otrdiena, 2012. gada 31. janvāris

Ješua "Kā izpaust jaunās iespējas sevī. Vai plazmoferēze ir kaitīga. Par dzīves jēgu."Sveicināti, Nika un Skolotāj Ješua!
Es tagad strādāju par inženieri medicīnas iekārtu regulēšanā un remontā un sakarā ar to man ir daži jautājumi...
Kā var pilnveidot savu ezotērisko un smalko plānu zināšanu meistarību ātrai medicīnas tehnikas bojājumu atrašanai – vai ir kaut kādas tehnikas tam? – (kādu reizi sen rādīja pa televizoru meiteni ekstrasensi, kura, nezinot tehniku, klusējot varēja precīzi noteikt bojātu mikroshēmu aizvērtām acīm.) Man tas ir svarīgi, tā kā tehnika tagad nāk ļoti sarežģīta...
Mani sveicieni, dārgais! Prasme redzēt vairāk, nekā redz acis, – tā ir tā prasme, kuru var ievajadzēties jebkuram no jums, un šī prasme ir saistīta ar to, ka jūs attīstāt savas spējas just jaunā veidā. Jums līdz šim daudziem ir priekšstatu iluzoriskums par to, ka ir kaut kādi unikāli cilvēki, kuriem piemīt pārdabiskas spējas, un ka šie cilvēki var redzēt vairāk, nekā redzi, piemēram, tu. Taču es teikšu tev, ka katrs no cilvēkiem, īpaši šajā unikālajā laikā, kad jums nāk tik spēcīgs jauno enerģiju atbalsts, var izpaust daudzas spējas sevī, agrāk jums nepazīstamas, jūsu reālajā materiālajā dzīvē. Daudzi no jums sāks paust šīs spējas, un pietiekami ātrā laikā tas pārstās pārsteigt jūs, jo tas iegūs masveida raksturu.
Jau tagad ļoti daudz jaunu cilvēku sāk ievērot sev neparastu spēju parādīšanos, kuras nebija raksturīgas cilvēkiem līdz šim laikam un kuras ir sākušas izpausties tagad. Tie visi pēc būtības ir vienoti kopēji procesi, kuri tagad notiek uz planētas. Jums ir nepieciešams saprast, ka pārdabisku spēju kā tādu nekad nav bijis. Tas ir mākslīgs sadalījums, jūsu prāta veikts, taču jūsu labākai sapratnei mēs pieņemam šo nosacītību. Šīs spējas piemīt jūsu ķermenim un jūsu apziņai, taču viņa jums daudziem atrodas nobloķētā stāvoklī. Lūk, šo atbloķēšanu jūs tagad arī veicat un saucat to par attīstību.
Un katrs no jums spēj paust šī spējas sevī, taču ir nepieciešams ievērot virkni noteikumu. Es uzskaitīšu tos no jauna:
1. jums ir jāaptur sevī jebkuri priekšstati, ierobežojoši jūsu pasaules uztveri. Jums ir jāuzticas dzīvei un nav jābloķē ar prātu izpausme šīm spējām, kuras sākotnēji ir ieliktas jūsu ķermeņos un kuras var tik izpaustas. Atlaidiet prātu, atlaidiet visus savus priekšstatus, kas bija jums līdz šim laikam, un jums nav jāšaubās, ka jaunās spējas nav nejaušas, citādi jūsu prāts caur šaubām sāk tās bloķēt. Šaubas bieži apmeklē jūs, jūs bieži šaubāties par to, ko jūtat, ko redzat sapnī, vai nu spontāni uzpeldošas notikumu ainas, vai arī jebkura veida informācija uz jūsu iekšējiem ekrāniem baida jūs.
2. jums ir nepieciešams atrast skaidru un garīgi veselīgu iekšējo stāvokli, harmonijas stāvokli jūsu iekšienē. Tikko kā jūs uzticēsieties dzīvei, atzīstot tās sākotnējo dievišķību, jūs sasniegsiet šo stāvokli, jo tā arī ir harmonijas sastāvdaļa jūsos – uzticēšanās dzīvei, uzticēšanās sev. Tikko kā jūs atļaujat sev uzticēties, tūlīt pat notiek tas efekts, kuru jūs saucat par “iekšējo jušanu”. Mēs jau ne reizi vien esam jau teikuši jums, ka jūsu ķermeņiem ir patiesīguma jušanas mehānisms, augstākā jušana, kura balstās uz jūsu dievišķās dvēseles pieredzes. Jums visiem ir iespēja netraucēti klausīties savu intuīciju, klausīties savu dvēseli un sirdi. Tikko kā jūs sākat uzticēties šim stāvoklim, kuru jūs visbiežāk bloķējat ar prātu, jo jaunais ne vienmēr iederas jūsu iepriekšējos priekšstatos no prāta, jūs sākat iegūt kaut ko lielāku, nekā jums bija līdz šim laikam. Ja jūs nebloķēsiet, bet vienkārši uzticēsieties šai jušanai un rīkosieties atbilstoši tai, tad pēc kāda laika jūs pārliecināsiet savu prātu, ka izvēle, izdarīta tādā veidā, bija optimāla un vislabākā jums, un, tādejādi, jūs nomierināsiet savu prātu. Tā jūs iemācīsieties uzticēties savām jūtām, nomierināsiet savu prātu un vairs nebaidīsieties no jaunām savām jūsu atklātām sevī iespējām. Jums ir jāatļauj sev uzticēties dzīvei un nepakļaut totālām šaubām visu, ko jūs sajūtat.
3. jums ir nepieciešams savai attīstībai, spēju izpausmei piesaistīt jaunās enerģijas, pārpilnībā tagad nākošas uz planētu. Par to mēs arī ar jums ne reizi vien esam runājuši. Taču es no jauna pasvītrošu jums, ka jaunās enerģijas – tās ir Kristus-apziņas enerģijas, tās ir Mīlestības enerģijas, Radīšanas enerģijas, un ar šīm enerģijām var tikt atbalstītas tikai radīšanas jaunās struktūras. Tāpēc jums ir svarīgi saprast, ka, lai piesaistītu un izpaustu tās izmaiņas, kuras notiek jūsu iekšienē, jūsu apziņā, jums ir nepieciešami patiesums un nodomu tīrība. Jums ir nepieciešama patiesa mīlestība pret cilvēkiem un pasauli, kas ir jums apkārt, un tā nav tikai matērijas pasaule, bet arī viss visums. Jaunās enerģijas neatbalstīs jebkuras prāta viltības personīgam izdevīgumam un jebkuru neattīrīta ego izpausmju apmierināšanai. Jaunās enerģijas veicina neattīrīta ego attīrīšanu no maziskām izpausmēm, tās ir ar augstākām vibrācijām un to piesaistīšanai ir nepieciešams pacelt paša vibrācijas.
Tā ir tā bāze, uz kuras pamata norit jūsu personības izaugsme šajā laikā. Un šīs spējas, kuras izpaužas, jūs spējat pielietot jebkurā jūsu dzīves sfērā un darbībā matērijā, tai skaitā arī tehnisku iekārtu bojājumu noteikšanai un to labošanai. Konkrēti šim darbam, par kuru tu runā, ļoti ērti ir izmantot iekšējo ekrānu un uz tā iegūt visu informāciju jums ērtā formātā. Jūs visi spēsiet to izdarīt, tikko kā atļausiet sev izpaust savas spējas atbilstoši augstāk izklāstītajiem principiem un pieejām.
Otrais jautājums attiecas uz asins pārliešanu, īpaši uz PLAZMOFERĒZES procesu...
Kā ietekmē plazmas atdalīšana no asinīm cilvēka smalkos plānus, un cik lielā mērā tas ir lietderīgi?
Tas ir labs jautājums, un es zinu, ka tas satrauc dažus no jums. Man jāsaka, ka visi šķidrumi, kuri cirkulē jūsu ķermeņos, bez jebkādām šaubām, atrodas stāvoklī, kurš ietver ne tikai ķermeņa-nesēja, kuru jūs aizņemat, stāvokļa uzturēšanu, bet uz tā ir arī tā cilvēka garīgā stāvokļa nospiedums, kuram savā ķermenī ir šie šķidrumi. Tas attiecas arī uz unikālo substanci, kādas ir asinis. Taču tā ir atsevišķa tēma, un mēs tagad to neapskatīsim. Pateikšu tikai, ka asinis – tā ir ļoti enerģētiski ietilpīga un ļoti spēcīga struktūra, kura nes sevī ļoti lielu informāciju par cilvēku, kurā tā cirkulē. Kad notiek plazmas atdalīšana, asiņu sadalīšana galvenajās sastāvdaļās, tās plazmoīdās daļas atdalīšana, tad tas ir tikai tehnisks process. Šajā sadalīšanas procesā notiek privātās informācijas par cilvēku dzēšana, un tā ir visattaisnojošākā tehnoloģija tam, lai izmantotu šo šķidrumu citam cilvēkam, lai netiktu nodota donora informācijas daļa. Šajā nozīmē plazmoferēze ir enerģētiski vistīrākais process, kurā netiek nodota informācija no donora, un šīs substances adaptācijas process cilvēkam, kurš bija pakļauts plazmas ieliešanai no ārienes, norit ātrāk un, tātad, ātrāk norit atveseļošanās process. Kas attiecas uz terapeitisko plazmoferēzi, kura ir ieguvusi izplatību, tad tā arī ir jums agrāk nodota asiņu attīrīšanas tehnoloģija, kurai ir pozitīvs efekts, pateicoties toksisku komponenšu aizvākšanai no asinīm. Bez tam, pateicoties šai attīrīšanai, no kropļojumiem attīrās arī asiņu enerģētiskā matrica, taču jums vajag atcerēties, ka jebkura enerģētiska informācija jūsu ķermenī, – tas vispirms ir jūsu apziņas stāvoklis un tehniski atrisināt garīgas problēmas nav iespējams. Alternatīvas garīgām apzināšanām nav.
Trešais jautājums. Ja ar 2012. gadu sāksies masveida augšupcelšanās, kāda jēga ir iepirkt dārgu medicīnisko tehniku un uzstādīt, kāda jēga ir celt jaunus medicīniskos centrus, rūpnīcas? Varbūt labāk celt centrus DNS aktivizācijai, Evolucionārās atmiņas atvēršanai un apziņas paplašināšanai!
Es atgādināšu jums, mīļie, ka visi jūs iemiesojāties šajos ķermeņos, lai izzinātu pēc iespējas vairāk aspektu dzīvei matērijā un izpaustu sevi tajā vislielākajā skaitā veidu. Jūs uzstādījāt sev mērķus izdarīt to maksimāli daudzveidīgi, aptverot pēc iespējas lielākas matērijas plaknes caur jums. Šajā nozīmē jūsu dzīves ir – pieredze. Tie darbi, kurus jūs veicat dzīves laikā, šajā nozīmē, ir jums jūsu pašu programmas izpildīšana, un tā ir ļoti svarīga pieredze jums un visiem zemiešiem. Jebkura pieredze ir svarīga un ārkārtīgi interesanta. Doma, kas tevi ir apciemojusi, – nav pati veiksmīgākā doma. Es gribu jūs brīdināt no tādām domām. Dzīvi neviens nav atcēlis sakarā ar pāreju, un tas, ar ko jūs nodarbojaties tagad, ir dvēseles jūsu personīgo programmu izpildīšana. Nav nekā nejauša jūsu dzīvēs, un tas, kas notiek ar jums – tā ir tā pieredze, ko jūs domājāt iegūt vēl līdz atnākšanai šajā iemiesojumā. Nemēģiniet pārmērīgi regulēt ar prātu procesus un dzīves apstākļus, jums dzīves piešķirtus. Dzīvei vienmēr ir taisnība, un nav vērts uztraukties, ka Dievs kaut ko ir atstājis bez uzmanības. Nodarbojieties ar visu, ko jums piešķir dzīve, nodarbojieties ar to ar interesi un lielu pašatdevi, tā visa ir pieredze, kuru jūs gribējāt iegūt. Jo interesantāk jūs to iegūsiet, jo vairāk dzīve piešķirs jums jaunas izredzes izzināt sevi, savas iespējas un jaunus esības aspektus. Atcerieties, ka jebkura pieredze ir nenovērtējama un unikāla, un necentieties izmainīt kaut ko šajā procesā, jo nav nevajadzīgas pieredzes. Tiem, kuri iegūst šai laikā smagu pieredzi, atgādināšu, ka jums vienmēr ir izvēle, un šī izvēle atrodas jūsu garīgo priekšroku sfērā.
Jaunie laiki atnesīs pilnīgi jaunas idejas, un tie atnesīs jaunas idejas ne tikai garīgajās sfērās, bet visās jūsu dzīves sfērās. Jūsu zinātnei stāv priekšā izdarīt daudz atklājumu, tajā skaitā fundamentālu atklājumu, stāv priekšā attīstīties daudziem pielietojamiem virzieniem, un šī attīstība notiks visās dzīves sfērās.
Dzīvi jūs maināt tikai caur sevi, un tās izmaiņas, kuras tagad notiek jūsu iekšienē, tieši tās piesaistīja tās milzīgās izmaiņas, kuras jau norit uz planētas. Jūsu priekšstati par to, ka kāds maina jums noteikumus, bet jūs pēc šiem noteikumiem maināties – tas ir aplams priekšstats. Ne esība nosaka apziņu, bet otrādi: Apziņa nosaka esību! Jaunās enerģijas atnāca šurp pēc planētas un cilvēces labāko pārstāvju lūguma, un tās maina jūs pēc jūsu lūguma, un tā mainīsies viss spektrs jūsu dzīvei matērijā. Caur jums mainīsies jūsu sabiedrība, caur jums mainīsies garīgums un cilvēku savstarpējās attiecības, caur jums mainīsies zinātne un visi pielietojamie virzieni. Tādā veidā ir noticis vienmēr, un jums jau ir laiks to apzināties. Jums ir jau nepieciešams apzināts darbs planētas un visu dzīves sfēru pārveidošanā – šis laiks jau ir pienācis. Jums ir ļoti svarīgi jau saprast visu pārveidojumu mehānismus, apzināti vadīt tos ar pilnu atbildību par katru savu domu un darbību. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi atrasties harmonijā, skaistumā un sevis kā notiekošo izmaiņu Līdzradītāja apzināšanās diženumā!
Ar bezgalīgu mīlestību, cieņu un godbijību pret jūsu darbu
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 18.07.2009. Nika
 tulkoja Jāni Oppe

Sirds dziesmiņas- 4video


Sviniet savas neveiksmes


16.01.2012 Erceņģelis Uriēls caur Jennifer Hoffman
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
Kā gan tas iespējams, ka lielākais iemesls Svinēšanai – meklējams formā, ko jūs saucat par NEVEIKSMI, tātad lietās, kas nav devušas gaidītos rezultātus, vai arī nav piepildījušas jūsu cerības un vēlmes? Kā gan var priecāties par ko tādu, kas izsauc jūsos nožēlu, un kā rezultātā jums tagad ir jāizmaina zināma daļa no sava plānotā ceļojuma, vai arī jāatrod pavisam cits ceļš savā dzīvē, jo tas, kuru jūs gājāt, tagad ir beidzies? Tas, ko jūs saucat par NEVEIKSMI – patiesībā ir jūsu Dvēseles izdziedināšanās izpausme, ja vien jūs izprotat tās īsto būtību un sūtību.
NEVEIKSME  būtība ir – norādīt uz ne-atbilstību. Jo jūs nekad nevarat radīt to, ar ko jūs neesat vairs izlīdzināti, uz ko neesat noskaņoti. Senāk, iespējams, jūs bijāt spējīgi kaut ko no tā paveikt, bet par cik jūsu vibrācijas pieaug – jūs pamanīsiet, ka NEVEKSMES parādās arvien biežāk, un tās kļūst arvien intensīvākas. Tas ir tā dēļ, ka jūs sākat virzīties pilnībā pa izlīdzināšanās ceļu, lai saskaņotos ar SAVU personīgo enerģiju, un ar SAVAS Dvēseles nodomu – savam Augstākajam Labumam un Augstākajai Izpausmei. Kad jūs izlemjat PAŠI būt Spēkpilni – viss tas, kas nepauž un nepārstāv vairs JŪSU Spēku – tiek aizvākts no jūsu potenciālu lauka.

NEVEIKSMES sūtība ir – atvienot jūs no enerģijām, kas jums vairs nekalpo, no karmiskajiem cikliem un vecajiem uzvedības modeļiem. Viss, ko jūs zinat – izriet no jūsu pagātnes, no iepriekšējām dzīvēm, no jūsu karmiskās vēstures un šūnu atmiņas. JŪSU enerģijas Augstākais potenciāls var izpausties – reprezentējot Ceļu NEZINĀMAJĀ, un šis Ceļš izvērtīsies līdz ar jūsu Nodomu.
 
Tad kad jūs piedzīvojat NEVEIKSMI kādā noteiktā lietā, un atlaižat to bez saistībām, ar prieku un piedošanu – jūs ļaujat SAVAS enerģijas Augstākajai izpausmei iznākt priekšplānā, un ieņemt savu vietu JŪSU realitātē.
 
Ikviena NEVEIKSME – ir apstiprinājums tam, ka JŪSU enerģija nav vairs iepriekšējā līmenī un neatrodas vairs iepriekšējo iespēju robežās. Jums ir pieejami daudz Augstāki Potenciāli un enerģijas, un jūs tos varēsiet uzaicināt, lai tie kļūst par jūsu realitāti – tad, kad jūs spēsiet svētīt savas NEVEIKSMES un atlaist tās, zinot, ka tas ir tas – kā jūsu Dvēsele grib pateikt jums, ka jūs vairs neesat spējīgi radīt iepriekšējā līmenī. Vienlaicīgi – tas ir arī pamudinājums – paplašināt savu Pašapziņu, savus Sapņus, savas Vēlmes, un aptvert daudz Augstākus Potenciālus.
 
Tad sviniet savas NEVEIKSMES, esiet pateicīgi par tām, jo tās jums parāda to, ka viss ir kārtībā, ka jūs atrodaties uz transformāciju ceļa, un ka Cita Realitāte gaida uz jums – lai JŪS to RADĪTU.
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3803219

Spoguļu pasaule


Atkalapvienojušies (Reconnections) caur Danielu Džeikobu
Atkalapvienojušies (Reconnections) caur Daniel Jacob
No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Jūs un jūsu pasaule tagad esiet aizsākuši esošā/pašreizējā radītā fināla/noslēguma daļu.
 
„Savienojošās koncepcijas” (noteikta porcija zināšanu un iespēju, kas izved mūs ārpus trīsdimensionālās realitātes „kastītes” robežām un sasaista ar Multiversa plašumu), kuras jūs tagad atceraties, ir radītas, lai no jauna ievestu jūs pilnīgās zināšanās par savu Daudzdimensionālo Būtību. Būtībā - jūs paši sevi aicināt Mājup. Tāpēc atļaujiet jums piedāvāt meistar-atslēgu, kas sniegs jums lielu palīdzību notikumu, ideju, norāžu, kādas tagad parādās jūsu ceļā, interpretēšanā.
 
