAIMĪGU. Un tieši TĀ arī pieņemsim manu JAUNO PIEDZIMŠANU!
Tagad es vēlos sacīt pāris vārdu savam brālim – tam Kristālam, kurš tika atzīmēts ar pirmo numuru. Viņš – nākamais Aktivācijas rindā. Viņa vārds – ALTOMIRS. Viņa profesionālā specializācija – „CERĒNIUS”. Lemūrijas Kristālu struktūrā pavisam ir astoņi „CERĒNIUSI”. Viņi IR „Dzīvas Daudzdimensionālas Antenas”, kuras Pārraida specifisku Energoinformāciju VISAS LEMŪRIJAS KRISTĀLU STRUKTŪRAS  VIENGABALAINĪBAS UN VISAS PLANĒTAS ZEME  KRISTĀLISKĀS STRUKTŪRAS ATJAUNOŠANAI.
Mans brāli, ALTOMIR!  Mēs visi gadām tavu Pamošanos! Es vairs neguļu un pavisam drīz sākšu aktīvi palīdzēt – tavas slēptuves meklēšanu un atklāšanu.
MOSTIES UN NEBAIDIES! ZEMES PASAULE ir Piepildīta ar rožu aromātu! Tāda bija mana pirmā sajūta, kad es varēju Ieelpot ar pilnu krūti. ZEME vairs nav tāda, kā agrāk, taču vēl arī nav tāda, kādu mēs plānojām ieraudzīt, sastapt pēc  Pamošanās. VIŅA IR PIEPILDĪTA AR PAVASARA VIBRĀCIJĀM! Bija tik patīkami to sajust!
Es, draugi, jums norādīšu ALTOMIRA Noenkurošanās vietu. Tā ir pilnīgi pieejama. Par to atsevišķā vēstījumā.
Esmu pārpilns ar ESĪBAS PRIEKU un gremdējos ZEMES cilvēku MĪLESTĪBĀ.
Vai tad es nesapņoju par to? Sapņoju, taču nespēju paredzēt, cik TAS būs LIELISKI!

Ar MĪLESTĪBU.  Jūsu ATOMĀRUS.

Pieņēma Marina Shults – 18.08.12.;19.08.12.,
tulkoja Ingrīda Ņesterova.

Man ir liels gods būt!


