otrdiena, 2011. gada 31. maijs

Ammas 178.stunda

Dear One,

I am Amma the Divine Mother and I am your mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
If you have not already done so, connect with your Soul Self, Bodysoul, encodement technicians and any personal angels and guides you wish.
Ja vēl to neesi izdarījis, tad tagad savienojies ar Pašu Es, savu Dvēseli, kodu tehniķiem un, ja vēlies, arī ar paša izvēlētu eņģeļiem vai pavadoņiem.
While in your Heart Source, spin your chakras. Ohm into your Heart Hologram while doing so. If you have trouble doing both, don't worry. Any new skill takes practice.
Esot Sirds Avotā, iegriez čakras. Kamēr čakras griežas, ie-OM-mo savā Sirds Hologrammā. Ja nesanāk, neraizējies. Jebkuru jaunu iemaņu apgūšanai nepieciešams treniņš.
Set your intention to remove from you victim consciousness from your solar plexus on as deep a level as possible.
Formulē nodomu aizvākt upura apziņu no saules pinuma visdziļāk iespējamiem līmeņiem.
Request the following:

1. I request ( or "please remove") all artificial encodements of victim consciousness originating from from any remaining source be removed.
2. Please repair all damaged and altered natural encodements holding in victim consciousness originating from any remaining source.
3. Please fully activate, or create within me all encodements for the belief, "I am the infinite power and presence of God. I AM Love Incarnate."
Palūdz sekojošo:
1.       Es lūdzu, lai visi tie upura apziņu uzturošie mākslīgie kodi, kas radušies no jebkuriem citiem avotiem, tiktu aizvākti.
2.       Lūdzu salabot visus tos upura apziņu uzturošos izmainītos vai bojātos dabīgos kodus, kas radušies no jebkuriem citiem avotiem.
3.       Lūdzu pilnībā aktivizēt vai arī manī radīt kodus, kas uztur pārliecību "Es esmu Dieva bezgalīgais spēks un klātbūtne. Es esmu Mīlestības Iemiesojums.".
Until tomorrow...
Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

Ammas 177.stunda

Dear One,

I am Amma the Divine Mother and I am your mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
If you have not already done so, connect with your Soul Self, Bodysoul, encodement technicians and any personal angels and guides you wish.
Ja vēl to neesi izdarījis, tad tagad savienojies ar Pašu Es, savu Dvēseli, kodu tehniķiem un, ja vēlies, arī ar paša izvēlētu eņģeļiem vai pavadoņiem.
While in your Heart Source, spin your chakras. Ohm into your Heart Hologram while doing so. If you have trouble doing both, don't worry. Any new skill takes practice.
Esot Sirds Avotā, iegriez čakras. Kamēr čakras griežas, ie-OM-mo savā Sirds Hologrammā. Ja nesanāk, neraizējies. Jebkuru jaunu iemaņu apgūšanai nepieciešams treniņš.
Set your intention to remove from you victim consciousness from your solar plexus on as deep a level as possible.
Formulē nodomu aizvākt upura apziņu no saules pinuma visdziļāk iespējamiem līmeņiem.
Request the following:

1. I request ( or "please remove") all artificial encodements of victim consciousness originating from from formal education be removed.
2. Please repair all damaged and altered natural encodements holding in victim consciousness originating from from formal education.
3. Please fully activate, or create within me all encodements for the belief, "I am the infinite power and presence of God. I AM Love Incarnate."
Palūdz sekojošo:
1.       Es lūdzu, lai visi tie upura apziņu uzturošie mākslīgie kodi, kas radušies no valsts izglītības sistēmas, tiktu aizvākti.
2.       Lūdzu salabot visus tos upura apziņu uzturošos izmainītos vai bojātos dabīgos kodus, kas radušies no valsts izglītības sistēmas.
3.       Lūdzu pilnībā aktivizēt vai arī manī radīt kodus, kas uztur pārliecību "Es esmu Dieva bezgalīgais spēks un klātbūtne. Es esmu Mīlestības Iemiesojums.".
Until tomorrow...
Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

Montekjū Kīns 22. maijs/2011

Montekjū vēstījums
Ar katru dienu Lielā Konspirācija kļūst aizvien, aizvien saskatāmāka, jo cilvēki mostas un saskata patiesību, kas visu laiku atradusies viņu deguna galā. Bet, atrodoties hipnotiskajā stāvoklī, cilvēki agrāk nav spējuši to saskatīt. Konspiratori bija tik gudri, ka jūs nekad mūžā nespētu atmosties, vairumā gadījumu tie pat ne pārāk centušies slēpt daudzas lietas, zinot un ticot, ka neiedziļināsieties daudzos notikumos; faktiski, tas bija pat pārsteidzoši, kā muļķa Goyim (noniecinošs vārds, kuru ebreji lieto kristiešu apzīmēšanai) ticēja visam, kas tiem tika nolikts priekšā. Cilvēki uzticējās pat tad, kad paši acīm redzami piedalījās noziegumā- līdzcilvēku iznīcināšanā. Jūs „vadošie” cilvēki ir īpaši izmeklēti un sagatavoti būt par priekšstāvjiem; lai iegalvotu un pārliecinātu, ka tiem rūp jūsu intereses, lai tikai jūs uzticētos un kļūtu par aitām, kuras pašas iet uz kautuvi.
 
Mēs, Garā, izplatām Gaismu- atveram acis un sapratni par to, kas ticis darīts. Zinātnieki, kuri piedalījušies cilvēku dzīvju iznīcināšanā, tiks nosaukti vārdā. Tie ir atbildīgi par lidmašīnām, kuru vienīgais mērķis ir iznīcināt un sagandēt gaisu, ko elpojat, zemi, uz kuras dzīvojat, lai labība, ko audzējat un no kā pārtiekat, tiktu inficēta. Viņu plāni ir tik ļauni, ka normāls cilvēks nespēj noticēt tam, ka varas vīri spēj būt tik briesmīgi. Jā, zinu, ka atkārtojos, bet mums pievienojas arvien jauni un jauni lasītāji un tādēļ mums jābūt drošiem, ka tie saņem īsto vēstījumu: nekas nav tā kā izskatās.
 
Viss norisināsies īstajā laikā. Šis ir sagatavošanās laiks. Katra dzīve ir svarīga. Jāapstādina nevajadzīgā nogalināšana- nepastāv ne mazākais iemesls kara darbībai. Daudzas lietas paceļas gaismā, piemēram, smadzeņu skalošana bērniem, kuri „pazūd”. Valdības tos slepeni apmāca, lai „pazudušie” zagšus ieņemtu valstis un noslepkavotu cilvēkus. Šie fakti ir jāpaceļ gaismā. Katru gadu pazūd tūkstošiem bērnu. Tos pārvērš par robotiem, kas neapstrīdot izpilda pavēles. Tie apmācīti nekavējoties izpildīt savu pavēlnieku pavēles. Tādas lietas notiek un jūsu valdības tās slēpj. Jūs redzat tikai to, kas notiek uz virszemes, bet apakšzemē atrodas lieli plašumi, par kuriem jums nestāsta pilnīgi neko. Savus nodokļus atdodat iluminātiem un tie dzīvo pārpilnībā un greznībā, bet daudziem no jums nav ne pajumtes, ne ēdiena.
 
Tas mainīsies. Mainīsies pilnīgi visa Zemes dzīves struktūra. Jūs mācīsities dzīvot ērti un komfortā, esot kopā ar citu planētu būtnēm- jūs visi esat viena ģimene.
 
Daru zināmu sekojošu lietu, kas saistīta ar olimpiādi un sātaniskiem rituāliem. Olimpiskais stadions ļoti precīzi tika izvietots uz īpaši svarīgām enerģētiskām līnijām. Tie vēlas izvilkt sev maksimāli daudz enerģijas. Viņiem tas vajadzīgs, lai izdzīvotu. Žēl, bet šī enerģija tiks izlietota sātaniskiem mērķiem. Nedodiet tam savu enerģiju. Atcerieties, enerģija tiem vajadzīga, lai iznīcināju jūs. Visā, ko tie dara, ir iesaistīti sātaniski rituāli un numeroloģija. Uzticieties, ticiet un ziniet- pilnīgi nekas nenotiek bez iepriekšējas rūpīgas plānošanas.
 
Londona ir sensena sātaniska vieta. Tā atrodas un celta uz spēcīgām enerģētiskām līnijām, tāpat arī Roma. Šīs līnijas saistītas ar daudzām citām senām vietām. Tu, mana mīļā, esi cēlusies no Augstdzimušo cilts, kas sensenos laikos izceļoja uz Īriju. Dziļi savā psihē tu atceries, kā tas bija agrāk pirms ļaunums pārņēma jūsu planētu.
 
