pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris

Krajons caur Sergeju Kanaševski; Zeme – ASTOTĀ DEVĪTĀ PLANĒTA


Sveicināti, draugi! Es esmu Krajons no magnētiskā dienesta.

Šodien mums ir ne visai parasta tēma – jūsu unikalitāte. Gaismas Darbinieki jau ir pieraduši pie savas unikalitātes, jo mēs ne reizi vien esam atkārtojuši, ka jūs dzīvojat uz vienīgās brīvās izvēles planētas mūsu Galaktikā. Tas patiešām ir tā, ja ņem vērā jūsu laika-telpas Universu (jūsu četrdimensionālā Visuma realitāti). Bet, ja saka vienkāršāk, tad PAŠREIZĒJĀ LAIKĀ – JŪS ESAT VIENĪGĀ BRĪVĀS IZVĒLES PLANĒTA. “Ā! Tātad, bija pirms mums brīvās izvēles planētas?” – tāds jautājums no Darbiniekiem ir pilnīgi likumsakarīgs. ATBILDE: “JĀ!”. Jūsu Galaktikā bija ASTOŅAS brīvās izvēles planētas. Zeme – planēta, kura var kļūt pilntiesīgs BRĪVĀS IZVĒLES PLANĒTU FEDERĀCIJAS DALĪBNIEKS. Savā laikā šo planētu civilizācijas, iegremdējušās blīvā matērijā, nogāja uzkāpšanas ceļu no tās uz Garīgo Pasauli. Septiņas no šīm civilizācijām veica Augšāmcelšanos. Un visas SEPTIŅAS PLANĒTAS ATKĀRTOJA VIENU UN TO PAŠU AUGŠĀMCELŠANĀS PIEREDZI. Vienas planētas civilizācija, kura aizgāja pa citu ceļu, nespēja augšāmcelties un tika Gaismas Ģimenes evakuēta.

Zeme – devītā planēta jūsu Universa brīvās izvēles planētu skaitā. Pati lielākā potenciālā iespēja cilvēku civilizācijai dotajā brīdī – TĀ IR AUGŠĀMCELŠANĀS IESPĒJA. Visām dvēselēm, kuras ir sākušas gatavoties un gaidīt Augšāmcelšanos, ģenētiskajā līmenī ir ZINĀMS, KĀ AUGŠĀMCELTIES PAŠAI UN AUGŠĀMCELT PLANĒTU. Tādas zināšanas un prasmes jums piemīt, tā kā septiņu planētu Augšāmcelšanās – ir jūsu kolektīvās metafiziskās pieredzes daļa, jūsu magnētisko DNS daļa.

Gaismas Darbinieki, jūs esat pievērsuši uzmanību, ka nav nekādas konkrētas informācijas, ieteikumu sakarā ar Augšāmcelšanos no Augstākajiem Avotiem? Un tai pat laikā eksistē praktiski vingrinājumi, lai sagatavotos Augšāmcelšanai, un tūkstošiem Veco Dvēseļu izpilda šos vingrinājumus, rūpīgi gatavojoties personīgās un kolektīvās Augšāmcelšanās procesam. Pēdējo piecu tūkstošu gadu laikā, kad Aizsegs kļuva ļoti blīvs, personīgā un grupveida Augšāmcelšanās tika veikta nevienu reizi vien. Pie tam tika veikta gan kopēja Triādes – Gars-Apziņa-Ķermenis Augšāmcelšanās, gan arī tikai Gara un Apziņas Augšāmcelšanās. Pēdējā gadījumā visbiežāk ķermenis palika materiālajā pasaulē un ārēji viss izskatījās kā “parasta nāve”. Taču tā arī tiek uzskatīta par Augšāmcelšanos, tā kā Augsti attīstīts Gars, paceļot uz zināmu līmeni apziņu, pats pieņem lēmumu atstāt fizisko ķermeni un patstāvīgi augšāmcelties uz Garīgo Pasauli. Dažreiz tamlīdzīgas Augšāmcelšanās rezultātā bieži paliek tā saucamie “netrūdošie svētie pīšļi”, kuri ilgi nevar sadalīties molekulās un atomos, tā kā Augšāmcelšanās procesam ir transformējoša iedarbība uz to struktūru.

Cienījamie Gaismas Darbinieki! Augšāmcelšanās process ir ļoti sarežģīts, tā ir vesela metafiziska zinātne. Ir jāpiemīt noteiktam zināšanu un prasmju kopumam, lai pilnībā pārvaldītu to. Tādu procesu nevar noraksturot ar vienas zinātnes – piemēram, fizikas vai ķīmijas – palīdzību. Pat vairākas Zemes zinātnes nespēj dot Augšāmcelšanai precīzu zinātnisku raksturojumu. Taču tas tiks izdarīts pārskatāmā nākotnē. Kāpēc es par to runāju? Gribu jums dot priekšstatu par Augšāmcelšanos, operējot ar jēdzieniem, kuri ir tuvi vairumam Gaismas Darbinieku (bet ne tikai iesvētītākam mazākumam, kurš jau sen apgūst AUGŠĀMCELŠANĀS GARĪGO ZINĀTNI). Pie tam mans mērķis – paradīt mūsu sazināšanās priekšmetu visvairāk saprotamu un pieejamu uztverei.

Un tā, noskaidrosim vēlreiz. Augšāmcelšanās process var notikt gan kopā ar fizisko ķermeni, gan arī bez tā. Pie tam ķermenis var sadalīties molekulās un atomos, un var... saglabāties. Jūs jau zināt par SOMADHAS stāvokli – sava veida “iekonservētiem” ķermeņiem. Kā šīs parādības piemēru un faktisku pierādījumu var uzskatīt Hambo-Lamas ķermeni no Burjatijas (Krajons runā par Dašo-Dorži Intigelova ķermeni. 2002. gadā pasauli aplidoja sensācija. Burjatijā lauku kapsētā no kapa tika izņemts lama, bijušais Krievijas budistu galva Dašo-Dorži Intigelovs, kurš aizgāja no dzīves 1927. gadā. Mūka ķermenis 75 gadu laikā nebija sadalījies un nebija pārcietis nekādas izmaiņas. Vēl vairāk, shimnikam ir novērojama sviedru izdalīšanās, aug mati un nagi. Glabājas ķermenis Ivolingas dacanā (klosterī, kas ir 30 kilometrus no Ulan-Ude) – S.K. piezīme). Tūkstošiem cilvēku redzēja to.
 
 Ķermenis atrodas teicamā stāvoklī. NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ TAJĀ VAR IEMĀJOT GARS. Pievēršu uzmanību: tādi ķermeņi paliek pēc AUGŠĀMCELŠANĀS. Tā saucamais “sudraba pavediens” – enerģētisks, neredzams ar cilvēka aci – sasaista ķermeni somadhas stāvoklī un Garu, mītošu Augstākās Dimensijās. Gars nodrošina fiziskā ķermeņa spēju funkcionēt. Daudzu civilizāciju genofonds patiešām glabājas pazemes alās visā pasaulē. Un par to ne reizi vien ir ziņojuši ezotēriķi un pat zinātniski pētnieki (piemēram, krievu pētnieks Ernsts Muldaševs – S.K. piezīme).
 
Kā jūs domājat, kādam mērķim glabājas šie ķermeņi? Nepieciešamības gadījumā Gari ienāk tajos un sāk strādāt uz Planētas. Tā, piemēram, notika Lemūrijā: kad senāku civilizāciju cilvēku ķermeņus, kuri atradās tajā brīdī somadhas stāvoklī, “atkonservēja”, tajos atkal iemiesojās Gari. Planētas virszemē iznāca pārstāvji no rases, kura dzīvoja pirms tam, kad sākās Lielā Eksperimenta pēdējais etaps. Šī rase ģenētiski sakrustojās ar lemūriešu rasi. Kā rezultātā, pēc tūkstošgadēm, parādījās atlanti un citas rases, kuras izrādījās piemērotākas dzīvei apstākļos, kad matērija sablīvējas.

Un tā, kā dēļ glabājas daudzu rasu pārstāvju ķermeņi, rasu, kuras dzīvoja pirms tūkstošgadēm un pat miljoniem gadu? Jo taču ne visi tie būs vajadzīgi uz planētas, kura tagad arī bez tā ir blīvi apdzīvota. Ar kādu mērķi? Atcerēsimies šo jautājumu un pagaidām pagaidīsim ar atbildi...

Atgriezīsimies pie tām pašām SEPTIŅĀM BRĪVĀS IZVĒLES PLANĒTĀM, kuras augšāmcēlās. Gribat zināt, kā notika to Augšāmcelšanās? Katrs cilvēks izvēlējās to Augšāmcelšanās veidu, kurš tam bija pa prātam. Vienas saprātīgas būtnes (tie ne vienmēr bija cilvēki jūsu izpratnē) augšāmcēlās bez ķermeņa, citas TRANSFORMĒJA ķermeni un pārnesa to uz Augstākām Pasaulēm!
“Krajon! Kādus izdomājumus tu stāsti? Kā kaut kas tāds var būt? Un vispār, kādēļ Garīgajā Pasaulē FIZISKAIS ĶERMENIS, jo tur droši vien ir savi smalkie, ēteriskie, garīgie ķermeņi?” – tādu jautājumu jau dzirdu no daudziem Gaismas Darbiniekiem. Jā, augstākās pasaulēs Gariem eksistē tā saucamie garīgie, ēteriskie ķermeņi. Pirmajā acu uzmetienā fizisko ķermeņu pārnešanas uz Garīgo pasauli (uz Augstākajām Dimensijām) tēma liekas bezjēdzīga fantastika. Bet, vai tad es neteicu jums: “NEDOMĀ KĀ CILVĒKS”? VISS APKĀRT – TĀ IR ENERĢIJA. FIZISKAIS ĶERMENIS – TĀ PATI ENERĢIJA.
Gars sāk savu ceļojumu no Iekšējās Pasaules uz Ārējo, kura Lielā Ceļojuma gaitā TIEK RADĪTA. Fiziskais ķermenis – Ārējās pasaules daļa, enerģijas daļa, svarīgas pieredzes daļa, tās rezultāts. UN GARS SPĒJ PAŅEMT ŠO ĶERMENI SEV LĪDZI UZ IEKŠĒJO PASAULI. Kādēļ? Mērķu ir daudz. Piemēram, tādu ķermeni var izmantot dzīvei jaunradāmajās, Visuma jaunajās pasaulēs. Kā jums patīk tāda ideja? Bet jūs taču jau zināt, ka 12 miljardu gaismas gadu attālumā no jums tiek radītas jaunas pasaules, kuras tiek būvētas uz tās MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS pamata, kuru jūs RADĀT. Un tieši jūsu MĪLESTĪBAS NOKRĀSA kļūs jaunas pasaules uzcelšanas pamats, kur planētu ar brīvās izvēles civilizācijām kļūs daudz vairāk!

“Ā! Skaidrs, Krajon! – dzirdu, kā iesaucās daudzi Gaismas Darbinieki – Mūsu ķermeņi vajadzīgi tam, lai tajos dzīvotu jauno pasauļu saprātīgās būtnes... Tā?” Un nekavējoties – nākošais jautājums: “Bet... man ir slims ķermenis, es esmu jau pietiekami pavecs cilvēks... Manu ķermeni priekš kam? Tad labāk augšāmcelšos bez tā. Paņemšu savu apziņu, savākšu...” (Krajona smaids). Sakiet “...koferīti” un “tu-tū”! – ātrāk uz mājām – jo daudzi no jums taču dvēselē sapņo par tādu notikumu attīstības variantu? Ar veselīgu Garu – uz Mājām, uz Garīgo Dzimteni!!! Bet slimais ķermenis lai paliek... Jā... No veselīga ķermeņa cilvēki šķiras ar mazāku patiku...

Bet, ja es teikšu: visiem, kuri iet pa Garīgo ceļu uz Augšāmcelšanos, ir izredzes izdziedināt savu fizisko ķermeni un AUGŠĀMCELTIES KOPĀ AR TO – noticēsiet? Zinu: daudzi nenoticēs! Un, lūk, to Krajons neapsveic, draugi! Neticība izdziedināšanai apgrūtina ne tikai jūsu individuālo ceļu, tā traucē visas planētas izdziedināšanai! Daudzi no Jums, Gaismas Darbinieki, ir gatavi kalpot kopējai lietai, paliekot slimos ķermeņos, upurējot savu veselību... Tā bija ne reizi vien pagājušajās dzīvēs... Saprotiet: tagad tā darīt nevar! NEVIENS NEGAIDA NO JUMS UPURUS. RADĪTĀJS GRIB REDZĒT VISUS SAVUS BĒRNUS ABSOLŪTI VESELUS! JUMS IR JĀTIC SAVAI IZDZIEDINĀŠANAI – TĀPAT, KĀ TICAT VISUMA RADĪTĀJAM. JŪSU VESELĪBA – TAS IR PASAULES LIKTENIS. KATRA NO JUMS GARĪGĀ UN FIZISKĀ VESELĪBA NOSAKA TAGAD NĀKOTNES POTENCIĀLĀS REALITĀTES IZVĒLI. TAJĀ SKAITĀ – ARĪ TO BŪTŅU VESELĪBU, KURAS DZĪVOS VISUMA JAUNAJĀS PASAULĒS.