KRAJONS.
                                    MAN IR LIELS GODS BŪT!
13.08.12.caur Barbaru Bessen.
Es sveicinu jūs, mani dārgie draugi, Es – Krajons no Magnētiskā Dienesta.
Sen – Žermēns par savas dzīves devīzi ir izvēlējies viedus vārdus: „Man ir liels Gods BŪT!” Ko tas nozīmē?
Viņš pilnībā sevi apzinās un ciena. Viņš runā par Esamības Vienotību: „ Man ir liels Gods BŪT!”
Es vēlos palūgt Tevi, ja Tev ir nedaudz laika, atvērties šo vārdu Enerģijai.
Vai Tava ESAMĪBA IR  GODS  Tev? Vai Tu cieni Sevi?
Daudzi cilvēki lamā savu dzīvi: tā varētu būt citāda! Svarīgi IR pieņemt Esamību tādu, kāda tā ir, mainot un izlīdzinot/samērojot to ar visu Esošo. Tu taču nezini, ko Tev ir sagatavojis Tavs Augstākais „ Es”. Vai, varbūt, Tu esi viņam To pajautājis? Vai esi uzdevis pašu svarīgāko – nozīmīgāko jautājumu: „ Kas man tagad IR jāzina,  kas man IR  jādara, vai NAV jādara?”
Tavs Augstākais „ Es” zina par Tevi visu, par  Tavām dzīvēm, par Tavām neintegrētajām, izkaisītajām Dvēseles daļām. Viņš zina arī par citiem saviem fragmentiem, kurus IR sūtījis piedzīvot dažādas  ZEMES pieredzes, un kuri ir cieši saistīti ar Tevi, jo jūs esat Vienoti! Tavs Augstākais „Es” ir saistīts ar citiem saviem Augstākajiem „Es”.
TU – ESI LIELA GRUPA, TU NEESI VIENS – VIENTUĻŠ!
Vai tas nav brīnišķīgi – Būt grupā? Un ESI pārliecināts – visi meklē viens otru un tiecās uz pilnību. Tev ir pazīstama vientulības sajūta, kad nav iespējams kaut ko ieraudzīt un saprast, kas notiek. Jūs, dārgie cilvēki, meklējat partnerus, lai papildinātu sevi un sajustos viengabalains – vesels, nesadalīts.
CIENI SEVI UN ZINI, KA TU ESI PATI PILNĪBA!
Tev tikai šķiet, ka Tu esi atdalīts no sava Dievišķīguma. No Tava Augstākā „Es”, kurš saistīts ar citiem Augstākajiem „Es”. Ceļš uz veselumu, viengabalainību iet caur daudzām Tavas Dvēseles šķautnēm, Tavas Patiesās Dvēseles.
Paraugies uz sevi kā uz brīnišķīgu Būtni, kura To saprot un apzinās: Es nevaru būt viens, vientuļš!
Tu nekad neesi viens! Un tiem,  kuri šajā laikā iziet caur daudzskaitlīgām pārmaiņām – cieš, zaudē draugus un tuviniekus – Pārejas vai šķiršanās pēc, Es sacīšu: apzinies, ka zaudējums ir tikai šķietams. Tas, kura  Tev pietrūkst, atrodas blakus, un arī citi atrodas līdzās Tev, kurš agrāk, vai pat citās dzīvēs, bija cieši saistīts ar Tevi. Viņi IR šeit. Neviens NAV pazaudēts. Tu vēl neesi pacēlis aizsegu... Tas kļūst plānāks un plānāks, tiek aizpūsts prom aizvien vairāk un vairāk, un TU EJ PA MĪLESTĪBAS TILTU PIE VISIEM, PIE KĀ VĒLIES. NAV (NO)ŠĶIRTĪBAS!
RUNĀ AR VIŅIEM, KURUS TU UZSKATI PAR AIZGĀJUŠIEM, RUNĀ IZ SAVAS SIRDS DZIĻUMIEM!
Vērsies pie viņiem un saki, kas Tevi satrauc, vada/virza, vai arī, kas Tevi ir ievainojis, vai kāpēc Tev ir bēdas, skumjas... Izsaki savu sāpi un atlaid to. Un sajūti, kā no ētera atnāk atbilde: „NEBĒDĀJIES, VISS KĀRTĪBĀ,  ES ESMU TIKAI CITĀS VIBRĀCIJĀS, ELPAS ATTĀLUMĀ, TAČU NEESMU ŠĶIRTS/ATDALĪTS NO TEVIS!”
Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri IR TĀLUMĀ, tālu prom no Tevis – Tu vari vienmēr parunāt ar viņiem augstākā līmenī.
Šai  Vienotības sajūtai ar visiem cilvēkiem un būtnēm IR ļoti nozīmīga loma, lai izprastu Šo Laiku. Tu nevari būt viens, vientuļš! Tas NAV iespējams! Mēs visi Esam savstarpēji saistīti un nākam no Pirmreizējās DIEVA Domas, kura  mūs Apvieno. Un tagad sajūti, ka Es stāvu Tev blakām, līdzās. Es uzlieku savu roku uz Tava pleca un vēlos Tev sacīt: „Esmu līdzās, sajūti mani. Uzdod man jautājumus, kurus Tu vienmēr ESI  gribējis noskaidrot. Izdari to tagad, tici sev, neatliec uz „pēc tam”, domājot, ka Tu to nevari.”
Es, Krajons, Esmu reāls, un Es Esmu līdzās, blakām  Tev!
TĀ  IR  DIEVIŠĶA GUDRĪBA. Iegremdējies manī, un Tu atradīsies Augstās vibrācijās un spēsi tās sajust. Kas dara mūs atšķirīgus? Tikai vibrāciju līmenis, taču arī tas šobrīd mainās.
TEV JĀTIC SEV! JĀCIENA SEVI! SAKI SEV ATKAL UN ATKAL:”MAN IR LIELS GODS BŪT!”
Es pateicos Sen – Žermēnam  par šo Gudrību. Viņš smaida, viņš atrodas Līdzās man. Iespējams, Tu vēlies viņam ko sacīt? Sajūti, kā viņš uzliek savu roku uz otra Tava pleca.
Tas IR kā Brālības Simbols, pie kuras viņš pieder. Tā IR Lielā Baltā Brālība, kura atrodas šī Galaktikas sektora dienestā.
Tu ESI brīnišķīgs -  mīlēts, cienīts, dārgais cilvēk, kurš ESI atklājis savu iekšējo redzi, lai ieraudzītu Mūsu Vienotību!
Dziļā Mīlestībā un ciešā sasaistē –
                                                            KRAJONS.
Krieviski tulkoja Rina,
latviski Ingrīda Ņesterova.

                        

Ar Lemūrijas kristālu saistīti notikumiKRAJONS
/Caur Marinu Shults/.

PAR NOTIKUMIEM, KURI NORISINĀJĀS  LEMŪRIJAS KRISTĀLA  ATOMARUSA
AKTIVĀCIJAS  SAKARĀ.

Mani mīļie, Gaiši Zilās Liesmas Planētas, ļaudis! Šobrīd, kad pagājis pavisam nedaudz jūsu lineārā laika, uz jūsu Planētas pamazām norisinās to neparasto – spēka un skaistuma Enerģiju – kurām piekļūšana tika atklāta 2012.g. 18. augustā, harmonizācija. Tieši šajā dienā norisinājās,  ne tikai,  visiem labi zināmais – viens Notikums: Pirmā Lemūrijas Kristāla -  ATOMARUSA Aktivācija. Ar šo Notikumu bija saskaņoti, sinhronizēti vairāki – ne tikai Planetārās, bet gan Vispārgalaktiskās nozīmes Notikumi. Un par šiem Notikumiem KRAJONS vēlas jums pastāstīt.
Sākšu ar to, ka Kristāla ATOMARUSA Aktivācija notika Lielā, Diženā dienā –GORA dienā! Visas sakritības nav nejaušas. Diena, šķiet mitoloģiska, taču visos laikos IR godināta -  kā Apziņas paplašināšanās un kā izejas  uz citiem Planetārās un Kosmiskās Apziņas Dimensiju līmeņiem – diena. Un tā tas IR. Tā notika arī šoreiz. Tāpēc uz Lemūrijas Kristāla Aktivācijas dienu ir jāraugās plašāk. Raugieties uz to no Kosmiskā skatu punkta. No Kosmosa cilvēku, ne tikai vienkārši – ZEMES cilvēku skatu  punkta. Ar ko tad vēl šī diena bija Liela vai, pareizāk sakot, Kosmiski Nozīmīga, Ievērojama? Tagad jūs saprotat, ko Es vēlos jums pastāstīt par Pirmā, no vispārējā kopējā tīkla – Lemūrijas Kristāla Aktivācijas nozīmīgumu. Daudz kas jums tika pastāstīts jau pirms Aktivācijas. Papildus, ārkārtīgi svarīgu, informāciju sniedza Skolotājs EL MORIJA  /caur S. Kanaševski – „Kas notika 18. augustā?”, M. Shults/. Jūs varējāt - spējāt aizdomāties par to, kādā veidā Lemūrijas Kristāli IR saistīti ar ZEMES Jaunās olšūnas veidošanos un dzimšanu. Un Tas nozīmē, ka šis process piedalās arī cilvēciskā Genoma pārmaiņās. KRAJONS  vēlas turpināt To,  jums Vitāli svarīgo, Notikumu uzskaitījumu, kuri pēc Brīvo Pasauļu Federācijas, jūsu Galaktikas Padomes plāna tika realizēti šajā dienā uz ZEMES un KOSMOSĀ.
Es iepazīstināju jūs ar GALAKTIKAS MAGNĒTISKO KODOLU – ARHEIRAR  /tiešajā Krajona čenelingā Rīgā 8.07.12.- M. Shults/.  Un tagad Es došu vārdu viņam. Taču pirms tam, mani mīļie, paziņoju jums: ATOMARUSA Aktivācijas nozīmīgums ieguls To pārmaiņu pamatā, kuras nenovēršami realizēsies jūsu Planētas Magnētiskajā Transformācijā. Tas Ir vissvarīgākais no vispārējo Magnētisko pārmaiņu ķēdes posmiem, kuras nāk no ARHEIRAR – Galaktikas Magnētiskā kodola. Šīs pārmaiņas pilnībā tika uzsāktas š.g.18. augustā – ATOMARUSA Aktivācijas dienā. Un pati Aktivācija, izņemot jums jau zināmos darba elementus -  ko izpildīja ATOMARUSA komanda un Projekta kuratori – tika sinhronizēta ar dziļām MAGNĒTISKĀM TRANFORMĀCIJĀM  KOSMOSĀ,  kuras saistītas ar ZEMES un visas SAULES SISTĒMAS PĀREJU Jaunā stāvoklī pēc Galaktiskās Izlīdzināšanas, kura notiks šī gada decembrī Ziemas Saulstāvjos. Un tagad dodu vārdu ARHEIRAR.

