svētdiena, 2011. gada 16. oktobris

Kryon caur Lī Kerolu: VĒSTURES BEIGASNo krievu valodas tulkoja Vineta Pēce
URĀNIJAS tulkojums:
Šis dzīvais čenelings tika dots Sietlā, Vašingtonas štatā, 2010.gada 20.novembrī.
 
Lai lasītājam būtu vieglāk saprast tekstu, šis čenelings tika pārbaudīts un papildināts (Lī Kerolam un Kryonam) veicot atkārtotu čenelingu. Dzīvais čenelings bieži ietver sevī enerģijas, kuras ir savādāka veida komunikācija, un tās nevar nodot uz papīra. Izbaudiet šo pastiprināto vēstījumu, kas tika dots Sietlā, Vašingtonas štatā, 2010.gada 20.novembrī.
 
Sveicināti dārgie, es esmu Kryon no Magnētiskā Dienesta… un es šos vārdus saku katru reizi. Tie norāda to, ka tas ir starpgalaktiski, jo magnētisms uz šīs planētas vēl nav izprasta parādība. Vārdam „nesaprasts” ir viena nozīme, bet vārdam „neizprasts” – cita. Jo magnētisms ir jūsu realitātes kvantu atribūts. Un viens no nedaudzajiem, kas izšļācās, izlaistās jūsu ikdienā, tāpat, kā to daru es. Jo es kalpoju jums kvantu veidā, bet pieejams esmu jums tikpat, cik pieejams jums ir Gars.
 
Atslābinieties uz brīdi. Šodienas vēstījums ir daudzpusīgs, šis ir spēka vēstījums. Šis ir viens no vēstījumiem par vēsturi, un daudzas lietas varēs izlasīt tajā, neatkarīgi no vārdiem, kas šodien tiks pateikti. Es runāju ar daudz lielāku auditoriju, nekā tā, kas sēž šeit zālē. Tagad daudzi lasa un klausās. Es zinu tās acis, kas raugās šajā lapā, tās ausis, kas klausās šeit tagad. Un, lai arī jūsu šeit ir apmēram simts cilvēku, pašlaik mani klausās tūkstošiem. Manis dēļ viņi šeit klausās. Manis dēļ viņi tagad lasa.
 
Es šodienas vēstījumu nosaucu par „Vēstures beigām”, bet šis nav vēstījums par pasaules galu. Jūs to varat saprast lineāri, un varat to saprast kvantiski. Ja jūs šo nosaukumu saprotat lineāri, tad varat nobīties, jo tas saistīts ar laika beigām. Ja jūs šo nosaukumu saprotat kvantiski, tad mēs runājam par to, ka tās ir vēsturiskās enerģijas beigas. Uz planētas notiek nobīdes, un mēs pie šī apgalvojuma atgriezīsimies vēstījuma beigās. Man jābūt ļoti precīzam un akurātam, jo varu aizskart kādu no jums, jo vēstures enerģija dažiem no jums ir iedzimta, tiem, kurus apmācīja noteiktā veidā. Tāpēc es aicinu jūs būt pacietīgiem klausoties manā vēstījumā, un savienoties ar mani, kamēr es to dodu.
 
Es vēlos jūs pārcelt pagātnē un paskaidrot dažas lietas, aprakstot jums ainavu, ceļojot cauri vēsturiskajiem notikumiem. Es vēlos jūs pārcelt pie monoteisma tēva Ābrahama. Ābrahams atrodas tieši tajā vietā, no kuras mēs patiešām vēlētos paskatīties uz to vēsturi, ko jūs sauktu par mūsdienu garīgo pārliecību, jo tieši tā domā visa pasaule. Jā, viņa priekšā bija daudzi. Daži no jums ir lemūrieši un zina, ko es ar to domāju. Bet Ābrahams uz Zemes - ir sākums, ko jūs saucat par planētas galvenās reliģijas priekšteci. Tāpēc es vēlos jums stāstīt par to, kas notika, un es gribētu, lai jūs uz to raudzītos uzmanīgi.
 
ĀBRAHAMS /ĀBRAMS/ EBREJU TĒVS
 
Es vēlos godināt Ābrahamu, kurš dzimis Ūrā, kas tagad ir daļa no mūsdienu Irākas, es vēlos godināt viņa dēlus, ne visi no kuriem ir dzimuši no Sāras. (Ūra – senā šumeru pilsēta, kas atrodas Mezopotāmijā. Šumera bieži tiek dēvēta par "cilvēces šūpuli”, un skaitās viena no agrākajām civilizācijām ar ļoti augsti attīstītu kultūru. Šumerā visagrāk parādījās mums zināmā rakstība, paši senākie likumi, pašas senākās skolas un daudz kas cits… Z. Sitčins savā grāmatā „12 planēta”, kas iznāca 1976.gadā, raksta par tā saucamo „Dievu civilizāciju”, kas izveidojusi šo seno kultūru. Tāpēc Ābrahama izcelsme no Ūras šķiet ļoti interesants fakts.) Viens no viņa dēliem, par kuru es šodien vēlos runāt , bija Išmaēls (Krievu tulkotajā Bībelē Ismails. Sāra nevarēja palikt grūta, tāpēc, lai turpinātu dzimtu atdeva Ābrahamam Ēģiptes verdzeni Khadžaru. Išmaēls bija viņas pirmdzimtais. ) Ābrahams bija ebrejs… dižens ebreju pravietis. Išmaēls viņa dēls. Jūs nekad nevarat teikt, ka Išmaēls nebija ebrejs, un viņš tāds paliks līdz pat šai dienai. Išmaēls ir dzimis Hebronā. Un tas vēlreiz apliecina, ka viņš patiešām ir izraēlietis. Išmaēls ir ebrejs.
 
Vai kāds var apstrīdēt un teikt, kā tā, ka ciltsrakstos viņš ir ebrejs no tēva puses (bet ne no mātes). Tomēr Gars skatās uz DNS un Akašas ģenealoģiju, tāpēc no garīgā viedokļa Išmaēls bija ebrejs. Viņš atnāca, lai būtu daļa no ebreju ciltskoka.
Politisko iemeslu dēļ pie ebrejiem viņš krita nežēlastībā. Vēlāk Išmaēls kļuva par to, ko sauc par visu arābu ciltstēvu… Arābijas tēvs. Tātad jūs varat teikt, ka arābos arī plūst ebreju asinis, Ābrahama asinis plūst vēnās. Bet ebreji izraidīja Išmaēlu. Un tāpēc, lai gan arī jums ir viens Dievs un viendievība, kaut arī ir dievišķās mīlestības un dievišķās vienotības principi, starp jums ir plaisa. Patiesais sasaistījās/ sajaucās ar nepatieso, un pat šodien atradīsies miljardiem Cilvēku, kas teiks, ka tieši Išmaēls, un nevis Īzaks gandrīz tika upurēts Tempļa kalnā. Un arī tagad viņi saka, ka viņš nav ebrejs.
 
Tātad, kur ir patiesība? Cilvēki nebija radīti vienotībai. Kopš seniem laikiem enerģija, un pat, kad jūs piedzimāt, enerģija, kas ienāca jūsos tika vērsta uz atdalīšanos nevis uz apvienošanos. Tieši tāpēc mēs to saucam par veco enerģiju. Jā, bija sievietes un vīrieši, kas zināja vairāk nekā citi, bet tieši vecā enerģija sadalīja un atdalīja, vecā enerģija veidoja naida barjeras, starp miljoniem cilvēkiem, kas patiešām ir „visi ebreji”.
 
MUHAMEDS: BRĪNIŠĶĪGS VIENOTĪBAS VĒSTĪJUMS
 
Ļaujiet man jums pastāstīt par pravieti Muhamedu. Muhameds nāk no Išmaēla dzimtas, kurš savukārt nāk no Ābrahama dzimtas. Tātad, ebreju asinis plūda arī Muhamedā, tādi ir viņa ciltsraksti, lai gan tāda nebija viņa kultūra. Viņa Akašas ģenealoģija nāk no Ābrahama (saskaņā ar Korānu, Ābrahams – ir Islāma dibinātājs).
 
Muhamedu vairakkārt apmeklēja skaistas eņģeliskas būtnes. Tajos laikos eņģeļi ar cilvēkiem runāja parastā trīsdimensiju veidā. Bet cik daudzi no jums domāja, ka eņģeļi, kas tajā laikā runāja ar cilvēkiem, runāja tikai ar tiem, kas pēc izcelsmes bija ebreji? Ar tādiem, kā Muhameds, Mozus, Jēzus, Ābrahams. Jo tā bija kopējās vēstures daļa, daļa, ko ebreju ciltskoks darīja īpašu Cilvēces Akašas kodolam, un kā mēs jau agrāk teicām: „Kurp dodas ebreji, turp dodas Zeme”. Patiešām, šeit ir kaut kas svarīgs, uz ko vajadzētu skatīties, un tas drīz mainīsies. Tāpēc, ka mūsu acīs „ebreji”- ir visi, kas dzīvo Tuvajos Austrumos.
 
Eņģelis Muhamedam nodeva šādu ziņu: „Apvieno arābus un dod viņiem Izraēlas Dievu”. Un Muhameds to izdarīja! Viņa informācija bija skaista, vēlāk tā tika pierakstīta viņa sekotājiem. Tā bija piepildīta ar neticamo Dieva mīlestību un cilvēces vienotību. Pravietis Muhameds bija Apvienotājs, nevis separātists.
 
Ilgi pirms Muhameda atnāca Jēzus - Jēzus arī ir ebrejs. Viņš ir atbildīgs par to, ko jūs tagad saucat par kristietību. Visi viņa mācekļi bija ebreji. Pēteris – Akmens, Pēteris – Zivs, kas dibināja kristīgo baznīcu, bija ebrejs (grieķu val. „Petros” – akmens). Un mēs jums sakām, lai atgādinātu - ka tas viss ir vienotība. Mani dārgie, iespējams, ka DNS divpadsmit slāņiem, kas nosaukti ebreju vārdos ir sava nozīme. Patiešām, tā ir cieņa pret meistariem un viņu ciltsrakstiem, ieskaitot Muhamedu, Išmaēlu, Īzaku, Ābrahamu un Jēzu. Viņi visi ir daļa no sākotnējās garīgās valodas (senebreju).
 
Jūs varētu teikt: „Jā, bet bija šumeru valoda, un pirms tās lemūriešu valoda. Bija sanskrits un tamilu, un daudzas citas senās valodas.” Pareizi, bet mēs runājam par mūsdienu garīgo valodu – par to, kas jums zināma, kurai ir spēks, kurā šodien runā tīrās ģenealoģijas meistaru mantinieki, kas gāja pa šo planētu.
 
Tātad, ko tad cilvēki ar to visu ir izdarījuši? Ko viņi ir izdarījuši ar visu šo svēto informāciju, kas nākusi no ebreju meistariem? Viņi sāka karot, jo cilvēki visu sašķeļ/ sadala. Viņi nesavienoja tās kopā. Un lūk, mēs esam šeit, ticīgie vienam brīnumjaukam Dievam, visu lietu Radītājam un miljoniem to, kas arī tam tic, bet ir gatavi cīnīties cits ar citu, ideoloģijas dēļ, par to, ko teica Dievs, par to, kurš pravietis ir labāks, un kura tauta ir pelnījusi Dieva žēlastību. Tā ir sena vēsture, un tai ir tūkstošiem gadu. Bet tā tieši parāda, ko sevī nes vecā enerģija.
 
