otrdiena, 2011. gada 20. decembris

Ješua"Par kontaktu ar Kristu un jaunajām tehnoloģijām"Lama Ki
Dārgais Ješua! No visas sirds un no visas dvēseles es esmu bezgala priecīgs sveikt Tevi un visus Augšuppacēlušos Skolotājus smalkajā pasaulē, kad man tagad ir tāda unikāla iespēja. Daudz reižu, kad jutu vajadzību pēc Tava atbalsta, domās, caur savu apziņu, es vērsos pie Tevis pēc padoma, taču man nekas nesanāca, es vienkārši nedzirdēju Tevi. Redzams, es kaut ko ne tā darīju un vēl neesmu sasniedzis noteiktu vibrāciju līmeni. Bet tā gribētos nākt saskarē ar Tevi tiešā kanālā! Strādāšu ar sevi un mēģināšu vēl un vēl, kamēr neizdosies! Man Tev ir vairāki jautājumi.
Nesen mums ienāca viena ļoti interesanta informācija par to, ka 2009.g. 21.-23. jūlijā pie mums uz Zemes nolaidīsies jaunas kosmiskas tehnoloģijas, un tieši: levitācija, teleportācija, gaišredzība, skaidrdzirdība un tā tālāk. Saki mums, lūdzu, cik tas ir tiesa un kā pret to vajadzētu attiekties? Un, ja tas ir tiesa, tad kam vispirms tās būs pieejamas un kā varēs izmantot šīs spējas ar maksimālu labumu Zemes-mātes pacelšanās palīdzībai.
Un vēl gribu pajautāt Tev par manu dzīves pieredzi. Kāda tā ir un ko es daru ne tā? Ko man vajag darīt pirmām kārtām ceļā uz savu tālāko garīgo attīstību? Jau iepriekš esmu pateicīgs par atbildi. Ar patiesu mīlestību un cieņu pret Tevi!!! L.K.

Es sveicu tevi, dārgais, ar mīlestību un godbijību! Es pateicos tev par apsveikumu un labajiem vārdiem man un visiem, kas strādā kopā ar jums, kas vienmēr ir bijuši blakus jums, kas mīl jūs un vienmēr atbalsta.

Man tev jāsaka, ka tas, ko jūs tagad darāt uz šīs planētas, tas patiešām ir unikāli, tas ir satriecoši unikāls laiks. Es pats neizmērojami priecājos vērot visus tos procesus, kuri tagad notiek, un es priecājos, ka beidzot tas, par ko mēs visi ar jums sapņojām, piepildās. Un tas viss piepildās ar mūsu kopējiem pūliņiem. Es nenoguršu atkārtot jums apbrīnas un pateicības vārdus par visu to, ko jūs darāt un darījāt visu šo laiku, pat neapzinoties to, tam, lai iestātos šie laiki. Visu, kas notiek šeit, ar nepacietību gaidīja viss visums. Un tagad tas visu savu uzmanību ir pievērsis tiem procesiem, kuri šeit notiek, procesiem, kuri notiek ar jums un kuri notiek ar jūsu mīļoto planētu. Tas ir rezultātu apkopošanas un augļu noņemšanas laiks. Tas ir neizmērojami skaists laiks un ļoti svarīgs visiem. Jūs tagad vēl tālu ne pilnā mērā iztēlojaties, cik jūs esat stipri, cik jūs esat skaisti un cik liels ir jūsu potenciāls. Jūs daudzi tikai esat sākuši to vērt vaļā. Un tas, ko jums stāv priekšā ieraudzīt – izmaiņas sevī, izmaiņas, kuras notiks uz planētas, – tas viss bezgalīgi pārsteigs jūs un iepriecinās. Kā tas tagad iepriecina mūs un sajūsmina.

Attiecībā par iespēju nodibināt tiešu saskarsmes kanālu ar mani. Tici, mans dārgais, ka tagad tāda iespēja jums ir ievērojami pieaugusi. Pēc tam, kad šeit ir uzstādīts un nostiprinājies Kristus-apziņas režģis, jūs simtām reižu esat pietuvinājuši tādu iespēju. To izdarīja tavi iemiesošanās uz šīs planētas biedri. Viņi to darīja priekš jums visiem. Un tu vari, tāpat, kā visi, izmantot šo iespēju, kura ir piešķirta. Tev ir pilnīgi skaidri jāzina, ka Kristus-apziņas režģis ir uzstādīts, tas ir uzstādīts uz planētas, mani nevajag meklēt un nevajag mēģināt nodibināt ar mani kaut kādu savu unikālu saikni. Es esmu pieejams, pieejams visiem, kurš vēlēsies pievienoties šim režģim. Es esmu gatavs būt saskarsmē ar katru no jums. Vienīgais, ko vajag patiesi izdarīt – tas ir, ieiet stabilā kontaktā ar savu sirdi, jums ir nepieciešams aktivizēt sirds čakras vibrācijas, jums jāuzticas pašiem sev un savai sirdij. Viss ir tik vienkārši, vai ne tā? Un tas tā ir!

Jums vajag vēlēties pastiprināt, attīstīt savu tiešo kanālu ar dievišķajām enerģijām, ar savu monādi. Jums tagad ir pietiekami patiesi vēlēties to un izmantot tās iespējas, kuras jums tiek nodotas caur čenelingiem, caur šīm sarunām ar mums mēs pastiepjam jums palīdzīgu roku. Šī roka ir padota jums ar mīlestību un prieku. Tās rekomendācijas, kuras mēs dodam jums – tā ir tā pati palīdzības roka, kura ir pastiepta. Jūs varat droši un uzticīgi paņem mūsu roku, un jūs sajutīsiet mūsu patieso mīlestību un visdziļāko cieņu pret jums.
Tā kā Kristus-apziņas režģis caurauž jau ne tika planētas mentālās telpas, bet projicējas arī astrālajās, tad vieglums, ar kuru jūs varētu pievienoties šim režģim – tas patiešām ir ievērojami paaugstināts. Mūsu roka – tā ir jūsu Saprāta un viena Avota brāļu roka. Mēs visi esam vienoti, mēs patiesi visi esam vienoti un visi apvienoti cits ar citu ar vienu Dievišķo Avotu. Mēs visi esam dievišķi, un starpība starp mums un jums ir tikai tajā, ka jūs esat tagad iemiesoti un atrodaties matērijas iedarbībā. Bet mēs tagad atrodamies aiz jūsu iemiesošanās robežām un varam vērot jūs no malas un palīdzēt jums no malas. Taču enerģētiski mēs nekad neesam sadalījušies, mēs vienmēr esam bijuši kopā!

Tam, lai iemācītos klausītos mūsu atbildes, vajag iemācīties nedaudz. Vajag iemācīties uzticēties sev, vajag noticēt sev un savām spējām, ir nepieciešams iemācīties apturēt to domu fonu, kurš ir klātesošs vēl daudziem no jums. Tas ir tekošo sadzīves domu fons, kurš traucē jums nosakņoties informācijas uztveršanai no mums. Taču katram no jums ir iespēja dzirdēt. Jums pietrūkst tieši ticības sev un iespējai ātri atbrīvoties no traucējošu domu plūsmas. Jums tāpat pietrūkst nedaudz koncentrēšanās uz sevi pašu, uz savu iekšējo apziņu, uz to, lai stabili dzirdētu atbildes. Mūsu atbildes vienmēr atnāk pie jums, jūs vienkārši nedzirdat tās tieši to iemeslu dēļ, kurus es nosaucu. Jums vienkārši vajag nedaudz papūlēties, pie kam, es iesaku jums darīt to bez spriedzes un sevis nosodīšanas par to, ka ne viss uzreiz izdodas. Es vairakkārt esmu jums sacījis, lai jūs mācītos justies kā bērni, just savu mīlestību un atvērtību pasaulei, kura jūs aptver. Pasaule, kura jūs aptver, ir ievērojami lielāka par to, kuru jūs redzat ar ķermeņa acīm un sev iztēlojaties. Mēs faktiski esam blakus jums un pastāvīgi esam bijuši, esam un būsim blakus jums. Jums vienkārši vajag paļauties uz sevi. Šis ceļš iet tikai caur jūsu sirdi un jūsu apziņas dievišķības apzināšanos. Jūs patiesi esat dievišķas būtnes, kurām ir unikālas spējas un iespējas. Jums vienkārši ir nepieciešams tam noticēt un paļauties uz savu dievišķumu. Un, ja jūs iemācīsieties būt bērna, tīra un atvērta, stāvoklī, kurš pēta viņam jaunu pasauli, tai skaitā arī saskarsmē, jūsu panākumi būs spožāki un ātrāki.

Attiecībā uz tavu otro jautājumu par šī gada jūlija datumiem. Jaunas tehnoloģijas dažādās jūsu dzīves matērijā jomās, tās sen tiek nodotas uz planētu. Tiek nodotas tiem cilvēkiem, kuri spēj tās uztvert, un caur tiem, kuri ir gatavi saprast, par ko ir runa. Šīs tehnoloģijas ir jums nodotas arī caur cilvēkiem, kuriem ir zināšanas par šīm tehnoloģijām, kuri ir iemiesojušies starp jums. Kas attiecas uz tām spējām, par kurām tu runā: levitācija, teleportācija, gaišredzība un skaidrdzirdība – tās visas ir spējas, kuras jums ir sākotnēji un potenciāli. Šīs prasmes ir ieliktas jūsu DNS. Vienīgais šķērslis, kurš eksistē un eksistēja – tā ir jūsu pašu vibrāciju pazemināšanās, tā dēļ šīs spējas tika nobloķētas. Nevarēja pieļaut, lai šīs spējas tiktu izmantotas spilgti izteiktā duālā apziņā. Tas ir, tiktu izmantotas par sliktu kādam vai citiem nosodāmiem mērķiem. Tāpēc tādas spēju izpausmes šodien ir tikai tiem, kuriem ir pietiekoša atbildības pakāpe un kuri ir spējuši aiziet no duālās uztveres stāvokļa.

Tas, par ko tu jautā, uzdodot šo jautājumu, apliecina to, ka apstākļos, kad uz planētu ļoti intensīvi nāk jaunas enerģijas, šīs enerģijas veicina to, ka aug tiekšanās uz garīgumu, ka cilvēki sāk pārskatīt savu attieksmi pret dzīvi, cilvēki sāk redzēt tās citus aspektus, tās garīgos aspektus. Un šie aspekti viņus sāk satraukt, viņi sāk aizdomāties par daudz ko. Tā kā sākas tāds process, sākas ātra apzināšanās izaugsme, apziņa intensīvi strādā, un ar apzināmības paaugstināšanos paaugstinās to personīgās vibrācijas, kas ir iesaistījušies šajā procesā. Tikko kā tas nostiprinās un kļūst stabils, šīs iespējas un tehnikas kļūst jums pieejamas. Vienīgais, kas jums atliek – tas ir, atcerēties tai skaitā elpošanas tehnikas, kuras veicinās šo iespēju izpausmi. Visi, kas ir aizgājuši no duālās uztveres un kas iz pārtraukuši iekšējo cīņu ar sevi un ar pasauli, kas ir apzinājušies, ka visa pasaule ir vienota un visa pasaule ir dievišķa, kas ir nostiprinājušies šajā apziņas līmenī, tie tā vai citādi iegūs iespēju iepazīties ar šīm tehnikām un izmantot tās darbam uz planētas. Gaišredzību un skaidrdzirdību iegūst arvien lielāks skaits cilvēku, un tas arvien mazāk sāk jūs pārsteigt. Jums ļoti pievilcīgas ir levitācija un teleportācija, taču jūs pagaidām nezināt, kā jūs izmantotu šīs tehnoloģijas. Taču, tikko kā radīsies iekšēja vajadzība un nepieciešamība iegūt šīs tehnikas ar pietiekami augstu jūsu atbildības pakāpi par jūsu darbībām un par mērķiem, kurus jūs gribat sasniegt, šīs tehnoloģijas tiks nodotas katram individuāli vai pa grupām, tiem, kuri apzināti strādā uz planētas šajā laikā. To vispārējo vibrāciju apstākļos, kuras jau ir nostabilizējušās uz planētas, tas jau ir iespējams. Ārējās iespējas savietošanās ar jūsu iekšējo iespēju tad arī dos ierosmi tam, ka daļa no apzināti strādājošiem izmantos šīs tehnoloģijas. Un tas nebūs šovs, tā nebūs sensācija visiem, šīs tehnoloģijas tiks izmantotas mierīgi un darba režīmā. Tas netiks afišēts tieši tāpat, kā arī tas, ka virknei klātesošu iemiesojušos cilvēku jau ir tādās spējas un viņi tās lieto. Vienkārši par to nerunā, un, es domāju, tu noproti, kāpēc par to nerunā. Tas tiek izmantots darbam, un šeit galīgi nav vajadzīga nekāda kņada un nepieciešamība ziņot par to visai pasaulei. Kas attiecas uz jūsu piesaistēm kaut kādiem konkrētiem datumiem, tad es gribu atgādināt, kas šīs piesaistes datumiem ir visai nosacītas. Vienkārši jūsu uztvere ir pieradusi lineāri uztvert laiku. Vienu varu pateikt, ka no jūlija beigām patiešām uz planētu ies pilnīgi jauna plūsma, ar jauniem aktivizācijas kodiem, un šī plūsma tai skaitā vēl vairāk nostiprinās iespējas izmantot visas šīs tehnoloģijas. Taču pirmām kārtām nostiprinās un padziļinās Kristus-apziņas režģa projekcijas astrālajos līmeņos. Tieši pateicoties šim kompleksajam darbam, palielināsies iespējas izmantot šīs tehnikas, tāpēc pareizāk ir teikt nevis “tiks nodotas jaunas kosmiskas tehnoloģijas”, bet vienkārši pieaugs jūsu iespējas apzināties un iekļauties apzinātā darbā. Un visi, kas ir gatavi un kam ir nepieciešams tās izmantot, tās izmantos.

Jautājums par tavu dzīves pieredzi. Es gribu tev teikt, ka tu esi ļoti skaists un tava aktivizācija, tavas apziņas aktivizācija norit ļoti veiksmīgi, un man ir prieks tevi ar to apsveikt. Jautājums attiecībā par to, ko tajā vai citā brīdī tu dari ne tā, kad tu jūti iekšēju diskomfortu vai neapmierinātību ar sevi, tad ir vērts griezties pie sevis iekšējā vai caur sevi iekšējo pie saviem tiešajiem pavadoņiem un skolotājiem. Viņi vienmēr ar prieku pateiks tev priekšā vislabākos variantus tam, ko tev darīt, taču viņi nekad neiejauksies visos tavos lēmumos. Viņi var tev pateikt priekšā kaut kādu tavu problēmu risinājumu virzienu vai pateikt priekšā šo problēmu risinājuma atslēgas momentus. Izvēle vienmēr paliek tavā ziņā. Tev ir jāiemācās uzticēties sev, tev ir jāiemācās klausīties sevi. Visi jautājumi, kuri skar tavu personīgo ceļu, tavu personīgo pieredzi – tā vienmēr ir tava izvēle, un, piekrīti, tas ir brīnišķīgi, jo tev tiek dota brīvība, izvēles brīvība un jebkuras pieredzes iegūšanas brīvība. Katra pieredze, kura jums ir, tā ir ļoti svarīga visam visumam. Šī pieredze patiesi katram no jums ir unikāla. Nekad nevajag domāt, ka jūs pielaižat kaut kādas nelabojamas kļūdas. Jūs izvēlaties, un, ja jūsu izvēle kādā brīdī ir izrādījusies ne gluži tāda, kādu jūs gribētu saņemt, tad jūs vienmēr varat izmainīt šo ceļu pret to, kurš jums ir interesantāks un, kā jūs uzskatāt, ved jūs uz jūsu mērķi. Nebaidies eksperimentēt. Nekad ne no kā nebaidies un mācies uzticēties savai sirdij. Un tad tavs ceļš būs tev vispriecīgākais, un tu jutīsi laimi, prieku un brīvību, izvēles brīvību, kura tev ir Dieva piešķirta.

Tā patiešām ir lieka Mīlestība un liela uzticība jums. Dievs nešaubās, ka jūs izpaudīsiet savas labākās īpašības, atrodoties šeit, un viņš gaida, kad jūs arvien lielākā un lielākā mērā tās izpaudīsiet. Viņš bezgalīgi mīl jūs, tāpat, kā mīlam mēs visi. Es novēlu tev un visiem taviem biedriem panākumus šajā apbrīnojamajā ceļā pie sevis īstenajiem, es novēlu jums panākumus savu milzīgo potenciālu pašrealizācijā, savas savdabības un iekšējā skaistuma realizācijā. Jūs visi esat ļoti skaisti, ļoti individuāli, un katrs no jums ir sastrādājis individuālu pieredzi, un, tieciet, tā visa ir svarīga, un visa ir pieprasīta. Nevajag pie tam jaukt lepnumu ar lepnību. Lepnumam par savu dievišķumu un par savu unikalitāti nav nekā kopēja ar lepnību. Lepojieties un cieniet sevi, lepojieties ar tiem dižajiem procesiem, kuri notiek šeit un tagad, pateicoties jums, lepojieties ar savu unikalitāti un atveriet to sev un pasaulei, kura ir ap jums. Tikai tad šī planēta atmirdzēs jaunā pārveidošanā. Jūs visi būsiet laimīgi novērot to. Tas patiešām ir liels prieks un svētki visiem. Es ļoti mīlu tevi un visus jūs. Esiet svētīti un ticiet sev.

ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 09.06.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe