otrdiena, 2011. gada 20. decembris

Ješua "Ješua par savu dzīvi"Budda
Tagad daudz informācijas nāk no dažādiem avotiem par Kristus nezināmo dzīvi, par viņa ceļojumu uz Indiju, par to, ka pēc augšāmcelšanās viņš vēl ilgi ir dzīvojis, sludinot austrumos, un viņa kaps atrodas Nepālā; bet daži saka, ka arī krustā sišanas kā tādas nav bijis... Interesanta ir Andreja misija Krievzemē un, protams, daudz kas cits, par ko mēs pat neesam dzirdējuši. Varbūt Ješua piekristu nedaudz pastāstīt par savu dzīvi? Jo informācija, kura ir nonākusi līdz mums, 2000 gadu laikā ir tik stipri izkropļojusies un apcirpta.

Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos tev par jautājumu! Ap Jēzus Kristus vārdu patiešām ir radīts ļoti daudz aplamu un pat neīstu ideju un priekšstatu, daudz kas ir izkropļots, kā dzīvesstāstā, tā arī tajās idejās, kuras tika sludinātas. Man vienmēr ir nedaudz skumīgi atcerēties to, taču es priecājos par to, kas notiek šeit un tagad, un es saprotu, kas viss, kas bija iecerēts, gan tas risks, gan tās neveiksmes, kas bija tajā laikā, – ir pārvarēti. Viss tika padarīts ne velti un deva pilnīgi apbrīnojamus, satriecošus dīgstus.

Bez šaubām, es padalīšos ar jums ar galvenajām ziņām par manu dzīvi un, ceru, ka tagad jūs jau esat gatvi pareizi uztvert un apzināt to, par ko es runāšu. Tāda uztveres izkropļojuma kā agrāk būt jau vairs nevar, un tev ir taisnība savā viedoklī, ka informāciju par mani, neskatoties uz tās interpretāciju lielo daudzumu, un aizraušanās ar liela skaita minējumiem un izkropļojumiem, leģendām, aplamiem iztulkojumiem un dažreiz manu mācību patiesās jēgas pilnīgi pretējiem iztulkojumiem, šo informāciju tagad jūs uztverat pareizāk. Ir izmanījies laiks, ir izmanījusies situācija uz planētas. Pēdējo gadu notikumi rāda, ka situācija ir izmanījusies kardinālā veidā un, neskatoties uz to, ka jūs varat tagad man nepiekrist. Jūs varat teikt, ka jūs arī tagad neredzat ievērojamas izmaiņas savā apkārtnē, pasaulē, kura ir ap jums, taču, man jums ir jāsaka, ka patiesībā izmaiņas ir kolosālas un tās ir neatgriezeniskas. Tas ir ļoti priecīgs notikums visiem, un pašā tuvākajā laikā jūs būsiet liecinieki tām lielajām izmaiņām, kuras notiks un kuras jau notiek, taču pagaidām ir nemanāmas daudziem no jums. Šīs izmaiņas aizvedīs jūs pie pilnīgas to ideju apzināšanās, par kurām es runāju tajos laikos un kuras sludināju.

