pirmdiena, 2011. gada 28. novembris

Montekjū vēstījums 27.novembrī/2011


_______________________________________________
 
 
„Ja stāsta pietiekoši lielus melus un visu laiku tos atkārto, tad cilvēki sāk meliem noticēt. Melus var uzturēt tikai tik ilgi, kamēr valsts var pasargāt tautu no melu politiskajām, ekonomiskajām un/vai militārajām sekām. Tādējādi valstij ir vitāli svarīgi izmantot visus savā rīcībā esošos spēkus nepiekritēju apspiešanai, jo patiesība ir melu nāvīgākais ienaidnieks un sekojoši, patiesība ir valsts lielākais ienaidnieks.”
                                                                                                 Jozefs Gebels

 
To, mana mīļā, var redzēt visā pasaulē. Cilvēki sāk runāt patiesību, bet šīm drošsirdīgajām dvēselēm brutāli uzbrūk patiesības apspiedēji. Vienmēr cilvēki cīnījušies un miruši par tiesībām brīvi runāt. Patiesība jums ir liegta tikai apspiestā režīmā. Sūtiet mīlestību un aizsardzību tiem, kuri runā jūsu vārdā. Viņi grib tikai un vienīgi patiesību un vienlīdzību. Tie vēlas, lai visas tautas bez bailēm apvienotos un varētu strādāt kopā miera labā. Pārmaiņas, kurām jānotiek, un, kuras arī notiks, notiks tad, kad vairākums iedzīvotāju sirdīs nesīs mieru un mīlestību pat pret tiem, kuri izrādās ir viņu nāvīgākie ienaidnieki.
 
Pie varas esošie atrodas un briesmīgas destrukcijas ceļa. Būs jāpatērē liela enerģija, lai saskatītu viņu kļūdas. Jūsu visi kopā to varat: tam nevajag bumbas un lodes. Mīlestības spēks rada šādu harmoniju, kurā Tumšie nevar iekļūt. Tā kā jūsu apziņa paplašinās, tad drīz vien sāksiet saprast, kas esat. Jūsu pasaule pilnīgi mainīsies. Izzudīs materiālisma radītā spriedze un satraukums, un dzīve uz jūsu planētas noritēs pavisam citā gaismā. Atjaunosies saikne ar garīgumu, un jums atvērsies viss visums. Jums tikai tagad jāiziet cauri kādam grūtam laika sprīdim, bet, kad tiksiet tam cauri, viss būs atvērts. Lūdziet vadību, lai saskatītu melu īsto būtību. Tad jūs nekas vairs neietekmēs. Meli ir jūsu apspiedēju pēdējie pūliņi un centieni palikt pie varas. Viņiem vajadzīgs karš- jebkāds karš- lai tikai noturētu jūsu pasauli zemās enerģijās. Novērsieties no tiem, kuri uzspiež jebkādus iemeslus kara uzsākšanai.
 
Deivids Aiks reiz jokoja: ”Kas gan notiku, ja tiktu pasludināts karš, bet neviens tajā neietu?” Nebūtu, kas nogalina! Tikai jūsu varā ir pieļaut pārmaiņas. Jūs atbrīvos patiesība. Patiesība vienmēr ir tieši pretēja tam, kas jums ir teikts. Meli patiešām ir gudrs izdomājums apjukuma un apmulsuma radīšanai. Patiesībai piemīt īpašība: nākt klajā, un tas tagad sākt notikt. Kontrolē visu, 99%. Un tā, kad „lēnprātība valdīs pār Zemi”. Miers atkal tiks atjaunots.
 
Centieties aizsargāt bērnus no tās dezinformācijas, kas tiem tiek mācīta izglītošanas laikā. Viņu jaunajiem prātiem vajadzīga aizsardzība un ievirze. Satraucoša ir tendence aizvilināt bērnus prom no mīlošām ģimenēm. Kad ielaižat savā pasaulē dvēseles, tad tas ir jūsu pienākums tās mīlēt un aizsargāt līdz laikam, kad bērni paši spēj pieņemt lēmumus. Ikvienam cilvēkam ir tiesības izvēlēties savas dzīves virzienu. Mana mīļā, pēc manas pārejas es tev teicu: „Nekas nav tā kā izskatās”. Katru dienu jūs aizvien vairāk un vairāk pārliecināties, ka nekas neatbilst, vai nu runa ir par reliģiju vai valdību darbību, tam, ko tie runā un saka. Jūs esat vislielākie cilvēces vēsturē zināmie iekaltas mācības upuri. Jūs ilgu laiku esat tajā pavadījuši, bet tagad jūsu apspiedējus sāk apstarot gaisma. Tie tiek atklāti. Un tā nav skaista bilde. Tā ir masveida krāpšana. Mīlestības un miera sludinātāji brutāli apspieduši cilvēku rasi. Viss ir tieši pretējs faktiem. Pat jābrīnās, kā tie cenšas apspiest patiesību. Cilvēki tiek sabaroti ar informāciju, kas rada maldīgu drošības sajūtu, tā kavējot jūs vērot un sekot tam, kas ap jums notiek. Viņi ir īpaši gudri. Tie neatrastos tajā vietā, kur pašlaik, ja nebūtu izteikti uzmanīgi un neparūpētos par sevi. Viņi domā, ka saķēruši jūs tīklos, radot finansiālas problēmas.
 
Mēs jums palīdzēsim un vadīsim, mēs palīdzēsim jūs atbrīvot no melu cietuma. Pievienojieties tiem, kuri novērtē un ciena patiesību. Palīdziet viens otram saprast, ka eksistē ceļš ārā no šī sagānītā jucekļa. Jūs neesat bezpalīdzīgi. Uzkrātās zināšanas jūs atbrīvo.
 
Pacelsies senās zināšanas, tās pacels gaismā jums nodarīto un pozitīvi ietekmēs, atgūstot atņemto. Atkal, es jums atgādinu, senajai Īrijai pieder neapstrīdami pierādījumi, kas mainīs jūsu pasauli uz laiku laikiem. Premjers (Enda Kenijs) ir jāiedvesmo apskatīt pierādījumus, tad viņš visu redzēs pavisam citā gaismā. Līdz šim Kenijs bijis ļoti drošsirdīgs. Vai viņam pietiks drosmes nākamajam solim? Pienācis laiks iziet no ilūzijas, ko saucat par dzīvi.
 
Kopš manas pārejas esmu tev lūdzis ļoti daudzas lietas. Tev bijis jāsastopas un jātiek galā ar daudz ko. Tas nav bijis viegli. Bet, mana mīļā, sasniegtais ir bijis tā vērts. Patiesības atnestā brīvība pārsniegs visdrošākos sapņus. Visā pasaulē cilvēki savienojas ar Gara Pasauli. Cilvēki meklē patiesību, jūs ikviens pildāt savu unikālo uzdevumu šajā lielajā pārejā uz patiesību.
 
Mēs esam uz pareizā ceļa, mana mīļā. Viss satuvinās. Tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Tulkoja Māra Brante