trešdiena, 2011. gada 14. decembris

No SOLĀRAS prognozes DECEMBRIM 2011


No SOLĀRAS prognozes DECEMBRIM 2011Piemērošanās jaunā Savietojuma pozīcijām

http://www.nvisible.com/
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...

SAVIETOŠANĀS 11/11/11 ir nesusi mums bezprecendenta izmaiņas. Tā ir iekustinājusi spēcīgu saviļņošanos Mīlestības un Patiesuma viļņos, kuri turpina tālāk izplatīties, ietekmējot visus mūsu dzīves aspektus. Tie savieto mūs Lielā Patiesuma kalibrēšanai, turpinot atkailināt visu, kas ir nepatiess. Tā ir totāla mūsu prioritāšu savietošana. Tas ir tādēļ, ka Decembrī mēs izlīdzinām, sakārtojam visu, atbilstoši jaunajam 11/11/11 enerģiju SAVIETOJUMAM MUA pozīcijās. Pasaule, kādu mēs to pazinām – dramatiski izmainās.
 
Daudzi mūsu vecās dzīves elementi ir pazaudējuši sasaisti ar savām iepriekšējām pozīcijām, un mēs uztveram tos kā arvien nereālākus. Mēs varam sajusties tādā kā gaidību tukšumā. Mūsu vecā dzīve izliekas tukša, un tomēr – kaut kas jauns un brīnumains gatavojas piedzimt. Tas liek mums neizbēgami pārskatīt visu ar TĀ acīm, Kas Mēs Esam Tagad – p ē c SAVIETOŠANĀS.
 
SAVIETOŠANĀS ņirbošie Viļņi tāpat ir radījuši arī nejaušus deformētu enerģiju sakopojumus. Daudzi cilvēki piedzīvo spēcīgus baiļu uzplūdus. Bailes no nezināmā. Bailes no izmaiņām. Bailes pazaudēt drošību. Bailes no kontroles zaudēšanas. Šī baiļu un nedrošības sajūta vienkārši ir dualitātes ilūziju nobeigums, bet tās tomēr ir ļoti reālas tiem, kuri tās piedzīvo. Tās ir tās bailes un nedrošība, kas turpina mūs turēt pie vecās matricas paterniem. Tās mums ir izjūtamas kā mūsu p e r s o n ī g ā s bailes, taču vairums no tā, ko mēs sajūtam – ir k o l e k t ī v o baiļu enerģija, kura vēl joprojām turpina planēt virs Zemes, meklējot vietu kur noenkuroties. Taču – ja mēs paliksim mierīgi un nesatrauksimies vētrā kā Īstenie Patiesie – tad mēs neizbīsimies, un varēsim saskatīt un satvert Zelta Izdevības, kuras atnāk pie mums.
 
Decembra kvantu sērfojumā mēs pārslēgsim sevi atbilstoši jaunajam SAVIETOJUMAM – līmeni pēc līmeņa. Par cik mēs piemērojamies jaunajam MUA – mūsu Jaunā Patiesā Dzīve manifestēsies ļoti ātri. Tā būs daudz vienkāršāka, nekā mūsu iepriekšējā dzīve, tomēr satriecoši reāla un patiesa.
 
Mēs sasiesim vaļējos galus, pabeidzot iesāktos projektus, un veidosim pamatu savai Jaunajai Patiesajai Dzīvei, apgūstot vajadzīgās iemaņas. Mēs pārskatīsim visus savas dzīves aspektus, pārvērtēsim katru lietu, sakārtosim no jauna savas prioritātes, vijot kopā veco un jauno. Mēs aizvērsim durvis uz veco, un ieiesim pa jaunajām atvērtajām durvīm, dodoties Svētajos Meklējumos, un apsveiksim visu Negaidīto. Daudzi no mūsu Patiesās Dzīves elementiem viegli nostāsies savās pozīcijās.
 
Ir tāda sajūta, ka enerģijas pieaug, lai varētu notikt kaut kas LIELS. Tas ir pastāvīgi pieaugošs spiediens, gluži kā magmas pieaugošais spiediens vulkānā. Šis spiediens izgrūž mūs tanī – Kas Mēs Patiesībā Esam. Var arī gadīties, ka rodas atvērumi vai arī sabiezinājumi dualitātes sabrukšanas procesā – lai a t s e g t u, parādītu Zelta Olu tās iekšienē. Ja tas notiek – tas vienmēr ir pavisam negaidīti.
 
Tiem no mums, kuri vēl joprojām izvairās ieiet savā Patiesumā – šis mēnesis līdzināsies virpulim [Wirlpool ... (ļoti pazīstama veļas mašīnas marka) ...]. Par cik mēs tiksim pagriezti, velti, un gāzti atkal un atkal – itin viss mūsu iekšienē kļūs redzams un nepārprotams. Ikviena mūsu daļa, kas nebūs saskaņota ar Patiesumu, būs skaidri saskatāma, līdz kamēr tā netiks atlaista.
 
Kā Īstenie Patiesie – mēs izplatām virpuļa ”acī” m i e r u , pat ja pasaule mums visapkārt mutuļo, un mēs esam ārkārtīgi aizņemti. Mēs mācīsimies – kā lietot Jauno Navigāciju, lai paliktu centrējušies savā Sirds Zināšanā, nemitīgi traucoties pa Izmaiņu Karuseli. Kopš SAVIETOŠANĀS sākuma daži no mums atrodas pastāvīgā sublimētas ekstāzes stāvoklī. Tie ir tie cilvēki, kuri – pilnībā iemiesojot savu Patieso ES – izjūt dziļu iekšēju prieku un milzīgu iedvesmu. Visas lietas nemitīgi paātrinās, un nonāk arvien ātrāk un ātrāk savās ī s t a j ā s vietās. Cilvēki, kuri jau atrodas savā Jaunajā Ainavā, sajūtas „kā Mājās” – daudz spēcīgāk un dziļāk, kā līdz šim. Viņi izjūt pieaugošu saviļņojumu un radošu pacēlumu.
 
Kolīdz mēs ieņemam pozīcijas savā Jaunajā Ainavā kopā ar īstajiem cilvēkiem – notiek gandrīz tūlītēja mūsu Patiesās Dzīves manifestēšanās. Neko vairs nevajag atlikt uz v ē l ā k u laiku. ŠIS LAIKS ir ŠEIT un TAGAD. Jaunais MUA ir klāt!
 
http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3664196