trešdiena, 2013. gada 31. jūlijs

Akaši Hronikas par 2013.gada augustu

 
http://www.akashictransformations.net/
http://akashy.ru/?p=167
http://akashy.ru/akf//viewtopic.php?t=7
No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa

Kādu enerģiju sevī nes 2013.gada augusts un kādi pārbaudījumi ir sagaidāmi?

Šis mēnesis atnesīs jums miera un iekšējā tukšuma sajūtu. Šis tukšums neradīsies vienkārši tāpat. To nevarēs raksturot kā kaut kā trūkumu/neesamību. Tieši pretēji – tas izraisīs dziļu enerģijas un spēka sajūtu. Šim mēnesim ir raksturīga dziļi garīga noskaņa. Zināmā mērā šo sajūtu radīs garīgā izaugsme, kura aktīvi notiek jau kopš 2012.gada. Jaunās sajūtas ir saistītas ar darbu personīgās attīstības labā, ko daudzi no jums veic, tiecoties kļūt mīlošāki, cēlsirdīgāki un apgaismotāki. Tā ir atbildes reakcija. Tas, ko mēs visi kopā esam atklājuši, kā vienota cilvēces ģimene.

Vēl arī šī enerģija mums palīdzēs tālākajā attīstībā. Tā sagatavos mūs gaidāmajiem pārbaudījumiem. Tuvākajos gados cilvēce sastapsies ar vairākiem lieliem vēstures notikumiem, kas liks mums aizdomāties par apkārtējo pasauli, par vardarbību un globalizāciju. Sastopoties ar šādiem pārbaudījumiem, mums – kā vienotai cilvēces ģimenei, būs nepieciešams dziļš garīgs pamats, ko radījusi mīlestības enerģija. No dienas dienā jums nāksies pārdzīvot dziļas līdzcietības un līdzdalības sajūtas. Daudzi no jums jau ilgstoši darbojas šajā virzienā, paaugstinot savu personības attīstības līmeni. Šis mēnesis, 2013.gada augusts, būs sava veida pārtraukums pirms jauna darba posma.
Šajā mēnesī ikvienam no jums jūsu pašu dzīves ceļā būs svarīgi apgūt garīgās saiknes enerģiju. Šis ir īstais laiks pārdomāt savu dzīvi. Ir pienācis laiks gūt mācību, kas iedvesmos jūs meklēt labvēlīgākas iespējas, atmodināt daudz dziļākas emocijas, kā arī uzticēties savam tuvākajam, atverot tam savu sirdi. Šajā mēnesī jebkura garīga doma, kas balstīta mīlestībā, kļūs jums daudz saprotamāka. Visaptveroša piedošana, pacietība, gudrība, līdzcietība un citas tamlīdzīgas sajūtas izskanēs vienotā akordā, lai jūs atbalstītu un palīdzētu jums kļūt labākiem un stiprākiem.

Šis mēnesis var kļūt arī par lielās dziedināšanas un izaugsmes periodu daudziem no jums personības līmenī. Tāpat arī šis laiks jums var kļūt par pārbaudījumu periodu: ja jūs slēpjat daļu savas būtības paši no sevis (ja jūs nomoka kaut kādas vainas apziņas, bet jūs vēl neesiet gatavi dziedināšanai, vai arī nevēlaties dziļi iegremdēties savā būtībā), tad šajā mēnesī jūs izrādīsieties esam dziļā iekšējā konfliktā. Nolaidīsies neiedomājama svētība. Notiks tā, it kā Radītājs nolaistos un svētītu jūs, un jūsu priekšā būs izvēle: padoties Radītāja žēlastībai un saņemt viņa svētību vai arī noliegt viņu, pacensties slēpt savus pārdzīvojumus un, attiecīgi, kļūt bezspēcīgiem līdz pat mēneša beigām.

Šajā mēnesī jebkuru pārbaudījumu ir vērts uztvert kā dāvanu. Uztveriet jebkuru problēmu kā svētību. Gūstiet mācību no tām. Jebkurā situācijā meklējiet/saskatiet pār jums nolaidušos Dievišķu svētību. Ir pats īstākais laiks apzināties, ka visam dzīvē ir īpaša nozīme. Jebkurš, pat šķietami nenozīmīgs notikums jūsu dzīvē notiek kaut kāda iemesla dēļ, lai padarītu jūs laimīgākus. Notikumi jūsu dzīvē palīdz jums pilnveidoties. Tāda attieksme pret dzīvi vienmēr būs īstā, bet 2013.gada augustā tā kļūs par galveno pamatprincipu.
 
Vai ir kādas noteiktas darbības, kas mums palīdzētu vislabākajā veidā izmantot enerģiju šajā mēnesī?
Jā. Garīga un reliģioza darbība jums labi noderēs šajā mēnesī. Nav nozīmes, kādas būs jūsu darbības un ar kādu reliģiju tas būs saistīts. Ir svarīgi, lai jūs izvēlētos darbības virzienu, kas liek jums izjust mīlestību, sapratni un līdzjūtību pret ap jums esošajiem cilvēkiem. Izvēlieties tāda veida nodarbes, kas jūsos pastiprina mīlestības un labestības jūtas. Nav vērts ieslīgt filozofiskā prātošanā vai dziļi gremdēties pārdomās. Necentieties atstāt iespaidu vai izrādīties publikai. Izvairieties no rīcības, kuras mērķis ir kādam izdabāt vai iepatikties.

Tieši pretēji, tiecieties pēc klusa/mierīga dzīvesveida, attīstot savu iekšējo pasauli. Nodarbojieties ar meditāciju, lūgšanu lasīšanu, novērtējiet siltu jūtu un visaptverošas piedošanas izpausmju brīžus attiecībā uz saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Ir labi, ja būsiet atsaucīgi un pretimnākoši attiecībā uz citiem cilvēkiem. Tomēr jūsu rīcībai ir jānāk no patiesi mīlošas sirds, nevis jābūt pareizas uzvedības diktētai atbilstoši reliģiskajai pārliecībai. Ja šajā mēnesī jūs izvēlēsieties šādu ceļu, tad tas kļūs par stingru pamatu, lai iegūtu daudz spēcīgāku visaptverošu enerģiju. Tādējādi garīgā un reliģiozā darbība kļūs jums par lielu atbalstu.

Ir vēl viens padoms, kas palīdzēs jums šajā mēnesī: savlaicīgi apdomājiet vārdus, ko gatavojieties teikt, lai glābtu stāvokli vai arī dziedinātu kāda sirds brūces. Pirmkārt, jums ir jāapzinās, ka pašiem par sevi jums nav jāuzņemas nekāda atbildība par kāda dziedināšanu. Neuzņematies atbildību, pieņemot, ka jums ir jādziedina kāds cits. Tā vietā iztēlojieties sevi tā, it kā jūs katras dienas sākumā savāktu pilnu maisu ar dāvanām, kā Ziemsvētku vecītis, kurš piepilda savu maisu ar dāvanām bērniem. Centieties katru dienu iesākt ar to, ka iekārtojušies labi ērti, jūs iztēlojaties, kā piepildāt šo maisu ar enerģijas un domu dāvanām. Šajā maisā ar dāvanām jūs liekat sakāmo, ko plānojat izmantot visas dienas laikā tā, lai jebkuros apstākļos nestu svētību un mīlestību.

Daži no šiem izteicieniem var būt vispārīga rakstura, tādi, kurus var izmantot jebkurā situācijā, piemēram, uzmundrinoši vārdi: „Esmu pārliecināts, ka viss, kas notiek – notiek uz labu”. Tāpat jūs varat izmantot visai izplatītu praksi – vienmēr censties atrast cilvēkā kaut ko labu un runāt ar viņu par to labo, ko tu viņā esi atradis. Noderēs tādi izteicieni, kā: „Tu brīnišķīgi izskaties šajā kreklā” vai „Man patīk tas, cik tu labi izturies pret cilvēkiem.” Šāda veida komplimenti, ja tiek izteikti patiesi no sirds, nodod mīlestības sajūtu un ieplūst dvēselē dziļāk nekā kompliments, kas izteikts pieklājības pēc. Jūs katru dienu variet izmantot vispārīgus teicienus, ko iepriekš esiet apdomājuši.

