svētdiena, 2011. gada 23. oktobris

Ammas 223.stunda

Mīļais, es esmu Amma, Dievišķā Māte un es esmu tava Māte.
Sagatavo savu enerģētisko lauku un savienojies ar Dvēseli. Savienojies arī ar Pašu Es un kodu tehniķiem.
Palūdz saviem kodu tehniķiem aizvākt visus mākslīgos kodus, kuri traucē tev nokļūt savienojumā ar Ādamu Kadmonu.
Tulkotāja piezīme: Ar jēdzienu "Ādams Kadmons" nav jāsaprot kāda konkrēta persona. ĀK var uztvert kā tēlu – pirmatnējo dvēseli, kurā vienuviet manifestējas visu cilvēku dvēseles. ĀK jēdziens ir ņemts no Kabalas, bet tik pat labi tas varētu būt arī nosaukts kādas citas kultūras, filozofijas piedāvātajā vārdā. Skat. http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Kadmon
Palūdz, lai visi bojātie un izmainītie dabīgie kodi, kuri traucē tev nokļūt savienojumā ar Ādamu Kadmonu, tiktu salaboti.
Palūdz, lai visi pasīvie dabīgie kodi, kuru uzdevums ir nodrošināt tevis savienojumu ar Ādamu Kadmonu, tiktu aktivizēti.
Formulē nodomu: savienoties ar Ādamu Kadmonu.
Būdams savienojumā ar Ādamu Kadmonu, atkārto iepriekšējo nodarbību.
Sāc ar koncentrēšanos uz to enerģijas centru, kas atrodas fiziskās sirds augšējā daļā un nedaudz virs tās.
Tagad virzi savu koncentrēšanos uz tās ķermeņa daļas vai sistēmas dvēseli, ar kuru tu gribi strādāt.
Noturi savienojumā šos divus centrus, koncentrējoties uz abiem vienlaicīgi.
Palūdz Dvēselei iegriezt čakras maksimāli iespējamā ātrumā.
Turpini noturēt savienojumu starp sirds enerģētisko centru un attiecīgās ķermeņa daļas dvēseli.
"Ie-OM-mo" savā Sirds Hologrammā.
Kad esi beidzis, pasakies sava ķermeņa daļām, ar kurām strādāji.
Līdz nākamai nodarbībai ...
Saņemts caur Ketī Čepmenu
Cathy@AmmaTheDivineMother.com

www.AmmaTheDivineMother.com
Tulkoja Uldis Kokins