Tik patīkami redzēt, kā Gaismas cilvēki atrod viens otru un apvieno savas enerģijas pret tumšajiem. Jūsu Gaismu nevar apslāpēt. Jūs ikviens un ikkatrs esat svarīgs. Kopā esat spēks, ar kuru ir jārēķinās. Jūs gatavojat ceļu Gaismai, kas atgriezīsies uz šīs pasaules. Visu laiku esiet modri un nomodā. Tumšā puse sūdzas un vienlaikus izsmej konspirācijas teorijas; kaut gan paši laiku laikos plānojuši vislielākās slepenās lietas kādas vien pasaule pieredzējusi.
 
Pirms varēsiet apskaut jauno Gaismas ēru, jums ir jātiek galā ar Tumsu. Jūs alkstat uzzināt patiesību: kas esat, kas jūs pārņēmis. Daļa zināt savu izvēlēto ceļu un centīgi to pildāt. Citi esat izvēlējušies palīdzēt citos veidos. Visi, visi esat svarīgi visu lietu shēmā. Visi esat vajadzīgi. Uzlūkojiet viens otru mīlestībā. Pieņemiet katru uzdevumu, neskatoties, cik tas no malas šķiet verdzisks, pieņemiet to kā ieguldījumu cilvēces mīlestības vairošanā.
 
Tu, mana mīļā, manās bērēs, ar salauztu sirdi- apsolījies veltīt sevi darbam. Tu teici, ka centīsies turpināt manu darbu pēc iespējas labāk. Tevi virzīja mīlestība pret mani un pēc septiņiem gadiem, šī mīlestība joprojām tevi virza uz priekšu. Nekad neesi padevusies, neskatoties uz visu to, kas ar tevi ticis darīts. Tāda ir mīlestība savā patiesajā būtībā. Ar to es saku, ka varat sasniegt absolūti visu, ja vien nolemjat, ja tas tiek darīts mīlestības garā un mīlestības dēļ. Mīlestība ir tas, kas jums ir vajadzīgs.
 
Apšaubiet visu! Meklējiet visu paši. Neesiet aitas. Tā ir jūsu pasaule. Mēs sūtām jums Gaismu un Mīlestību, tā vada jūs. Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante
 

Kā kontaktēties ar eņģeļiem

Как общаться с ангелами...
 
1. Приготовьте в своей жизни место для ангелов
Ангелы живут в мире Духа, небесном мире, а мы — в мире материи. Естественно, их тянет к дому. Поэтому, если хотите, чтобы ангелам было с вами уютно, нужно сделать свой мир — мысли, чувства и окружение — более похожим на их мир. Перефразируя "Послание Иакова", можно сказать так: приблизьтесь к ангелам, и они приблизятся к вам (Иак. 4:8).
Ангелам хорошо в окружении мыслей о мире и любви, а не в атмосфере раздражения и агрессии. Возможно, вы будете не в состоянии выбросить из головы, скажем, грубияна-шофера, который "подрезал" вас на дороге к вашему дому. Однако вполне можно освободиться от раздражения, начав общаться с ангелами хотя бы по несколько минут в день.
Сначала избавьтесь от раздражителей. Выключите радио и телевизор, уйдите в отдельную комнату или в любимый уголок природы, представьте себе ангелов (этому поможет изображение вашего любимого ангела, помещенное рядом) и общайтесь с ними.
Просто расскажите ангелам о своих проблемах. Говорите так, будто вы делитесь со своим лучшим другом. А потом слушайте. Молчите и ждите прихода мыслей, которые пошлют вам ангелы. Возможно, вы захотите применить некоторые из приемов, данных в этом буклете, для увеличения потока положительной энергии, исходящей от ангелов.
И вскоре ваши взаимоотношения с ангелами превратятся в восходящую спираль: они помогут вам чувствовать себя настроенным более позитивно. А позитивное состояние приблизит вас к ангелам.
________________________________________
2. Молитесь вслух
Ангелы отвечают на многие безмолвные молитвы или настойчивые желания сердца. Не обязательно говорить, чтобы привлечь их внимание, особенно в местах, где это было бы неудобно, например, на деловом совещании или в метро. Однако вы получите более мощный ответ, если заговорите с ангелами вслух.
В человеческом голосе есть сила — сила созидательная или разрушительная. Бог применил эту мощь, когда произнес: "Да будет свет". Используя дар речи, вы тоже способны вызвать перемены в своей жизни.
Изреченная молитва имеет различные формы: песни и гимны, традиционно использующиеся для призвания ангелов, общеизвестные молитвы, к примеру, "Отче наш" и произвольные, в которых вы говорите о глубочайших стремлениях своей души. Можно сочетать все это с "велениями" и "указами" — новыми видами молитв, о которых вы узнаете в этом буклете.
Веления позволяют Богу и человеку трудиться вместе, конструктивно изменяя жизнь. Это — изреченные молитвы, дающие вам возможность направлять энергию Бога в мир. Указы — это короткие мощные утверждения типа: "Архангел Михаил! На помощь! На помощь! На помощь!", эффективные для призвания помощи ангелов.
Произносите свои веления и указы вслух твердым, сильным голосом. Произносите их дома перед алтарем, по дороге к автобусной остановке, в машине, в горах и, особенно, в чрезвычайных ситуациях. И узрите, как небесные потоки изольются на вас!
______________________________________
3. Используйте имя Бога
Бог находится внутри вас. И если для направления ангелов вы применяете энергию Бога, который живет в вас, они смогут ответить со всей мощью вселенной.
Когда Бог говорил с Моисеем из горящего, но не сгорающего куста, Он явил как Свое имя — Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, — так и истинную природу человека. Вы и есть этот куст, а огонь — ваша божественная искра, огонь Бога, который Он дает вам, как Своему сыну или дочери. Это — сила создавать во имя Бога и право повелевать ангелами.
Иисус использовал имя Бога, когда сказал: "Я ЕСМЬ воскресение и жизнь". Всякий раз, когда вы говорите: "Я ЕСМЬ...", — вы поистине произносите: "Бог во мне есть...", — и таким образом привлекаете к себе все указанные качества. Когда вы говорите: "Я ЕСМЬ озарение", — вы утверждаете, что Бог в вас привлекает к вам это качество, делая вас более просветленным, нежели вы были прежде. Многие веления и указы в этом буклете содержат имя Бога — Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ. Попробуйте читать их и испытайте усиление мощи своих молитв.
________________________________________
4. Воздавайте свои молитвы и веления ежедневно
Ангелы всегда с нами. Но мы не всегда знаем, как связаться с ними. Лучший способ добиться того, чтобы они отвечали на зов, это проложить хорошо накатанную дорогу от своего сердца к их сердцам, общаясь с ними каждый день. А лучший способ общения с ними — выделить время для ежедневных сессий молитв и призывов. Не нужно делать их длительными, пять минут — уже хорошее начало.
Механик Майкл уверяет, что ангелы помогают ему все время и что, читая веления ежедневно, он находится на одной волне с ними. "Со своей стороны, и я более созвучен им", — говорит он. Ежедневное чтение велений помогает ему получать на свои просьбы почти мгновенные ответы. Обычно требуется не более пятнадцати секунд, чтобы ангелы указали, где найти пропавшие детали, они регулярно помогают определять причины неполадок в машинах.
Когда вы ежедневно молитесь, то помогаете не только себе, но и людям, которых даже не знаете. Ангелы ищут тех, кто регулярно призывает свет Бога, дабы стать их партнерами в работе по исцелению планеты. И когда находят, направляют свет через них для помощи тем, кому угрожают болезни, жестокое насилие или природные катастрофы. Таким образом, ваши ежедневные молитвы, поистине, принесут изменения в мир.
________________________________________
5. Просите о помощи
Даже после того, как вы подружились с ангелами, не забывайте просить их о помощи, когда она вам необходима. Ангелы уважают вашу свободную волю. В очень редких случаях они могут вмешаться без вашего обращения к ним, но гораздо чаще из вежливости ждут, чтобы их призвали.
Майкл (механик) говорит, что он иногда долго бьется над проблемой сам, прежде чем вспомнит об ангелах и призовет их на помощь. Так часто бывает, когда он пытается ввинтить болт на место, которое не в состоянии увидеть: "Я могу потратить пятнадцать минут, стараясь добиться этого, и потом говорю: "Ангелы, пожалуйста, помогите мне", — и бац! — все получилось", — рассказывает он.
________________________________________
6. Повторяйте веления и молитвы
Веления и молитвы становятся более мощными, когда вы их повторяете. Многие протестанты избегают проговаривать молитвы по несколько раз, усматривая в этом "многословие", против которого предупреждал Иисус (Матф. 6:7). "В самом деле, — говорят они, — почему я должен просить Бога о чем-то более одного раза?" Католическая и Восточная православная церкви, наоборот, практикуют повторение "Отче наш", "Богородица Дева, радуйся" и других молитв. Иудейские мистики повторяли имена Бога. Для некоторых мистиков повторение поистине становится непрестанной молитвой (I Фес. 5:17).
Причина повышения эффективности молитвы при повторении состоит в том, что каждое проговаривание ее увеличивает количество световой энергии, которую вы посылаете Богу и ангелам. Ангелы могут использовать эту энергию в качестве семени, добавляя еще больше световой энергии, когда появляются в ответ на ваш призыв. Итак, выберите ряд молитв и велений. Произносите их каждый день до тех пор, пока ангелы не откликнутся.
________________________________________
7. Посылайте свою молитву по верному адресу
Если нужно починить трубы в доме, вы зовете слесаря. Чтобы спастись от хулигана, призывайте ангелов защиты. Если же хотите наладить с кем-либо отношения, зовите ангелов любви.
У ангелов различная работа. И они используют энергии разных частот (соответствующих различным цветам), дабы исполнить ее. На следующих страницах вы познакомитесь с семью видами ангелов, а также с семью Архангелами, которые управляют ими, и узнаете, каких ангелов призывать для определенных заданий.
Идея [существования] семи Архангелов не нова, так же как и связь каждого ангела с определенным цветом, или духовным огнем. Еще в третьем веке до рождества Христова иудеи писали о семи Архангелах. Они верили и в то, что ангелы появляются, окруженные духовным пламенем различного цвета.
Вы можете установить более тесную связь с этими существами, если призываете того Архангела, чьи ангелы специализируются в конкретной работе, которую вы хотели бы видеть совершенной.
________________________________________
8. Будьте точны
Ангелы точно отвечают на ваш зов и гордятся этим. Чем точнее запрос, тем точнее будет ответ. Пока вы живете в гармонии со вселенским Истоком и отдаете свою энергию, помогая другим, сонмы ангелов будут помогать вам во всем, вплоть до мельчайших деталей жизни.
Вот вдохновляющий пример. Во время второй мировой войны, оставшись без гроша в кармане, женщина обратилась к Богу за помощью. В списке продуктов она конкретно перечислила то, что было нужно для питания ее семьи в выходные дни. Несколько часов спустя некий человек постучал в дверь и передал корзину со всем, что она просила, вплоть до телятины, картофеля и муки для выпечки.
Вот как другая женщина работала с ангелами, желая приобрести нужный ей автомобиль. Данетт искала подержанную "Тойоту 4-Runner", однако знала, что не сможет заплатить столько, сколько обычно запрашивали за такую машину. И тогда она решила поручить это дело ангелам.
Женщина написала год выпуска машины, марку, цвет, объем двигателя, приемлемую цену, пробег, тип колес и шин, которые ей были нужны. В этом же списке она указала, что хочет машину в хорошем рабочем состоянии с усиленными рулем и тормозами, прочными окнами и замками, с кондиционером и компьютерным управлением маршрутом. Она вырезала картинку с автомобилем того типа, который искала, и носила ее в бумажнике. Каждый день от пятнадцати до сорока пяти минут она произносила веления и указы ангелам, глядя на свой список и картинку.
После нескольких недель безрезультатного чтения объявлений о продаже машин Данетт была слегка расстроена, но не сдавалась. "Я знала, что ангелы продолжали работать над этим вопросом... На меньшее я не была согласна", — говорила она. Наконец, женщина решила продолжить свои поиски в другом городе, находящемся в двенадцати часах езды от ее собственного. Там ее друзья сказали, что по приемлемой для нее цене " 4-Runner" просто не найти.
Но, просмотрев объявления в местной газете, Данетт обнаружила... тойоту 4-Runner 1990 года выпуска и, — как она сказала, — "на три тысячи долларов дешевле автомобилей, которые видела раньше". Владелец поместил рекламу буквально в этот день, машина соответствовала всем ее требованиям, вплоть до компьютерного управления маршрутом. Ее банк оформил ссуду, и возвращаясь домой на своем "4-Runner", Данетт всю дорогу благодарила ангелов.
Чем больше деталей содержит ваш запрос, тем более вы будете удовлетворены результатами.
________________________________________
9. Вообразите то, что по вашему желанию должно произойти
Вы можете увеличить силу своей молитвы, поддерживая устойчивую ментальную картину того, что по вашему желанию должно произойти. Вдобавок к этому представляйте лучистый свет, который окружает ситуацию или проблему. Иногда может помочь концентрация на изображении, как это делала Данетт. Вот еще один пример работы визуализации.
Когда после посещения духовного семинара группа молодых людей ехала домой, двигатель их машины начал перегреваться. Поскольку ни у кого из них не было денег на ремонт автомобиля, они решили попросить помощи у ангелов.
Кевин, который вел машину, рассказал: "Всякий раз, когда стрелка подползала к отметке "перегрев", я делал пламенные призывы к ангелам... Я попросил всех пассажиров визуализировать снег, кристально-чистые, холодные горные потоки и лед вокруг двигателя. Мы заметили, как стрелка сразу пошла вниз, свидетельствуя о том, что температура упала до нормальной".
Благодаря ангелам и эффективной визуализации молодые люди благополучно добрались до дома! Конечно, когда это возможно, лучше сочетать помощь ангелов с помощью профессионалов.
________________________________________
10. Ждите сюрпризов
Эти вопросы возникают почти у каждого, кто когда-либо думал об ангелах. Почему они отвечают на одни молитвы, а на другие нет? Почему один молится десять лет и не получает того, что хочет, тогда как другой получает немедленно? Почему пожар или потоп разрушает некоторые дома, а другие остаются невредимыми? Несомненно, ангелы слышат молитвы каждого.
Одна из причин заключается в том, что возможность ангелов отвечать на молитвы основывается на совокупных следствиях наших действий в прошлом — наших хороших и плохих дел в этой и предыдущих жизнях, — обозначаемых словом "карма". Ангелы — это не джинны и не Дед Мороз. Они обязаны действовать в соответствии с законом кармы. Когда мы с преданностью молимся ангелам, они иногда могут устранить следствия кармы, но чаще имеют право только смягчить их.
Ангелы слышат все наши молитвы. Но для того, чтобы удовлетворить просьбу, должны быть соблюдены три условия:
∙ они не могут вмешаться в план Бога для вашей души (или в вашу карму);
∙ им нельзя вредить вам или кому-либо еще;
∙ время должно быть выбрано правильно.
Можно годами вымаливать выигрыш в лотерее и не выиграть. Но вы можете получить взамен нечто неожиданное, например, высокооплачиваемую работу, открывающую вам новые горизонты. Возможно, ангелы не смогли ответить на просьбу о выигрыше из-за того, что вашей душе необходимо научиться самой зарабатывать на жизнь. Но они ответили. И именно таким образом, который является наилучшим для вас.
Если вы будете следовать по ступеням, обозначенным в этом буклете, и все же не получите ответа, подумайте, — не хотят ли ангелы что-то вам сказать? Может быть настало время пересмотреть содержание вашей молитвы и попытаться снова? Продолжайте молиться и знайте, что они дадут вам наилучший ответ, который только возможно дать, основываясь на нуждах вашей души. Молитва всегда приносит плоды. Просто нужно знать, где искать.
 
