pirmdiena, 2012. gada 30. aprīlis

Ješua "Saruna par ģimenēm un savstarpējām attiecībām"Sveiki! Man ir tāds jautājums: Kas ir ģimene? Es domāju, ka ģimenē nedrīkst aizskart otra tiesības, vajag vienoties. Bet, ko darīt, ja uzskati ir diametrāli pretēji? Man ir negatīva attieksme pret laulību šķiršanām. Bieži tiek teikts, ka vajag pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir, ar visām viņa īpatnībām un rīcībām. Bet, ja cilvēka uzvedība izsauc nepieņemšanu, garīgas sāpes? Vai ir vērts aiziet laimes meklējumos, lai pat vienatnē?

Es sveicu tevi, dārgā. Es saprotu tavas sāpes, kuras skan šajā jautājumā, un es pateicos tev par šo jautājumu, tā kā šis jautājums arī daudziem no jums kļūst aktuāls. Kļūst aktuāls īpaši šajā laikā, pārmaiņu laikā, kad noteiktā kārtībā un kad jūs to sev ļaujat, jūs sākat izpaust sevi kā garīgas būtības, un tie eksistējošie attiecību modeļi, tajā skaitā arī ģimenē, ne tikai jūsu sabiedrībā, sāk pārdzīvot jūsos izmaiņas. Jo jūs taču sākat mainīties, un, attiecīgi, rodas šie jautājumi.

Man ir jāatbild tev, mana dārgā, ka sapratne par to, kas ir ģimene, katram cilvēkam vienmēr būs sava. Tāpat, kā eksistē arī tāds jēdziens, ka katram ir sava taisnība, un visiem šajā nozīmē ir taisnība. Ģimene, tāpat kā jebkura struktūra, tiek būvēta uz zināmiem savstarpējo attiecību principiem, uz zināmiem savstarpējo attiecību modeļiem un tiem mērķiem, kurus sprauž šis veidojums. Sprauž vispirms priekš sevis, tās savienības iekšienē, kura ir izveidojusies. No tā, kādā garīgajā līmenī atrodas šī veidojuma komponentes, šajā gadījumā mēs runājam par ģimeni, ir atkarīgs tas, kāda būs ģimene un kādai tai jābūt pēc tavām domām.

Katram no jums noteiktā savas dzīves etapā ir savas noteiktas vērtības, noteiktas jūsu personības komponentes, un tas viss ir ļoti individuālas komponentes, kuras nosaka jūsu personību un jūsu izpausmi tajā sabiedrībā, kurā jūs atrodaties, tajā skaitā arī ģimenē. Tāpēc, lai cik neeksistētu viedokļu, kas ir ģimene un kāds ir tās uzdevums, šie viedokļi būs atkarīgi no jūsu personiskajām īpašībām, un tāds pats viedokļu daudzums būs klātesošs šī jēdziena definēšanā.

Tas ir tuvs tam jēdzienam, kuru mēs saucam par mīlestību. Cik daudz lielisku būtņu, atrodoties šeit iemiesojumā, ir devušas definīciju tam, kas ir mīlestība, tik daudz arī šī jēdziena šķautņu atvērās cilvēcei. Un tālu ne visiem mīlestības sapratne ir vienāda, ir saskanīga ar to, ko viņš jūt vai kā viņš iztēlojas ar savu prātu. Kā jēdziens “mīlestība” ir ļoti daudzšķautnains un ir ar attīstības pakāpēm, tā arī attiecībām ģimenē ir pilnīgi dažādi ģimenes radīšanas likumi, pilnīgi dažādas sapratnes. No tā, kāda sapratne par to, kas ir mīlestība un kas ir ģimene, būs klātesoša katrā no jums, tad arī būs atkarīga definīcija un visas piemītošās īpašības.

Saproti, mana dārgā, ka katram no jums ir pilnīgi noteikti uzskati par sevi un dzīvi, sava pasaules izpratne un savs pasaules uzskats katrā jūsu dzīves matērijā posmā. Jūs ar savām domām un savu rīcību, savu pasaules uztveri pievelkat sev tos vai citus cilvēkus, kuri tad arī sastāda jums to apkārtni no citiem cilvēkiem, kuri eksistē apkārt jums. Jūsu ģimenes visbiežāk bāzējas uz priekšstatu, kuri ir katram no jums, kopību. Taču, tāpat kā katrs cilvēks, īpaši šajā ļoti dziļu un ļoti nopietnu pārmaiņu laikā, kuras notiek uz planētas, katrs cilvēks pilnīgi dažādi atsaucas šīm pārmaiņām, ar dažādu ātrumu sāk mainīt savu pasaules uzskatu un savu pasaules izpratni.

Ja ģimenē viens cilvēks sāk atrauties no otra pēc savas pasaules uztveres līmeņa, pēc sava garīguma līmeņa, ja viņš sāk atiet no materiālistiskiem priekšstatiem, uz kuriem aizsākās sākotnējās attiecības ģimenē, tad ko darīt šajā gadījumā? No vienas puses, jūs turpināt mīlēt šo cilvēku, ar kuru jūs eksistējat blakus, ar kuru jūs sastādāt savu ģimeni. Tad jūs pacentīsieties ievilkt viņu paša pārveidojumos un pievilkt viņu līdz tam līmenim, uz kuru jūs izejat šajā brīdī. Ja tas neizdodas, tad tas sāk kļūt jums par arvien lielāku sarežģījumu, rodas bezdibenis vienam otra sapratnē, kurš sāk atdalīt jūs.

Jūs sākat just, ka šis cilvēks neatbilst tam iekšējam stāvoklim, kurš eksistē jūsu iekšienē. Un, ja jūs jūtat, ka jums nav iespējams izmainīt otru cilvēku vai ievirzīt viņu tajā gultnē, kurā jūs atrastos tuvāk viens otram, lai tas bezdibenis, kurš aug no dienas uz dienu, neatdalītu jūs, ja jūs jūtat, ka jums neizdosies to izdarīt, tad visbiežāk pareizais lēmums mēdz būt šķirties. Šķirties šajā etapā, lai netērētu savus paša spēkus tam, lai vilktu otru cilvēku uz pasaules uztveres un pasaules izpratnes jaunu vijumu, kurš ir parādījies jums. Šajā nozīmē vientulība būs daudzējādā ziņā panaceja dvēseles izārstēšanai no gūtajām traumām, no tās negatīvās pieredzes, kura ir iznākusi tādā ģimenē.

Ģimene, kura pēc saviem priekšstatiem, pēc savām dzīves vērtībām arvien tālāk un tālāk atiet viena no otras ar savām daļām, brūk. Šajā gadījumā vislabāk ir pārtraukt cīņu un pārstāt nosodīt otru cilvēku. Pārtraukt virkni no neapmierinātībām un skandāliem, kuri neviļus rodas tādā ģimenē, kura sāk sadalīties pēc garīgās pazīmes, un turpināt attīstīties garīgi patstāvīgi. Šajā gadījumā jūsu paša personīgās izmaiņas spēs piesaistīt jums pilnīgi jaunu cilvēku, kurš ievērojam tuvāk stāv jums pēc dvēseles stāvokļa, un jūs vienmēr spēsiet atklāt sevī jaunas iespējas un pievilkt tuvu un svarīgu cilvēku savā dzīvē.

Kad jūs iestrēgstat vecajās attiecībās, kad jūs dažādu baiļu un sociālu priekšstatu dēļ sākat ierobežot sevi un aizturēt savu attīstību par labu tam, lai saglabātu savu ģimeni, – tādā veidā jūs neatrisināt savu problēmu. Jūs tikai attālināt šīs problēmas atrisināšanu, pie tam jūs paši iegūstat ļoti daudz garīgu traumu, kuras pēc tam jums nāksies ārstēt un kuras tālāk, tā vai citādi, ietekmēs jūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Es iesaku šajā gadījumā, kad jūs, pielietojuši daudzus veidus, kurus jums saka priekšā jūsu dvēsele, kad jūs mēģinājāt izvest savu ģimeni uz harmonisku attiecību līmeni un neguvāt vēlamo rezultātu, pārtraukt cīņu. Ja jums ilgstoši neizdodas nodibināt harmoniju, es iesaku jums nebaidīties no izmaiņām un droši skatīties uz dzīvi, kura gaida jūs priekšā.

Nebaidieties mainīt savu dzīvi. Dzīve ir dievišķa, tā vienmēr ir mīlējusi un mīl jūs. Ja jūs maināties uz garīgās izaugsmes pusi, ja jūs sākat arvien vairāk un vairāk atbilst tām izmaiņām, kuras tagad iziet planēta, tad visa visuma visas enerģijas, kuras nāk tagad uz šo planētu, atbalstīs jūs šajā attīstībā. Atbalstīs tajā skaitā arī sevis izpaušanā personiskajās attiecībās, un dzīve noteikti uzdāvinās jums agri vai vēlu blakus cilvēku, kurš ne tikai atbildīs jūsu līmenim, bet uzdāvinās cilvēku, kurš veicinās jūsu attīstību. Tā, savstarpēji papildinot viens otru, jūs spēsiet iet pa dzīvi priecīgi, viegli un harmoniski, un tādas attiecības sagādās jums daudz prieka.

Kad mēs runājam par to, ka cilvēku vajag pieņemt tādu, kāds viņš ir, ar visām viņa īpatnībām un rīcību, tas nenozīmē, ka mēs runājam par to, ka jums ir ārkārtīga nepieciešamība eksistēt blakus tādam cilvēkam. Lēmumu par to, vai jūs atradīsieties vai neatradīsieties ģimenes savstarpējās attiecībās ar cilvēku, kurš kļūst jums arvien svešāks, šo izvēli veicat tikai jūs. Tikai jūs esat atbildīgi par šo izvēli, un tikai jūs nesat visu atbildības pilnību par savu lēmumu. Nevajag baidīties no atbildības. Gluži otrādi, vajag lepoties ar to, ka jums ir piešķirtas tādas dievišķas tiesības, – izvēles tiesības, tā kā jūs, kā dievišķas būtnes, vienmēr esat bijušas brīvas, un jums vienmēr ir bijušas izvēles tiesības. Un šīs izvēles tiesības aptver tajā skaitā visas cilvēciskās savstarpējās attiecības, tajā skaitā arī attiecības ģimenē.

Ja jūs jūtat, ka jūs saņemat arvien vairāk dvēseles traumu, ka jūs arvien vairāk iestrēgstat neharmoniskās savstarpējās attiecībās un tās nenes jums nekā attīstoša, nekā pozitīva, ja tās kļūst arvien disharmoniskākas, jums ir jāiet prom no šīm attiecībām. Viss jautājums šajā gadījumā ir ietverts tajā, kā iet prom. Es lūdzu jūs, mani dārgie, attiekties pret šo mūsu sarunas daļu ar uzmanību. Tā kā es gribu teikt jums, ka jums nekad nav jānosoda tas cilvēks, kurš kaut kādā jūsu dzīves brīdī neatbilst jūsu priekšstatiem par laimi un harmoniju. Taču tam, lai pilnībā atbrīvotos, tam, lai nepaliktu nekāds rūgtums dvēselē, tam, lai izārstētu visas tādās attiecībās iegūtās traumas, jums nepieciešams pieņemt to kā faktu, patiesi piedot visas tās nesaskaņas un visas tās negatīvās emocijas, kuras jūsos eksistēja. Piedot un mierīgi atlaist, atļaujot sev iet tālāk un meklēt harmoniskākas attiecības.

Jūs arī ar tādu soli, pilnu ar pieņemšanu un piedošanu, atļaujat otram cilvēkam realizēt viņa izvēles tiesības, atļaujat viņam iegūt savu pieredzi, lai kā jūs šo pieredzi nevērtētu. Vispirms, otra cilvēka kā dotuma piedošana un pieņemšana ir jums tas svarīgais elements, kurš atļaus jums atrast tās harmoniskās attiecības, tās skaistās un apbrīnojamās attiecības, kuras var eksistēt ģimenē, tieši tas atļaus jums atrast šīs attiecības. Ja jūsos iestrēgs un paliks aizvainojumi no iepriekšējām attiecībām, ja kaut kas no iepriekšējās pieredzes jūs nomāks, tad tas vienmēr būs klātesošs jūsu domās un būs klātesošs jūsu smalki-enerģētiskajos laukos, tad tas vienmēr kropļos jūsu uztveri, traucēs jūsu tālākai attīstībai, traucēs piepildīt jūsu vēlēšanos beidzot satikt to otru pusīti, kura atnesīs jums patiesu laimi. Harmonisku savstarpējo attiecību laimi tajos līmeņos, kuriem jūs esat gatavi šajā brīdī.

