piektdiena, 2011. gada 18. novembris

Cilvēciskā rase - augstāka saprāta eksperiments?


Bob Dean - The Wise Man of UFOlogy - Part 1 of 5
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5G_snEHopQ
8 min
 
Bob Dean. Noskatijos vairäkus video un ieklausijos, ko shis cilveeks stästa no savas dziives un pieredzes.Vieds un sirsniigs viirs man likäs,ar dzilju, dveeselisku pasaules skatiijumu.
Ja nu kädam ir interese iesaku noskatiities un paklausiities vinja värdos un stästos.
Pirmais video ir gara intervija, kur vinjsh stästa par n-tajäm dziiveem, kuras jau piedziivojis uzzinot par täm caur regres.terapijäm. Par cilveeces rasi un citäm inteligjentäm bütneem no citäm galaktikäm un käds mums ar täm sakars.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=…

Un te ir intervijaas daljas,kuräs vinjsh stästa par valdiibas neveeleeshanos atkläs cilveekiem patiesiibu. Par "citplaneetieshiem", kurus arii pats ir sastapis un ko piedziivojis.

Ektra- Terrestrial Intelligence -Kas tie ir un kapeec tiek sleepta informäcija par tiem?

Kä pateikt cilveecei,ka shis ir ärpuszemes civilizäcijas "eksperiments" un mees arvien veel tiekam pilnveidoti un tä teikt programmeeti?Vareetu pat teikt,ka dziivojam te kä ZOOdärzä!

Un kä pateikt cilveecei, sevishkji ticiigajiem kristieshiem, ka "tas viirs" pirms 2000 gadiem bij shiis programmas sastävdalja?...Kas mees iisti esam? What species are we ????

" Tur ärpusee" ir planeetas un inteligjence ar miljoniem gadu lieläku pieredzi käda tä ir mums. Inteligjence un civilizäcijas, kuras censhas arii mums paliidzeet....tkai ko daram mees? Käda ir müsu pasaule, uzskati, valdiibas, ierobezhotiigie skatijumi uz lietäm?......."ES miilu sho planeetu", vinjsh saka, "ieniistu un miilu! un näku atkal un atkal uz shiis planeetas Zeme, ...bet dazhreiz gribeetos panjemt visu cilveeci aiz "chupra" un uzpljaukät,lai atmostäs.....ar asaräm aciis vinjsh stästa, cik briinishkjiigas  tur ärpusee ir kultüras un civilizäcijas un kur dziivojam mees saliidzinäjumä ar täm, aizdomäjoties, kä vareetu büt vai kas ir iespeejams, bet nav.....
Bob Dean - The Wise Man of UFOlogy - Part 1 of 5
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5G_snEHopQ
8 min
Condensed, re-edited version of Bob Dean's first Project Camelot interview (www.projectcamelot.org).

 

Aivis:
Iz šumeru Enuma Eliš eposa - 
6.plāksne. Cilvēka radīšana; izvēršas Marduka slavinājumi.
Kad dzirdējis Marduks bij dievu runas,
Sirds teica tam veikt gudrus darbus,
Atvēris muti, viņš vērsās pie Eia
Lai dalītos nodomā, ko sirdī bij iecerējis:
5 “Ņemšu es asinis, veidolam kaulus,
Radīšu mežoni, vārds tam būs “cilvēks.”
Patiesi, mežoni-cilvēku radīšu es.
Lai dievu jūgu nes tas, kalpojot tiem,
Lai var tie dzīvot ērti!
Te jau konkrēti pateikts, ka tie annunaki vai kas viņi tur savulaik, radīja pirmos puslīdz saprātīgos cilvēkus, kas kalpotu un strādātu raktuves vai kur vajag
 
http://www.draugiem.lv/group/16000829/cita-pasaule/?f_tid=3601314