otrdiena, 2011. gada 20. decembris

P.Bleka "Jaunais kosmiskais cikls"Vēstījums no „grupas”
19.decembris/2011

Jaunais Kosmiskais cikls
Peggy Black and the 'team'
Pegija Bleka un „grupa”

Mēs esam te, sveicot pateicībā un iepludinot jūsu personīgajā laukā enerģiju. Mums ir gods savienoties ar jums šādā veidā; pat, ja jūs redzat tikai šos drukātos burtus, tad aiz tiem atrodas vibrācijas un tas ir vissvarīgākais. Mēs turpinām apņemt jūsu apziņu ar jauniem un jauniem gaismas enerģiju līmeņiem, kas atslēdz jūsu dievišķo zināšanu un sapratni. Mēs tikai atgādinām par jūsu svarīgumu un nozīmīgumu.

Jūs atrodaties uz sliekšņa jauna kosmiskā cikla sākumam. Jau esat sajutuši pārmaiņas un pārbīdes, kas notikušas jūsu realitātes pēdējās dekādēs. Mazliet atskatīsimies un atgādināsim par to vareno ciklu, ko jūs, cilvēce un planēta, tagad pieredzat. Mēs jau esam par to runājuši agrākos laikos, tomēr atkal piedāvājam atgādināt to, lai aktivizētu jūsu apziņas kodus.

Zemes saules sistēma turpina iziet ciklus, kas rit simtiem tūkstošu gadu ilgumā. Šie cikli jūsu planētu aiznes tālu prom no galaktiskās gaismas, un tad nākamais cikls atkal nes jūsu planētu tuvāk galaktiskajai gaismai. Daudzi jūsu senie teksti un materiāli attiecas uz šiem cikliem.

Patlaban jūsu zeme noslēdz ciklu, kas nesa cilvēci prom no galaktiskās gaismas ietekmes un apziņas aktivizēšanas. Ieskatieties tumsas vēsturē un pierakstos par dzīvi apslāpētā haosā. Kad jūsu saules sistēma virzās prom no gaismas avota, cilvēce pieredz zemākus apziņas stāvokļus. Jūs un jūsu planēta tagad ieiet garā apziņas paplašināšanas ciklā un atmodinātas cilvēku apziņas augstumos.

Zeme tagad ieiet ciklā, kurā cilvēces sirdīs un prātos turpinās palielināties gaismas apziņa. Ikviens, kurš staigā pa šo planētu, reaģē uz šīm paaugstinātajām apziņas gaismas vibrācijām savā unikālā un personīgā veidā. Ziniet, tāda apziņas pārbīde nenotiek vienas nakts laikā, tas ir paaugstinātas apziņas process, ko veicina Dievišķā gaisma. Notiek jūsu personīgo frekvenču un matricas pārkalibrēšana.

Atcerieties un ziniet, ka jūs esat enkuri; jūs esat ienākošo gaismas enerģiju trauki. Ienākošā gaismas enerģija aktivizē jūsu iekšējos apziņas kodus un stimulē katru fiziskā ķermeņa šūnu. Uz brīdi iedomājieties, kā katra jūsu fiziskā ķermeņa šūna savāc un satur šīs jaunās atmodinātās gaismas frekvences. Jūs burtiski transformējat savu ķermeni dziļā šūnu līmenī, pārveidojot to no oglekļa šūnām uz kristāliskās gaismas šūnām. Jūs kļūstat par patiesu 5.dimensijas GAISMAS Būtni.

Kad jūs atklāti aicināt un ļaujat frekvencēm un dievišķās apziņas vibrācijām sevi uzstrāvot un transformēt jebkuru blīvumu, vecos uzskatus, vecās ierobežojošās ticības un programmas, tad jūs patiešām ar savu personīgo enerģiju un nodomu apsveicat sevī un uz visas planētas apziņas evolūciju.

Ziniet, ka jūs iezemējat, iemiesojat un piesaucat gaismu tad, kad esat laipni, maigi viens pret otru, kad piedodat, mīlat un esat sirdī līdzjūtīgi pret citiem. Šis ir visspēcīgākais laiks, lai apgūtu un pilnveidotos meistarībā, lai katrs personīgi saprastu to, ka esat daudzdimensionālas būtnes šeit fiziskajā formā un atzītu un mantotu savas alķīmiķa spējas, jūs spējat transformēt visu ar ko vien nākas sastapties.