Pilna un patiesa piedošana atļaus jums atrast tādu cilvēku, ar kuru jūs spētu noiet visu jūsu zemes dzīvi priekā, sapratnē un visu jūsu pašu labāko īpašību izpausmē. Un runa iet ne tikai par jūsu personisko īpašību izpausmi, runa iet par to, ka tādās savstarpējās attiecībās atveras abu cilvēku labākās īpašības. Tieši harmoniskas savstarpējās attiecības, uzceltas uz savstarpēju cieņu un savstarpēju mīlestību, veicina visu labāko īpašību, kuras ielicis katrā cilvēciskajā būtnē Dievs, attīstību un atvēršanos.

Nebaidieties ne no kā mainīt savā dzīvē, nebaidieties pārmaiņu, tā kā ne visas pārmaiņas nes slikto. Jums katrā jūsu dzīves etapā ne vienmēr ir redzams, kas jūs gaida priekšā, kādi patīkami pārsteigumi no dzīves gaida jūs aiz tās kārtējā pagrieziena. Ja jūs turpināsiet neharmoniskas attiecības, ja jūs paši nonāksiet šā neharmoniskuma lokā, ja jūs šo neharmoniskumu uzsūksiet sevī, tā vietā, lai attīstītos harmonijā un priekā, tādā veidā jūs zaudējat tās iespējas, kuras varētu atklāt jums dzīve priekšā. Tikai jūsu izvēle katrā brīdī nosaka, kāda būs jūsu dzīve, tajā skaitā arī jūsu ģimenes dzīve.

Klausieties savu dvēseli, klausieties savu sirdi un tur atrodiet visas atbildes, tāpēc ka tieši tur jūs saņemsiet to pašu vienīgo un pareizo padomu, kurš nepieciešams jums katrā jūsu dzīves brīdī. Un tas būs vislabākais ceļš, kuru jūs varat noiet, atrodoties materiālā ķermenī, atrodoties iemiesojumā un dzīvojot uz šīs planētas. Es vēlu tev laimi, mana dārgā, es vēlu tev vīrišķību, es vēlu tev harmoniju visās savstarpējās attiecībās, kuras būs klātesošas tavā dzīvē. Tavs uzdevums ir tikai atļaut sev skaistas un harmoniskas attiecības, atstājot jebkuru neharmoniskumu savā dzīvē. Atlaid visu traucējošo ar tīru sirdi, mīlot, tam, lai nekad vairs neatgrieztos pie neharmoniskuma savā dzīvē.

Tikko kā jūs piedodat, tikko kā jūs atlaižat ar tīru sirdi, neatstājot vietu nekādiem aizvainojumiem, jūs tādā veidā pilnībā pabeidzat iepriekšējo pieredzi, un tā kļūst par ļoti svarīgu jūsu dzīves pieredzi, kura vēlāk nospēlēs pozitīvu lomu jūsu tālākajā dzīvē, jūsu tālākajās savstarpējās attiecībās. Ar Mīlestību un godbijību

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 25.09.09., Nika

 tulkoja Jānis Oppe

Ješua "Kā atšķirt patiesību no meliem un izkropļojumiem"Gribu uzdot jautājumu Ješua. Mācījos Reiki pie Meistara Vadima B. Rezultātā viņš izrādījās ļoti bīstams dziednieks un mags. Viņa vārdi atšķīrās no darbiem, viņš izmantoja un izmanto savas spējas, kaitējot daudziem mācekļiem. Ielaužas viņu enerģijās, rada bīstamas situācijas dzīvībai, spēlē uz apakšējām čakrām un mēģina pavedināt savas mācekles. Un ne tikai. Mans jautājums ir tāds:
cik ilgi vēl jaunajās enerģijās uz Zemes dzīvos Viltus-skolotāji?
– kāpēc Gaismas Spēki atļauj tamlīdzīgiem skolotājiem iegūt jaunus mācekļus un ar to pelnīt tagad pārejas procesā?
– kā šie skolotāji atbildēs par saviem garīgajiem noziegumiem šajā dzīvē tagad?
– kā citiem cilvēkiem izvairīties no tamlīdzīgiem skolotājiem garīgās attīstības ceļā?

Es sveicu tevi, dārgā. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs tev par šo jautājumu, tā kā šī tēma satrauc ļoti daudzus no jums. Jūs tagad visi atrodaties tādā stāvoklī, kad jūs mēģināt, atrodoties lielā informācijas telpā, atrast ceļu uz jaunām apzināšanām, uz jaunu sapratni, mēģināt atrast sevi jaunos apstākļos, kuri parādās jūsu dzīvē. Kad jūs mēģināt atsaukties uz savas dvēseles aicinājumu, jūs visi nonākat apstākļos, kad nepieciešams pastāvīgi izdarīt izvēli un noteikt, kas ir maldīgs un kas ir patiess.

Mana dārgā, visas atbildes, kā es jau daudzkārt esmu teicis, atrodas jūsu iekšienē. Un tas ceļš, kuru veic daudzi no jums – mēģināt atrast atbildes uz jūs satraucošiem jautājumiem, atrast šīs atbildes jūsu apkārtējā pasaulē, izmantojot tās iespējas, kuras jums piešķir informācijas telpa. Jūs meklējat šīs atbildes ārpus sevis, un tur jūs saduraties ar problēmām, līdzīgām tām, par kurām tu mums tikko pavēstīji.

Kā izvairīties no šīm problēmām? Es teikšu tev, ka ceļš, kuru jūs izvēlaties rezultātā, – tas ir ceļš, kurš iet caur sirdi. Tieši no šī līmeņa, no jūsu anahatas līmeņa sākas līmenis, kurā jūs varat iegūt visas atbildes. Visas atbildes jūs varat iegūt savā iekšienē, taču bieži nezināt, kādā veidā to darīt. Tāpēc jūs sākat savus meklējumus sev apkārt un sākat meklēt skolotājus starp tiem, kas ir ap jums. Tā jūs saduraties ar citu problēmu, kura rodas gandrīz uzreiz – patiesu skolotāju atrašanas problēma.

Kā saprast, ka tas cilvēks, kuru jūs esat uzgājuši vai kurš ir parādījies jūsu dzīvē, kādā veidā noteikt, cik lielā mērā viņam ir tīri nodomi attiecībā pret jums un cik lielā mērā viņš ir gatavs kļūt jums par patiesu skolotāju? Man ir jāsaka arī, ka atbilde uz šo jautājumu, tāpat, kā arī atbildes uz visiem jautājumiem, kuri jums rodas atdzimšanas periodā, pamošanās periodā, kad jūs esat ķērušies pie atbilžu garīgas meklēšanas uz saviem jautājumiem, šis ceļš atved jūs atkal uz to līmeni, par kuru es tikko kā runāju. Tas ir jušanas ceļš. Tieši jūsu krūšu līmenī, jūsu sirds līmenī, jūsu anahatas kompleksa līmenī atrodas tā saucamais “jušanas bloks”. Šis bloks eksistē no pašas jūsu dzimšanas. Šis jušanas un prasmes atšķirt melus no patiesības bloks ir ielikts jūsos sākotnēji, tas viss ir ielikts jūsu ķermeņos, un to var un tas ir jāpieprasa jums.

Mani dārgie, jūs ejat no prāta, ar loģiskās spriešanas mehānisma palīdzību. Vēršoties pie tiem dokumentiem, kurus saņem dziednieki vai kurus saņem to vai citu garīgo strāvojumu pārstāvji. Visi tie daudzie sertifikāti un atļaujas savai darbībai, kurus viņi saņem no varas iestādēm, tie visi ne obligāti atbilst nodomu tīrībai un patiesumam. Nodomu tīrību un patiesumu nevar pārbaudīt ar metodiku no prāta, šī kategorija ir ārpus loģiskā prāta un augstāk par to, tā ir garīguma kategorija.

Jums vienmēr jāvadās savā izvēlē, izmantojot jūsu intuitīvās uztveres iespējas, tā jušanas bloka iespējas, par kuru es jums saku. Jūsu dvēsele ir dievišķa un tīra, un viņa ļoti labi prot atšķirt patiesību no meliem, tāpēc ka viņa ir brīva no prāta, viņa ir brīva no uztveres caur ķermeni, kurā jūs atrodaties. Tieši tajā izpaužas viņas dievišķība, un tieši to jūs saucat par intuīciju. Meklējot cilvēkus, ar kuriem jūs gribētu kontaktēties, no kuriem jūs gribat saņemt palīdzību, jūsu meklējumos vērsieties pie savas intuīcijas. Ja jūs vērsīsieties tieši pie viņas un nesekosiet spriedumu loģiskām ķēdītēm un tām rekomendācijām, kuras jums pirmajos etapos dod jūsu prāts, jūs nekad nekļūdīsieties tāda skolotāja meklējumos.

Kas notiek visbiežāk jums? Atrodot tādu skolu vai atnākot tādā cilvēku veidojumā, cilvēku radītā egregorā, kā tas pats Reiki, vai pie citu jūsu sabiedrībā izplatītu strāvojumu pārstāvjiem, jūs pirmkārt sekojat savai loģikai. Jūs skatāties uz to informāciju, kuru viņi izvieto dažādos avotos. Jūs skatāties uz brošūrām, jūs skatāties uz sludinājumiem internetā, jūs skatāties uz tiem pateicības ierakstiem, kuri tur tiek ievietoti, un jūsu prāts reaģē uz to kā uz jūsu izvēles izejas punktu. Jūs tādejādi izvēlaties ar prātu, taču, kad jūs parādāties tieši to cilvēku pulkā, kuri aicināja jūs nodarboties ar to vai citu, aicināja gūt no viņiem palīdzību jūsu meklējumos, jūsu garīgās attīstības meklējumos, jūs ļoti bieži jūtat diskomfortu, jūs ļoti bieži jūtaties neomulīgi.

Un, kā jūs rīkojaties šajā gadījumā? Visbiežāk jūs sakāt sev: “Droši vien es neesmu izaudzis līdz tā sapratnei, kas šeit notiek, iespējams, ka tie ir kaut kādi uztveres izkropļojumi, kuri eksistē manī. Tas, iespējams, nozīmē, ka tieši šeit es atradīšu atbildes uz tiem jautājumiem, kuri novāks šos izkropļojumus manī.” Patiesībā šajā brīdī jūs saņemat pilnīgi noteiktu un skaidru zvaniņu no savas dvēseles, kura saka jums: “Apstājies, šeit tu nevarēsi dabūt to, kas tevi satrauc, un nevarēsi dabūt šeit atbildes uz tiem jautājumiem, kas tevi satrauc.” Taču, vai vienmēr jūs ieklausāties savas dvēseles saucienā? Vai vienmēr jūs sekojat savai intuīcijai?

Es zinu, mani dārgie, ka jūs neesat pieraduši uzticēties savai intuīcijai, jūs esat pieraduši uzticēties tām shēmām, kuras strādā jūsu sabiedrībā, jūs esat pieraduši uzticēties rekomendācijām un tai reklāmai, kura eksistē apkārt tiem vai citiem strāvojumiem. Un tajā brīdī, kad jūs tikko sākat meklējumus, jūs izjūtat ļoti lielu nedrošību savā iekšienē. Šajā brīdī jūs domājat, ka tas iekšējais diskomforts, kurš rodas jums, nonākot tādās mācību iestādēs, ir tas, par ko es teicu augstāk. Jūs domājat, ka tās ir bailes, kuras apciemo jūs, un jūs domājat, ka tālākajā no tā atbrīvosieties. Taču tava pieredze un daudzu cilvēku pieredze beidzas šajā gadījumā bēdīgi, tāpēc ka vēlāk tās iekšējās sajūtas, kuras apciemoja jūs pašā sākumā, arvien vairāk un vairāk atrod apstiprinājumu tam intuitīvajam zvaniņam, kuru deva jūsu dvēsele, kad jūs izvēlējāties palikt vai nepalikt šajā grupā.

