piektdiena, 2011. gada 9. decembris

Ješua: "Par vēlēšanos pārtraukt dzīvi"


Mazers. Sveiks, dārgais Ješua. Lūk, tu gatavo visus uz pacelšanos, pareizāk, piedalies šajā procesā, par ko liels paldies tev. Un pēdējā savā čenelingā mums tu uzrakstīji par to, ka tie cilvēki, kuri negrib dzīvot uz planētas Zeme pilnveidei un pārejai, var aiziet, ja tāda ir viņu izvēle. Es priecājos, ka tu to uzrakstīji, un priecājos ne viens es. Es ne vienu reizi vien tevi lūdzu pārtraukt manu iemiesošanos uz šīs planētas, lai es nepiedalītos visa šajā, un lūdzu, starp citu, ne viens es. Es atbildi no tevis tā arī nesaņēmu, domāju, tie cilvēki arī nesaņēma atbildi. Tāpēc uzdošu jautājumu tev. Kam no gaišajiem spēkiem vajag teikt par to, lai tie palīdzētu pārtraukt dzīvi? Es negribu dzīvot un piedalīties visā šajā, un daudzi cilvēki tāpat, tāpēc tas nav personisks jautājums, tas ir jautājums, kuru tev uzdod tūkstoši, miljoni, miljardi cilvēku. Jā, starp citu, es zinu, ka tu nedosi atbildi vai dosi atbildi par to, ka neviens neatļaus aiziet. Taču tad zini, ka tu neesi labāks kā kritušie eņģeļi, jo atņem izvēles brīvības tiesības cilvēkiem, un tu sagūsti mūs. Jā, un veiksmi tev. Līdz šim brīdim iedomājos, kā tu arī tālāk klusēsi.

Mani sveicieni tev, dārgais, ar mīlestību un visdziļāko cieņu! Pateicos tev par šo jautājumu un par to, ka tu pacēli šo problēmu. Man jāsaka, ka šis jautājums caur Niku tiek uzdots man pirmo reizi, un tāpēc pretenzijas pret šo kanālu nevar būt pamatotas.

Man labi ir zināma situācija ar to, ka daudzas šurp ierodošās iemiesošanā dvēseles smagi iziet adaptācijas procesu un daudzas no viņām ir ieguvušas pietiekoši stipras emocionālas traumas dzīves apmācības procesā uz šīs planētas. Neskatoties uz to, ka, pirms iemiesoties uz šīs planētas, katrs no jums ļoti rūpīgi un uzmanīgi pētīja jautājumu un zināja visas iespējamās uztveres, kurām ir vietā būt šī līmeņa matērijā. Tomēr katrs no jums bija optimisma pilns un neatlaidīgi lūdza piešķirt jums tādas pieredzes iespēju tieši uz šīs planētas. Kas tad ir izmainījies, un kāpēc notiek tas, ka daudzi no jums izrādījās emocionāli negatavi notikumu attīstībai un izjūt tos sarežģījumus, par kuriem tu tagad runā?

Man tev pašam radās jautājumi, taču, tā kā tava prāta un domu stāvoklis ir tāds, ka tev nav pagaidām iespēju pa taisno sarunāties ar mani, es pamēģināšu bez saviem jautājumiem lūkot atbildēt uz taviem jautājumiem, kas tevi satrauc. Sākšu ar to, ka teikšu, – neviena dvēsele, kura ir iemiesojusies uz šīs planētas, nedevās šurp bez detalizētas informācijas par to, kādi ir mitināšanās ķermenī apstākļi šī līmeņa matērijā un tie apstākļi, kuros nonāk apziņa dzimstot. Katrs no jums, pirms izdarīt šo izvēli un iegūt iemiesošanās iespēju šeit, pētīja visus tos jautājumus, par kuriem es paziņoju augstāk, izgāja sava veida testus un pārbaudes dvēseles spējai un pieredzei eksistēt pietiekoši sarežģītos apstākļos.

Man tāpat ir jāatgādina, ka tamlīdzīgi jautājumi rodas jums sakarā ar to, ka, atrodoties zem matērijas presinga, jūs līdz šim brīdim neesat iemācījušies kontaktēties ar jūsu ķermeņa galveno dievišķo vienību – savu dvēseli. Jūs neesat iemācījušies klausīties savu sirdi un neesat iemācījušies kontaktēties ar liela skaita audzinātāju un pavadoņu – no eņģeļu sastāva un jūsu kosmiskās dvēseles pārstāvjiem, kuri pavada jūs šajā ceļojumā un vienmēr ir bijuši un ir jūsu apkārtnē.

