otrdiena, 2011. gada 18. oktobris

Jeshua caur Pamelu Kribbe: Jūsu dzīves atbrīvošana no cīņas22. novembris 2007, Tilburga
http://www.sunshinetwins.org/channelings…
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule
Mīļie draugi!
Esam sapulcējušies šodien šeit, lai nestu jums Mīlestības un Cerības Vēsti, jo redzam, cik daudz grūtību jūs šobrīd piedzīvojiet.
Es Esmu Jeshua, kas runā ar jums, taču šodien lielākoties pārstāvu Kristus enerģijas sievišķo pusi.

Tagadējā laikā, kas sācies apmēram pirms četriem mēnešiem, notiek milzīga sievišķās enerģijas ieplūšana Zemes sfērā. Šīs enerģijas vilnis palīdz realizēt jūsu un arī Zemes atdzimšanu. Mēs vēlētos nedaudz vairāk parunāt par šo evolūcijas stadiju, it bieži izraisošu jūsos nedrošību, disharmoniju un pretošanos.

Jūs visi esat iesaistīti dziļas transformācijas procesā. Tā bija jūsu apzināta izvēle. Tā bija jūsu Siržu kaislīga vēlme, kad vēl pat nebijāt piedzimuši – attīrīt pagātni un sagatavot ceļu jaunas enerģētiskās realitātes piedzimšanai uz Zemes. Jūs jau iepriekš zinājāt, ka šī inkarnācija dos jums izšķirošu izdevību izaugsmei un sevis dziedināšanai. Vēl, pirms piedzimt, jutāt, ka Zeme tuvojas gara attīstības cikla beigām – varas ļaunprātīgas izmantošanas un sabrukuma cikla beigām.

Jūs paši bijāt daļa no šī cikla daudzās iepriekšējās dzīvēs uz Zemes, un patlaban jūs – tāpat, kā pati Zeme – esat sasnieguši punktu, kurā ir iespējams noslēgt ciklu, un doties tālāk. Lūk – dēļ kā jūs vēlējāties piedzimt šajā laikā – lai izmantotu šo izdevību savas dzīves laikā uz Zemes. Šis cikls var tikt pabeigts tikai ar vienas inkarnācijas palīdzību, kurā integrē visa cikla enerģijas vienā dzīvē. Un vēl jūs brīnāties - kā dēļ jums mēdz būt tik grūti ...?!

Pirms jūs kaut minimāli sākāt apzināties šo misiju, jums vajadzēja piedzimt cilvēka ķermenī -kā individualitātei, kas daļēji izveidota caur ārēju ietekmi - tādu, kā vecāki, apkārtējie, un sabiedrība kopumā. Savas bērnības gados vairākums no jums aizmirsa – kas esat, jo atradāties to cilvēku ietekmes – faktiski - hipnozes, pārliecības un satraukumu varā, kas laida jūs šajā pasaulē. Kopumā – jūs bijāt veco, smacējošo enerģiju aplenkumā, kas bija izaugušas no sevis neapzināšanās un baiļu tradīcijām.

Jūsu nodoms šai dzīvē bija – pacelties pāri šiem ierobežojumiem, un atbrīvot sevi no tiem. Un ne tikai sevi, bet kļūt arī par dzīvu tiltu uz jauno apziņas līmeni uz Zemes. Jūs esat šeit sevis dēļ, taču attīstoties un evolucionējot, jūs ceļat visas cilvēces apziņu. Jūs esat atbalsts Zemes, kā garīgas būtnes, virzībai, un dodat savu ieguldījumu notikumos, kas ietekmē Saules sistēmu kopumā, kā arī daudz ko aiz tās robežām.

Bet, lai kļūtu par šīs transformācijas daļu un dotu tajā savu ieguldījumu, jums bija vispirms jāiemiesojas cilvēka veidolā, ar visu tradīciju nastu, kas sasaistīja jūsu būtību. Jums bija jātiek ar to skaidrībā. Jūs patiešām esat drosmīgi karotāji. Mēs mīlam jūs. Un tagad jūs esat sasnieguši robežpunktu, kurā jūs pa īstam un dziļi vēlaties atlaist visu veco. Jūs vairs nevarat palikt pagātnes enerģijās. Jūs tagad esat ierauti gaidību procesā. Jūs tagad gatavojieties piedzimt par jaunu tai pašā ķermenī, kurā esat dzīvojuši gadu desmitus, bet ar pavisam citu personību. Faktiski jūs tieši šobrīd atrodaties reinkarnācijas procesā tai pat ķermenī, bet ar daudz augstāku sevis versiju, ar paplašinātu ES, kas apzināti vēlas būt šeit, lai izmantotu izdevību nobeigt šo ciklu.

Tā ir pati dziļākā jūsu vēlēšanās šobrīd – ļaut jūsu visdziļākajām zināšanām, jūsu patiesajai personībai piedzimt uz Zemes, un izpaust sevi priekā un radošajā darbībā. Šī radikālā, un tomēr iepriekšparedzamā vēlme ir atvedusi jūs tur, kur jūs patlaban atrodaties, un MĒS ZINĀM, KA TAS IR SMAGI. Jūs laužat sevi gabalos, neatstājot pat akmeni uz akmens, bet citiem var šķist, ka jūs stāvat uz vietas.

Jūsu iekšienē notiek kolosāla kauja starp veco un jauno. Jūs pavadāt veco uz viņa atdusas vietu, bet pirms tam jums nepieciešams paskatīties viņam acīs un salīgt ar viņu mieru. Pretējā gadījumā aizgājējs nevarēs „dusēt mierā”. Tas nozīmē, ka jums jāsatiek tumsa aci pret aci jūsu iekšienē un pasaulē, un jāspēj viņu pieņemt, pirms varēsiet pacelties pāri tai un kļūt brīvi. Patiesībā nav tādas lietas kā tumsa. Tad, kad jūs jūtaties saistīts ar smagām bēdu, baiļu un naida emocijām, jums tikai liekas, ka cīnāties ar tumsas dēmoniem. Patiesībā gan jūs cīnāties ar negribēšanu paskatīties šiem dēmoniem acīs, satikties ar viņiem aci pret aci un pieņemt viņu dzīvo klātbūtni. Viņi ir daļa no jums. Ievainota, sarūgtināta un dezorientēta daļa. Šie dēmoni vēlas no jums saņemt atzinību un sapratni. Jūs esat viņu pavadonis, nevis ienaidnieks! Ja jūs pretojieties viņiem, tad viņi vēl stiprāk klauvēs pie jūsu durvīm. Tikai apveltīti ar jūsu mīlas pilno līdzjūtību, viņi var iegūt mieru un doties atpūtā.

Tai laikā, kad jūs ejat caur šo milzīgo attīrīšanas procesu, raugoties acīs saviem dēmoniem, un veidojot logu jaunajam, jūsu ķermeni ietekmē jūsu apziņas kustība. Ķermenis var dīvaini reaģēt, sagādāt jums neērtības un sāpes, bet parasti tas viss pāriet. Tas viss ir daļa no attīrīšanas procesa. Jūs ejat caur emocionāliem pacēlumiem un kritumiem, un sastopaties ar dziļām šaubām un bailēm – kad viss, kas ir bijis pazīstams - vienā momentā, šķiet, izslīd no rokām. Jums vajag ļaut visam tam aiziet. Nav iespējams sabalansēt veco un jauno. ŠIS IR PAVISAM JAUNS SĀKUMS. Vienīgais orientieris, kuram jums jāseko – tā ir jūsu pašu Dvēsele. It sevišķi – Gaismas darbinieki, jaunā ceļa pirmatklājēji, kas praktiski nesaņem atbalstu no savas apkārtnes – JUMS JĀPAĻAUJAS TIKAI PAŠIEM UZ SEVI. Jūs zināt tās dzīles, uz kurām ejat. Jūs ieplānojāt tās vēl pirms savas dzimšanas. Jūsu iedzimtās zināšanas un instinkti šai jomā – atvedīs jūs Mājās.

Kā cilvēki uz Zemes - jūs bijāt hipnotizēti ar kolektīviem ticējumiem, un traumēti ar enerģijām, kas ieskāva Zemi. Cilvēces kolektīvais viedoklis par dzīvi atbalsta ideju par to, ka dzīve ir cīņa un ciešanas. „Jums nepieciešams cīnīties, lai izdzīvotu, jūs nevarat uzticēties savam tuvākam, jums visu laiku jābūt modrībā.” Visi šie uzskati un emocionālās konstrukcijas šobrīd uzpeld virspusē, it īpaši tad, kad vēlaties no tiem tikt vaļā. Tiklīdz jūs vēlaties samierināties un uzticēties, tā jūsu aizdomīguma un kontrolēšanas paradumi uzreiz paceļ galvu un sāk protestēt. Kā tikai jūs vēlaties atvērties un izpaust savu pašu dziļāko iedvesmu, tā bailes tikt noraidītam bloķē jūs un piespiež jūs apklust. Vairums iekšējo konfliktu turpinās, izraisot apjukumu jūsu prātos un Sirdīs. Vecie domāšanas paradumi tik viegli nemirst, jo viņi ir iebūvēti jūsu pastāvēšanas veidā. Tas ir pakāpenisks process, caur kuru jūs virzāties uz priekšu. Vissvarīgākais šeit ir – atcerēties, ka JŪS NEVARIET PĀRVARĒT VECO, KAROJOT UN CĪNOTIES AR TO.
ATTEIKŠANĀS NO CĪŅAS

Jūs ESAT Atnākuši uz Zemi caur daudzām dzīvēm, kurās cīņa bija praktiski – daļa no jūsu vārda. Daudzas reizes jūs esat mēģinājuši aizdegt uz Zemes apziņas Gaismu, un daudzi no jums bija iedvesmojušies no Kristus enerģijas, lai arī kādas formas tā nepieņemtu. Jūs vadīja iedzimts labākas pasaules redzējums, kura pamatā ir vienlīdzība, miers un harmonija. Tai pat laikā jūs bijāt dziļi iesaistīti cīņā – it bieži jūs sajutāties ne tāds kā visi, un bijāt spiesti meklēt pašiem savu ceļu dzīvē. Jums bija nepieciešams cīnīties, lai izprastu sevi, un lai pēc tam izteiktu sevi pasaulē, kura jau atkal, šķiet, kustējās citā ritmā. Jūs bijāt - varētu teikt – svešinieki, kas apsteidz laiku, un daudzu dzīvju laikā jūs atstūma un vajāja par to, ka jūs savādāk raudzījāties uz lietām. Tādā veidā ir veidojies priekšstats, ka garīgums un cīņa, jūsuprāt, vienmēr iet roku rokā.

Tas, kas tiek prasīts no jums patlaban – ATLAIST ŠO CĪŅU.
Ir pienācis cits laiks. Tas ir JŪSU laiks.
Jūs šeit esat NEVIS dēļ tā, lai cīnītos, aizsargātu sevi, vai pārliecinātu kādu.
Jūs šeit esat, lai atbrīvotu sevi,
un pieņemtu Sevī - sava Augstākā ES piedzimšanu,
kurš visu laiku gaida,
kad gan tas beidzot notiks ...

Daudzi no jums izjūt patlaban spēcīgu iekšēju cīņu un pretošanos. Šķiet, ka viss noris ar grūtībām. Tas, ko jums vajadzētu darīt – iegremdēties vēl dziļāk sevī, un atbrīvoties tai bezgalīgajā iekšējā būtībā, kas nav no šīs pasaules. Jūsu Dvēseles enerģija ir jūsu rīcībā, un tā palīdzēs jums atcerēties - dēļ kā jūs esat tagad šeit; atcerēties - cik skaidri jūs zinājāt, pirms vēl metāties šajā dzīvē, ka šī būs dziļa un nozīmīga inkarnācija, kas satur arī vilšanos un grūtības. Atcerēties, ka esat nākuši šurp nevis tā dēļ, lai cīnītos, bet gan dēļ tā, lai atlaistu jebkuru cīņu un atgrieztos Mājās. Mājās – šeit un tagad, kur mājo jūsu apziņa. Lai kur arī jūs nebūtu – izmantojiet katru iespēju atbrīvoties no cīņas, un ļaut tai aiziet. Jūs varat pieņemt to, kur jūs atrodaties un atlaist sagaidāmo. JŪS ESAT, KAS JŪS ESAT PATLABAN. Atbalstiet sevi un mieriniet ar apjausmu, ka esat jau ļoti tuvu tam, dēļ kā jūs esat šurp nākuši.

Lai to sasniegtu, jums vienīgi jāpārtrauc pretoties, jums jāatstāj ideja, ka varat ko sasniegt caur cīņu. Jūs tik ļoti esat saauguši ar izaugsmes izpratni caur sāpēm, ka patiešām domājiet, ka darāt labu darbu, ciešot, mokoties un smagi strādājot pie savas garīgās izaugsmes. Bet patiesais risinājums, it īpaši, kad saskaraties ar smagām un blīvām pagātnes enerģijām, ir – atrast iekšienē šo klusa rāmuma un mierīguma punktu. Tas nebūt nenozīmē – nedarīt neko, bet gan nozīmē - atkāpties uz neitralitātes punktu, uz neitrālas apzināšanās punktu, uz stāvokli „vienkārši - BŪT”. No šī punkta palūkojieties uz sevi, necenšoties sevi izmainīt. Vienkārši ļaujiet sev būt.

Viena no lietām, ko esat atnesuši uz Zemi no iepriekšējām dzīvēm, un kas vēl joprojām ir stipri ieķērusies jūsos – tā ir spēcīga vīrišķā „darbības” enerģija. It bieži jūs bijāt bijuši „Gaismas Karotāji”, alkstoši – ar lielu degsmi un kaisli – izmainīt pasauli uz labāko pusi. Jūs arī izcēlāties ar valdonību. Tagad no šīs vīrišķās enerģijas tiek gaidīts, lai tā norimst un sabalansējas ar jūsu sievišķo enerģijas daļu. Sievišķais aspekts, šai kontekstā, ir Gaismas, Viegluma un Prieka nesējs. Tas aicina jūs ļauties jūsu jūtu straumei, sevišķi nefokusējoties uz rezultātu, bet vienkārši – sajūtoties labi šeit un tagad.
Ieiešana sievišķajās enerģijās, kas patlaban notiek, aktualizē jautājumu, kādās attiecībās jūsu dzīvē ir DOŠANAS un SAŅEMŠANAS plūsma. Vai jūs varat darīt to, ko jūtat pareizu esam priekš sevis – bez atskatīšanās uz citu cilvēku cerēto, vai uz jūsu pašu pierastajām sev izvirzītajām prasībām? Vai jūs īstenībā varat parūpēties par sevi, un dot sev visu, pēc kā patiešām tiecaties savā dzīvē? Tie gan nav tipiski jautājumi Gaismas darbiniekam. Jūs vairāk esat koncentrējušies uz ārējo pasauli, vēloties viņu mainīt, uzlabot, un tamlīdzīgi...”Kāda ir mana misija uz Zemes? Ko es varu izdarīt, lai uzlabotu pasauli?” – tie ir jūsu mīļākie jautājumi. Un it bieži jūs tos uzdodat no karotāja pozīcijām. Tā ir kļuvusi par jūsu otro dabu. Domu par to, ka jūs šeit esat arī dēļ tā, lai rūpētos par sevi, gūtu gandarījumu, un virzītos dzīves plūsmā - vairumam no jums ir grūti „sagremot”. Tas, ka esat novērojuši to pie sevis, liecina, ka jūsu dzīvē nav samērota DOŠANA un SAŅEMŠANA. Jūs pārāk daudz atdodiet.

Ja jūs daudz dodiet, strādājiet citu labā, un izjūtiet lielu atbildību par citu vajadzībām, jūs bieži CĪNĀTIES un daudz „RĪKOJIETIES”. Jūs ar grūtībām iegūstiet, un zaudējiet no redzesloka savu cilvēcību. Jums draud vilšanās un tukšuma sajūta. Lai sabalansētu vīrišķo un sievišķo enerģiju, jums ir jānokļūst līdz dzīves plūsmai, kurā jūs izjūtat prieku un iedvesmu no tā ko jūs darāt, NEIZJŪTOT NEKĀDU PIENĀKUMU TO DARĪT. Piespiešanās – tas ir signāls, ka neesat brīvi, ka esat piesaistīti rezultātam. Lai arī kad jūs nesajustu piespiešanos, atkāpieties uz jūsu rāmā klusuma vietu.

Šajos mēnešos, bet faktiski – visā šī gada otrajā pusē Gaismas darbiniekiem iekšējos līmeņos daudz kas sācis iekustēties, un tagad, iespējams, jums ir grūti atrast pareizo ceļu, lai izteiktu, vai izpaustu sevi. Tā vietā, lai censtos, cīnītos un iespaidotu situāciju – vienkāršāk, vieglāk un SAPRĀTĪGĀK ir – palikt mierīgam, un vispār – mazāk ko uzsākt, lai arī kas tas nebūtu. Vienkārši – izjūtiet – kas notiek jūsu iekšienē. Šī piedzimšana no jauna, caur kuru jūs ejat, daudz prasa no jums visos līmeņos – gan emocionālajā, gan mentālajā, gan fiziskajā. Tātad – iespējams - šobrīd nav īstais laiks intensīvai sevis izpaušanai apkārtējā pasaulē. Samierināšanās šeit ir atslēgas vārds. Tas arī ir tas, ko dod sievišķā enerģija.
 
Jūs jau esat ceļā, un mēs varam jums galvot, ka izmaiņas var nākt vēl straujāk, nekā tas notiek patlaban. It īpaši tad, kad jūtaties iestrēguši, un liekas, ka nekas vairs nenorit tik gludi. Lielas izmaiņas notiek iekšējos plānos. Ticiet tam. Pārtrauciet pastāvīgi sevi analizēt. Virzieties plūsmā un ticiet.

Iedomājieties fizisku bērniņa piedzimšanas gaitu. Šo procesu vada fundamentāli dabas spēki. Jūs nevarat šos spēkus kontrolēt, jūs nevarat izlemt, kad jāsākas dzemdību sāpēm. Vienīgais, ko jūs variet – pretoties šiem spēkiem, vai arī virzīties reizē ar viņiem. Virzīties reizē ar šiem spēkiem nozīmē – ļauties dzemdību sāpēm, ticot, ka ar laiku tās mazināsies, un jūs varēsiet atvilkt elpu. Tas, ko jūs varat darīt, ir – līdzsvarot sevi ar savu iekšējo sajūtu plūsmu, tādā veidā padarot visu procesu daudz vieglāku un maigāku. Tā vietā, lai tiesātu sevi, un iegrozītu sevi visos iespējamos cerību un prasību rāmjos, sajūtiet, kas patiesībā notiek jūsu iekšienē. Izjūtiet šī procesa patiesumu, un vērojiet, kā ārējā realitāte to atspoguļo.