otrdiena, 2011. gada 27. decembris

Rainis: Zelta Sietiņš, Mākonītis un Mākonīte, Saule un Mēness


Rainis; Zelta Sietiņš, Mākonītis un Mākonīte, Saule un Mēness
http://www.youtube.com/watch?v=pHDwhNaYwTQ&feature=player_embedded
~ 9 min  (8:56)
 
 
Zelta sietiņš


Zelta sietiņš,
Sudraba stīgas,
Dimanta sēkliņas
Sijājamas.
 
Vasaras rītu
Laimiņa staigā.
Pār lauku sijā
Dimanta rasu.
 
Kurš cauri skatās
Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam.
 

Mākonīts un Mākonīte
 
Mākonītei balti svārki
Zeltītām kroķītēm,
Mākonītim puspelēki,
Melniem sprogu pušķīšiem.
 
"Nāc ar mani padejot,
Skaidru debess pagalmiņu:
Vējiņš pūta stabulīti,
Pērkons bungas rībināja."
 
Saskrej deju skatīties
Melna nakts padebešu —
Drūzmēdami, grūstīdami
Apgāž lielo lietus trauku.
 

 
SAULE UN MĒNESS
 
Vecais liktens tētis
Sauca meitu sauli:
«Aiznes, meitiņ, vecai mātei
Bļodu baltu zirņu!»
 
Zelta saulīt' aiztek
Zilu debess lauku, -
Kas tai pretī attecēja?
Jaunais mēness puisis.
 
Daiļā saules meita,
Staltais mēness puisis, -
Kā tas nāca? Kā nenāca? -
Rokas satikās.
 
Daiļā saules meita,
Staltais mēness puisis, -
Kā tas nāca? Kā nenāca? -
Bļoda apgāzās.
 
Bira baltie zirņi
Pa to zilo lauku,
Gaišu ceļu atstādami,
Kur tie satikās.
 
Zelta saulīt' bēga,
Mēness atpalika, -
«Kas tos zirņus izbārstīja?»
- «Es tas vainīgais!»
 
Liktens tētis cirta
Mēnestiņu pušu:
«Tu man dienā neiznāksi,
Pirms tos salasīsi!»
 
Nokaunējās saule,
Nosarka kā oga, -
Abi divi baltu dienu
Kopā nesanāk.
 
Staigā mēness vientuls,
Zvaigznes bļodā lasa,
Allaž lūko redzēt sauli,
Projām aizzogas.
 
Lai cik lēni zogas,
Vecais tētis mana:
«Posies atpakaļ uz nakti,
Saules neredzēt!»