piektdiena, 2011. gada 18. novembris

Ammas 229. stunda


Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.


Šodien, mans dārgais, mēs turpināsim iepriekšējās nodarbībās sākto darbu ar Ādamu Kadmonu.


Bet pirms tam, ļauj man pateikt dažus vārdus par OM vai AUM.


AUM ir Visuma radošā skaņa. Kad tu izsaki/izdziedi AUM (kaut vai tikai savās domās), tā enerģija, no kuras ir veidoti tavi ķermeņi nonāk rezonansē ar AUM perfekciju.


Balsī izteiktam AUM ir lielāka ietekme uz tava fiziskā ķermeņa vibrācijām nekā domās izteiktajam AUM. (Daži teiks, ka skaņas izteikšana domās nav iespējama. Uztver to kā metaforu.)


Tagad atgriezīsimies pie šīs dienas vingrinājuma.


Savienojies ar Ādamu Kadmonu tā, kā to darījām iepriekšējās nodarbībās.
Formulē nodomu izprast manis sākumā lietoto vārdu "mans dārgais" dziļāko nozīmi.


Kad nodoms ir formulēts, ie-AUM-o cik ilgi vien vēlies.


Pavēro, kas notiek, kad AUM-ojot tu noturi savā apziņā to, ka tu esi mans dārgais.


Līdz nākamai nodarbībai ...
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins