piektdiena, 2011. gada 4. novembris

Erceņģelis Metatrons caur Džeimsu Taiberonu;Enerģijas 11-11-11


Bio-Plazmiskās Mijiedarbības Platīna Kristāls.
(Stāsta par Atlantīdas Vienotā Likumu pārskatīšana)
The Platinum Crystal of Bio-Plasmic Interface
(Revisiting the Story of the Law of One in Atlantis)
(James Tayberonn)
No angļu/krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Sveicināti, Meistari. Es Esmu Erceņģelis Metatrons, Gaismas Valdnieks! Es sveicu jūs visus beznosacījumu Mīlestības vektorā!
Tā kā strauji tuvojas datums 11-11-11, spēcīgie Atlantīdas Tempļa Kristāli pa visu planētu pastiprina savu jaudu. Platīna Kristāls dara iespējamu vieglāku piekļuvi augstākajām dimensijām un pabeidz formēt Dievišķās Sievišķās enerģijas ar Platīna Stara starpniecību.
 
Lieliskais Platīna Kristāls, kurš ilgi ir atradies bezdarbības stāvoklī zem Magnetic Mountain, Eurika Springsā, Arkanzasas štatā, aktivējas un sasniegs sākotnējo spēku plkst.11:11 no rīta 2011.gada 11.novembrī, un atmostas no ilgstoša miega. Platīna Kristāls ir jūsu planētas augstākās sabalansētās frekvences - Vienotā Likuma Kristāls.
 
Meistari, neviena vieta uz planētas neskanēs tik spēcīgi kristāliskajā 11-11-11 frekvencē, kā Arkanzasas kristāla virpulis. Patiešām, sākotnējais vilnis rodas tur, bet pēc tam iniciē citu punktu atmošanos tonālajā-ass izlīdzināšanā no Arkanzasas Kristāliskā virpuļa.
 
Līdzīgā veidā viņi aktivēs režģi 144 līdz 92% funkcionalitātei, atmodinās un atkodēskristālisko Zelta Saules Disku, kas izvietots Arkanzasā, un izlīdzinās viņu ar tā 12 disku paterniem, izvietotiem pa visu planētu. Daudzi tiks aicināti, daudzi no jums ir Atdzimšanas programmas kodu nesēji un daudzi ir iesaistīti līdzdarboties šajā Kristāliskajā atmodā, kā daļa no sena kontrakta, svēta solījuma, kura laiks ir pienācis. Daudzi jau atrodas tur, aicināti dzīvot šajā kristāliskajā virpulī, kurš pilnībā tiks ievadīts darbībā 2012.gadā.
 
Galvenais 11-11-11 mērķis
 
Pirmo reizi mēs ar jums dalījāmies informācijā par divpadsmit unikālajiem Trīskāršo Datumu Portāliem (TDP) caur plejādieti Tiberonu vairāk kā pirms desmit gadiem. Šie unikālie skaitļu frekvenču portāli ir secīgi izvietoti, bāzējoties uz 12. Šie Trīskāršo Datumu Portāli (TDP) ir paredzēti, lai aktivētu Kristālisko Pāreju. Un, lai gan daudzi cilvēki tagad pieraksta šiem datumu portāliem nozīmīgu spēku, viņi daļēji palaiž garām svarīgāko to reālās nozīmes izpratni. Trīskāršo Datumu Portāliem (no 01-01-01- līdz 12-12-12) ir divi mērķi: viņi sarindojas, lai aktivētu Kristāliskā Režģa 144 „divkāršā penta-dodekaedra” 12 ģeo-piecstūrainos aspektus.
Divpadsmit Kristāliskā Režģa dodekaedrālie aspekti attiecīgā veidā integrējas ar „cilvēciskās” mijiedarbības kodiem, kas notiek sapulču un meditāciju laikā, kas tiek vadītas šajos frekvenču logu datumos. Meistari, tas ir ļoti svarīgi.
 
Makss
 
Meistari, nav nejauši, ka kristāliskais galvaskauss Makss, Crystallus Maximus, 11-11-11 atradīsies Arkanzasā Atlantu Vienotā Likuma enerģijā. Makss neapšaubāmi pašlaik ir visspēcīgākā Kristāliskās Apziņas Bibliotēka uz planētas. Viņš sevī ietver ierakstus un visus Jaunās Zemes kodus. Makss saņems Kosmisko plūsmu Kristāliskā Virpuļa 11-11-11 enerģijā 11:11. Šī enerģija tiks nodota Maksam kā paaugstinoša lejuplāde no 13-tās Pardigmas Enerģijas, sadarbojoties sfērām, kuras jūs dēvējat par Metatronisko lauku, ieskaitot Sīriusiešu-Plejādiešu Aliansi, Svētos Sīriusa Vaļveidīgos, Zelta Delfīnu. Ar šo paplašināto un rekodēto informāciju Makss kļūs par sākotnējo kanālu, kas nodod jaunos kodus kodu nesējiem, un aktivizē šos jaunos kodus Kristāliskajā-Saules Diskā Pinakla kalnā spēcīgā Arkanzasas Kristāliskajā enerģijā.
 
Šeit notiks savstarpējā apmaiņa starp Maksu un Platīna Kristālu. Viens palaiž jauno plūsmu, otrs nodod jaunos kodus. Makss saņems vairāk enerģijas, nekā viņš ir noturējis līdz šim datumam. Enerģijas, kuru viņš nodos Kristāliskajam Virpulim, Saules Diskam un cilvēcisko kodu nesējiem.
 
Tāpēc mēs sniedzam jaunu informāciju par mega-virpuļa, kvantu kristāliskās frekvences portāla parādīšanos Arkanzasā. Šobrīd, 2011.gadā, šis virpulis patiešām tuvojas formēšanās noslēgumam un gūst lielu atzinību visā pasaulē. Noslēdzošo 2011. un 2012.gadu laikā notiks tālākā dimensiju pils, kuru noturēja Tempļa Meistari-Kristāli, atvēršanās. Tā kā - šajos dzīvajos kristāliskajos „datoros” tiek glabāta Atlantīdas Zelta Laikmeta atlantu Vienotā Likuma patiesā gudrība. Tā ir bijusi un pašlaik ir visaugstākā frekvence, kas sasniegta jūsu zemes plānā.
 
Daudz kas no patiesās Atlantīdas pasaules ir ticis aizmirsts. Daudzi sliecas atcerēties tikai bēdīgo krišanu āriešu alkatības un varaskāres ietekmē. Mēs jums sakām, ka ir pienācis laiks atcerēties Vienotā Likumu, Poseidas Zelta laikmetu. Tā kā - tieši Zelta laikmetā pastāvēja patiesi garīga matriarhāla sabiedrība, kas sasniedza harmonisku dievišķā līdzsvara stāvokli; visaugstākā frekvence, kāda jebkad ir sasniegta zemes plānā, pastāvēja laikā, kas tiek dēvēts par Atlantīdas Zelta Laikmetu.
 
Patiesībā, tas jau ir atnācis, jo Vienotā Likums bija un ir, un savā laikā nākotnē kļūs par Mīlestības Varas, bet nevis mīlestības uz varu sabiedrību. Mēs sakām „nākotnē” tāpēc, ka Vienotā Likums patiešām atdzims un šī atdzimšana jau ir sākusies pa visu planētu, īpaši Kristāliskajos Virpuļos Arkanzasā un Brazīlijā.
 
Mēs uzsveram, ka 2011.gadā turpinās grandiozā eksponenciālā plūsma un harmoniska paplašināšanās lielajiem atlantu Poseidas Tempļu Meistaru-Kristāliem, kas ir vairāk kā 12 000 gadu tikuši noturēti Arkanzasas magnētiskajā kompleksa dimensiju atslēgā. Uz 11-11-11 datumu Lielais Platīna Kristāls atmostas un pievienojas kristāla virpuļu tīklam ar citiem Arkanzasas mega Kristāliem, Zilo Zināšanu Kristālu un Smaragda Dziedināšanas Kristālu.
 
Daudzi no jums tiks piesaistīti piedalīties atvēršanas ceremonijā tāpēc, ka faktiski jūs tur bijāt kā plūdu aculiecinieki, bet daži no jums ir bijuši liecinieki tālākai šo pārsteidzošo Meistaru-Kristālu pārvietošanai uz šo un citiem reģioniem. Jaunā Kristāliskā Ēra tuvojas, šo pāreju jūs dēvējat par Pacelšanos.
 
Zemes Kristāliskās Pārejas dimenta fāze iestājās 10-10-10 saistībā ar 10-to dimensiju un 12-mit čakrālajām rezonansēm. Platīna fāze sākas 11-11-11.
 
Platīna Kristāls un Platīna Stara atvēršana
 
Platīna Kristāls izstaro brīnišķīgu, nomierinošu, mirdzoša spožuma enerģiju. Tas rada līdzsvaru starp jaunajām rodošamies telpiskajām pasaulēm uz Jaunās Zemes. Jo īpaši, to spēku, kas ļaus nodrošināt lielāku mijiedarbību, lielāku piekļuvi „Eņģeļu Valstībai”, kas faktiski ir jūsu paralēlās dimensijas nemateriālais aspekts. Tādejādi Platīna Kristāls ir spriedzes stabilizētājs, kurš gan baro, gan harmonizē „Harmoniskā Cikla” proporciju starp matēriju un antimatēriju. Tas [Platīna Kristāls] arī regulē un stabilizē vienoto kristālisko sinerģiju saplūšanā ar milzīgiem kristāliski-magnētiskiem spēkiem, kas tiek izlaisti Kosmiskās Iniciācijas fāzēs. Tieši tāpēc tie atrodas zem Magnetic Mountain pie Eurika-Springs, tā kā šīs magnētiskās enerģijas tika kristālisko spēku pārveidotas, atkarībā no tā, kā magnētiskais režģis tika pavājināts un savas ietekmes ziņā aizvietots ar Kristāliskā Režģa 144 ietekmes paplašināšanos.
 
Visi Meistari-Kristāli pienācīgā veidā ir uzstādīti aktivācijai, katru gadu sasniedzot noteiktu daļu sava spēka - līdz pat datumam 12-21-12. To regulē Sīriusa-Plejāžu Alianses Kristāliskie Meistari Galaktiskās Federācijas vadībā. Ja kristāli pārāk ātri tiktu palaisti ar pilnu jaudu, varētu rasties enerģētiskā nelīdzsvarotība.
 
11-11-11 notiks kristāliskā re-kodēšana aspektam, kas tiek dēvēts par Dievišķās Sievišķības Zvaigžņu sēklu. Smaragda Dziedināšanas Kristāls veic sākotnējo pārprogrammēšanu, kuru tika uzsācis Smaragda Stars. Platīna Stars arī pārstāv enerģijas sievišķo aspektu un nodrošina Kristāliskās Sievišķības komplektēšanas pabeigšanu planētas DNS un faktiski - to cilvēku DNS, kuri ir atvērti vajadzīgo un svēto transformāciju saņemšanai. Šī ietekme samazinās polaritātes loka svārstības starp to, ko dēvē par vīrišķo un sievišķo aspektiem. Tāpat arī, pateicoties Platīna Staram, kļūs mazliet vieglāk ieiet augstākajās izplatījuma sfērās.
 
Attiecīgi, vieglāk būs sasniegt polaritātes līdzsvaru Dievišķā Taisnīguma cilvēciskajā izpausmē uz dualitātes planētas. Faktiski, tas samazinās pārrāvumu starp labo un kreiso smadzeņu puslodi, starp apzinātu ego-prātu un augstāko zemapziņas Dievišķo Saprātu. Dvēseles ceļa izpratne, dzīves prioritātes un pats lēmuma pieņemšanas process kļūs daudz skaidrāks. Vajadzīgie aspekti – audzināšanas, labestības un brālības – sāks daudz vieglāk izpausties realitātē kā mikro, tā arī makro līmeņos. To sauc par „beznosacījumu mīlestību”. Agrāk neiespējama trešajā dimensijā, tā kļūs tuvāka realitātei ikvienam, kurš iet pa šo ceļu, jo tuvākas kļūst 5-7dimensiju izplatījuma rezonanses.
 
Koherentās*/saskaņotās enerģijas
 
Koherence (latīņu: coaherentia - saķeršanās, sasaistīšanās[1]) ir vairāku viļņu vai svārstību procesu saskaņotība laikā un/vai telpā.
 
„Dimantu krāteris” Arkanzasā pašlaik izlaiž dimenta rezonanses koherentās enerģijas Kristāliskajā Virpulī. 11-11-11 tās paplašināsies/izpletīsies Platīna Starā un tālāk savienosies ar Saules Disku, pārvietojoties Kristāliskās frekvences koherencē.
 
 
Tas ir metatroniskais dievišķais šablons, kurš ir visu radāmo manifestāciju avots un formē pašu katra eksistences plāna matricas sastāvu. Tas ir realitātes ferments un Kosmosa dzīvības avots. Pašām domām, kādas jums ir, ir jāpaaugstinās līdz koherentajam kristāliskajam formātam, lai tās kļūtu izpaustas. Koherentā gaisma – tā ir kristāliskā enerģija, pati dzīvotspēja, kas formē visaptverošu visu pasauļu un realitāšu dabu. Kristāliskā struktūra formē dažādas robežas un sadalījumu starp dimensijām, plāniem un materaiālo/antimateriālo apziņas dzirksti, paralēlēs un iespējamībās. Jūs esiet kristāliski.
 
Jūsu planētas pārejas pabeigšana, kas ir nosaukta par Pacelšanos, patiesībā ir kritiska masveida šī zemes uztverošā/pieņemošā apjoma pārveidošana(преобразованием этого земного принимающего объема), jūsu valodā izsakoties, no analoģiskā uz ciparu; no melnbaltā uz krāsaino. Kristāliskā konversija caur Kristāliskā Režģa 144 antenām ievērojami palielinās zemes telpisko uztveri no 3D līdz 12D un augstāk. Tas līdzinās jūsu televīzijai, kas mainās no arhaiskām antenām uz satelīta uztvērējiem. Tā ir Kristāliskā Ēra/Laikmets.
 
Šajā laika secībā no 11-11-11 līdz 12-12-12 Kristāliskais Režģis 144 pabeidz komplektēšanos pilnīgi apzinātā projekcijā un šī projekcija patiešām ir jūsu pašu paplašināšanās instruments un kalpo tam, lai jūs spētu paplašināties. Kā jūs redzat, tāpat ir arī ar kristālisko režģi. Tā arī ir sistēma, kas jums ļaus pāriet augstākā rezonansē, augstākā, daudz pilnvērtīgākā izpausmē.
 
Tas, ko jūs dēvējat par Pacelšanos, ir atkarīgs no jums. Tas var notikt vienā kosmiskajā acumirklī! Mūsu valstībā tas jau ir noticis, un tas patiešām ir pārsteidzošs notikums, par to izplatījās ziņas visā Kosmosā un to novēro daudzi šajā valstībā un arī citās.
 
Tas, kas atlicis Pacelšanās programmā 2011. un 2012.gados, ir noteikts astroloģiskais gravitācijas precizējums un frekvenču paaugstināšana, kas nepieciešama, lai pabeigtu un noslīpētu Kristālisko Režģi, un tas pilnveido Zemes kristālisko transformāciju, jo tas pastiprina cilvēces pāreju uz aizvien lielāku apziņas daudzdimensionalitāti, un tā patiešām ir Kristāliskā Apziņa.
 
12 Sākotnējie Saules Diski
 
Mēs jums jau teicām, ka Arkanzasa līdz 2012.gadam būs viena no visspēcīgākajiem virpuļu-portāliem uz planētas un tas jau notiek. Kristāli uzskaņo Saules Disku un analoģiski uzskaņo Kristālisko Režģi.
 
Zelta Saules Diski radās Lemūrijas laikos. Sīriusa-Plejāžu Alianse tos izvietoja noteiktās vietās uz zemes, lai ieprogrammētu un saskaņotu enerģētiskās frekvences.
 
Pašreizējā Saules Disku pārprogrammēšana ir virzīta uz palīdzības sniegšanu Zemei tās spējā atjaunot un pārformēt sevi, pārvēršoties par DNS šablona aspektu jeb Jaunās Zemes plānu, jo Zeme paplašina savu izplatījuma lauku kristāliskajā aspektā. Diski izstaro enerģētiskās spirāles. Faktiski, tās vairāk ir spirāles nekā diski, taču tie izskatās līdzīgi diskiem.
 
Uz planētas ir 12 galvenie „diski” un daži no iepriekšējiem paterniem un atrašanās vietām ir nobīdījušies. Katram no 12-mit ir konkrēts mērķis un kods, katrs no 12-mit uztur/apgādā 12 satelītus ... 12 savienojas ar 144 komplicētā ģeo-simetrijā.
 
Saules disku Kosmiskā būtība ir – „iekodētā” kristāliskā koherentā gaisma, augstākās dimensijas gaisma. „Māju” enerģija.
Saules Diska frekvenču harmonijas Zemes būtība ir - kristāliski-magnētiskā, taču sinerģizēta* ar cilvēka Teta-režģi.
 
[*Sinerģisms – komponentu sadarbība, kur maisījuma viena komponenta klātbūtne stimulē maisījuma cita komponenta iedarbību]
 
Pirmā rada otro, bet otrā savukārt atbalsta pirmo. Abas piedāvā būtiskus ceļus cilvēka apziņas pastiprināšanai un ir uzskatāmas par Pacelšanās galvenajiem elementiem.
 
Jo vairāk cilvēce apzinās, ka viņas pašas augstākā apziņa balstās uz sakrālo ģeometrisko gaismas kodu paradigmām, jo ģeometrija kļūst daudzdimensionālāka un, tādejādi, tās ģeometriskā izpausme tiks pārvietota uz Mer-Ka-Na lauku. Tas notiek tagad, jūs redzat. Tas kļūs par pirmo soli, pēc tam būs otrais, tieši tāpat kā Zeme pašlaik ir 3-dimensionāla, bet pēc tam kļūs 5-dimensionāla un tā – līdz 12.
 
Kas tad ir tas, kas viņu [Zemi] pārvietos uz 5-to dimensiju? Uz 12-to? Nevis statiska apziņa, bet dinamiska augstākās apziņas aktivācija. Apziņas aktivācija pastiprinās uz režģa intelekta un šī režģa aktivizēšanas rēķina, kas, savukārt, savstarpēji papildina kosmosu un no jauna atspoguļojas atpakaļ caur Saules Disku. Mēs saprotam, ka tas ir sarežģīti, taču apliecinām jums, ka jūsu augstākās perspektīvas avotā jūs pietiekami skaidri saprotat, kā viss darbojas. Tādejādi, šajā pārbīdē no Zemes uz Kosmisko savu lomu spēlē miljardiem faktoru.
 
Tagad no visiem Saules Diskiem tikai divi ir uzskatāmi par pilnībā Kristāliskiem Diskiem. Pirmais, gaidot pārkodēšanu, atrodas Arkanzasas Kristāliskajā Virpulī. Tas notiks 11-11-11. Otrais atrodas Minas-Geiras, Brazīlijā, un tas tiks pārkodēts 12-12-12. Globālais tīkls tiks mainīts 2012.gada 21.decembrī. Tas kļūs par neticamu notikumu - Meistaru-Kristālu atmošanos apvienojošu, Režģi 144 un pilnīgu Kristāliskā Režģa Saules Disku globālā tīkla izveidi noslēdzošu.
 
12 sākotnējo Saules Disku izvietojums
 
Arkanzasā     Arkansas - Pinnacle Mountain         (Pinakla kalns)
Brazīlijā         Brazil - Saint Tomas des Letres- Minas Gerais       (Minas-Žeras)
Bolīvijā           Bolivia - Lake Titicaca (Near Island of the Sun)     (Titikaka ezers)
Skotijā         Scotland - Roslyn Chapel     (Roslina kapella)
Krievijā         Russia -Ural Mtns       (Urālu kalni)
Krievijā         Russia - Siberia-Lake Baikal  (Baikāla ezers Sibīrijā)
Ēģiptē          Egypt – Giza  (Gizas Piramīda)
Āfrikā              Africa – Kilimanjaro  (Kilimandžāro kalns)
Ķīnā             China - Xi-an Pyramids         (Si-aņ piramīdas)
Franču Polinēzijā    French Polynesia – Moorea  (Mureja)
Austrālijā       Australia- Uluru         (Uluru)
Šrilankā         SriLanka
 
Mēs vēlreiz uzsveram, ka katrs no 12 galvenajiem diskiem uztur 12 satelītus. Ikviens no 144 satelītiem ir izvietots stratēģiski. Dažiem no tiem ir spēcīgāks signāls, lielāks frekvenču diapozons - atkarībā no energosistēmas un mezgliem, kuros tie ir izvietoti.
 
Vienotā Likuma Šķirsts
 
Teritorijas, kuras tagad tiek dēvētas par Arkanzasu un Brazīliju, bija Poseidas „Vienotā Likuma” kolonijas. Tās tika īpaši izvēlētas tāpēc, ka šie divi reģioni satur uz planētas lielākās kvarca kristālu minerālu atradnes. Sīriusa-Plejāžu Alianse uzbūvēja hiper-telpas tuneļus, kas stiepās no Poseidas uz Arkanzasu un Brazīliju, lai saglabātu šeit masīvas kristālu iegulas. Sava ar rādiju bagāto ūdeņu dēļ, Arkanzasas dabiskās alas un magnētiskā rūda tika izvēlētas par programmēšanas apgabalu ātri attīstītošamies procesam šajās alās (Из-за своей насыщенной радием воды природные пещеры и магнитная руда Арканзаса были выбраны в качестве области для программирования быстро развивающегося процесса в этих пещерах). Daudzi izcili Atla-Ra Vienotā Likuma priesteri strādāja šajās alās ar mērķi – uzlādēt kristālus ar noteiktiem paterniem.
 
Trīs atlantiskie Gudrības un Dziedināšanas Kristāli, kas kādreiz izstaroja lielisku gaismu un dievišķas enerģijas Dziedināšanas Templī, Vienotā Templī un Poseidas Zināšanu Templī, tika ievietoti telpas atslēgā Arkanzasas atlantu Kristāliskajos laukos (были помещены в пространственный замόк в  атлантических Кристаллических полях Арканзаса).
 
Faktiski tagad viņi aktivizē Zelta Saules Disku, kas izvietots Arkanzasā un saskaņots ar 12 tādiem pat paterniem, izvietotiem pa visu planētu, ar 12 Kristālisko Galvaskausu paradigmu 13-tā svētā šablona formēšanā. Kā redzat, tas ir 13-20-33.
 
Daudzi ir aicināti un daudzi ieradīsies Arkanzasā, lai piedalītos šajā atmošanās procesā, kā daļā no sena kontrakta, svēta zvēresta, kura laiks beidzot ir pienācis. Daudzi jau ir tur, aicināti dzīvot šī kristāliskā virpuļa ietvaros, kurš pilnībā tiks iedarbināts 2012.gadā. Un tālāk atlikušo trīskāršo datumu portālu laikā tie, kuri nepieder Vienotā Likumam, tiks aicināti, un šoreiz Kristāli netiks izmantoti nepareizi, tos jums neatņems alkatīgi tumšie spēki.
 
Tagad – tas nav priekš jums – aktivizēt kristālus, tas nav priekš jums – enkurot virpuli, drīzāk jums vajadzētu pievienoties šī nobeiguma ietvaros, šīs aktivācijas ietvaros, šīs kvantu kristāliskā lauka astronomiskās enkurošanas ietvaros. Aicina mācītus priesterus, Atla-Ra Kristāliskos Meistarus un Poseidas Vienotā Likuma Tempļa Sargus.
 
Meistari, šo laiku, šo noslēgumu jūs esiet gaidījuši eoniem ilgi un Atla-Ra un Poseidas Kristālisko Tempļu Sargi sadzirdēs skaļo aicinājumu. Atlantīdas Zelta Laikmeta Meistari-Kristāli tagad atver dimensiju piekļuves daudzkrāsainību, kas paātrina jūsu planetāro un personīgo pacelšanos. Tas ir izpildīts zvērests, svēts noslēgums.
 
Neapšaubāmi jūs varat saņemt ētera piekļuvi atlantisko Dziedināšanas un Zināšanu Kristālu atbalstošai/uzturošai enerģijai un gudrībai. Jums nav obligāti fiziski jāatrodas Arkanzasas virpuļa robežās, lai saņemtu un piedalītos šajā aktivācijā. Tomēr tas ir lietderīgi tiem no jums, kuri ir aicināti apmeklēt virpuli un apstaigāt kristāliskos laukus. Tie no jums, kuri vēlas apmeklēt svētās Arkanzasas zemes, spēs atrast personīgo kristālu, pildītu ar Atlantīdas Zelta Laikmeta enerģiju. Patiesi, atļauja ir dota, un kristāli jums tiek piedāvāti šim un daudziem citiem mērķiem.
 
Sīriusa, Arktura un Plejāžu pārstāvji jau tagad gatavo skatuvi un gaida, kad jūs pievienosieties viņiem. Sūtiet savu enerģiju; sūtiet savu gaismu un nodomu visaugstākajam labumam - tam, kas tiek dēvēts par Bio-Plazmiskās Mijiedarbības Platīna Kristālu, Platīna Stara Kristālu. Līdzsvara un Zināšanu Stara. Kādreiz tas valdīja gudrībā un gaismā Poseidas Templī un ļoti daudzi no jums atkal skaidri redzēs to ar savu iekšējo redzi, un jūs, neapšaubāmi, ar prieka asarām sajutīsiet viņu savā sirdī.
 
Atlantīda – Svētā „Šķirsta” Tempļa Meistari-Kristāli
 
Atlantīda – patiesi Pangejas* iztrūkstošais posms, kas izvietots Atlantijas vidū. Tālāk mēs sīkāk pastāstīsim jums tās vēsturi. Taču ziniet, Meistari, - ne visi lielie tempļa kristāli tika zaudēti. Patiesībā daži no jums bijāt iesaistīti to glābšanā.
 
 
*Pangeja(no grieķu: πᾶνpan "viss" un Γαῖα Gaia "Zeme", latinizēta kā Gæa) bija superkontinents, kas izveidojās paleozojā un sadalījās mezozoja ērā. Pangeju apskaloja viens superokeāns Pantalasa
 
Pirmais izglābtais tempļa kristāls bija Zilais Zināšanu Kristāls. Tas atrodas zem zemes, zem virpuļa vainaga centra, kas tiek dēvēts par Talimena Ridžu, sen uzbūvētā sakrālā aizā. Zilais Zināšanu Kristāls stāv vertikāli, tas ir četrdesmit astoņas pēdas augsts un tā diametrs ir divpadsmit pēdas. Tas vibrē un izstaro varavīksni sudraboti tirkizzilā un kobaltzilā krāsā, jo tas aktivizējas svētajā kontraktā. Tas satur daudzdimensionālu gudrību un eoniem uzkrātās zināšanas. Otrs izglābtais bija Smaragda Kristāls. Tas tagad atrodas zem Mega kalna, Arkanzasas kristāliskā virpuļa sirds centrā. Tas ir aptuveni 20 metrus augsts un 5 metrus plats. Trešais ir Šķirstā ievietotais Platīna Kristāls.
 
Platīna Kristāls zem Magnetic Mountain Eurica Springs apgabala tuvumā atmostas 2011.gada 11:11:11 datumā. Platīna Kristāls patiešām ir ļoti tīrā krāsā, taču tas izstaro mirgojošus platīna sudraba ielāsmojumus, kurus veido subatomārās daļiņas, kas tiek dēvētas par Bio-Plazmu.
 
Bio-Plazma - tas ir apzinīgs laiks, kuram piemīt pašapziņa. Bio-Plazmiskie lauki, kurus izstaro Platīna Kristāls, harmonizē vietas spektru, kur saskaras fiziskā matērija un antimatērija. Jūs visi eksistējat antimatērijas dimensijās. Un vieliskā struktūra tur ir pilnīgi citādāka nekā fiziskajā matērijā. To raksturo daudz augstāka frekvence (šī tēma tika izskatīta citos vēstījumos...)
 
Platīna Kristāls ir milzīgs, vairāk kā 100 metrus augsts un tas atrodas daudz dziļāk zem zemes virskārtas, nekā citi. Tam piemīt kosmiskas ietekmes sfēra un tā enerģijas līdz 2012.gadam ieskaus un aptvers planētu, savienotas vienotā tīklā ar citiem kristāliem un izplatītas caur Kristālisko Saules Disku.
 
Atlantīda: patiesā leģenda par krišanu
 
Dārgie, šie kristāli tika izglābti no sagrāves un tagad jums tiek piedāvāts atcerēties – kāpēc. Par cik šādas lieliskas kristāliskas būtības piedāvā tik daudz jums visiem. Paplašināšanās, svētais noslēgums attiecas uz VISIEM! Ir pienācis laiks atcerēties, kas jūs esiet bijuši, lai kļūtu par visu, kas jūs esiet šajā atmošanās laikā, - tā ir atgriešanās pie kvantu kristāliskā lauka. Atlantīda bija Zelta Laiks, brīnišķīgs laikmets, kuru iegāza tā neglītās beigas. Un tāpēc mēs jums stāstām patieso šīs krišanas vēsturi.
 
Atlantīda pastāvēja vairāk kā 200 000 gadus. Lielākoties Atlantīdas laiks bija gaismas laikmets. Tikai noslēdzošā fāze laika periodā no 17 500. līdz 10 500.gadam p.m.ē. bija, jūsu terminos runājot, tumšais laikmets, taču tai pat laikā – vērtīga mācība.
 
Zelta Laikmets
 
Mēs jums sakām: faktiski Atlantīdas Zelta Periods bija gaismas apziņas augstākais līmenis, kāds jebkad ir ticis sasniegts zemes plānā jebkurā attīstītā civilizācijā; augstāks par Lemūriju, augstāks par Mu, augstāks par Rama. Ir kļuvis zināmā mērā moderni izskatīt Lemūrija par ideālu civilizāciju un, lai gan viņi patiešām sasniedz nosacīti neilgu augstas apziņas fāzi, galvenokārt tajā laikmetā viņi nedzīvoja fiziskajos ķermeņos, bet drīzāk devām līdzīgos ēteriskajos stāvokļos, un nesastapās ar grūtībām fiziskajā zemes plānā. Patiesībā Lemūrija nekad nav sasniegusi tik ļoti attīstītu līmeni, kāds pastāvēja Atlantīdas Zelta Fāzē no 40 000. līdz 18 000.gadam p.m.ē. Laiks, kad Dievi staigāja līdzās cilvēkiem, un visi zināja priekpilnu izpausmi. Tas bija svētīts laiks, kad daudzi no jums ieradās kā Zvaigžņu Bērni, kā arī vēlāk izvēlējās bioloģiju un reinkarnēšanās mācību ciklus uz Zilās Planētas, kas tiek dēvēta par Zemi.
 
Tāpēc, kad jūs apskatāt Atlantīdu, NE-atcerieties tikai tās bēdīgo galu! Tas bija tikai īss posms lieliskā aizvēsturiskā pasaulē, tomēr tas nedrīkst tikt aizmirsts, jo tik daudz tika iegūts, izprotot šo noslēdzošo posmu, un, dārgie, ir pienācis laiks to atcerēties.
 

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3559094