Источник: из книги Э.К. Профет "Как работать с ангелами"

http://waytosoul.ru/node/4876

sestdiena, 2011. gada 28. maijs

Ammas 176.stunda

Dear One,

I am Amma the Divine Mother and I am your mother.
Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
If you have not already done so, connect with your Soul Self, Bodysoul, encodement technicians and any personal angels and guides you wish.
Ja vēl to neesi izdarījis, tad tagad savienojies ar Pašu Es, savu Dvēseli, kodu tehniķiem un, ja vēlies, arī ar paša izvēlētu eņģeļiem vai pavadoņiem.
While in your Heart Source, spin your chakras. Ohm into your Heart Hologram while doing so. If you have trouble doing both, don't worry. Any new skill takes practice.
Esot Sirds Avotā, iegriez čakras. Kamēr čakras griežas, ie-OM-mo savā Sirds Hologrammā. Ja nesanāk, neraizējies. Jebkuru jaunu iemaņu apgūšanai nepieciešams treniņš.
Set your intention to remove from you victim consciousness from your solar plexus on as deep a level as possible.
Formulē nodomu aizvākt upura apziņu no saules pinuma visdziļāk iespējamiem līmeņiem.
Request the following:

1. I request ( or "please remove") all artificial encodements of victim consciousness originating from governmental structures and strictures be removed.
2. Please repair all damaged and altered natural encodements holding in victim consciousness originating from governmental structures and strictures.
3. Please fully activate, or create within me all encodements for the belief, "I am the infinite power and presence of God. I AM Love Incarnate."
Palūdz sekojošo:
1.       Es lūdzu, lai visi tie upura apziņu uzturošie mākslīgie kodi, kas radušies no valsts varas struktūrām un to uzliktajiem ierobežojumiem, tiktu aizvākti.
2.       Lūdzu salabot visus tos upura apziņu uzturošos izmainītos vai bojātos dabīgos kodus, kas radušies no valsts varas struktūrām un to uzliktajiem ierobežojumiem.
3.       Lūdzu pilnībā aktivizēt vai arī manī radīt kodus, kas uztur pārliecību "Es esmu Dieva bezgalīgais spēks un klātbūtne. Es esmu Mīlestības Iemiesojums.".
Until tomorrow...
Līdz nākamajai nodarbībai...
Received through:
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

Kris-Won; Airisa maijs/2011

Ceturtais vēstījums no Airisas, kas saņemts caur Kris Won (19.maijs/2011)
 
 
A I R I S A
 
 
Esmu Goldstaad ieplakā. Šī ieplaka atrodas ievērojamā dziļumā, bet okeāna pamatne ir vēl zemāka salīdzinot ar skarbajiem un nezināmajiem Norvēģu jūras dziļumiem; tās ir vietas, kur pat mēs nevaram doties.
 
 
Kādi brīnišķīgi skati! Žēl, ka jūs neredzat šo neticamo skaistumu, ko piedāvā okeāna pamatne visām būtnēm, kas spēj priecāties par šo skatu. Bet jūs vismaz varat priecāties un izbaudīt neparasto Skandināvu zemes fjordu skaistumu, tie ir vieni no skaistākajiem skatiem uz Gaijas. Fjordi lepni, kā vēlēdamies aizsniegt debesis, paceļas un raugās pāri Norvēģu jūras ledainajiem ūdeņiem.
 
 
Pirms dažiem gadsimtiem vikingi ar savām drakkars, tā viņi sauca savas ātrās un veiklās laivas, kuģoja cauri Ziemeļu jūrai. Bieži senie vikingi stāstīja interesantus nostāstus par atvērtās jūras sastaptām sieviešu kārtas būtnēm, kuras tiem dziedājušas skaistas, iedvesmojošas dziesmas, viņi tās saukuši par „sirēnām”. Jā, tāpat kā tik populārā akmens skulptūra Kopenhāgenas ostā, Dānijā, Baltijas jūrā.
 
 
Un tagad uzminiet, kas ir šīs sirēnas, par kurām runā norvēģu karotāji? Protams, tās esam mēs, kaut arī tās parādījās ar zivs astēm un spurām; jūrnieki mūs redzēja peldam atklātās jūrās, daudzu jūdžu attālumā no krastiem un zemes.
 
 
Tā leģendas daļa, kas runā par to, ka mēs esam hipnotizējušas jūras ceļotājus un tie sākuši lēkt ārā no kuģiem un noslīkuši, nav patiesība. Tas ir smieklīgi! Kāds mums labums no jūrnieku noslīkšanas? Toties daudzas reizes mēs esam kāpušas uz kuģiem un dziedājušas kuģotājiem skaistas dziesmas, daudzas no tām laika gaitā ir aizmirstas.
 
 
Kuģinieki centās atcerēties daudzas šīs melodijas, citiem tas izdevās labāk, citiem vājāk, bet tagad es lepni varu teikt, ka „ķeltu mūzikas” sākotne meklējama rindās un vārsmās, kādas mēs mēdzām dziedāt jūrniekiem.
           

         
Mūsu vārsmu sākums meklējams Atlantīdas laikā un šīs dziesmas kuģiniekiem dziedātas pirms Atlantīdas nogrimšanas.
 
           

         
Daudzas tā laika pilsētas atrodas dziļi zem Atlantijas okeāna ūdeņiem (tāpēc to arī sauc par Atlantijas okeānu, jo tajā vietā dzīvoja atlantīdieši). Daudzas reizes esmu apmeklējusi šīs senās pilsētas, man patīk peldēt un raudzīties senajās akmens statujās, ēkās, pieminekļos un būvēs, tās visas ir neiedomājami skaistas. Tās ļoti līdzinās Ēģiptes- Luksoras un Karnakas tempļu antīkajai arhitektūras mākslai. Ēģiptes tempļos atrastajos obeliskos un citos ēģiptiešu arhitektūras pieminekļu paraugos, daudzi elementi un iezīmes līdzinās senās Atlantīdas arhitektūrai; atlantīdieši savas varenās būves lietoja kā enerģētiskas antenas, kas piesaistīja no visuma magnētiskās straumes un spēja piesaistīto enerģiju uzkrāt tempļos, laukumos un citās konstrukcijās.
 
           
Mūsdienās šīs zināšanas ir zudušas. Bet mēs ticam, tās tiks atjaunotas Lielo Pārmaiņu laikā.
 
           
Nu man ir jādodas prom. Ļoti gaidīju tikšanos ar šo vēstītāju, jo pagājis labs laiciņš kopš mūsu pēdējā vēstījuma.
 
          
      
Līdz nākamajai reizei, kas turpinās kalpot kā saite starp divām rasēm, vienu- kas mīt uz virszemes, un otru- kas mīt zem ūdens.
 

       
Horti Pan Keor.  Alí Maluá.  Gaidīšu mūsu nākamo tikšanos, jo nu ir uzlabojušās un pilnveidojušās mūsu savstarpējas komunicēšanās spējas.
 
 
 
Avots: Airisa
 
Kanāls: Kris Won
Tulkoja: Māra
 

Ilarions 22.-29. maijs/2011

 
Esiet atkal sveicināti, mīļie Gaismasdarbinieki!
 
Pagājušajā nedēļā masu apziņā notika ievērojamas pārmaiņas, pavisam tuvā nākotnē redzēsiet šī fakta pierādījumus. Daudzi cilvēki ap sevi ir izveidojuši Gaismas Pīlāru un faktiski, jūs ESAT Gaismas Pīlāri, šis atzinums nu ir iegājis cilvēces kopējā laukā un Zemes atmosfērā. Šīs visas ir ļoti pozitīvas pārmaiņas, un tagad kļūs daudz vieglāk noturēt un iezemēt Gaismu, jo jūsu pulkam ir pievienojušies daudzi jauni palīgi.
 
Katrā cilvēkā pieaugusi viņa Būtības viegluma sajūta, kas izpaužas kā lielāka labsajūta un miers; šīs īpašības ietekmēs jūsu ikdienu. Tagad vainaga čakrā sajūtat aizvien pieaugošu saistību, tuvību un klātbūtni ar savu Augstāko Es, īpaši, kad pildāt garīgās disciplīnas, jūs izjūtat ievērojamas un pamanāmas vibrācijas ap sevi. Ar katru brīdi sajutīsiet lielāku saistību un atbildi no sava Augstākā Es un nepavisam neesiet pārsteigti, kad „pieķersiet” sevi ik pa brīdim ar to telepātiski sarunājamies.
 
Tas tikai liecina par lielākām aktivitātēm un norisēm jūsu daudzdimensiju līmeņos un būtībā. Jūs iegrimsiet sapņos, kuri aizvedīs jūs dažādos „iztēles un iedomu” ceļojumos un piedzīvojumos. Tā notiek aktīva iesaistīšanās augstākajos līmeņos un dimensijās. Pilnīgi visi augstākajos līmeņos esat aktīvi miega laikā, bet tagad sāksiet to pieredzēt arī ikdienā. Dzīve kļūst par aizraujošāku piedzīvojumu un jūs ierobežo tikai pašu uzliktie limiti. Uzdrošinieties sapņot lielus sapņus, radiet savā ikdienā šādus scenārijus. Radiet un sajūtiet notiekam brīnumainas pārmaiņas ar sevi un saviem mīļajiem visā Pasaulē ap jums.
 
Lai ko jūs, apzinīgie Radītāji, tagad radītu savās dzīvēs, tas tiek pievienots kolektīvajai apziņai un tieši tāpēc Atmodīsies daudzi jauni cilvēki. Jūsu Gaisma un tieksme pēc Gaismas rada lielāku prāta atvērtību aizvien lielākam cilvēku skaitam. Vienmēr visu radiet Visu Augstākajam Labumam un, protams, arī savam Augstākajam Labumam. Ar jums ikdienā centīgi un čakli strādā Dieva dotie un piešķirtie Gidi un Pacelšanās Vienība. Kā pašu pirmo no rīta pēc pamošanās lūdziet tiem palīdzību, tas noteiks dienas gaitu.
 
Vērojiet to, kas paceļas no jūsu būtības dziļumiem un turpiniet to tikai vērot un atbrīvot, emocionāli neiesaistoties. Kļūs ar katru brīdi aizvien vieglāk un vieglāk. Tā ir jūsu Meistarība darbībā un rīcībā. Tā ir apzināti praktizēta alķīmija. Pavisam drīz saskatīsiet to, ko patlaban radāt- brīnumainus notikumus, situācijas un nevis to, ko patlaban atbrīvojat no savas iekšējās Būtības dziļumiem. Jo vairāk šādi praktizēsiet, jo dzīve būs un kļūs vieglāka.
 
Mēs visu laiku esam ar jums, mīļie. Mēs tagad strādājam kā Viens. Jums blakus atrodas Pulki- gan dienā, gan nakts laikā. Jūs nekad neesat vieni. Mūsu Mīlestība vienmēr ir ar jums.
 
Līdz nākamajai nedēļai...
 
ES ESMU Ilarions
©2011 Marlene Swetlishoff Marlēne Svetlišofa
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   http://www.therainbowscribe.com/
Thank you for including the above website link when posting this message. 
 
Tulkoja Māra Brante

Aštars: pacelšanās process

ПРОЦЕСС ВОСХОЖДЕНИЯ К
МИРУ (АДОНАЙ АШТАР ШЕРАН)
Ченнелинг через Нама Ба Хала
  Приветствую тебя, читатель! Я, Адонай Аштар Шеран, обращаюсь к тебе из сферы Действительности, как исполняющий функцию Посла Мира, где мирная энергия по ту сторону времени и пространства оказывает свое воздействие на все существа во Вселенной, и приветствую тебя словами: «Омар Та Сатт».
В то время как мирная энергия и слова «Омар Та Сатт» достигают тебя, происходит выравнивание энергий, что способствует лучшему восприятию твоего внутреннего мира. Одновременно я передаю мой Свет и мою Любовь тебе и подаю в этот момент мою руку.
Адонай Аштар Шеран хотел бы попросить тебя: позволь расслабиться твоей внутренней сущности, и тогда во время чтения этих строк я начну выравнивать грани твоего внутреннего мира.
Я знаю, что значит для тебя быть человеком. Я знаю, что означает для тебя жить в ограничении твоего Я и быть втиснутым в рамки, хотя очень часто ты интуитивно ощущаешь в глубине своего существа еще много неизведанного.
И Адонай Аштар Шеран хотел бы в этой главе поведать тебе о вознесении, которое является одновременно процессом восхождения к Миру, поскольку эта великая космическая трансформация — дорога мира и сочувствия. Продолжительное гармоничное изменение может иметь место только в мирной обстановке. Там, где происходящие изменения востребованы и принимаются полностью человеком, никакое сопротивление не в силах остановить этот процесс или же позволить ему повернуть вспять. По этой причине я хотел бы рассказать тебе более подробно о Мире, так как, исполняя функцию командующего Объединенной Флотилии Света, я одновременно путешествую в качестве посланца Мира во всех вселенных.
Как можно добиться перемен мирным путем? Как можно добиться действий и восстановления мира в каждом участвующем существе? Ответ на этот вопрос очень прост. Продолжительный мир может наступить там, где Божественная Любовь была постигнута и принята в ее эссенции и в том же сознании произошли надлежащие изменения. В условиях кажущегося отсутствия Божественной Любви мирная энергия не сможет получить своего развития и стабилизироваться на долгий период времени. Поэтому необходимо приблизить человека к пониманию огромного значения Мира, руководствуясь доверием на пути к своему родному дому. Первый шаг, который необходимо для этого сделать, — пробудить в каждом понимание Всеобъемлющей Любви. Только познавание человеком вездесущего присутсвия Бога может послужить толчком к последующему распостранению вибраций Мира. И если только ты проявишь свою готовность, то сможешь достигнуть этого, опустошив сосуды своего жизненного опыта, которые в известной мере заполнены мучительными воспоминаниями. И не останется более и следа от того, что служило бы показателем в поведении окружающих, как зеркало отражающем твое отношение.
Помимо прочего, это расчистит путь навстречу новому и послужит восстановлению твоего собственно го внутреннего мира.
Применительно к сказанному мне хотелось бы повторить одно изречение, которое мы довольно-таки часто уже обсуждали: «Чтобы принять других людей с безусловной любовью в сердце, научись прежде всего любить самого себя». А теперь позволь мне рассмотреть данную тебе информацию в свете расширенного сознания и объяснить ее с моей точки зрения.
Энергия Мира состоит из множества отдельных различных частот Божественного Поля Мысли. Также как чудесный пирог может быть изготовлен благодаря смешению отдельных, совершенно разных компонентов, так и мирная энергия сотворяется в Высших Сферах Света из различных отдельных частот, из совокупности которых зарождается чудесная, выравнивающая энергия Мира.
Более того, как только человек обращается с просьбой получить умиротворяющую энергию, она доставляется в его тело Света из Сферы Действительности и начинает распространяться далее во все его тела, вплоть до самой плотной его части —физического тела.
Во время этого процесса все действующие энергии в энергетическом поле человека выравниваются, гармонизируются и приводятся в Божественное созвучие друг с другом. Таким образом создается гармония энергополя, приводящая его отныне к внутреннему равновесию. Подобный человек центрирован и благодаря этому получает возможность сфокусироваться на существенном в своей жизни, приобретая при этом спокойствие и невозмутимость.
Пойми осознанно — если ты находишься во внутреннем разладе с самим собой, эти энергии излучаются наружу из твоего энергетического поля и создают заново подобные ситуации в твоей реальности. Ты, и только ты, являешься создателем своей реальности.
Очень часто, когда человек просит об энергии Мира, ему тяжело дается последующее выравнивание. Ведь его поверхностный разум усердно продолжает заниматься предметами иллюзии, препятствуя своим чувствам на более глубоком уровне. Энергия Мира приводит к гармонии энергий, однако твоя активная умственная деятельность остается незыблемой.
А теперь я хотел бы дать тебе совет: когда ты просишь об энергии Мира, не делай этого как бы между прочим, а чти мгновение, когда она передается тебе, и вполне осознанно уделяй этому время. По возможности в это мгновение закрой глаза и осознанно углубись в свое сердце. Объедини свои чакры, а затем просигнализируй Высшим Уровням Света о своем осознанном намерении освободиться от оков иллюзии, чтобы принять Действительность в форме Мира.
И я, Адонай Аштар Шеран, говорю тебе: «Ты являешься Мастером Высшего Света. И в эти мгновения ангелы почитают тебя и преклоняют перед тобой свои колени, передавая тебе одновременно желаемый дар». Осознавай это всегда. В то время как твое со знание расширяется, все больше открываясь навстречу Божественной Истине, вибрации энергии Мира будут должным образом оказывать поддержку.
Глобальные космические трансформации, константа которых остается всегда неизменной, часто сопровождаются и приводятся в движение вибрациями мирной энергии. Более того, без наличия внутреннего мира многие трансформации не могли бы просто осуществиться. Познание Мира позволяет тебе видеть вещи такими, какими они являются в Действительности. Итак, шаг за шагом ты поймешь подлинный смысл изречения: «Все так, как и должно быть».
Это означает, что не будет больше никакой необходимости в борьбе, цель которой — удержать подходящую тебе удобную жизненную ситуацию, препятствуя необходимым переменам. Отныне тебе откроется возможность видеть все в свете наибольшей перспективы и одновременно ощущать умиротворенность в глубине своего существа.
В дополнение к тому, о чем шла речь, Адонай Аштар Шеран хотел бы объяснить, почему так важно, помимо объединения твоих чакр, запрашивать также и энергию Мира. Как уже упоминал Крайон в предыдущей главе, объединенная чакра способствует твоему изъятию из коллективной дуальности. Видишь ли, находясь в поле объединенной чакры, ты в состоянии познать Действительность и в дальнейшем проявлять свои действия, опираясь на нее. Вероятно, вышеизложенная информация является новой для тебя, и я прошу понять ее своим сердцем.
Поскольку дуальность основывается на наличии противоположностей, аналогичным способом ты создаешь энергию, противоположную тому, о чем просишь. Применительно к теме нашей главы это означало бы следующее: когда ты посылаешь просьбу о Мире в пределах дуальности, одновременно зарождается противоположная ей энергия. Это одна из закономерностей дуальности.
Понимаешь ли ты теперь подлинный смысл и объяснение того, что является причиной всех причин возникновения войн на планете Земля, несмотря на то, что множество людей молятся о мире?
Пойми это своим сердцем и позволь себе жить в мире и согласии. Позволь всего лишь на один миг обнять тебя, сияющего Светом ангела, который несет в себе все знания. Передавать тебе свои послания для меня всегда огромная радость.
В конце этой главы я хотел бы коснуться еще одной стороны твоей жизни, которая имеет много общего с твоим внутренним миром, и пояснить, каким образом приведенное ниже высказывание может внести больше ясности. И последующее изречение, касающееся людей, часто ищущих свой путь и осознанно стремящихся к своему внутреннему миру, я хотел бы объяснить с моей точки зрения: «Раскрыв свое сердце, ты сможешь полюбить каждого».
Прекрасное представление, и в то же время желанная цель. Многие из вас в стремлении добиться этой цели оказывают на себя давление, так как реализовать и применить в жизни это высказывание для них означает преодолеть многое. Они чувствуют себя неуверенно, поскольку представляют себе все таким образом: если я не способен полюбить каждого человека, значит, мое сердце еще не совсем открыто или же я не достаточно духовен.
В ответ на это Адонай Аштар Шеран хотел бы возразить тебе. Речь идет вовсе не о любви к каждому человеку. Речь идет больше о том, чтобы ты смог принять каждого с миром в своем сердце. В дуальности это имеет большое различие.
Важным является способность понять, что фактически каждый идет своей индивидуальной дорогой, чтобы осознать себя в качестве человека. И тогда, по мере осмысления, ты будешь делить свой прежде не разделенный мир с окружающими и станешь свидетелем последующих перемен, зеркально отражающих твои изменения.
Иными словами, так же как ты прокладываешь свой путь в твоем земном странствии, так и твой сосед следует своей дорогой. И существует нечто общее, что связывает вас, — это совместный поиск Действительности. Поиск своих истоков. Однако при этом каждый следует своей собственной дорогой, завершая свой поиск и собирая по дороге индивидуальный опыт, который опять-таки включает в себя ваши разные реакции на одну и ту же ситуацию.
Однако с позиции твоего внутреннего мира это вовсе не означает, что ты должен пустить ситуацию на самотек и почивать в бездеятельности. Это больше похоже на наблюдение из безмолвия своего сердца и большого понимания, получая при этом возможность действовать из соображений твоего Высшего Я.
Наступит время, когда каждый человек распознает ангела в своем ближнем.
Благословен этот миг. И на этом Адонай Аштар Шеран из области сознания Мира прощается с тобой и говорит: «Я сделаю все для того, чтобы каждый человек нашел свой мир».
Ан Анаша
Адонай Аштар Шеран
 
Из книги Крайон. Я касаюсь тебя. Ченеллинг через Нама Ба Хала

http://waytosoul.ru/node/4869

Переходный период планеты

Мы живем в предсказанное великими пророками время, когда воедино сошлись окончания сразу нескольких циклов развития: вселенского, галактического, солнечного, земного и человеческого. Эта точка во времени знаменуется событиями огромной важности. В чем же заключается смысл этих перемен? Вернемся ненадолго в прошлое планеты Земля и человечества. За длительный период существования различных рас сменилось много цивилизаций. Вначале – их рождение, расцвет, затем – упадок и гибель. Но полностью расы не погибали, всегда оставались ее лучшие представители, давая жизнь следующим поколениям. На Земле в настоящее время живут представители различных рас, а также смешанные группы. Появились дети новой шестой подрасы пятой расы (дети индиго).
Это дети будущей новой цивилизации, которая будет жить на Новой Земле, в новую эпоху, в «золотом веке». У многих из них открываются необычные для людей способности, такие как ясновидение, яснослышание, ясноосязание, яснообоняние, способность к телекинезу. Эти чувства в тонком мире являются естественными. Среди людей ими обладают только тонкоразвитые, чувствительные люди, имеющие в прошлых воплощениях большие духовные наработки и в этом, последнем воплощении вставшие на духовный путь развития.
Старый цикл развития планеты и людей закончился, наступил новый. С наступлением каждого нового периода меняется программа работы с сознанием людей его Водителей и Учителей, а также огромного числа их помощников из невидимого мира.
Для подготовки перехода людей на новый уровень сознания на Землю еще 20 лет назад начали изливаться энергии из высших Сфер другого качества, которые, воздействуя на тело и сознание человека, вызывают в нем изменения внутренних процессов. Эти процессы трансмутируют (преображают) ткани и внутренние физические органы в органы качественно новые. Еще 2000 лет тому назад Иисус приходил на Землю показать возможности человека, его способности стать настолько совершенным, чтобы подняться на самый высокий уровень физического и духовного развития, доступного в этом мире.
Потоки новых энергий усиливаются, постепенно наращивая свою мощь, воздействуя на все живое. Хотите вы этого или нет, знаете об этом или нет, все это давно происходит. Вся Земля, как космическое Существо, человеческое, животное и растительное Царства испытывают процесс трансмутации. От этого процесса никто не может укрыться, для лучей нет преград в виде стекла и бетонных стен, энергия – всепроникающая. Энергии трансмутации несут благо тем, кто мечтает о жизни на Небесах, ведь тонкий мир и есть те Небеса, о которых говорится в легендах и священных писаниях всех религий мира.
Прекрасное будущее ожидает тех людей, кто правильно поймет знаки времени, расставленные всюду. Надо только быть внимательнее, чтобы увидеть их. Пусть ваш ум будет пытливым и любознательным. Не позволяйте себе закиснуть, сдаться в то время, которое трудно для всех, но и прекрасно тем, что дает надежды на преображение нас самих и окружающего нас мира в нечто прекрасное, необыкновенное. Земля еще не переживала такого состояния. Мечты человечества о чистой, светлой жизни очень скоро могут воплотиться и стать реальными! Все зависит от человека, его веры и устремленности в будущее, каждый сам строит свою будущую судьбу!
Первый Переход уже совершился – это Переход планеты в четырехмерное пространство в 1998 году. Мы совершили «скачок» всей планетой, но большая часть человечества об этом не знает и не желает знать. Переход в четырехмерное пространство можно разделить на три периода, три волны.
Первая волна это Переход сознания людей в четвертое Измерение в тонком теле бессознательно (оставив тела во сне или в катастрофах, а также при внезапной физической смерти). Некоторые из них были взяты для обучения и вернулись в то же время (в прошлое), чтобы не было разрыва во времени, а память оставалась непрерывной.
– Получив в тонком теле знания о Переходе, многие из них вернулись как Заместители тех Душ, которые желали оставить тело (надоело жить), или завершили свою программу воплощения. Планетарная Иерархия призвала их уступить «место» для Служителей, поэтому сейчас достаточно много людей вернувшихся, имеющих внутреннее знание о Переходе, но на сей раз необходимо свершение Перехода сознательно – внутри себя. Их задача: подготовить сознание людей к Переходу. Большая часть из них – Дети Света. Для этого им необходимо «вспомнить» себя, «пробудиться».
– Необходимо понять, что как обычные люди, так и космические Души должны получить такой опыт, сознательно запечатлеть события начинающегося Перехода, так же сознательно действовать. Именно этот момент очень важен – принятие решения, выбор Пути, который и решит дальнейшую судьбу каждого.
Вторая волна «заземлилась» 26. 12. 2004 г.(землетрясение в Индии, Индонезии, цунами). За это время на планете произошли большие изменения в климате, множество катастроф и природных катаклизмов.
Третья волна будет самой мощной и стремительной. Время ее точно не определено, так как многое зависит от людей. Карта мира при этом преобразится значительно.
От огненного светопреображения не спасут ни власть, ни деньги, ни подземные бункеры, спасает только духовность! События ускоряются, так как внутреннее время Земли на данном этапе эволюции истекает.
Существует несколько вариантов Перехода. Каждый вариант отражает комбинацию действий Сил Света, контролирующих состояние ноосферы Земли и события на физическом Плане. Комбинация может часто меняться, как в шахматах, где каждый следующий ход имеет влияние на конечный результат. Трудно предусматривать шаги человечества в целом, поэтому Иерархия Сил Света имеет огромный штат сотрудников, работающих непрестанно с сознаниями людей, составляя каждый день отчеты и в соответствии с ними прогнозы (возможный вариант).
Вам трудно представить, сколько существ Света работает на Переходе. Их количество превышает численность населения планеты в три раза! Эти существа служат Богу, трудясь день и ночь. Есть и нейтральные Наблюдатели: ни во что не вмешиваясь, они получают свой опыт.
В средствах массовой информации все чаще публикуются материалы о похищениях людей инопланетянами и последствиях, связанных с этим. Представителям Высшего Разума нечего изучать в этих мирах, ведь они являются Творцами, а эволюции живых существ – созданиями, воспроизведенными по их Проекту! Проявлением чувств и эмоций людей, воспроизведением потомства могут интересоваться представители несовершенных цивилизаций богосозданных существ, развивающихся в ближайших к нашей системе мирах. Многие материалы о контактах с ними были подготовлены журналистами еще до начала Перехода, но не было возможности их опубликовать. Они транслируются сейчас, спустя много лет, и это нагнетает страх на людей. За это время многое изменилось! После Перехода Земли в четвертое Измерение в солнечной системе как независимые Наблюдатели остались только дружественные цивилизации, готовые оказать помощь человечеству. На Земле существует много параллельных Реальностей, в которых рядом с человечеством развиваются другие эволюции. Некоторых существ из них, попадающих в наше Измерение, люди принимают за инопланетян.
Среди тонкоматериальных сущностей есть и такие, которые считают своим долгом помешать, покривить, испортить, но это не инопланетяне! Это сущности Антимира, имеющие особую задачу: накалить обстановку во время Перехода до высшего накала страстей! Они знают о конце цикла воплощения на планете, но у них нет знаний о космических Законах, сроках их исполнения. Они хотят продлить свое существование на Земле, цепляясь за малейшую возможность отложить, отсрочить Переход. Это желание учитывается Антилогосом и поощряется: чтобы произвести «отсев» слабых Душ, нужен стимул для исполнения программ, работающих на Переходе, как испытания и помехи. Стимулом является вознаграждение в виде энергий страданий, переживаний, называемых в Космосе гаввахом, которым питаются сущности-исполнители. Они сейчас особенно стараются, потому что им дозволены все методы добычи гавваха. Чем дальше, тем больше хаоса в нашем мире. Учесть все нюансы воздействия энергий хаоса трудно. Именно они являются препятствиями в процессе Перехода, но им все дозволено, чтобы ускорить этот процесс. Мы часто говорим о том, чтобы все Дети Света были на страже, не «спали», не расслаблялись, дабы не застали долгожданные события врасплох! Ежедневные испытания провоцируют сущности Антимира. Не следует их кормить, берегите энергии для будущего, храните свою Любовь, не роняя достоинства к ногам тех, кто преступает Закон!
В настоящее время планета Земля как космическое Существо заканчивает свой цикл развития в четырехмерном пространстве и готовится перейти на более высокий уровень, в пятимерное пространство. Обитатели всех обитаемых миров мироздания ожидают этого события, ведь от того, каким образом произойдет этот Переход, зависит и Переход остальных миров на более высокий пространственный Уровень. Все должны дружно «подняться» с одной ступени «лестницы» на другую, чтобы этот процесс был гармоничным, ведь все взаимосвязано.
Мироздание является одним огромным Организмом, в котором каждая вселенная, галактика и миры в них имеют свое место, осуществляют свои функции и исполняют свои задачи. И если где-либо в одной из вселенной неблагополучно, то соседи могут это прочувствовать на своем бытии, пострадать от этого. Наступило время, когда существа, сошедшие из высоких миров в плотный мир для воплощений, должны возвращаться Домой, в свои Обители, получив богатый неповторимый опыт, свои духовные накопления.
Земные Души, родившиеся в нашей солнечной системе, также имеют возможность восхождения в Центр мироздания, подняться по «лестнице» восхождения миров, пережив воскресение и вознесение, увековечив свою жизнь, став бессмертными.
Эпоха Водолея принесла весть о том, что Земля переживет огромные потрясения, но получит новые возможности для своего развития вместе с человечеством и другими Царствами.
Переходный период Души
В земных мирах существует возможность проявления трех уровней сознания. Часть людей еще находится на первом уровне. В основном это молодые незрелые земные души, которые живут материальными ценностями. Их интеллект почти неразвит, но они близки к природе. Большая часть человечества находится на втором уровне, имея развитый интеллект, но мало развита духовно.
Задача человечества в настоящее время: обратиться к духовному развитию, гармонизировать материальное и духовное, выйти на уровень сознания Христа в доступном выражении, чтобы перейти в новую Реальность, начав новый цикл развития в высших сферах Бытия. Для основной массы человечества это будет проблематично, особенно для земных душ, потому что такой опыт для них является новым. Но Душам космического происхождения это сделать не очень трудно, надо только вспомнить себя, ведь такой опыт им уже знаком, они неоднократно свершали Переходы в других мирах.
Для того, чтобы поднять свое сознание до супраментального разума, необходимо пройти еще немалый путь и многому научиться. Главная задача состоит в том, чтобы успокоить ум, который пытается вновь и вновь вернуть свои позиции и главенствующее положение, вмешиваясь буквально во все. Ему до всего есть дело, но вы, зная об этом, должны не бороться с ним, не отвергать (иначе встретите большое сопротивление), а успокаивать его паузами молчания.
Очень часто появляется состояние отрешенности от мира, суеты, внутренняя пустота. Не надо тревожиться. Этот процесс называется переходным на новый уровень сознания. Если тяжело, то надо отнестись к нему с пониманием, спокойно. Старое уходит из вашей жизни, а новое еще не пришло. Вы долго шли в своей эволюции к этому периоду своей жизни, и он является самым ответственным, но долгожданным и радостным, торжественным. Нет пути назад, только вперед! Нельзя оглядываться и о чем-то сожалеть, возвращаться к старому. Это может вас отбросить назад, и все придется начинать сначала!
В переходный период от одного уровня сознания к другому вы можете открыть в себе «Свидетеля», наблюдателя со стороны всех ваших действий, мыслей, желаний. Задача его заключается не в борьбе с негативными энергиями, а в сохранении связи с Духом, который сам все приведет в порядок, было бы только ваше желание.
Когда связь с Духом (Антахкарана) устойчива, то вам нет нужды запоминать или без конца о чем-то думать. В нужное время по необходимости информация всегда у вас в голове, все приходит в нужную минуту, а слова идут от сердца, хотя вы над ними не раздумываете, что и как сказать. Ваш Дух проявится, если попросить его проявиться, в самые ответственные минуты.
Вообще, если хотите жить постоянно в Духе, должно быть полное доверие. Отдайте ему ваши заботы, просите организовать обстоятельства, чтобы решать свои жизненные задачи так, как угодно Богу, а не вам. Тогда постепенно вы научитесь жить в божественном ритме, работая с Источником Силы свободно, без напряжения.
Чтобы хорошо работать с Источником, надо отучиться от массы вредных привычек:
∙ не зависеть от ума, обращаясь к нему за знаниями, обоснованием ваших действий, расчетов;
∙ не искать виновного вне себя;
∙ необходимо научиться видеть во всем проявление Судьбы (100%-е принятие ситуации);
∙ не желать ничего, кроме Воли Божьей.
Нет необходимости планировать жизнь на длительный период, что-то рассчитывать, потому что Дух ваш работает помимо вашей воли, побуждая с мудростью делать то, на что человеческий ум не способен.
Когда ум молчит, то все: мысли, речь, действия приходят автоматически с поразительной точностью и скоростью. Это – светлый способ существования!
∙ Задача человека – достичь этого в будущем.
∙ Задача космической Души – достичь этого сейчас.
Новая эпоха давно вошла в свои права, и мы уже можем видеть ее многочисленные знаки: открытие прежде тайных эзотерических знаний, многочисленные научные открытия, рождение необыкновенно одаренных детей, катаклизмы природы, ее необычные явления. За всем этим стоит новое явление для земных миров: рождение новой шестой расы, Переход на новый уровень развития и состояния сознания всего живого
На Совете высшей (солнечной) Шамбалы еще 100 лет назад было решено дать возможность всем категориям Душ воплощаться в человеческих телах для приобщения к Свету и участвовать в Переходе в качестве эксперимента. Этот эксперимент предполагает выявить:
∙ физическое состояние разумных существ на Переходе;
∙ возможности трансмутации тел под влиянием энергий солнца нового состава;
∙ процесс изменения сознания без применения специальных приемов духовного воздействия, то есть без вмешательств Сил Света.
Для такого эксперимента необходимо было воплощение самых разных категорий эволюционирующих сознаний, вплоть до животных в человеческом теле, чтобы видеть влияние ускорения (ускоренная программа эволюции).
Часть человеческих душ и Детей Света попадают в экстремальные условия как физического, так и духовного выживания. Им необходимо закалиться, научиться жить в условиях безнравственности, бездуховности, проявляя при этом лучшее, что является духовными накоплениями, являя Суть Света в «аномальных» для них условиях. Это не просто урок, а экзамен для сознаний, стремящихся к Свету, их испытания в суровой школе Жизни перед «выпуском» в свет.
Такие условия не создаются на Земле искусственно. Их создают воплощенные существа согласно уровню сознания. Коль происходит разделение условий существования, значит, каждый человек встает перед выбором: куда идти? Это и есть выбор Пути.
Выходцы «подземных» миров и космические пришельцы – все имеют собственный опыт, вот они им и руководствуются при создании собственной реальности, имея индивидуальные наклонности. Именно поэтому сейчас такое разнообразие способов самовыражения, проявления своей сути, стремление занять доминирующее положение в этом мире, ведь каждый видит в этом свое Будущее. «Спящие» души продолжают жить привычками, привязками. «Пробужденные» души стремятся применить опыт для получения перемен. Перемен боятся только косные сознания и люди, имеющие физическое благополучие (страх потерять его).
Переходное состояние планеты можно отметить тем, что из-за сопротивления материи высокочастотным энергиям происходит конфликт энергий в сознании людей. Это состояние вызывает стрессы, растерянность, непонимание: как вести себя в состоянии энергетического «нокаута». У земных душ нет такого опыта, да и пришельцы из миров, подобных земным мирам, не имеющие опыта Перехода, испытывают дискомфорт.
Выходцы из инфрамиров, имеющие привычку добывать энергии методом нагнетания страха, используют возможности, являющие нестабильность психики людей, экономического положения обществ, социальных свобод для создания в искусстве и культуре особых ниш. Эти существа, воплощенные в человеческих телах, не имеют основ морального и нравственного понимания. Большинство из них агрессивны, обладают малой скоростью мышления и стремлением, как говорят, взять от жизни все! Никто из этих душ не выйдет за пределы земных миров на Переходе, но в Хрониках Акаши* останутся записи о процессе трансмутации их сознания.
*Хроники Акаши.Хроники Акаши – накопительный Банк информации о событиях, имевших когда-либо место, планов Будущего с различными вариантами исполнения, а также Настоящего, куда вносятся данные о совершающихся действиях каждый текущий момент времени. Если взять Хроники Акаши в целом, то их можно назвать летописью Прошлого, Настоящего и Мечтами Будущего. Хроник Акаши много. Они подразделяются на уровни и входят в состав Кристаллических Решеток сознания.
Взаимопроникновение двух Миров
Взаимопроникновение двух Миров имеет множество признаков, указывающих на взаимодействие тонкого и физического Планов посредством существ этих Миров через людей:
∙ работа с каналами;
∙ целительство физическое и духовное;
∙ открытие новых религиозных и духовных школ;
∙ активизация древних эзотерических источников;
∙ средства массовой информации;
∙ активизация церкви;
∙ проявление на физическом глобусе необыкновенных природных явлений;
∙ открытие у некоторых людей паранормальных способностей и рост количества этих людей с приближением к Переходу;
∙ изменение климатических условий планеты;
∙ перемена мировоззрения многих людей;
∙ увеличивается частота научных открытий
∙ происходит поляризация убеждений и образа жизни в нравственном и духовном аспекте, то есть обострение восприятия сторон жизни, выявление внутреннего состояния (Души).
Все эти признаки существуют всегда и имеют место периодически, но когда наступает время Перехода всей системы в новую Реальность, они становятся видимыми и неопровержимыми факторами, подтверждающими неповторимость и значимость этого отрезка времени.
Взаимопроникновение Миров – это не только видимые явления тонких причин, но и сами причины, взывающие к сознанию «носителей» Души для работы с ними и просветления прошлого. Этот этап знаменуется ускорением времени, уплотнением событий, ускоренным течением мышления и реакции на воздействие окружающей среды. Этап взаимопроникновения Миров называется диффузией. Это цикл, длящийся около 100 лет. Еще 20 лет дается на выход сознания и всей системы на новый Уровень существования (галактический Переход).
Подготовка сознаний к Переходу началась на Земле в 1916 году. До начала галактического Перехода все планеты должны выстроиться в определенном порядке, а жизнь с них должна уйти в предназначенное пространство. К этому времени все планеты займут свое место в пространстве солнечной системы, согласно будущему положению в новой системе. Эта перестройка взаимного расположения относительно солнца происходит уже сейчас. Земля находится в энергетической капсуле, и внутренние перестановки в солнечной системе с нее невидимы. Обзор пространства – искусственная панорама, состоящая из инопланетных кораблей. Настоящими остались только солнце и Луна, которые относительно Земли не меняют видимое положение, но расстояние до солнца стремительно сокращается.
Можете спросить: «Как происходят космические открытия учеными, если окружающее нас пространство представляет собой голограмму»? Голограмма создана в пространстве всей солнечной системы. Она создается специальными оптическими приборами, одновременно являющимися излучателями энергий, создающими иллюзию физических процессов, происходящих во вселенной. Наблюдатель с Земли, настраивая телескопы, фиксирует все это физическими приборами, не зная о существовании тонкоматериальных «конструкций», которые, служа пространству, могут имитировать космические тела. Они работают на разных видах энергий, но ученые улавливают в основном физический спектр.
С Земли снята энергетическая «завеса», скрывающая ее от пиратских вторжений и незваных гостей в течение 250 тысяч лет, но создана оболочка, имеющая другие качественные характеристики:
∙ отражательная способность для Х-лучей, являющихся губительными для всего живого на Земле и вызывающих мутацию в физическом теле;
∙ проницаемость энергий более высокого порядка с высших духовных Планов мироздания, направленных методом отражения через установки вселенных;
∙ способность пропускать энергии избирательно (не все потоки подряд), так как в солнечную систему поступают разные виды Лучей, для планет – индивидуально, согласно их эволюционным задачам.
Энергетическая капсула Земли имеет защитные функции, которые работают только определенное время (до Перехода):
∙ она отражает ненужные воздействия токов вселенных;
∙ создает условия невидимости наружного пространства для физического зрения внутри системы миров.
Солнце видимо землянам из-за особого спектра излучения, пропускаемого мембраной капсулы Земли. Если убрать эту капсулу сейчас, то сразу бы изменился цвет солнца, оно стало бы лилово-багровым! Изменился бы цвет атмосферы, а пространство вселенной в телескопах стало бы неузнаваемым, так как изменения происходят и в более высоких пространствах при подготовке к Переходу на следующий Уровень. Причина: изменение условий существования одного пространства вызывает целую цепь изменений на других Уровнях – эффект домино. Сейчас многие системы Миров находятся в таких капсулах, готовясь к переменам. Они невидимы в пространстве и выглядят как пустота, но фиксируются особыми тепловизорными установками высшего класса приборов неземного происхождения.
Энергетическая капсула Земли постепенно утончается. Она имеет несколько слоев:
1. Наружный слой, отражающий ненужные для нее излучения.
2. Средний слой, избирательный, пропускает допустимые излучения, гармонизируя и настраивая Лучи на допустимые частоты вибраций.
3. Внутренний слой, комплектующий – здесь находятся энергоустановки, комплектующие Лучи в совокупность сочетающихся качеств, воздействующих на внутренние пространства планеты.
Голограмма окружающего пространства – это есть его видимое состояние после взаимодействия всех вышеперечисленных факторов. Энергетическая капсула Земли была включена в работу в 1998 году перед началом Перехода в четырехмерное пространство. Многие открытия земных ученых можно назвать «ненастоящими», ведь Космос представляет собой совокупность миров различных уровней плотности. Все же они имеют возможность изучать физические процессы внутри солнечной системы, которые частично доступны их пониманию благодаря открытию законов, лабораторным опытам. Но, не имея возможности выйти в открытый Космос, трудно изучить даже его физический аспект. Многие действительные открытия были сделаны учеными до входа Земли в четырехмерное пространство.
Процесс взаимопроникновения двух Миров длится поэтапно. Два полярных Мира не могут одновременно работать на одинаковых энергиях, поэтому Переход в четвертом Измерении создает условия щадящего режима для миров Подзеркалья:
∙ нижний Астрал закрывается;
∙ следом за ним на его «место» поднимаются нижние Слои, то есть происходит перемещение в пространстве всей системы нижних миров;
∙ далее через некоторое время по мере продвижения Земли по коридору четвертого Измерения один за другим «схлопываются» Слои-Уровни пространств, вибрирующих на низких частотах.
Весь этот процесс будет продолжаться в течение всего времени, пока Земля, а затем и вся солнечная система совершают Переход в новую Реальность. Процесс «схлопывания» – это процесс дематериализации всех внутренних построений, имеющих искусственное происхождение. Дематериализация совершается методом аннигиляции энергий более высокого порядка. Разрушаются более плотные Слои, трансмутируются и трансформируются в Свет, который становится энергией, «поднимающейся» выше, и наполняющий средние Слои-Уровни. Этот процесс постепенно продвигается к Срединному Зеркалу, от которого «вниз» также идут встречные энергии, проникающие в нижние пространства.Таким образом, закрытие пространств идет навстречу друг другу.
В каждом пространстве есть своего рода «очистные» сооружения. Прежде, чем его закроют на карантин, все его обитатели подвергаются сканированию, чистке, а затем их направляют в то пространство, которое они заслужили.
Помощь землянам
На Земле происходит явление, называемое в Космосе всепроникающей магнитной аномалией. Это связано с возрастающей активностью солнца, повышенной радиацией и влиянием магнитных бурь на сознание человека. В атмосфере планеты много озоновых дыр, это опасно для людей. Как на солнце, так и на Земле закрыт южный полюс, поэтому на нашей планете и на солнце энергетическая (эфирная) система искажена. Магнитные поля звезды и планеты бурно взаимодействуют, создавая в атмосфере невиданные прежде явления. Очень сильные возмущения геополей влияют на состояние тонких тел человека, возбуждая и размагничивая их. Многие люди ощущают слабость, головокружение, головные боли потому, что теряют много энергии из-за беспорядочных силовых потоков в Слоях планеты и в своих собственных телах.
Для того, чтобы защитить планету от слишком жесткого излучения солнца и не вызвать побочных осложнений при Переходе, в солнечной Иерархии принято решение создать дополнительную энергетическую защитную оболочку для Земли. Это решение было передано средней планетарной Иерархии для исполнения. Естественно, что средства (энергии) будут отпущены из запасов Владыки солнечной системы. По внутренним каналам энергии уже начинают поступать и проходить через преобразование, формируясь в тонкий защитный слой в самой верхней части атмосферы.
Наверное, любой человек в своей жизни хоть один раз видел мыльный пузырь. Подобная радужная оболочка покрывает всю Землю. Может быть, от этого людям не станет физически легче, но она убережет в ближайшие годы от того, что может вызвать на планете мощные катаклизмы. На некоторое время озоновые дыры уменьшатся, но постепенно эта оболочка будет распадаться в первую очередь в области полюсов.
Это средство защиты временное, чтобы не ускорять время начала Перехода. Однако рано или поздно, но Переход должен состояться. За это время нужно многое успеть. Главное – человеческий фактор. Все равно с каждым годом людей будет уходить все больше. Уже нельзя верить статистике о народонаселении. Людей уходит намного больше, чем рождается, население планеты катастрофически уменьшается. Если бы это было не так, то правительства многих стран не беспокоились бы об увеличении рождаемости.
2.04.2011