svētdiena, 2011. gada 23. oktobris

Dženifera Hofmane: Attiecību ceļš


07.10.2011
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule
 
Pirms lasiet šo rakstu, vispirms atbrīvojiet savu prātu no jebkuriem agrākajiem priekšstatiem, viedokļiem, pārliecības, un gaidām par to, ko jums nozīmē ATTIECĪBAS, jo lai ieviestu apzinātu un saprātīgu attiecību paradigmu, mums ir jāsāk ar jaunu skatījumu. Līdz šim attiecības bija ieliktas romānu sfērā, un mēs tiecāmies tās uzlūkot romantisku partnerattiecību kontekstā, taču tās ietver sevī ikvienu savienojumu, kas mums ir ar katru personu, situāciju un lietu savā dzīvē. Lai patiešām izprastu attiecības – mums jāsāk ar sapratni, ka mums ir attiecības ar VISU mūsu dzīvē. Un UZSĀKT – vispirmām kārtām – mūsu PIRMĀS VISSVARĪGĀKĀS, un VIENĪGĀS JĒGPILNĀS attiecības, kuras mums vienmēr katram ir bijušas – ATTIECĪBAS PAŠAM ar SEVI.
 
Ir došana un ņemšana attiecībās, kur mēs dalāmies ar citiem, un citi dalās ar mums. Un mēs esam tendēti raudzīties uz attiecībām – pēc tā – ko mēs saņemam, bet īstenībā – attiecības sākas ar mums, ar to – ko mēs sniedzam. Visa mūsu enerģija tiek atstarota atpakaļ pie mums mūsu attiecībās, tās aizsākas no mums, no mūsu dziedināšanās un karmiskajiem mērķiem. Brīdī, kad attiecības šķiet sarežģītas un samezglotas – ja vien mēs uzdodam sev ‘īstos’ jautājumus – visas tās var atklāt bagātīgu informācijas krātuvi par mūsu mērķi, un par to, ko mums nepieciešams izdziedināt pašiem sevī, lai gūtu piepildījumu dzīvē un sagādātu sev tādas attiecības, kādas mēs vēlamies. Viss, ko mēs vēlamies no mūsu attiecībām – prieks, miers, mīlestība, un pārpilnība – mums būs, ja mēs apskatīsim savas attiecības – saistībā ar mums pašiem, un izdziedināšanās dāvanām, ko tās mums nes.
 
Visas ārējās attiecības, kuras mums ir mūsu dzīvē ar cilvēkiem, situācijām, un īstenībā ar pašu dzīvi – ir atspoguļojums mūsu iekšējām attiecībām pašiem ar sevi.
 
Par cik mēs esam dzīves ceļojumā – mums ir piešķirts spogulis, lai mēs varētu redzēt savu iekšējo savienojumu ar Sevi. Ja mēs mēģinām raudzīties uz attiecībām savā dzīvē bez šī iekšējā savienojuma – mēs viegli varam nonākt upura lomā, jo mēs tad esam atdalīti no attiecību patiesā cēloņa, dabas, un nolūka: ATKLĀT – KAS MĒS ESAM mūsu dziedinošajā ceļojumā, un VIRZĪTIES UZ VESELUMU ķermenī, domās, emocijās, un Garā.
 
Kādas ir mūsu attiecības pašiem ar sevi? Ko mēs domājam par sevi mūsu dzīves kontekstā? Vai mēs patīkam sev? Tie varētu būt – vai nu pēdējie jautājumi, ko mēs gribētu uzdot, vai nu arī mēs nemaz neiedomājamies tos noskaidrot; un tomēr – tie ir vienīgie nozīmīgie jautājumi, kad mēs runājam par attiecībām, jo tie ir tie, kas palīdz mums saprast – kas vispār notiek mūsu attiecībās, un noteikt – kāda veida attiecības mēs vēlamies. Jo dziļāk sevī mēs esam gatavi ielūkoties, lai atbildētu uz šiem jautājumiem – jo lielākus panākumus mēs varēsim gūt savās attiecībās.
 
Taču pārāk bieži mēs pievēršam uzmanību tam – kas notiek ārpus mums, mūsu attiecībās ar dzīvi, ar citiem – dažādās situācijās; un ja tur nav tā, kā mēs iedomājāmies vai vēlējāmies lai tas būtu – mēs domājam, ka pret mums kāds slikti izturas. Tad mēs cenšamies piefiksēt šo situāciju vai cilvēku, un izmainīt viņus vai to enerģiju, ko viņi nes – cerībā, ka tad viņi izturēsies pret mums savādāk. Taču tas, ja tā var teikt, ‘zirgu jūdz aiz ratiem’, jo viņi nevar izdarīt vairāk mums, nekā mēs izdarām paši sev. Citiem vārdiem – viņi ir tikai SPOGULIS, kas mūsu enerģiju atgriež mums atpakaļ. Ja mēs vēlamies citu iznākumu – mums jāsāk ar CĒLONI, kas vienmēr esam mēs paši.
 
Kā lai piespiež kādu paskatīties uz mums savādāk, iemīlēt, godāt un cienīt mūs, kad viss jau ir izmēģināts? Mēs to nevaram, un to darot, mēs tukši tērējam savu laiku un enerģiju. Tas, ko mēs varam izdarīt – mēs varam paskatīties uz viņiem – kā uz savas enerģijas spoguliun izmainīt to, ko mēs izstarojam enerģētiski. Tad viņiem būs izvēle – vai nu pārslēgties, un satikt mūs atkal no jauna mūsu paplašinātajā apziņas līmenī, vai arī aiziet, un ļaut kādam citam ieņemt šo vietu.
 
Un tas ir tas, kur mēs iestrēgstam, jo mēs vēlamies saglabāt mūsu attiecības, un tikt atalgoti par iztērēto laiku, par savām emocijām, un pūlēm, ko bijām šinīs attiecībās ieguldījuši. Balvā mēs sagaidām pateicību, uzticību, un mīlestību, taču to negūstam. Tā vietā – mēs varam saņemt noraidījumu, nosodījumu ... visu kaut ko, izņemot mīlestību, kuru tikām meklējuši. Kas ar mums ir ‘ne tā’ ? Nekas. Kas ar citiem ir ‘ne tā’ ? Nekas. Viņi tikai dara to, ko dara tie, kas atspoguļo mūsu enerģiju mums atpakaļ. Un ja mēs nemīlēsim, necienīsim un negodāsim PAŠI SEVI – arī citi to nedarīs.
 
Kad mēs sagaidām kaut ko no citiem mūsu attiecībās – mēs uzveļam atbildību par savu izdziedināšanu kaut kam, vai kādam citam. Pēc tam tas pāriet aizvainojumā un upura apziņā, ja rezultāts nav tāds, kā bijām gaidījuši. Tad mums sev ir jāuzdod sāpīgs jautājums – kāda bija mūsu programma? Par cik mums katram ir sava attiecību programma, kur ir lietas, ko mēs sagaidām un vēlamies no citiem. Mēs atstājam sevi bez uzmanības, ja apgalvojam, ka vēlamies to labāko citiem. Bet īstenībā mums vajadzētu vēlēties to labāko sev. Un nav tur nekā nepareiza, ja vien esam godīgi pret sevi.
 
Visas attiecības kalpo mūsu dziedināšanās nolūkam, jo tas ir mūsu dzīves galvenais mērķis, un mēs ‘satiekamies’ ar citiem – atbilstoši šim enerģētiskajam mērķim ... kaut arī iespējams, ka tas nemaz nav mūsu emocionālais mērķis, un neapmierina mūsu emocionālās vajadzības. Taču dziedināšanās un transformāciju enerģētiskās vajadzības mums ir tās – kuru dēļ mēs izvēlamies šo noteikto personu vai situāciju, – lai cik arī neromantiski un neglaimojoši tas neizklausītos.
 
Par cik mēs kļūstam garīgi daudz nobriedušāki – mēs esam spējīgi atzīt savu dziedināšanu, un pieņemt tos cilvēkus un situācijas savā dzīvē, kuri mūs tuvina mūsu VESELUMAM. Viņi ir mūsu Skolotāji, un viņi nostāda mūs iespaidīgu Mācību priekšā, kuras – tā vai citādi – vienmēr darbojas mūsu pašu labā, neatkarīgi no tā – cik problemātiskas, vai arī sāpīgas tās nebūtu. Kad mēs izvēlamies izturēties ar cieņu pret citiem, iekšēji sabalansējam sevi, un paliekam uzticīgi savai virzībai uz VESELUMU – mēs savas attiecības ieraugām pavisam citā gaismā.
 
Tad mēs varam noskaidrot mūsu attiecību nolūku, un ja šo attiecību mērķis ir dziedināšana – mēs to zināsim, un apzināti iekļausimies šinī dziedinošajā ceļojumā – pilnībā apzinoties to, kas mums ir nepieciešams, un lietojot savu enerģiju fokusētā un virzītā veidā, kāds nepieciešams mūsu attiecībām, lai tās mūs tuvinātu mūsu VESELUMAM. Un tad arī mēs PIEDZĪVOSIM to emocionālā piepildījuma sajūtu, kuru bijām alkuši, ... neskatoties uz to, ka nebijām praktiski nemaz strādājuši lai to radītu – jo šī sajūta atnāks pie mums – bez piepūles, ietērpta jaunās attiecībās, kuras sagādās mums, cieņu, mīlestību, uzticību, un prieku – bez drāmas un nepiepildītu gaidu traumām, un bez smaga darba, mēģinot izdabāt citu prasībām, jo tāda būs tagad viņu reakcija, mūs ieraugot.