CILVĒKA DABA/RAKSTURS
 
Un tagad kāds teiks: „Tāda ir Cilvēku daba”. Līdz ar to , tas it tas, kas notiek ar Cilvēku ,un tas atkārtosies un atkārtosies ,veidojot vēstures enerģiju ,kas peld Cilvēka rakstura zupā ,kurš kā daži saka nekad nemainās. Tātad (kā viņi apgalvo) tas notiks atkal, atkal un atkal. Dārgie, es atnācu pateikt, ka tas nenotiks, jo uz šīs planētas notiek kaut kas, kas pieliks punktu vēsturei. Tās būs beigas vecajai vēstures enerģijai. Tās būs beigas vecajam Cilvēka raksturam, jo Cilvēka raksturs attīstās.
 
APMĀCĪTI  IENĪST KOPŠ DZIMŠANAS
 
Šodien uz šīs Zemes ir daudzi, kas dzimuši Izraēlā, kas no bērnības ir apmācīti nemīlēt un neuzticēties visiem tiem, kas ir apkārt. Šajā vēstures periodā uz šīs Zemes tie, kas ieskauj ebrejus un jau no bērnības ir iemācīti tos ienīst. Viņus ļoti labi apmācīja, un viņi ienīst. Lai cik tas dīvaini nebūtu, viņi ar šo atšķirtību lepojas, jo uz spēles ir likts viņu senču ciltskoks, un viņi vēlas ievērot vēsturisko protokolu. Viņi vēlas palikt atdalīti. Bet es vēlos jums pastāstīt kādas pārmaiņas notiek. Jā, tās ir ievērojamas pārmaiņas! Tās notiek tur, kur jūs negaidāt. Tās notiek Jeruzalemē. Tās notiek Irānā. Bērni pamostas un jautā: ”Atkārto man vēlreiz, kāpēc man viņi jāienīst? Ko viņi tādu ir nodarījuši? Kad? Tie taču nebija viņi. Tie bija viņu senči. Tie ,kas dzīvo šodien nebija iesaistīti šajā stāstā. Tāpēc atkārto man vēlreiz, jo es nejūtu naidu.”
 
Vecāki krata galvas un atbild: „Dari, kā mēs tev liekam, jo vēsture un tradīcijas mūs māca, ka viņi ir mūsu ienaidnieki un vienmēr būs ienaidnieki.”Bet bērni atbild: ”Nē. Es tā nedarīšu, un neviens man apkārt tā nedarīs.” Uz šīs planētas lēnām notiek izmaiņas, bet par to nekur neraksta. Jo pasaules masu informācijas līdzekļi nevar iedomāties, ko darīt ar šo jauno enerģiju ,un tā acīmredzot viņiem nešķiet nekāds jaunums. Viņi ir iegrimuši vecajā Cilvēka raksturā, kur tas, kas šķeļ ir jaunums, bet tas ,kas savieno nav nekas īpašs. Un tomēr, mēs to redzam ,kā vienu no vislielākajām enerģijām uz šīs planētas. Es šeit atnācu, lai jums pateiktu, ka tas ir reāli, un tas notiek, un kā jūs būtu teikuši, pamazītēm. Ir arī citi jaunumi, par kuriem es vēlos jums pastāstīt.
 
MODELIS IR UZSTĀDĪTS - VIENOTĪBA DARBOJAS
 
Tagad parunāsim par Eiropu - Austrumu un Rietumu Eiropu. Paskatieties uz vēsturi. Es vēlos, lai jūs paskatītos uz eiropiešu vēsturi. Ko jūs zināt par viņiem? Amerikāni, ko tu par viņiem skolā mācījies? Tev nācās iegaumēt visus šos datumus un faktus. Tu dzīvo valstī , kurai ir tikai divsimts gadi, bet tev jāatceras visas viņu cīņas un iekarotāji, un visu gadsimtu armijas īpatnības! No 14 gadsimta līdz pat šim laikam viņi to vien ir darījuši ,kā viens otru iekarojuši. Viņi viens otram uzbrukuši, gluži kā paisums un bēgums, ar paredzamu pastāvību. Un tad, kad viņiem apnika ,viņi sāka iekarot citus kontinentus. Mazā Spānija viena ir atbildīga par visas Dienvidamerikas, Centrālamerikas un daļu Ziemeļamerikas iekarošanu. Šodien miljoniem cilvēki runā viņu valodā, kaut arī pirms spāņu ienākšanas nekad tādu nebija dzirdējuši.
 
