otrdiena, 2011. gada 13. decembris

Ješua "Vientulība..."


Vientulība...

Meklētājs
Sveiks, dārgais draugs! Pēdējā laikā man ir tik grūti tikt galā ar vientulību. Dažreiz asaras parādās bez īpaša iemesla (Pat, kad ir labs garastāvoklis). Atbildi man, lūdzu – kad es spēšu atrast cilvēkus, rezonējošus ar manu jauno pasaules sapratni. Tāpat lūdzu dot man norādījumu vai padomu, man liekas, ka es esmu pavisam sapinies. Paldies tev liels.

Es sveicinu tevi, dārgais! Vientulības jautājums – tas ir jautājums, kurš moka ļoti daudzus no jums. Tas ir atsevišķas sarunas vērts.

Es varu paskaidrot tev, vientulības stāvoklis, kuru jūsu izjūtat – tas ir tikai jūsu iekšējais stāvoklis, kurš nozīmē, ka jūs neatļaujat sev būt nevientuļiem. Tu vari man tagad iebilst un teikt, ka tu ļoti gribi būt NE-vientuļš un, ka vainot tevi tajā, ka tu jūti vientulību un ka vainīgs šajā stāvoklī esi tu pats – nav pamatoti. Taču es tev tūlīt pat atbildēšu, ka es nevainoju un nekad to nedarīšu. Es vienkārši gribu paskaidrot tev mehānismu, kā notiek šīs sajūtas rašanās. Vientulība dzimst iekšienē katram no jums tikai tad, kad jūs, pamanot vai nepamanot to, sākat nosodīt pasauli, kura atrodas ap jums. Kad jūs nosodāt dzīves apstākļus, kuros jūs nonākat, kad nosodāt cilvēkus, kuri atrodas ap jums, kad jūs sākat nosodīt sevi par kaut kādu rīcību un tā tālāk.

Vientulība – tas ir stāvoklis, tas ir iekšējais stāvoklis. Nosodījums rada vēlēšanos distancēties, vēlēšanos paiet malā, vēlēšanos attālināties no tā, kas ir nepatīkams, vai no tā, kas kaitina. Tam, lai aizietu no šī stāvokļa, vientulības stāvokļa, pirmām kārtām vajag iemācīties neko nenosodīt, vajag atzīt, ka visam, kas notiek ap jums, ir tiesības būt, un viss un visi, kas atrodas ap jums, – cilvēki un notikumi, kurus viņi rada, apstākļi, kurus viņi rada – tas viss nav nejauši. Tā vienkārši ir viņu pieredze, viņu spēle pieredzes iegūšanai.

Ne visām dvēselēm, kuras ir atnākušas šurp iemiesošanās, ir vienāds attīstības līmenis, un visām dvēselēm ir pilnīgi dažādas iemiesošanās programmas. Ir dvēseles, kuras izpildīja negatīvas pieredzes iegūšanas programmas, ir, kuras piešķīra sev tādu iespēju šajā iemiesošanās. Un tieši tādu programmu viņas arī izpilda. Taču tas nenozīmē, ka viņas ir sliktas. Tev ir vērts saprast, ka visas dvēseles ir dievišķas un tīras sākotnēji, un, tikai atnākot iemiesošanās šurp, viņas pēta noteiktus dzīves pieredzes aspektus, pēta dzīves pieredzes aspektus dualitātē, un viņām ir iespēja iegūt pilnīgi dažādu pieredzi no pašām smagākajām un nelādzīgākajām izpausmēm līdz garīgās pakāpšanās, garīgās attīstības pieredzei. Tev ir vērts saprast, ka katrai dvēselei ir tiesības uz šo pieredzi, un nav pieredzes, kura nebūtu bijusi svarīga visam visumam. Kad tu sapratīsi šos vienkāršos principus, kā dēļ dvēseles nāk šurp, tu sapratīsi, ka viss, kas ir ap tevi – ir sākotnēji dievišķs, gan cilvēku dvēseles, kuras atrodas tev apkārt, arī viņas ir dievišķas, gan tava dvēsele ir dievišķa. Taču visi saņem pilnīgu dažādu pieredzi un spēlē dažādas lomas. Tu pārstāsi nosodīt. Tikko kā aizies nosodījums, nebūs iemesla justies vientuļam. Un tu spēsi paskatīties uz dzīvi pavisam citādāk.

Agrāk, vienā no sarunām ar jums, es runāju par to, ka jūs katrs saņemat savu pieredzi un pētāt dzīvi pēc savas iemiesošanās programmas, un šai pieredzei ne obligāti ir jāparedz smagas sajūtas vai smagi pārdzīvojumi. Jūs visi varat dzīvot laimīgi, neizjūtot diskomfortu. Katrai dvēselei, kura ir iemiesota uz planētas, ir daudzvariantu programma. Vairumam dvēseļu nav stingras programmas, kura viņai jāpilda. Jums ir sākotnējais mērķis, mērķis iegūt kaut kādu noteiktu pieredzi kaut kādā sfērā un tās izpēti, kurš prevalē, taču ceļi šīs pieredzes sasniegšanai un iegūšanai ir kā minimums vairāki. Un pats labākais variants – absolūti nesāpīgs un līdzens. Ir vairākas vidējas pieredzes, un ir pieredzes, kurās jūs piedzīvojat daudz neērtību un pārdzīvojumu, un dvēsele dabū brūces. Tas, kādu pieredzes iegūšanas ceļu izvēlaties jūs, atrodoties šeit, ir atkarīgs tikai no jums. Es tev tikko teicu, ka pieredzes spektrs ir domāts no ļoti gludas un patīkamas pieredzes iegūšanas līdz pietiekami smagiem dzīves pieredzes iegūšanas momentiem. Izvēles un gribas brīvība, kura jums ir, tā arī atļauj jums iemiesošanās iekšienē izvēlēties šos ceļus. Atsevišķi gribu pasvītrot, ka šī mērķa, kurš  tev ir šajā dzīvē, iegūšanas vieglums vai sarežģītība ir atkarīga tikai no tā, cik garīga būs tava izvēle. Saproti, lūdzu, vienkāršu patiesību: visa pasaule, kura eksistē visumā un, tai skaitā, saules sistēmā un uz šīs planētas, tā visa ir pakļauta dievišķiem likumiem. Un, izejot iemiesošanos un realizējot šo izvēli, jūs arī atrodaties visu šo dievišķo likumu darbības ietvaros.

Ja jūs esat novirzījušies no galvenajiem attīstības principiem garīgumā, kuri eksistē visumā, darbā iesaistās likumi, kuri jūs atkal vērš uz attīstības ceļu. Viens no likumiem, kurš jums ir labi zināms – tas ir karmas likums, kuru jūs aktīvi un bieži apspriežat. Un, ja jūs dzīvojat pietiekami garīgi un īstenojat savu dzīvi pēc garīgiem principiem, jūs nekad nesajutīsiet vientulību un dvēseles sāpes, nejutīsiet un nepārdzīvosiet kaut kādus nepatīkamus momentus jūsu dzīvē. Bet, ja notiek “pārkāpums”, tad ieslēdzas karmas likums, un jums nākas taisnot savus paša sašķiebumus un atgriezties uz ceļa, kad jūs labojat paši savas izvēles. Tā visa ir ļoti saskaņota un vieda dievišķa matrica, kura atļauj katrai dvēselei eksistēt un attīstīties visuma plašumos jebkurā līmenī un pie tam neaizskart citu dvēseļu intereses un neatstāt uz tām negatīvas ietekmes, kā arī neatstāt negatīvas ietekmes uz visu visumu. Un šīs matricas programmas jēga ir tāda, ka katrai dvēselei jebkuras iegūstamas pieredzes rezultātā, – ir jāattīstās. Tieši tas ir galvenais bāzes princips, uz kura pamata ir radīti visi dievišķie likumi.

Dievs mīl jūs visus, kā paša radīto. Un viņš mīl visu, ko viņš ir radījis. Dievs neprot nemīlēt. Mīlestība – tā ir galvenā radīšanas enerģija visumā. Un šī mīlestība ir pastāvīgi klātesoša ap jums. Jūs paši sastāvat no šīs mīlestības enerģijas, no šīs enerģijas ir radīti jūsu ķermeņi, un, pateicoties šai mīlestības enerģijai, tie kustas, pateicoties šai enerģijai eksistē viss visumā, tai skaitā arī šī planēta un viss, kas tai ir apkārt. Visa materiālā pasaule ir radīta tieši no šīs enerģijas. Jūsu dvēsele arī ir šīs enerģijas daļa, pie kam, īpaši dievišķa daļa, kurai piešķirtas ļoti lielas pilnvaras un iespējas attīstīties. Un, ja šajos apstākļos jūs izjūtat diskomfortu, tas nozīmē tikai vienu: ka jūs neviļus vai brīvi pārkāpjat likumus, pēc kuriem dzīvo viss visums. Un tieši tāpēc jūs izjūtat diskomfortu.

No mūsu atkāpes atgriezīsimies pie vientulības problēmas, Augstāk mēs jau noskaidrojām, ka vientulības problēma, kā likums, balstās uz apkārtējās pasaules nosodījumu, un tam, lai aizietu no šī stāvokļa, tev pirmām kārtām vajag pārtraukt nosodīšanu, ne tikai šīs pasaules nosodīšanu, bet arī sevis nosodīšanu un sevis nepieņemšanu. Svarīgi saprast, ka viss, kas tev ir apkārt – viss ir dievišķs, un viss ir brīnišķīgs patiesībā, vienkārši cilvēki, kuri atrodas tev apkārt, spēlē viņu dvēseļu iecerētās lomas. Spēlē, kā prot, kā viņiem iznāk, un katrs no viņiem arī atrodas dievišķo likumu sistēmas darbības sfērā, un tāpat, kā arī tev, šie likumi izplatās uz visu un iztaisno uz attīstības pusi. Tikko tu pārtrauksi nosodīšanu, un tikko kā tu sāksi izrādīt mīlestību pirmām kārtām pret sevi, kā pret dievišķu būtību, tikko kā sāksi izrādīt mīlestību attiecībā pret visu, kas ir tev apkārt, tev pāries vientulības sajūta.

Man tāpat ir šeit jāatgādina, ka jūs neesat bijuši vientuļi nekad! Jūs, iegremdējoties zemu vibrāciju matērijā un iemitinoties ķermenī-nesējā, jūs ar prātu atdalāt sevi no visa visuma. Jūs patiesībā esat ievērojami vairāk, kā šis ķermenis, un jūs, katrs no jums, – tā ir tīra, brīnišķīga dievišķa dvēsele, un katrs no jums ir mīlestības un godināšanas cienīgs. Jūs, kā dvēsele, esat bezgalīgi un saistīti ar visu visumu. Visi, kuri atrodas augstāk, ārpus matērijas presinga, visi lieliski to saprot, tāpat, kā arī saprot to jūsu dvēsele.

Asaras, kuras parādās tev periodiski – tās ir asaras, kas liecina par atbrīvošanos no liekajām emocijām, saistītām ar dažādiem pārdzīvojumiem, un nav vērts bīties no šīm asarām. Asaras – tas ir ļoti labs attīrīšanās mehānisms, un, ja jums šis mehānisms ir pieejams, – tas ir brīnišķīgi.

Uz tavu jautājumu, kad tu spēsi atrast cilvēkus, kuri attiecas pret pasauli tāpat, kā arī tu, un kuri attīstās, kuri ir iesaistījušies pasaules izzināšanas procesā, pasaules izzināšanas caur sevi, caur sevis īstenā izzināšanu, tad viņi ir bijuši un vienmēr ir. Taču tam, lai kontaktētos ar viņiem, tev vienkārši ir nepieciešams atvērties Mīlestības plūsmai, kura aptver tevi, tev ir jāpaļaujas uz saviem eņģeļiem, kuri pastāvīgi atrodas tavā apkārtnē un kuri gatavi palīdzēt tev jebkurā brīdī. Tu nekad neesi bijis vientuļš un nekad nebūsi vientuļš, un, tici man, tas tā ir. Ar savu dievišķumu tu esi saistīts ar visu visumu, un tev visur ir ļoti daudz draugu un būtību, kuri tevi ļoti mīl. Tam, lai tu satiktos ar tādiem cilvēkiem šajā pasaulē, ar dvēselēm, kuras ir sākušas sevi apzināties, tev vienkārši vajag kļūt par bāku tādām dvēselēm. Tev pašam ir jāizstaro mīlestība, jānovada šurp Mīlestība, un uz Gaismu un Mīlestību, kuras no tevis staro jebkurā brīdī, tieksies citi cilvēki, tieksies viņu dvēseles, tā kā, kā es jau teicu, visas dvēseles ir tīras, brīnišķīgas un nevainīgas. Tas sarežģītības periods, kuru iziet daudzi no jums, kuru mēs labi redzam un saprotam, periods, kad jūs meklējat cits citu, tas pietiekami ātri beigsies. Tas beigsies samērā ar apziņas aktivizāciju arvien lielākam skaitam tavu vienaudžu, un drīzumā katrs no jums sajutīs nepieciešamību apvienoties, un tas būs jūsu iekšējais aicinājums un vēlēšanās, jūsu dvēseļu vajadzība. Dvēsele klauvēs un mēģinās saklauvēt katru no jums, un katrs no jums tieksies atrast tos, kurš jau ir pienācis tam līmenim, uz kura atrodies tu.

Nekrīti izmisumā – mans padoms tev. Un atceries, ka pašā tuvākajā laikā tiek gaidīta pietiekami masveidīga apziņas pacelšanās vairumam planētas iedzīvotāju, un visi viņi sāks meklēt atbildes uz jautājumiem, kurus tu sev jau uzdevi un uz kuriem dažiem tu atradi atbildes. Bet pagaidām es lūdzu tevi atcerēties, ka tam, lai pēc iespējas ātrāk pievilktu sev priecīgas situācijas, pievilktu sev cilvēkus, kuri ir ļoti tuvi tev pēc pasaules izpratnes un pēc apziņas stāvokļa, tad tev ir nepieciešams pašam izstarot Gaismu. Tev ir nepieciešams aizvākt visas negatīvās domas, tev vajag atcerēties, ka doma ir materiāla un ka tieši doma rada dažādas situācijas ap mums. Ne situācijas rada mūsu domas, bet mēs ar domām radām situācijas. Kļūsti stiprāks, kļūsti gaišāks, izstaro mīlestību, izstaro pozitīvas domas, apstiprini tās, un tādejādi tu pievilksi sev tos cilvēkus, par kuriem sapņo. Tava vientulības sajūta zudīs, kā zūd migla zem rīta saulītes stariem. Es novēlu tev panākumus šajā ceļā, es novēlu tev nekad nekrist izmisumā un ticēt sev, es novēlu tev pēc iespējas ātrāk atrast kontaktu ar savu dvēseli. Un tad, ar savu dvēseli, ar saviem eņģeļiem, ar saviem audzinātājiem, tu sapratīsi, ka dzīve ir stipri daudzveidīgāka un interesantāka, kā tā, kuru jūs redzat ar savu prātu un caur bailēm un ciešanām. Vientulības bailes, tāpat kā jebkuras bailes – tās aizklāj jums lielāko pasaules daļu. Neatļaujiet šīm bailēm pārņemt jūs, smaidiet, priecājieties par pasauli, un pasaule atbildēs jums ar to pašu. Ar mīlestību un cieņu, priecīgas pasaules uztveres novēlējumu.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 05.06.2009 Nika
tulkoja Jānis Oppe