svētdiena, 2011. gada 18. decembris

2 - Ticības Likums un Apzinātas Radīšanas Likums


Metatrona vēstījums saņemts caur Džeimsu Taiberonu
(James Tyberonn) 2011.gada 6.decembrī
No angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
Smadzeņu un Prāta Procesi
 
Meistari, iemesls, kāpēc lielākā daļa grāmatu un komercializēto manifestēšanas mācību nedarbojas, ir tāds, ka tajās nav izpratnes par dziļāko prāta būtību, salīdzinājumā ar 3D smadzenēm. Lielākā daļa no tām [grāmatām un mācībām] manifestē labklājību naudas izteiksmē un vairumā gadījumu tikai viens patiesi manifestējas, kā izdevējs, kurš tirgo grāmatas.
 
Ir daudzas nianses, daudzi aspekti, kas ir tekstos neizskaidroti. Pat tad, kad jūs paplašināt prātu, jums ir jāoptimizē un jālīdzsvaro auras lauks līdz Kristāliskajam aspektam, kas ļauj radīt, lai funkcionētu.
 
Galvenie Attīstības principi, lai piekļūtu Radīšanas Likumam ir:
1) paplašināta smadzeņu programmēšana – Zināšanas – Ticībā
2) Ego-Personības vadības/kontroles atbrīvošana Augstākās Apziņas Dievišķā Prāta Aspektam
3) EMF (elektromagnētisko frekvenču (?)) līdzsvara uzturēšana
4) Mer-Ka-Na hipofīzes, čiekurveida dziedzera un tīmusa Kristāliskā aspekta aktivēšana
5) līdzsvara un skaidrības saglabāšana
 
Ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka 3D smadzenes, ego-personības aspekts, kas iekļauts jūsu fiziskajā 3D bioloģijā, ir ieprogrammēts „izdzīvošanai” primārajā kodēšanā. Tas ir „izdzīvošanas” kods, kas ienes brīdinājuma signālus, kuri ietver brīdinājumus par bieži piedzīvotām bailēm un šaubām.
 
Frontālais prāts, ego-personības aspekts, ir veidots, lai dominētu pār jūsu 3D apziņu, lai ļautu lineārajam laikam plūst un izdzīvotu fiziskā plāna robežās. Izaicinājums ir tas, ka, lai atrastos virs 3D apziņas, jums ir jāpaceļas no ego apziņas un jānonāk Dievišķajā Prātā Dvēseles Mājvietā, Dievišķā Saprāta Vārtos.
 
Smadzenes ir 3D, prāts ir augstākā dimensijā, tā arī jūsu Dievišķība atrodas jūsu augstākā prāta iekšienē. Smadzenes darbojas 3D un, tādejādi, to 3D programmēšana zināmā mērā dominē dualitātes laukā.
 
Tās darbojas ierobežotas paradigmas laukā un, lai paplašinātu prātu, jums ir jādarbojas „ārpus kastītes”, lai iesaistītu jūsu patieso radošumu.
 
Jūsu Mērķu Skaidrība
 
Noteiktas/definētas skaidrības nozīme ir svarīga radīšanā. Jūs, cilvēki, savas vēlmes caur „Kaut kad es...” tikai daļēji iekļaujat savos sapņojumos. Tas ir - kā daļējas programmēšanas datorprogramma. Vai tad tas ir kāds pārsteigums, ka nekas nenotiek?
 
Kādu dienu es ceļošu, reiz es būšu bagāts, kaut kad es realizēšu savus sapņus ... tad tas kļūst par tikai „varbūt”, kas izvietoti pa gabalu. Tātad tas, ko jūs cenšaties radīt, vienmēr atradīsies pa gabalam, jūsu „kādu dienu” ieprogrammēts. Jūs neesiet to ievietojuši tagadnē. Jā, sapnis ir pirmā daļa, taču tam ir jābūt skaidram, kodolīgam un tam ir jāseko noteiktai rīcībai/darbībai.
 
Jūsu smadzenēm ir divas puslodes, no kurām viena attiecas uz intelektu, otra - uz jūtām. Smadzenes darbojas, izmantojot bioķīmisko aktivēšanu un stimulu. Domu programmas intensitāte un skaidrība - ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās kļūtu par ticību.
 
Redziet, jūsu smadzenes ir 3D dzīvs dators. Tām ir jāaplūko/jārisina definēti termini. Šeit nedarbosies „varbūt” jeb „vai es varu?”.
Piemēram, ja kāds ir ieņēmis dziļas hipnozes stāvokli un viņam tiek jautāts „Vai prāts var dziedināt šo ķermeņa ne-veselumu (dis-ease), tad atbilde būtu – „Jā”.
Bet tā ir tikai empīriska atbilde par to, vai prātam ir iespējams dziedināt ķermeni. Tā nav dziedināšana.
 
Cēlais Ceļš
 
Ikviena doma rada/ražo bioķīmisku enzīmu. Šis enzīms darbojas ar fizisko un nefizisko, sinhroni ar programmēšanu. Viens no izņēmumiem koncepcijā „Lūdziet, un jums taps dots” ir tas, ka, ja lūgums tiek virzīts no iekšienes, sinhroni ar augstāko saprātu, tam var būt neliels efekts. (One of the exceptions to the concept of 'Ask and it Shall be given', is that unless the asking is channeled from within, in sync with higher mind, it may have little effect).
 
Tā, ceļā esošu cilvēku, salīdzinoši attīstītā apziņas stāvoklī, var arī neitralizēt no augstākas vēlmes pozīcijas, kas kavētu progresu. Šeit tad ir dabiskā filtrēšana šiem žēlsirdības stāvoklī esošajiem. Mērķiem ir jābūt cēliem.
 
Viscēlākais mērķis ir apgūt dzīves mistēriju. Lai iegūtu gudrību un Meistarību. Bet, lai sasniegtu šo mērķi, jums ir jāuzņemas zināms spiediens un stress, kas nāk līdzi, kā nodevas. Tas prasa disciplīnu un gribasspēku.
 
Ja jūs esiet slinki, jūs tur nenokļūsiet. Jums ir jāapņemas to sasniegt. Tātad, mēģinājumi radīt no problēmām brīvu dzīvi, var būt krasi pretrunā dzīves nodomam - mācīties. Mērķi ir problēmas. Meistari neplāno dzīves, kas ir brīvas no problēmām.
 
Prāts ir Celtnieks
 
Prāts ir Celtnieks un koncentrēts gribasspēks ir aktivētājs. Jo vairāk atbildības jūs pienācīgi uzņematies, jo vairāk jūsu frekvences pieaug/palielinās.
 
Smadzeņu programmas apguvei ir būtiska nozīme. Smadzenes ir bioloģisks dators ar 3D filtriem un 3D programmām, kas iesakņojušās kopš dzimšanas. Ja vien jūs neesiet piedzimuši Tibetas klosterī, programmēšana nāk no tā, ko mēs sauksim par sociāli-kulturālo ideoloģisko apstrādi. Lielākā daļa sociālo programmu māca mūs pieņemt ļoti ierobežotu priekšstatu par cilvēka eksistenci un cilvēka spējām. Jūs esat mācīti ticēt tikai tam, ko jūs varat atklāt jutekliski caur: redzi, dzirdi, garšu, smaržu vai pieskārienu.
 
Mīļotie, ziniet, ka matērijas fiziskā pasaule, kuru jūs redzat ap sevi, ir tēli, ko jūs jutekliski interpretējat un projicējat. Tie tiek saņemti acī, nodoti caur redzes nervu uz smadzenēm. Tas, kas ir saņemts, stimulē neironu un atbilde notiek caur bioķīmisku reakciju, kas pēc dabas ir termiska.
 
Tāpēc, ka parasti jūs uzskatāt, ka tas, ko jūs redzat, saožat, sagaršojat vai dzirdat, jūs to pieņemat, jūs uzskatāt, ka tā ir realitāte. Pēc tam jūs izlemjat, vai tas ir patīkami vai nē. Smadzenes izdala neironus, pamatojoties uz patīk vai nepatīk. Tas ir tās, kā jūsu realitāte un pievilkšanās darbojas. Jūs vispirms piesaista cilvēki, kuri ir pievilcīgi, ar melodisku balsi un patīkami smaržo. Jūsu fiziskais jutekliskais ķermenis saka – jā vai nē.
 
It kā smadzenes ņem idejas un vai nu tās akceptē vai novirza atbilstoši programmas iezīmēm. Patiesībā smadzenes nav spējīgas atšķirt faktiskos notikumus no psiholoģiskajiem, piemēram – no sapņiem. Daudzimensionālajā prātā abi ir vienādi.
 
Un, lai gan cilvēka smadzenes ir spējīgas saņemt informāciju un frekvences no krietni virs 3D, lielākoties cilvēki ir programmēti tā, lai noraidītu jebko kas ir virs maņu atbilstības 3D frekvencei. Smadzeņu dators tādejādi saņem tikai to, ko jūs tam ļaujat saņemt.
 
Šādā ierobežotā paradigmas programmēšanā, tikai daļa jūsu smadzeņu, kas aktivējas galvas smadzeņu labās un kreisās pusložu augšdaļā un smadzenīšu apakšdaļā, veido un nosaka aktivitātes līmeni tikai aptuveni 10-12 procentus no smadzenēm. Smadzeņu darbību un procesus lielo pusložu galvas smadzeņu garozā veic primāro darbību fiziskajā sfērā.
90% - lielākā daļa jūsu smadzeņu paliek neizmantota, ne-aktivēta, ieprogrammēta miera stāvoklim.
 
Tas ir tāpēc, ka jebkuru domu, kas nesaderas ar jūsu kultūras programmēšanas programmu ierobežoto domāšanu vai dogmu, jūs automātiski novirzāt.
 
Jūsu Ticības/Pārliecības Horizontu Paplašināšana.
 
Šis ir viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc „Pievilkšanās Likums” priekš Jums nedarbojas: ierobežota ticība/pārliecība/uzskati no ierobežojošām domāšanas programmām. Būt tik aprobežotam, nozīmē būt slēgtam jebkam, kas pastāv ārpus nelielu frekvenču joslas, kuras varat uztvert ar piecām sava 3D fiziskā ķermeņa maņām.
 
Tātad, kā jūs paplašināt smadzenes. Kā jūs topat atvērti prātam? Kā pārprogrammēt šo datoru? Atbilde ir vienkārša, taču šķietami grūts šķērslis daudziem no jums ir – to paveikt/izdarīt. To panāk – darot/pieredzes veidā. Tas notiek, pārbaudot un izpētot, un esot gatavam atvērt sevi.
 
Attiecīgi stipra vēlme paplašināties piesaista spēcīgas domu frekvences, kas ļaus paplašināties. Un tad katru reizi, kas jūs atklāti pieņemsiet domu/ideju, ka atrodieties ārpus jūsu pieņemtajiem parametriem, šī doma/ideja aktivizē vēl vienu daļu no jūsu smadzenēm mērķtiecīgai izmantošanai.
 
Katru reizi, kad jūs to izdarīsiet, ekspansīvā ideja piedāvās sevi kā nesēju, lai paplašinātu uzskatu/pārliecības/ticības sfēru un nodrošinātu lielāku Kosmisko spriestspēju. Šis process, patiesi/sirsnīgi atkārtots piesaistīs jaunas idejas caur studēšanu un meditācijām. Dabiski, ka šis cikls aktivizēs citas jūsu smadzeņu daļas lielākai paplašināšanai, jaunai programmēšanai un jaunā uzņemšanai, ar skaidru prātu pieņemot Mer-Ka-Na.
 
Kad jums nav šaubu, kad jūs ziniet un tas ir absolūti ... tā ir Ticība/Pārliecība. Tā ir, ka ar paplašinātu prātu, jūs sākat spert soļus, lai radītu jūsu likteni.
 
Kā jums funkcionāli paplašināt smadzenes un atvērt durvis uz Dievišķo Saprātu? Tas nav izdarāms vienā apgaismības uzliesmojuma mirklī. Tas nav viens Dievišķā Svaidījuma solis. Svētais ceļš uz to, ko jūs varētu saukt par „Apgaismību”, ir veicams, sperot apzinātus soļus.
 
Metafizikā ir daudzi, kas vēlas atvērt zināšanu grāmatu un izlaist pēdējo nodaļu. Tas nedarbojas tādā veidā.
 
Tā [Apgaismība] sākas ar sevis izpēti. Rūpīgi pārbaudot, kas darbojas un kas nedarbojas priekš jums. Ar šo metodi jūs ļaujat svaigām un ekspansīvām idejām no Dievišķā Saprāta ienākt smadzenēs, kā augstākas frekvences domām. Tad jūs tās apstrādājat un pārdomājat, izdzīvojat jaunās koncepcijas, aptverot tās. Izpaužot tās. Attīstot un vadot tās ar emocijām un dzīvojot ar jauno informāciju zināšanās un gudrībā.
 
 

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3682458