Es gribu teikt tev, mana dārgā, ka jūs vienmēr esat brīvi savā izvēlē, un šis likums eksistē jūsu esības telpā, un to neviens nav atcēlis un netaisās atcelt. Pret jums attiecas ar lielu Mīlestību un ar lielu godbijību, un neviens un nekad nenosoda jūs, izņemot jūs pašus. Jūs, atrodoties pastāvīgas izvēles iespēju apstākļos, iegūstat pilnīgi unikālu un nepieciešamu pieredzi, daudzo un jums sākotnēji piederošo jūsu dievišķās izpausmes tiesību pieprasīšanas caur sevi pieredzi. Jūs tādejādi iegūstat iespēju iziet to pieredzi, kura aizvedīs jūs pie pilnīgi apzinātas izvēles. Jūs iegūstat iespēju aktivizēt savus dievišķos un vienmēr jūsos klātesošos jušanas mehānismus to maldīgo ideju un ļaunprātību atmaskošanai, kuras ir parādījušās uz kādu laiku apkārt jums.

Agri vai vēlu jūs nonākat pie tā ar ne vienmēr patīkamu pieredzes bagāžu, un tas ved jūs pie vilšanās. Jums ir ar mīlestību un ļoti saudzīgi jāattiecas pret jebkādu savu pieredzi. Piekrīti, ka, ieguvusi tādu nepatīkamu pieredzi, tu iemācījies just cilvēkus labāk, tu iemācījies uzticēties savai intuīcijai. Tu nekad negribēsi atkārtot tās kļūdas, kuras pieļāvi tajā brīdī, kad neuzticējies savai intuīcijai, savam pirmajam mudinājumam, un, piemēram, neaizgāji no tā pedagoga, kurš sāk jūs apmācīt un kuram tālu ne vienmēr ir tīrs nodoms.

Es izdarīju šo ievadu tikai tam, lai jūs saprastu un pilnīgi skaidri izprastu priekš sevis, ka, kad jūs sākat nodarboties ar garīgo skolotāju, atbilžu uz garīgiem jautājumiem meklēšanu, tad pirmais, kas jums ir jādara, – jāuzticas vispirms savai intuīcijai, jāuzticas savas pašu dievišķības iespējām, un tādejādi jāizpauž tās sevī. Un, ja jūs izdarāt izvēli par labu tam, ka jums nepieciešams noteiktā etapā skolotājs tajā ceļā, uz kura jūs nostājaties, tad šeit jums nepieciešams ļoti labi aktivizēt savu jušanas bloku un iemācīties uzticēties savai intuīcijai.

Cik ilgi jaunajās enerģijās uz Zemes dzīvos viltus-skolotāji? Mana dārgā, viņi eksistēs šeit tieši tik, cik šeit būs klātesoša apziņas dualitāte, kamēr jūs neaiziesiet no pašu duālās pasaules uztveres, kamēr neaktivizēsiet sevī jūsu dievišķās tiesības dzīvot ar intuīciju, dzīvot ar sirdi. Tikko kā jūsu apziņa iegūs iespēju paplašināties par tik, ka jūs ļoti labi sajutīsiet un jutīsiet, kur ir patiesība un kur ir meli, kā tikko jūs iemācīsieties uzticēties savai sirdij, savai intuīcijai, tad jūs vienkārši pārstāsiet apmeklēt tās daudzās skolas un daudzās grupas, kuras ir nepatiesas, un tās, kurām pēc savas būtības nav tīru nodomu attiecībā pret jums, un kuras ļoti bieži, kā tu pareizi atzīmēji, vienkārši izmanto jūsu pieredzes trūkumu, jūsu nedrošību, jūsu bailes tam, lai risinātu kaut kādas savas problēmas.

Tādiem viltus-skolotājiem tas ļoti bieži ir labs veids naudas pelnīšanai un sevis apstiprināšanai matērijā tā, kā viņi uzskata par pareizu sev. Tā ļoti bieži ir iespēja tādiem viltus-skolotājiem izmantot cilvēku, kuri pie viņiem atnāk ar atvērtu dvēseli un atvērtu sirdi, enerģiju. Tā tāpat ir iespēja viņiem izmantot jūsu naivumu, jūsu bailes tam, lai risinātu savas citas egoistiskas problēmas. Tikko kā jūs pilnībā uzticēsieties tam intuitīvajam stāvoklim, kurā jūs visi varat atrasties, tikko kā jūs iemācīsieties klausīties savu dvēseli, jūs paši atteiksieties no tādiem skolotājiem, un tādi skolotāji vienkārši nebūs pieprasīti. Dzīve vienkārši izsvītros viņus no to skolotāju skaita, kas mēģina eksistēt ne ar tīriem nodomiem un ne tīriem nolūkiem. Tikai tā jūs spēsiet atteikties izmantot viņu pakalpojumus.

Kamēr eksistē apziņas dualitāte, kamēr jūs neesat šķīrušies no savām bailēm, kamēr jūs neesat šķīrušies no pašu nedrošības, kamēr jūs neesat tikuši pilnīgā skaidrībā, ko tad jūs gribat savā dzīvē, kamēr jūs neiemācīsieties ļoti labi just un uzticēties jušanas spējai, tādi viltus-skolotāji eksistēs kā jūsu mācības. Uztveriet viņus bez nosodījuma un nepieļaujiet negatīvu attieksmi pret viņiem, tā kā tādas jūtas un nosodījums bloķēs jūsu pašu garīgo attīstību un vedīs prom jūs no tā ceļa, uz kura jūs esat nostājušies.

Atceries, mana dārgā, ka cilvēku ar netīriem nodomiem, cilvēku, kuri mēģina izmantot citus cilvēkus saviem egoistiskiem mērķiem, savām merkantilām interesēm, problēmas, tā ir visas sabiedrības un visu dzīves mācību dalībnieku problēmas. Viņi visi, tāpat, kā arī tu, atrodas vienādos apstākļos, un šos apstākļus saglabā tie bāzes dievišķie Likumi un Principi, kuri eksistē uz šīs planētas un strādā uz šīs planētas. Jūs visi atrodaties vienādos apstākļos, un tie, kas jūs māna un ar apmānīšanu novirza jūs no jūsu dvēseles patiesās vajadzības, arī, bez šaubām, nonāk zem šo likumu darbības. Viņu tā saucamais darbs ar jums agri vai vēlu aizvedīs viņus pie tā, ka viņi sastrādās ļoti lielu karmu un reinkarnēsies no viena iemiesojuma uz otru tam, lai labotu tās garīgās kļūdas, tos dievišķo Likumu pārkāpumus, kuri viņiem notiek.

Tālāk man jāsaka tev, ka tam, lai pilnībā atvienotos no tādiem kontaktiem, jums patiesi ir jāpateicas dzīvei un visiem tās apstākļiem par tām mācībām, kuras jūs izgājāt. Ir jāsaprot, ka tā smagā pieredze, kuru jūs ieguvāt, saskaroties ar tādiem viltus-skolotājiem, – tā ir ļoti vērtīga bagāža, kura ļoti daudz ko izmainīs jūsos, izmainīs jūs uz labāko pusi, tāpēc ka, izejot tādu pieredzi, jūs nekad vairs nenonāksiet tajā atkal un jūsu attīstības vektors beidzot atradīs pareizo virzienu. Tad jūs varēsiet ar pilnu pārliecību un patiesumu doties turp, kurp sauc jūs jūsu dievišķā dvēsele.

Kāpēc Gaismas Spēki atļauj tamlīdzīgiem skolotājiem iegūt jaunus mācekļus un pelnīt tagad Pārejas procesā? Es augstāk jau atbildēju uz šo jautājumu, un es domāju, ka tu saprati manu atbildi. Šie cilvēki arī ir tajā pašā izvēles sistēmā, kurā jūs eksistējat, un izdara šo izvēli tādu, kādu viņi to ir izdarījuši. Tā ir tieši viņu izvēle, un tam nav nekāda sakara ar jūsu izvēli, kuru izdarāt jūs. Katrs no jums iegūst ļoti svarīgu pieredzi, tā patiešām ir ļoti svarīga, šī pieredze, kura jums ir nepieciešama. Nekas jūsu dzīvē nekad nenotiek nejauši, un, ja jūs nonākat situācijā, līdzīgā tai, kuru tu mums šodien izstāstīji, tātad jūs pievilkāt sev šo pieredzi caur savām bailēm, caur savām šaubām, caur savu nedrošību. Un šī pieredze jums bija nepieciešama.

Viss dzīvē un vienmēr ir dievišķi pareizi, un tikai no cilvēciskās loģikas redzes viedokļa jūs varat nosodīt šo savu pieredzi vai to cilvēku pieredzi, kuri stājas uz viltus-skološanas ceļa. Taču, kā es jau teicu, viltus-skolotāji parādās tikai tad, kad eksistē tie, kam iekšienē nav tās pārliecības un tās aktivizētās iekšējās jušanas, lai atšķirtu patiesību no meliem. Jums jābūt viņiem pateicīgiem iekšēji par to, ka pavērš jūs, lūk, ar tādu smagu pieredzi uz to, lai jūs aktivizētu beidzot sevī savas dievišķības svarīgu elementu un izmantotu to.

Kā šie skolotāji atbildēs par saviem noziegumiem šajā dzīvē tagad? Es nenosauktu to par garīgu noziegumu, es nosauktu to par viņu pieredzi, kura aizvedīs viņus pie nepieciešamības labot tos garīgos sašķiebumus, kurus viņi sevī ir pieļāvuši. Tas aizvedīs viņus pie tā, kā es jau teicu par to agrāk augstāk, ka viņi iegūs iespēju karmisko atstrāžu ceļā labot savus garīgos sašķiebumus. Un jaunajos iemiesojumos līdzīgā matērijas un apziņas līmenī viņi visdrīzāk spēlēs tādu pašu cietēju no tamlīdzīgiem viltus-skolotājiem lomas, saņems savas mācības, kamēr neiegūs to sava garīguma, savas garīgās pieredzes, kuru viņi pieļāva savā dzīvē, izlabojumu.

Uz pēdējo jautājumu par to, kā citiem cilvēkiem izvairīties no tamlīdzīgiem skolotājiem viņu garīgajā attīstības ceļā, es atkārtošu, ka vienīgais ceļš, pie kura jūs visi pienāksiet, – tas ir savas dievišķības savā iekšienē aptveršanas ceļš. Šis aptveršanas ceļš ies caur iegremdēšanos savās iekšējās dievišķajās struktūrās, kuras ir nesalīdzināmi lielākas kā šis ķermenis. Jūs un jūsu dievišķās struktūras pēc savas būtības ir bezgalīgas un daudzdimensionālas. Ar iegremdēšanos sevī, savā paša dievišķībā, jūs iziesiet uz tām daudzajām atbildēm uz tiem jautājumiem, kuri eksistē tagad jūsu iekšienē un kuri ļoti daudz parādīsies jums samērā ar jūsu attīstību. Tikai tur jūs atradīsiet atbildes no saviem garīgajiem Audzinātājiem, no saviem garīgajiem Skolotājiem. Tad jūs paskatīsieties uz visu to negatīvo pieredzi, kuru izgāji tu un kuru iziet ļoti liels skaits citu dvēseļu šeit, ar smaidu un pateicību par tām mācībām, kuras piešķīra jums dievišķā dzīve, lai aktivizētu jūsos jūsu pašu dievišķību. Un tajā skaitā aktivizētu jūsu iekšējo jušanu, jūsu intuīciju, kura spēja pilnīgi precīzi orientēt jūs pa to vektoru, kurš ved jūs pie paša dievišķības. Kustības vektoru, kurš ved jūs pie paša dvēseles un caur jūsu dvēseles paplašinātajām struktūrām ved jūs uz jūsu patiesajām kosmiskajām Mājām, ved jūs pie Radītāja.

Es vēlu tev panākumus tavā ceļā, mana dārgā, un es ceru, ka pietiekami pilnīgi atbildēju uz tevi satraucošo jautājumu, un vēlreiz pateicos tev par to, tā kā zinu, ka tādos apstākļos un tādās situācijās nonāk daudz dvēseļu uz planētas šajā laikā. Tā ir tā pieredze, kuru jūs pievilkāt sev paši un kura ir nepieciešama jums. Esi pateicīga tai, iegūsti no tās mācības un atceries, ka viss, kas jūs nenonāvē, padara jūs stiprākus. Tava dvēsele atradīs šo vektoru un sekos tam, kļūs arvien izpaustāka savā patiesajā skaistumā un dievišķībā un spēs ar vienu savu klātbūtni palīdzēt tām dvēselēm, kurām nav vēl tādas pieredzes, kāda ir tev tagad. Un tad tavu pieredzi, kuru tu tagad novērtē ar sāpēm un ciešanām, tu uztversi kā to pieredzi, kura bija ļoti svarīga tev, tā kā tu vari padalīties ar šo pieredzi ar citiem. Tu nekad nespēsi pieļaut tādas pieredzes izpausmi caur sevi, tu nekad negribēsi kļūt par viltus-skolotāju vai izmantot tās privilēģijas, kuras eksistē tev attiecībā pret dvēselēm, mazāk pieredzējušām. Ar mīlestību un godbijību

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 25.09.09. Nika


 tulkoja Jānis Oppe

Shēma- kam pieder dažādi zīmoli un kur aizplūst mūsu nauda


Maza shēmiņa, kam pieder dažādi zīmoli un kur patiesībā aizplūst mūsu naudiņa.
Ņemts no šīs lapas - http://www.logodesignlove.com/the-illusi…
http://www.logodesignlove.com/the-illusion-of-choice
(Labāk saskatāms ir internetā.)

The illusion of choice


Montekjū 29. aprīlī/2012


Montekjū vēstījums 29. aprīlī/2012
______________________________________

Mana mīļā Veronika, ļoti labi zinu par tavām dziļi izjustajām sāpēm, jo no visām pusēm šobrīd  saņem daudzus ziņojumus par Lielo Maldināšanu. Zinu, ka ir grūti saprast, kā cilvēki spēj piemānīt tik daudzus un tik ilgu laiku. Problēma ir tāda- cilvēki redz tikai to, ko vēlas redzēt. Diemžēl, pienācis laiks, kad vairs nav iespējas izvēlēties. Pienācis laiks saskatīt lietas tāds kā tās ir, nevis tādas kā gribētos tās redzēt.

Tevi nežēlīgi maldināja cilvēki, kuriem biji uzticējusies. Kabala ir  maldināšanas un krāpšanas eksperti, un gadu gadiem praktizējušies šajā jomā. Kabala domāja, ka jau visu izdarījusi, bet tomēr visus nespēj apklusināt. Deivids Aiks, Aleks Džons, Gilads Atzmons, Maikls Carions (David Icke, Alex Jones, Gilad Atzmon, Michael Tsarion) un daudzi citi; tāpat arī daudzo mājas lapu veidotāji, kuri izrādījuši rakstura stingrību un spējuši nostāties pret apvainojumiem un uzbrukumiem, tiem visiem piemīt drosme atklāt patiesību. Šie cilvēki ziedojuši savas personīgās dzīves nolūkā atklāt patiesību, glābt jūs no Kabalas ieplānotā likteņa.

Pienācis laiks sākt runāt, sanākt kopā, PAŅEMT ATPAKAĻ SAVU SPĒKU. Arī reliģijas jums atņēmušas spēku. Tās piespieda dzīvot zem savas kontroles. Jums jāsaprot, ka reliģija ir daļa no Kabalas. Es saku, jūs katrs pats atbildat par sevi. Kabalas plāni par daudzu cilvēku dzīves iznīcināšanu nu pieejami publiskajā telpā. Vai jūs gatavojaties sēdēt rokas klēpī salikuši un neko nedarīt, lai aizkavētu šādas zvērības?

Jums jāsastopas ar PATIESĪBU. Ticiet man, labāk to redzēt un rīkoties, nekā nedarīt neko un vēlāk redzēt visu mīļo un dārgo iznīcinātu. Laikam šobrīd ir ļoti būtiska nozīme. Jums vairs nav laika. Lūdzu, neizniekojiet šo jums tik dārgo laiku triviālās lietās, kas radītas vienīgi nolūkā novērst jūs, un tā novērst jūsu domāšanu no problēmām, ar kurām jums ir jātiek galā. Jūsu un planētas nākotne atrodas jūsu pašu rokās. Kad patiešām sevī sapratīsiet, ka ikviens esat spēcīga Gaismas Būtne un savienosieties ar to, tad viss tiks izglābts. Jums- 99%- pieder spēks; tas 1% ir nulle bez jūsu atbalsta. Pienācis laiks paņemt atpakaļ savu spēku. Uzticieties savai sirdij, ne galvai. Jūsu prāti un domāšana ir piesūcināti un atrodas Kabalas kontrolē. Tas būs jūsu augstākais jebkad pieņemtais lēmums, tieši tāpēc tik daudz kas no tā ir atkarīgs. Viss, kas jums jāzaudē- ir kontroles važas, kas tūkstošiem gadu garumā tik ļoti grāvušas un kaitējušas cilvēces dzīvēm, un cilvēki neko nav darījuši, lai to visu novērstu. Jūs ļāvāt tam notikt. Līdz šai pašai dienai jūs turpināt uzticēties nepareizajiem cilvēkiem. Jūs ticiet viņu teiktajam. Jūs joprojām nevēlaties saskatīt faktu, ka tie dara pilnīgi pretējo tam, ko runā. Politiķu pasaciņas ir tieši tas- Pasakas. Kāpēc vienmēr tajās iekrītiet? Viņiem nav ne mazākā nodoma izpildīt savus „solījumus”. Politiķi visi atbild un atskaitās Kabalai, citādi tie neatrastos politikā.

Atcerieties, kas notika ar Džonu F Kenediju, kad viņš runāja patiesību! Tāds bija viņa liktenis, jo viņš uzdrošinājās pārkāpt pār līnijai un pieprasīt PATIESĪBU.  Padomājiet, kāda tagad būtu pasaule, ja Kenedijs būtu turpinājis iesākto un jau tad tiktu atklāta patiesība. Viņš pārkāpa robežai un samaksāja par to ar savu dzīvi. Viņš bija goda vīrs. Un nekad netiks aizmirsts. Jūsu planētas un cilvēces nākotne šobrīd atrodas jūsu rokās. Jā, jūsu- visu jūsu rokās. Vai esat gatavi darīt visu, lai glābtu cilvēci un planētu no Kabalas tumšajiem plāniem?

Pavisam blakus jums atrodas Gara Pasaule un tā palīdzēs grūtajos laikos. Pieņemiet beidzot faktu- tie, kuriem uzticējāties, ir jūs pievīluši. Atrodiet savu paša stiprumu. Jūs zināt, ka to varat. Kopā mēs atbrīvosimies no Kabalas pasaules. Jūsu pasaulē visa kā ir vairāk kā patiesībā jums vajag.

Kaut es to visu būtu sapratis tad, kad vēl atrados uz Zemes. Biju pārāk iegrimis  darbā, lai redzētu apkārt notiekošo. Esot Garā, mana mīļā, ikviens redz visu; nekas nav noslēpjams. Tik viegli ir ļauties kontroles un mulsināšanas straumei. Un atkal, es lūdzu un saku- lūdzu, neiekrītiet BAILĒS, kas bez apstājas tiek lietotas jūsu kontrolēšanai, neuzķerieties tādām frāzēm- kā piemēram „Karš teroram” ko izsaka tie paši cilvēki, kas izraisa šo teroru. Turiet savā tuvumā draugus un savus ienaidniekus sev vēl tuvāk. Atpazīstiet savus ienaidniekus. Vērojiet viņu rīcību un pētiet viņu plānus.

Jums visapkārt ir draugi un sēž tajā pašā laivā, tāpēc jums jābūt un jūs esat viens otram. Kad sanāksiet kopā, neskatoties uz rasi vai pārliecību, un pieņemsiet faktu, ka visi esat kopā, tad gūsiet panākumus. Kopā rīkojoties jūs pārņemsiet savu dzīvju kontroli, palīdzēsiet tiem, kuriem tas vajadzīgs, un būsiet un dzīvosiet viens otram kā nekad agrāk. Aizmirstiet visas tās mākslīgi radītās un  uzspiestās sadaļas, kas tika radītas  tāpēc, lai šķirtu jūs vienu no otra, no līdzcilvēkiem. Atgriezieties pie Gaismas, no kuras  reiz nācāt. Pieprasiet un paņemiet atpakaļ savu planētu, un atkal kļūstiet par visuma daļu. Pieredziet MĪLESTĪBU, ko aptraipīja tādi, kuri izvēlējās vispār neko nezināt par MĪLESTĪBU. Skatieties ar mīlestības acīm uz visām cilvēkbūtnēm un visu radīto. Atkārtoju, skatieties ar mīlestību uz savu skaisto planētu, uz kuras jums ir tā palaimējies atrasties.

Jūs izvēlējāties atrasties uz Zemes šajā lielo pārmaiņu laikā. Jūs izvēlējāties īstenot šīs pārmaiņas; atjaunot savu planētu; likvidēt bīstamās ķimikālijas, kas apzināti tika lietotas, lai iznīcinātu planētu. Daba un visas DABĪGĀS lietas kļūs par dzīves sastāvdaļu.

Es zinu, mīļā, ka tu sapņo par dienu, kad visi cilvēki dzīvos saskaņā un mierā. Tā diena tuvojas. Cik drīz tā pienāks, tas atkarīgs no jums. Nav laika, ko varētu izšķiest. Pieņemiet, ka jūs to varat izdarīt. Citādi no jums to neprasītu. Lai viss ko darāt, tiktu darīts MĪLESTĪBĀ.

Mana mīļā, zinu, ka visu laiku apzinies manu mīlestību. Palieku tevi vienmēr apbrīnojošais Montī.


Tulkoja Māra Brante


svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

Ješua "Nacionalitātes Zemes vēstures gaismā"


Materiāli no skype-konferences 11.09.2009


JAUTĀJUMI PAR NACIONALITĀTĒM ZEMES VĒSTURES GAISMĀ.
Ješua atbilde uz piedāvājumu apspriest slāvu izcelšanās tēmu un viņu apziņas un vibrācijas krišanas vēsturi.

Ar Mīlestību un goddevību es sirsnīgi sveicu jūs, dārgie!
Tēma, kuru jūs izvirzāt, tā vai citādi ir saistīta ar nacionālajiem jautājumiem. Taču, tā kā auditorija, kura šeit ir sapulcējusies, pārstāv pamatā pašreizējās Krievijas teritoriju, tad mūs interesē jūsu garīguma atdzimšanas jautājums, jūsu kultūras, kuru jūs saucat par slāvu kultūru, jautājums.

Nacionalitāšu jautājums un nacionālās pašnoteikšanās jautājums tā vai citādi pastāvīgi uzrodas daudzos jūsu planētas reģionos, un šī tēma bieži dod sāpīgus sašķiebumus. Saistībā ar to es gribu šodien parunāt ar jums par jūsu saknēm, par visas cilvēces izcelšanās saknēm. Es domāju, ka tā sapratne, kura, es ceru, šodien parādīsies mūsu sarunā, dos jums atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Dos atbildes jūsu prātam, jo jūsu dvēseles glabā atmiņu par to, par ko mēs runājam, taču apstākļu ietekmē, kuri ir normāli šī līmeņa matērijai un šim apziņas līmenim, šis jautājums satrauc jūsu prātus. Saistībā ar to, ka šis jautājums tā vai citādi tagad daudzējādā ziņā ir saistīts ar jūsu valsts teritoriju, saistīts ar visu blakus robežojošos valstu teritorijām, visas atbildes mēs atradīsim to tēmas aspektu saknēs, par kuriem es stāstīšu jums šodien.

Mani dārgie, mana vēršanās pie jums balstās uz visdziļāko cieņu un Mīlestību pret katru no jums, un es ļoti gribētu, lai šodien jūs pieņemtu informāciju ne tikai ar savu prātu, lai jūs pieņemtu to ar savu sirdi, tā kā tur jūs atradīsiet ļoti lielu paplašinājumu to tēmas aspektu sapratnei, par kuriem mēs šodien ar jums parunāsim. Mēs ar jums ļoti daudzās sarunās caur Niku un caur citiem kanāliem atnesām pietiekoši daudz informācijas par to, kas ir planēta Zeme, kas esat jūs, kā lielas kosmiskas būtnes, kā kosmiskas dvēseles, un tā saruna, kura notiks ar jums tagad, daudzējādā ziņa bāzēsies uz tām sapratnēm, kuras mums izdevās pamodināt jūsos iepriekšējās sarunās.

Un tā, mani dārgie, mēs ar jums atgriezīsimies pie šīs planētas vēstures un tādā veidā izvērsīsim tos tēmas aspektus, kuri ir satraukuši jūs sākotnēji, kā mūsu šodienas sarunas tēma. Planēta Zeme tika dibināta kā eksperimentāla planēta. Tas sākotnēji bija mērķis, kuru nosprauda Dievi no 11-tā blīvuma, aktīvi piedaloties 12-jam blīvumam, un to programmu, kuras bija nepieciešams izpētīt šeit, pamati nāca no turienes. Bija ļoti interesanti paskatīties, kā norit daudz-plānu procesu attīstība 3-šā apziņas līmeņa materiālajā Visumā, un kāda veidā var paātrināt šos procesus.

Mani dārgie, iepriekšējās mūsu sarunās, un es tagad atgādināšu jums, mēs bieži lietojām izteikumu “Garīgais Visums” un “Materiālais Visums”. Es nedaudz paskaidrošu jums jūsu labākai sapratnei, un tā, protams, būs vienkāršota shēma, taču tā būs paredzēta sapratnei ar jūsu prātu un to apziņas stāvokli, kurā atrodaties jūs tagad.

Un tā, garīgais visums – tas ir visums, kuram nav materiālu aspektu un kurš sastāv no bezgalīgiem dievišķo enerģiju veidiem, kuri atrodas Mīlestības un Kalpošanas stāvoklī. Šīs enerģijas ir tieši vērstas uz to, lai paplašinātu dievišķos Radījumus, virzītu un paplašinātu šos Radījumus arvien tālāk no Radītāja. Tādejādi, viņas it kā, no vienas puses, izpilda konkrētus Radītāja uzdevumus, no otras puses, viņas visas ir pašpietiekamas būtības, kuras Kalpo pilnīgi noteiktiem dievišķajiem garīgajiem principiem un Likumiem un kuras eksistē pa visu visumu, kā garīgo, tā arī materiālo. Es runāju par ercenģeļu un eņģeļu pasaulēm, es runāju par zvaigžņu pasaulēm, es runāju šajā gadījumā par vienoto universālo kosmisko apziņu. Tas viss ir enerģijas, ar kurām cauraužas viss visums, un kuras nes sevī tās vai citas dievišķās Radīšanas programmas, tās vai citas garīgās Kalpošanas programmas. Tur, kur neeksistē ļoti blīva matērija, tur, kur valda Mīlestība un kur valda Gars, tur es jūsu labākai sapratnei lietoju izteikumu “Garīgais Visums”.

Visi Dievi, par kuriem es tagad teicu, kuri radīja Zemi, viņi visi nāk no garīgā visuma. Tādejādi, šiem Dieviem arī ir iespēja izpaust sevi un izpaust savu sākotnējo radošo dabu, ar kurām apveltīts Radītājs. Ar šo enerģiju ir apveltītas visas garīgā visuma būtnes, un tāpēc pastāvīga Kalpošana un pastāvīga Jaunrade ir, runājot jūsu valodā, normāls un dabisks šo būtņu stāvoklis. Viņu pašu radīts ir arī tā saucamais materiālais visums, kurš tika radīts pēc principa matērija-antimatērija. Lieli pasauļu bloki, kuros eksistē dažādi matērijas veidi. Jums no šejienes vissaprotamākais ir 3-šais matērijas līmenis, kurš eksistēja un eksistē vēl uz šīs planētas, taču ir arī citi matērijas veidi, kuri ir mazāk blīvi un ar dažādiem apziņas līmeņiem. Variantu šeit ir ļoti daudz.

Es augstāk lietoju jēdzienu pasaule-antipasaule, un, lai šeit nebūtu sajukuma, es jums paskaidrošu, ka, kad es saku pasaule-antipasaule, tad es saku, ka tādā veidā ir uzbūvēta visa materiālā visuma matrica. Ja jūs iztēlosieties bišu šūnas, tas ir vistuvākais priekšstats tam, par ko es jums tagad saku, un, ja to vēl paplašina uz daudzdimensionalitāti, tad tam, lai šīs pasaules neatliptu un būtu sastiprinātas šahveida kārtībā, tām ir polaritātes kārtība “plus-mīnus”, un tieši par to es runāju, kad runāju par antipasauli. Šīs pasaules un antipasaules pēc savas būtības ir līdzīgas, tās arī ir materiālā visuma elementi, vienkārši enerģētisko plūsmu polaritāte tur ir ielikta pretējā virzienā. Šajā gadījumā tam nav jūs jāsatrauc, es vienkārši nedaudz paveru jums aizsegu uz to, kā iekārtots materiālais visums.

Un tā, vienā no materiālā visuma pasaulēm tika radīta šī planēta, tika radīta šī saules sistēma, un tās sākotnējais mērķis, kā es teicu, bija izpētīt jaunu Radījumu, jaunu dzīvu un saprātīgu būtņu iespējas. Kad planēta bija radīta šeit, bija periods, kad šeit radīja paši Dievi. No 11-tā blīvuma viņi taisīja šurp projekcijas, lai izpaustu radošās spējas, un tas ir periods, kuru jūs saucat par Pangeju. Tas bija viens no tādiem vispamanāmākajiem šīs planētas eksistēšanas periodiem, kad šeit tika ražotas saprātīgas būtnes, krustojot dažādas DNS no dažādām materiālo visumu pasaulēm. Materiālais visums ietver ļoti lielu skaitu pasauļu, un saprātīgā dzīvība eksistē tur arī 3-jā matērijas līmenī. Tas jums ir tuvs un saprotams kā piemērs, jo 3-šais apziņas līmenis, tas ir tas, kas eksistēja uz šīs planētas pietiekami ilgu periodu jūsu uztverei.

Šo pasauļu eksistēšanas un attīstības procesā radās ļoti daudz konflikta parādību, kuras bija nepieciešams risināt. Nepieciešams tās bija risināt garīgā visuma ietvaros, tā kā tas bija viņas Radījums. Konflikta situācijas un agresivitāte, kura veicināja to problēmu rašanos, kuras bija dažādās materiālā visuma civilizācijās, mudināja uz to, lai analizētu šīs situācijas. Analīze pieveda pie tā, ka tika konstatēts liels daudzums ļoti līdzīgu situāciju, un darbs DNS koriģēšanā tika veikts pastāvīgi, un tomēr bija vajadzīga vieta, kurā tiktu veikti sava veida eksperimenti, kaut kādu jaunu programmu, jaunu izmaiņu “piestrāde”. Vienlaicīgi šī pētnieciskā laboratorija, šī sistēma nevarēja būt slēgta, tā kā viens no mērķiem, kurš tika sprausts, – būt maksimāli atvērtai sistēmai, tā kā tieši tādos apstākļos eksistē vairums planētu un civilizāciju, kuras atrodas materiālajā visumā. Pārvietošanās un sajaukšanās starp dažādām civilizācijām notika regulāri, un zināmā attīstības etapā pārvietošanās no vienas planētas vai no vienas saules sistēmas uz citu bija pastāvīgas. Ja pārvietošanās bija saistītas ar agresivitātes izpausmi, tad tas izsauca galaktiska mēroga karus. Visas šīs problēmas krājās un prasīja atrisinājumu.

Tas periods, kuru mēs saucam par Pangejas periodu, beidzās ne gluži veiksmīgi, un tie eksperimenti ar DNS, kuri tika veikti, tika pilnībā anulēti. Tā bija rūpīgi izpētīta kā pieredze, kura bija ne gluži veiksmīga, un šīs pieredzes atbalsis līdz šim laikam nenozīmīgi eksistē uz planētas. Tālāk planēta palika atvērta sistēma, taču ar zināmu aizsardzības pakāpi. Tā kā sākotnēji uz šīs planētas tika radīti apstākļi, kuri bija ļoti pietuvināti kā fiziskā matērija apstākļiem, kuri eksistē uz citām planētām, citās civilizācijās, viņa bija pievilcīga daudziem. Tā kā daudzie kari, nesaskaņas un daudzās problēmas, kuras radās dažādās pasaulēs, izsauca veselu civilizāciju izraidīšanu vai to pilnīgu izzušanu, tad daudzas no tām devās ceļojumā, lai meklētu sev patvērumu. Visattīstītākās civilizācijas tādā veidā ieguva pieeju, un kaut kādā nozīmē garīgais visums tās nosūtīja uz šo vietu, un planēta Zeme sākotnēji pieņēma šeit daudz tādu civilizāciju.

Tādejādi, es gribu jums teikt, ka visā šīs planētas eksistēšanas vēsturē 1026 civilizācijas, kurām ne obligāti bija humanoīda ķermeņa forma, pie kuras jūs esat pieraduši un ar kuras palīdzību jūs uztverat sevi tagad, ieradās šeit. Visas ieradās uz šīs planētas, un ļoti daudzas atrada šeit ļoti ērtus eksistēšanas apstākļus tam, lai eksistētu savā dabiskajā formā. Dažām civilizācijām neizdevās šeit nostiprināties, un tās meklēja veiksmīgākus variantus. Tā kā sistēma bija atvērta un garīgais visums bija noskaņots uz sākotnējo mērķi – pētīt attīstību un virzīt to, ļoti uzmanīgi izpētīt visus attīstības materiālajā visumā, apziņas attīstības materiālajā visumā procesus, tad planēta pieņēma visus.

Visas dvēseles, kuras šurp nolaidās, bija ne tikai ar zemu apziņas līmeni. Šurp no dažādām civilizācijām pēc rekomendācijas un lūguma vai pēc viņu personīgas vēlēšanās devās attīstītāko civilizāciju pārstāvji, kuri atnesa šurp garīgo Zināšanu un veicināja to, lai civilizācijas, kuras nonāca šeit uz planētas, pašnesagrautos, neveiktu pašiznīcināšanu un ar planētu nenotiktu tas pats, kas notika ar to planētām sākotnējā variantā, no kurienes tās ieradās. Tā kā to pārstāvji sākotnēji nesa graujošu elementu, graujošu aspektu, kuri viņiem bija, informāciju, nesa šurp problēmas, kuras bija viņiem civilizācijā, to bija vajadzīgs koriģēt. Tāpēc šurp ieradās pēc pašu vēlēšanās un ar lielu interesi strādāt augsti attīstītu civilizāciju pārstāvji, un mēs ar jums ļoti sīki pie tā neapstāsimies. Vienu es jums teikšu, ka tās civilizācijas, kuras jums ir zināmas un nedaudz ir pavērts aizsegs par viņu eksistenci, tās ir senā Lemūrija un Atlantīda. Tas viss ir augsti attīstītas garīgas civilizācijas, kuras ieradās šurp tam, lai saharmonizētu to procesu, kurš notika uz planētas tajā laikā. Un viņām tas izdevās.

Lemūriešiem izdevās ar vadošo garīgo būtību palīdzību nostiprināt šo saules sistēmu un šo planētu, izlikt planētas Zeme aizsardzību. Aizsardzību, kura pie jums vēsturiskos avotos bieži tiek saukta “2 mēneši”, kuri biji klātesoši ap Zemi. Runa ir par to, ka šeit patiešām eksistēja ļoti spēcīga aizsardzības sistēma pret jebkuru karojošu grupējumu iekļūšanu. Šī sistēma bāzējās uz augstu garīgu aizsardzību, šī sistēma bija uzbūvēta, pateicoties to civilizāciju, kuras šeit ieradās, augsti garīgai enerģijai. Bija objekti, kuri tika radīti tieši tajās teritorijās, kuras tās apdzīvoja uz šīs planētas, no tām tika uzbūvēti portāli uz garīgajām sfērām, un tie uzturēju šo “2 mēnešu” sistēmu. Šī sistēma turēja aizsardzības lauku ap planētu un nedeva iespēju iekļūt šeit nekādiem grupējumiem ar skaidri karojošiem nodomiem.

Vēsture attīstījās tādā veidā, ka šīs civilizācijas bija garīgi aktīvas, ļoti interesanti attīstījās un ienesa ļoti lielu harmoniju šīs planētas enerģētikā, sastrādāja savus pētījumus un izmantoja tos to civilizāciju attīstībai un harmonizācijai, kuras šeit parādījās tajā laikā. Tajā laikā šeit bija vairākas augsti attīstītas civilizācijas, tajā skaitā Lemūrieši un Atlanti, sastāvošas no dažādām grupām un dažādām civilizācijām, bija liela delfīnu pārstāvniecība, kuri arī ieradās šeit un iemitinājās šīs planētas ūdens plašumos savā dabiskajā formā. Viss bija brīnišķīgi, un viss attīstījās līdz tam brīdim, kamēr nenotika sava veida neieplānota jeb negaidīta traģēdija.

Nebija domāts, ka notikumi izvērsīsies tik ātri, un garīgais visums nespēja pietiekami ātri noreaģēt tās situācijas novēršanai, kura notika saules sistēmā, un notika tā planētas Marss teritorijā. Planēta Zeme šajā periodā bija aizsargāta ar spēcīgu lauku, kurš uzturēja šeit ļoti aktīvas un vētrainas garīgās attīstības iespēju, viņa uzturēja saikni ar visām galaktiskajām struktūrām, uzturēja labu saikni ar garīgo visumu. Taču planēta Marss šajā brīdī izrādījās daudzējādā ziņā nelabvēlīgā situācijā, un tai pakāpeniski uzbruka tieši tās civilizācijas, kurām bija ļoti liela sava DNS agresīvā komponente. Tādejādi šīs planētas vēsturē, neskatoties uz to, ka tur arī eksistēja garīgas būtības, lūk, šī pastāvīgā agresīvo grupējumu iesakņošanās Marsa teritorijā un to sajaukšanās ar marsiešu civilizāciju noveda rezultātā pie tā, ka civilizācija aizgāja ne pa garīgo, bet pa tehnokrātisko attīstības ceļu.

Marsa teritorijā notika milzīgas jaudas sprādziens, kurš novirzīja visu trajektoriju planētu kustībai saules sistēmā, un tika veikti steidzīgi pasākumi šīs sistēmas stabilizācijai. Šī sprādziena dēļ notika tuvākās no planētām sabrukšana un, pats galvenais, šajā brīdī tika sabojāts viens no planētas Zeme aizsardzības slāņiem. Parādījās caurumi tajā aizsardzības laukā, kas bija Zemei, tāpēc dvēseles, kuras gāja bojā šīs katastrofas apstākļos, lielākā to daļa iemiesojās uz šīs planētas. Tādejādi tajā brīdī šurp tika atnests ļoti daudz agresīvās komponentes, destabilizējošas komponentes, attālinošas no garīgās attīstības, attālinošas no Dieva. Tās problēmas, kuras tajā laikā eksistēja uz Marsa, tās kā DNS kods nonāca tajā brīdī uz planētas Zeme.

Vienlaicīgi garīgi attīstītas marsiešu grupas daļa arī ieradās uz šīs planētas, un viņi ienesa diezgan lielu ieguldījumu šīs planētas garīgajā komponentē. Taču tomēr caur tām dvēselēm, kuras atnesa uz šejieni agresijas gēnu, tas nonāca uz planētas Zeme, un situācija tika atstāta tādā veidā. Nācās samierināties ar tām reālijām, kuras šeit bija tajā brīdī. Garīgais visums uzskatīja, ka tas arī ir pietiekami interesanti, tā kā tas ir viens no variantiem, kuri pietiekami bieži ir sastopami citās materiālā visuma saules sistēmās, un bija interese to visu izpētīt.

Es jums sīki stāstu par to viena vienkārša iemesla dēļ, kuru jūs sapratīsiet mazliet vēlāk. Es gandrīz beidzu savu stāstu un apstāšos pie tā, ka tā agresīvā DNS, kura nonāca uz šīs planētas caur marsiešiem, tā pietiekami stipri ietekmēja ļoti atvērtos un ļoti draudzīgos atlantus, ļoti uzticīgus. Tādejādi atlantu attīstības virziens sadalījās divās daļās. Tehnokrātiskie marsieši piedabūja daļu atlantu iet pa tehnokrātisko attīstības ceļu, atlantu garīgā daļa turpināja attīstīties garīgi un pēc iespējas stabilizēt situāciju uz planētas. Lemūrija šajā situācijā cieta vismazāk. Tā nepieļāva marsiešu agresīvās daļas nonākšanu savā teritorijā, taču pieņēma tur Marsa civilizācijas garīgo daļu, un lemūrieši turpināja attīstīt garīgo komponenti uz šīs planētas.

Tālāk notika ļoti spēcīgs pēc iedarbības notikums, kurš ļoti stipri ietekmēja šīs planētas vēsturi. Atlantu tehnokrātiska grupa izmantoja vienu no ierīcēm, kura bija izstrādāta ar marsiešu tehniskās grupas palīdzību, veica šī objekta palaišanu, kurš caursita un galīgi sagrāva tos aizsardzības laukus, kuri eksistēja uz planētas. Tieši tajā brīdī šurp ienāca tie kareivīgie grupējumi, kuru mēs nosaucām “tumšā ass”, un mēs ar jums jau esam izmantojuši šo nosaukumu mūsu sarunās. Tumšā ass – tas ir tas attīstības virziens, kurš savā laikā vispār atteicās savā attīstībā no garīgās komponentes un aizgāja pa pilnīgi citu attīstības ceļu, ar pilnīgi citu savas eksistences avotu. Viņi atteicās no Pirmavota enerģijas, no Mīlestības enerģijas un sāka attīstīt savu virzienu.

Es teicu jums jau par to, ka Dievs, kurš pats par sevi ir visa esošā Radītājs, viņš pats sastāv no Mīlestības enerģijas un ir būtne ārkārtīgi radoša. Šajā stāvoklī nav dalīšanas labajā un sliktajā, un nav apziņas dualitātes, kura eksistē jūsu sapratnē, jūsu matērijas līmenī. Pie reizes jāsaka, lūk, šis duālās apziņas stāvoklis uz šīs planētas parādījās tajā brīdī. Dažas minūtes jūsu lineārā laika pietika tam, lai caursistie planētas aizsardzības lauki ielaistu šeit tumšo asi, un tā paspēja te nostiprināties. Tajā brīdī steidzamā kārtā šo divu kontinentu – Lemūrijas un Atlantīdas – garīgie centri bija spiesti sakopot visu sakrāto garīgo informāciju, nošifrēt to caur tiem līdzekļiem, kuri tiem bija, un ar šo informāciju augšupcelties uz citu dimensiju augstāk.

Tādā veidā parādījās tie objekti, kurus jūs tagad saucat par Hiperboreju, un tas objekts, kuru jūs saucat par nogrimušo Atlantīdu. Tās ir tās vietas, kuras izrādījās iekonservētas uz šīs planētas dimensijās, nepieejamās tumšajai asij, dimensijās, kurās vispār neeksistē dualitāte. Man jums ir jāatgādina jūsu labākai sapratnei, mani dārgie, ka visi materiālie objekti, kuri eksistē materiālajā visumā 3-jā matērijas līmenī, tie visi ir trijiski. Planētu Zeme, kuru jūs sajūtat ar sava ķermeņa palīdzību, jūs sajūtat viņu no 3-šā apziņas līmeņa, kurā eksistēja un eksistē no tiem laikiem dualitāte.

Taču citā dimensijā šeit pat, uz šīs pašas planētas, vienmēr ir eksistējuši tie tilti, kurus ir uzturējis garīgais visums. Tie “tilpumi”, kā jūs tagad saucat Zemes pazemes daļu, tie nav tiešā nozīmē pazemes daļa, kaut arī tai ir šķērsojumi ar jūsu dimensiju, vienlaicīgi pie šī matērijas līmeņa eksistē pilnīgi cits apziņas līmenis un pilnīgi citi enerģētiskie slāņi, uz kuriem aizgāja tās grandiozās zināšanas, kuras bija sakrājuši šeit lemūrieši un atlanti. Tas viss ir sistēmas trijiskuma izpausme. Tieši šīs zināšanas ir saglabājušās līdz šim laikam, līdz laikam, kad planēta sāka augšupcelties. Šīs zināšanas faktiski bija nepieejamas visam visumam, tā kā iespējas nodot tās caur duālās pasaules eksistences sistēmu, neesot tiem lielajiem garīgajiem portāliem, kuri nepieciešami šīs zināšanas nodošanai, nebija.

Šīs sakrālās vietas uz planētas, tā Zināšanu dārgumu krātuve, kura uzkrājās tajā planētas vēstures periodā, tā tagad pakāpeniski atveras. Tikai tagad šīs zināšanas tiek nodotas visam visumam un tiek nodotas jums tajā skaitā, pateicoties kvantu pārejas procesam. Un tā, tās pilsētas, kuras jūs tagad atklājat, tās pilsētas, kuras eksistē uz Zemes, kuras eksistē smalkajā plānā, tie tempļi, kurus jūs tagad augšupcelšanās procesā apmeklējat, – tas viss ir tas garīgās enerģētikas līmenis un tas slānis no 4AL un 5AL, kurš uzturēja saikni ar garīgo visumu. Tie ir tie tempļi, kuri ar savām saknēm ved šīs planētas vēsturē, par kuru es jums tikko kā izstāstīju. Mani dārgie, es jums visu to izstāstīju tam, lai jūs iztēlotos tos grandiozos un plaša mēroga procesus, kuri notika uz šīs planētas. Taču mums ar jums ir jāatgriežas pie tās tēmas, par kuru mēs ar jums gatavojāmies runāt.

Un tā, jums, būtnēm, kā dvēseles jūs to labi zināt, jums visām ir 12 līmeņu vai 9-ņu līmeņu DNS, atkarībā no tā, no kāda līmeņa jūs šurp nolaidāties, taču jūsu sākotnējās saknes iet uz 12-to līmeni. Tas ir, jums visiem dažādā pakāpē izpaužas DNS 12 līmeņi, un tās ir DNS kvantu daļas, kuras ir nezināmas jūsu zinātniekiem. Tās ir tās daļas, kuras pieder jūsu dvēselei, kura ir bezgalīga un nemirstīga, jūsu dievišķajai dvēselei.

Jūs esat pieraduši uztvert sevi ar šī ķermeņa un piederības pie kaut kādas nacionalitātes palīdzību, taču es gribu jums teikt, ka visi jūs esat tieši vai netieši to civilizāciju pēcteči, kuras šeit eksistēja. Bez tam, caur savu kvantu daļu jūs atnesāt šurp kopā ar savas dvēseles enerģiju to civilizāciju atveidojumu, kurās jūs eksistējāt agrāk. Un jums visiem kā dvēselēm, kā dievišķām būtnēm ir daudzveidīgas DNS, un ticiet man, mani dārgie, ka civilizācijas un tā DNS daļa, kuru jebkad jūs pētījāt kā dievišķas dvēseles materiālajā visumā, tā tālu ne vienmēr bija humanoīda.

Tā DNS daļa, par kuru mēs tagad runāsim, kura deva jums humanoīdu ķermeņa formu, ir plejādiešu DNS, kura atnāca šurp vēlāk tajos notikumos, kurus es aprakstīju, šī daļa atnāca šurp tieši tāpat kā no iepriekšējām augsti attīstītajām civilizācijām. Tā atnāca šurp priekš tam, lai noharmonizētu tos garīgās degradācijas procesus, kuri sākās šeit pēc notikumiem, kurus jūs saucat par vispasaules plūdiem. Tas notika tieši tad, kad visas garīgās zināšanas bija pārvietotas uz citu blīvumu, un viss, kas šeit bija palicis, – tie bija saglabājušies atlantu un citu civilizāciju niecīgu grupu ķermeņi, kuri bija izkaisīti pa planētu, un viņi visi izrādījās pilnīgi jaunos apstākļos. Šeit bija parādījusies tumšā ass, kura pilnīgi skaidri tiecās uz saviem mērķiem, un bija izveidojušies dualitātes apstākļi. Viens no galvenajiem tumšās ass, dualitātes otras puses, mērķiem, – dzīvības enerģijas iegūšanas veida atrašana.

Es jums teicu augstāk par to, ka tumšā enerģija, tas ir, tas attīstības virziens, kuru izvēlējās būtnes, atsakoties no Radītāja enerģijas, no Mīlestības enerģijas, tie ir tie, kas atgājuši no garīgās attīstības iespējas tradicionālā ceļā visumā, un aizgājuši pa pilnīgi citu ceļu. Taču, atteikušies no viena enerģijas veida, viņiem bija jāatrod kaut kāds aizvietotājs savai eksistencei visumā. Jāeksistē uz citu savu attīstības iespēju rēķina, jāievieš kaut kādas savas tehnoloģijas, un tas viss noritēja caur prāta attīstību, caur stingri asa analītiska prāta attīstību. Tādejādi melnās ass mērķis, parādoties uz šīs planētas, bija tāds, lai iegūtu pastāvīgus enerģijas avotus. Par tādiem enerģijas avotiem, protams, ka varēja kļūt tās būtnes, kuras bija palikušas uz šīs planētas tajos apstākļos, kad gandrīz visa garīgā komponente bija aizgājusi uz citu šīs planētas enerģētisko slāni un bija nepieejama tumšajai asij pēc savām vibrācijām. Tumšā ass lieliski zināja, ka visas būtnes, kuras te bija palikušas, viņas visas eksistēja, tikai pateicoties dievišķajai enerģijai, pateicoties Mīlestības enerģijai, Radītāja enerģijai, un šis avots vienmēr ir neizsīkstošs un bezgalīgs. Tumšajai asij svarīgi bija pārvirzīt savām vajadzībām caur, lūk, šīm būtnēm šo enerģiju pašas eksistencei un pašas mērķu veikšanai. Patiesību sakot, tas ir mērķis, uz kuru viņi tiecās ne no kaut kādiem savtīgiem nolūkiem, kā pie jums ir pieņemts uzskatīt, tā ir dzīves nepieciešamība viņiem. Tā ir šī attīstības veida eksistences iespēja, – atrast enerģiju, svešu avotu un pārvirzīt pašu vajadzībām.

Šajos apstākļos planēta eksistēja ilgu laiku un neapšaubāmi izsauca garīgā visuma norūpētību par tiem procesiem, kuri saucas šīs planētas vēsturē par visdziļāko krišanu. Runa ir par garīgo krišanu. Tieši tajā brīdī planētai tika sniegta visāda garīga palīdzība, un no tā brīža augsti attīstītās civilizācijas mērķtiecīgi izstrādāja palīdzības programmas šai planētai tam, lai turpinātu tos pētījumus, kuri te tika veikti par paātrinātu attīstību, un atnestu to garīguma elementu, kurš bija nepieciešams tajā brīdī uz planētas. Tādejādi šurp tika nosūtīta garīgu būtņu grupa, un caur pazemināšanu, caur tiem planētas garīgajiem slāņiem, kuri bija nostiprinājušies ar visām garīgajām zināšanām uz šīs planētas, izmantojot trijiskuma sistēmu, šurp sāka ienākt dažādas Zināšanas un tehnoloģijas.

Šurp sāka tikt padoti papildus garīgie Spēki, garīgie Skolotāji to atbalstam, kas bija aizgājuši garīgā “pagrīdē”, un šeit pat tika izsēdināta tieši savā bioloģiskajā formā, tā kā tā ļoti labi piestāvēja, plejādiešu grupa. Tā ir tā grupa, brīvprātīgi savākta augsti attīstītajā plejādiešu civilizācijā, kura izsēdās teritorijā ne tik tālu Hiperborejas un Lemūrijas teritorijas. Jūsu tagad eksistējošajā ģeogrāfijā, ņemot vērā polus, kuri tagad ir nostādīti tieši tā, kā ir, lemūriešu kontinents atradās ziemeļos, augstāk par Eiropas teritoriju. Un šī grupa tika izsēdināta tieši tā kontinenta rajonā, kurš pārstāvēja tagadējo Krievijas teritoriju, tās rietumu daļas. Tās daudzās senās liecības un teiksmas, kuras eksistē attiecībā pret to, ka tieši šajā vietā parādījās grupa zilacainu un baltmatainu humanoīda veida būtņu augumā apmēram 1,8-2,0 m, vēsta par tiem notikumiem.

Tā bija optimāla forma speciāli sagatavotai grupai, kurai bija vistīrākā plejādiešu DNS un kura sāka aktīvi strādāt, tieši izmitinoties pa teritorijām, paplašinoties un asimilējoties starp tiem nelielajiem saprātīgās dzīvības perēkļiem, jau degradējošiem, var teikt, pēc sava attīstības līmeņa. Plejādieši bija orientēti ne tikai uz izdzīvošanu tās eksistēšanas apstākļos, kuros bija nokļuvušas tās daudzās ciltis, kurām bija izdevies izdzīvot šo vispasaules plūdu laikā. Šī plejādiešu grupa tālāk izklīda pa planētas teritoriju, paplašinājās, un vienlaicīgi notika plejādiešu DNS sajaukšanās ar tām rasēm, kuras tajā brīdī glabāja savas DNS perēkļus un kuras vēl bija klātesošas te uz planētas. Lūk, šajā nozīmē senā Krievzemes teritorija tad arī bija tās jaunās garīgās ietekmes avots, kura notika uz šīs planētas. Tālāk tas viss izplatījās pa visas 3-šā matērijas līmeņa planētas teritoriju.

Vienlaicīgi plejādieši aktīvi palīdzēja un sadarbojās ar Hiperboreju un Atlantīdu, kuras eksistēja šeit smalkajos slāņos. Tādejādi parādījās veselas pilsētas, un tās eksistē arī tagad, un jūs par tām jau zināt. Es runāju gan par Telosu, gan par Šambalas dažādo pilsētu un tempļu milzīgo sistēmu, kuri eksistē augstākā līmenī (4AL un 5AL) un citos matērijas blīvumos. Un tā, veicot šo daudzprofilu un daudzdimensionālo darbu, vienlaicīgi izdevās izlīdzināt situāciju uz planētas. Ap to laiku ar garīgā visuma un materiālā visuma kopēju lēmumu jau eksistēja un aktīvi strādāja Gaismas Spēku Galaktiskās Konfederācijas Padome, un bija dažādas materiālā visuma vadības struktūras. Ar kopēju lēmumu tika pieņemts atstāt šeit šo dualitātes situāciju, tāpēc ka tā bija ļoti interesanta pieredze. Un šī pieredze izrādījās patiešām neparasti interesanta un neparasti svarīga.

Un tā, mēs ar jums esam pienākuši tam brīdim, kad jūs uzzinājāt par to, no kurienes nāk tās rases sākotnes, kuru jūs saucat par slāviem. Taču, mani dārgie, šodien starp jums, tajā skaitā arī visos šīs planētas reģionos, tādā vai citādā pakāpē caur jūsu DNS, tā kā vairums no jums, kas klausās tagad mani, ir iemiesojošies šeit simtiem reižu, notika dažādu rasu un dažādu civilizāciju sajaukšanās, un tas viss ir klātesošs jūsu DNS. Starp tiem zemiešiem, kuri ir iemiesojušies šeit simtiem reižu, nav iespējams atrast tīru plejādiešu DNS. Doma, pie kuras es jūs pievedu, mani dārgie, tā ir patiesība, ka katrs no jums tajā vai citā pakāpē caur to DNS, kura ir pietuvināta jūsu ķermenim 2-vos slāņos un vēl tuvākajos 3-jos slāņos, satur sevī ļoti liela skaita būtņu, kuras, starp citu runājot, ir atšķirīgas tajā skaitā arī no humanoīdās formas, DNS.
Jūs jau daudzi esat pazīstami ar aprakstu par dažādu veidu citplanētiešiem, kuri vienmēr ir apmeklējuši šo planētu, un viņu DNS arī vienmēr ir bijusi klātesoša šeit, un tā arī atrodas jūsu DNS struktūrā. Es vēlreiz atgādināšu jums, ka jūsu daudzdimensionālā DNS, jūsu DNS kvantu daļa, satur informāciju par jūsu iemiesojumiem pilnīgi citās civilizācijās, pilnīgi citos apstākļos, atšķirīgos no eksistējošiem uz šīs planētas, un pilnīgi citās saprātīgās dzīvības formās. Tas ir, viss, ko jebkad ir pētījusi vai studējusi jūsu dvēsele, visa šī pieredze, tā visa atrod attēlojumu visā jūsu DNS visos līmeņos, kuros jums ir nācies būt.

Šajā nozīmē visa tā saruna, kura notika mums ar jums, parāda jums, ka šajos apstākļos sevis dalīšana pēc to vai citu sakņu esamības, jebkuri nacionāli saukļi, kuri parādās zemiešu galvās tajos vai citos reģionos, lielos, pat ne kosmiskos, bet planetāros šīs saules sistēmas mērogos, ir ļoti ierobežota sevis uztvere. Es ceru, ka šī saruna izpaudīsies jūsos ar to faktoru, kurš veicinās apziņas attīstību un tās paplašināšanos.

Mani dārgie, es gribu jums pateikt tagad par ļoti svarīgu momentu, kuru jums nav vērts laist garām, izskatot nacionālo jautājumu, un tajās prioritātēs, kuras jūs izvietojat, paceļot pašapzināšanās jautājumus. Man ir jāatgādina jums par dažiem momentiem, kurus jums arī derētu saprast. Visas dvēseles, kuras pietiekoši sen atrodas šeit un ir iemiesojušās šeit daudzas reizes, viņas visas ir veikušas savus iemiesojumus visās šīs planētas daļās, un praktiski nav vietas kontinentos, kur jūs nebūtu iemiesojušies. Protams, bija prevalējošas vietas, kuras pievilka jūs ar kaut kādu DNS procentu, kurš piederēja tai vai citai citplanētiešu grupai. Daudzi no jums pietiekami ilgu laiku iemiesojās, piemēram, Tibetas teritorijā vai Indijas teritorijā, ir tie, kas vairāk iemiesojumu un pētījumu veica, piemēram, Āfrikā.

Taču jebkurā gadījumā visas dvēseles visā savas iemiesošanās periodā šīs planētas teritorijā izgāja visus eksistējušos stūrīšus, runāja praktiski visās valodās, eksistējošās tagad uz planētas, un bija ar to ķermeni, kurš piemīt tam vai citam reģionam. Tās nav nejaušas lietas, tās bija jūsu pētījumu intereses, tā kā jūs pētījāt tajā skaitā arī sevi no savas iekšienes. Tādos pētījumos jūs pētījāt vai nu plejādiešu DNS ietekmi uz jūsu, piemēru, orioniešu DNS, vai arī pētījāt citas civilizācijas ietekmi uz plejādiešu DNS. Šie ļoti interesantie DNS sajaukšanas momenti guva neparasti lielu interesi visā visumā. Caur šīm struktūrām parādījās iespēja veikt smalkākus darbus dažu civilizāciju attīstības koriģēšanā, kuras, sastrādājušas milzīgu garīgās attīstības pieredzi, kaut kādā brīdī bija izlaidušas kaut kādu ļoti svarīgu šīs garīgās pieredzes elementu, un bija iestrēgušas šajā attīstībā un nekādi nevarēja izrauties no šī apļa. Tādi, lūk, pētījumi par ietekmi caur DNS, caur jūsu DNS garīgajām struktūrām, matērijai pietuvinātākām DNS struktūrām, par šīs ietekmes iespēju un attīstības koriģēšanu, tās paātrināšanu – tas tieši bija viens no pētījuma elementiem.

