svētdiena, 2011. gada 16. oktobris

SIRDS


Saņēmos un parakājos, kas tad ir Dzīvās Ētikas Mācība. Uzrunāja. Ātrumā pašķirstot, īpaši speciāla sadaļa (ap 600 punktiem) par SIRDI.
 
Tikai daži:
- Sirds ir centrs, bet vismazāk egocentrisms. Sirdī mīt nevis patība, bet vispārcilvēcība. Tikai saprāts ietin sirdi egocentrisma tīmekļos. Labsirdības mēraukla ir ne tik daudz tā saucamie labie darbi, kurn cēloņi ir pārāk dažādi, bet gan pati iekšējā labestība. Tā iededz gaismu, kas kliedē tumsu. Tādējādi sirds patiešām ir starptautisks orgāns. Auras simbols mums ir gaisma, bet tās radītāja ir sirds. Cik nepieciešami ir iemācīties izjust sirdi nevis kā sev, bet visai pasaulei piederošu. Vienīgi šī izjūta palīdzēs atbrīvoties no egoisma, saglabājot uzkrājumu individualitāti. Nav viegli apvienot individualitāti ar Visuma ietveršanu, bet ne velti sirds magnēts savienojas ar "kausu". Var saprast, ka sirds izstaro īpašu gaismu, ko nervu viela lauž dažādi. Psihiskās enerģijas kristāls taču var būt dažādi iekrāsots.

 - leteiciet runāt par garīgo. Garīgo atmiņu vidū var rast daudz noderīga. Turklāt garīga rakstura pārruna pasargā no netīrumiem un aizkaitinājuma. Garīgu izpausmju apliecinājums mazinās naidu pret Neredzamo Pasauli. Tur, kur bieži notiek garīguma pilnas sarunas, uzkrājas īpaša aura. Ja arī šīs sarunas ir nepilnīgas, tomēr tās ir pārbaudes akmens klātesošajiem.

-  Jūs zināt, ka iedvesma iespējama jebkurā valodā; tādējādi uzskatāmi tiek pierādīts, ka saprašanas jēga un būtība nav atkarīga no konvencionālajām valodām. Sirds sapratnes pastāvēšanu uzskatu par nepieciešamu soli, lai tuvotos Mums. Smalkās Pasaules valoda ļauj īstenot sapni par savstarpēju saprašanos. Šī iespēja ir jāapzinās, pirms sāk to izmantot.

-  Kā magnēts pievelk zināmus metālus, tā sirds pieņem Svētību. Kā sūklis sevī ievelk šķidrumu, tā ādas poras sevī iesūc Zemes indi. Bet apzināti uzņemta prāna padara rāmu indes izplūšanu.

 - Ļaujiet sirdij šad tad parunāties ar Augstāko Pasauli. Šī saruna var notikt dažādās valodās. Varbūt sirds atsauks atmiņā daudzu dzīvju stundas? Varbūt saruna notiks bez vārdiem, bez norādījumiem un padomiem - tikai augšupceļoša un pacilātību nostiprinoša. Var būt pateicības pilna klusēšana un klusēšana gatavības spēkā. Pieaug sirds liesma, tiecoties savienoties ar Augstāko Pasauli. Vienīgi sirds atradīs ceļu uz Hierarhiju. Sirds stiprināsies ar Augstākā vareno spēku. Vienīgi sirds būs cietoksnis cīņā.

-  Doma ir esošās laimes izpaušanās. No sirds atrauta doma nespēj izurbties cauri Esošā virsmai, bet sirds doma ir kā neapturama bulta! Nevajag apmulst, ja doma dzimst, enerģijai kāpinoties; šīs domas kā tarāns ietrieksies Esošā dzīlēs. Tādēļ pēc ārējās darbības novērtēsim radošās domas īstumu.

- Saule ir sistēmas sirds - tāpat kā cilvēka sirds ir organisma saule. Daudz ir siržu - sauļu, un Visums ir siržu sistēma, tāpēc Gaismas kults ir sirds kults. Saprast to abstrakti nozīmē atstāt sirdi aukstumā. Bet, tiklīdz saules - sirds Gaisma top par dzīvību, kā īsta saule iemirdzas vajadzība pēc magnēta siltuma. Ir teikts: "Pārej Santanu pa sirdi." Tā var padarīt tuvāku sirds jēdzienu. Sirds ritmu var uzskatīt par dzīves ritmu. Mācība par sirdi ir gaiša kā saule, un sirds siltums ir tikpat steidzīgs kā saules stars. Ikviens ir brīnījies, kā uzlecošas saules stars vienā mirklī visu sasilda. Tāpat to spēj sirds!    Runāju par sirds siltumu, kad tas ir īpaši vajadzīgs. Tiekšanās doma iededz izplatījumu, bet sirds siltums ir kā pastāvīgs pavards. Sirds siltumā mīt vīrišķība - tas ir jāiegaumē! Tumšo spēku parādīšanās ir kā salna sējumiem. Vienīgi sirds siltums dod mirdzošu vairogu. Bet, cik maigi izbaudām gaismas viļņus, tikpat uzmanīgi jātuvojas sirdij.

 - Sirds, kas atdevusies labajam, nemitīgi izstaro svētību neatkarīgi no apzinātajiem sūtījumiem. Arī saule nesūta iepriekš paredzētus starus. Sirds, kas nodevusies ļaunumam, nemitīgi raidīs apzinātas un neapzinātas bultas. Labestības pilna sirds vairo ap sevi veselību, smaidus, garīgo labklājību. Ļaunuma pilna sirds iznīdē siltumu un kā lietuvēns izsūc dzīvības spēkus. Tā nerimstoša ir tiklab labās, kā arī ļaunās sirds darbība. Labā un ļaunā nosacījumi Esības zemākajā plānā atšķiras no to nozīmes Augstākajā Pasaulē. Var iedomāties mirdzošas Gaismas ēzi un draudīgu tumsas bezdibeni. Tik baismīgi krustojas dēmonu un Ercenģeļu zobeni! Cik daudz siržu tiek pievilkts Gaismai un tumsai šīs kaujas dzirksteļu vidū!

- Skaidri jāiztēlojas pastāvīgais sirds izstarojums. Jāsaprot, kāpēc labai sirdij tā sāp ļaunu siržu tuvums. Ne smaids, ne piespiedu grimase nenoslēps ļaunas sirds izstarojumu. Laba sirds var just arī taisnīgu sašutumu, bet dusmas ir ļaunuma jomai piederīgas. Tikai tiekšanās uz Hierarhiju var novilkt robežu starp daudzajām jūtām.
 - Pēc visiem norobežojumiem neizbēgami nonākam pie sirds sintēzes. Neatgādināsim, ka klusēšana ceļas no visu skaņu sajaukšanas. Tāpēc iemācīsimies salīdzināt sirdi ar klusēšanu. Bet šī klusēšana nebūs tukšums - tā piepildīs izplatījumu ar domas sintēzi. Kā sirds lūgsnai nav vajadzīgi vārdi, tā piepildītam klusumam nav vajadzīgas formulas. Spriegai klusēšanai vajadzīgi daudzi domu un labu velmju uzslaņojumi. Klusēšanas saspriegta sirds, piesātināta kā dinamo, pukst Pasaules ritmā, un personiskās vēlmes pārtop vadošajā Pasaules Gribā. Tā veidojas sadarbība ar tālajām pasaulēm.

 - Ja sirds ir enerģiju akumulators un transmutators, tad jābūt arī labākiem apstākļiem šo enerģiju aktivizēšanai un pievilkšanai. Galvenais pamatnosacījums ir darbs - kā garīgais, tā fiziskais. Šajā kustībā pulcējas kopā enerģijas no izplatījuma. Bet darbs ir jāsaprot kā dabisks dzīves piepildījums. Ikviens darbs ir svētība, bet bezdarbības pārgudrība kosmiskajā nozīmē ir viskaitīgākā. Iemīļot darba bezgalību jau ir nozīmīgs ievadījums, kas sagatavo uzvarai pār laiku. Laika uzveikšanas nosacījums nodrošina pakāpi Smalkajā Pasaulē, kur darbs ir tikpat nepieciešams noteikums, kā fiziskajā ķermenī atrodoties. Par darbu gaužas miesas vergi.

Varbūt tomēr sākam ar sirdi un tad sapņojam par īpašo posteni aizsaulē!
 
http://www.draugiem.lv/group/16115802/no-ego-uz-patieso-es./?f_tid=3448876