Kā mēs jau iepriekš teicām, Formu Pasaule ir uzskatāma par koncentrētu pieredzi, kura ir izstrādāta tā, lai izslēgtu atmiņu un apzinātu saikni ar pārējo Multiversa daļu. Šeit pastāv noteiktas robežas un ir skaidri norādīts, ko uzskatīt par „reālu” un ko - nē. Kad cilvēks pievienojas trīsdimensionalitātei, viņš piekrīt uz laiku pieņemt šo „scenāriju” vai masu vienošanos un nospēlēt viņam atvēlēto lomu konkrētajā sižetā. Tas rada enerģētisko portālu jeb saikni, caur kuru personīgās pieredzes zināšana un pavadošie sensorie rādītāji var tikt nodoti atpakaļ Vienotības arhīvos.
 
Tādejādi, ikviens fiziskais fokuss kalpo par pārējās Vienotības spoguļattēlu. Tas ir esības fragments, kas ir apgriezies apkārt, ar seju pret pārējiem MĒS, piekritis pretendēt uz to, kas ir kaut kas cits. Kā jebkurš spoguļa tēls, šāds atspulgs šķiet tieši pretējs, raugoties no skatupunkta, kāds eksistē Priekškara Otrajā Pusē.
 
Spoguļa divas puses.
 
Ikvienai spoguļdejai ir divas puses. Ir seja, kas tajā raugās un atspoguļo tēlu, kas neatlaidīgi veras tam pretim. Ikvienai „spoguļpasaulei” piemīt savs, atšķirīgs skatupunkts. Un katra puse šajā dejā ir pilnīgi reāla. Ja viena puse tiek nosaukta par Visumu, tad otra būs – Antivisums. Šo terminu nozīmē ir atkarīga no tā, kādu no pusēm šajā sejā mēs vēlamies uzskatīt par savu „Es”.
 
Daudzas lietas, kas trīsdimensionalitātē tiek interpretētas kā „labas” vai „pareizas”, patiesībā ir drošības jostas, kuras notur cilvēka fokusu fiziskajā pasaulē. Un daudzas lietas, kuras jums sākotnēji šķiet „sliktas” vai biedējoši, bieži vien pārvēršas par gaismas enerģijas avangardu, kurš ienāk jūsu dzīvē, lai „sagrautu sienas” un atjaunotu Daudzdimensionālo Skatījumu uz situāciju.
 
Šajā pasaulē nepastāv kāds sākotnējais „labais” vai „ļaunais”. Visi spriedumi pastāv tikai tā acīs, kurš skatās. Kā precīzi teicis kāds rakstnieks: „Mēs pasauli redzam nevis tādu, kāda tā ir, bet tādu, kādi esam mēs paši”.
 
Tas, ko daži trīsdimensiju sižeti var uzskatīt par „citplanētiešu ielaušanos”, var būt ne vairāk kā sava „Es” koncepcija, kas paņemta no „ārpus kastītes” un ievietota trīsdinmensinalitātē. Koncepcija, kas sevī nes jaunas idejas un īpašības. Ja jūs cīnāties pret „svešajiem” un uzvarat, jums ir iespēja likt tiem aiziet. Ja uzvar viņi, tad viņi var izvēlēties ieiet jūsu dzīves situācijās un tur palikt, radot izmaiņas (mutācijas) pasaulē un tajā, kā tas uztver pats sevi.
 
Mūsu pirmajā vēstījumā mēs runājām par Hologrammām. Izmantojot šo koncepciju, atcerieties, ka, kad jūs skatāties uz hologrāfisku tēlu, tad vispirms iegūstat pirmo automātisko atpazīšanu. Pēc tam, pēc kāda laika, mainot fokusu, jūs pamanāt, ka kaut kur starp līnijām pastāv cita, no pirmās pilnīgi atšķirīga kaut kā cita aina. Mēs gribam jums tagad pateikt, ka visa realitāte līdzinās tam. Kad jūs redzat jebkuru ainu, kura jūs mulsina vai kaut kādā veidā pievelk – dodiet sev kādu laiku, lai noskaņotu savu fokusu uz Daudzdimensionālo Prātu.
 
Apgriezieties [otrādi].
 
Jums šķiet, ka visi jūs neieredz? Apgrieziet to [otrādi]! Tie esiet tieši jūs, kuri neieredz. Tie esiet tieši jūs, kas uzskatāt sevi un citus par necienīgiem. „Visi pārējie” – tas vienkārši ir jūsu ēnas spoguļattēls. Jums šķiet, ka neviens jūs nemīl? Apgrieziet to [otrādi]! Iespējams jūs tik ļoti mīlat paši sevi (tik ļoti esiet pārņemti paši ar sevi), ka burtiski esiet izdzēruši visu mīlestību telpā, neatstājot citiem neko, ko būtu iespējams just. Tie ir tikai piemēri. Katram ir savi atspulgi.
 
Šis paplašinātais domu tēls fokusējas nevis uz burtiem, kas nodrukāti šajā lappusē (kuru cilvēka prāts izmanto lasīšanai), bet TELPĀ STARP BURTIEM.
Tieši šī attēla daļa parasti arī ietver Daudzdimansionālo vēstījumu.
 
Vizuālajā plānā mēs runājam par mācīšanos koncentrēties – nevis uz apli, kas uzzīmēts uz lapas un telpā, kas ir tā iekšienē, bet uz ATVERI LAPĀ, ko rada šis aplis un visā izplatījumā ap to.
 
Jūs redzēsiet, ka ar nelieliem izņēmumiem, šīs perspektīvas pārbīde atraisīs jums galvā vairāk mezglu, kā jebkura maģija, kuru jūs jebkad gribējāt apgūt. Audio jomā tas nozīmē klausīties ne tik daudz pateiktos vārdus, cik to, kas notiek KLUSUMĀ starp skaņām. Lūk, kur atrodas jūsu atbildes.
 
Mūsu ieteikums jums, ja jūs patiešām jūtat, ka esiet gatavi beigt spēlēt IEROBEŽOJUMU SPĒLI, ir tāds, lai apgrieztos un paraudzītos virzienā, kas ir pretējs tam, kurp jūs skatījāties, sekojot normāliem cilvēciskiem instinktiem.
 
Interesanti, ka jūsu vārds „nožēlot”, kas bieži tiek izmantots nosodījuma situācijās, nozīmē burtiski „apgriezties” [apkārt]. Jūs šķiet gatavojieties iet pa vienu ceļu un pēkšņi, nekautrīgi pagriezieties un ejiet pa pavisam citu. Acumirklī hologrāfiskā pārbīde nomainu vienu ainu pret citu. Vienā mirklī, vienā acumirklī!
 
Taču, atkal jau - atcerieties, ka izmantojot vārdu „nožēlot”, jums ir tas jādara ne tādā nozīmē, kā to lieto masu apziņa. Nožēlot Daudzdimensionālā veidā – tas, patiesībā nozīmē – pieprasīt jūsu, kā jūsu personīgā Visuma Dieva/Dievietes, varu. Nesačokuroties Dieva priekšā, kuru jūs iztēlojieties kā ārpus sevis esošu un, kuru jūs kaut kādā veidā esiet „aizvainojuši”. Tas, kas agrāk šķita kalpošana Dievam un Dieva labā, tagad kļūst par Dievišķās iniciatīvas izpausmi, kuru jūs pārstāvat KĀ DIEVI savas personīgās uztveres pasaules robežās.
 
 

Vienotības ekonomika- atkalapvienošanās


Atkalapvienošanās (Reconnections) caur Daniel Jacob
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
Dārgie draugi,
Ir pienācis laiks daudzu jūsu dzīves sfēru reorganizācijai. Finanšu un dabas resursu pārvaldīšanai te nebūt nav pēdējā vieta. Tādejādi, tieši šinī biznesa gaisotnē, kas raksturīga jūsu gaidāmajiem (Ziemas)svētkiem, neatkarīgi no jūsu reliģiskās vai nacionālās piederības, mēs gribētu jums piedāvāt dažas Vienojošas Koncepcijas, kas attiektos uz šīm sfērām.
 
Mēs – (ar jums) Atkalapvienojušies. Mēs pārstāvam visas tās jūsu Paplašinātā ES daļas, kuras jums nācās aizmirst, lai kļūtu par cilvēku. Mēs vienmēr esam bijuši ne pārāk tālu no jums, tomēr pietiekami tālu. Un tagad, īstajā laikā, JŪSU laikā, mēs parādāmies, lai padalītos ar jums godam nopelnītās zināšanās par to – kā dažas no šīm lietām darbojas, atšķirībā no tā, kā jūs to parasti iedomājaties.
 
Mēs detalizēti esam izrunājuši kopā ar jums jautājumu par Garīgumu un Seksu. Vai ne? Un būtu tikai dabiski turpināt sarunu par svarīgāko krustceļu iziešanu, aplūkojot tagad Garīgumu un Naudu.
 
Viss jūsu ekonomikas lauks atrodas tagad krīzes stāvoklī. „Turīgie” dara visu iespējamo, lai saglābtu to, kas tiem ir, un iemantotu vēl vairāk, bet „trūcīgie” cīnās par to, lai tikai ‘paliktu Spēlē’. Ha-ha! Tas ir dabisks blakusprodukts Haotisko Enerģiju pieaugošajam pieaugumam. Jūs ATRAISĀTIES, dārgie draugi, un TAS VISS ir daļa no plāna! Un tomēr, tas viss ir diezgan nepatīkami, vai ne?
 
Situācija, kuru mēs tagad aprakstām, tādā pat mērā ir attiecināma arī uz Veselības un Attiecību jomām. Ievērojama daļa no jūsu ATRAISĪŠANĀS notiek tieši tur. Vai ne? Visas šīs trīs jomas („Lielā Trijotne”) pastāvīgi nonāk „šaurās vietas” lomā, jeb izpilda slāpētāja lomu, ja jūsu mentālais un emocionālais ķermenis turpina izvērsties. Nauda, Veselība, un Attiecības nostāda jūs atkal atpakaļ uz zemes, kad jūs centieties ‘izlēkt no savām biksēm’. Taču tās arī mudina un stimulē jūs, kad jums ir nepieciešams paātrinājums.
 
Vienotības pozīciju ieņemšana uz Multiversā Spēles Laukuma var palīdzēt ieraudzīt – kā vienā un tanī pašā laikā kaut kas vai kāds – reizē var „būt” un var arī „nebūt”. Tikai tie, kuri iet pa Vienotības ceļu, var mūs pamanīt. Visi pārējie paiet mums garām, it kā mūsu te nemaz nebūtu. Dažiem no jums arī viena vien šī atskārsme var kalpot par atspērienu transformācijām. Jūs tagad veltījat daudz laika, lai noskaidrotu – kurš un kas šinī pasaulē ir KOPĀ AR JUMS, un kas nē. Atbilde ir vienkārša.
 
Ja jūs PAMANĀT viņus – viņi ir ar jums (drīzāk gan varētu teikt – viņi ir TĀDI KĀ JŪS). Ja viņi var pamanīt jūs – jūs esat ar viņiem (jeb TĀDI KĀ VIŅI, viņu uztveres visumā).
 
Ja tas tā nebūtu – jūs nekad nevarētu atrast viens otru. Tādēļ – lai ko jūs arī neieraudzītu – ejiet tik uz priekšu, un izmantojiet to savam progresam. Tas, ko jūs pamanāt, bez šaubām, atgriežas pie jums.
 
Piedzīvojums, kas saucas „Nauda”
 
Ļaujiet mums tagad pievērsties tēmai, kurai jūs esat devuši nosaukumu „Nauda”. Savā dzīvē Skolotājam Jēzum bija izdevība atbildēt uz jautājumu par naudas lomu un nozīmi Lielajā Spēlē. Kad viņam to pavaicāja – viņš palūdza jautātājam – sameklēt savā kabatā Romas sīknaudas monētu, un pastāstīt – kāds tēls uz tās attēlots. Cilvēks viņam atbildēja – Cēzara tēls. Tad arī Jēzus pateica joprojām slaveno frāzi attiecībā uz naudu: ”Cēzaram to, kas Cēzaram pienākas, un Dievam to, kas Dievam pienākas.”
 
Kur (jeb uz kā) tad īsti ir Dieva tēls attēlots? Saskaņā ar Bībeli – atbildei vajadzētu būt – CILVĒKĀ. Vai ne? Šis apgalvojums šķietami liecina par zināmas hierarhijas pastāvēšanu. Taču te neiet runa par cilvēku hierarhiju. Mēs šeit runājam par lietu, vietu, situāciju lomu visā radītajā, un par cilvēka dominējošo lomu visā šai kārtībā. Kā tas ir, kad jūs sajūtaties šīs struktūras „pašā virsotnē”?
 
Ja kāds izvēlas veltīt Sevi NAUDAI – viņš mobilizē visu savu Paplašināto Būtību (Dievišķo ES), un pazemina to uz daudz blīvāku būtību (mantu). Tā ir labprātīga atteikšanās no sava Sakrālā Spēka. Mēs šeit esam atnākuši parunāt par šī Spēka pareizu lietošanu.
 
Nauda – tas nav ļaunums. Daudzi ļaudis neizprot Svētajos Rakstos minēto. Tur ir teikts, ka MĪLESTĪBA uz naudu – ir visa ļaunuma sakne. Vēl vairāk – cilvēkiem visā drīzumā būs jāatmet KALPOŠANAS IDEJA kā tāda, jo jūs PAŠI sākat apzināties SEVI kā Meistaru.
 
Mēs jau esam teikuši, un vēlreiz atkārtosim: „Jūs virzāties pa plānu asmeni no Dieva Nāvējošā uz Dievu Dziedējošo”. Patiesību sakot, jūs savienojat ar šo plāno asmeni VISU un VISU CITU. Jūs esat Cilvēki-Tilti, vai ne? Jūsu uzdevums – nostāties ar vienu kāju vienā Aizkara pusē, un otru nolikt otrā pusē, lai sniegtos uz balansu. Ja nu kāds nevar (vai arī nevēlas) tādu balansu iegūt, viņu var uzskatīt par garīgi neauglīgu, vai arī no otras puses – viņš varētu pārstāvēt kaut kādu galējības frakciju, kura zināmā veidā iesaistās Vienotības Rezonansē, taču atsakās ar to apvienoties.
 
Priekš tam lai TILTS labi atbilstu savam mērķim – tam ir jābūt droši nostiprinātam ABĀS PUSĒS, nodrošinot stabilu pārvietošanos visiem, kuri būs to izlēmuši darīt. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt pieejamiem instrumentiem un resursiem, kuri ļauj adekvāti darboties Formu Pasaulē. Un tāpat jums ir jābūt spējīgiem lietot daudzdimensionālā Universuma maģistrāles un taciņas, lai piedāvātu ko savādāku Zemes cilvēkiem, kuri nodomājuši mainīties.
 
Nauda – tas ir simbols tam, ka cilvēks ir iesaistījies pasaulīgajā sistēmā, bet naudas izmantošana – tas ir kontrakts, ko cilvēks ievēro attiecībā uz šo sistēmu, kamēr vien pati sistēma ievēro šo kontraktu attiecībā uz cilvēku. Atcerieties – jūs esat piedzimuši – lai būtu SUVERĒNI – tieši tāpat kā jūsu kaimiņš – vienalga, apzinās viņš to, vai nē.
 
Pievērsieties tikai tam, kas izturas pret jums ar cieņu. Visam pārējam vienkārši ļaujiet ieņemt savu vietu esības telpā, kurā izpētīt savu Tumsas Mācību atspoguļojumu sevī. Un tas ir viss. Lietojiet to, ko vēlaties, un pārējo atlaidiet.
 
Par naudu varētu teikt, tāpat kā par gaisu. Ieelpojot un izelpojot, jūs stājaties kontaktā ar Zemes sistēmu – brīvi saņemot, un dodot pretī kaut kādu daudzumu – dzīves uzturēšanai.
 
Ja Mīlestības abpusēja Dievišķa dāvāšana un saņemšana nodrošina Garīgumu Seksam, tad Garīgumu Naudai nodrošina fiziskas substances un atbalsta Dievišķa dāvāšana un saņemšana. Vai sapratāt?
 
Parādsaistības
 
Daudzi cilvēki, kuri ir nokļuvuši finansiālā atkarībā šinī pārejas laikā, to ir darījuši noteikta redzespunkta sasniegšanai. Kā brīvs cilvēks sajūtas cietumkamerā? Tas ir tā, it kā jūs būtu uzņēmušies reportiera lomu Visam Pastāvošajam, un strādājat, varētu teikt, „notikuma vietā”. Jūs, kā smalkas uztveres cilvēks, dzīvojiet to cilvēku tiešā tuvumā, kuriem šī uztvere vēl joprojām ir zudusi.
 
Nejaušību nemēdz būt. Un nav nevienas traģēdijas, kura beigu beigās nevērstos uz labu. Nav Dvēselei nevienas tādas „tumšās nakts”, ko jūs nevarētu apņemt paši ar Savas Būtības īpašo sudraboto pārklāju. Vienkārši TURPINIET SAVU KLĀTBŪTNI, un atcerieties, ka aiz visa un visiem stāv Liels Nodoms. Starp jums ir Karaļi un Karalienes, kuri uz kādu laiku, kaut kādu iemeslu dēļ, ir palikuši bez saviem tērpiem, un drebinās aukstumā, kad vienaldzīgie centurioni (kareivji Romas impērijā) spriež par to – kas paliks pāri no jūsu pašcieņas, kad būsiet nokļuvuši Mājās.
 
Ne vienmēr lietas ir tādas, kādas tās šķiet. Bieži vien tās ir daudz kas vairāk, nekā izskatās.
 
To – KAS ir „reāls” katrā konkrētā Visumā – nosaka UZTVERE, nevis pastāvēšana.
PASTĀV VISS, taču cilvēkiem ir nosliece redzēt tikai TO – KO tie VĒLAS REDZĒT. Un tas ir nevainojami, un arī tā ir Pilnība.
 
Trīsdimensiju Visumi – tie ir „pēc pasūtījuma radīti” mācību moduļi, kuri viegli un efektīvi jūs noved pie mūžīgi paplašinošas apzināšanās, atklājot jums Zināšanu par TO milzīgo Varenību, Kas Jūs ESAT.
 
Iesaistīšanās kredītsaistībās – tas jums ir veids, kā radīt sev „drošības šķietamību”, pieķeroties sveša mēteļa stērbelei, jo uzskatiet, ka šī mēteļa īpašniekam piemīt daudz vairāk „lietišķa ķēriena un apsviedības”, tādejādi atstājot savus dotumus, kuri nav mazāki, novārtā. Maksājot procentus citiem, jūs vienkārši nedaudz paildziniet savas atšķirtības ilūziju. Iespējams arī, ka brīvam cilvēkam – tas ir veids, lai uz kādu laiku varētu izjust brīvības trūkumu.
 
Kas patiesībā „ir likts uz kārts”
 
Nauda un labklājība visā jūsu pierakstītajā vēsturē – ir bijis visievērojamākais jūsu spēka un ietekmes atspoguļotājs. Tik daudz spēka ir piedēvēts šiem mazajiem papīra gabaliņiem vai arī maisiņiem ar monētām. Kā tas varēja gadīties, un kādēļ notiek vēl arvien? Varbūt tādēļ, lai jūs pasteidzinātu PAŠI SAVA SPĒKA pamošanos?
 
Jūs esat nonākuši šeit no vietas, kur varējāt paveikt un iegūt burtiski VISU, par ko tikai iedomājāties. Tādēļ – jūsu kvēlākā vēlēšanās bija – AIZIET no visa šī spēka – visā pilnībā IESPROSTOJOT sevi noteiktos dzīves aspektos, novietojot sevi veselā haotisku problēmu, vajadzību, konfliktu un rēbusu gūzmā. Kaut arī tas jūs var saniknot un aizkaitināt, kaut arī jūs varat kliegt aiz izmisuma, tomēr – lai tas jūs nepārsteidz, ka jūsu ierobežotā dzīve PATIESĪBĀ – DOD jums IESPĒJU – PAŠIEM TO NOTEIKT. Neskatoties uz to, ka Aizmirstības Aizkars vēl joprojām diezgan efektīvi paslēpj no jūsu apziņas, un sagroza šo sākotnējo motivāciju jūsu prātam – PATIESĪBĀ – jūs esat Kosmisku Milzeņu pūlis, kurš slepus gūst gandarījumu no neskaitāmiem trūkumiem, kurus jūs spējat pārvarēt.
 
Jūs – gluži kā bērni Disnejlendā, kuri tikuši kārotajā karuselī, vai arī aizrāvušies ar Dēmonu cīniņiem – negaidot izdzirdat mātes balsi: „Bērni, nāciet šurp. Laiks atgriezties mājās!” Taču no spēļu laukuma jūs gandrīz visi kā viens – lūdzaties: „Nuuu ... Mammu ... Vēl piecas minūtītes! Lūdzuuu !!!”
 
Šinī īpašnieciskajā peļņas un zaudējumu, izšķērdību un skopulības sfērā – parādi nodrošina pastāvīgus līdzekļus personīgai atsvešinātībai un citām grūtībām. Daži no jums ir nonākuši „turīgajos”, un lepojas ar savu stāvokli. Citi ir nonākuši „trūcīgajos”, un jums ir kauns no saviem kolēģiem. Katra no šīm kategorijām piedāvā jums savu īpašu Atšķirtības Delikatešu klāstu.
 
Lūk, te tās ir. Problēmas ar naudu, veselības un mīlestības problēmas. Ikviena no šīm jomām piešķir jums šīs „vēl piecas minūtes”, kuras jūs savā bērnišķīgajā aizrautībā sliecaties izprasīt. Jo dziļāk jūs ieslīgstat parādos, jo arvien vairāk sava Dzīvības Spēka jūs atstājat šeit, blīvajā Formu Pasaulē. Paceliet enkuru, draugi! Jūsu „vēl piecas minūtes” ir pagājušas! Saņemiet savu tērpu un galvasrotu – un AIZIET !!!
 
Izeja no ilūzijas
 
Labākais un pats efektīvākais veids, kā izrauties no šīs pasaules dzelkšņainā „zieda” skavām, ir saprast, ka viss, ko jūs redzat sev apkārt izvēršamies – jau IR PABEIGTS. Atkārtot to vēlreiz ??? Viss, kas notiek jūsu apkārtnē – jau ir pabeigts.
 
Jūs neesat šeit, lai pieņemtu kardinālus lēmumus un atrastu problēmām nevainojamus risinājumus. Visas šīs problēmas ir nokārtotas jau ļoti sen (lineārā laika izpratnē). Jūs ir atvedusi šurp, uz šo laiku un vietu – vispatiesākā vēlēšanās – SAPRAST (visdziļākajā līmenī) – KĀPĒC jūs bijāt izdarījuši tieši tādas izvēles, kādas izdarījāt. Jūsu vēlme ir – iziet to vēlreiz – tā, kā tas notika, un IZJUST no iekšienes savu procesu, lai izpētītu savus domformu paternus, un paspilgtinātu savas Apziņas jutīgumu attiecībā uz vidi un apstākļiem, kādos šīs izvēles tika izdarītas.
 
Kad jūs sajūtaties, iedzīts slazdā, un līdz kaklam jau krokodila rīklē – neceliet paniku un nenolaidiet rokas! Vienkārši – DZIĻI IEELPOJIET, un pasakiet pats sev: „Es mierīgi vēroju pats sevi, tagad ejot tam visam cauri”. Ļoti iespējams, ka šis apgalvojums neko nedos aprobežotam prātam, taču tas ir nenovērtējams Multiversuma pilsonim. Tas noskaņo un iedarbina jūsu Kluso Vērotāju, jūsu Pašizzinošo ES. Tas ir paziņojums Sev un Pasaulei par to, ka JŪS ESAT DAUDZ VAIRĀK, NEKĀ VARĒJĀT JEBKAD IEDOMĀTIES. Tā ir vēsts, kuru mēs esam nesuši jums jau kopš paša sākuma.
 
Vēl viena atslēga saistās ar apzināšanos, ka trīsdimensiju pasaulē nav nekāda „ideāla” veida – kā pareizi nodzīvot dzīvi. Kas vienam ir panākums – otram var būt izgāšanās. Tas viss ir fokusēšanās jautājums. Un pat ja visa pasaule jums apkārt nešaubīgi tic, ka eksistē pareizais ceļš, kā lietām ir jānotiek – pat nemēģiniet tērēt savu laiku, cenšoties pielāgoties šim „pareizajam” ceļam. Šie standarti un praktikas kalpo tikai kā „pieturēšanās siksnas”, lai noturētu jaunpienācējus Spēlē, un viņi varētu visā pilnībā izbaudīt ceļojumu.
 
Jūsu Visumam vairs nav nekādas vajadzības noskaņoties uz to, KO vēlas CITI no jums. Šis laiks, šī paradigma tagad ir beigusies. Drīzāk gan – jūsu radošo vibrāciju paterniem un manifestācijām ir jākoncentrējas uz to – KO vēlaties JŪS PAŠI, un šīs vibrācijas tad arī ies jums pa priekšu, lai īstenotu jūsu nodomu.
 
Vai esat dzirdējuši senu pareģojumu: „Tas, par ko tagad slepeni sačukstas, reiz tiks izkliegts visur” Draugi, ir pienācis laiks, kad daudzi no ierastajiem principiem vairs nestrādā. Vairs nestrādā apgalvojums „Pieņemiet to, ko redziet”. Tā vietā – tagad darbojas „Jūs saņemat to – ko VĒLATIES”.
 
Grūtu tam noticēt? Tā tas ir ... Mēs, protams, to saprotam. Visu dzīvi jums ir mācīts raudzīties uz pasauli un savām attiecībām – pieņemot to par normu. Šie laiki arī jau ir pagājuši. Nāk JAUNA DIENA, nāk JAUNS UZTVERES VEIDS.
 
Nav svarīgi – cik labi ir noformulēts jūsu jautājums, nav svarīgi – cik veikli ir jūsu spriedumi, nav svarīgi – cik izmanīgi jūs plānojat triecienu ... Jūsu uztveres Visums (sadarbībā ar jūsu personīgo Atbalsta Komandu) aiztraucas jūsu vārdiem un manipulācijām garām, un ATNES jums TIEŠI TO – KO JŪS VĒLATIES.
 
Ko jūs teiksiet, kad jūsu vēlmju objekts pieklauvēs jums pie durvīm? Atraidīsiet to? Vai varbūt sašutumā kliegsiet: „Tas nevar būt! Es to nemaz nevēlējos!!!”. Ja nu tā gadīsies – jums tomēr noderētu SAJUST un IZGARŠOT savu atteikumu, un skaidri pašam to izprast. Nav nekādas vajadzības bēgt prom, slēpties, un lūgties Debesīm, lai tās negāžas jums virsū.
 
Nav vairs kur sprukt. Un nav vairs ko darīt – kā tikai SAJUST un IZGARŠOT. Un nav vairs neviena ko vainot – TIKAI SEVI PAŠU – šī jēdziena visplašākajā izpratnē. ES ESMU, MĒS ESAM, JŪS ESAT ... tas viss ir viens un tas pats. Šinī nolūkā mēs esam piefiksējuši 10 noteikumus, kā izturēties pret dzīvi, kas saucas „Kā Saprast Lietas”. Tās aizsākas nevainojamā pilnībā tieši šeit un tagad, un atgriežas pie jums atpakaļ. Iespējams, ka tie, kuri ir mācīti ticēt iedzimtajam grēkam, vienkārši pārskatīs savus uzskatus, un sāks visu no gala. Tādēļ, ka arī šis konkrētais ķeramais tīkls ir jau beidzis pastāvēt, jo tas ir atmests tieši no tiem, kuri paši to bija savijuši.
 
VIENOTĪBAS EKONOMIKAS PAMATĀ IR VIENA NENOVĒRTĒJAMA PRECE: UZMANĪBAS FOKUSS
 
Mēs jau esam devuši jums mājienus arī agrāk, bet jūtam, ka jūs nekad tā pa īstam mūs neesat sadzirdējuši. Tā nu mēs ejam pie jums ar to – vēl vienreiz. Jūsu UZMANĪBA – tas ir pats VĒRTĪGĀKAIS ieguldījums, ko jūs varat kādam PIEDĀVĀT. Tā ir dižākā no dāvanām, kuru jūs varat sniegt. Un tā nodrošina pašu lielāko ATDEVI – daudz lielāku, nekā jebkurš naudas tirgus jebkad jums spētu nodrošināt. Tas tā ir visos gadījumos, neatkarīgi no tā, kas atrodas jūsu uzmanības centrā – karaliskās ģimenes loceklis, zīdainis ratiņos, vai klaidonis uz ielas.
 
Tie, kuri patiešām iemācīsies virzīt apzināti savu uzmanību – galu galā neizjutīs nekādu trūkumu.
 
Spēja – pa īstam UZKLAUSĪT un SADAZIRDĒT šodien ir tik reta prece, ka cilvēki reizēm būs gatavi samaksāt gandrīz jebko tam, kurš to prot. Tam, kurš ne uz ko citu nav noskaņots, kā tikai vienkārši BŪT, un mierīgi ĻAUT pasaulei, tādai, kāda tā IR – spēlēt savu spēli. Prast pievērst uzmanību, un tiekties lietas saskatīt tādas – kādas tās IR, neko nepieliekot un neatņemot, izgaršojot tīru, dabisku dzīves garšu, nevis saldinātu aizstājēju – tā ir virsotne. Tā ir augstākā Meistarība.
 
Ja jūs TAM VISAM atbilstat, tad nav nekā un neviena, kas jums varētu ko nodarīt vai kaitēt. Ja jums pietiek apņēmības, lai īstenotu tikai DAĻU no tā – tad PĀRĒJAIS vienalga atnāks pie jums, lai dotu jums triecienu, un atgādinātu par to, ko esat aizmirsuši. Tā tomēr ir TIKAI SPĒLE, ko jūs spēlējat. Un kaut arī uz skatuves spēlējat jūs paši – patiesībā – JŪS ESAT ARĪ SKATĪTĀJI.
 
Patiesa labklājība un uzplaukums sākas – ne jau no tā, cik cilvēkam kabatā. Drīzāk gan īstenībā tā balstās – vienīgi uz to – cik maz cilvēkam nepieciešams, lai viņš BŪTU LAIMĪGS.
 
Dzīvošana ar KONCENTRĒTU UZMANĪBU – pati par sevi ir īsts dārgums. Tā nemaksā neko, bet atnes tik daudz! Līdz šim NOVĒRŠŠANĀS apēd lielāko daļu jūsu laika un līdzekļu. Medikamenti jūs ārstēs, produkti dos baudījumu, īpašums radīs komforta sajūtu, bet draugi jūs pārliecinās par to, ka jūs neesat vieni. Tie, kuri ieklausīsies šajos vārdos, un piemēros tos savā praksē, pārcelsies no Tumsas – Gaismā, no verdzības – Brīvībā, NEKAVĒJOTIES, un ar lielu prieku.
 
Tie, kam vajadzīgi kādi paskaidrojumi, var tos atrast čenelingā „Kā Saprast Lietas”(vēl nav iztulkots). Tas dos jums orientierus kādam laikam. Pēc tam jūsu aizdomīgais prāts vienkārši PADOSIES, un pievienosies visiem pārējiem.
 
Tos, kuri mīl noteiktas darbības, mēs gribam pievērst „TRIM BAUŠĻIEM” (ESIET BRĪVI – dariet to, ko VĒLATIES darīt, ESIET KLĀTBŪTNĒ – atrodieties ŠEIT un TAGAD, un SEKOJIET SAVĀM SAJŪTĀM – ļaujiet savam ķermenim būt par jūsu barometru. ).
 
Tie palīdzēs jums efektīvi iziet transformāciju procesu savā trīsdimensionālajā cilvēciskajā formā. IZPROTIET tos, LIETOJIET tos, un jūs patiešām nebūsiet kļūdījušies. Bet, protams, arī tad, ja jūs tos neizlasīsiet – vienalga, jūs nebūsiet kļūdījušies, tomēr jums nebūs jausmas par to, ka tādejādi jūs, iespējams, vairāk ciešat. Ciešanas jau arī ir jūsu pašu izvēle, vai ne?
 
Draugi, mēs esam ŠEIT. Mēs VIENMĒR būsim ŠEIT, neraugoties uz pierādījumiem par pretējo. Tieši tāpat kā JŪS. Gods un slava jums par to, ka esat nonākuši tik tālu. Bija reizes, kad mēs domājām, ka esam jūs pazaudējuši.
 
Vēl nedaudz, un šis ceļš būs galā, atklājot daudz Augstāku Ceļu, kurš novedīs jūs pie uzvaras. Jūs to zināsiet, kad būsiet to sasnieguši. Bet pagaidām izbaudiet neziņu. Jūs ilgi un neatlaidīgi bijāt pūlējušies, lai nokļūtu Aizmirstībā, bet Aizmirstība tagad ir ļoti trausla šinī straujajā celšanās kāpumā.
 
Aiziet, draugi!
Celieties augstāk.
Celiet kopā ar mums savas Mājas,
un ESIET BRĪVI !!!

pirmdiena, 2012. gada 30. janvāris

Vīzijas par 5D- video

http://www.youtube.com/user/moongoddess1961


4min

DIZEDAM 02.02.


DZIEDAM TAUTAS DZIESMAS UN DAINAS

02.02.2012.

AICINĀM VISUS DZIEDĀT GRIBĒTĀJUS

DZIEDĀT TAUTAS DZIESMAS-
SAVAM UN CITU PRIEKAM

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ TIRGOŅU 29
 PLKST.18:00.

LĪDZI ŅEMIET TAUTASDZIESMAS
(pierakstītas kladēs, grāmatās un galvās),
bet pats galvenais- labu garastāvokli un radīšanas prieku

Jo īpaši gaidām tos, kuri grib kopā ar mums dziedāt pirmo reizi


Montekjū 29.janvāris/2012


Montekjū vēstījums 29.janvārī/2012
 
__________________________________________________
 
 
Mēs progresējam, mana mīļā, kaut arī šie jaunumi no jums tiek slēpti. Tieši tāpēc televīzijas raidījumiem tiek uzliktas aizvien lielākas pārbaudes un kontroles. Jaunā pārraides sistēma būs daudz spēcīgāka par to TV, kas jums ir tagad. Vienīgais veids, kā tikt galā ar esošo, ir skatīties to, kam varat uzticēties. Pasakiet sev, ka nepieņemsiet zemiskas ziņas. Tiklīdz jūs kaut ko ieraugāt un apzināt, tā tās vairs neiedarbojas. Televīzija darbojas kā jūsu cietumsargs, kas novietots jūsu mājokļa goda vietā. Televizors vienmēr ir kaut kur fonā, paildzinot jūsu atmošanos un visu laiku jūs kontrolē. TV uzraudzība sniedzas daudz dziļāk, nekā varat pat iedomāties. Tas viss tiek darīts tikai tādēļ, lai kavētu cilvēkus uzzināt par jums nodarīto, un vienīgais, ko jūs patlaban varat darīt, ir atteikties tam pakļauties. Pienācis laiks atgūt savu spēku. Šajā pat brīdī atsakieties būt vergi.
 
Atmoda notiek visā jūsu pasaulē. Izplatās satraukums. Mostas pat tādas zemes kā Īrija, kas atradušās zem totālas kontroles no šūpuļa līdz kapam. Kabala zina, ka ceļš beidzies. Tie nevar izdzīvot ilgāk par 2012.gadu. Izmēģināts ir viss, ko vien viņu zinātnieki un atbalstītāji no citām planētām tiem piedāvājuši, bet viss izrādījies nederīgs. Viņi ir bloķēti. Viņu laiks beidzies. Jūsu planēta tiks atjaunota. Viss tumšais un destruktīvais uz visiem laikiem tiks aizvākts.
 
Banku krāpniecība, kas cilvēkiem nesusi tik daudz baiļu un grūtību, tiks atklāta un tiks atklātas blēdības. Pasaules zelts tiks atdots cilvēkiem; visu lietu kārtībā tam vairs nebūs tādas nozīmes. Cilvēcei ir ļauts pašai novērsties no visa sliktā. Jūs mudināja tiekties tikai pēc materiālajām lietām. Jūsu prāti bija aizņemti tikai ar materiālo, lai atturētu no aizdomāšanās par patieso iemeslu, kādēļ pirmkārt jau atrodaties te- Zemes plānā.
 
Es lūdzu visiem izlasīt Deivida Aika (David Icke) jauno grāmatu „Atcerieties, kas jūs esat” ("Remember Who You Are"). Tā patiesi ir iedvesmojoša, un arī īstajā laikā. Mēs esam apguvuši šajās lietās prasmes. Pagājušajā gadā runājām par to, ka jāraksta tāda grāmata. Neviens cits labāk par Deividu Aiku nespēj izstāstīt šīs lietas. Viņa atdeve un nodošanās patiesībai ir bezgalīga. Viņš dzīvo tāpēc, lai palīdzētu cilvēcei mosties un ieiet gaismā. Jūs atbrīvos patiesība.
 
Nenotiks jūsu pasaules pilnīga pārņemšana. Kabala ir skaitliskā mazākumā: 1% pret 99%. Daudzi no tiem tiks deaktivizēti, lai nekad vairs nevarētu atgriezties. Tie lietojuši naudu un ieročus, lai tikai nonāktu tur, kur ir pašreiz. Nekas nav palicis neskarts viņu tieksmē pakļaut jūsu planētu. Vienīgais, kam tie nespēja piekļūt ir Cilvēka spēja mīlēt un savienoties ar Garu. Viņi to nesaprot; tas viņiem ir svešs. Tie tik ļoti centušies jūs iznīcināt, un tagad, pašās beigās, tiek sakauti paši.
 
Lūdzu, centieties redzēt lietas patiesajā gaismā, nevis ieklausieties tajā, ko jums saka. Runājiet savā starpā. Esiet godīgi un atvērti. Palīdziet viens otram doties tālāk uz priekšu gaismā. Neļaujiet sevi novērst no ceļa, lai kādi arī paņēmieni netiktu pielietoti. Šobrīd jābūt stipriem, jāatsakās piedalīties tālākā jūsu pasaules destrukcijā. Tikai tad apstāsies nogalināšana un tiks atjaunots miers. Tikai tad, kad izpētīsiet senos laikus, tad visā pilnībā sapratīsiet to, ko šis 1% nodarījis jūsu pasaulei.
 
Saprotu, mana mīļā, ka biji šokēta, kad nokļuvi līdz patiesībai; zini arī to, ka esi skārusi un atvērusi tikai virsējo nelietīgo darbu kārtiņu. Nevienam nav viegli uzzināt par īru holokaustu; uzzināt faktu, kas jums tika jums pasniegts kā „Kartupeļu bads” (1846.-1851. gadā no kartupeļu miltrasas Īrijā badā nomira vairāk par miljonu iedzīvotāju un 1,6 milj. emigrēja uz citām valstīm, pārsvarā ASV- tulk. piezīme)- tas ir tikai viens melu piemērs. Krietnie īri netika iznīcināti. Tie spēja piecelties, un, tikko atkopušies, saņēma nākamo triecienu- atgriezās „Banksters”, lai turpinātu viņu zemes tālāku iznīcināšanu. Bet tie var censties kā grib, panākumu nebūs, jo nekad netiks iznīcināts īru Gars.
 
Es sevi mēdzu saukt par „Goda īru”. Mana garīgā saite ar šo zemi bija milzīga. Mani ļoti iespaidoja īru gars. Lielāko savas dzīves daļu esmu pavadījis tukši skanošu cilvēku sabiedrībā, kuri visi gribēja, lai tos sadzird. Ikviens grib sev ko lielāku un labāku, iegūt vairāk par citiem; koncentrējoties tikai uz materiālajām lietām, nevis garīgajām.
 
Lielākā dāvana, ko varat pasniegt saviem bērniem, ir jūsu mīlestība un jūsu laiks. Nevis materiālās lietas. Jaunajos trūkst cieņas. Tas maināms tikai, rādot citādāku piemēru. Šī Pāreja noderēs visiem. Laiks skrien ļoti ātri, jums vairs nav ilgi jāgaida. Kabala šobrīd maldina. Mēs virzām notikumus uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Šajā jautājumā mēs esam jūsu pusē. Jūs neesat vieni. Tas ir kopdarbs. Mēs jūtam jūsu satraukumu.
 
Nekļūstiet pašapmierināti, mēs viens otram šobrīd esam vajadzīgi kā nekad agrāk. Lai par jūsu mantru kļūst „All you need is Love” (Viss jums vajadzīgais ir Mīlestība). Tad par mieru un harmoniju priecāsies visi.
 
Mēs drīz parunāsimies. Tev pieder mūžīgi mana mīlestība. Tevi apbrīnojošais, Montī.
tulkoja Māra Brante


 

Noslēptā seno latviešu vēsture 
Daži fragmenti no Brastiņu Ernesta hronikām, tiem, kas nav to atraduši Viedajā Rakstos:
Apkarošana, kas šai laikā iesākās, tūkstoš gadu ilgi noris pa lielākai daļai divējādi, proti, ar varu un ar nevalodu. Zobins un niecināšana vienlīdz asiem asmeņiem kapāja to labāko, ko baltu tautas bija kā dārgumu glabājušas. Vara un nevaloda visdažādākos veidos izlietotas mūsu senreliģijas nobeigšanai. Raksturīgi, ka līdz tam laikam, kamēr uzbrucēji vēl nav galīgi ieņēmuši savas cīņas vietas, par baltiem tiek runātas tikai labas valodas. Sveštautieši savos aprakstos liecina, ka balti jeb aisti ir cilvēcīga miermīlīga, strādīga un dievbijīga tauta. Jau gotu mūks Jordāns savā 551. g. izdotā hronikā min aistu miermīlību: "pavisam miermīlīga ļaužu cilts" (pacatum hominum genus omnino); un Tacits - viņu pacietību, strādīgumu. Apkarošanas sākuma laikā Brēmenes Ādams tur zāmzemiešus jeb prūšus (Sembi vēl Pruzzi) par stingriem pagāniem, bet ļoti labsirdīgiem cilvēkiem (homines humanissimi), kuriem esot loti daudz krietnu un slavējamu īpašību un ierašu; viņi žēlsirdīgi palīdzot nelaimīgiem, parādot līdzjūtību trūkuma cietējiem, esot viesmīlīgi pret svešiniekiem, tikai viena vaina viņiem piemītot, proti, viņi negribot pieņemt kristīgo ticību un nekad neatļaujot svešiniekam tuvoties savām svētbirzēm un avotiem. Simts gadus vēlāk to pašu zina liecināt Helmolds (ap 1150. g.): "Vēl daudz slavējama varētu teikt par šās tautas tikumiem, ja vien tiem būtu kristīga ticība" (Muita poterant dici de hoc populo laudabilia in moribus, si haberunt solam fidem Christi). Bet jau tad, kad vācu krustneši siro pa prūšu zemi, hronists Dusburgs par viņiem saka: "Šīs ļaunās tautas vidū . . ." utt. Kristiešu smago zobenu vēzienus turpmāk pavada naida uzkurta mēlnesība, aprunāšana un nevaloda. Piepeši tikumiski krietnie aisti top ļauni, neganti, nekrietni un bezdievīgi. Kristīgā Eiropā izplatītas, šīs nevalodas saceļ dabīgu sašutumu un svētu dziņu šo briesmīgo tautu iznīdēt no zemes virsas. Visai raksturīgi, ka pilnīgi noklusētas cēlās baltiešu dievības Dievs, Zemes Māte un Laima, bet senraksti melš tikai par elkiem un dievekļiem. Dievmāti pie aistiem min jau Tacits 1. gadsimtenī, kad kristieši vēl mitinājās Romas katakombās, bet to nepiemin vairs nekad katoļu muki, kas paši vēlāk šo dievmātes kultu uzņem savā baznīcā. Vienīgi Mātes zemes jeb Māras zemes nosaukumu izkaulē no pāvesta mūsu sendzimtenei, kad pasludināts krusta karš pret viņas iedzīvotājiem, jo tā šo zemi saukuši tie, kas viņā dzīvojuši.
 
Tā paiet divi gadsimti, bet kristīgai ticībai vēl joprojām nav ne mazāko panākumu āriskā Dieva un Māras zemē. Balti ir kurli pret mūkiem un bargi pret karavīriem. Bet tie nekādi nespēja karot pret tām baumām, ko par viņu dievestību šai gadsimtā izplatīja mūki. Jau Kanaparija pacelto nevalodu par prūšu elkiem, kā dzirdējām, turpināja Viperts. Tas bija kristiešiem patīkams domāšanas virziens, jo ar to it kā tika attaisnotas miermīlīgām baltu tautām nodarītās pārestības.

Vienpadsmitā gadsimta beigas visa katoliskā Eiropa kvēlo cīņas dedzībā un karojošā Kristus baznīca ir apbruņojusies līdz zobiem. Šai noskaņojumā vienpadsmitais gadsimts dod vietu divpadsmitajam, kristīgam gadsimtam


/Avots: Brastiņu Ernests „ Mūsu Dievestības tūkstošgadīgā apkarošana” R.: Labietis, 1936 /
Veselu gadsimtu katoļu baznīca un viņas bruņinieki bija -jau rūdījušies cīņās pret pagāniem Austrumu zemēs. Pašlaik tika rīkots uz turieni jau ceturtais krusta karš (1202-1204). Katoļu baznīca stāv savas pasaulīgās varas kalngalos, un tā attīsta varenus savas varas orgānus. Viņa dibina jaunus mūku ordeņus - dominikāņus un franciskāņus. Palestīnā tiek nodibināti īpaši garīgi bruņinieku ordeņi cīņai pret neticīgiem, to starpā arī Vācu ordenis (ap 1190. g,). Pāvests Innocentijs iestāda arī inkvizīciju jeb mocīšanas iestādi ķeceru vajāšanai. Visi šie spēcīgie iestādījumi šinī gadsimtā apvienojās kopīgam darbam pret mūsu dievestību.

Gluži citādi izturas pret karojošo Kristus baznīcu kurši un zemgaļi. Tie atdod savus novadus kristīgai baznīcai tikai pēc asiņainām kaujām. Aizgrābjošas ir zemgaļu vairāk kā simts gadus ilgās cīņas ar bīskapiem un ordeni par savu reliģisko un politisko brīvību. Mūsu vēsturnieks Biļkins, kas sīki izsekojis šai cīņu gaitai, saka: "Tā bija liela cīņa. Indriķis un Rīmju hronikas autors saka, ka ordeņa un bīskapu kareivji darījuši brīnumus, bet mums jāsaka, ka zemgalieši darīja brīnumus, jo viņiem bija jācīnās pret karaspēku, kāds nebija Vakareiropas ķeizariem un ķēniņiem. Ienaidnieku kareivji, no mantas, ģimenes un tēvijas atsacījušies, dzīvoja tikai karam un vienīgi karam. Viņi bija dziļi krusta karu idejas apdvesti, idejas, kas bija dziļāka un plašāka par franču lielās revolūcijas idejām un kas cīnītāju barus raidīja uz Sīriju, Palestīnu, Ēģipti, Tunisu, Portugāli, Ungāriju, Prūsiju, Lībiju, Letgali, Igauniju, Kursu un Zemgali. Zemgaliešu ienaidniekus vadīja mestri un bīskapi, kas bija rūdījušies tā laika lielajā cīņā, kas noritēja starp pāvestu un laicīgiem valdniekiem. Un zaudēja zemgalieši cīņu vienīgi cīņas ilguma dēļ. Viņi varēja ienaidnieku sakaut, varēja atsist viņa uzbrukumus, bet cīņa ar to neizbeidzās. Atkal un atkal vēlās uz Zemgali jauni ienaidnieku karapulki, katra nokautā ienaidnieka vietā stājās citi, bet zemgaliešiem nebija šādas neizsīkstošas cilvēku rezerves. Cīņas ilgums, kā jau sacīju, viņus nomāca. Jebšu zemgalieši zaudēja, tad tomēr viņu cīņa bija ideālas varonības pilna. Tā bija varonība, kuras priekšā nobāl atēniešu varonība cīņā pret persiešiem."
[V. Biļkins. Zemgaliešu cīņas ar bīskapiem un ordeni, 71. lpp.]

Vēl 1299. gadā zemgaļi nebija gluži padevušies un tiem bija savi kungi, kas nosūtīja sūtņus uz Rīgu sūdzēties bīskapam par ordeņa bruņinieku nelietībām. Kad bīskaps atbildējis, ka viņam nav iespējams ordeņa brāļus savaldīt, sūtņi tiek sūtīti uz pašu Romu. Lieta grozījās ap neģēlīgu zemgaļu labiešu apkaušanu kādās dzīrēs, kur tie bijuši ielūgti. Par zemgaļu nekrietno apkaušanu pāvests Klements V savā 1310. g. izlaistā bullā pārmet ordenim, ka tas izdeldējis arī kristītos zemgaļus, apkāvis viesībās labiešus un aizdzinis 100 000 cilvēku pie pagāniem leišiem.

13. gadsimtam izejot, baltu tautu ziemeļu ciltis - latvji, sēļi, kurši un zemgaļi – bija atbruņotas un cīņu ar ieročiem vairs nevarēja uzsākt. Kurši un zemgaļi tad pievienojās tai cīņai, kuru ierādīja gadsimta sākumā vidzemnieki: tā bija pasīvā pretošanās. Katoļu baznīca mācīja, bet latvieši neklausījās. Priesteri aicināja atmest seno dievestību, bet zemnieki stūrgalvīgi turējās pie sava. Dienvidu frontē pret kristīgo ticību ne mazāk varonīgi kā zemgaļi cīnās ciltsbrāļi prūši. Gadsimta sākumā tur tikpat miermīlīgi kā Daugavmalā Meinhards kristīgo ticību sludina mūks Krišjānis. Šo nopelnu dēļ 1215. g. pāvests viņu ieceļ par Prūsijas bīskapu. Tā kā Krišjānis atgriešanas darbu darīja tikai pierunādams un uzmanīgi izvairījās no visa, kas varētu aizskart prūšu politiskās un tiesiskās lietas, tad viņš arī pasargājās no neatgriezto prūšu uzbrukumiem. Bet 1217. g. prūši iebrūk savu senseno ienaidnieku poļu novados - Kulmā, Mazovijā un Kujāvijā, sakauj šo zemju karapulkus, nodedzina pilis un izposta zemi. Apdraudēto zemju bīskapiem tika no pāvesta dotas tiesības krusta karam uz Austrumzemēm savervētos krustnešus, algojot ar grēkatlaižām, vērst pret prūšu pagāniem. Sākās reliģisks karš, kurā, protams, daudz cieta no prūšiem arī viņu dievestībai neuzticīgie tautieši.
"Te jātvingiem bija beidzamais gals," saka kāda tā laika poļu hronika. Tiešām, pēc visiem asiņainiem kariem, kas bija jāiztur varonīgajiem jātvingiem, "varenā, stūrgalvīgā un karā norūdītā tauta", kā to dēvē Dusburgs, bija izdeldēta. Pēdējos iedzīvotājus mestrs Konrāds pārceļ uz Zāmiju, proti, virsaiti Kantegerdi ar 1600 sudāviešiem un Jedetusu ar 1500 ļaudīm. Tukšajā jātvingu zemē ieplūda poļu kolonisti, un šī tauta bija mirusi varoņu nāvē.

Tā 13. gs. asinīs noslīkst baltu tautu valstis zemes nomalēs. Novārdzinātās latviešu un prūšu ciltis iet savas turpmākās gaitas kā nebrīvas verdzenes. Viņu dievestība bija padzīta no savas goda vietas, bet nebija nekādā ziņā izdeldēta. Vēl ilgi tā bez ieročiem turas pretim bruņotiem kaklakungiem.

Pagānus vairs nekristīja, bet pagānu ticību centās izdeldēt ar to, ka bez žēlastības apkāva vai aizveda verdzībā sagūstītos leišus. Tā, piem., 1329. g. ordeņa lielmestrs uzaicina uz "jautru pastaigāšanos" pa Žemaitiju čehu karali ar 18000 karavīriem. Tie ieņem Medvagolas pjli un sagūsta 3000 cilvēku. Šos ļaudis mestrs kā pagānus gribējis visus nokaut Dievam par godu, bet viņu no tā atrunājis čehu karalis, lūgdams tos visus nokristīt.>>
Kāds "latviešu brīvības cīnītājs "politikas db izlasīja un ierakstīja:
"...Un nekritiskai reliģijai ir vēl viena nepatīkam īpašība-tā likvidē baznīcu, kuru es vērtēju kā ļoti derīgu sociālo institūciju.
krustnešu ienākšana būtiski uzlaboja latviešu senču dzīvi un samazināja slepkavību skaitu neticamos daudzumos. Pirms tam ciltis viena otru slepkavoja, viņi ieviesa kārtību.
Viņi bija mežoņi. Tāpat kā visi. Pat rakstīt neprata, tikai slepkavot. Starp citu- skola mēģina iestāstīt ko citu.
Nu es, protams, neesmu tīrasinīgs latvietis, tādi vispār nav. Bet esmu latvietis pēc kultūras. Mana kultūra- tā nav mežoņu kultūra, tā ir kultūra, ko ieveda krustneši. Es neesmu ar mieru, ka mani uzskata par pirmslatvieti, esmu latvietis, latviešu tautību izveidoja krustneši."
Pēc tā es sapratu- kādēļ mums nav brīva Latvija un vēl ilgi nebūs- vairums no mums neprot ne mīlēt savu dzimto senču zemi, ne cienīt savas saknes- Baltos Tēvus- Zemes vissenāko zināšanu glabātājus, ja kāds vēl palicis dzīvs līdz šodienai pēc kristiešu vandālisma Eiropā. Kristietisma egregoram neinteresē kādas tur latvju tautas brīvība no kaklakungiem- interesētu latvju egregoram, bet tas pamests un aprunāts ar ļaunu pat savu pēcnācēju skolas grāmatās. Ceļš ir vaļā, bet pa to ies reti kurš...
 
http://www.draugiem.lv/group/16115802/no-ego-uz-patieso-es./?f_tid=3802428

.. no kādas sarunas .. ar Dievu ..


"..ja kaut kam ir nozīme, tad visam ir nozīme! Tā kā tu esi svarīgs, viss, ko tu dari, ir svarīgs. Katru reizi, kad tu piedod, Visums mainās;katru reizi, kad tu pasniedzies un pieskaries kādai sirdij vai dzīvei, pasaule mainās; līdz ar katru krietnu rīcību vai pakalpojumu, redzamu vai neredzamu, mani nolūki piepildās un nekas vairs nepaliek pa vecam.."

Fragments no Viljama P. Janga grāmatas "Būda"

Ammas 259. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Ieej savā Sirds Avotā jebkurā no tev piemērotākajiem veidiem.
Palūdz saviem eņģeļiem un pavadoņiem, lai tie sūta enerģiju uz tavu sirds centru, un ie-OM-o Sirds Hologrammā.
Turpini OM-ot un zini, ka, sūtot tev enerģiju, viņi noskaņojas uz kopīgu toni ar tevi.
Sajūti, saskati un izjūti viņu mīlestības vibrācijas, kas tevi apņem un spēcina tevi.
Tu vienmēr esi mīlestības apskauts.
Palūdz tam pavadonim, kurš palīdz tev tava enerģētiskā lauka pilnveidošanā, pakutināt tavu amigdalu priekšējo daļu. OM-o, kamēr viņš to dara.
Palūdz, lai amigdalas tiktu pilnībā aktivizētas ar pieres priekšējo daļu.
Iespējams, tu sajutīsi piepildījumu galvā.
Turpini OM-ot.


Līdz nākamai nodarbībai ...
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com
www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins 

Ammas 258.stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Ieej savā Sirds Avotā, izmantojot elpošanas tehniku.
Atgādināšu, kā tas darāms: ieelpojot, tu ieej sava Sirds Avota vienā daļā, izelpojot – citā, utt.
30 sekundes ie-OM-o Sirds Hologrammā.
Paplašini gaismas stabu tā, lai tas aptver visu tavu ķermeni.
Palūdz Dvēselei palīdzību izplest tavas čakras tā, lai tās savstarpēji savienojas.
OM
Pakutini amigdalas ar indigo gaismas spalviņu.
OM
Dari to tik ilgi, cik izjūtu pēc tā vajadzību.
Līdz nākamai nodarbībai ...


Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins