svētdiena, 2011. gada 16. oktobris

Kryon caur Lī Kerolu Kvantu faktors – Fizika ar attieksmi


Šī smalkā saskarsme notika 2011.gada aprīlī Edmontonā, Albertā, Kanādā
 
 [Lai palīdzētu lasītājam, šī smalkā saskarsme/čenelings tika (no Lī Kerola un Kryon puses) pārstrādāts tā labākai izpratnei. Bieži notiek tā, ka enerģijas, kas ir klātesošas tiešajā smalkajā saskarsmē un, kas nodrošina īpašu komunikācijas veidu, pēc tam nenonāk drukātās lappusēs. Tādēļ gūstiet baudījumu no šī papildinātā vēstījuma, kas tika sniegts 2011.gada 10.aprīlī Edmontonā, Albertā, Kanādā]Sveicināti, dārgie, Es Esmu Kryon no Magnētiskā dienesta. Šīvakara vēstījums ir tāds pats, kāds tika sniegts iepriekšējā vakarā, un tas ir saistīts ar to, ko mans partneris definētu kā - tālāko darbu ar audio-transkripciju – jo pirmo reizi es to sniedzu pagājušajā naktī tādā veidā, lai viņš jau iepriekš to zinātu, un šodien tas viņam nebūtu pārsteigums. Un tāpēc tas, ko mēs vēlamies sniegt šajā vakarā, kas dažiem būs jaunums, - notiks ar labāku izpratni un lielāku gudrību.

Mēs tagad runājam par priekšnoteikumu, par kuru iepriekš tik detalizēti netikām runājuši, tā, ka iespējams, tas jums šķitīs mazliet neticami. Tas ir priekšnoteikums tam, kas notiek ar fiziku, kā arī visam tam, kas notiek ar jums. Tas ir priekšnoteikums tam, kas notiek ar enerģiju, kurā jūs tagad atrodieties.

Pirms dažām minūtēm, kad mēs atvērām šīs durvis, mēs pajautājām: „Vai cilvēks šajā krēslā izliekas?” [runa ir par Lī čenelingu]. Mēs tā pajautājām un, ja jūs mācētu atpazīt, tad jūs zinātu patiesību, jo šis vēstījums sasniegs realitātes pamatus. Mēs sniedzam vēstījumu, kurš dažiem šķitīs neticams pēc savas dabas, bet mēs dosim jums arī praktisko pusi. Mēs nedaudz aizpildīsim to ar jūsu zinātni tās trīsdimensionālajā aspektā, tas palīdzēs nostiprināt jēdzienus, kuri varētu šķist neticami.

Mēs sniedzam jums to, ko kaut kad ieraudzīs jūsu zinātnieki, taču, ko daži no viņiem sāk redzēt jau šodien. Viņi nesaprot pilnībā, ko tas varētu nozīmēt vai, kā tas darbojas, vai, kur patiesībā balstās tā jēga. Taču nevar noliegt, ka tas ir. Un, lai to paveiktu pienācīgā veidā, mēs to sniegsim pa nelielām daļām.

Pārskats

Lūk, priekšnosacījums: kad jūs atverat durvis, lai izprastu to, kas ir kvantisks jūsu zinātnē, jūs gatavojaties atvērt durvis jauna veida fizikai, kurai vienmēr tās atribūtos piemīt labā griba [benevolent – labvēlīgs, labdabīgs, labu vēlošs – tulk. piez.]. Tas ir – jūs taisāties atvērt durvis un paraudzīties uz to, kas nav lineārs un, kam piemīt nosliece – nosliece uz labvēlību. Vai ir iespējams, ka fizikā būtu reāla labvēlīgi tendēta enerģija? Tam patiešām nav jēgas tāpēc, ka tiek pieņemts, ka fizika – tā ir likumu un attiecību sistēma, bet nevis sistēma ar kaut kādu apziņas veidu.

Un tā – jūsu priekšā ir daudzi puzles gabaliņi. Un pirmais no tiem – jums ir jāpieļauj, ka kvantu pasaulei var būt papildus atribūts, kas iziet ārpus parastā „noteikumu kopsavilkuma” rāmjiem. Kā gan „sistēma” var būt tendēta/var būt ar noslieci? Tas izklausās kā zinātne, taču tā nebūt nav tā zinātne, kādu jūs sagaidāt. Mēs gribam sniegt tev šo informāciju tāpēc, ka tā ir saistīta ar radošo enerģiju, kuru tu tagad izjūti, dārgā Cilvēciskā Būtne.

Kvantiskuma (Quantumness) definīcija

Ir grūti saprast, ar ko sākt un kā izskaidrot to tādā veidā, lai jūs patiešām saprastu. Sāksim ar, lūk, ko. Jūsu zinātne šobrīd uzskata, ka kvantu fizikai ir jābūt nodarbinātai ar to, kādā veidā vismazākās elementārdaļiņas iedarbojas viena uz otru. Šīs daļiņas ir tik mazas, ka tās pat ir uzskatāmas par gaismas daļiņām un DNS molekulām un citiem elementārdaļiņu teorijas objektiem. Tās ir tik sīciņas, ka tās var ieraudzīt tikai elektroniskajā mikroskopā. Tas ir tas, ko jūs dēvējat par kvantu mehāniku, kas izpaužas tikai ļoti nelielā apjomā.

Tā atkal ir mīkla. Vai jūs zināt, ka gaisma un cita matērija regulāri mainās no viļņiem uz daļiņām? Vai jūs zināt, ka gaisma izpauž daļiņu īpašības, kad to novēro Cilvēciska Būtne? Un tagad, kādā veidā matemātiska sistēma var „sajust”, ka tā tiek novērota? Jūs jau zināt, ka kvantu enerģija var būtiski atšķirties no visa, ko jūs par to esiet domājuši. Un, ja nu tā vispār nav fizika? Un, ja nu kvantu enerģija ir uzskatāma „par Radītāja pirkstu nospiedumiem”? Tā būtu fizika, turklāt tāda, kam piemīt apziņa. Taču tad iespējams tas būtu pārāk dīvaini?

Galaktikas Lielā Kvantu Enerģija

Es gatavojos sniegt jums informāciju pārdomām. Kvantu enerģija, kuru jūs novērojat ļoti mazā/sīkā izpausmē izpaužas arī ļoti lielā. Faktiski, mēs pat iesim tiktāl, ka pateiksim jums, ka fizika patiesībā dažādās Visuma vietās atšķiras, atkarībā no tā, kas atrodas katras galaktikas centrā. Sāksim ar šo priekšnosacījumu – fizika nav standarta universālu noteikumu apkopojums. Tā ir atkarīga no katras no to [fiziku] radītāja kvantu zīmoga. Daži no tiem [zīmogiem] ir ļoti līdzīgi, taču tomēr tie nedaudz atšķiras. Un, ja jūs spētu pazīt šīs atšķirības, jūs ieinteresētos - kāpēc, un tad es jums paskaidrotu, ka atšķirība ir tajā, kas atrodas vidū.

Tā kā jūsu fizika ir galvenokārt 3D (trīsdimensionāla), jums ir grūtības ar izpratni par to, kā viss patiesībā darbojas. Un kvantu fizika ir uzskatāma par vienīgo atslēgu uz multi-versu un iespēju saprast, ka dažus masas un gravitācijas likumus nosaka tas, kas notiek katras galaktikas viducī. Radīšanas enerģija atrodas jūsu galaktikas viducī. Tā biopolārā enerģija, tā pievilkšanās/atgrūšanās, ko mēs dēvējam par „Dvīņiem” atrodas jūsu galaktikas viducī. Jūs redzat to 3D kā singularitāti*, kas, starp citu, ir pilnīgi neiespējami, tā kā tas ir vienīgi divējāds/divpusējs notikums. Zinātne par to vēl uzzinās. Mēs sniedzam jums šo informāciju, lai tad, kad tas tiks atklāts, jūs varētu teikt, ka dzirdējāt par to šeit. Tas ļaus ar lielāku uzticēšanos izturēties pret visu to, ko vēl es gatavojos teikt. Starp citu, viss jūsu fizikā izpaužas pa pāriem, pat jūsu esošie fizikas likumi, tad kā gan jūs ievietojat singularitāti galaktikas viducī. Vai kāds uzskata, ka var eksistēt cits pāris?

*(Singularitāte ir laiktelpas punkts, kur laiktelpas liekums kļūst bezgalīgs, punkts, kurā blīvums ir bezgalīgs. Dažas teorijas prognozē, ka singularitāte veidojas melnā cauruma centrā, kā arī Visuma beigās vai sākumā).

Sāksim ar astronomu un pajautāsim: „Godātais Astronom, vai Jūs ticat Dievam?” Astronoms var uz mirkli aizdomāties un pēc tam sacīt: „Es neesmu tas, kurš definē dievišķību. Tā nav mana zinātne. Es varētu ticēt Dievam, taču tie nav mani pētījumi, jo man ir darīšana ar zinātnisko metodi”.
Nu, ko, jūs varētu arī pajautāt savādāk: „Viss pareizi, un ko jūs redzat - no tā, kas jums, no zinātniskā viedokļa raugoties, šķiet interesants mūsu galaktikā?”
Uz to astronoms iespējams nedaudz uzbudināsies un teiks: ”Labi, es jums pateikšu to, kas interesē mūs visus. Mēs konstatējām to, ko mēs nesaprotam. Eksistē fiziskie principi lieliem objektiem, kas neietilpst orbitālās mehānikas rāmjos, kura ir pazīstama, kā Ņūtona un Eiklīda fizika. Mums šķiet dīvaini, ka galaktika kustās kā vienota plakne, tā - it kā zvaigznes tai būtu pielīmētas kā akmentiņi. Un tas griežas viss kopā. Ir jābūt kaut kādam enerģijas veidam, kas notur šo formu. No mums zināmās orbitālās mehānikas viedokļa raugoties, vadoties pēc gravitācijas un masas, objekti riņķo pa orbītām apkārt centrālajam punktam, tādam, kā mūsu Saule, kas tad arī rada visas orbītas, visiem objektiem atšķirīgas. Visi objekti ap gravitācijas centru ieņem orbītas, kas pamatojas uz masu un ātrumu. Lūk, kāpēc visām planētām ir dažādas orbītas. Tā ir tā fizika, kādu mēs sagaidām. Tas ir tas, kas notiek mūsu saules sistēmā. Taču – ne galaktikā. Ir kaut kas galaktikas viducī, kam būtu jābalstās uz gravitāciju, un visi objekti kustās ap centru kā viens (Есть что-то в середине галактики, что должно быть основано на гравитации, и все объекты движутся вокруг центра как один). Eksistē kaut kāds gravitācijas vai savienojošas pievilkšanās veids. Mēs to nesaprotam.”

Neparasts dizains – pretēji visām varbūtībām

Un tas nav viss. Tālāk runa būs par kaut ko, kam nav iespējams noticēt. Runa ir par to, ko jūs saucat par laimīgu gadījumu. Tāpēc mēs gatavojamies nosaukt šo smalko saskarsmi/čenelingu par „Kvantu faktoru”. Ir kaut kas, ko jūs neesiet gaidījuši, kas organizē notikumus visā, kas ir ap jums/kas jūs ieskauj. Jūsu trīsdimensionālajā realitātē viss, kas notiek uz zemes, šķiet nejaušs. Tas ir realitāte atbilst paredzamo varbūtību grafikam zvanveida/paraboliskas līknes veidā. Izplatītas lietas notiek biežāk nekā reti sastopamās. Varbūtība pieņem sagaidāmās nejaušības formu. Ja jūs metīsiet kauliņus vairāk kā tūkstoš reižu, jūs ieraudzīsiet nejaušo secību tam, ko jūs dēvējat par to, kā lietas notiek. Lūk, tas, pie kā jūs esiet pieraduši. Šeit nav nekādas iepriekšnolemtības.

Atgriezīsimies atpakaļ pie astronoma – astronoms saka: „Viss, ko mēs novērojam, izjūt, varētu tā teikt, - `Visuma radīšanas enerģiju`, tas ir neticami no matemātiskā viedokļa. Tas izskatās tā, it kā jūs mestu metamos kauliņus un izkrīt sešinieks un atkal sešinieks, un vēlreiz sešinieks, tūkstoš reižu pēc kārtas. Tas ir ārpus nejaušas secības. Tas demonstrē intelektuālās projektēšanas klātesamību.”
Es tagad nerunāju par metafiziku. Es runāju par astronomu. Visur savos novērojumos viņi, pretēji visām varbūtībām, atklāj Visuma Universā labās gribas dizaina klātbūtni attiecībā uz dzīvi. Viņi ir ieviesuši terminu - „intelektuālais dizains” [‘intelligent design’ – krievu valodas tekstos tulkots kā – Saprātīgs Projekts vai Saprātīgs Nodoms – tulk.piez.]. Es lietošu terminu „brīvās gribas dizains”[‘benevolent design’ – tulk.piez.]. Un es teikšu jums, ka enerģija, kas notur kopā visas jūsu galaktikas saules sistēmas, vairāk kā 100 miljardus zvaigžņu – tā ir gigantiska kvantu roka, kurā atrodas visas jūsu visuma galaktikas, kā Dieva rokā. Tā ir labās gribas kvantu roka.
Kā tas var būt? Tas ir pirmais no daudzajiem piemēriem, kurus mēs minēsim, lai izpaustu to pašu kvantu faktoru – paša Visuma Radītāja pirkstu nospiedumus. Viņam [Radītājam] piemīt nosliece uz mīlestību, nosliece uz dzīvi, nosliece uz labo gribu. Tu atrodies šeit, uz Zemes, kurai patiesībā nemaz nebūtu jāeksistē, un vienīgais, kas ļauj tai eksistēt, ir intelektuālais dizains.

Cik daudz laika būs nepieciešams zinātnei, lai to saprastu? Viņiem tā ir mīkla/puzle, bet nevis dievišķības izpausme. Tas iziet ārpus statistiskās varbūtības robežām un šķiet, ka tas ir pa spēkam vienīgi labās gribas dizainam un tā - ir Visuma Radītāja enerģija. Padomājiet par to.
Ko tas nozīmē jums? Ja visapkārt visuma radīšanā ir klātesoša labā griba, kas atbalsta dzīvības attīstību, atbalsta šīs zemes pastāvēšanu, tas nozīmē, ka pastāv arī citas zemes. Dzīvība ir visur! Mēs esam par to runājuši daudzas reizes. Tomēr mēs atrodamies uz īpašas Zemes – uz planētas, kura ir brīvās izvēles planēta, vienīgā no visām. Katrā visumā tāda ir tikai viena un pirms viņas ir bijušas citas brīvās izvēles planētas. Ir arī brīvās izvēles planētas-absolventes, kas dod dzīvības sēklas citām planētām, kuras pēc tam kļūst par jaunām dievišķās brīvās izvēles planētām.

Un, lūk, jūs esiet šeit, radošā enerģija jūsos satur gadsimtu gudrību. Šī ir jūsu galaktikas gadsimtu gudrība, bet ne jūsu Zemes. Citi pirms jums miljardiem gadu šīs galaktikas pastāvēšanā ir piedalījušies citādās apziņas izstrādēs. Viņi iznāca jaunos labās gribas līmeņos, nododot tos nākamajai planētai. Tas ir ilglaicīgs notikums un jūs, gala rezultātā, izdarīsiet to pašu. Un tad jūs papildināsiet galaktiku ar pašu sēklām un to sēklām, kas bijuši pirms jums, - ar dievišķības sēklām.

Un tas, kā jūs izejat šo labās gribas līmeni, patiesībā formēs nākamo Visumu, un tāds būs tā intelektuālais dizains. Daudz laika bija vajadzīgs, lai sasniegtu šo punktu, kur fizika var tikt izpausta, kā izpausta, kā attieksmi paudoša (где физика может быть проявлена, как выражающая отношение). Un tas ir labvēlīgs stāvoklis. Tā ir plašāka ainava. Virzīsimies uz tās vidu.

Vienīgā noturīgā kvantu enerģija uz planētas

Ļaujiet man jūs uzaicināt piedalīties eksperimentā, kas notika pirms vairāk kā desmit gadiem. Tajā tika iesaistīti divi vīrieši no Skotijas – fiziķis un medicīnas doktors. Medicīnas doktors bija dr. Tods Ovokaitis, mana partnera kolēģis. Kāda sagadīšanās, ka šie divi zinātnes cilvēki sastapās šajā dzīvē [Kryon smaids]. Fiziķis un doktors pirmie atjaunoja noturīgu, saskaņotu, pārvaldāmu, atjaunojamu, kvantisku notikumu. Citiem vārdiem sakot, viņi veica izgudrojumu, kas rada kvantu enerģiju, kura var tikt saglabāta, atjaunota un pielietota. Viņi to panāca, virzot pretfāžu lāzerenerģiju caur to, ko mēs nosauktu par kvantu hologrāfisko lēcu. Vienlaicīgi faktiski notiek laika nobīde un rodošamies koherentā kvantu zupa, lai arī ļoti niecīga, var tikt kontrolēta un atkārtoti atjaunota, pārvaldīta un nogādāta turp, kurp to vēlas novirzīt.

Patiesībā viņi nav pirmie cilvēki uz planētas, kas radījuši kvantu enerģiju. Taču viņi – ir pirmie, kas radīja to plānojamu un atkārtojamu. Pirmais cilvēks, kurš radīja kvantu enerģiju bija Nikolajs Tesla. Viņš nespēja to kontrolēt, taču viņš zināja, ka tā tur ir, un ieguva to atkal un atkal savos magnētiskajos eksperimentos.

Ko fiziķis un doktors paveica nākamajā desmitgadē, tad tas ir – nodemontrēja kvantu faktoru – viņi izmantoja pēc tam šo vadāmo kvantu zupu, viņi pielietoja to bioloģijā. Katru reizi, kad viņi novirzīja šo enerģiju eksperimentā vai bioloģiskajā testā, viņi guva dziedināšanu! Padomājiet par to. Kāda ir varbūtība, ka tas, ko jūs pielietotu, lai kāds arī nebūtu šīs enerģijas veids uz planētas un, lai kurp jūs to arī nevirzītu, vai tā dziedinātu? Cik liela ir šāda iespējamība? Tas ir kā izkrītošs sešinieks, un atkal sešinieks un vēlreiz sešinieks. Vai sākat saskatīt paternu?