Bez tam, tas šīs planētas dzīves periods, kuru pavadīja plejādiešu grupas ierašanās šeit, viņu lielais daudzdimensionālais darbs uz planētas, deva jaunu impulsu un jaunas intereses dvēselēm, kuras turpināja te iemiesoties. Tajā skaitā bija pakļautas novērojumiem tās dvēseles, kuras bija atnākušas šurp caur tumšo asi, atnākušas šurp no Marsa. Šo grupu ietekme ir ļoti daudz-plānu un daudzveidīga, un tas viss bija ļoti interesanta pieredze, kura tagad tuvojas noslēgumam, pateicoties daudzu civilizāciju pūlēm, kuras mazliet vēlāk pieslēdzās tiem procesiem, kuri šeit notika un notiek.

Jūs tuvojaties tam, uz ko Zeme tiecās jau vairākas reizes. 3 reizes Zeme mēģināja augšupcelties kopā ar visiem saviem iedzīvotājiem uz jaunu savas attīstības vijumu, un katru reizi kaut kas traucēja, un tas neizdevās. Un, lūk, 4-to reizi jums beidzot izdevās to izdarīt, un šis pārejas process notiek tagad. Tādejādi jūs atjaunojat sev visas atmiņas caur tām DNS struktūrām, kuras kļūst pieejamas jūsu apziņai un kuras arvien vairāk un vairāk atklās jums jūsu dvēseles vēsturi, visu to daudzo piedzīvojumu vēsturi, kuri notika ar jums iemiesošanās periodu laikā uz šīs planētas.

Šīs sarunas priekšvakarā es dzirdēju, ka Nikai uzdeva jautājumu par to, kāda ir Krievijas un to plejādiešu grupu loma, kuri izsēdās šeit un kāpēc tagad tik aktīvi notiek šī nacionālā aspekta atdzimšana. Man jums ir jāsaka, mani dārgie, ka visi nacionālistiskie noskaņojumi un norobežošana pēc nacionālas pazīmes, visas kaut kādu nacionālo pazīmju izcelšanas un to izvirzīšana attiecībā pret citām kā prevalējošām, ir liels izkropļojums, kurš ir ticis jūsu apziņā uz to iesakņoto programmu rēķina, kuras izmantoja melnā ass tam, lai zombētu un paverdzinātu šīs planētas iedzīvotājus un izmantotu viņus saviem mērķiem.

Jūsu patiesā būtība, jūsu dievišķā dvēsele lieliski zina par to, par ko es šodien runāju. Kaut kāda sadalīšana pēc nacionālas pazīmes tā gaismā, par ko es šodien runāju, var izsaukt smaidu. Man ir jāvērš jūsu uzmanība saistībā ar tām tendencēm, kuras eksistē ne tikai Krievijas teritorijā, tās eksistē arī citās teritorijās – tas viss ir to programmu atbalsis, kuras atstāj negatīvu ietekmi uz jūsu pašapziņu, bremzē jūsu apziņas pacelšanos jūsu apziņas augšupcelšanās procesos kopā ar tiem procesiem, kuri notiek tagad uz planētas. Un ir ļoti svarīgi jums tagad saprast, ka garīgās zināšanas, kuras tika izplatītas planētas Zeme tagadējās ģeogrāfijas jebkura kontinenta jebkurā teritorijā, šīs garīgās zināšanas eksistē visā planētas teritorijā. Tās eksistē dažādos variantos, uz dažādiem nesējiem, taču nevajag domāt par to, ka tie kristāli vai tie artefakti, kuri tiks atrasti tagad, pieņemsim, Amerikas vai Āfrikas teritorijā vai Tibetas vai Krievijas teritorijā, ir pilnīgi unikālas zināšanas, kuras ir izaugušas tieši šajā teritorijā. Nevajag naivi domāt, ka šī valsts vai teritorija ir šīs Zināšanas vienīgā īpašniece, un tādejādi tai ir tiesības uz garīgo zināšanu pārvaldīšanas līderpozīcijām.

Tā ir pilnīgi nepareiza pozīcija, tā kā visu garīgo zināšanu avots burtiski visiem cilvēku veidiem, kuri tagad eksistē uz planētas, visām civilizācijām, kuras ir klātesošas jūsu DNS, ir vienots. Šīs Zināšanas avots – visa esošā Radītājs, garīgais visums un materiālais visums. Tie ir tie dievišķie likumi, pēc kuriem eksistē un attīstās viss visums – kā garīgais, tā arī materiālais. Un šīs zināšanas, kuras tika nodotas no paaudzes uz paaudzi, nes zināmus izkropļojumus tajā nozīmē, ka, jo senāki ir zināšanas avoti, kuri atrasti planētas teritorijā, jo tie ir tīrāki no jebkura veida izkropļojumiem. Visas zināšanas, kuras ir ierakstītas vēlāk, ir ierakstītas ar zināmiem izkropļojumiem, raksturīgiem apziņas līmeņa krišanai no vispārējā planetārā krituma attīstībā.

Plejādiešu mērķis bija harmonizēt situāciju uz planētas un izlīdzināt tās agresīvās DNS daļas, dot tālākas attīstības un civilizācijas izdzīvošanas iespēju uz šīs planētas. Vissenākās zināšanas, Atlantīdas un Hiperborejas, un citu civilizāciju zināšanas, bija nepieejamas visumam to iemeslu dēļ, kurus es pateicu skaļi, tās atklājas jums tagad pie tiem apstākļiem, kuri eksistē pie jums šajā laikā. Tagad katram no jums, kad jums ir iespēja izbūvēt uz sevi, augšupceļot savu apziņu un ar pieeju visām savām DNS daļām, tajā skaitā arī tās kvantu daļām, ar iespēju tieši saņemt to pieredzi, kuru bija sakrājušas jūsu dvēseles visas izpētes procesā uz šīs planētas, šī pieredze jums ir pieejama.

Tajā skaitā ir arī pieejama tā Hiperborejas un Atlantīdas pieredze, kura ir saglabāta visu šo laiku un kura tagad ir atvērta. Šī informācija, kura iznāca materiālā un garīgā visuma plašumos, un šī informācija jau atrodas kopējā kosmobankā, tā tiek analizēta. Šī informācija caur jūsu DNS kvantu daļām, tajā skaitā caur jūs uztveri šajā līmenī caur jūsu ķermeni, šī Zināšana kļūst jums pieejama. Un tos izkropļojumus, tās sadalīšanas, kuras eksistē daudzos daudz vēlāka perioda rakstveida avotos, tas ir, perioda pēc vispasaules plūdiem, jūs sakārtosiet atbilstoši Patiesībai. Tikai Zināšanas avotiem, kurus speciāli apsargāja un uzturēja tie garīgie perēkļi, kuriem bija izeja uz jūsu dimensiju, tieši tām enerģētiskajām plūsmām, tām enerģētiskajām atslēgām, kuras turēja nepieejamību šiem informācijas avotu kropļojumiem, ir ticamība. Konkrēti es runāju par pirmavotiem, tādiem kā Bībele, Korāns, un daudziem citiem avotiem, kurus tagad aktīvi atradīs un kuri ir jau atrasti, taču vēl nav zināmi plašai publikai. Dažādi informācijas nesēji, kuri eksistē, tie daudzi ir izpausti arī jūsu blīvumā un speciāli tiek apsargāti. Caur tiem jūs varēsiet nolasīt tās pirmavota zināšanas, kuras ļaus jums attīrīt jūsu apziņu no visiem tiem nepareizajiem priekšstatiem, kuri tika iesakņoti jūsu apziņā ar to programmu palīdzību, kuras atnesa tumšā ass un tie apstākļi, kuri principā eksistē tās garīgās krišanas apstākļos 3-šā līmeņa materiālajā visumā, kura eksistēja kādu laiku uz šīs planētas.

Es ceru, mani dārgie, ka ar to Mīlestību un patieso pateicību, kura nāca no manis pie jums ar visdziļāko cieņu un godbijību par visu to darbu un par visiem tiem daudzajiem pārbaudījumiem, kurus izgāja jūsu dvēsele šajos apstākļos, ka man izdevās pateikt ievērojami vairāk, kā tas vārdu salikums, kurus izrunāja jums Nika. Es pateicos jums visiem par šo jautājumu, kurš jūs ieinteresēja, tā kā tas ir viens no tiem svarīgajiem elementiem, kurš novirza un bremzē dažu reģionu apziņas attīstību. Tajos procesos, kuri tagad notiek Krievijas teritorijā, garīgums ieņem arvien vadošāku lomu, tā kā šeit ir iemiesojies ļoti daudz dvēseļu, kurām ir liela ietekme no plejādiešu DNS un citu augsti attīstītu civilizāciju DNS, un tieši tas atdzīvina šo nacionālā lepnuma un nacionālās pašapzināšanās sajūtu. Taču es lūdzu jūs prasmīgi izkārtot šos garīgās attīstības procesus no tās sapratnes augstuma un dziļuma, kuru mēs tagad ar Niku mēģinājām jums izklāstīt un nodevām jums ar lielu enerģētisku plūsmu ar informāciju, kura satur ievērojami vairāk pašā enerģētiskajā sūtījumā, nekā tie vārdi, kurus mēs izrunājām jūsu prātam.

Es ļoti mīlu jūs visus, mani dārgie, un es esmu pārliecināts, ka tos mērķus, kurus jūs spraudāt uz šo iemiesojumu, jūs esat sasnieguši. Tie koriģējumi un tās sarunas, kuras mēs vadām ar jums, tie jautājumi, kuri rodas jūsu iekšienē, jūsu dvēseles dziļumā, – šie jautājumi sāk jūs satraukt. Es pateicos jums par visiem jautājumiem, tāpēc ka tikai tādā gadījumā gan man, gan citiem garīgā visuma pārstāvjiem ir iespēja apgaismot tos jums. Tādā veidā palīdzēt jums tajos procesos, kuri notiek tagad jūsu dievišķās būtības dziļumā. Mūsu patiess mērķis – palīdzēt jums veikt tās programmas un mērķus, kurus nosprauda jūsu dvēsele iemiesojumā.

Visi jūs nācāt šurp ar cerību, ka jums izdosies šajā reizē veikt garīgu lēcienu, kurš vestu planētu uz augšupcelšanos, un jūs to izdarījāt. Ar ko es jūs sirsnīgi apsveicu, mani dārgie! Es nešaubos par to, ka tā Gaisma, kura tagad iedegas jūsu būtības iekšienē, tas jūsu dvēseļu neticama skaistuma mirdzums, kuru jūs paužat, atrodoties šeit 3-šā līmeņa matērijas apstākļos, tā Gaisma, kuru jūs atnesat šurp, paplašinot jūsu apziņu, mērķtiecīgi pārvietojoties uz savas apziņas kvantu daļu un augšupceļot savu apziņu, izlīs pa visiem jūsu mīļās planētas stūrīšiem. Šī gaisma jau ir ļoti daudz izmainījusi uz šīs planētas, tā ir izmainījusi visas realitātes visās šīs planētas smalkajās struktūrās, un visas šīs izmaiņas ir sākušas jau izpausties tieši vidē, kurā atrodas jūsu ķermeņi. Šī Gaisma caur jums izplatās pa šo planētu un ļauj viņai veikt globālas pārmaiņas, kuras notiek, tajā skaitā arī milzīgu Zināšanu, kuras šeit tika sakrātas, atkonservēšanu.

Es Mīlu jūs visus, mani dārgie, pateicos jums par piedalīšanos šajā sarunā, par jautājumu un to mīlestību, kura plūda no visas mūsu sarunas, kura nāca arī pie manis, un es esmu pateicīgs katram no jums par to Mīlestību, kura dzīvo katrā no jums mūžīgi!

ES ESMU JEŠUA

 tulkoja Jānis Oppe