Un tā, īsi par manu kā Ješua dzīvi. Es piedzimu Nācaretē (Galilejā), apmēram 4. g. p.m.e. pēc jūsu kalendāriem. No vienas puses, es piedzimu kā parasts cilvēks, no miesas un asinīm, un man bija fiziski vecāki. No otras puses, manu atnākšanu rūpīgi gatavoja augstākās eņģeļu kārtas, tika piemeklēti optimālākie vecāki mana fiziskā ķermeņa dzimšanai. Izvēles rezultātā apstājās pie Jāzepa un Marijas. Tēvs-Jāzeps nebija jūds, kā tagad ir pieņemts pie jums uzskatīt, drīzāk viņa prevalēja aramiešu DNS, un viņam bija ļoti sena un ilgstoša savas dzimtas vēsture, tāpēc viņam bija DNS atmiņa, kura bija nepieciešama tam, lai šie gēni tiktu nodoti manam ķermenim manas misijas izpildīšanai. Tādā pat veidā bija piemeklēta arī mana māte-Marija, kura pēc izcelšanās bija tuvāk sīriešiem, bija ļoti skaista un no senas, stipras dzimtas. Pa ceļam gribu viegli aizskart nacionalitātes un rasu piederības tēmu, jo tā bieži tiek apspriesta un tiek uzskatīta par jums svarīgu. Vairumā cilvēku, gan tad, gan tagad, ir sajaukts ļoti daudz dažādu asiņu, notika bieža DNS sajaukšanās un dzimšu un rasu informācijas nodošana no citas uz citu. Tā ir atsevišķa un interesantā tēma, mēs par to tagad nerunāsim. Vienu mums ir svarīgi izcelt kā domu, ka, runājot par rases prevalēšanu, es runāju tieši par tās DNS prevalējošo daļu, kas neizslēdz saikni ar dažādām citām senām rasēm un kultūrām. Un tā, maniem vecākiem bija senas saknes un ļoti labi DNS raksturojumi, lai viņi varētu radīt veselīgu bērnu, un viņš pēc iespējas spētu maksimāli veiksmīgi izpildīt savu misiju. Bez kādām šaubām, viņiem par to bija paziņots iepriekš. Man arī ir jāsaka, ka mans tēvs bija loceklis vienā no senām garīgām slepenām biedrībām, kuras glabāja seno zināšanu. Viņš nebija aktīvs loceklis, kā jūs izteiktos tagad, taču viņam bija dažas Iesvētīšanas ar jēgu par to, kā ierīkots visums, planētas vēsture un tā tālāk. Vienā vārdā, viņam bija tajos laiko slepenas zināšanas un tehnikas ieiešanā meditatīvā stāvoklī vai izmainītas apziņas stāvoklī. Bērna ieņemšanai gatavojās un speciāli gatavoja visus notikumu dalībniekus, visiem bija paziņots iepriekš. Ieņemts bērns tika izmainītas apziņas stāvoklī, augstākajām enerģijām klātesot un kontrolējot procesu no Augstāko Gaismas Emisāru puses. Tas bija nepieciešams, jo vienlaicīgi ar manu vecāku informācijas DNS līmenī nodošanu manā nākošajā ķermenī tika ievietota specifiska informācija, saistīta ar manu misiju. Es piedzimu kā parasts bērns, un maniem vecākiem bija zināms galvenais, kā dēļ es esmu radīts. Tā kā pasaule tad nevarēja pietiekami droši mums visiem pieņemt patiesību, tā rūpīgi tika slēpta. Informācija bija tikai tiem, kas bija tai pielaists – iesvētīti gudrie, kuri vēlāk piedalījās manas izglītības un bāzes zināšanu un prasmju matērijas apstākļos nodošanas procesā.

Un tā, noteiktajā stundā es piedzimu kā veselīgs bērns, es augu un pilnā mērā saņēmu visas nepieciešamās iemaņas dzīvei ķermenī un manu vecāku mīlestību. Protams, es tad pilnīgi neko nezināju par to, kas es esmu un kādēļ esmu piedzimis, un es vienkārši augu, nobriestot ķermenī un garā, pateicoties manu vecāku neatlaidībai un mierīgai labvēlīgai uzmanībai. Es ieguvu visas nepieciešamās zināšanas parastā skolā bērniem, mācījos visas zinātnes, kas tur tika pasniegtas. Tā kā šajā reģionā dzīvoja daudz dažādu tautu pārstāvju, tad valodu daudzveidība tur nebija nekas neparasts, un es no bērnības apguvu vairākas valodas un brīvi runāju un rakstīju sengrieķu, aramiešu, latīņu un citās valodās.

Kad man palika 8 gadi, vispārizglītojošai apmācībai pievienojās tās sabiedrības pārstāvji, pie kuras piederēja mans tēvs, viņi nāca pie manis uz mājām. Visām papildus zināšanām bija sakrāls raksturs, un tās bija bāzes zināšanas manai tālākajai darbībai un Kristus-apziņas, kuras sūtnis es biju, tālākai pastāvīgai apmācībai un apgūšanai caur ķermeni un tā prātu. 12 gados es jau apzinājos, ka tas viss nepavisam nav nejauši, un man tika atklāti tie plāni attiecībā uz mani, kuri bija zināmi maniem pieaugušajiem skolotājiem un manam tēvam. No šī brīža, var teikt, beidzās mana bērnība, un sākās dzīve, pilna ar pastāvīgām mana iemiesotā ķermeņa pārvietošanām pa dažādām planētas vietām un ļoti daudzu sakrālu zināšanu un tehniku apgūšanām. Es iegāju fāzē, kuru tagad izejat jūs – mīkstu apziņas pacelšanos pie mana Avota augstumiem – Kristus dvēseļu klastera un savas misijas izpildīšanas.

Es pamazām kļuvu par Kristus-apziņas enerģiju Novadītāju uz planētu. Uz mani pamazām tika uzstādīts portāls no Avota, un tos daudzos darbus, kuri vēsturē tiek aprakstīti kā brīnumi, es radīju, izmantojot nevis sava parastā cilvēka ķermeņa iespējas, bet Kristus-apziņas enerģiju iespējas caur atveramajām ķermeņa papildus iespējām. Ar to pašu man bija jāparāda visiem, ka tas ir iespējams un to var visi, kas vēlēsies apzināt savu patieso dabu un izcelšanos.

Manos ceļojumos mani pavadīja mani Skolotāji, un viņi mainījās saskaņā ar manām apziņas izmaņām. 13 gados es tiku pārcelts uz Indiju, bet tālāk uz Tibetu. Es mācījos dažādās vietās, es tikos ar to vietu un to laiku gudrajiem. 6 gadu laikā es tiku pilnībā iesvētīts sakrālajās zināšanās, pilnībā apmācīts dziedināšanas pamatos, ķermeņa uzturēšanas harmoniskā stāvoklī tehnikās un citās svarīgās tehnikās. Vienlaicīgi ar manu apmācību notika pieaudzēšana enerģētiskajai plūsmai, kura palīdzēja izmainīt manu apziņu, paplašināt to. Tā, kas notika ar mani, rezultātā man bija diezgan grūti ar fizisko ķermeni, tas bija novārdzis no tik augstu vibrāciju pieņemšanas, un bija nepatīkami brīži, saistīti ar to, ka ķermenis nebija pietiekami labi sagatavots. Es faktiski gāju caur tiem pašiem procesiem, ko jūs izejat tagad, taču tad tas bija ievērojami sarežģītāk, jo planētas enerģētiskais stāvoklis bija savādāks.

Apziņas paplašināšanās un liela iekšēja darba periods, pilnīga priekšstatu par pasauli un sevi izmaiņa, bija ne pats vieglākais, taču tas bija ārkārtīgi interesants. Tas, protams, viss nebija nejauši un šīs izmaiņas nenāca viegli. Es biju parasts cilvēks, es biju jauns, un man patika izpaust sevi ar parasta cilvēka īpašībām. Taču mana misija pieprasīja lielu pašatdevi, lielu garīgu darbu un lielas darbaspējas, prāta darbu un tā tālāk.

Kad man palika 19 gadu, es drīz pametu šīs vietas. Man arī ir jāsaka, ka mana apmācība nesastāvēja tikai no apmācības klosteros un tikšanās ar gudrajiem, iesvētītajiem. Viena no svarīgām manas apmācības pusēm bija sludinātāja prasmes attīstīšana un prasme kontaktēties ar lielu daudzumu pilnīgi dažādu cilvēku – no dažāda līmeņa pārvaldniekiem līdz vienkāršiem cilvēkiem. Mēs daudz pārvietojāmies, tika rīkotas dažādas tikšanās ar garīgo skolu pārstāvjiem, pieņemšanas, pārejas un satikšanās ar vienkāršiem cilvēkiem, ilgas sarunu stundas par svarīgām garīgām tēmām un palīdzību, kuri to vēlas. Tas nebija viegli, taču uz to laiku es apzinājos un pilnībā pieņēmu savu misiju. Es sapratu, ka, esot vienkāršam cilvēkam ar vārdu Ješua-Ben-Josifs, es vienlaicīgi esmu Gaismas Emisāru sūtnis un caur manu ķermeni notiek pilnīgu jaunu Kristus-apziņas enerģiju pārraide apkārtējā pasaulē. Man ir jāatzīmē, ka ne tik daudz ir svarīgi tie vārdi, kurus es sludināju, un vēl vairāk, es pamanīju, ka vairumā gadījumu cilvēku apziņa pilnīgi nav gatava pieņemt un saprast patieso manu vārdu jēgu, un tie izkropļojās viņu uztverē dažreiz līdz nepazīšanai. Svarīgas bija enerģijas, kuras tika nodotas cilvēkiem un planētas telpā un nostiprinājās tur. Svarīgi bija arī tas, ka nejaušu cilvēku ap mani bija nedaudz, mums bija svarīgi atgriezt pie Patiesības par viņiem pašiem tos Gaismas Darbiniekus (GD), kura vienmēr bija bijuši uz planētas, taču tumšo enerģiju un matērijas presinga apstākļos viņi daudzējādā ziņā bija pazaudējuši savas apziņas saikni ar savu dievišķumu un Avota enerģijām. Man bija jānodod viņiem enerģija no Mājām, jāaktivizē viņu apziņa un jāpastumj viņi uz sevis un planētas izmaiņām.

Galvenā manas atrašanās uz planētas un iedarbības jēga un metode bija tajā, lai dotu ne tikai un ne tik daudz zināšanas un informācijas, cik man bija vajadzīgs izplatīt šeit jaunas kvalitātes enerģiju. Situācija uz Zemes uz to laiku patiešām bija kritiska, un tas, kas šeit notika, bija augstāko spēku rūpju priekšmets. Mana misija bija brīvprātīga palīdzība un mēģinājums apturēt kārtējo cilvēces krišanas procesu ar sekojošu spēļu laukuma izmaiņu tās neveiksmes dēļ. Tas bija riskants pasākums un kaut kur neparedzams apdullinātu cilvēku reakciju un izvēļu dēļ, un mans uzdevums tai skaitā bija arī tajā, lai atrastu maksimālu skaitu GD un aktivizētu viņu apziņu, viņu sirdis, piespiestu viņus aizdomāties un atcerēties sevi īstenos ar mērķi turēties pretī tumšajām enerģijām. Tālāk viņi paši varēja iesaistīties pašatjaunošanās procesos un izmanīt enerģiju balansu uz šīs planētas.
Es domāju, jums kļūst skaidrs, kāpēc manas mitināšanās un patiesās darbības pēdas ir pazaudētas šīs planētas rakstītajai vēsturei. Manas enerģijas un Patiesības sprediķi bija pretrunā jebkurai varai, jo Kristus-apziņas enerģijas nes patiesu brīvību visiem cilvēkiem. Un tās pēc būtības stāv pretī visām varas formām pār cilvēkiem, jo vienu cilvēku vara pār sev līdzīgiem – ir tumšo enerģiju izpausme. Un varas visvisādi iznīcināja manas darbības pēdas vai izkropļoja tās būtību. Taču nekas nekad nepazūd, un viss pamazām kļūst no slepenā – atklāts.

ES ESMU JEŠUA – jūsu brālis un cilvēks, un vienlaicīgi ES ESMU JĒZUS KRISTUS – dievišķās Kristus enerģijas pārstāvis
Pieņemts 12.06.2009. Nika
 tulkoja Jānis Oppe