ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris

Ješua "Mīlestība un iemīlēšanās"


Sveicināta, Nika, Sveicināts, Ješua!!! Es šeit pirmo reizi uzdodu jautājumu un nedaudz uztraucos. Mans jautājums ir vienkāršs un vienlaicīgi sarežģīts: Kā atšķirt Mīlestību no iemīlēšanās? Es daudz par to esmu domājis un atradis daudz atbilžu, gribētos izdzirdēt atbildi no Jums, atbilde uz šo jautājumu būs noderīga ne tikai man, bet arī daudziem citiem cilvēkiem. Jau iepriekš paldies!!! Ilja.

Es sveicu tevi, dārgais, un es pateicos tev par šo jautājumu. Jūs joprojām turpināt izzināt tādu jēdzienu kā mīlestība, un tas ir pilnīgi dabisks un brīnišķīgs process. Mīlestība patiešām ir ļoti liels un plašs jēdziens, kuru jūs izzināsiet visu savu dzīvi, un katru reizi jūs atradīsiet šī jēdziena pilnīgi jaunas sapratnes, pilnīgi jaunus aspektus, jo šī jēdziena piepildījums ar jēgu mainās līdz ar jūsu jaunas dzīves pieredzes iegūšanu.

Mēs jau vairākkārt ar jums esam runājuši par to, kas tas ir – dievišķā Mīlestība, un mēs ar jums spējām aptvert daudzus tās aspektus, galvenos aspektus. Tomēr tam, lai pilnībā izteiktu visas nokrāsas, visus tos dziļos aspektus, kuri eksistē tādām jēdzienam kā dievišķā Mīlestība, mums nepietiks tam vārdu, atrodoties 3-jā apziņas līmenī. Ja jūs celsiet savu apziņu un attīstīsieties garīgi, jūs atradīsiet sev arvien jaunus un jaunus šī jēdziena aspektus, un katru reizi tie jūs labā nozīmē pārsteigs un iepriecinās. Jūs atklāsiet tos caur savu sirdi, caur savas apziņas kvantu daļu. Tie ir tie aspekti, kuriem pat nepiemeklēt vārdus no tā skaņu spektra, kurš iespējams jūsu materiālajā pasaulē, tajā matērijas līmenī, kurā jūs tagad atrodaties.

Es speciāli sāku savu atbildi ar to, ka sāku runāt par dievišķo Mīlestību, par beznosacījuma Mīlestību, jo tas ir tas galvenais, pateicoties kam eksistē visa pasaule, eksistē jūsu ķermenis, eksistē tās iespējas, kuras atveras jūsu dvēselēm, eksistē arī pašas dvēseles, tā kā Mīlestība ir visa esošā Radītāja izpausmes būtība. Un, kā nav iespējams jums izskaidrot, kas tā tāda ir, visu tās dziļumu, visu tās neaptveramību, kā nav iespējams to izskaidrot 3-jam apziņas līmenim, tieši tāpat nav iespējams to aptvert no tā matērijas līmeņa, kurā jūs atrodaties. Taču tas nenozīmē, ka tas jums ir kā dievišķai vienībai, kā dvēselei, neaptverams jēdziens. Kad jūs paceļaties augstāk, kad jūs atbrīvojaties no tiem ķermeņiem, kuros jūs izzināt matēriju, jūs arvien vairāk tuvojaties šai sapratnei, un šajā nozīmē jūsu priekšā ir bezgalīgas iespējas. Pieprasīt atbildi uz šo jautājumu, atrodoties šeit ķermenī, jūs varat, iegremdējoties savā dvēselē, bet atkal, tas viss notiks tikai tad, kad jūs paplašināsiet savu apziņu, celsiet to augstāk par to līmeni, kurā eksistē jūsu ķermenis.

Es tagad atgriezīšos tieši pie tava jautājuma. Es veicu šo nelielo ievadu tam, lai paskaidrotu tev, ka, lai cik mēs nerunātu par šiem jēdzieniem, kuri eksistē augstāk par to apziņas līmeni, kurš eksistē uz planētas, lai cik jūs tiektos uz to, mums neizdosies aptvert un sistematizēt visus Dieva aspektus.

Tu ziņo savā jautājumā, ka tu esi ilgi domājis saistībā ar to, ar ko atšķiras mīlestība no iemīlēšanās, un daudz domājot, tu esi atradis daudz atbilžu, un es nebrīnīšos, ja mana atbilde tagad papildinās vienkārši dažus aspektus tām atbildēm, kuras atradi tu. Viss tas ir saistīts ar šo aspektu daudzveidību, to neaptveramo dziļumu. Es vēlreiz atgādināšu, ka jūsu pieaugšanas procesā, jūsu dzīves pieredzes paplašināšanā šīs sapratnes dziļums pieaugs. Vēl jo vairāk, ka tagad jums ir piešķirta unikāla iespēja, atrodoties vienlaicīgi šajā ķermenī, šajā matērijas līmenī, celt savu apziņu tik augstu un tālu, ka jūs spējat aptvert tos aspektus, kuri bija jums nepieejami pirms 20-30 gadiem. Tajā ir liela jūsu priekšrocība, pateicoties tam, ka šurp tiek nesta šī jaunā sapratne, pateicoties tam, ka notiek tā kvantu pāreja, kura notiek tajā skaitā.

 Tas ir galvenais iemesls tai daudzveidībai procesiem, kuri notiek, to arī visu var nosaukt vienā lielā vārdā – Mīlestība. Dievišķā Mīlestība, kura izpaužas caur jums.

Un tā, mēs nolaižamies no dievišķās Mīlestības sapratnes, no tās mīlestības sapratnes, kura eksistē augstākos blīvumos, līdz jūsu ķermeņa sajūtu līmenim šajā matērijas līmenī, tajā apziņas līmenī, kurā jūs eksistējat. Ar ko tad atšķiras mīlestība no iemīlēšanās? Jūs zināt jau par to, ka tagad jūsu ķermenis eksistē 3-jā matērijas līmenī, 3-jā apziņas līmenī un tas ir pats zemākais apziņas līmenis, kurā eksistē saprātīgās būtnes. Tas ir līmenis, no kura viņas attīstās, es runāju šajā gadījumā par cilvēkiem, par dievišķajām būtnēm, kuras izzina tieši šo līmeni. Tā uztvere, kura eksistē jums, tā visa bāzējas pamatā uz uztveri ar jūsu ķermeni un uz tām iespējām, kuras atveras jums, tikko kā jūs sākat pāriet dzīvot sirdī un aptvert mīlestības, dievišķās mīlestības, aspektus no šī līmeņa.

Iemīlēšanās – tas ir tāds dvēseles stāvoklis, kurš ir starpstāvoklis, it kā Mīlestības sajūtas sākuma stāvoklis no šī paša zemākā līmeņa, 3-šā apziņas līmeņa. Tas ir tas stāvoklis, kad jūs sākat sajust savu sakaru ar dievišķajām drāmām (scenārijiem, programmām), pateicoties kurām jūs eksistējat šeit. Jūs sākat tās sajust, taču jūs neanalizējat tās un nespējat izanalizēt tās pilnā mērā. Tas ir lielisks stāvoklis, kad cilvēks pirmoreiz šajā apziņas un matērijas līmenī sāk sajust neticamu savas būtības pievilcību, savu dievišķo būtību. Un šis stāvoklis ļoti atgādina jūsu jēdzienu – “Pirmā mīlestība”. Tas ir tīrs, tas nav saduļķots, un tai pat laikā tas ir neparasts jums, tas jūs pārsteidz, un vienlaicīgi jūs saprotat, ka šis stāvoklis ir ļoti skaists un ka tam ir milzīgs potenciāls. Tās visas ir ļoti pareizas sajūtas, kuras izjūt iemīlējies cilvēks. Tas ir pirmais sūtījums uz ceļu pie lielas plašākas, neierobežotas visu Mīlestības aspektu, par kuriem es runāju augstāk, sapratnes.

Iemīlēšanās – tās ir jūtas, kuras ir ļoti svarīgi jums izjust, šīs jūtas, un es paskaidrošu, kāpēc tas notiek. Iemīlēšanās stāvoklis – tas ir stāvoklis, kad jūs atklājat sevī savu paša dievišķību. Un, jo mazāk šī stāvokļa atklāšanu ietekmēs visdažādākie prāta procesi, visdažādākie bloķējumi, šaubas, aizkaitinājumi un viss lielais jūsu ķermeņa sajūtu spektrs, jo mazāk tie ietekmēs šos sākotnējos iekšējos procesus, jo pilnīgāk jūs atklāsiet sevī to bāzes laukumu, no kura pēc tam augs jūsu sapratne, kas ir Mīlestība.

Šajā nozīmē cilvēkiem, kuri diezgan bieži iemīlas, iemīlas apstākļos, kaut kādos cilvēkos, iemīlas neparastās dabas izpausmēs, jo ne obligāti taču iemīlēšanās var būt attiecībā uz pretējo dzimumu, ir garīgas priekšrocības. Jūs varat būt iemīlējušies savā garīgajā Skolotājā, jūs varat būt iemīlējušies jūsu zemes audzinātājā, jūs varat būt iemīlējušies kaut kādā idejā vai kaut kādā radīšanas aktā, kurš eksistē. Jo vairāk tādu, lūk, iemīlēšanās aspektu jums izdodas izzināt caur šo sākotnējo savas dievišķības sajūtas vibrāciju, jo vairāk mīlestības aspektu jūs spēsiet just nedaudz vēlāk.

Ceru, tu saprati, mans dārgais, ka iemīlēšanās – tas ir tas pirmais pakāpiens, kurš aizved jūs pie Mīlestības un dziļākas sevis izteikšanas caur savas dievišķās būtības izpausmēm. Jums ir jāsaprot ļoti labi, ka, kad jūs esat iemīlējušies vai kad jums būvējas dziļākas un pamatīgākas jūtas, jūs izpaužat sevi patieso, jūs izpaužat to galveno posmu, to galveno savu būtību, kura eksistē. Jo vairāk jūs izpaužat sevi no garīgā redzes viedokļa, jo vairāk jūs atverat sevi kā garīga būtne, jo vairāk jūs sevi atverat kā dievišķa dvēsele, jo skaistākas, bagātākas un visās savās izpausmēs ir tās jūtas, kuras jūs pārņem attiecībā kā pret jūsu iemīlēšanās vai mīlestības objektu, tā arī pret jebkurām dzīves izpausmēm, kurās jūs arī varat būt iemīlējušies. Visu to jūs varat mīlēt apzinātāk un pilnīgāk, un harmoniskāk.

Un tā, iemīlēšanās ir pakāpiens pie dievišķās Mīlestības izpausmes sevī. Iemīlēšanās arī ir dievišķs stāvoklis, jūsu iekšējais stāvoklis, kurš tiešā veidā ir atkarīgs no tā cik jūs esat gatavi to izpaust, tas tiešā veidā ir atkarīgs no jūsu garīguma stāvokļa. Es aicinu jūs nejaukt dažādas jūsu seksualitātes izpausmes ar iemīlēšanos un mīlestību. Tās ir tās nepareizās programmas, kuras iesakņoja jūsu apziņā daudzus gadsimtus zombēta sabiedrība. Taču es gribu teikt arī, lai jūs nebaidāties no savas seksualitātes. Seksualitāte – tā ir viena no jūsu ķermeņa funkciju izpausmēm, un tā ir dievišķā velte, izpausta caur jūsu ķermeni. Jūsu seksuālo iespēju garīga izmantošana ievērojami paplašina sajušanas spektru un ievērojami padziļina to. Tas viss ir iespējas, kuras ielika caur jūsu ķermeni dievišķās programmas tam, lai jūs varētu izzināt savas paša dievišķās iespējas ar ķermeņa palīdzību. Iespējas, kuras maksimāli atbilst tām sevis sajušanas un izpausmes iespējām, kuras var atvērt, atrodoties šajā matērijas līmenī un šajā apziņas līmenī.

Ceru, ka es pietiekami skaidri atbildēju uz tavu jautājumu. Vienīgais, ko es varu atkārtot beigās tam, lai nostiprinātu uztveri: no iemīlēšanās stāvokļa norit apzinātākas un nobriedušākas mīlestības iespēju paplašināšanās, nobriedušākas garīgā nozīmē. Jo bagātāka būs iemīlēšanās pieredze, jo tā būs tīrāka, tiešāka, jo tā būs garīgāka, no tā ir tieši atkarīgs tas, kā jūs spēsiet vēlāk soļot no pakāpiena uz pakāpienu pie globālākām Mīlestības sapratnēm, šīs jūsu dievišķās veltes izpaušanas caur sevi pret visiem cilvēkiem, kuri ir ap jums, pret visu, kas ir ap jums, pret visu dievišķo radījumu.

Es vēlu tev, mans dārgais, neiziet dzīvē no dievišķās iemīlēšanās stāvokļa. Tas ir lielisks stāvoklis, un, ja jums izdosies saglabāt šo stāvokli sevī ļoti ilgu laiku, tad jūs jau varat uzskatīt sevi par laimīgiem cilvēkiem. Atrodoties šajā iemīlēšanās stāvoklī pret visām dievišķajām radībām, jūs varat izjust un izpaust caur sevi tādas mīlestības īpašības, kuras ir nepieejamas tiem, kas nav iemīlējušies dzīvē, kas nenovērtē tās unikalitāti, katra mirkļa unikalitāti, un visa, kas eksistē ap jums, unikalitāti.

ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 27.08.2009. Nika

tulkoja Jānis Oppe