Turklāt jūs variet iepriekš apdomāt dienas plānus. Ko jūs redzēsiet? Ar ko tiksieties? Ar ko jūs varētu nejauši sastapties? Sākot savu dienu, veltiet dažas minūtes tam, lai padomātu par ikvienu no šiem cilvēkiem. Padomājiet par to, ko viņiem iespējams nākas sastapties/cīnīties viņu dzīvēs un, ar ko, iespējams, viņi sastapsies šodien, kas var viņus sarūgtināt vai radīt viņiem raizes. Taču īpaši apdomājiet to, ko jūs viņiem šodien varat pateikt, lai padarītu viņu dzīvi mazliet labāku. Atrodiet vārdus, kas sasildītu viņu sirdis vai palīdzēs viņiem kļūt stiprākiem cīņā ar viņus pārņēmušajām grūtībām. Jūsu izteicieniem ir jābūt vienkāršiem, taču piemērotiem tiem konkrētajiem cilvēkiem, ar kuriem jūs tiksieties. Tiem nav jābūt nedz pārgudriem, nedz pompoziem. Vienkārši, patiesi pateikti vārdi var radīt daudz spēcīgāku iespaidu, nekā kaut kādi poētiski un filozofiski prātuļojumi.

Vārda spēks ikdienas dzīvē – tas ir tas, ko cilvēks līdz šim nav pilnā mērā apguvis. Šajā mēnesī jūs variet pastrādāt ar šo prasmi, padarot savu runu daudz maigāku un izjustāku tādā veidā, lai jums apkārt esošie cilvēki spētu uzņemt no tās nākošo garīgo enerģiju. Vārdi var sniegt labestību, smaidu, apskāvienus, vēlēšanos uzticēties lietu dabiskajai gaitai un likt aizmirst aizvainojumus. Šāda veida uzvedība dos jums iespēju palīdzēt jums līdzās esošajiem cilvēkiem kļūt labākiem, kas, savukārt, padarīs jūs pilnīgākus un jūsu dzīvi laimīgāku.

No kā vajadzētu izvairīties šajā mēnesī?

Šajā mēnesī vajadzētu izvairīties no lielas ļaužu pulcēšanās un grandioziem pasākumiem. Daži no tiem būs neizbēgami un tas ir labi. Kopumā, ja iespējams, izvēlieties daudz klusāku atmosfēru un vienkāršākas savstarpējās attiecības. Piemēram, tā vietā, lai ietu uz ballīti 50 cilvēkiem, labāk uzaiciniet ciemos pie sevis 2 vai 3 tuvus cilvēkus draudzīgai sarunai. Meklējiet veidus izdarīt visu vienkāršāk. Ja jūs uzaiciniet pie sevis ciemos draugus, neapgrūtiniet sevi ar nevainojam cienasta pasniegšanas plānošanu, labāk pagatavojiet vieglas uzkodas vai to, kas jums ir vienkāršāk. Šajā mēnesī maksimāli vienkāršojiet sev dzīvi. Un tomēr, viss, ko jūs darīsiet, lai radītu telpu lēnprātībai un mieram, nāks par labu. Izvairieties no tādām nodarbēm un mijiedarbībām, kas sarežģī jums dzīvi. Tas ir pirmais, no kā jums vajadzētu izvairīties.

Otrkārt, nav vērts izdarīt nekādus pieņēmumus. Ja kāds par kaut ko runā, nepieņemiet, ka jūs ziniet, par ko ir runa. Nedomājiet, ka jūs ziniet, ko jūt kāds cilvēks. Ja kāds pieļauj kļūdu, neuzskatiet, ka viņš nav padomājis par jums vai nav pievērsis uzmanību notiekošajam. Nav vērts izdarīt pieņēmumus par to, kāpēc cilvēki dara to, ko viņi dara, vai – ko nozīmē viena vai otra rīcība, vai izteiciens.
Daudziem šajā mēnesī priekšā stāv cīņa. Dziļa iekšējā cīņa, kurā cilvēki sastapsies ar savas dabas slēpto pusi. Un daudzi šajā mēnesī pieļaus kļūdas, kas saistītas, iespējams, ar nevietā izteiktiem vārdiem vai netaktiskiem izteicieniem, no kuriem agrāk izdevās izvairīties. Daudzi tagad atradīsies konflikta stāvoklī paši ar sevi. Jums ir svarīgi nepieliet eļļu ugunij un neizdarīt nekādus pieņēmumus, kā arī nereaģēt negatīvi uz sarunu biedra teikto, kurš patiesībā nav gribējis sacīt neko sliktu.
Lai arī kāda izdzirdēta frāze jūs sarūgtinātu, saņemiet sevi rokās un padomājiet, ka tas nav pasaules gals. Nereaģējiet uzreiz, pagaidiet un uzdodiet jautājumus, lai labāk izprastu kāda sacīto vai radušos situāciju, pirms formulējat savu galīgo attieksmi. Izvairieties izdarīt pieņēmumus, priekšroku dodot dziļākai izpētei uz radušās situācijas izpratnei, pirms uz to reaģējat.

Vai ir vēl kaut kas saistībā ar 2013.gada augustu, ko Glabātāji gribētu mums pateikt?

Līdztekus tam, ka šis mēnesis tiek raksturots, kā mierpilns un ar dziļi svētīgu garīgo saikni, tas sevī nes arī mīlestību, kas izplūst pa visu cilvēci. Šī mīlestība var sniegt daudzus skaistus mirkļus. Nav vajadzības būt uzpūtīgam un saīgušam. Jūs varat izjust neiedomājamu prieku, esot vienkāršs, labestīgs un atsaucīgs cilvēks.

Meklējiet prieka mirkļus. Rotaļājieties ar draugiem un mīļotajiem. Pavadiet laiku kopā ar dzīvespriecīgiem cilvēkiem un dzīvniekiem. Bērni un dzīvnieki īpaši mīl visādas rotaļas, tomēr arī daudzi pieaugušie kļūst labāki pavadot laiku un izklaidējoties šādā veidā. Atrodiet iemeslu jautrībai. Jo rotaļīgums - ir vēl viens veids kā saglabāt vienkāršību. Rotaļīgums pēc būtības sevī ietver neiedomājamu vienkāršību. Tajā nav nekā pārgudra. Tas neprasa plānošanu un dziļas pārdomas. Viss ir vienkārši. Tas rodas spontāni - kā smiekli.

Būtu labi, ja jūs priekš sevis izdomātu priecīgas un patiešām aktīvas nodarbes. Tikai pārliecinieties par jūsu attieksmes pret dzīvi vienkāršību. Nesarežģījiet situācijas. Esiet vienkāršāki, pieņemiet lietas tādas, kādas tās ir. Meklējiet dziļāko saikni, taču necentieties to veidot ar spēku. Beigu galā - ļaujiet sev peldēt pa straumi. Visus savus spēkus veltiet vienkāršības un mīlestības radīšanai un necentieties kontrolēt ap jums notiekošo. Tad šis mēnesis būs piepildīts ne vien ar dziļi garīgu un svētīgu nozīmi, bet arī ar priekpilniem mirkļiem jūsu dzīvē.
 
Mīļie, Akaši Hronikas par šī gada augustu tulkojot, tā vien šķiet, ka cilvēce aizvien nopietnāk un dziļāk tiek gatavota tam, lai tā uzņemtos atbildību par visu, ko rada - savās domās, vārdos, rīcībā. Mēs visi kopā un katrs individuāli. Lasiet un uzņemiet - patiesā Mīlestībā, Sandra.
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4960477
 
 

O.Torsunova atziņa


Принятие – встаньте в поток изобилия!


«Вы можете потратить вечность в поисках истины и любви, понимания и доброты, умоляя Бога и людей помочь вам, и всё впустую. Вы должны начать с себя. Это неумолимый закон. Вы не можете изменить отражение, не изменив лица.» Нисаргадтта Махарадж*****
Если ты что-то потерял – радуйся, что не многое!Если ты многое потерял – радуйся, что не всё!Если ты всё потерял – радуйся, терять-то больше нечего!Если вы верите в нечто, а его нет, то вы ничего не теряете.Но, если вы не верите, а оно есть, то вы теряете все! © Блез Паскаль*****
 


Принятие – поистине чудо.Когда вы соглашаетесь с тем, что вам страшно, вы вдруг чувствуете перемену, перемену в вас самих. Основа страха состоит не в страхе как таковом, страх в своей основе – это страх самого страха: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о том, что мне страшно, я не хочу, чтобы кто-нибудь догадался, что я трус».Но в неизвестной, новой ситуации каждый трусит, быть храбрым в новой ситуации это просто глупо. Быть трусливым означает только одно: ситуация настолько нова, что ваш ум не может предложить вам никаких ответов, прошлое не может ничего вам посоветовать, поэтому включается страх. Ну и хорошо! Зачем пытаться получить ответ из ума?Дрожите себе! И предоставьте ответу возникнуть из вашего сознания. Вы чувствительны, восприимчивы, вот и всё. Не убивайте эту чувствительность объяснениями. (с)****
Почему бедные беднеют, а богатые богатеют?Если вы решите спросить бедного человека, почему он не сумел заработать себе на достойную жизнь, он всегда найдет, что ответить. У каждого нищего есть оправдание своей нищеты. Кто-то скажет: «Такая моя судьба! Не везет мне». Другой сошлется на обстановку в стране. Третий пробурчит, что он и не хочет быть богатым. Четвертый обвинит во всем свою семью: дескать, это все родители виноваты, не сделали из него человека. Многие любят говорить, что образование, которое они получили, неправильное, ведь в школе не учат зарабатывать деньги. А есть среди бедняков и настоящие виртуозы по
 


отыскиванию оправданий своего прискорбного положения. Они вполне могли бы написать целую книгу, где бы излагались все неприятности, трудности и препоны, которые не позволили им разбогатеть.Пока человек будет находить причины своей нищеты, он всегда будет бедным. Почему? Потому, что он не способен взять ответственность за свою жизнь. Как только человек берёт ответственность за свою жизнь, он начинает менять своё положение.******
Бог не играет в кости со Вселенной. Альберт Эйнштейн

Формирование нашего отношения к деньгам.Из чего формируется наше отношение к деньгам? Из того, что говорили и как действовали наши родители, близкие, друзья в отношении денег. Из того, что они думали о деньгах и к чему нас приучали. Если ваши родители считали, что деньги добывают тяжёлым трудом, то, они и вам привили такую установку – установку неудачника.А еще отношение к деньгам формируется из нашей самооценки и наших желаний. Если вы не позволяете себе иметь деньги, у вас их никогда и не будет. Вы говорите себе: «Я не достоин, такие деньги не для меня, это слишком много». Вселенная вас слышит, и возвращает вам ваши же слова в виде печального результата.Так что, работайте со своими убеждениями и повышением самооценки, коль вы хотите, чтобы у вас всегда водились деньги.Популярное упражнение по увеличению потока денег.Это упражнение от психолога Игоря Вагина. Итак. Представьте себе подземное море денег. Из него вытекают ручейки, бьют родники… Найдите свой ручеек, свой родник. Сделайте запруду. Теперь попробуйте перенести эту метафору в реальную жизнь. И у вас скоро появится пруд, а затем и целое водохранилище денег.Вообразили, что вам будут помогать окружающие или государство? Зря! Заработок — ваша проблема. Никто вовсе не заинтересован, чтобы вы стали богачом. Да, вы будете одиноки. Но… соберитесь с силами, встаньте в поток денег! Запомните главную аксиому: у людей постоянно растут потребности. Так не упускайте возможность воспользоваться этим. Предложите окружающим то, чего никто другой предложить не может.Что вам мешает прямо сейчас приступить к действию? Лень? Страх? Мотовство? Незнание? Преодолейте все это и начните новую жизнь. Какую? Которой вы достойны.Хозяин ЖИЗНИ*****
В жизни каждого человека существуют два замечательных дня: день, когда родился и день, когда понял почему.

Всё на свете – это путешествие, тропа, бесконечная тропа, которая никогда не начиналась и которая никогда не закончится. Куда движется всё существование? Куда движется всё бытие? Никуда оно не направляется, оно просто происходит. И это столь прекрасно! Именно поэтому существование не тягостно. Это игра, и каждый момент сам по себе – цель.Джон Максвелл**** подборка по теме создана на сайте «Сознание Новой Волны»
 


http://www.draugiem.lv/blogs/#/user/983240/blog/?p=10369256

Правила богатства

1. Правило подсознательного убеждения. Человек достигает того, чего он может достичь по своему убеждению, а не того, чего он способен достичь. Наши достижения – это отражение наших мыслей и подсознательного убеждения.

2. Правило честности. Все наши дела и мысли возвращаются к нам как бумеранг. Создавайте богатство, основываясь на честности, исключая обман. Тогда ваше здание будет находиться на твердом фундаменте.

3. Правило всепоглощающего желания. Желание должно быть настолько сильным, чтобы вас ничто не могло остановить на пути к намеченной цели. Человек получает всегда то, чего он действительно хочет. Многие только мечтают о богатстве, но подсознательно этого боятся.

4. Правило четкого намерения. Определитесь с целью, тогда вы поймете куда идти. Сфокусируйтесь на цели, и ваше подсознание подключится, и будет помогать вам.

5. Правило упорства. Погубить его могут эмоции и лень. Вся жизнь может пройти в отговорках, что у вас нет времени или возможности. Будьте упорны и получите то, к чему стремитесь.

6. Правило веры в себя и свои возможности. Вы не станете богатым, если не верите в такую возможность.

7. Правило планирования. Составьте список того, что вы будете делать, для достижения успеха. Организуйте себя.

8. Правило специфических знаний. Вы должны обладать знаниями о том, где и как получить то, что вам необходимо. Знания должны быть организованы для достижения поставленной цели. Только в этом случае они станут силой.

9. Правило контроля над расходами. Не тратьте деньги на пустяки. Богат не тот, кто имеет кучу денег, а тот, кто может прекрасно жить на то, что у него есть.

10. Правило благотворительности. Делитесь с нуждающимися, и у вас в подсознании появится ощущение того, что вы живете в достатке и изобилии, и это действительно скоро будет так. Делясь с нуждающимися, вы, в первую очередь, заботитесь о своем будущем.
 
 

otrdiena, 2013. gada 9. jūlijs

Вещи ломающие жизнь. Торсунов О.Г.

10 veidi kā manipulēt ar tautu1.Novērst uzmanību
Novērst tautas uzmanību no problēmām un lēmumiem, kurus pieņem politiskā un ekonomiskā elite, patstāvīgi piesārņojot informācijas lauku ar nenozīmīgiem niekiem. Atverot ziņu portālus, tur zib "zvaigznes", vai "Ko par tavu seksuālo dzīvi stāsta apeņu krāsa" u.t.t. Novērst uzmanību ir visa pamats.
Grāmata "Kluss ierocis mierīgam karam" ;" Panākt lai iedzīvotāji patstāvīgi būtu aizņemti un tiem neatliktu laika pārdomām, lai var kā citus dzīvniekus - no pļavas uz kautuvi…"

2.Radīt problēmas un tad pašiem piedāvāt to risinājumu
Šai metodei pat ir nosaukums "Problēma -reakcija- atrisinājums". Tiek radīta mākslīga problēma ar mērķi, lai sabiedrība pieprasa lēmuma pieņemšanu, bet kas ir izdevīga valdošām aprindām. Piemēram; pieļaujot vardarbības eskalāciju pilsētās (Stokholma), skolās (Jaunjelgava) , vai Bostonas terorakts, lai iedzīvotāji pieprasītu likuma izmaiņas, kas vēlāk ierobežotu viņu brīvības. Vai izsaukt ekonomisko krīzi, lai piespiestu pieņemt kā nenovēršamu ļaunumu sociālo tiesību pārkāpumus.

3.Pakāpeniskās pielietošanas metode
Lai panāktu kāda nepopulāra lēmuma pieņemšanu, pietiek to ieviest palēnām-dienu aiz dienas, mēnesi aiz mēneša. Tieši ar tādu metodi tika uzspiesti jaunie sociāli-ekonomiskie noteikumi Neoliberālisms 80-90jos. Minimalizētas valsts funkcijas, privatizācija, nestabilitāte, masveida bezdarbs, alga, kas nenodrošina pienācīgus dzīves apstākļus. Ja tas vis būtu noticis vienlaicīgi, sekotu revolūcija.