Tagad saprotat, cik viss ir svarīgi? Jūs ne vienkārši atbildat par savu veselību. Jūs atbildat par savas civilizācijas veselību un nākotnes pasauļu būtņu veselību. Tagad manos vārdos nav ne piliena alegorijas. Viss patiešām ir tā – šo vārdu tiešā nozīmē. Jūs iznākat no blīvās matērijas, jums palīgā nāk jaunās enerģijas, zināšanas un prasmes. Viss tas ir tam, lai TIEŠI JŪS (bet ne jūsu bērni vai mazbērni) šeit un tagad kļūtu veseli – GARĪGI UN FIZISKI. Tas ir viens no jūsu galvenajiem uzdevumiem – KĻŪT VESELIEM. Un sākt gatavoties Augšāmcelšanās procesam.

Tagad atgriezīsimies pie brīvās izvēles planētu tēmas. Visas septiņu planētu civilizācijas veica nevienkāršu, nevieglu uzkāpšanu no blīvās pasaules. Viņas radīja Augšāmcelšanos – savu un savu planētu. Taču neviena no civilizācijām nespēja izdziedināt savu fizisko ķermeņu absolūtu vairākumu. Izdziedināšanas enerģija netika nodota pilnībā uz fizisko pasauli un tās pieņemta. MŪSU GALAKTIKĀ NEIZDZIEDINĀTAS FIZISKAS PASAULES KARMA PALIEK NEATSTRĀDĀTA. Jūs atnācāt uz šo planētu, devuši svinīgu solījumu atstrādāt šo karmu. Un tas nozīmē tikai vienu.
 
JŪSU UZDEVUMS – PIEŅEMT IZDZIEDINĀŠANAS ENERĢIJU NO GARĪGĀS PASAULES UN KĻŪT VESELIEM. JŪSU ĶERMENIS VAR, UN TAM IR JĀVAR ATBRĪVOTIES NO VISU VEIDU SLIMĪBĀM.
 
Paliekot vēl šeit, blīvajā matērijā, jūsu Garam ir pilnībā jāiemācās vadīt savu ķermeni un apziņu. Tas šķiet viegls uzdevums tiem, kam piemīt teicama veselība. Un liekas praktiski neizpildāms tiem, kas sen cieš no hroniskām saslimšanām, izmēģinot daudz līdzekļu izdziedināšanai un nesasniedzot pagaidām nekādu rezultātu. Taču ceļš uz izdziedināšanos ir! Un es par to jau ne reizi vien esmu runājis. Izdziedināšanas noslēpums – jūsu magnētiskajā DNS. Ieejiet savās Akašas Hronikās. Tajā laikā, kad iekš jūsu DNS vēl nav nekādu slimību. PĀRNESIET ŠO DNS UZ SAVU TAGADĒJO ĶERMENI. Kā?.. Kā to izdarīt? Ziniet: ja jūs ar visu noteiktību, atbildību un tīru nodomu uzdosiet šo jautājumu saviem Audzinātājiem – noteikti saņemsiet atbildi. Un tad atradīsiet ceļu uz izdziedināšanos!

Mēs runājam par septiņām planētām... Bet kā tad tā – astotā? Šīs planētas civilizācija neaugšāmcēlās... Notika traģisks notikums... Un Gaismas Ģimene evakuēja visas Dvēseles... Nav nosodījuma par to, ko viņas nespēja izdarīt... Ir tikai Mīlestība un Pateicība. Tāpēc, ka ir iegūta milzīga pieredze. Un šī pieredze ir ņemta vērā. Tā ir ielikta jūsu Garīgajā Ģenētiskajā Atmiņā. Tajā skaitā, pateicoties šai pieredzei, jūs pārgājāt PAŠU BĪSTAMĀKO KRITISKO PUNKTU – to, kurā varēja sākties Trešais Pasaules karš. Tagad tas nenotiks! Nekad!!! Nekad uz jūsu planētas nenotiks tas, ko varēja nosaukt par Trešo Pasaules karu. Tad pateicieties tiem, kas deva jums KRITISKĀS LĪNIJAS PĀRIEŠANAS pieredzi...
“Kas viņi ir, Krajon? Mēs zinām šīs civilizācijas pārstāvjus?” Atbilde: “JĀ” Jūs zināt... Tā civilizācija – tā ir... Daži Gaismas Darbinieki jau ir sapratuši, par ko ir runa... Tā ir Delfīnu un Vaļu civilizācija. Tieši viņi gāja nevieglo uzkāpšanu no matērijas uz tās pašas ASTOTĀS planētas. Draugi! Tagad jūs sapratāt, kas ir Delfīni un Vaļi??? Tās ir DIEVIŠĶAS, EŅĢEĻIEM LĪDZĪGAS BŪTNES, kuras ir šeit, lai palīdzētu jums RADĪT JŪSU AUGŠĀMCELŠANOS. Viņas dala ar jums visas smagumus eksistencē matērijā, iemiesojušās šeit arī bez sava AUGSTĀKĀ ES. TAČU VIŅAS ZINA, KĀ DĒĻ IR ŠEIT. ZINA! UN PALĪDZ JUMS! Neaizmirstiet, mani Saulainie, sūtīt Delfīniem un Vaļiem savu mīlestību un pateicību. Kamēr to darāt, esiet pārliecināti: notiek ļoti SVĒTA DARBĪBA, iepludinoša Mīlestības burvju Enerģiju tajā unikālajā Augšāmcelšanā, kuru mēs tagad radām uz šīs brīnišķīgās un dižās planētas!

Bet tagad par galveno. JŪS DEVĀT SVINĪGU SOLĪJUMU AUGŠĀMCELT UZ GARĪGO PASAULI PĒC IESPĒJAS VAIRĀK FIZISKO ĶERMEŅU. Tajā skaitā – genofondu (daudzu rasu un civilizāciju cilvēku fiziskos ķermeņus), kuri atrodas tagad slepenās pazemes glabātuvēs – speciāli aprīkotās tam. MĒS VARAM PAŅEMT ŠO BLĪVO ENERĢIJU SEV LĪDZI. Tā – ir unikāla pieredze, kuru mēs esam sastrādājuši blīvās pasaules matērijā. Delfīni un Vaļi arī ļoti stipri vēlējās augšāmcelt savas planētas civilizāciju materiālos ķermeņus... Tas neizdevās uz tās pašas astotās planētas... Un tagad viņi ir šeit, lai jaunā veidā augšāmceltos kopā ar jums...

Tagad pārskrieniet ar acīm augšup pa rindiņām. Paskatieties uz šī Vēstījuma virsrakstu. Astotā devītā planēta... Kā tas ir iespējams? Ko tas nozīmē? Jūs – devītās planētas civilizācija, kura uzkāpj no blīvās matērijas brīvās gribas apstākļos – šajā Universā (četrdimensiju pasaules Visumā). Tāpēc – devītā. Kad cilvēku un planētas Zeme Augšāmcelšanās notiks – atbilstoši Lielajam Plānam, jūs ieiesiet brīvās izvēles Planētu Federācijā kā ASTOTĀ Planēta. Un tas ir ļoti godpilni, Gaismas Darbinieki. Tāpēc, ka “astoņnieka uzvara” nozīmē “grūta uzvara”. Taču es jau jums ziņoju: “astoņnieks” pagriežas par 90 grādiem, un tad tiek radīta BEZGALĪBAS ZĪME. Lūk, tāpēc Zeme – ASTOTĀ DEVĪTĀ PLANĒTA. Lūk, tāpēc Jūs – Tie, kas atver bezgalīgu iespēju portālu Visumam. Un tāpēc mēs visi jūs tā mīlam... Un tas patiesi ir tā!

Ar Mīlestību un Gaismu, jūsu Krajons

18. 10. 08
Vēstījums nodots caur Sergeju Kanaševski, Krievija, Sibīrijas federālais apgabals, Novokuzņecka
http://waytosoul.ru/
 
Tulkoja Jānis Oppe