svētdiena, 2011. gada 25. decembris

Atziņa


Cik drūms laikmets,
ja tajā vieglāk saskaldīt atomu nekā izskaust aizspriedumus!
/A.Einšteins/