Jums ir ļoti izturīgas “drošības jostas”, tās ir ļoti drošas, un tās tur jūs jūsu saiknes ar Mājām (saikne dvēsele-gars) un liela skaita palīgiem, kuri ir jums apkārt, veidā. Un, neskatoties uz to, ka jūs pirms tam, kā iemiesoties, jūs ļoti labi izpētījāt visas šīs “drošības jostas” iespējas un ļoti labi zinājāt par visiem prāta slazdiem, kuros jūs varat iekrist zemu vibrāciju matērijā, tomēr daudzi no jums ir iekrituši šajos prāta slazdos, un tagad jūs nodarbina tas jautājums, kuru mēs tagad apspriežam.

Tālāk man jāsaka, ka Izvēles Brīvības Likums – tas ir viens no pamata bāzes likumiem uz šīs planētas, un tas stingri tiek ievērots. Tas ir dievišķs likums, un to nevar pārkāpt neviens. Šo kontroli neveic kaut kādas atsevišķas būtības, par kurām jūs varētu padomāt ar savu zemes prātu, to veic vesela dievišķo likumu darba organizācijas sistēma, un šo likumu piemērošana ir bezpersoniska, ja var tā izteikties. Šiem likumiem ir vienaldzīgi, kādā statusā jūs atrodaties iemiesošanās. Vai jūs esat āksts vai karalis, valstu valdītājs vai mazs klerks, vai citas lomas – jūsu izvēle un jūsu griba atrodas vienā dievišķo likumu darbības līmenī. Kāpēc tas notiek un kā ir organizēts? Es paskaidrošu, ka bāzes likumi un noteikumi, kuri darbojas noteiktas kosmiskās telpas vai objekta (piemēram, planetāra sistēma vai planēta) ietvaros, tie ir ietverti galvenajā enerģētiskajā šablonā, kurš eksistē šajā apgabalā. Tā ir kā datorprogramma, kurai ir ietvari un parametri, aiz kuru robežām nevar iziet neviens, citādi programma uzsāk noteiktas darbības pret “pārkāpēju”. Tā ir saskanīga un organizēta noteikumu un to izpildes kontroles sistēma, izstrādāta pieredzes iegūšanas un dievišķā radītā izpētes laukumam. Šo likumu un noteikumu ievērošana nodrošina attīstību, nevis sagraušanu.
Un šie noteikumi ir labi zināmi katrai dvēselei, kura veic savu iemiesošanās vietas izvēli.

Un tā, es atgādināju tev galvenās patiesības, par kurām bija nepieciešams pateikt, pirms mēs ķersimies pie tevi satraucošā jautājuma apspriešanas. Jautājums par to, kā pārtraukt šo iemiesošanos un noiet no šīs pieredzes iegūšanas laukuma. Šeit man ir jāatgādina vēl viens svarīgs aspekts, kuru tu varētu pats apspriest ar savu dvēseli, ja pats to būtu vēlējies. Tava dievišķā dvēsele, kura tad arī izvēlējās šo iemiesošanos (šo ceļu, vietu, vecākus, ķermeni, programmu, apstākļus un tā tālāk), viņa neizmainīja šo programmu un nevēlas aiziet no šīs daudzējādā ziņā unikālās vietas. Viņa ļoti labi saprot un redz visu bez izkropļojuma, kurš notiek matērijas presinga uz jūsu apziņu ceļā. Jautājumu, aiziet vai NE-aiziet no šīs matērijas pasaules, izlemj dvēsele. Izlemj tava dvēsele. Un tava dvēsele ļoti labi saprot tagad, ka ir tie no jums, kuri ar prātu vēlas pārtraukt savas programmas un noiet no kopējā spēles laukuma, uz kura jūs tagad atrodaties, viņa to nevēlas. Un, ja tu gribi mainīt apstākļus, tev ir nepieciešams vispirms vienoties ar savu dvēseli. Nevienoties ar kādu no augstāko spēku pārstāvjiem, kā jūs mūs saucat, vienoties ne ar mums, bet vienoties, pirmām kārtām, ar savu dvēseli. Tam tev ir nepieciešams izveidot ar viņu kontaktu. Viņa ir klātesoša tevī, un šī klātesamība bija sākotnēji. Iemācies klausīties savu dvēseli un iemācies ar viņu sarunāties. Tas ir galvenais, ko tev nepieciešams izdarīt.

Šajā brīdī tava dvēsele saprot, ka tu atrodies zemes prāta slazdā, un tā neapmierinātība, kuru izjūt tavs prāts, un tā dzīves nepieņemšana, kas tev eksistē, un tas nosodījums, kurš ir tevī, tas viss ir ļoti stiprs lietu patiesā stāvokļa izkropļojums. Dvēsele ļoti labi zina lietu patieso stāvokli. Viņa labi zina, ka pasaule, no kuras ir atnākusi viņa, ir milzīga un brīnišķīga, ka šī pasaule ir piepildīta ar dievišķo mīlestību. Viņa labi zina, ka šī matērijas pasaule – šīs brīnišķīgās dievišķās pasaules sastāvdaļa. Viņa zina, ka tevi neierobežo šis ķermenis, tu esi nesalīdzināmi lielāks par šo ķermeni. Un tikai tavs prāts un tava apziņa ir uzlikuši šos šķēršļus un iekšējos ierobežojumus.

Tavi iekšējie ierobežojumi un nevēlēšanās izdzirdēt savu dievišķo daļu, kontakta starp tavu ķermeni un tā prātu, un tavu dievišķo daļu neesamība, rada to ļoti stipro uztveres izkropļojumu, no kā rodas ļoti daudz visdažādāko dzīves nosodījuma un nepieņemšanas formu. Man jāsaka tev, ka tavai dvēselei ir cits viedoklis šajā sakarā. Viņa pieņem šo dzīvi, un viņa saprot, ka šī dzīve ir brīnišķīga un dievišķa sākotnēji. Dzīve ir brīnišķīga katrā tās izpausmē un katru mirkli. Dvēsele redz, ka viss ir piepildīts ar dievišķo mīlestību un brīnišķīgs.

Diemžēl tagad šīs uztveres kontakta starp tevi un tavu dvēseli, neskatoties uz to, ka jūs atrodaties viens otrā, neesamības dēļ, nav, jūs absolūti dažādi uztverat pasauli, un jūs esat mākslīgi atdalīti. Es vēlreiz atgādināšu, ka tieši dvēsele, nevis jūsu zemes prāts pieņem lēmumu par iziešanu vai NE-iziešanu no iemiesošanās un par dzīves pieredzes iegūšanas pārtraukšanu.

Tava dvēsele tagad, tāpat, kā arī to dvēseles, kas ar savu prātu izdara secinājumus, ka viņš nonācis šeit pēc kāda ļaunās gribas vai gadījuma dēļ, kas domā, ka izcieš šeit sodu, vai atrodas trimdā, vai ieslodzījumā cietumā, ļoti labi saprot, ka tā ir kļūdaina dzīves un savas personības uztvere caur prāta lamatām. Es iesaku tev izmainīt uztveri un padomāt par to. Padomāt ne ar aprobežoto zemes prāta sapratni, par kura uztveres upuri tu esi kļuvis, bet ieskatīties savā dievišķajā sākumā un nodibināt ar to kontaktu. Un apgalvoju tev, tikko kā tev izdosies to izdarīt, tā tava uztvere un lietu sapratnes dziļums, sevis paša un savas lomas šeit uztvere kardināli izmainīsies. Tev ir nepieciešams paskatīties uz pasauli tev apkārt no sava īstenuma un sava dievišķuma virsotnes.

Kad iepriekšējā savā čenelingā mēs runājām par to, ka visiem cilvēkiem, kuri dzīvo uz šīs planētas, ir izvēles tiesības, mēs runājām par dvēseļu izvēles brīvību, un personīgās izvēles likumu neviens nav atcēlis, un tas kā bija, tā arī ir. Tieši dvēseles turpina veikt izvēli, ko viņas darīs tālāk, kur tās mitināsies un kur tās turpinās izpēti un attīstības pieredzes vākšanu. Es pasvītroju, – tā ir jūsu dvēseles izvēle, nevis jūsu zemes neapzinātā prāta izvēle. Es lūdzu jūs pievērst uzmanību šim būtiskajam precizējumam.

Tavā jautājumā izskanēja novērtējums skaitam, cik cilvēku vēlas pārtraukt iemiesošanos uz šīs planētas. Mēs apstāsimies pie šī jautājuma. Lai nesapītos būtībā, mēs sadalīsim jautājumu divās kategorijās: 1. cik dvēseļu vēlas aiziet no iemiesošanās no šejienes šajā laikā. 2. cik cilvēku, atrodoties neapzināta prāta slazdos, periodiski izjūt tādu vēlēšanos. Pirmā kategorija: vēlēšanās aiziet no šejienes svarīgu iemeslu dēļ, un šis jautājums tiek izskatīts, ir 41 dvēselei uz planētas. Jautājums tiek izskatīts ne par to, atļaut vai neatļaut aiziet agrāk par viņu paredzēto laiku. Tiek izskatīts visoptimālākais un vismazāk dvēseli traumējošs aiziešanas veids. Un domāju, ka tādas iespējas viņām tiks piešķirtas. Otrā kategorija: tādu cilvēku ir 1.396.758. Tieši tik šobrīd cilvēku periodiski izjūt vēlēšanos pamest šo planētu, atrodoties neapzinātā stāvoklī. No vienas puses, tas ir pietiekoši liels skaitlis, bet no otras puses, visuma pieredze rāda, ka apmēram tāds dvēseļu procents, nokļūstot tāda līmeņa matērijā citās visuma daļās, izjūt līdzīgas grūtības ar prāta un uztveres slazdiem.

Taču jāsaka, ka apstākļos, kad notiek jaunu dievišķu augstu vibrāciju enerģijas pieaugums, kad notiek pāreja uz augstāku apziņas līmeni, kad paveras jaunas iespējas, kad atveras aizklāji un atmiņa, kad izmaiņu zonā arvien intensīvāk ienāk Mīlestības un Gaismas enerģijas, kuras ir saskanīgākas ar jūsu dievišķajām daļām – jūsu dvēselēm, notiek ātra to cilvēku skaita paaugstināšanās, kuri iznāk no prāta slazdiem un pilnībā maina savu uztveri un attieksmi pret dzīvi matērijā.

Jums tagad ļoti ātri mainās apstākļi sevis īsteno apzināšanai. Jums tagad parādās pilnīgi jaunas apzināšanās iespējas, un šīs iespējas pastāvīgi uzlabojas, tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šīs problemātikas apspriešana šeit un tagad ir ļoti svarīga, tā kā mums ir iespēja pateikt jums par lietu patieso stāvokli. Mums ir iespēja vērst ciešošās dvēseles uz to ceļu, kurš aizvedīs viņas pie atpestīšanas no šīm ciešanām un aizvedīs prom no sakropļotas uztveres. Jums jāzina, ka mēs bezgalīgi mīlam jūs un esam mīlējuši vienmēr! Visus izkropļojumus, visas korekcijas, kuras ienes pietiekami cietā matērija jūsu sevis un dzīves uztverē, mēs redzam. Mēs redzam, kā cieš no kontakta neesamības un nesapratnes jūsu dvēseles. Mēs redzam un ļoti jūtam līdzi šim procesam, un mēs esam laimīgi tagad paziņot jums par šo ciešanu iemesliem un parādīt jums ceļu pie tā, kā izvairīties no šīm ciešanām.

Es zinu, ka jūs satrauc arī jautājums, kas tad notiek ar tām dvēselēm, kuras piespiesti pamet šo pasauli. Ķermeņi, kuri neiztur sava zemes prāta presingu un apkārtējās pasaules nosodījumu, savas dzīves un savas pieredzes uztveri, tiek pamesti. Dzīves nosodīšana un nepieņemšana noved cilvēkus pie tā, ka viņi tomēr paceļ roku pret savu ķermeni-nesēju un liedz savai dvēselei tālāku mitināšanos uz šīs planētas. Tāpēc mēs atbildēsim uz šo jautājumu pēc iespējas precīzāk un skaidrāk, lai jūs redzētu visu ainu, kas tad notiek tālāk ar dvēseli. Esot šai ainai, jūs spēsiet nedaudz savādāk paskatīties uz šo problēmu. Kad rodas līdzīga situācija un dvēsele zaudē savu nesēju, viņai tas ir neticams stress un ļoti stipri pārdzīvojumi. Kad dvēsele neizpilda savu programmu, kad tā zaudē iespēju gūt savu pieredzi, viņa izjūt kolosālu stresu, un tas ir ļoti slimīgs process. Vēlāk šīs dvēseles nonāk reabilitācijas centros, runājot jūsu valodā un jūsu priekšstatos. Dvēsele ir tīra un nevainīga, viņa ir dievišķa, un viņa lieliski zina, ka viņa pati izdarīja šo izvēli, ka viņa izstrādāja šo programmu. Un šī programma iekļāvās kopējā programmā, kopējā visu dvēseļu koncepcijā, kuras gāja uz iemiesošanos kopā ar viņu, līdz viņai un pēc viņas. Un tas, ka viņa izstājas no šī procesa ļoti atbildīgā un svarīgā brīdī, ir ļoti stiprs trieciens viņai, un tā ir patiešām ļoti dziļa un grūti izdziedināma trauma. Dvēsele pārdzīvo pat ne tik daudz par to, ka viņa ir pazaudējusi iespēju izpildīt pašas programmu, viņa pārdzīvo tā dēļ, ka viņa ir izgājusi no ļoti svarīga izpētes posma un visam visumam kopējas lietas. Un tas noved viņu šoka stāvoklī. Dažreiz ir nepieciešama ļoti ilgstoša reabilitācija un pat iejaukšanās pašas dvēseles enerģijā un izdzēšana no viņas atmiņas pilnībā atcerēšanos par šo pieredzi. Jo citādi nav iespējams pārtraukt dvēseles ciešanu virkni pārtrauktās pieredzes dēļ un tā dēļ, ka viņa iegāza visus un neizmantoja tās unikālās iespējas, kuras atvērās viņai, nolaižoties matērijā.

Man jāatgādina jums, ka visas dvēseles, mitinoties Dievišķajā Avotā, atrodoties bezgalīgā Mīlestības plūsmā, izjūt ļoti patiesu pateicību Dievam par iespēju eksistēt un dievišķā radītā izpētes iespēju. Tie ir lieli svētki un laime visām dvēselēm, kuras ir ieguvušas tādas izpētes iespēju un iespēju būt noderīgām visiem. Un, kad tām vardarbīgi atņem tādu iespēju, tas patiešām ir liels stress dvēselei. Es lūdzu jūs atcerēties par to un attiekties atbildīgi pret to lietu stāvokli, kāds eksistē, un paskatīties uz savu iemiesošanos no pilnīgi citas puses, paskatīties caur sevi īsteno, savas dvēseles acīm.

Atcerieties, ka jūsu ķermenis un dvēsele ir vienoti, un jūs esat vajadzīgi viens otram. Atrodiet iespēju kontaktēties ar savu dvēseli, viņa gaida šo laimīgo brīdi. Neaizmirstiet, ka tas mākslīgais sadalījums, kuru jūs esat izdomājuši sev, atdalot jūsu ķermeni un dvēseli, tas patiešām ir sadomāts un mākslīgs. Jūs esat vienoti, kā vienota ir jūsu dvēsele ar savu Dievišķo Avotu. Jūs esat vienoti ar Avotu! Jums ir vērts pievērst ļoti nopietnu uzmanību šai zināšanai, un es domāju, ka tad jūs spēsiet izmainīt savu attieksmi pret šo savu iemiesošanos.

Atvadoties, es gribu teikt jums, ka mēs bezgalīgi mīlam jūs un saprotam visas tās grūtības, ar kurām jūs saduraties. Mēs saprotam visus procesus, un mēs pastāvīgi dzirdam jūsu griešanās pie mums, un mēs jūtam jūsu patiesās sajūtas un vēlēšanās, un mēs patiesi kopā pārdzīvojam visus slimīgos izkropļojumus, kuri parādās jūsu uztverē. Mēs lūdzam jūs ātrāk atgriezties ar apziņu jūsu VIENOTAJĀ ĢIMENĒ, mainīt uztveri un atgriezties pie sevi īstenajiem, paplašinot savu apziņu. Tas pilnīgi izmainīs jūsu priekšstatu par to, ko jūs visi šeit darāt, kā dēļ jūs esat te un kāpēc. Tas atrisinās ļoti daudzas jūsu uztveres problēmas un pilnīgi izmainīs jūsu dzīvi, un jūs pilnīgi citādi paskatīsieties uz visiem lielajiem procesiem, kuri notiek šeit šajā brīnumainajā laikā.

Ar visdziļāko cieņu, godbijību un mīlestību pret jums
ES ESMU JEŠUA
ES ESMU ERCEŅĢELIS METATRONS
Pieņemts 29.05.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe