piektdiena, 2011. gada 23. decembris

3-Ticības likums un Apzinātas radīšanas likumsMetatrona vēstījums saņemts caur Džeimsu Taiberonu ( James Tyberonn)
 
2011.gada 6.decembrī
No angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Statiskums Laukā (The Static in the Field)
 
Iemesls, kāpēc lielākai daļai cilvēku piemīt nemainīga pārliecība/ticība, ir akla 3D garīgās/psihiskās programmēšanas pieņemšana. Jūs variet domāt pozitīvas domas, izdomāt pozitīvas pārmaiņas, taču, ja savā visdziļākajā prātā jūs šaubāties par to, ka tās notiks/radīsies, - tad tās [pārmaiņas] nenotiks.
 
Šaubas ir viens no blokiem, kas traucē/neļauj jūsu vēlmēm izpausties. Ja jūs šaubāties – jūs neticat. Šaubas smadzenēs rada bioķīmiskas reakcijas. Tās aktivizē neirona nesēju smadzenēs, kas no hipofīzes plūst uz čiekurveida dziedzeri un „bloķē” vārtus, neļaujot tos atvērt. Šaubas ir tur - jo jūs neticat.
 
Kā mēs jau minējām, izdzīvošanas aspekts, kas ieprogrammēts Ego Personības smadzenēs, dualitātē izmanto „bailes” - kā brīdinājumu sistēmu. Tomēr aspekta dualitāte, abpusgriezīgais zobens ir tas, ka bailes, izrautas ārpus konteksta, var pārtapt daudzās negatīvās emocijās - ieskaitot depresiju, šaubas, naidu, greizsirdību un sevis nicināšanu. Tas ir to [negatīvo emociju] pamatā - baiļu negatīvie aspekti, bet bailes rada statiskumu auras laukā un var izraisīt auras asiņošanu. Kā māca Metatroniskās Tonalitātes, cilvēka Aurai ir jābūt neatņemamai daļai, lai paplašinātos Mer-Ka-Na (Aura must be integral to Aura must be integral to amplify into Mer-Ka-Na into Mer-Ka-Na). Saplaisājis vai bojāts enerģētiskais lauks nevar optimāli darboties Radīšanas Likumā.
 
Bio-Ķīmiskais Process
 
Pārliecības/Ticības domformas, kuras jūs ieskauj, ir visas cilvēces kop-radītas masu (kolektīvajā) laukā saskaņā ar Makro-vienošanos. Individuāli tās tiek projektētas atbilstoši jūsu gaismas koeficientam. Tas izpaužas fiziskajā realitātē.
 
Tas sevī ietver fizisko procesu. Domu frekvences tiek digitāli saņemtas un nekavējoties bioķīmiski dzītas/virzītas smadzenēs.
 
Garīgie/Mentālie fermenti ir saistīti ar čiekurveida dziedzeri. Čiekurveida dziedzeris saņem tos kā kodētus gaismas sūtījumus. Katrs tēls, katra doma tiek interpretēti un sakārtoti pēc to enerģētiskā paraksta. Tiem ir jāiziet caur pārliecības/ticības parametru programmu, pēc uzņemšanas čiekurveida dziedzerī. Jūsu smadzenes sijā to, kas tiek noteikts kā reāls vai kā nereāls. Ticams vai neticams – atbilstoši smadzenēs ieprogrammētajam gaismas koeficientam. Bioķīmiskās vielas tiek ražotas - pieņemot sastāvdaļas vai noraidot sastāvdaļas. Tas, attiecīgi, atver vai aizver vārtus uz augstāko Saprātu.
 
Šīs bioķīmiskās vielas vai nu tiek sūtītas kā kodēti neironi un kalpo par piegādes mehānismu šai domu enerģijai, kura satur visus kodētos datus, kas vajadzīgi jebkuras domas vai tēla pārtulkošanai fiziskajā īstenībā, vai arī netiek. (These bio chemicals are sent as coded neurons, and are the delivery mechanism of this thought-energy, containing all the codified data necessary for translating any thought or image into physical actuality, or not).
 
Domas, kuras saskan ar pārliecību/ticību, attīstās, lai atveidotu iekšējo tēlu smadzenēs un, caur ikvienu nervu šķiedru, - fiziskajā ķermenī. Šīs tad arī ir sākotnējās grūtniecības/aizmetņu liesmas jaunas realitātes veidošanai. Čiekurveida dziedzerī viss tiek saņemts caur gaismas frekvenci, ikviena doma, ikviens attēls ar gaismas frekvenci ir iekodēti atbilstoši to vibrāciju viļņa šablonam.
 
Nākamais solis ir uzskatāms par skaidra prāta nodomu, gribasspēku, kas tiks vadīts caur emociju un jūtu paātrinājumu (The next step is through clear mind intent, the force of will, will driven by the acceleration of emotion and feeling).
 
To paveicis, fiziskais ķermenis izdala mērķi augstākā ķermeņa ciparu kodā, neskartu Auras Lauku, daļēji cietā, sastingušā gaismas kodā, kas tiek projicēts un paātrināts no čakru sistēmas.(This done, the physical body releases the objective in a digital code to the sublime body, the intact Auric Field in a semi solid, congealed light code, projected and accelerated from the chakric system).
 
Aurai ir jābūt nesabojātai un [tai jābūt] optimāli 13-20-33 ciklos un sasniedzamībā. (The Aura must be intact, and optimal in 13-20-33 cycle and reach)
 
Pēc tam tas [kods] caur Mer-Ki-Va šķērso Mer-Ka-Va uz Mer-Ka-Na lauku. (It then passes through the Mer-Ki-Va to Mer-Ka-Va to Mer-Ka-Na field).
 
Visu vada griba. Skaidrība un intensitāte, kuras jūs ievietojat aiz pārdomātas vēlmes vai mērķa, lielā mērā nosaka iemiesošanās neatliekamību.
 
Tiklīdz jūs apgūsiet Apzinātas Radīšanas mehāniku, ir svarīgi pēc tam izmantot Patiesas Vēlmes dzinēju ar attēlu vizualizāciju un emocijām, lai pabeigtu fiziskās izpausmes/manifestēšanas procesu.(Once you learn the mechanics of conscious creation it is essential then to utilize the engine of genuine desire with image visualization and emotion to complete the process of physical manifestation).
 
Apzinātas Radīšanas Likums
 
Nepastāv fizisks objekts pats par sevi, nedz arī jebkāda dzīves pieredze, ko jūs nebūtu radījuši. Tas ietver jūsu fizisko formu, jūsu ķermeni. Meistari, nav nekā jūsu pašu fiziskajā tēlā, ko jūs nebūtu izveidojuši. Patiesībā, ja jūs būtu gatavi/spētu redzēt sevi atrodošamies citās dzīvēs, jūs būtu pārsteigti par to, cik daudz līdzīgas fizikālas īpašības jūs radāt tajā, ko varētu nosaukt par secīgām dzīvēm.
 
Ja jums ir Dievišķā Gudrība, jūs varat neierobežoti radīt valstības. Ja jums ir zināšanas, te nav nekā no kā baidīties, jo tad nav lietas, nav elementa, nav valstības, nav izpratnes, kas jebkad varētu apdraudēt, paverdzināt vai iebiedēt jūs.
 
Ja baidāties, jums tiek dotas zināšanas, to sauc par Apgaismību.
 
Jums ir dabiskais ritms, pastāvot fiziskajā un nefiziskajā esībā. Tas ir jūsu nomods un jūsu miegs. Sapņi ir viena no jūsu lieliskākajām dabiskajām terapijām/ārstēšanas metodēm un līdzekļiem, kas kalpo kā savienotāji starp iekšējām un ārējām Realitātēm un Visumiem.
 
Jūsu “parastā apziņa” gūst labumu no ekskursijām un atpūtas šajās citās nefiziskās realitātes sfērās, kas ienāk, kamēr jūs guļat, un tā saucamā “snaudošā apziņa” tāpat arī gūst labumu no biežām ekskursijām fiziskajā pasaulē, atrodoties nomoda stāvoklī.
 
Bet ļaujiet mums pateikt, ka attēli, kurus jūs redzat abās [fizikajā un nefiziskajā pasaulēs], pamatā ir galveno apziņas vienību ciparu frekvenču lauka mentāla interpretācija. Frekvences, kuras jūsu smadzenes saņem, patiesībā ir ciparu kods, kristāliska simbolu struktūra (līdzīga tai, ko jūs varētu definēt, kā X un O), kuru jūs varat interpretēt un pārveidot tēlos un jūtās.
 
Tas nav tik grūti priekš jums - atzīt, ka jūs radāt jūsu sapņus, kā pieņemt, ka jūs tāpat arī varat radīt savu fizisko realitāti, bet - jūs radāt tos abus. Jūs arī nosakāt, vai abi vai viens [no tiem] ir reāls…vai nav.
 
Atkārtoti norādot uz Šaubu Blokiem
 
Iemesls, kāpēc lielākajai daļai cilvēku piemīt nemainīga pārliecība/ticība, ir akla 3D garīgās/psihiskās programmēšanas pieņemšana. Jūs variet domāt pozitīvas domas, izdomāt pozitīvas pārmaiņas, taču, ja savā visdziļākajā prātā jūs šaubāties par to, ka tās radīsies, - tad tās [pārmaiņas] nenotiks.
 
Tātad, mēs atgriežamies atpakaļ pie programmēšanas un tās ietekmes uz izpaušanos Pievilkšanās Likuma ietvaros. Šaubas ir vēl viens nosprostojums/bloks, kas traucē izpausties jūsu vēlmēm. Ja jūs šaubāties – jūs neticat. Šaubas smadzenēs rada bioķīmiskas reakcijas. Tās aktivizē neirona nesēju smadzenēs, kas no hipofīzes plūst uz čiekurveida dziedzeri un „bloķē” vārtus, neļaujot tos atvērt. Šaubas ir tur, jo jūs neticat.
 
Tāds pats process notiek ticības pieņemšanā, kad hormoni tiek atbrīvoti, kas ir vēl neatzīta funkcija, lai atvērtu durvis uz augstāko Saprātu, kad domas-gaismas kods ir ietverts jūsu programmēšanas parametra robežās. Vai jūs saprotat?
 
Čiekurveida dziedzeris
 
Gadsimtu gaitā ir bijis zināms, ka čiekurveida dziedzeris ir saskarpunkts starp daudz augstākām dimensijām un fizisko sfēru. To var saukt arī par vārtiem starp ego personību, smadzenēm un Dievišķo Saprātu. To ir dēvējuši par metafizisku, piemēram, Dekarts un Edgars Keiss to sauc par „Dvēseles Mājokli”.
 
Čiekurveida dziedzerim ir ozolzīles forma ar strukturētu virsotni, kas līdzinās priedes čiekuram. To pazina un izprata daudzās senajās gudrību skolās. Čiekurveida dziedzeris patiesībā ir attēlots daudzos hieroglifos Ēģiptē un Senajā Babilonijā, kur tas atrodas zināšanu zižļa, ko tur Ozīriss, virsotnē. Patiešām Ozīrisa zizlis tiek attēlots, kā divas kobras, kas savijušās spirālē un zižļa augšgalā vainagojas ar čiekurveida „Priedes Čiekuru”. Enerģētiskajā izpratnē Kundalini „Čūskas” enerģija pēc tam paceļas līdz čiekurveida dziedzerim. Daudzu jūsu Budas un Šivas statuju galvas attēlo ar izvagotām galvassegām aptuveni čiekurveida formā. Pat karogs Vatikāna virsotnē ir attēlots čiekurveidīgs – kā priedes čiekurs.
Un patiesi, tā nozīme tiek atzīta un mēs sakām jums, ka Pacelšanās procesā kristāliskais čiekurveida dziedzeris kļūst palielinātāks/paplašinātāks.
 
Čiekurveida dziedzeris, padziļināti zinot, ir spēks/līdzeklis manifestēšanās realitātē (The pineal is the agent of advancing knowing into reality manifestation). Čiekurveida dziedzeris sadarbojas ar hipofīzi, lai atvērtu tiltu, pāreju/vārtus starp fizisko un nefizisko, starp smadzenēm un saprātu.
 
Neatkarīgi no tā, kādām zināšanām jūs ļaujat sev ticēt, tās tikai tad var kļūt par realitāti, kad čiekurveida dziedzeris pirmo reizi atver vārtus uz Dievišķo. Tas notiek, interpretējot domu frekvences termālā/siltuma bioķīmiskā elektriskā strāvā viscaur jūsu ķermenī un atverot tās saprātam (It does this by interpreting the frequency of thought into a thermal bio chemical electrical current throughout your body and opening to mind).
 
Jūsu cilvēciskās smadzenes ik sekundi transformē/pārveido domas, ko jūs ģenerējat, tūkstošos bioķīmisku reakciju. Ne katra doma no parastām smadzenēm sasniedz Augstāko Saprātu, kā mēs jau skaidrojām.
Mēs vēlreiz jums sakām, ka endokrīnā sistēma aktivizējas kristāliskajā Pacelšanās enerģijā. Čiekurveida dziedzeris, hipofīze, tīmuss, jo īpaši, darbojas kā kristālu/kristāliskās enerģijas uztvērēji un raidītāji un kā Mer-Ka-Na lauka saskarpunkts, kā matērijā un antimatērijā, tā fiziskajā un nefiziskajā harmoniskajā Dievišķā Cikla mijiedarbībā. Arī, lai pētītu aktivizācijas procesu, kā sarežģītu Mer-Ka-Na stāvokļa gudrības aspektu.
 
Dievišķais Saprāts
 
Dievišķā Gudrība nāk no Dievišķā Saprāta un, kad jūs ļaujat prātam satvert vadības grožus pār personības ego, jūs sasniedzat Dievišķā Radošuma Gudrību. Tieši šī, no zināšanām destilētā Gudrība, sagatavo jūs Radīšanas Likuma ienākšanai. Pēc ienākšanas, jūs ziniet, ko jūs gribat radīt, un attiecīgi rīkojieties.
 
Cilvēka ķermenis ir instruments, kas var tikt izmantots, lai piekļūtu pārsteidzošajai un neparastajai Dievišķā enerģijai. Taču pastāv/eksistē īpaši principi, lai piekļūtu Dievišķajam. Kad ķermenis ir precīzi noskaņots, gudrība ir sasniegta, aura tiek noturēta līdzsvarā Mer-Ka-Na sasniegšanai un durvis uz Radīšanas Likumu caur Ticības un Pievilkšanās Likumiem tiek atvērtas.
 
Lai to panāktu, visām sistēmām ir jādarbojas līdzsvarotā sinhronitātē. Ja jūs izmantojat jūsu ķermeni fiziskajai baudai, bet nevis kā instrumentu Dievišķā sasniegšanai ... jūs pļausiet, ko sējāt.
 
Noslēgums
 
Jūs vienmēr esiet ikvienas pieredzes Meistari. Pat vispamestākajā šķietamas bezpalīdzības stāvoklī, jūs esiet ikviena šīs pieredzes sprīža scenārija autors.
 
Tomēr, ja jūs izmantosiet apņemšanos un gudrību, uzņemoties atbildību pārdomāt savu situāciju, kā arī rūpīgi meklējot Likumu, uz kura balstās Esība, jūs tad kļūstat par viedu Meistaru, virzot jūsu enerģiju gara spēkā un paužot domas, kas ir uzmanības un īstenošanas vērtas.
 
Viena doma piesaista citu. Pozitīvā enerģija piesaista vēl vairāk pozitīvās enerģijas. Viena vieda doma piesaista nākamo. Līdzīgi kā tad, ja jūs dzīvojat sevis žēlošanā, depresijā un zema pašvērtējuma problēmās, jūs piesaistāt vairākas no tām. Tas ir Pievilkšanās Likums.
 
Tāds ir apzināts cilvēks, Meistari, un tikai tā jūs variet attīstīties, atklājot sevī Apzinātas Radīšanas Likumu, kura atklāšana ir absolūti regulējama zinātne. Tas ir jautājums par Pieņemšanu, Pašanalīzi un Pieredzi.
 
Meistari, kā jau tika teikts, jūs esiet spēcīgas garīgas būtnes, kuras apgūst cilvēku pieredzi. Jūs esiet patiesi lieliskas Spēcīgas, Viedas un Mīlošas Būtnes. Kad jūs to atklāsiet, jūs kļūsiet par sevis pašu domu vadītājiem un tādejādi, jūsu rokās ir ikvienas situācijas atslēga/risinājums. Atrodoties Mer-Ka-Na, jūs optimizējat Pievilkšanās Likumu, Ticības Likumu un Radīšanas Likumu, kas ir Dievišķās Spējas ikvienā no jums, pārveidojot un atjaunojos spēku, kurā jūs varat darīt visu, ko vien vēlaties.
 
Jūs patiešām varat apzināti izpaust/manifestēt savu pasauli, to darot, piedzīvot to, kas tiek dēvēts par Debesu Valstību. Apzināta Radīšana ir jūsu liktenis un jūs varat padarīt savu dzīvi par jūsu Apzinātas Izvēles Zelta Pieredzi.
 
ES Esmu Metatrons un es dalījos ar jums šajās patiesībās. Jūs tiekat mīlēti.