trešdiena, 2011. gada 30. novembris

Ješua:Par prātu un dzīves kontroli


Sveicināts, dārgais Ješua! Man radās jautājums sakarā ar plānošanu – mūsu darbību (dzīves) plānošanu, ilgtermiņa un īstermiņa. Cik tas ir nepieciešams un kā tas attiecas pret ideju par to, ka vajag dzīvot “iekš tagad”, šodien? Jo mēdz būt tā, ka, saplānojot pat tekošo dienu un “netiekot galā” ar šo plānu, rodas bezspēcības un vilšanās sajūta, nerealizēta nodoma “piesietās kravas” sajūta. Es saprotu, ka tas ir uztveres, paļaušanās uz dzīvi jautājums, tomēr gribētos dzirdēt tavu komentāru. Ar mīlestību un cieņu!


Es arī apsveicu tevi, dārgā! Es apsveicu tevi, brīnišķīgā un viedā dvēsele. Tas ir ļoti labs jautājums, un šis jautājums skar prāta darbību un viņa pastāvīgo un dabisko vēlēšanos visu kontrolēt. Tā patiešām ir viena no viņa ļoti svarīgām funkcijām – kontrolēt visu, kas notiek šajā ķermenī. Un šī funkcija patiešām ir ļoti svarīga dzīvē. Taču es iesaku jums neatdalīt savu apziņu un savu ķermeni, es jums iesaku uztvert tos kā vienu veselu, bet prast redzēt atšķirības. Ķermenis ar visām prāta funkcijām – tas ir tikai vienīgi jūsu dvēseles nesējs. Tas ir vienkārši nesējs, kurā atrodas jūsu Dvēsele,  kura ir saistīta ar Garu. Ķermenis ir radīts šai matērijai. Tas ir ļoti labs radīšanas produkts, brīnišķīgs produkts, un jums tas jāmīl, jālolo un jārūpējas par viņu, jo tieši ķermenis dod iespēju vispilnīgāk izpētīt visas šīs matērijas iespējas. Taču jums pie tam ir jāatceras, kas jūs esat ievērojami vairāk kā šis ķermenis.

Jums ir pilnīgi skaidri jāapzinās, ka dvēsele, kura iemitinās šajā ķermenī, ir ievērojami vairāk kā šis ķermenis. Un viņas iespējas ir ievērojami augstākas kā šī ķermeņa iespējas, kaut vai tāpēc, ka jūsu dvēselei ir saikne ar jūsu Mājām, ka jūsu dvēselei ir saikne ar Garu un ka jūsu apziņas paplašināšanās iespējas ir neierobežotas. Ar savu apziņu jūs varat iziet tālu aiz šī ķermeņa iespēju robežām. Jūs patiešām esat ievērojami vairāk kā šis ķermenis un viņa iespējas, to vajag ļoti labi apzināties un neierobežot sevis uztveri tikai caur šī ķermeņa uztveri. Tādejādi, mēs pieejam pie plānošanas jautājuma. Jūsu smadzenes tiecas pastāvīgi izpildīt savu funkciju – kaut ko plānot jūsu dzīvē. Un tā, kā mēs jau pasvītrojām augstāk, ir viņu normāla un pilnīgi dabiska funkcija. Jums ir ļoti svarīgi sasniegt tādu stāvokli, kad jūs neatļaujat zemes prātam, šī ķermeņa prātam, kontrolēt jūsu apziņu vairāk, kā tas ir nepieciešams. Ir svarīgi skaidri izjust šo šķautni un neiekrist prāta lamatās, par kurām mēs jau runājām mūsu iepriekšējās sarunās.

Plānošana – normāla funkcija, bet kā plānošana? Plānošana, cikos ķermenim ir ērtāk pamosties vai laisties miegā, cikos viņam veikt tās vai citas lietas, saistītas ar ķermeņa dzīvības funkciju nodrošināšanu? Jums nav zināmā savas apziņas stāvokļa stadijā jāieslēdz prāts jūsu apziņas lietu plānošanai. Lūk, šeit tad arī ir svarīgi noteikt šo šķautni. Noteikt sfēru, kurā beidzas prāta plānošana, un sfēru, kur jūs atlaižat savu apziņu patiesības meklējumos, kur jūs atlaižat apziņu tā paša savas apziņas paplašināšanās ceļa meklējumos. Jūsu apstākļos prāts visbiežāk baidās atlaist apziņu patstāvīgā lidojumā, viņš baidās to atlaist paplašināšanā, kaut kādā mērā šī kontrole ir nepieciešama.

Taču, no otras puses, jums jāatceras, ka, tā kā jūsu Dvēsele un Gars ir it kā šī ķermeņa nomnieki, tad tieši jūs uzstādāt, tieši jūsu apziņa, jūsu dvēsele, jūsu gars uzstāda jūsu prāta ietekmes robežas. Tāpēc, kad jūs plānojat kaut kādu tekošā laika intervālu matērijā, jums nav jāplāno, kādā veidā paplašināsies apziņa, ko viņa atklās jūsos pašos, jums nav jāplāno ar prātu pats paplašināšanās process. Jūsu dvēsele un Gars ļoti labi zina paplašināšanās iespēju robežas, jums ir jāatlaiž nekontrolētas paplašināšanās bailes. Es paskaidrošu, kāpēc. Nekontrolēta apziņas paplašināšanās nav iespējamu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir pilnīgi precīzas vibrāciju robežas: membrānas, filtri, kuri nedod iespēju jūsu apziņai paplašināties augstāk par tām iespējām, kuras šobrīd ir jūsu personīgajām energolauka vibrācijām un jūsu ķermenim. Otrkārt, šo procesu vienmēr ļoti precīzi kontrolē dievišķais gars. Jums ir ļoti svarīgi saprast, ka apziņa katru jūsu attīstības brīdi var paplašināties tieši par tik, cik jūs tam esat gatavi. Nav baiļu – nav nepieciešamības kontrolēt. Dievišķais Gars vienmēr kontrolē apziņas paplašināšanās iespējas no jūsu ķermeņa. Lūk, kāpēc jums nevajag baidīties paļauties uz dzīvi, lūk, kāpēc jums nevajag censties kontrolēt apziņas paplašināšanās procesu. Jūsu darbības matērijā ir jānosaka jūsu ķermeņa sagatavotībai un jūsu iespējām apziņas paplašināšanai. Es runāju par to, ka jūs varat plānveidīgi strādāt ar savu enerģētisko struktūru, varat plānot, ko jūs gribat izdarīt šodien. Jūs gribat atstrādāt kaut kādus noteiktus vibrāciju līmeņus, jūs gribat atstrādāt bailes, jūs gribat atstrādāt un izpētīt savas iespējas kaut kādā sava ķermeņa vibrāciju līmenī, jūs varat ieplānot ieiet sava ķermeņa garīgajās sakrālajās vietās. To jūs varat plānot, taču nekad nav nepieciešama jūsu apziņas paplašināšanās robežu plānošana. Apziņa paplašināsies par tik, cik sagatavots tam būs jūsu ķermenis. Ar tādu pieeju izdodas izvairīties no dziļas vilšanās, nerealizējoties kaut kādam nodomam.

Es gribu pievienot vēl vienu, loti svarīgu aspektu, par kuru ir vērts nedaudz parunāt. Jums, sasniedzot noteiktu vibrāciju līmeni un minimālas vibrāciju sastrādes, bet es runāju par to, kad jūs stabili strādājat Anahatas un anahatas kompleksa līmenī, kad jūs mērķtiecīgi pārejat uz vibrāciju līmeņa paaugstināšanu augstāk par anahatas kompleksu, tad notiek apbrīnojama lieta, kuru jūs iepriekš bijāt paredzējuši ļoti sen, kad jūs izteicāt savus vēlējumus vai pat paši piedalījāties sava ķermeņa, šī nesēja, izstrādē. Zemes prāta iespējas arī var paplašināties. Un tās paplašinās, tikko kā jūs savā attīstībā pārejat anahatas kompleksa robežu. Tas ir, jūsu smadzenes, jūsu zemes prāts, kontaktējoties ar Garu, izmantojot iespējas, kuras jūs atverat, paplašinot apziņu, iedarbina savu iespēju paplašināšanās procesu. Tas milzīgais potenciāls, kurš ir ielikts jūsu smadzenēs, sāk palielināties, tas sāk pakāpeniski aktivizēties, un, jo augstāk notiek jūsu apziņas paplašināšanās un tās nostiprināšanās augstākās vibrācijās, augstākos līmeņos, jo ātrāk notiek šis process, jo vairāk paplašinās jūsu zemes prāta iespējas. Un tieši tādā veidā notiek jūsu apzināšanās, jūsu apzinātas piedalīšanās apziņas paplašināšanās procesos, process. Un šajā etapā notiek apbrīnojamas lietas. Smadzenes turpina izpildīt savas funkcijas, saistītas ar šī ķermeņa dzīvības procesu nodrošināšanu un normālu eksistenci, no otras puses, ieslēdzas to papildus funkcijas, kuras palīdz apzināties tos procesus, kuri notiek ar jūsu apziņu, viņai paplašinoties. Un tās no kontroles orgāna, orgāna, kurš tiecas ierobežot jūs un kurš var ģenerēt jums kaut kādas bailes, tās kļūst par jūsu sabiedroto.

Un šeit man ir jāsaka un jāpasvītro, jo tas ir ļoti svarīgi, ka, kaut arī jūsu smadzenes ir ierobežotas atšķirībā no apziņas, tām ir liels iespēju potenciāls. Jūsu zinātnei zināmi skaitļi, pētot smadzeņu funkcijas: parastu cilvēku smadzenes izmanto 7-9% no savām iespējām. Tiem cilvēkiem, kurus jūs saucāt par ģēnijiem un kuri izdarīja, no jūsu redzes viedokļa, unikālus atklājumus, vai kuriem bija unikālas spējas, bija līdz 14% no šīm smadzenēm pieprasītu funkciju. Tad, lūk, paplašinoties jūsu apziņai, jūsu smadzeņu iespēju latiņa paceļas, paceļoties jūsu apziņai. Un, jo augstāk jūs paplašināt savu apziņu, jo augstāk jūs to nostiprināt, jo augstāk un par lielāku procentu paaugstinās jūsu smadzeņu iespējas. Tādā stāvoklī, kad sākas smadzeņu citu daļu aktivizācijas process, kad norisinās to funkciju paplašināšanās, kad notiek to potenciāla aktivizācija, smadzenes pārstāj būt par ierobežojošu elementu, tās kļūst par jūsu sabiedroto, un tad izzūd iespēja bloķēt jūsu attīstību ar zemes prātu, un tad principā izzūd jebkuru baiļu formēšanās un nostiprināšanās iespēja. Pazūd pat bailes pamest šo ķermeni uz laiku vai uz visiem laikiem, jo šajā laikā jūs jau ļoti labi apzināties, ka jūsu ķermenis – tas ir vienīgi tikai jūsu nesējs, vienīgi tikai jūsu instruments matērijas izzināšanai, un ka dzīve ar to ne pavisam nebeidzas. Tā vienkārši pāriet jaunā kvalitātē un iegūst jaunas iespējas.

Es ceru, dārgā, man izdevās pietiekamā mērā nokomentēt jautājumus, kuri tevi uztrauca sakarā ar prāta kontroli un plānošanu. Es novēlu tev plūstošu un mierīgu pāreju uz šo jauno zemes prāta stāvokli, lai nekādas bailes, nekādi iekšēji ierobežojumi netraucētu tavas apziņas pacelšanos, lai nekas neaptumšotu tavu dzīvi un lai tā atnestu tikai prieku. Pastāvīga atklājuma prieku, pastāvīgas kustības prieku, radīšanas prieku, neierobežotas mīlestības prieku, vieduma prieku un saprašanas prieku par to, ka tieši jūs kolektīvi izdomājāt to ceļojumu, to piedzīvojumu, kuru jūs veicat tagad. Un priekšā jums ir ļoti daudz interesantu un priecīgu atklājumu. Lai ir svētīts jūsu sevis un savu iespēju atklāšanas prieks. Lai ir svētīta jūsu dzīve, lai tā pildās ar viedumu, mīlestību, gaismu un lai šis ceļojums būtu viegls, jautrs un patīkams.

ES ESMU JEŠUA, un es vienmēr esmu ar jums.
Saņemts 31.03.2009. Nika


 tulkoja Jānis Oppe