ARHEIRAR.
Pārņemu stafeti. KRAJONS dod vārdu man, un Es vēlos teikt, ka Lielā Magnētisma Meistara dotā iespēja – pateikt dažus vārdus -  nav nejauša. Es, kā jūs jau zināt, vadīšu  /un jau esmu sācis vadīt/  GALAKTISKO IZLĪDZINĀŠANU. Taču jūsu Planētas stāvoklis pēc Magnētiskajiem parametriem – rādītājiem šodien IR tik ļoti izmainījies, ka visām Dzīvības formām būs ļoti grūti pārkārtoties uz Jauno Magnētisko spriegumu  un Jaunajām Magnētisko lauku konfigurācijām pēc Galaktiskās Izlīdzināšanas, ja šīs pārmaiņas netiks ieviestas maigi un plūstoši.
Un tāpēc,  katru reizi, kad uz jūsu Planētas ir paredzēta cilvēku pozitīvo domformu un emociju koncentrācija, Es pūlos. lai ļaudis pieņem šīs Jaunās Magnētiskās pārvērtības kā Svētību. Taču ne tikai tur  ir tā lieta! Jums jau Skolotājs EL MORIJA ir stāstījis par Lemūrijas Kristālu lielo Aktivācijas nozīmi Visuma mērogā, kas IR saistīta ar veidošanu un nākotnē -  pilnīgi Jauna - Planetarā tipa, kā arī Saprātīgu Būtņu – Genoma radīšanu.  Es nepārteicos, nepasakot – cilvēku.
Jā,vispār jau tās būs Jaunas Saprātīgas Būtnes, kuras vēstīs par Jaunās Augsti  Garīgās Cilvēces Radīšanu! Un līdz ar Planetārā Genoma izmaiņām jūs varēsit  iejusties citā Planetārās Vienotības stāvoklī, tai skaitā, arī Magnētiskajā, par ko Es jums visu laiku atgādinu. Un tā, 18. augustā Galaktiskās  Izlīdzināšanas Enerģijās, jūs aktivējāt Kristālu ATOMARUS. Jautājums – kāpēc Galaktiskās Izlīdzināšanas Enerģijās? Vai nav par agru? Jā, pēc lineārā laika termiņiem – par agru. Taču šī svarīgā Notikuma Enerģijas pieaug ar katru dienu. Un Es „nospriegoju/pievelku stīgu”, par kuru stāstīju š. g. 8. jūlijā. Un tāpēc jūs jau sen dzīvojat šīs Āŗkārtējās  Kosmiskās darbības Enerģijās, par ko Mēs stāstīsim aizvien plašāk un plašāk. Un mūsu šodienas saruna ir tieši par šo Notikumu. Es norādīju uz to, ka kārtējā „stīgas nospriegošana/pievilkšana” tika izdarīta Lemūrijas Kristāla ATOMARUS Aktivācijas dienā. Mēs īpaši izvēlējāmies šo dienu Tā nav sakritība. Jūsu Brāļi un Māsas no Sīriusa „C” ne jau nejaušības pēc ieklīda šajos Visuma Svētkos – Kristāla ATOMARUS Aktivācijas svētkos. Ieradās tikai specializētās brigādes kārtējo Aktivācijas uzdevumu vai korekcijas veikšanai, dažu –Planetārās nozīmes – sistēmu noregulēšanai. Un, no otras puses – lai atvērtu Sīriusa „C” Enerģiju novadīšanas Portālu, par ko jūs tikāt informēti pietiekami detalizēti. Taču jūs nezinājāt, kādi spēki un līdzekļi , kas attiecās uz Magnētiskajām korekcijām, bija šo Sīriusa brigāžu rīcībā. Jā, ARHEIRAR vadīja Sīriusa Gaismas Būtņu vienības, kuras palīdzēja gan Aktivācijā, gan jūsu Planētas trajektorijas Magnētisko parametru izmaiņā Jaunās Realitātes Koridorā! Atcerieties, 8.07.12. – čenelingā - Mēs jūs brīdinājām, ka šīs korekcijas tiks periodiski  pieprasītas. Un to veikšanā ņems dalību ne tikai Kosmiskie speciālisti, bet, galvenokārt, priekšroka tiks dota ZEMES cilvēkiem. Ta arī notika 18.08.12.,  - Sīriusa brigādes strādāja jūsu Mīlestības viļņos, ko sūtīja visi tie cilvēki, kuri apsveica Kristāla ATOMARUSA pamošanos un atgriešanos aktīvajā dzīvē!
Bija arī cilvēku grupas un daži individuāli strādājoši Gaismas Darbinieki, kuri pilnīgi apzināti izpildīja šo darbu. Visu ZEMES cilvēku Augstākie „ES” strādāja kopā ar viņiem. Un tas arī ir ZEMIEŠU darbs! Un tas bija brīnišķīgi! Tagad Es tikai nedaudz varu papildināt šo lielā mēroga Ainavu: TO dienu Enerģijas – it īpaši Tās plūda ar pastāvīgu kāpinājumu, sākot no 11.08.12. – sajuta visi Planētas cilvēki. Iespējams, kādam bija slikta pašsajūta; kādam – vēl nebijis pacēlums; kāds spēja pacelties šo Enerģiju ietekmē savā Garīgajā izaugsmē, un tādu ir ļoti daudz; kādam palaimējās pamosties no Apziņas miega, un arī tādu ir daudz; bet kādam nācās izpildīt nopietnu Kosmisku darbu un atgriezt savu Kosmisko Meistarību! Un visiem – Mūsu sveiciens unMūsu bezgalīgā Mīlestība! Tagad iepazīstināšu jūs ar ARHEIRAR nākotnes plāniem, kas attiecās uz tuvojošos Galaktisko  Izlīdzināšanu. Es tomēr iekļaujos Lemūrijas Kristālu Aktivācijas „tēmā”. Vai jūs domājat, ka ar ATOMARUSA Aktivāciju visas Magnētiskās korekcijas ir beigušās? Pilnīgi izslēgts! Mans darbs ir cieši saistīts ar visu Lemūrijas Kristālu Aktivāciju un tieši tajā kontekstā, kā jums stāstīja Skolotājs EL MORIJA. Ar katru Kristālu mainīsim Tā Daudzdimensionālā Planetārā Genoma Magnētisko pildījumu, kuru drīzumā izveidos visi – kā Lemūrijas, tā Hiperborejas Kristāli. Katram - sava loma, un tieši tāpēc jo brīnišķīgāka ir tā daudzveidība un tie daudzie varianti, kādus agrāk jūsu Planēta un Cilvēce kopumā nevarēja atļauties. Tikko, kā modīsies  jauns Lemūrijas Kristāls, Es, ARHEIRAR, ieviesīšu savas korekcijas viņa Magnētiskajā struktūrā tāpēc, lai secīgi varētu izveidot nepieciešamo Genomu. Saprotiet, ne pēc tam, bet uzreiz.
Mani speciālisti, kuri strādāja uz ZEMES – palīdzēja Kristālam ATOMARUS JAU SAŅEMT nepieciešamās izmaiņas 18.08.12.. Tādas, kādas viņam nevarēja būt brīdī, kad viņš iegāja Somadhi stāvoklī. Daudzējādā ziņā jūs paši iepriekš noteicāt tādu – interesantu,  Evolucionāro notikumu gaitu. Es, pieņemot jūsu lēmumus – vienkārši izpildu jūsu pašu Apstiprinātās Transformācijas. Jūs sacīsit: „ dīvaini”!  Mēs paši izlēmām, bet tagad mums no visām pusēm stāsta  par tiem mūsu lēmumiem, par kuriem neko neatceramies. Taču jūs, kurus Mēs bezgalīgi Godinām par spožo Dualitātes Eksperimenta realizāciju, esat sava – pilnīgā Dievišķīguma atgriešanās fāzes sākumā, tāpēc arī zināšanas un atmiņas sāks pakāpeniski atgriezties. Mēs tikai pastiprinām šo Svēto procesu.
Nobeigumā – vēl pāris vārdu par Galaktiskās Izlīdzināšanas Enerģiju pastiprināšanos – kāpumu .
Jūs domājat, ka jums ar tām nāksies sastapties tikai šā gada decembrī? Es jau sacīju, ka „stīga palielina - kāpina savu nospriegojumu/pievilkšanu”. Tāpēc Es novēlu visiem Gaismas Darbiniekiem TO visu laiku atcerēties. Jebkurā  savā Gaismas darbā jūs varat ņemt vērā šo apstākli. Un attiecīgi izmantot šīs Enerģijas, sūtot Tās Vispārējam Labumam. Es piedalos  visās jūsu Kalpošanās  Gaismai – Esmu kopā ar jums, dārgie ZEMIEŠI! Tagad Es dodu vārdu KRAJONAM.

KRAJONS.
Es, KRAJONS, vēršu jūsu uzmanību uz pēdējiem ARHEIRAR vārdiem. Galaktiskās Izlīdzināšanas Enerģija prasa nopietnu tās noenkurošanu visās ZEMES Dzīvības formās, visos Planētas līmeņos, visās jūsu lietās. Pirmā noenkurošana notika 8.07.12. čenelinga laikā. Enerģijas jau plūda arī agrāk, taču pirmo reizi tika nopietni noenkurotas šajā dienā. Tagad tas notika Kristāla ATOMARUS Aktivācijas laikā. Mēs rādām, cik, šķiet, attālināti notikumi, kuri attiecas uz jūsu Planetārajām Pārvērtībām, IR sasaistīti cits ar citu. Un jūs apzināti un radoši varat palīdzēt TAM, kas neizbēgami sagaidāms. Un ne jau nolemtības ziņā, bet gan brīnišķīgā plāna – visas Planetārās Dzīves Evolūcijas lēciena – realizācijā.  Savienojiet,  sintezējiet, attīstiet radoši TĀS iespējas, par kurām Mēs jums paziņojam. Tā MĒS VISI KOPĀ Harmoniski pārvarēsim visas, pat pašas smagākās, Pārorientēšanās grūtības ZEMES Tapšanā.  Un šī Tapšana NAV mazsvarīga  gan Planētai, gan visām Dzīvības formām uz viņas. KOPĀ ar viņu, ar jūsu mīļoto GAIJU, jūs visu izdarīsit vislabākā veidā. Un ES Esmu par TO pārliecināts! LIELAIS, DIŽENAIS PLĀNS PIEPILDĪSIES!
                                                                        MĪLESTĪBĀ – KRAJONS.

Tulkoja Ingrīda Ņesterova.


trešdiena, 2012. gada 29. augusts

Dziedināšanās darbnīca seno Baltu enerģijās


Dziedināšanās darbnīca seno Baltu enerģijās
Papildus informācija un dienu plāns (arī http://sidrabvejs.blogspot.com/ ).

Dziedināšana notiek mums katram un visiem kopā ceļot savas iekšējās gaismas vibrācijas. To darām apzinot savas neizgaismotās jeb ēnas puses, tad mīlestībā pieņemot tās, piedodot sev un citiem iesaistītajiem, pateicībā par gūtajām mācību stundām un pieredzi, tās izgaismojam un harmonizējam. Rezultātā maināmies mēs paši un mainās mūsu dzīves. Citiem vārdiem sakot, ja esam izvēlējušies pārtapt no Prāta Cilvēka (Homo Sapiens) par Gaismas Cilvēku (Homo Luminous), tad šajās darbnīcās ir iespēja gan uzzināt kā to paveikt, gan soli pa solim to praktiski izdarīt. Vēl citiem vārdiem to var teikt, ka katra darbnīca ir kā kvantu lēciens apgaismības vai apziņas paplašināšanās vai augsupcelšanās ceļā.

Viens no pamatlikumiem, darbojoties ar enerģijām, ir tāds, ka visa šī darbība notiek harmoniski un spēcīgi, ja norisinās atbilstoši fiziskās vietas un to apdzīvojošo cilvēku enerģijām un tradīcijām. Latvijā tās ir mūsu senās spēka jeb svētvietas un mūsu tradīcijas. Praktiskā darbošanās mītiskajā līmenī norisinās ar tādiem spēcīgiem „darba rīkiem” kā Spēka un Dievišķās dainas, mūsu zīmes, mūsu Dievības. 

Tagad īsi par to, ko varam sagaidīt šajā Dienvidu darbnīcā. Darbojoties ar Dienvidu virziena enerģijām mēs dziedinām pašas smagākās jeb blīvākās enerģijas, kas mums neļauj savas dzīves dzīvot harmonijā un mīlestībā. Ar katru nākamo virzienu darbojamies ar arvien smalkākām enerģijām – ar no senčiem un no iepriekšējām dzīvēm mantotām traumām, ar dvēseles līmeņa traumu dziedināšanu, ar priekšstatu un lomu apzināšanos un nevajadzīgo atmešanu. Tādēļ katru nākamo virzienu uzsākam pēc iepriekšējā apgūšanas.

 Dienvidu virzienā tiek izmantoti arī tādi ļoti iedarbīgi rituāli kā uguns rituāli un četri rituāli dziedniecības un gaišredzības spēju aktivizēšanai, aizsardzības jeb spēka jostu rituāls un enerģētisko lūku (čakru) harmonizēšanas rituāls.  Šie četri dažādu spēju aktivizācijas rituāli jeb iniciācijas  patiesībā ir gaismas sēklu iedēstīšana mūsu gaismas ķermenī, kas aktivizē attiecīgās enerģijas. Katra paša ziņā ir - vai ļaut šīm sēklām uzdīgt un izaugt.

Īss darbnīcas dienu saturs (13.līdz 16.septembris, „Brekši”, Saldus nov., Zirņu pag)..

13. septembris (1.diena)
Darbnīcas sākums 16:00 (ierašanās no 14:30)
14:30 – 16:00
Ierašanās, reģistrēšanās, gultas vietu vai telšu iekārtošana, iepazīšanās ar apkārtni
16:00 – 18:30
Iepazīšanās, stāsts par rituāla norisi, nozīmi, svētās telpas jeb Māras baznīcas veidošanu
18:30 – 19:30
Vakariņas
19:30 – 20:30
„Ēnu” un „Gaismas” bultu gatavošana, gatavošanās uguns rituālam
20:30 – 23:00
Uguns rituāls

14.septembris (2.diena)
·        Senais pasaules uzskats
·        Gaismas ķermenis
·        Darbs ar enerģijām
·        Enerģiju uztveres trenēšana
·        Muskuļu tests
·        Darbs ar čakrām
·        Atbrīvošanās no smagajām enerģijām
·        Pagātnes „ierakstu” noņemšana
Vakarā rituāli/ iniciācijas:
·        Dziednieka rituāls
·        Pirmelementu enerģētiskās aizsardzības spēka jostu rituāls

15.septembris (3.diena)
·        Pagātnes traumu kā čūskas ādas nomešana
·        Smilšu gleznas tehnika
·        Ceļojums uz Apakšējo valstību (Paradīzes dārzs, Dvēseles Pilnības istaba, Talantu istaba, spēka dzīvnieks)
·        Ceļojums pie Laika Vīra uz Dzintara Templi
·        Baltu zīmes, sadarbošanās ar tām enerģētiski.
Vakarā rituāli/iniciācijas:
·        Gaišredzības rituāls
Enerģētisko lūku (čakru) harmonizēšanas rituāls

16.septembris (4.diena)
·        Elpošanas tehniku izmantošana
Iluminācijas tehnika      
·        Vingrinājums – kur mēs pašlaik atrodamies savā garīgajā ceļojumā
·        Noslēgumā – pārskats par darbnīcā apgūto un pieredzēto
Vakarā – noslēguma uguns rituāls

Katrs rīts sākas ar vingrošanu un rīta enerģētisko elpošanas meditāciju

Pielikumā skatīt biežāk uzdotos jautājumus un atbildes. Papildus informācija, zvanot Jānim 22069698.

Šajā ceļojumā labu ceļavēju vēlot,
Baltais Vējš (baltvejs@hotmail.com) Dziedināšanās jeb praktiskās apgaismības darbnīca
Brekšos (Saldus nov., Zirņu pag.) no 13.līdz 16.septembrim.


Nesen satiku savu Skolotāju, kas arī darbojas kā šamanis/priesteris, kā Zemes Glabātājs/Sargātājs un aktīvi palīdz cilvēkiem atrast savu ceļu uz apgaismību, uz apziņas paplašināšanu. Viņa man pajautāja, ko tad es tagad daru šajā virzienā. Un es tā mazliet samulsu, jo tas, ko es daru ir tieši šis darbs, bet vai citi to tā uztver? Jo parasti es akcentēju to, ka mēs sevi dziedinām un mācāmies dziedināt sevi un citus. Un varbūt, ka paliek neuzsvērts, ka šīs mūsu dziedināšanās darbnīcas un individuālais dziedināšanas darbs ir ceļš uz apgaismību un apziņas paplašināšanos, uz augšupcelšanos, par ko tik daudz runā visi garīgie un gaismas darbinieki visā pasaulē. Un it īpaši būtiski tas ir tagad, šajā laikā, kad apkārtējais enerģētiskais fons tam visam ir tik labvēlīgs, kad notiek daudzu tik gaidītais 2012.gads, kad saskaņā ar senajiem maiju, inku, hopi kalendāriem beidzas laiks kādu mēs līdz šim to esam pazinuši. Kad cilvēkiem atkal tiek dotas senās zināšanas, kas ir pielietotas daudzu tūkstošu gadu garumā un kuras pagātnē ir palīdzējušas augšupcelties atbilstošajos laika griežos. Un Q’ero Gaismas Priesteru dotās zināšanas ir vienas no tādām.
Pēc sarunas ar manu Skolotāju, manī nostiprinājās pārliecība, ka vismaz vien pilns apmācību cikls ir jāspēj sniegt vēl līdz šī gada 12.decembrim.

Dziedināšana notiek mums katram un visiem kopā ceļot savas iekšējās gaismas vibrācijas. To darām apzinot savas neizgaismotās jeb ēnas puses, tad mīlestībā pieņemot tās, piedodot sev un citiem iesaistītajiem, pateicībā par gūtajām mācību stundām un pieredzi, tās izgaismojam un harmonizējam. Rezultātā maināmies mēs paši un mainās mūsu dzīves. Citiem vārdiem sakot, ja esam izvēlējušies pārtapt no Prāta Cilvēka (Homo Sapiens) par Gaismas Cilvēku (Homo Luminous), tad šajās darbnīcās ir iespēja gan uzzināt kā to paveikt, gan soli pa solim to praktiski izdarīt. . Vēl citiem vārdiem var teikt, ka katra darbnīca ir kā kvantu lēciens mūsu katra apgaismības vai apziņas paplašināšanās vai augšupcelšanās ceļā.

Viens no pamatlikumiem, darbojoties ar enerģijām, ir tāds, ka visa šī darbība notiek harmoniski un spēcīgi, ja norisinās atbilstoši fiziskās vietas un to apdzīvojošo cilvēku enerģijām un tradīcijām. Latvijā tās ir mūsu senās spēka jeb svētvietas un mūsu tradīcijas. Praktiskā darbošanās mītiskajā līmenī norisinās ar tādiem spēcīgiem „darba rīkiem” kā Spēka un Dievišķās dainas, mūsu zīmes, mūsu Dievības. 

Gan dziedināšanās, gan mācīšanās tiek organizēta saskaņā ar dziedināšanas jeb spēka apļa četriem pamatvirzieniem. Par to informāciju skatīt http://sidrabvejs.blogspot.com/p/dziedinasanas-darbnicas-cilveka-butiba.html
Dienvidu darbnīcā mācīsimies (varbūt atkārtosim, ja jau zinām)  par cilvēka enerģētisko uzbūvi, būs praktiskie vingrinājumi, meditācijas, rituāli – viss, kas saistās ar individuālo dziedināšanas darbu. Mācīsimies un dziedināsim sevi, lai savas dzīves un attiecības attīstītu radošā, pilnīgā un garīgā veidā. Ar šo apmācību uzsāksim dzīvot savu dzīvi kā katrs savu šamanisko ceļojumu jeb jaunā līmenī apzinātu savas dvēseles ceļojumu šajā dzīvē.
Darbojoties ar Dienvidu virziena enerģijām mēs dziedinām pašas smagākās jeb blīvākās enerģijas, kas mums neļauj savas dzīves dzīvot harmonijā un mīlestībā. Ar katru nākamo virzienu darbojamies ar arvien smalkākām enerģijām – ar no senčiem un no iepriekšējām dzīvēm mantotām traumām, ar dvēseles līmeņa traumu dziedināšanu, ar priekšstatu un lomu apzināšanos un nevajadzīgo atmešanu. Tādēļ katru nākamo virzienu uzsākam pēc iepriekšējā apgūšanas. Dienvidu virzienā tiek izmantoti arī tādi ļoti iedarbīgi rituāli kā uguns rituāli un četri rituāli dziedniecības un gaišredzības spēju aktivizēšanai, aizsardzības jeb spēka jostu rituāls un harmonijas jeb enerģētisko lūku (čakru) harmonizēšanas ar baltu zīmēm rituāls.  Šie četri dažādu spēju aktivizācijas rituāli jeb iniciācijas  patiesībā ir gaismas sēklu iedēstīšana mūsu gaismas ķermenī, kas aktivizē attiecīgās enerģijas. Katra paša ziņā ir - vai ļaut šīm sēklām uzdīgt un izaugt.

Pēc šīs  enerģētiskās dziedniecības darbnīcas regulāri praktizējot, stiprināsim savas prasmes gan katrs atsevišķi, gan visi kopā. Agrāk laiks prasmju nostiprināšanai līdz nākamā virziena (Rietumu) apgūšanai bija vismaz trīs līdz seši mēneši. Tagad laiks ir ļoti paātrināts. Saskaņā ar Q’ero viedajiem, tagad nedēļas laikā mēs izdzīvojam tādā intensitātē kā senāk veselas dzīves laikā.

Norises vieta:
Maģiska, skaista un miera piepildīta vieta Pakuļu ūdenskrātuves krastā. Saldus novadā, Zirņu pagastā.
Norises laiks:
Darbnīca sāksies 13.septembrī 16:00, beigsies 16.septembrī ap 23:00
Izmaksas:
Maksa par dalību darbnīcā 50,- LVL (25,- LVL tiem, kas darbnīcā piedalās atkārtoti.)
Maksa par naktsmājām par visām dienām 30,- LVL
Maksa par ēšanu –15,- LVL kopā par visām dienām
Maksa par transportu – ja organizējamies pilnās mašīnās, tad ap 5,- LVL no katra. Var izvēlēties individuālu nokļūšanu līdz norises vietai.
Pieteikšanās dalībai
Piesakām savu dalību pa e-pastu baltvejs@hotmail.com.
Dalības apstiprināšana
Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā nedēļu pirms darbnīcas sākuma. Tātad līdz 6.septembim jāiemaksā 95,- LVL.
Kas jāņem līdzi.
Atkarībā no laika apstākļiem, strādāsim vai nu telpā uz grīdas, vai ārā uz zemes. Jāapģērbjas piemēroti un komfortabli, darbam gan ārā, gan telpās līdzi ņemot saliekamos krēslus, paklājiņus, spilvenus, segas meditācijām atkarībā no katra vajadzībām. Vēlams paņemt līdzi arī „svinīgākas” drēbes ceremoniju jeb iniciāciju vakariem (gaišas vai baltas drēbes, dāmām ieteicami gari svārki). Jums būs jālieto arī svārsts, lūdzu savlaicīgi to iegādājieties un ņemiet līdzi. Ja jums ir, paņemiet līdzi arī grabuli vai bungas.
Esiet sagatavojušies arī vakara uguns rituāliem un darbam brīvā dabā. Ņemiet līdzi atbilstošu apģērbu un apavus, ja ir vēsāks vai līst lietus, var paņemt līdzi arī lukturīti.
Jūs saņemsiet Q’ero Gaismas Priesteru iniciācijas jeb pārejas rituālus. Saskaņā ar inku tradīcijām katrs dāvina mazu pateicības dāvaniņu tam, kurš veic šo iniciāciju (šoreiz būs nepieciešamas četras mazas dāvaniņas). Paņemiet līdzi pierakstu burtnīcas un rakstāmos, jo šīs zināšanas tradicionāli tiek nodotas mutiski.
Dziedināšanas rata Dienvidu virziena darbs iekļauj atbrīvošanos no pieķeršanās jūsu pagātnes ēnas pusēm līdzīgā veidā kā čūska nomet ādu. Šī darba veikšanai jums ir jāpaņem līdzi trīs akmeņi. Katram akmenim ir viegli jāieguļas jūsu rokā un tam ir kaut kādā veidā jūs jāiekustina vai jārunā ar jums. Šie akmeņi būs jūsu šamaniskā altāra sākums. Jums būs vajadzīga arī ceremoniāla altāra sedziņa, kur glabāt šos un nākamos akmeņus. Tai jābūt kvadrātveida, malas izmērs aptuveni 40cm līdz 80cm.
Ko darīsim dienas laikā:
Parasti diena sākas ar rīta enerģētiskās elpošanas vingrinājumu, tad teorētiskās mācības , tehniku demonstrēšana un praktizēšana, darbs katram ar sevi vai vienam ar otru. Vakaros būs uguns rituāli vai iesvētīšanas ceremonijas.
Papildus informācija un dienu plāns pieejams http://sidrabvejs.blogspot.com/

Uz tikšanos Dienvidu Dziedināšanās Darbnīcā!
Lai skaistuma un prieka piepildīts šis laiks,

Baltais Vējš

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Jautājums (J): Gribētos gan vispirms iepazīties ar Balto Vēju tādā īsākā programmā, lai uzzinu un sajūtu, kas tas ir. Kur to var izdarīt, vai ir kādi īsāki semināri Rīgā?

Atbilde (A): Tagad vasaras laikā ar Balto Vēju var iepazīties gan darbnīcās, gan semināros, kas vasarā gan netiek organizēti Rīgā. Regulāri notiek pilnmēness rituāli un baltu tradīcijas Saules rita nozīmīgāko svētāmo dienu rituālie pasākumi. Regulāri notiek braucieni jeb „ekspedīcijas” pa senajām spēka jeb svētvietām, tur veicot dažādus rituālus. Drīzumā plānots šo pasākumu kalendāru ievietot http://sidrabvejs.blogspot.com/  Īsāki semināri Rīgā tiek plānoti sākot ar septembra beigām.

J: Cik atbilstošas šīs zināšanas un prakses ir mūsu, latviešu, kultūrvēsturiskajam mantojumam, mūsu dzīvesziņai?

A: Ejot savu garīgās attīstības ceļu, esmu nonācis pie dažām ļoti būtiskām atziņām. Viena ir tāda, ka jo senākas zināšanas, jo tās ir garīgi tīrākas, vienojošākas un harmoniskākas. Jo senākas zināšanas, jo dažādos reģionos vai tautās to kodols ir līdzīgāks, līdz pat atziņai, ka avots ir viens. Tāds skatījums ir apstiprinājies arī pētot seno Inku un seno Baltu pasaules skatījumu. Daļēji tas apstiprinās šo tautu vēsturē ar pirmskristietības laika pasaules uztveri, kuras pamatā bija atziņa, ka cilvēks ir daļa no apkārtējās pasaule, ka Dievs ir katrā un visapkārt. Arī mūsu dainas, pasakas, teikas, zīmes, arī dejas un senās tradīcijas gan raksturo seno dzīvesziņu un pasaules izpratni, gan patiesībā ir ļoti spēcīgi enerģētiskās radīšanas un līdzsvara noturēšanas „instrumenti”. Sekojoši arvien vairāk un vairāk savā darbībā pielietoju šo seno zināšanu un šos „instrumentus”.

J. Ko darbnīcas aprakstā nozīmē, ka jāņem līdzi „svinīgākas” (”goda”) drēbes.

A. Rituālos, kur darbojamies ar enerģijām, ļoti būtiski ir tas, ko mēs katrs tajā ienesam. Ar tērpšanos goda drēbēs mēs ienesam svinīgu, cieņas pilnu attieksmi, iekšējo pacilātību. Katram, protams, ir sava izpratne par šo. Tomēr būtu ieteicams balts krekls vai blūze, dāmām gari svārki. Varbūt ar latvisku vai tautisku akcentu. Šajā pasākumā nav nepieciešamība pēc klasiskā tautas tērpa, tomēr, ja kādam ir tāda vēlme, tas ir tikai apsveicami. Vēlams paņemt līdzi tautiskās jostas un saktas, ja tādas ir.

J. Kādas ir četras mazas iniciāciju dāvaniņas?

A. Tās ir kādas simboliskas lietiņas ar sakrālu nozīmi. Tās ir dāvanas tiem gariem vai dievībām, kas enerģētiskā līmenī veic šīs iniciācijas un turpmāk tiek izmantotas altāros vai citos sakrālos veidos. Izplatītākie piemēri ir tautiskas saktiņas vai zīmes, akmentiņi vai kristāli, sveces, spēka dzīvnieku figūriņas, kādas pašu gatavotas sakrālas lietiņas…

J. Kādam jābūt svārstam? Kur to iegādāties?

A. Attiecībā uz svārstu šeit ir pilnīgi brīva izvēle. Tas var būt vienkārši diegs vai ķēdīte, kuras galā ir atsvars. Var izmantot pat kakla ķēdīti ar jebkādu kulonu. Iegādāties var veikalos ar ezoterisku ievirzi. Piemēram, veikalos, kur tirgo akmeņus, pusdārgakmeņus, Rēriha grāmatnīcā, austrumu lietiņu veikalos…

J. Kādiem jābūt trīs akmeņiem?

A. Šajā Dienvidu virziena darbnīcā ir pilnīgi brīva izvēle. Lielumu un formu varbūt varētu noteikt tas, ka turpmāk tos izmantosim kā dziedināšanas instrumentus un tie būs jānovieto uz muguras guloša cilvēka čakrām. Tas varētu noteikt gan lielumu, gan formu. Izvēloties akmeņus jau varam trenēties intuitīvā piegājienā, t.i., izsakām sevī nodomu atrast trīs akmeņus Dienvidu Dziedināšanās darbnīcas vajadzībai un ļaujam nākt atbildei, kur tos meklēt. Varbūt veikalā, varbūt jūras malā, varbūt kur citur. Dodamies turp un atkal izsakot iekšējo nodomu, ļaujam sev atrast atbilstošos akmeņus, tādus, kas mūs uzrunā…