Šajā laikā pie malas jānoliek jebkādi ierobežojošie limiti. Tas ir laiks dziedināt visu un jebko, jebkuru savu ievainoto aspektu. Lietojiet visus apziņas līdzekļus, lai attīrītu to, kas attīrāms. Piedodiet sev un citiem. Sniedziet piedošanu savai pasaules ģimenei un līderiem. Pamaniet savu nosodījumu, pamaniet savu negatīvo viedokli, pamaniet jebkuru savu pretestību pārmaiņām. Dariet savu personīgo darbu; un rezultāti atspoguļosies gan dzīvē, gan kolektīvajā matricā.

Atcerieties to, ka pieaug gaismas apziņa un tā appludina jūsu planētu, jūs varat lietot šo spēku, lai radītu satriecoši labu realitāti, pēc kādas tik ļoti ilgojaties. Iedomājieties, ka jūsu domas patiešām paātrināti īstenojas. Katru dienu pavadiet kādu brīdi iedomājoties miera pasauli; pasauli, kurā ikviens tiek godāts par savām unikālajām īpašībām. Iedomājieties planētu ar tīru ūdeni, veselīgu pārtiku un pajumti visiem. Te nav nekādu ierobežojumu. Jūs esat bezgala stipri.

Iezīmējiet šo ienākošo dievišķo gaismu ar visaugstākajiem un labākajiem nodomiem, zinot, ka jums ir debesu valstību patiesības un mīlestības atbalsts un palīdzība. Viss, kas atrodas jūsu fiziskajā realitātē, vispirms bija domas vibrācija. Tāpēc, izmantojiet savu patieso spēku kvantu enerģijas laukā un manifestēšanā. Savas sirds vēlmi un nodomu paturiet prātā un vīzijās-redzējumos. Redziet, kā sirds vēlmes un nodomi kļūst par realitāti. Saņemiet patiesību.

Atrodiet veidus kā sadarboties un apvienoties ar citiem, lai risinātu visus jautājumus ar kādiem sastopas cilvēce; ziniet, ka jums enerģētiski pievienojas citi, kuri tāpat sajūt šo aicinājumu un nes sevī nākotnes redzējumus. Tas ir varens spēks. Pajautājiet sev un citiem: „Ko iedomātos, ko redzētu, ja būtu iespējams viss?” Kad pietiekošs cilvēku daudzums patiesi redz un saskata realitāti, sajūt šo realitāti savās sirdīs, tad tas piepildās. Tāds ir visuma likums. Tas vienkārši parāda to, kā darbojas enerģija.

Vispirms jūs to redzat un sajūtat savā sirdī, tad prātā radāt vibrācijas un frekvences, kas ļauj jūsu vīzijām kļūt par daļu no šīs fiziskās dimensijas. Spēja radīt vienmēr bijusi daļa no jūsu fiziskās realitātes. Tomēr, lielākais cilvēces daudzums nav sapratis šo radīšanas spēku un tie ir koncentrējušies uz lietām, ko tie patiesībā nemaz negrib, tādējādi bailes, uz kurām tie ir fokusējušies un atdevuši tām savu enerģiju, kļūst par viņu pieredzi.

Jūs maināties tajā brīdī, kad maināt savu apzināto fokusu. Nesiet sevī tīras un pozitīvas nākotnes vīzijas savai planētai un cilvēcei. Katrs atsevišķs indivīds ir svarīgs, lai šai planētai un cilvēcei nestu jaunu realitāti. Jūsu un Zemes pacelšanās jau atrodas pie jūsu realitātes horizonta. Piesauciet to. Tuvinieties tai. Jūs esat ļoti svarīgs šīs patiesības aspekts, jo palīdzat šai planētai pacelties un iziet no trešās dimensijas blīvuma un disfunkcijas, lai ieietu brīnumu, krāšņuma un cēluma laikmetā.

Mēs novērtējam jūsu drosmi te tagad atrasties, uz šīs planētas šajā neticamās apziņas evolūcijas un apgaismības laikā. Mēs saprotam, ka tā gaismas enerģija, kas ieskauj jūsu planētu un jūsu personīgo lauku, stimulē uz daudzām pārmaiņām. Jūs varat arī teikt, ka pārmaiņas nāk ātri un pat neganti.

Jūs esat aculiecinieki fenomenālām pārmaiņām un izmaiņām, kas notiek uz visas pasaules. Pārmaiņu vilnis skar katru dzīves šķautni. Katra zema vai blīva frekvence tiek aktivizēta, lai tā vibrētu daudz saskaņotākās un augstākās gaismas un patiesības vibrācijās.

Daudzi pavisam personīgi sajūt šīs pārmaiņas gan fiziskajā ķermenī, gan dzīvē. Tāpēc saudzējiet sevi, esiet mīļi un laipni pret sevi un citiem. Jūsu fiziskais ķermenis var izrādīt jaunas sāpes un smeldzes, jūsu miega režīmu, iespējams, traucē intensīvi tēli un sapņi, vai arī jūs varbūt mostaties vairākas reizes naktī. Iespējams, ka kļūstat pārāk emocionāli, raudat it kā bez iemesla. Jūs varat justies arī disorientēti un apjukuši, ja tā- tad pavadiet kādu laiku dabā un pārliecinieties, ka esat iezemējušies; šīs sajūtas parādās tad, kad pārvietojaties starp dimensijām. Jūs varat piedzīvot pēkšņas izmaiņas savā dzīvē, darbā, attiecībās un draudzībā.

Šis ir transformācijas process, pārejas process. Katram indivīdam piemīt tieši tik, cik tam vajag iespēju, lai garīgi attīstītos.

Tāpat mēs labi saprotam jūsu vēlmi un alkas atgriezties mājās, bet mums ir jāatgādina, ka atrodaties te uz šīs planētas, lai palīdzētu tai tās evolūcijā. Atcerieties, jūs esat meistari, jūs esat apdāvinātas un prasmīgas zvaigžņu būtnes.

Pavadiet laiku klusās apcerēs, meditējiet, izsakiet skaņās savas emocijas, atbalsta gūšanai- pulcējieties ar līdzīgām būtnēm. Rūpējieties par sevi, dzeriet ūdeni, atpūtieties, smejieties un aizvien atgriezieties pateicības stāvoklī. Turpiniet atbrīvoties no šaubām un nesiet sevī labākas pasaules redzējumus. Atcerieties piesaukt debesu atbalstu un palīdzību; tā pieejama vienmēr, ja tikai lūdzat. Jūs nedarāt šo darbu vienatnē vai vieni paši. Jūs esat līdzdarbībā ar dievišķo avotu. Jums vienkārši ir fiziskais ķermenis, kas saskaras ar šo blīvo dimensiju. Jūsu unikālais dievišķais es līdzdarbojas un kopdarbojas ar jūsu fizisko transporta līdzekli, kas ir jebkādu alķīmisko pārmaiņu apziņas trauks un kauss.

Mēs varam teikt, ka jau atrodaties uz māju ceļa, sagaidot jauno paradigmu, piesaucot to ar visu savu sirdi. Esiet priekā, sviniet visus radītos notikumus un ziniet, ka tie esat jūs, kuri visā pilnībā nes un dod dzīvei izvēlētās pārmaiņas. Dievišķajai gaismas enerģijai vajag tiltu starp garu un matēriju; atcerieties, ka jūs esat tas apziņas tilts kamēr atrodaties fiziskā formā.

Mēs priecājamies par mūsu attiecībām. Mēs novērtējam jūsu iedzimto viedumu, dziļo garīgo stiprumu un viengabalainību, mēs iedrošinām un mudinām pacelt visu ar ko vien sastopaties un pieredzat augstākā stāvoklī. Ziniet, ka tiekat mīlēti un loloti par to, kādi esat un par darbu ko darāt. Dziļā pateicībā un mīlestībā, „grupa”.

©2011 Peggy Black All Right Reserved. You may  share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com FREE 88 messages available 

Tulkoja Māra Brante