Kad šī kvantu enerģija varēs tikt atkārtoti radīta citās laboratorijās, būs tie (un vienmēr ir), kas mēģinās to izmantot neatbilstošiem mērķiem. Jums kaut kas ir jāzina: tā būs pirmā enerģija no jebkad atklātajām, kas to nepieļaus. Tā nevar tikt izmantota neatbilstošiem mērķiem, jo tā ir labvēlīga/labu vēloša.
Iztēlojieties, kvantu enerģija, šķietami – tā ir vienkārši fizika, taču fizika, kurai ir attieksme! Par ko tas liecina? Tai jums ir jāparāda, ka ir kaut kas, kas notiek augstākajā fizikā, kas ir vairāk nekā matemātika un matērijas atribūti.

Savā laikā kvantu faktors tiks atklāts uz šīs planētas. Kad tas notiks, tas izraisīs masveida diskusijas un radīs pacelšanos attiecībā uz loģiku un 3D, un izpratni par to, kā lietas darbojas, caur zinātnisko metodi. Tā visa izaugsme ir diezgan sarežģīta. Senās dvēseles, kuras atrodas man priekšā, ir piekritušas darbam šajā jaunajā enerģijā, un tās ir ceļojušas cauri dzīvēm, lai to sagaidītu. Ko jūs kā zinātnieks iesāktu, ja jūsu eksperimenti atklātu „paši savu saprātu”? Ko jūs padomātu, ja magnētisms, gravitācija un gaisma spētu būt apvienoti tikai kādā noteiktā veidā, kas rada dziedināšanu, bet nekad ne graujošu spēku? Tas viss novestu pie dažu Visuma bāzes spēku pārskatīšanas. Intelektuālais dizains ir uzskatāms tikai par pirmo un pat šodien daži no astronomiem un fiziķiem joprojām uzskata to par anomāliju.

Tas izraisīs nākamo lielo atklājumu uz planētas. Pagaidām tas ir noticis atstatus no jums, jo tas prasa daudz augstāku vibrāciju apziņu, lai radītu un saprastu to. Kad kāda planēta atklāj kvantu enerģiju un iespēju to pielietot, var atnākt uz šo planētu un zināt, ka sastapsiet šeit augstas apziņas būtnes. Tas netika jums dots iepriekš, tāpēc, ka kvantu faktors sevī ietver starpplanētu ceļojumu noslēpumu, izmantojot lielus, sajauktus stāvokļus [kvantu fizikas jēdziens – tulk. piez.]. Eksistē paņēmieni kā paveikt tādas lietas, par kurām jūs nekad neesiet domājuši, ka tas var notikt. Jūs spēsiet izaudzēt jūsu kosmiskos kuģus. Jūs jau esiet ļoti tuvu tam.

DNS – Kvantu spēks

Tagad ļaujiet man pievērsties kaut kam ļoti nelielam. Vairāk kā pirms desmit gadiem Vladimirs Popoņins, krievu zinātnieks, izmantoja gaismu eksperimentā ar DNS moleku [papildus informāciju par Popoņina eksperimentiem varat apskatīties šeit: http://gittefalkenberg.wordpress.com/20 ... #more-1137 - tulk. piez.]. Pateicoties šim eksperimentam, viņš konstatēja daudzdimensionālu laiku apkārt DNS. Ieviešot DNS, gaismas fotoni sakārtojās matemātiskā sakarībā [sinusoīda]. Viņš atklāja DNS kvantu lauka esamību. Un ne tikai to – kvantu lauks kaut kādā veidā ir piepildīts ar informāciju. Kā gan citādi lauks spētu sakārtot gaismu sinusoidāli (Как иначе поле смогло бы упорядочить свет по синусоиде)? Tagad tas pie jums ir atnācis no kvantu biologa, nevis no Kryon. Un tomēr, daudzi apšauba to, ka šis eksperiments patiešām ir noticis, jo tajā izpaudās tas, ko neviens cilvēks nebija gaidījis. Ir tādi, kuri vienkārši nevēlas saskatīt to faktu, ka reāls kvantu biologs izdarīja reālu eksperimentu! Viņi dod priekšroku nodot/pārcelt visu šo informāciju uz New Age un neatzīt to par zinātnisku. Tas vienmēr ir interesanti, ko cilvēki dara ar zinātni, vai ne? Ja kaut kas nav savietojams ar viņu 3D realitātes modeli, viņi vienkārši noraida tā eksistenci.

Kad cilvēka genoms tika atšifrēts pilnībā, un ikviena tā ķīmiskā komponente tika atklāta, daudzi bija šokēti: kā gan molekula, kura ir tik sīciņa, ka to nav iespējams saskatīt bez elektroniskā mikroskopa, var saturēt vairāk par 3 miljardiem ķīmisko komponentu! [tiek uzskatīts, ka DNS satur vairāk kā 3 miljardus nukleīdu pāru - tulk.piez.] Divkāršā spirāle ir daudz sarežģītāka, nekā jūs par to zināt. Šī molekula ir pietiekami maza, lai tā tiktu kvalificēta kā kvantu stāvoklī esoša, un Vladimirs Popoņins tiešām parādīja kvantu lauka esamību tai apkārt, pat apkārt vienīgajai DNS molekulai (показал действительно наличие поля вокруг нее, даже вокруг единственной молекулы ДНК).

Cilvēka Genoma Atšifrēšanas Projekta radītāji gribēja uzzināt, kā 3 miljardi DNS ķīmisko komponentu rada vairāk kā 26000 cilvēka ķermeņa gēnu. Starp citu, gēnu ir vairāk, nekā šis skaitlis, taču es izmantoju skaitli, ko devuši jūsu zinātnieki, nevis savējo. Viņi bija ļoti ieinteresēti atšifrēšanā. Viņi neredz, ka DNS – atrodas kvantu stāvoklī. Viņi necentās to atklāt, lai gan pati zinātne par DNS un loģika kliedz, ka tai [DNS] ir jābūt kvantiskai. Viņi necentās to meklēt. Tā vietā, viņi pārskaitīja ķīmiskos komponentus un meklēja kodus, un viņi atklāja visai savādu to organizāciju.

Viņi konstatēja, ka no 3 miljardiem dubultās/divkāršās spirāles ķīmisko komponentu, visi gēni tiek radīti olbaltumvielu kodētajās DNS daļās. Trīs ar pusi DNS procentu nodarbojas ar visu gēnu radīšanu. Bet vairāk kā 90% ķīmisko komponentu DNS struktūrā acīmredzot ir nejauši. Tie nedara absolūti neko no tā, ko būtu iespējams ieraudzīt vai saprast. Līdz pat šai dienai zinātne nesaskata acīmredzamo: aptuveni 90% ir uzskatāmi par kvantiskiem, bet 3,5% - par lineāriem.

Šodien vispopulārākajā daudzdimensiju fizikas teorijā, superstīgu teorijā, kvantu fiziķi ir aprēķinājuši 10 dimensijas + laiks (11 dimensijas). Ja jūs viņiem pajautātu par to, kā tas viss izskatās, viņi nosauktu vārdus „haoss” un „nejauša secība” Tāpēc, ka tādejādi darbojas kvantu lauki. Tie sastāv no potenciāliem, bet nevis no realizācijām, un tie ir atkarīgi no daudziem faktoriem ... ieskaitot arī Cilvēka apziņu. Kaut kad atnāks sapratne, pastāv liela varbūtība, ka DNS, lai gan ir bioloģiska molekula, atrodas kvantu stāvoklī. Tas izjauks „izmēru” noteikumus kvantu stāvoklī. Patiesībā tā [DNS molekula] ir „ļoti kvantiska”, tik ļoti, ka pat izpaužas atomu vērpes [rotācijas lauks – tulk piez.], kas veido tās lauku. Un tad radīsies nākamais acīmredzamais jautājums: „Kādu informāciju satur 90% DNS, kas ir kvantiska?”

Lūk, mēs esam nonākuši pie galvenās patiesības, vai ne? Nu, ko, es jums pateikšu. Deviņdesmit procentu kvantiskās DNS ir aizpildīta ar informāciju, kas ir gan ezotēriska, gan ārpusdimensionāla. Tas ir kvantu plāns visam, kas jūs esat, un visam, kas ar jums ir noticis pēc tam, kad jūs pirmo reizi ieradāties uz planētas. DNS satur instrukciju komplektus jūsu dzīvei; visu: sākot ar jūsu Akaši Hronikām – katrai dzīves laika līnijai, kādas jums ir bijušas – līdz pat radītāja pirkstu nospiedumu labajai gribai, kas ielikta pašradīšanas sēklā (заложенной в семя собственного создания.). Ikviens talants, kāds jebkad jums ir bijis, pat, ja šodien jums nav nekāda ... bet ieraksts ir tur. Katra nosliece, trūkumi un stiprie brīži – atrodas tur. Un bioloģiskā informācija, ikviena instrukcija katrai cilmes šūnai – ir tur.

Vai jūs jebkad esiet interesējušies, kur cilmes šūnas ņem „informāciju”, lai veidotu cilvēcisku būtni? Tieši šajos jūsu DNS 90%-tos un tas viss – ir kvantisks. Kāpēc tad dažas kvantu DNS satur instrukcijas vāju ķermeņu radīšanai? Kāpēc tur atrodas noslieces uz dažām slimībām? Es sniedzu jums tagad informāciju un jūs sapratīsiet kaut ko no tā, kas tiks sniegts tālāk ... iespējams vissvarīgākais no jebkad sniegtajiem bioloģiskajiem atribūtiem.

DNS – ir dinamiska, nevis statiska molekula

Cilvēce ir iestrēgusi 3-dimensionālajā savas bioloģiskās domāšanas daļā. Jūsu 3-dimensionālajā dzīvē, jūs vienkārši pieņemat ķīmiju, kas jums tiek dota. Jūs rīkojaties tā, it kā trīs procenti gēnu producēšanas - nebūtu tikai maza daļa, bet ir viss. Jūs uzskatāt, ka tas ir – ķīmiskais protokols, laikā nemaināms, un tas vienkārši esiet -„jūs”. Jūs neredzat tā misiju/uzdevumu. Tas ir dinamisks un vienmēr ir bijis dinamisks. Tas nav iepriekšnoteikts, taču turpinās joprojām vienkārši atkārtot to, ko tas dara, kamēr nav citas kvantu ietekmes uz to.

Tāpēc jūs dzīvojat ar 3 procentiem tā, it kā tas būtu viss, kas jums ir, it kā tas vienkārši būtu „atnācis kopā ar jūsu ķermeni” un šķiet, ka tas valda pār visu, un jūs nekad ar to nerunājat. Daudzi no jums ir atnākuši ar noteiktu predispozīciju/tieksmi/sliecību (пришли с предрасположенностями) ko noteikusi karma, kura jums ir palikusi no iepriekšējām dzīvēm. Jūs neatnākat attīrīti [bez karmiskām enerģijām].

Tā vietā jūs ierodaties ar predispozīciju, bailēm un fobijām. Dažas no tām ir pozitīvas. Iespējams, kā brīnumbērni, kuri turpina dzīvot savu pēdējo/iepriekšējo dzīvi ... piemēram, kā 8-gadīgs bērns, kurš spēj gleznot gleznas kā meistars, tam raksturīgā rokrakstā, kam būtu nepieciešami 30 gadi, lai šādu meistarību sasniegtu. Vai tas jums saka kaut ko priekšā par to, kam ir jābūt/jāatrodas DNS?

Iespējams tu ierodies kā komponists, pianists, brīnumbērns, vijolnieks, vienkārši gaidot brīdi, kad tavas rokas spēs pārliecinoši skart klaviatūru, - vai, kad tu spēsi aizsniegties, lai pierakstītu notis. Varbūt tu atnāc, jau prazdams spēlēt klavieres, un vienkārši gaidi mirkli, kad tavas rokas izaugs pietiekami, lai tu spētu darīt to, ko kādreiz esi pratis ... bez jebkādām mācību stundām. Kā tu izskaidrosi to, mans dārgais? Atbilde – tas viss ir iekļauts dinamiskos tavas DNS kvantu instrukciju komplektos ... tu nekad nesarunājies ar šo sevis daļu.

Šūnu dalīšanās – vai tas ir statisks process?

Atļaujiet uzaicināt jūs uz piedalīties šūnas dalīšanās procesā. Mēs jau iepriekš par to runājām, taču jums tas ir jādzird vēlreiz, lai saprastu, kā tas darbojas. Šūna ir gatava dalīties. Cilvēka ķermenis ir paredzēts atjaunošanai ... visi tā audi. Jūs teiktu, ka daži audi neatjaunojas, taču tas tā nav. Tas viss atjaunojas, ar dažādu ātrumu, dažādā laikā un dažādos veidos. Tas atjaunojas. Tā, ka tagad jūs ziniet, ka cilvēka ķermenis ir paredzēts ļoti ilgai dzīvei. Diemžēl enerģijas, kuras jūs radījāt uz šīs planētas un caur kurām jūs esiet izgājuši, to ir izjaukušas. Jūs dzīvojat mazliet ilgāk par 80 gadiem. Tas tā nebija ieplānots.

Bībeles varoņi, dažkārt pravieši, dažkārt meistari, dažkārt vienkārši to notikumu dalībnieki ... dzīvoja simtiem gadu. Vai patiesi viņi dzīvoja tik ilgi? Vai varbūt tā bija metafora? Varbūt tas Bībelē ir iekļuvis tulkojuma kļūdas dēļ? Es jums pateikšu patiesību. Tas ir ļoti un ļoti precīzi. Pirms tūkstošiem gadu jūs dzīvojāt ļoti ilgu laiku, lemūrieši. Ja jūs zinātu jūsu dzīves ilgumu, jūs nopūstos. Taču ne vairāk. Ar gadiem DNS instrukcijas tika mainītas, burtiski, planētas enerģiju mainītas ... enerģiju, kuras jūs paši radījāt ar savu apziņu.

Šūna dalās. Tieši pirms dalīšanās, tai ir vajadzīgs plāns, kā sevi klonēt. Un šis plāns atrodas cilmes šūnās. Cilmes šūnas saņem šo informāciju no DNS, kura kopš jūsu piedzimšanas nekad nav mainījusies, kvantu/kvantiskās daļas. Tā paliek statiska tāpēc, ka nekas nekad to nav mainījis ... un atzīstiet faktu, ka jūs neticat, ka tā ir maināma, un uzskatāt, ka tā prot tikai novecot. Tur neko nevar izdarīt apzinātu centienu/pūļu vaidā – tas vienkārši tur ir, kā ir bijis vienmēr.
Dalošamies šūna „runā” ar cilmes šūnu un tā jautā: „Vai man darīt to pašu, ko esmu darījusi vienmēr? Vai kaut ko mainīt?” Un cilmes šūna runā ar dalošamies šūnu, atbildot: „Izdari vēlreiz to pašu”. Pēc tam jūs atjaunojaties tieši tāpat, kā iepriekšējā reizē, reproducējot visu, ko saņēmāt no dzimšanas.

Taču uz planētas ir klātesoša cita kvantu enerģija, tai piemīt kvantisks .... Lielās Pārbīdes/Pārmaiņu faktors. Tā ir – Labā Griba, kuru jūs esiet radījuši, un tas – ir kaut kas jauns. Jūs tagad atrodieties revolucionārās pārmaiņās. un daži no jums apzināti to jūt. Tās ir pārmaiņas cilvēka apziņā, pārbīde uz kvantu faktoru, jo – jūs kļūstat kvantiski jūsu apziņā ... un tas kļūst par labās gribas apziņu. Tieši tāpēc jūs pamanāt, ka zeme uz to reaģē šādā veidā.

Jūs sākat saskatīt tos, kuri nepieļauj vecās sistēmas. Jums vairs nebūs diktatoru. Visas Zemes pilsoņi vēlas pārvaldīt savu dzīvi. Viņi negrib karus. Viņi grib, lai viņu ģimenes būtu drošībā! Viņi grib mieru un pārpilnību. Viņi grib, lai viņu mazbērniem būtu cerība uz dzīvi, labāku nekā bijusi viņiem pašiem. Jūs sākat saskatīt to atkal un atkal tajās vietās, kas gadiem ilgi ir atradušās diktatoru varā.

Radās jautājums: „Kad gan Āfrika iekļausies šajā procesā? Vai tur notiks revolūcija labās gribas virzienā?”  Un es jums vēlreiz izstāstīšu par nākamo paaudzi. Uzminiet, kurš gatavojas tur būt, lai pārliecinātos, ka tas viss notiek? Cilvēks, kurš sēž jūsu priekšā krēslā! [runa ir par Lī]. Tā ir viņa izvēle un viņš tam ir gatavs. Viņš būs melnādains, kāds viņš ir bijis iepriekš, un viņš gatavojas doties turp, kur viņam ir jābūt.

Pirms septiņdesmit pieciem gadiem viņš bija gatavs turp doties un viņš netaisījās kļūt par čeneleru. To nav iespējams pierādīt, vai ne? Viņš nevar zināt, par ko viņam nāksies būt, taču ... viņš tikai zinās, ko viņš bija paredzējis izdarīt. Tas vienkārši ir ierakstīts viņa DNS, tāpat kā brīnumbērnam, un viņš pats ir izdarījis šo ierakstu! Viņš nebūs vientuļš, jo šeit ir tie, kuri, kā viņš zina, arī tur būs. Iespējams pat doktors? [runa ir par dr. Todu Ovokaiti]. Tāpēc, ka karmiski jūs bieži ceļojat kopā, izņemot to, ka mans partneris ir izsmēlis savu karmu! Tātad – kas notiks pēc tam? Atbilde ir brīvā izvēle un jūsu, kādi jūs kļūsiet, pārvalde. Viņš ieradīsies „gatavs nospēlēt savu lomu labvēlīgā, apvienotā Āfrikā”.

Uz to laiku tā būs izdziedinājusies Āfrika, nobriedusi un gatava attīstīt vienu no bagātīgākajiem un resursiem pārpilnākajiem kontinentiem, kādus šī planēta jebkad ir redzējusi ... bez jebkādas demokrātijas pastāvēšanas vēstures. Viņiem nebūs jāpārmācās! Viņi varēs sākt no nulles. Viņi spēs uztvert labāko no visām sistēmām, kādas viņi jebkad ir redzējuši, un izveidot to. Āfrika kļūs par vienu no bagātīgākajiem kontinentiem pasaulē. Un, starp citu, viņiem būs vienota valūta [Kryon smaids]

Daži teiks: „Un kā tad ar Ķīnu? Tā ir ļoti liela. Paraugieties, ko viņi jau ir izdarījuši.” Un es vēlreiz atkārtoju, ņemiet vērā to, ka viņiem ir jāpārmācās. Viņiem, lai mainītos, ir jāpārraksta tūkstošgadīga kultūra. Savukārt Āfrikai ir tikai tā vēsture, kuru jūs redzat šodien. Bads, slimības, diktatori ... un izdzīvošana. Tur nav radīts nekas, kas būtu jāiegaumē vai jāpārraksta. Tā būs oriģināla ... un labvēlīga! Tā ir labvēlīgā enerģija uz planētas, kas darbojas sinhronitātē priekš jums. Vai jūs kādreiz esiet interesējušies, kā enerģija var tā attīstīties? Tāpēc, kā tā mīl jūs un viņai piemīt/ir attieksme!
Lielā Pārbīde/Pārmaiņas

Lūk, kas jums ir jāzina: šīs cilvēku apziņas pārmaiņas/pārbīdes ietvaros jūs sākat saņemt „labās gribas” kvantu faktoru Cilvēka apziņā. Tas ir – cilvēku dabā kļūst aizvien vairāk un vairāk labu vēloša/labvēlīga. Tas arī nozīmē, ka jūs tagad varat mijiedarboties ar citu kvantu lauku ... ar jūs ieskaujošo lauku, ko sauc par MerKaBa un, kas ir uzskatāms par jūsu DNS lauku. Tas radīs „savstarpēji mijiedarbojošos kvantu plūsmu saplūšanu”. (Это приведет к созданию «потока слияния квантовостей, взаимодействующих между собой»). Es nezinu, vai jūs zināt, ko tas nozīmē fizikā, taču es jums pateikšu. Ko, kā jūs domājat, jūs radāt.

Tātad, ko tu gribētu radīt vispirms, Cilvēk? Bet varbūt tev vispirms vajadzētu pārrakstīt savus DNS-potenciālus ... kvantiskās daļas, kuras sarunājas ar cilmes šūnām, un tas ļaus tev dzīvot garākas dzīves? Kā tu gribētu nodzīvot vēl simts gadus? Katru reizi, kad es cilvēkiem uzdodu šo jautājumu, viņi sniedz man atbildi, vadoties pēc vecās enerģijas standartiem, pēc 3D ... un es tikko kā dzirdēju to šeit: „Nē, es pat nevēlos izskatīt šādu iespēju. Tas ir slikti, lai kā arī uz to skatītos. Es būšu vecs un vārgs. Turklāt, Zeme vienkārši to neatbalstīs. Iedzīvotāju skaits pārāk paplašināsies. Tā domāt – ir bezatbildīgi. Mēs neesam spējīgi pabarot tik daudzus cilvēkus.”

O, cik ļoti tas ir jums raksturīgs, cik ļoti 3-dimensionāli! Vai tu saskati savu aizspriedumainību?

Tas, kurš ir redzējis tikai melnu un baltu, visu savu dzīvi baidās no krāsām. Ko mēs iesāksim ar to visu? Tas mulsinās. Tas mūs atgrūdīs. Mēs pat nezinām, ko ar to iesākt! Mēs pat varam paši sevi iznīcināt.

Bet, kā būtu, ja ... vien, ja ... nu jūs jau ... esiet kļuvuši gudrāki? Kā būtu, ja jūs esiet sākuši kontrolēt jūsu populāciju un esiet atraduši vislabākos veidus Zemes resursu izmantošanai. Kā būtu, ja jūs esiet izbeiguši izmantot zemes resursus un tā vietā izmantojat okeānu enerģiju, un mēs stāstījām jums, kā jūs varētu to izdarīt? Kā būtu, ja jūs esat nolēmuši izveidot atveri un saņemt siltumu, kas atrodas jums zem kājām [ģeotermiskās stacijas, kas izmanto zemes mantijas siltumu – tulk. piez.], tā vietā, lai būvētu atomreaktorus? Kā būtu, ja jūs beidzot apzinātos, ka atomreaktori – tas ir pasaulē visdārgākais un visbīstamākais tvaika iegūšanas veids! Pastāv daudzas iespējas iegūt tvaiku, kuras nekaitē nevienam dzīvniekam, nevienai gaisa molekulai – un tas vienkārši guļ un gaida, gatavs, lai tiktu jūsu atklāts. Kā būtu, ja jūs esiet kļuvuši labvēlīgi un atbildīgi, un GAIJA atbalsta jūsu skaita/jūsu daudzuma līdzsvaru? Kāda perspektīva!

Un ko gan tu otrkārt gribēsi mainīt? Varbūt – radīt mieru uz planētas? Vai nu tu tici vai nē, taču tas jau tiek realizēts vairāk kā 50 gadu gaitā!

DNS notiekošās izmaiņas

Cilmes šūnas – tā ir tikai viena lieta, kas var mainīt jūsu DNS. Un kā ar jūsu emocionālajām engramm... enerģijām, kuras pārvalda apziņa? Šajā zālē ir tie, kam tas ir jādzird. Kam jūs nespējat piedot? Kuru jūs uzskatāt par jūsu dzīvi samaitājušu, ko jūs nekad nespēsiet aizmirst un, ar ko jūs mostieties katru dienu? Es zinu, kas atrodas šeit. Atcerieties ... kad šūna dalās, - nosauksim to par smadzeņu šūnu, tā jautā: „Tā pati vai cita?” Jūsu DNS var kļūt daudz labvēlīgāka, ja jūs to vēlēsieties. Daudz mierpilnāka, ja jūs to vēlēsieties. Pat notikums, kas aizsāka pierasto šausmu plūsmu, kas indē jūsu smadzenes, kuru – kā jūs uzskatāt – jūs nekad nespēsiet aizmirst, var tikt pārrakstīts un nolīdzsvarots! Vai jūs atceraties, par ko mēs ar jums runājam? Jūs esiet spējīgi to kontrolēt! Vai jūs pievērsāt uzmanību? Visu ir iespējams pārrakstīt. Tas ir iespējams cilvēkam šajā jaunajā enerģijā.
Senai Dvēselei ir Pieredze

Šajā jaunajā enerģijā senās dvēseles pacelsies pirmās. Iespējams, ka tu – esi sena dvēsele ... gudrais uz planētas, un tu sāc mainīties. Pārējie ap tevi to ieraudzīs ... iespējams pat pamanīs pārmaiņas Cilvēka dabā, un viņi teiks: „kā tu to panāc? Es arī gribu”. Ko tu viņiem teiksi?

Tev pat nenāksies viņiem dot Kryon grāmatu! Tev nekad nevajadzēs ne vārda minēt par savu uzskatu sistēmu. Tā vietā viņi vēros to, kā tu darbojies/strādā ar citām cilvēciskām būtnēm; viņi redz, kā tu mīli citus, tos, kurus šķiet, ka nav iespējams iemīlēt. Viņi redz, kā tu rūpējies par cilvēkiem, par kuriem nekad iepriekš nebūtu sācis rūpēties.
Vai Cilvēka daba kļūst aizvien vairāk labu vēloša/labvēlīgāka? Iespējams jūs sākat saskatīt to tajās jomās, kurās nekad necerējāt to ieraudzīt. Sāks mainīties politika. Sāks mainīties tas, kā jūs veidojat biznesu. Jūsu attiecības citam ar citu kļūs daudz miermīlīgāks un mazāk agresīvas. O, dārgie, vienmēr būs tie, kas vēl ir nelīdzsvaroti. Vienmēr būs tas, ko jūs nespēsiet izkontrolēt. Vienmēr būs brīvā izvēle Cilvēka ... un cietuma. Tur būs tie, kas ir ieradušies uz planētas pirmoreiz, kam vēl nav atslēgas izpratnei par to, kā viss darbojas, un pagaidām viņi visu dara nepareizi, tāpat, kā droši vien kādreiz darījāt arī jūs. Es runāju par lēnām pārmaiņām vairākuma apziņā, bet senās dvēseles pirmās ieraudzīs un veiks šo pāreju.
Šajā telpā ir sanācis ģimenes klans. Apvienoti ne tikai daudzajās dzīvēs, bet arī gudrībā, kuru jūs esiet atnesuši uz šo krēslu. Gudri ir arī jautājumi, kurus jūs uzdodat par civilizāciju uz Zemes. „Kad mēs apgūsim šīs mācību stundas? - jūs sakāt. Tas jau ir sācies un jums ir jāredz rezultāti, lai uzdotu šādu jautājumu, vai nav tiesa? Telpā sēdošo sapulcējušos gudrība ir patiesi milzīga. Vai jūs sajūtat to?

Dārgā Cilvēciskā būtne, tev ir iespēja sākt atgriezties pie enerģijas, kuru tu uzskatīji par zaudētu, kurā cilvēciskajām būtnēm bija ļauts dzīvot ilgāk un, kurā nenotiek apkārtējās vides iznīcināšana. Tas nebūs grūti, jo viņas [cilvēciskās būtnes] spēs to kontrolēt ar domāšanu – likumu vietā ...un .. ar gudrību.

Reiz jūs satiksieties ar zvaigžņu sēklām, ar jūsu Plejādiešu Māsām un Brāļiem. Viņi jau tagad ir šeit, jo viņi ir kvantiski. Jums ir Plejādiešu senči, kuri dzīvo jau ļoti, ļoti ilgu laiku absolventu statusā uz planētas, kura ir izgājusi caur tiem pašiem pārbaudījumiem, kā jūs, un radīja šo kvantu faktoru. Viņiem piemīt labā griba un viņiem ir kvantu enerģija. Pateicoties tam, viņi momentāli nokļūst šeit un atgriežas un viņi nekad nepārkāpj/neiejaucas jūsu brīvajā izvēlē. Lūk, tāpēc viņi nenonāk uz Zemes un nesasveicinās ar jums. Tā vietā viņi sēž un priekpilni apsveic jūs ar to, ko jūs galu galā izdarīsiet. Viņi gaida, lai nosvinētu kopā ar jums 2012.gada decembra saulgriežus ... pusceļa punktu 36-gadus ilgstošajām pārmaiņām, kurās jūs atrodieties.

Pirms mēs pabeigsim, dārgiem mēs atkal jums teiksim, ka tas ir lēns process. Mēs esam to redzējuši iepriekš. Tas notiek caur paaudzēm, caur bērniem, caur bērniem un bērnu bērniem. Tas nenotiek, kā momentāla uzliesmojuma pieredze. Dažas lietas var uz kādu brīdi spert soli atpakaļ pirms virzīties uz priekšu. Taču, ja jūs ieraudzīsiet visu kopā, tas izskatīsies kā lēns kuģis, kuru tā gudrais Stūrmanis ved pretim nākamības laikiem, kad naids būs nepieņemams un nespēs slēpt savu patieso seju zem kultūras vai reliģijas maskas. Un tas būs iespējams – pateicoties kvantu enerģijas labajai gribai, un cilvēce jau sāk to saprast.
Un tā – ir šīs dienas taisnība. Tā – ir šīs dienas enerģija. Tās – ir tās iespējas, kuras es redzu šai dienai, un tieši tāpēc mēs sniedzam jums šo vēstījumu šajā dienā. Aizejat no šejienes citādi, ne tādi, kā atnācāt, vairāk zinoši par to, kas jūs esiet un ko jūs jau esiet paveikuši, un kas jums vēl ir jāpaveic.

Es Esmu Kryon – iemīlējies cilvēcē.

Un tā tas ir.

Kryon