4.Izpildes novilcināšana
Cits veids kā "izbīdīt" nepopulāru lēmumu ir pasniegt to kā "sāpīgu bet nepieciešamu" un panākt, lai sabiedrība tam piekrīt tagad, ka tas tiks realizēts nākotnē. Tas izdodas, jo nenotiks tūlīt, un sabiedrība vienmēr sevi lolo ar naivām cerībām, ka rīt būs labāk nekā šodien, un izdosies izvairīties no tiem upuriem nākotnē.

5.Tautu uzrunāt kā mazus bērnus
Propagandistiskas uzrunas, kuras domātas plašai publikai, tiek pielietoti tādi piemēri, argumenti, personāži, vārdi un intonācija it kā tiktu runāts ar bērniem vai infantiliem cilvēkiem. Kamdēļ? Ja ar cilvēku runā kā ar 12 gadīgu bērnu, atbildes reakcija zināmā mērā ,arī būs kā no bērna bez kritiska vērtējuma.

6.Likt uzsvaru uz emocijām nevis domāšanu
Klasika - iedarboties uz cilvēka emocijām, lai bloķētu loģisko domāšanu, un cilvēkam liegtu iespēju racionāli izanalizēt situāciju, jo katra smadzeņu puslode atbild par savu. Emocionālo faktoru izmanto kā durvis uz zemapziņu, lai tur atstātu bailes, šaubas, un zināmu uzvedības modeli.

7.Turēt cilvēkus neziņā un kultivēt viduvējību
Panākt, lai cilvēki neaptver, ka ar viņiem manipulē un pakļauj. "Sabiedrības zemāko slāņu izglītības līmenim jābūt pēc iespējas skopākam un viduvējam, lai neziņa, kas atdala zemāko sabiedrības līmeni no augstākā būtu nepārvarama."

8.Likt sajūsmināties par viduvējību
Kultivēt iedzīvotājiem domu ka moderni ir būt neaudzinātam, rupjam un stulbam.

9.Pastiprināt vainas sajūtu
Piespiest cilvēkam noticēt, ka pie visa viņš pats ir vainīgs savas nezināšanas spēju un centienu dēļ. Un tad tā vietā, lai celtos pret sistēmu, cilvēks sāk nodarboties ar pašiznīcināšanu, un bezdarbību, bet neko nedarot, nekas arī nenotiks.

10.Zināt par cilvēkiem vairāk nekā viņi paši.
Pēdējo 50 gadu laikā zinātne ir radījusi nepārvaramu plaisu starp to, kāda informācija ir pieejama parastiem cilvēkiem un kādu izmanto vadošā elite. Pateicoties bioloģijai, neiroloģijai, psiholoģijai, "sistēmai" ir pieejamas padziļinātas zināšanas par cilvēku, kas dod iespēju manipulēt ar pelēko tautas masu.

http://www.draugiem.lv/#/user/196700/blog/?p=10014468

Skaistums


04.06.2013 ... caur olmat
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule

Viss pēc kā mēs tiecamies, un tas kā mēs to tiecamies panākt - ir SKAISTUMS.
Kas ir Mīlestība - tā ir Skaistuma caurausta Dzīve. Jo smalkākas Skaistuma izpausmju nianses mēs varam pamanīt dzīvē - jo dziļāk mēs ar šo Skaistumu saplūstam, ieraugot to visās dzīves parādību šķautnēs - jo daudz smalkāka un izsmalcinātāka Mīlestības izjušana sāk mūsos dzīvot, un sagādāt mums baudījumu. Ļaujiet SEV - BŪT Skaistiem.

Paraugieties uz savām rokām, cik viņās ir dzīvības, viņas vienmēr mūs izsaka, viņu Skaistums slēpts pastāvīgā kustībā. Paņemiet no viņām šo Skaistumu, un ielejiet savā Dvēselē.

Paskatieties spogulī, skatieties tieši, skatieties tieši Sev acīs, atmetiet šinī brīdī visus priekšstatus par sevi, paskatieties kā uz Dieva Seju. Ieskatieties dziļāk ... jūs nevarēsiet tur saskatīt dibenu ... tur atrodas jūsu bezgalība. Jūsu acis klusē, bet ja vienlaikus jūsu prāts arī apklusīs - tad jūs sadzirdēsiet un ieraudzīsiet savās acīs Dievišķā Klusuma skaņu, jūsu acu dzīlēs atrodas viss šīs pasaules Skaistums, un tas pastāvīgi no viņām izplūst.

Katra mūsu sejas un ķermeņa līnija dzīvo Skaistumā, no ķermeņa iekšienes pastāvīgi izstarojas šī Skaistuma enerģijas, un tikai mēs paši vienmēr sev atņemam tiesības BŪT Skaistam, un tikai tādēļ mēs sev atņemam Zināšanu par to, ka MĒS tieši arī ESAM MĪLESTĪBA. Atņemot sev šīs tiesības, mēs līdz ar to atņemam arī Pasaulei tiesības - BŪT Brīnišķīgai.

PASAULE un SIRDS ir Skaista - neatkarīgi no tā - redzam mēs to, vai nē. Un ikkatru brīd', pilnīgi jebkuru brīd', neatkarīgi no mūsu garīgajiem sasniegumiem, - mēs varam IEELPOT sevī VISU šo visuma Skaistumu, un ATSTĀT to sevī, un DZĪVOT ar šo Skaistumu tieši tagad, IZBAUDĪT sevī šī Skaistuma skanējumu un gandarījuma Prieku. Un šī tava ieelpa tanī pat laikā izrādīsies arī ārpus tevis. Tu ieraudzīsi, ka VISS ir Skaistums - ik katru sekundi, ik katru šīs pasaules kustības brīdi. Tu atklāsi, ka nekam citam nav nozīmes, kā tikai laimei, savienojoties ar šo Skaistumu, ko sauc - MĪLESTĪBA.

Пробуждение Массового Сознания

Пробуждение Массового Сознания.

Воссоединенные (Reconnections) через Даниеля Джейкоба
Перевод: Ян Лысаков
Редакция: Валерия Лысакова

Сейчас в человеческой истории наступает такое время, которое может либо создать, либо разрушить мир, который вы знаете. Люди, как Особое Массовое Сознание, снова начинают пробуждаться. Это очень символично, и мы пришли сегодня для того, чтобы представить эту разворачивающуюся историю с точки зрения Единства, а не Разделения, которое на протяжении веков была широко распространена в вашем трехмерном мире.
Сознание Единства Планеты Земля обладает свои собственным «циркадным (суточным) ритмом», очень похожим на цикл смены отдыха и активности, который переживает единичный индивидуум. Оно спит и видит сны, а затем, когда время и внешние обстоятельства разворачиваются в определенной последовательности, оно просыпается.
В 60-х годах прошлого века ваше Коллективное Пробуждение было индивидуальным, хотя ощущение ответственности за мировые проблемы было широко распространено и довольно остро. На этот раз ваш внутренний механизм был настолько тонок и нов, что было почти невозможно достигнуть Перспективы Коллективного Единства, даже при наличии отдельных людей, уже начавших входить в контакт с этими вибрациями. Этот период человеческой истории разворачивается по-другому, чем времена 1960-х, поскольку люди Земли сейчас гораздо лучше оснащены для работы с технологиями Единства и для интеграции их.
Это время ЭВОЛЮЦИИ, а не революции. И хотя события последних нескольких лет глубоко уязвляют и ранят вас, вы научитесь принимать эти энергии в совершенно другое место. В священное место, в котором проявления зла и разочарования в мгновение ока трансмутируются во что-то целительное и мудрое. Не отчаивайтесь! Вы увидите, насколько быстро это может произойти, если только вы отважитесь поверить.
Теневой Танец, продолжающийся последние несколько поколений, служил важным предохранительным клапаном для обработки огромных всплесков силы, которые становятся доступны тогда, когда люди начинают проникать в суть того, кем они на самом деле являются, как творцы своей собственной реальности.
Свечение приходит поэтапно, разворачиваясь через все различные уровни личности, начинаясь в наиболее внешних слоях Коллективного Бессознательного (Боги, Богини, и т.п.), затем переходя в Подсознание, где оно принимает формы локальных фигур управления: Правителей, Президентов, Королей, Премьер-Министров и так далее. Здесь оно на некоторое время останавливается, твердо удерживаемое вашим искренним желанием уклониться от ответственности, что сопровождается снятием последней Завесы C этого последнего рубежа между вашим Личным «Я» и всем остальным Творением.
Эта тенденция, стремление уклониться от ответственности, проявляется в двух формах: трансцендентного доверия человеческому руководству и горького недоверия. И то, и другое C это просто две стороны одной медали. Понимаете? Обе позиции базируются на фундаментальном отрицании одной простой истины: «Мой мир C это мое зеркало. Я сам создаю то, что происходит в моей жизни».
Reconnections.
http://www.draugiem.lv/blogs/#/user/983240/blog/?p=10003235

Par ķīmisko vielu ļaundabīgo iedarbību uz cilvēka organismu

ANO ziņojums par sintētisko ķīmisko vielu ļaundabīgo iedarbību uz cilvēka organismu.
Izrādās ANO pagājušā gadā izdevuši 28 lpp. garu šokējošu ziņojumu, kas aizskāris tikai neredzamā aisberga pašu galotni. Pamatā iet runa par divām vielām - masu iznīcināšanas ieročiem, kurus ik gadu saražo ar vien vairāk; Bisfenols A un Ftalāti.

Bisfenols A
Bisfenolu A izmanto ,lai cietinātu plastmasu. Pirmo reizi tas tika sintezēts 1930. gadā. Polikarbonātu lieto mazuļu barošanas pudeļu, ūdens pudeļu, pārtikas kārbu, saldētavu sastatņu, mikroviļņu krāsns siltumizturīgu trauku, galda piederumu, briļļu stiklu, medicīniskā aprīkojuma u.t.t. ražošanā. Pat mazs bisfenola daudzums var saindēt pārtiku vai dzērienus un iedarboties uz vīriešu reproducēšanās kanālu un priekšdziedzeri; ietekmē spermas producēšanu; ietekmē krūts audus izraisot krūts vēzi, kā arī pie spontāniem abortiem un kopumā var ietekmēt sievietes un vīrieša uzvedību. Minimālajā līmenī BPA var veicināt tauku šūnu diferencēšanos un lipīdu uzkrāšanos, tā rezultātā sekmējot cilvēka aptaukošanos. Šis polikarbonāts jau tagad izraisa organism izmaiņas 5-10% bērnu visā pasaulē. Bisfenols A tiek klasificēts kā 3 kategorijas toksikants - viela, ko jāuztver par kaitīgu cilvēkam. Šis secinājums tika izdarīts, pamatojoties uz pētījumiem, kas nodrošināja pietiekamu daudzumu pierādījumu par vielas stipro ietekmi uz cilvēka organismu.

Ftalāti
Ftalāti ir bezkrāsaini šķidrumi, bez smaržas, galvenokārt tiek izmantoti polivinilhlorīda (PVH) un citu plastmasas savienojumu mīkstināšanai, kā piemēram bērnu rotaļlietās. Aptuveni desmitā daļa ftalātu tiek izmantoti personīgās higiēnas produktos, lai nodrošinātu to elastību, radītu eļļaini mitrinošo kārtiņu un palīdzētu šķīdināt un sasaistīt citas kosmētikas sastāvdaļas. Pasaulē saražo miljoniem tonnu ik gadu un izmanto simtiem produktos. Ftalāti ir visuresoši vides saindētāji, un gandrīz visos gadījumos tie ir atrasti cilvēkos un dzīvajā dabā.
Ftalātiem piemīt estrogēniem raksturīgas īpašības, un lielās devās tie izraisa deformācijas embrija attīstības stadijā. Ftalāti bojā aknas, nieres, plaušas un reproduktīvo sistēmu, jo īpaši ietekmējot vēl attīstības stadijā esošos sēkliniekus zēniem.Ftalātus saista ar iedzimtiem defektiem, anēmiju, grūtniecības komplikācijām, neauglību un vēzi, var izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas,negatīvi ietekmē spermas DNS.
Ftalāti uzsūcas caur ādu, tos ieelpo un uzņem ar ēdienu vai tad, kad bērni košļā vai sūkā rotaļlietas. Kā liecina ASV veiktie pētījumi, ftalātiem ir arī kumulatīva ietekme no kosmētikas, krūts piena, mīkstajām PVH rotaļlietām un pat no gaisa telpās, kurās izgaro PVH produkti. Viens ftalātu avots, kas jāizceļ īpaši, ir PVH medicīnas aprīkojums - caurulītes, asins somas u.c. Daudzi no šiem produktiem tiek izmantoti priekšlaicīgi dzimušu mazuļu aprūpē, un šādi bērns saņem ftalātu devu visneaizsargātākajā attīstības stadijā.
Kosmētikas ražošanā ftalātus izmanto smaržas pastiprināšanai un ir reģistrēts kā ādas mitrinātājs vai mīkstinātājs«Procter&Gamble»,«Lever Brothers», «Colgate-Palmolive», «Kraft General Foods» un «Anheuser-Busch» patentos. Nesen ASV veiktā pētījumā ftalātus atrada 52 no 72 testētajiem skaistumkopšanas produktiem.
Lielās kompānijas, kuras ražo skaistumkopšanas produktus ar ftalātiem (mirstīgajiem), ražo arī līdzīgus (izredzētajiem) bez tiem. Tā, piemēram, «Unilever» ražo matu lakas «Saloon Selectives» un «Aqua Net» ar ftalātiem un «Thermasilk» , «Suave» bez ftalātiem. «L'Oreal» pārdod «Jet Set» nagu laku bez ftalātiem, bet «Maybelline» ar ftalātiem. «Procter&Gamble»ražo «Secret Sheer Dry» dezodorantu ar ftalātiem un «Secret Protection Ambition Scent» bez ftalātiem. «Louis Vuitton» ir izņēmis ftalātus no «Urban Decay» nagu lakas, bet joprojām izmanto tos «Christian Dior» nagu lakās un «Poison» smaržās.
Ķimikāliju un plastmasas ražotāji, ignorējot kumulatīvas iedarbības efektus un dažādu ķimikāliju savstarpēju mijiedarbību, pēdējos 50 gadus skaļi protestē pret produktu testēšanu, pirms tie nonāk pārdošanā. Ftalātu izmantošana plaša patēriņa produktos lielākoties paliek neredzama, joceltniecības materiālos, rotaļlietās,auto detaļās, apģērbā, precēs mazuļiem un citos produktos, ftalātu uzrādīšana netiek prasīta.

Bхождение Солнечной системы в фотонный пояс галактики

Чем грозит землянам вхождение Солнечной системы в фотонный пояс галактики с более мощной энергией

Теория заговора: истинная природа рака

Очень похоже на то, что медицинская мафия использует слово «рак» как обманку для последующего массового убийства людей с помощью радио- и химиотерапии. Процедуры эти очень дорогие, но работают хорошо C убивают абсолютно всех…

Доктор Тулио Симончини:

Рак C это грибковое заболевание… и оно излечимо.

Цифры, конечно, впечатляющие. Восемь миллионов людей умирает ежегодно от рака во всём мире, только в США C это более полмиллиона. Ожидаемый рост смертности к 2030 году C 12 миллионов. Рак является самой распространённой причиной смерти в возрастной группе до 85 лет. В Штатах от этой болезни умирает каждый четвёртый человек. Каждый четвёртый!

Мы лишились многих своих свобод, когда согласились, чтобы нас «защищали от терроризма»; люди продолжают болеть и умирать от недугов, которые элитные семьи и их фармацевтические картели отказываются лечить.

Я уже рассказывал в своей рассылке от 9 августа, что некий доктор Ричард Дэй, глава организации Запланированное родительство, которая занимается евгеникой и контролируется Рокфеллерами, выступал перед докторами в 1969 году в Питтсбурге, рассказывая им о приближающейся трансформации глобального общества.

Он попросил докторов выключить записывающие устройства и не делать заметки, пока он будет оглашать длинный список запланированных мер по изменению глобального общества. Но один из врачей всё же записал что нам готовят в рамках этого проекта социальной инженерии, и потом сделал эту информацию достоянием общественности.

Теперь, 40 лет спустя, мы можем увидеть воочию, насколько аккуратными оказались предсказания Ричарда Дэя. Это можно почитать на моём сайте в рассылке за 9 августа. Почему я упоминаю этот факт? Потому, что на той конференции в 1969 году Ричард Дэй заявил: «Мы сейчас можем вылечить любой вид рака. Вся информация содержится в фонде Рокфеллера и может быть обнародована при наличии соответствующего решения…».
Дэй в частности сказал, что если люди будут медленно умирать «от рака или от чего-нибудь ещё», то это сможет замедлить темпы прироста населения… Эти люди поступают так, потому что у них напрочь отсутствует душа.

Фармацевтический бизнес не ставит перед собой целью излечить рак. Зачем излечивать болезнь, если можно качать деньги за борьбу с симптомами. При этом совсем необязательно рассказывать доверчивым пациентам, что яды химиотерапии убивают как раковые, так и здоровые клетки, и в результате C самого человека. Я думаю, это делается даже не ради денег… Элита хочет сократить население, поэтому надо, чтобы люди страдали и умирали раньше времени.

А если какой-нибудь врач вдруг открывает действенный способ лечения рака, то он сразу же попадает под обстрел медицинского истеблишмента и официальных структур. Один из тех, кто открыто пошёл против системы C это итальянец Тулио Симончини (Tullio Simoncini).

На него началась травля со всех сторон и его на 3 года упекли в тюрьму потому, что он начал успешно лечить людей на последних стадиях рака. Его преступление заключалось в том, что он понял, что злокачественные опухоли C это разросшийся грибок кандиды (дрожжеподобный грибок, имеющий паразитарную природу, живёт даже в организме здоровых людей; сильный иммунитет держит кандиду под контролем, но если организм ослаблен, грибок распространяется по телу и вызывает злокачественные опухоли).

Вот что мой друг, Майк Ламберт из клиники Шен, говорит о кандиде: «Грибки, и особенно кандида, живут за счёт тела хозяина. Этому организму, как и любому другому паразиту, для воспроизведения нужен хозяин. Продукты жизнедеятельности кандиды ослабляют иммунную систему и приводят к тому, что человек чувствует себя плохо как физически, так и психически…». Не секрет, что грибки C наиболее живучий вид «существ» и способны выжить в любых условиях.

Туллио Симончини считает, что рак и есть разросшийся грибок кандиды, и что традиционное объяснение природы рака совершенно неправильное. Будучи сам специалистом в области онкологии и метаболических нарушений, он пошёл против интеллектуального конформизма традиционной медицины, против традиционных методов «лечения» глобальной эпидемии рака. Он решил говорить своим пациентам правду, а не повторять вызубренные в мединституте фразы.
С того самого момента, как он начал заниматься медициной, Симончини понял, что рак лечат как-то неправильно: «Я видел, как сильно страдают люди. В детском онкологическом отделении, в котором я работал, все дети умирали. У меня всё сжималось внутри от вида бедных малышей, погибающих от химиотерапии и радиации…».

Желание помочь пациентам привело его на поиски новых путей лечения этой болезни. Симончини решил отбросить всё, что он знал об онкологии, и начать собственное независимое исследование. Он обнаружил, что все виды рака проявляли себя одинаково, вне зависимости от того, в каком органе или ткани образовывалась опухоль. Все злокачественные новообразования были белого цвета. Симончини стал думать, на что похожа раковая опухоль? Грибок кандиды? Неужели то, что традиционная медицина считает неконтролируемым делением клеток C процесс, запускаемый самим организмом для защиты от кандидоза (молочницы)?

Если отталкиваться от этого предположения, то развитие болезни протекает по следующему сценарию:

Грибок кандиды, обычно контролируемый сильным иммунитетом, начинает размножаться в ослабленном организме и образует своеобразную «колонию».

Когда какой-то орган заражается молочницей, иммунитет пытается защитить его от чужеродного вторжения. Иммунные клетки выстраивают защитный барьер из клеток организма. Именно это традиционная медицина называет раком.

Считается, что распространение метастазов по организму C это расползание «злокачественных» клеток по органам и тканям. Но Симончини утверждает, что метастазы вызваны тем, что грибок кандиды расходится по организму. А грибки не могут уничтожить только клетки нормально функционирующего иммунитета. Иммунная система C ключ к выздоровлению.

С каждым годом количество заболевших раком возрастает. А не является ли это хорошо спланированной войной против иммунитета человека, войной, которая становится всё более и более ожесточённой? Иммунитет ослабляется продуктами питания, пищевыми добавками, пестицидами и гербицидами, вакцинацией, электромагнитными и микроволновыми технологиями, фармацевтическими препаратами, стрессом современной жизни и т.п. Дети до двух лет получают около 25 прививок. А ведь в это время иммунитет только формируется!
План Иллюминатов C массовая депопуляция через ослабление иммунной системы. А что отключает иммунитет быстрее всего? Химиотерапия. Добавьте сюда ещё радиотерапию. На сегодняшний день C это самые действенные методы по разрушению клеток организма.

Самое современное общепризнанное «лечение» онкологии основывается на постулате (постулат C положение, которое, не будучи доказанным, принимается в силу теоретической или практической необходимости за истинное), что раковые клетки будут убиты раньше, чем здоровые клетки пациента. Ядовитые соединения химиотерапии убивают клетки иммунной системы. Но кандида-то никуда не девается!

Обломки иммунной системы не в состоянии держать под контролем клетки кандиды. Грибок переселяется в другие органы и ткани. Рак расползается по организму. Те, кто вроде бы как выздоровели после хирургического вмешательства и химиотерапии, всего-навсего получили бомбу с часовым механизмом. Иммунитет разрушен. Появление рецидивов C дело времени. Другими словами: химиотерапия убивает людей, которых якобы должна лечить. Химиотерапия лечит только от инфекционного заболевания, передающегося половым путём и называющимся жизнь. Для того, чтобы излечиться от рака, нам надо укрепить иммунитет, а не ослабить его.

Когда Симончини понял, что рак имеет грибковую природу, он начал искать эффективный фунгицид. Но тогда же ему стало ясно, что противогрибковые препараты не работают. Кандида быстро мутирует и настолько приспосабливается к препарату, что даже начинает им питаться.

Осталось только старое, проверенное, дешёвое и доступное средство от грибковых C бикарбонат натрия. Основной ингредиент пищевой соды.

Почему-то грибок не может адаптироваться к бикарбонату натрия. Пациенты Симончини пьют содовый раствор или бикарбонат натрия вводится непосредственно на опухоль с помощью приспособления, напоминающего эндоскоп (длинная трубка, которую используют для просматривания внутренних органов).

В 1983 году Симончини лечил одного итальянца по имени Геннаро Сангермано, которому врачи предрекали смерть через несколько месяцев от рака лёгких. Через непродолжительное время этот человек полностью вылечился. Рак исчез.
Окрылённый успехом и с другими пациентами, Симончини представил свои данные итальянскому министерству здравоохранения, надеясь, что они начнут клинические исследования и проверят, как работает его метод. Каково же было удивление Симончини, когда итальянский медицинский истеблишмент не только не рассмотрел его исследования, но и лишил его медицинской лицензии за лечение пациентов лекарствами, которые не были одобрены. Масс-медиа начали кампанию против Симончини, высмеивая его лично и обливая грязью его метод. А вскорости этот талантливый врач попал на 3 года в тюрьму за то, что якобы «убивал своих пациентов». Симончини был окружён со всех сторон.

Медицинский истеблишмент заявил, что метод лечения онкологических заболеваний с помощью бикарбоната натрия является «бредовым» и «опасным». Это в то время, когда миллионы пациентов умирают мучительной смертью от «проверенной» и «безопасной» химиотерапии, медики продолжают запрещать лечение бикарбонатом натрия. Им наплевать на людей.

К счастью, Туллио Симончини не удалось запугать. Он продолжил свою работу. Сейчас о нём знают [не] понаслышке и благодаря Интернету. Этот врач творит чудеса и лечит даже самые запущенные случаи онкологии простым и дешёвым бикарбонатом натрия. В некоторых случаях процедуры длятся месяцами, а в некоторых (например, при раке груди) C всего несколько дней. Часто Симончини просто рассказывает людям, что им надо делать по телефону или по электронной почте. Он даже лично не присутствует при лечении, и всё равно результат превосходит все ожидания.

Но это ещё не всё.

Раковые клетки содержат уникальный биомаркер, энзим CYP1B1. Энзимы C это белки, которые являются катализаторами химических реакций. CYP1B1 изменяет химическую структуру вещества, которое называется сальвестрол, и находится во многих фруктах и овощах. Химическая реакция превращает сальвестрол в компонент, убивающий раковые клетки и не повреждающий здоровые. Энзим CYP1B1 вырабатывается только в раковых клетках и реагирует с сальвестролом из фруктов и овощей, образуя субстанцию, которая убивает только раковые клетки!
Сальвестрол C естественная защита, находящаяся во фруктах и овощах для борьбы с грибками. Чем больше растение подвержено грибковым заболеваниям, тем больше сальвестрола они содержат. К таким фруктам и овощам относится: клубника, черника, малина, виноград, чёрная смородина, красная смородина, ежевика, клюква, яблоки, персики, зелёные овощи (брокколи и любая другая капуста), артишоки, красный и жёлтый перец, авокадо, аспарагус и баклажаны.

Но агро- и фармацевтические компании знают об этом. И вот что они предпринимают: производят химические фунгициды, которые убивают грибки и препятствуют образованию естественной защиты (сальвестрола) у растения в ответ на грибковое заболевание. Сальвестрол содержат только плоды, не подвергшиеся обработке химическими фунгицидами.

Самые распространённые фунгициды блокируют выработку CYP1B1. Поэтому, если вы едите химически обработанные фрукты и овощи, то никаких оздоровительных эффектов не получаете.

Вы всё ещё думаете, что всё это происходит случайно?! Вы думаете, что Туллио Симончини хотели извести по ошибке?! Высшие кланы хотят, чтобы люди умирали от рака, и чтобы никакое лекарство этому не мешало. Они ментально и эмоционально больны и считают, что люди C это скот. Все ваши страдания им безразличны. Даже наоборот C чем больше, тем лучше. Они не совсем в своём уме.

Хорошо, что «псих» Симончини продолжает лечить людей потому, что в мире «нормальных» миллионы пациентов продолжают умирать от неправильного лечения, которое, в свою очередь, базируется на неправильных постулатах. Спасибо таким людям, как он, за то, что он даёт надежду в этом перевёрнутом мире, управляемом сумасшедшими семьями. Нам нужны такие, как он!

P.S. Грибки начинают размножаться в организме, когда у человека возникает окислительный (оксидативный) стресс. Тот стресс, о котором говорил Люк Монтанье и который якобы приводит к СПИДу. Значит, всё дело в кислотно-щелочном балансе организма…

Веб-сайт Туллио Симончини (Tullio Simoncini): http://www.curenaturalicancro.com
Оригинал статьи: http://www.davidicke.com/articles/m...in…

Materiālās un garīgās pasaules līdzsvarošana

Harmonija manā dzīvē jeb materiālās un garīgās pasaules līdzsvarošana

"Tikai radot HARMONIJU savos prātos, mēs iegūsim to arī savā dzīvē." ,teikusi Luīza Heija. Kas ir harmonija? Tas ir līdzsvars, saskaņa, samērīgums. Visam pasaulē ir jābūt līdzsvarā. Ar terminu "harmonija" filozofijā apzīmē dažādu priekšmetu vai parādību daļu saskanīgumu (piemēram, satura un formas harmonija vai garīgā un fiziskā harmonija). Arī grieķu valodā "harmonia" nozīmē saskaņa.
Kur slēpjas mana harmonija? - pārsteidzoši grūti bija dot sev atbildi uz šo jautājumu. Kā starp ikdienas simtiem darbu, kas jāpaveic, vadot divus uzņēmumus, atbildību, kas ik uz soļa nāk līdzi, un ģimenes dzīvi, sadzirdēt pašai sevi? Kā neielaist sevī mūždien uzbrūkošo stresu un pēc darba dienas beigām izslēgt domas par darbu? Pēc ilgām pārdomām sapratu, ka grūti rast atbildi ir tāpēc, ka harmonija nekur neslēpjas. Tā taču nav nekāda manta vai lieta, ko var nolikt plauktiņā un paņemt, kad rodas vajadzība vai nēsāt līdzi kā lūpu krāsu un uzkrāsoties, kad gribas.
Harmonijas nevar būt mazāk vai vairāk, to nevar vairot. Harmonija vai nu ir, vai tās nav. Harmonija - tas ir tas, kā mēs dzīvojam, ar ko mēs dzīvojam. Tas ir līdzsvars, saskaņa dzīvē. Arī manā. Tātad, pareizāk būtu uzdot sev jautājumu: ko es daru, lai saglabātu harmoniju?
Pirmkārt, cenšos būt godīga pret sevi un adekvāti sevi vērtēt un vērot. Bieži pieķeru sevi, kad cenšos attaisnot sevi, ja esmu kļūdījusies vai izdarījusi kādam pāri. Tad cenšos domāt un mēģināt saprast, kāpēc bija tāda rīcība, tādas emocijas un kā var no tā izvairīties nākamreiz. Varbūt tā bija skaudība vai greizsirdība, vai dusmas, vai sliktas pašsajūtas veicināta reakcija.
Atkarībā no iemesla, mēģinu atrast iespēju tikt galā ar šo slikto iesākumu sevī, ar stresu, kā to sauc Lūle Vīlma. Jo katra slikta doma un rīcība attālina no laba un satuvina ar slikto iesākumu. Bet arī ir nepieciešams vērot, lai šis darbs ar sevi būtu dabisks un lai iemesls nebūtu "es darīšu tā, lai man būtu tas", jo tas var radīt augstprātību "esmu tāda foršā, tik labi rīkojos, uh!", bet tēmēt un censties ar visu dvēseli darīt labu tāpēc, ka negribi un nevari savādāk.
Otrkārt, ir jāplāno laiks. Grūti saglabāt harmoniju, kad ir jābūt 5 vietās vienlaicīgi. Reiz izlasīju trāpīgu teicienu: "Nesūdzies, ka tev nav laika. Einšteinam arī bija 24 stundas diennaktī". Vēro termiņus, nekavē, neskrien. Grūti, bet pamazām izdodas. Lai arī dažreiz japieņem lēmums no kaut kā atteikties, nešaustu sevi par to, bet pieņemu,ka tāda bija Dieva griba.
Treškārt, jārūpējas par ķermeni. Rudenī uzsāku deju nodarbības, ko apmeklēju reizi nedēļā, lai mazliet izkustētos. Baseina apmeklējumi, pirts procedūras. Arī kosmetologa, friziera apmeklējumi, masāžas.
Ceturtkārt, bet ne pēc nozīmes, ir attiecības. Mēģinu ieklausīties savā vīrā, kaut agrāk domāju, ka viņa darba problēmas mani neinteresē. Pievēršu uzmanību, nedalītu uzmanību saviem bērniem. Stāstu, kad kaut kas traucē un klausos, ko stāsta man. Iedziļinājusies vīra problēmās, cenšos palīdzēt atrast labāku risinājumu, atbalstīt .Un, galvenais, ka esmu atkal sākusi izjust,ka mīlu. Vēl pirms dažiem gadiem likās, ka mīlestība izgaisusi. Ja nav mīlestības, attiecības ir tukšas, viltotas un diez vai sagādās prieku un sniegs laimi.
Un piektais, bet laikam pats galvenākais: rūpes par dvēselisko, garīgo. Ķermeni mēs gandrīz katru dienu mazgājam, lutinām ar krēmiem, maskām un smaržām, apmeklējam masāžas, bet par dvēseli gan aizmirstam. Dēļ dienas pārdzīvojumiem, notikumiem un emocijām arī to ir "jāattīra", jāsakārto un "jāpabaro" ar to labāko. Kas var būt labāks par gudras grāmatas lasīšanu? Maz ar ko var salīdzināt baudu no gudro domu "uzsūkšanas" un atbildes saņemšanas uz jautājumiem, kas sen jau nelika mierā.
Tā kā esam radošas būtnes, savs laiks jāvelta arī mākslai. Kādu dienu kļūstu par kulinārijas mākslinieci, citu dienu atkal baudu mūziku. Sēžos pie klavierēm un muzicēju, spēlēju vai dziedu pēc sirds izjūtām.
Runājot par dvēseli, nevar ignorēt jautājumu par garīgām praksēm. Fenomenāli populāras tagad ir austrumu garīgās prakses, bet es neesmu kādas noteiktas prakses piekritēja, man tās ir mainīgas. Gandrīz katru dienu, vēršoties pie garīgas literatūras, uzzinu par arvien jauniem aspektiem: gan garīgas dzīves, gan sabiedriskās.
Ļoti pozitīvi vērtēju Sokrāta tautskolas piedāvāto programmu Domātājs. Mans redzesloks ievērojami paplašinājās, esmu kļuvusi bagātāka ar dažādām dzīves atziņām.
Līdzsvarojot šos ikdienas dzīves pamatus, arī veidojas un saglabājas harmonija. Kad viens no mehānismiem "izkrīt" no mašīnas, tā pārstāj funkcionēt. Tā arī cilvēks: kad dzīvē ir disbalanss, kamēr netiksi galā ar to, likvidējot problēmas iemeslu, nevar līdzsvarot savu dzīvi un dzīvot īstā harmonijā.
Visam pasaulē ir jābūt līdzsvarā. Tieši līdzsvara izjaukšana arī pamudināja rakstīt eseju par šo tēmu. Attieksmes paušanai, iespējams, ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs to spējam iedomāties. Materiālā pasaule atspoguļo jebkuru tajā ieguldīto enerģiju. Ja mēs vēlamies kaut ko patiešām sasniegt - tas ir JĀRADA. Jāsaņem drosme un jāizsaka apgalvojums, pirms vēl esam guvuši tam apstiprinājumu realitātē. Tikai tad varam cerēt, ka mūsu izteiktais apgalvojums patiešām piepildīsies. Tāds nu ir tas enerģiju pārvaldīšanas mehānisms, ja tā to var nosaukt.
Mazliet vēl pievērsīšos tādam jēdzienam kā "dualitāte". Klasiskajā filozofijā duālisms tiek raksturots kā attiecības starp prātu un matēriju. Filozofiska mācība, kas atzīst matēriju un apziņu par divām patstāvīgām, neatkarīgām substancēm. Apziņa jeb doma vienmēr ir primārā, no domām patiesībā sastāv Visums, un matērija vienmēr būs sekundāra jebkuros apstākļos, jo matērija ir tikai… domas projekcija šajā realitātē, nekas vairāk. Tāpēc jau sāku ar jēdzienu "līdzsvars". Ja mēs šobrīd dzīvojam tādā kā greizo spoguļu karaļvalstī, kur itin viss ir ar kājām gaisā un primārais ir nauda, materiālās vērtības un paši vien mēs to esam pieļāvuši, ja kas… tad arī - pašiem vien ir jāmeklē ceļš atpakaļ pie veselā saprāta un mūžīgajām pamatvērtībām.
Sengrieķu filozofi - Sokrāts, Platons, Aristotelis - jau sen ir izskaidrojuši pasaulei to, ka lietas jeb matērija ir otršķirīga, primāra vienmēr būs dvēsele, ideja, viss nemateriālais. Cik gan "veiksmīgi" mūsdienu pasaule ir šīs nemainīgās patiesības aizmirsusi! Vai arī vienkārši visiem labāk patīk Dekarta pļāpāšana par to, ka itin visu var apšaubīt un "patiesība" rodama tikai sarežģītu izziņas procesu rezultātā, proti, mēs to nekad nezinām un allaž esam nemitīgos tās meklējumos. Tas jau arī ir novedis mūs pie normāla līdzsvara zuduma.
Jā, pastāv gan divi ceļi uz Patiesību - zināšanas un šaubas. Zināšanas paplašina pasauli, šaubas to sašaurina. Nemitīgi uzdotie jautājumi par jebkuru tēmu tikai apstiprina šaubas un neveicina problēmu risinājumu. Dzīvojot demokrātiskā sabiedrībā jeb nemitīgās ŠAUBĀS, viedokļu dažādība nav vis veicinājusi attīstību, bet gan novedusi mūs pilnīgā strupceļā. Atkal jau no enerģiju pārvaldīšanas viedokļa raugoties, jebkura laba ideja uz karstām pēdām tiek apstrīdēta un "norakta" ar pretēju viedokli un gala rezultāts ir… absolūta nulle. Savādāk tas arī nemaz nevar būt, tāpēc cilvēkiem vajadzētu aizdomāties par to un, pirms vērt muti vaļā, lai kādu "aprietu", padomāt - vai pašam ir konstruktīvs risinājums aplūkojamai problēmai - un paust tikai to, proti, šo konstruktīvo risinājumu, nevis destruktīvu gānīšanos.
No ezotēriskā viedokļa duālisms ir nekas cits kā nemitīga Gaismas cīņa ar Tumsu, un, kā nācies lasīt, tad labā ziņa visai cilvēcei ir tā, ka duālisma laikmets beidzas. Turklāt nevis vienkārši cīņa beigusies, bet gan beigusies ar Gaismas uzvaru, un pavisam drīz šīs pozitīvās pārmaiņas ceram ieraudzīt arī šajā realitātē.
Ne brīdi savā dzīvē neesmu šaubījusies par to, ka mūsu ceļus šai pasaulē vada augstāki spēki, un, lai izprastu savus mērķus un uzdevumus šajā savā ceļā, neskatos seriālus vai netērēju laiku, lai apgūtu kaut kādas apšaubāmas kvalitātes zināšanas, kas nav nedz praksē pielietojamas, nez kādreiz nesīs kādu labumu cilvēcei.
Uzskatu, ka daudz efektīvāk ir apgūt pasaules ezotērisko pieredzi, jo tās šobrīd ir arī faktiski vienīgās zināšanas, kas patiešām izskaidro tos globālos procesus, kas notiek pasaulē un ap to. Jāpiebilst gan, ka ar šīm zināšanām ir tieši tāpat kā ar jebkurām citām dzīves laikā apgūtajām - jauniegūtās allaž samērojamas ar savu dvēseles pieredzi, un pieņemams ir tikai tas, kam var gūt apstiprinājumu personīgajā pieredzē.
Iespējams, ka duālisms beidzas tāpēc, ka ir sasniegts kritiskais punkts, cilvēka dvēsele nespēj izturēt vēl vairāk negatīvā, un arī Visums "neņem pretī" tik negatīvas un melu pilnas enerģijas, paši vien esam uzprasījušies, lai augstāki spēki iejauktos mūsu ikdienā un sakārtotu to atbilstoši cilvēcības likumiem. Duālisma izzušana nozīmē, pirmkārt, to, ka turpmāk cilvēki varēs dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu un, lai spētu izdzīvot fiziski un nopelnīt iztiku, nebūs jāpārkāpj desmitiem morāles un ētikas normu, nebūs jādzīvo pastāvīgās bailēs par to, kā pabarot ģimeni, kā saglabāt darba vietu. Duālisma ēras beigas un tai sekojošais Gaismas laikmets izpaudīsies kā visu ļaunuma enerģiju sakāve, tātad matērija turpmāk "klausīs" un pakļausies tikai godīgu cilvēku domām un darbībām, bet visi materiālie labumi, kas gūti negodīgā ceļā… nu nebūs lemts tiem pastāvēt un turpināt vairot līdzsvara neesamību pasaulē. Kā portālā pietiek.com apgalvo Anita Zvirbule , tas piepildīsies. Ja mēs visi spētu noticēt Gaismai, nevis Tumsai, tad tas piepildītos vēl ātrāk.
Autore: Santa Šmiukše

piektdiena, 2013. gada 5. jūlijs

Aicinājums Latviešiem Dziesmu Svētku laikā - Līgo Gaisma Latvijā!