svētdiena, 2011. gada 27. novembris

MerKaBa, MerKiVik, MerKiVa


Internetā ir ļoti daudz informācijas par MerKaBa, taču pamatā informācija sakarā ar tās transporta funkciju un ģeometrisko struktūru. Loti gribētos uzzināt, kā mēs uztveram pasauli un kādā stāvoklī atrodamies, ja MerKaBa struktūra atrodas aktīvā izpaustā stāvoklī dabiskā veidā? Un, domāju, daudziem, tāpat kā man, ļoti gribētos uzzināt, kas tas ir – MerKaVik un MerKiVa, ja tas nav viens un tas pats, to uzdevums kā fiziski, tā arī Garīgajā nozīmē?

Es sveicu tevi un visus pārējos ar Mīlestību, pateicību un prieku, ka jūs izrādāt patiesu vēlēšanos apzināt svarīgas un jums sen pazīstamas patiesības, un es atgādināšu jums to, kas jums patiesībā ir zināms ļoti labi.

Un, tātad, kas ir Mer-Ka-Ba un kā tā atspoguļo garīgo būtību? Sākumā mēs atšifrēsim, kas ir Mer-Ka-Ba. Tulkojumā no senēģiptiešu valodas un tai skaitā no dažām citām vēlākām valodām, pieņemtām par sakrālām dažāda veida jēdzienu apzīmēšanai, tā skanēja apmēram tāpat. Vārda sastāvdaļas:
Mer – īpašs Gaismas veids, īpašs Enerģijas veids, kurš rada gaismas lauku un kurš, griežoties pretējos virzienos, kustībā rada pilnīgi noteiktas formas lauku.
Ka – tas ir Gars. Attiecībā pret jums – tas ir cilvēka Gars, tas ir, tā daļa, kura padara jūs dzīvus un apvienotus ar dievišķās Gaismas, par kuru mēs runājām nedaudz augstāk, avotu.
Ba – tā ir Realitātes interpretācija, izteikta dotajā gadījumā cilvēka ķermeņa veidā.

Tādejādi, mēs ar jums konstatējam, ka Mer-Ka-Ba – tā ir dievišķās Gaismas plūsma, kura griežas pretējos virzienos, kura uztur Gara klātbūtni cilvēka ķermenī un padara viņu par to, kas viņš ir – dzīvs, saprātīgs, kustīgs, spējīgs pētīt matēriju tajā realitātē, kurā viņš ir novietots. Dotajā gadījumā runa iet par jūsu cilvēka ķermeņiem, ar kuriem jūs veicat daudzveidīgas un tik svarīgas jums un visam visumam dzīvošanas šajā matērijā pieredzes iegūšanu.

Agrāk bija nodots pietiekami daudz informācijas, un tā ir daudzos jums pieejamos avotos par to, kā izskatās un kas ir Mer-Ka-Ba. Tai skaitā ir ļoti sīks pašreiz dzīvojošā Drunvalo Melhisedeka paskaidrojums.

Un, tātad, Mer-Ka-Ba – tas ir radīšanas šablons, caur kuru ir radīts viss, kas eksistē. Tas ir radīšanas šablons izpētei zemos blīvumos, tai skaitā 3-ā līmeņa matērijā. Mer-Ka-Ba – tas ir ne tikai transporta līdzeklis ceļojumiem šajā matērijā uz tās smalkajiem slāņiem, tā, kā tika pareizi atzīmēts, ir jūsu būtība un tā neeksistē atsevišķi no jums. Tā arī esat jūs. Tajos informācijas avotos, par kuriem mēs runājām augstāk, ļoti sīki un uzskatāmi bija pastāstīts, kā tā tika būvēta, kā tā izskatās. Taču tie lielā mērā ir ļoti vienkāršoti zīmējumi, kaut arī tie atspoguļo Mer-Ka-Ba būtību. Mer-Ka-Ba – tas ir zvaigžņu tetraedra elektromagnētiskais lauks, kuram ir tā sauktā “elpošanas caurulīte”, kurai nav ne sākuma, ne beigu, tā atnāk no bezgalības un aiziet bezgalībā. Tā ir elpošanas caurulīte, caur kuru iet enerģija, kura nodrošina ķermeni ar dzīvības prānu, jeb, citādi sakot, visur iekļūstošu dievišķo enerģiju, kura nodrošina šī ķermeņa dzīvību un iespēju darboties caur to. Mer-Ka-Ba – tas ir 3-šā līmeņa šablons. Šī elpošanas caurulīte stiepjas no apakšas uz augšu (vai no augšas uz apakšu), un tā šķērso zvaigžņu tetraedra lauku stingri centrā, un tās šķērsgriezumā ir tetraedriska cepurīte. Man tāpat ir jāatzīmē, ka zvaigžņu ģeometrijas struktūras ir sarežģītākas un zvaigžņu tetraedram, kāda ir Mer-Ka-Ba, tās ir trijiskas. Tās ir iekļautas viena otrā un veic griešanos pa labi, pa kreisi, un viena no tām ir statiska. Sarežģītākas struktūras veic sarežģītākas kustības, taču dotajā gadījumā mēs runājam par Mer-Ka-Ba. Senajā Ēģiptē Mer-Ka-Ba tika tulkota kā “kosmiskais ritenis” jeb pārvietošanās veids no vienas dimensijas uz citu, un tas patiešām ir pamats visām pārvietošanām pa dimensijām. Mer-Ka-Ba – tas ir radīšanas bāzes šablons. Patiesībā visiem Gaismas Darbiniekiem savā potenciālā ir jebkurš iespējamais apziņas līmenis. Un tas viss atrodas jūsu enerģētiskajā laukā, tas viss ir nofiksēts tur. Mer-Ka-Ba – tas ir kā pats vienkāršākais no potenciāliem. Visi varianti, iespējas un līmeņi bāzējas uz sakrālās ģeometrijas pamata, un, ja jūs gribat to izpētīt, jūs vienmēr varat to izdarīt. Šablonu skaits ir bezgalīgs, un tie kļūst sarežģītāki līdz ar apziņas atvēršanos un pacelšanos. Man jāatgādina, un jūs to zināt, ka 3-ais apziņas līmenis (AL) un 4-ais AL var izmantot ķermeni matērijas izpētei, tas ir, tiem ir Ba, tai laikā kad sarežģītākiem šabloniem ir tikai Gars, taču nav ķermeņa. Šie radīšanas šabloni katram ir ārkārtīgi individuāli, tāpat, kā individuāli ir jūsu pirkstu nospiedumi, ja salīdzina ar jums saprotamu identitātes terminoloģiju matērijas 3-jā līmenī. Jūs visi esat unikāli, jūs visi esat ārkārtīgi skaisti. Tieši tādā veidā iekš Mer-Ka-Ba atspoguļojas jūsu garīgā būtība un jūsu sakrātās apziņas īpašības no vienas izpētes uz citu, kuras jūs esat veikuši simtiem un tūkstošiem. Un šī pieredze, visi jūsu pētījumi, tie neizzūd, tie uzkrājas un padara sarežģītāku jūsu būtības sakrālās ģeometrijas struktūru, par kuru mēs tagad runājam. Un tie, tāpat arī jūsu personīgā pieredze, nes vienīgi jūsu individualitātes nospiedumu. Man ir jāatzīmē, ka Mer-Ka-Ba ir jābūt aktivizētai un jāatrodas aktīvā stāvoklī kā avotam vai bāzei augstāku un sarežģītāku jūsu struktūru izpausmei, un šīs virzības laikā aktivizēsies tie potenciālie apziņas līmeņi, kuri atrodas jūsu enerģētiskajā laukā. No vienas puses, jūs atgriežaties Mājās, atgriežaties pie Avota, vienlaicīgi jūs noņemat aizsegus savai apziņai, kurus paši uzstādījāt agrāk, un arvien vairāk kļūstat pašapzinošas būtības, un jūs varat pieprasīt jūsu sakrāto pieredzi un visu to potenciālu, kurš bija sakrāts jūsu iepriekšējos pētījumos. Ne tikai šajā matērijā, bet arī citās vietās. Jūs esat ievērojami daudzdimensionālāki un skaistāki, kā varat iedomāties šodien. Jūs īstenībā jūsu iekšienē ļoti labi zināt, par ko mēs tagad runājam. Un ļoti labi zināt savus Mer-Ka-Ba un Mer-Ki-Va, un Mer-Ki-Vik.

Tagad mēs turpināsim atšifrējumu par šo jēdzienu sastāvdaļām, kurām ir ļoti dziļa jēga un ļoti dziļas, apjomīgas vibrācijas.
Mer-Ki-Vik
Mer – mēs jau zinām.
Ki – tā ir Gaismas enerģija, Mīlestības enerģija, kura caurauž visu visumu. Šī enerģija ir pietiekami neslikti pazīstama daudzām garīgajām skolām, strādājošām enerģētikas līmenī. To vēl sauc par “Ci” enerģiju. Šīs enerģijas piesaiste no augstākiem vibrāciju līmeņiem dod jums papildus spēkus un papildus iespējas. Tas jau ir atvērts cilvēcei. Tā ir dievišķā enerģija, kura burtiski caurauž visu visumu. Vienkārši ir jāprot to ņemt un jāprot to prasmīgi lietot.
Vik – starp-Realitātes interpretācijas, kad vienlaicīgi eksistē cilvēka ķermenis un Gaismas ķermenis. Tas ir tas stāvoklis, kuru jums stāv priekšā redzēt daudziem, kuri pārdzīvos šo periodu, kad jūs redzēsiet cilvēka ķermeni, aptvertu ar mirdzumu. Tā tad arī ir tā pati Vik, kura izpausta realitātē, kad izpausti un integrēti viens otrā divi realitātes partneri.

Un, tātad, Mer-Ki-Vik – tas ir elektromagnētiskais lauks zvaigžņu ikosaedra formā, kura iekšienē atrodas pentagonāls dodekaedrs, kur papildus ievietots oktaedrs. Par to nav iespējams pastāstīt un uzskatāmi attēlot pietiekami pilnā apjomā, neuzzīmējot simtiem, bet varbūt, arī tūkstošiem speciālu zīmējumu un plaknes šķēlumu, lai saprastu, kā tas izskatās uztverei ar prātu. Tā visa ir sakrālā ģeometrija, un visas šīs figūras tiek būvētas pēc sakrālās ģeometrijas šabloniem.

Visi procesi, par kuriem mēs tagad runājam, gan Mer-Ka-Ba aktivizācija, gan Mer-Ki-Vik aktivizācija – tas viss ir saistīts ar pacelšanās procesiem, un es gribu to pasvītrot. Tas ir tas pats process, kuru mēs apskatījām no citas puses, apskatot to caur čakru sistēmu un izeju uz augstākiem dimensiju līmeņiem, uz augstākām vibrācijām. Tas ir tas, par ko mēs runājām, kad apskatījām visas 12 čakras. Tagad saruna notiek par to pašu apziņas uzeju, tikai sakrālās ģeometrijas formās. Man ir svarīgi jums pasvītrot, lai jūs neatdalītu visus šos jēdzienus un pacenstos iztēloties visu daudzdimensionalitāti, visu sarežģītību un skaistumu procesiem, kuri tagad notiek ar jums un kuri arī nes uz sevis jūsu vienreizīguma un jūsu individualitātes zīmogu.

Mer-Ki-Vik ir pieskaitāms kristus-apziņas līmenim. Tā ir sarežģītāka forma, kā jūs jau paspējāt pamanīt, tieši tāda forma ir kristus-apziņas režģim, kurš jau ir uzstādīts un aktivizēts uz planētas. To ir aktivizējuši tie Gaismas Darbinieki, par kuriem tika runāts kā par 144 tūkstošiem un kuriem ir piebiedrojušies jauni. Un visi viņi, izejot pacelšanās procesu, aktivizēja ne tikai Mer-Ka-Ba, bet arī savu Mer-Ki-Vik un pieslēdzās Kristus apziņas planetārajam tīklam. Un tieši viņi aktivizēja šo kristus-apziņas tīklu, un tas atrodas aktīvā stāvoklī. Tas ir tas, ko mums izdevās izdarīt, un, pateicoties kam, pāreja uz jaunu apziņas līmeni, pāreja uz pilnīgi jaunu dzīvības sapratni, apzinātāku, augstāku radošumu kļuva iespējama. Es ļoti priecājos par šo apstākli un ļoti lepojos ar jums. Es ļoti mīlu jūs visus un esmu ārkārtīgi lepns par jums un pateicīgs par to, ka jums izdevās to izdarīt. Izdevās to izdarīt pat nedaudz agrāk, nekā mēs plānojām. Un jūs izdarījāt to ar lielāku enerģētisko pacēlumu, ar lielāku entuziasmu un lielāku ticību. Tie ir lieli svētki mums visiem, un es ļoti mīlu jūs un ļoti lepojos ar jums visiem.

Elpošanas caurulīte dotajā gadījumā, protams, sarežģās, tā kā tā arī iet cauri kā ass šim zvaigžņu ikosaedram ar visām sarežģītajām iekšējām un ārējām struktūrām. Un šajā gadījumā tai šķērsgriezumā ir oktaedriska cepurīte, un tā jau ir pieskaitāma 4-tajam AL.

Mer-Ki-Va
Pievienosim mūsu pētījumam kārtējo skaņu kombināciju, kārtējo vibrāciju “Va”.
Va – tā ir alternatīvās Realitātes interpretācija, tas ir gaismas Ķermenis. Tas ir tas radīšanas šablons, par kuru es garām ejot minēju augstāk, kad ir tikai Gars un nav ķermeņa.

Mer-Ki-Va – tas jau ir sarežģītāks elektromagnētiskas lauks zvaigžņu  ikosaedra formā, kura iekšienē atrodas pentagonāls dodekaedrs. Ir jāpasvītro, ka Mer-Ki-Va – tā ir daudzlīmeņu struktūra, kurai attīstībā ir daudz apakšlīmeņu, un tas, par kuru mēs ar jums runājam tagad, - zvaigžņu ikosaedra formā ar pentagonālu dodekaedru – tas ir pats zemākais Mer-Ki-Va līenis. Tas arī ir pieskaitāms kristus-apziņas līmenim. Un pie tā aktivizācijas tas rezonē ar uz planētas uzstādīto Kristus apziņas tīklu, bet augstākā izpauduma līmenī. Un tā ir spēcīgāka, stiprāka pieslēgšanās šim tīklam. Stipra tajā nozīmē, ka iespējas izmantot šo tīklu palielinās, gan jaunās zemes radīšanas vajadzībām, gan izmantošanai par dievišķās Zināšanas  avotu. Līdz ar Mer-Ki-Va aktivizāciju notiek ģeometriskās sistēmas sarežģīšanās, un vienlaicīgi notiek vibrāciju frekvences palielināšanās, spēka palielināšanās un radīšanas iespēju paplašināšanās. Elpošanas caurulītei šajā gadījumā šķērsgriezumā ir ikosaedriska cepurīte. Tas jau ir 5-ais AL.

Tādejādi, mēs ar jums tagad runājam par to, ka līmenis, kurš tiek uzstādīts ar jauno aktivizēto planetāro kristus-apziņas tīklu, spēj uzturēt 4-to un 5-to apziņas līmeni uz planētas. Un tas ir tas līmenis, uz kuru notiek pāreja.
Augstākiem Mer-Ki-Va līmeņiem ir sarežģītākas ģeometriskas struktūras, kuras sarežģās un kurām ir pieslēgums pie augstākiem apziņas līmeņiem – 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 12. Aprakstīt šīs struktūras un šos laukus ir vēl sarežģītāk. Es nedomāju, ka jums tagad ir nepieciešams analizēt šo sarežģīto ģeometriju. Pats galvenais, ko mēs esam sasnieguši šodienas sarunā, ir tas, ka jūs pilnīgi skaidri pacentāties iztēloties, ko nozīmē šie vārdi, kurus mēs sākām izmantot jaunajos pēdējos čenelingos. Un pateicām par to, uz kādu līmeni un kādā veidā caur sakrālajām struktūrām jūs izejat uz Kristus apziņu un augstākām dimensijām. Kā tas strādā, un kā tas izpaužas un turpinās izpausties caur šīm struktūrām, jums veicot jaunās Zemes radīšanu. Zemes - pilnīgi jaunas, skaistas, unikālas planētas, par kuru jūs tik daudz sapņojāt, kuru jūs sen jau esat radījuši savos sapņos. Un šī sapņa dēļ jūs visi atrodaties tagad šeit, piedzīvojot visdažādākos sarežģījumus un pārbaudījums, atrodoties matērijas 3-jā līmenī, un jūs turpināt radīt un turpināt būvēt savu sapni. Es jūs apsveicu ar šo jūsu sapņa radīšanu un realizāciju. Nevienam nerodas šaubas par to, ka jūs to realizēsiet, un realizēsiet šajā laikā.

Mēs esam lepni un laimīgi kopā ar jums par visu, kas tiek darīts šeit un tagad! Mēs ļoti mīlam jūs! Mēs esam sajūsmas, pateicības, patiesas atzinības pilni par to, ka jūs esat, par to, ka jūs esat šeit, un par to, ka atļāvāt būt ar jums.

Ar mīlestību, ES ESMU JEŠUA

Saņemts 22-25.03.2009 Nika

 tulkoja Jānis Oppe