piektdiena, 2011. gada 11. novembris

SOLĀRAS prognozes NOVEMBRIM 2011


Savietošanās MUA Pozīcijās 
http://www.nvisible.com/
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule
Novembris ir ārkārtīgi intensīvs, ātrumietilpīgs, rīcībietilpīgs mēnesis, piepildīts ar bezprecendenta izmaiņām un milzu izrāvieniem. Izrāvienu raksturu noteiks tas – cik patiesi mēs esam. Ja mēs esam rezistenti pret izmaiņām – tas var būt grūts mēnesis. Daudzus cilvēkus biedē plaša mēroga izmaiņas, jo viņi redz, ka viss brūk, un tā ir. Taču kad mēs APTVERAM šīs izmaiņas, kas sagatavo vietu Jaunā un Patiesā ienākšanai – tad tas ir ārkārtīgi aizraujoši.
 
11. novembrī 2011 mēs piedzīvosim galveno SAVIETOŠANOS, kad notiks masīva Riteņu pagriešanās, lai tie ieņemtu savas pozīcijas cits pēc cita. Šī SAVIETOŠANĀS tiek aprakstīta kā neaptveramu proporciju MUA. (MUA ir galvenā evolūcijas cikla sākums.) SAVIETOŠANĀS atver kaut ko pilnīgi jaunu, un iedarbina palaišanas klikšķu sēriju, kuri izveidos PAREIZĀS VIETAS, PAREIZĀ LAIKA Galveno Krustojumu savirknēšanos.
 
11:11:11 – tas ir moments, uz kuru mūsu būtības ir gaidījušas veselu mūžību !!! Tas ir satriecošs notikums, kas noenkuro kaut ko TIK LIELU, ko mēs nevaram pat iedomāties.
 
PĒC 11/11/11:
 
Daudzas lietas nostāsies savās vietās neskaitāmos līmeņos. Daudzi no mums tiks izgrūsti no savām vecajām dzīvēm, un ievietoti savās jaunajās. Mēs tiksim izgrūsti no tā, kas mēs bijām, un tapsim par to – Kas Mēs Patiesībā ESAM. Mēs tiksim vadīti uz mūsu īstajiem cilvēkiem un vietām.
 
Novembra SAVIETOŠANĀS izmainīs VISU. Tas līdzinās jaunas operācijsistēmas uzstādīšanai datorā. Tad, kad mēs to izdarām – dažas programmas vairs nedarbojas; citām nepieciešami atjauninājumi. Toties te ir ietverti jauni paplašinājumi un jaunas programmas, ko vajadzēs ieinstalēt tā, lai mēs varētu PILNĪBĀ FUNKCIONĒT savās Jaunajās Patiesajās Dzīvēs.
 
SAVIETOŠANĀS mums prasīs pārskatīt savas pamatnostādnes, un noteikt – kuras no tām vēl joprojām mums ir būtiskas. Mēs revidēsim savus īpašumus, darbības un attiecības, lai noskaidrotu – kas no visa tā vēl joprojām mums ir derīgs. Daudzi no mums pārvietosies uz jaunu lokācijas vietu. Daudzi atstās savu līdzšinējo darbu, lai veidotu kaut ko pavisam atšķirīgu, kas dos nesalīdzināmi lielāku piepildījumu.
 
Kamēr dažas no SAVIETOŠANĀS izsauktajām pamatīgajām izmaiņām būs uzreiz saredzamas, citām būs nepieciešams laiks, lai varētu tās pilnībā sajust un integrēt. Tas ir tādēļ, ka SAVIETOŠANĀS izplatīsies uz visām pusēm viļņveidīgās sērijās, kas liks arvien vairāk un vairāk elementiem noklikšķēt savās pozīcijās. Tas notiks šādā pakāpeniskā veidā, jo mēs vienkārši nespētu darboties, ja visas lietas notiktu vienlaicīgi – jo dažas lietas nevar noklikšķēt savās pozīcijās, kamēr iepriekš nav noklikšķējušas citas.
 
SAVIETOŠANĀS 11/11/11 tāpat arī izsauks milzīgu Ho’o Pono Pono(*), jeb Pareizas Lietu Kārtošanas vilni. Dažu nākamo mēnešu laikā daudzi no mums atradīs, ka ir atgriezušies pie savas vecās dzīves. Mēs atgriežamies - KĀDI MĒS ESAM TAGAD, Īsteni Patiesie – lai pabeigtu savu nenokārtoto biznesu, lai savāktu savus izkaisītos fragmentus, lai pienācīgi izdarītu lietas, kuras ir palikušas nesabalansētas – lai varētu no tā visa beidzot atvadīties, un pateikt ardievas Lietu Kārtībai, Kāda Tā BIJA.
 
Tas ir patiešām nepieciešams, jo mēs nevaram pat iedomāties, cik ļoti mūs novājina pagātnes paliekas, kuras mēs joprojām vēl nesam sev līdz. Tas līdzinās milzīgas akmeņu kravas nešanai uz saviem pleciem. Mēs esam nesuši tos tik ilgi, ka mēs pat vairs nepamanām – cik smagi tie īstenībā ir. Kad mēs pilnībā ieiesim savās Jaunajās Dzīvēs – mums jābūt pārliecībai, ka esam patiešām brīvi, un patiešām gatavi tam.
 
Mūsu Jaunās Patiesās Dzīves pamati nav – vienkārši veco pamatu paplašinājums. Mēs negrasāmies pārbīdīt vecās dzīves elementus uz jaunu vietu. Mēs nepārceļamies no savas vecās mājas uz līdzīgu māju mūsu Jaunajā Vidē. Mēs nepametam savu veco darbu, lai iekārtotos līdzīgā darbā savā jaunajā dzīvesvietā. Tā nebūtu Jaunā Dzīve; tā vienkārši būtu savas vecās dzīves pārcelšana uz citu vietu, nevis uz Jauno Vidi.
 
Patiesā Dzīve pieprasa Jaunus Pamatus, kuri ir ievērojami plašāki. Ja mēs centīsimies atrast savu Jauno Patieso Dzīvi no personīgo priekšrocību punkta – mēs nebūsim spējīgi to ieraudzīt. Patiesā Dzīve ir pilnīgi atšķirīga no tā, ko mēs bijām pazinuši. Tā prasa absolūti jaunu dzīvesveidu, un pilnīgi jaunu ceļu visu lietu kārtošanai un darīšanai.
 
Mūsu Jaunie Pamati nebalstās uz personīgām priekšrocībām un personīgiem atvieglojumiem, bet gan uz taisnīgumu un patiesumu. Īstenībā – tie veidojas, sanākot kopā cilvēkiem ar radniecīgām Dvēselēm, kuri apvienojas kopīgam mērķim. Kopīgi kā VIENS mēs radīsim mūsu Jaunos Pamatus. Tieši tad viss spīdoši nostāsies savās jaunajās pozīcijās.
 
_______________________________
(*) Ho’o Pono Pono ... par to ir publicēts brīnišķīgs dr.Dž.Vitales raksts
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?t=1&f_tid=817963
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3581653