Napoleona armija izplūda gandrīz pa visu Eiropu, gluži kā upe, kas izgājusi no krastiem, iekarojot visu savā ceļā. Dažas Eiropas pilsētas nezina, kurai valstij īsti pieder! Un viss ir tikai tāpēc, ka valstu robežas tika pārāk bieži mainītas. Tāda ir vēsture. Paskatieties uz to uzmanīgi. Un vēl joprojām atradīsies tie, kas teiks: „Jā tas ir raksturīgi cilvēkiem. Viņi veido robežas un kultūru, viņi karo. Tāda ir Cilvēka daba.”
 
Piecdesmit gadus atpakaļ uz šejieni sāka plūst šī jaunā enerģija. Jā, izlīdzināšanās notiek lēni, dārgie Cilvēki, bet enerģija ir atnākusi. Tas bija pirmais impulss, tas bija sākums. Pirms piecdesmit gadiem Eiropā kaut kas notika, un jūs joprojām nezināt par to. Daži gaiši prāti pēc Otrā Pasaules kara sanāca kopā un teica: „Ja mēs neveiksim izmaiņas, ja neiziesim laukā no savas domāšanas ierobežojumiem ,tas viss atkārtosies, jo tieši tā tas arī notiek. Cilvēki rada karu.” Pat jaunā valsts ,ko sauc par Ameriku, tika iesaistīta karā. Pati Amerika gandrīz tika sadalīta, jo tieši tā rīkojas cilvēki. Viņi sašķeļ labo. Šiem viedajiem cilvēkiem bija skaidrs, ka viņiem jācenšas kaut ko izdarīt, kaut ko, kas varētu nostrādāt- apvienot nevis šķelt. Un viņi radīja ideju. Ļaujiet man jums pastāstīt, kas tas bija.
 
Viņi teica: „Kas būtu, ja mēs mēģinātu sapulcēt tik valstis, cik vien iespējams, un veidot valstu kopienu? Ja mēs sāksim tagad un pamazītēm nonāksim līdz tam, tad ar laiku varēsim izveidot sistēmu, kurā varēsim viens otram kaut ko pārdot, un robežas kritīs, nebūs ne robežu, ne pasu kontrolpunkti. Visas šīs kultūras un bijušie ienaidnieki mierīgi tirgosies savā starpā, un ,lai tas viss notiktu, mēs varētu ieviest kopēju valūtu. Paskatieties uz Amerikas Savienotajām Valstīm un jūs redzēsiet ,kā tas darbojas. Eiropieši nekad vairs nekarotu cits ar citu. Viņi nevarētu karot, ja būtu finansiāli sasaistīti viens ar otru.
 
Nu ,protams, visi viņus izsmēja! Katrs, kas to dzirdēja teica ,ka tas nav iespējams, jo pastāv ļoti daudz problēmas, kuras ir nepieciešams atrisināt, lai tas notiktu. Tie, kas bija pret teica: „Nē, nē, tas nav tas, ko mums vajadzētu darīt. Mums ir tik dažādas kultūras. Ir valstis ar cieto valūtu, un ir valstis ar vāju valūtu. Pārāk daudzi, kas ir pret to. Vai tiešām ir iespējams pārvietoties no vienas valsts uz citu neuzrādot dokumentus? Tas nedarbosies. Jā, un ,kas jūs tādi esat, ka varat piedāvāt tādu projektu? Bet progresīvie atbildēja: „Mēs esam apvienotāji. Un mēs uzskatām ,ka tā ir laba ideja, mēs būsim stipri un nekad vairs nekarosim.” Tas tika teikts pirms divām paaudzēm ,pirms piecdesmit gadiem.
 
Un tagad jums ir Eiropas Valstu Savienība. To skaits arvien pieaug, un tagad to ir vairāk nekā bija sākumā. Dažas valstis pat „stāv rindā” ,lai tiktu pieņemtas! Robežas ir likvidētas, ir pazuduši robežu kontrolpunkti, un ieviesta naudas vienība Eiro- tā ir pati spēcīgākā valūta uz Zemes, pat spēcīgāka par ASV dolāru. Ļaujiet man jums pastāstīt, kas to veicināja. Apziņas pārvirze, kas attīstījās jau pirms piecdesmit gadiem. Pēc divām paaudzēm tā pakāpeniski ļāva brīvdomātājiem apvienot to, ko agrāk nebija iespējams apvienot. Un rezultāts? Šīs valstis nekad vairs savā starpā nekonkurēs, jo viņu „vēsture” šajā brīdī ir beigusies. Viņi ieviesa jaunu Eiropas paradigmu, to, kurai nav tās vēsturiskās iezīmes, kas bija zināmas cilvēkiem. Šī reģiona vecā vēsture ir aizgājusi un nekad vairs neatkārtosies.
 
Kāds no vecā Eiropas Austrumu bloka ,kur vēl līdz šim ir ļoti maz vienotības ,teiks: „Vēsture atkārtosies no jauna. Mēs esam tās upuri. Tas ir tikai laika jautājums.” Bet ne visi no viņiem tā jūtas. Ir tādi, kas sāk sajust savās kultūrās garīgo vienotību, to vienotību par kuru viņiem nekad netika atļauts runāt. Tie ir brīvdomātāji, tie ,kas domā ārpus savu veco ierobežojumu paradigmām. Šī ir jauna paradigma.
 
Ir tādi, kas stāv tribīnēs un kancelēs ,un sludina: „Vēsturei ir beigas. Beigas ciešanām. Beigas diktatūrai. Beigas tiem ,kas centās mūs pazemot. Ir pienācis laiks, lai sāktu izpētīt, kas mēs patiesi esam.” Kaut arī viņi to nepasaka tieši šajos vārdos, bet viņi atver radītāju sevī iekšienē- to radītāju ,kas ved pie dievišķās vienotības. Un tā ,aplis ir noslēdzies, un mēs esam atgriezušies pie tā ,ko eņģelis teica Muhamedam, vai ne? Jo vienotība bija galvenā atslēga uz mieru, un tā tas ir līdz pat šai dienai. Tas ir svēts princips, un tas nekad netiks mainīts.
 
Kurš varēja iedomāties, ka tas varētu notikt? Amerikas Savienotās Valstis ir tādas kādas tās ir tikai tāpēc, ka 200 gadus atpakaļ viņu dibinātāji teica: „Pamēģināsim izveidot valstu-štatu grupu bez robežām ar tādu sistēmu, kāda vēl nekur nav. Tā būs grupu vienotība- Amerikas Savienotās Valstis.” Jā šis projekts izgāja savus pārbaudījumus, bet apvienotāji uzvarēja. Un tieši tāpēc šī valsts ir tāda, un dara to, priekš kā tā tika izveidota. Tā ir tik jauna ,bet tiešām parāda jaunās enerģijas.
 
Jūsu Neatkarības Deklarācija tika nodota caur čenelingu. Vai jūs to zinājāt? Tas bija kolektīvā čenelinga mēģinājums, kuru pieņēma tie, kas lūdza Dieva palīdzību. Izlasiet to un sajūtiet tās svēto būtību, jo tā vieno ,nevis šķir.
 
DIENVIDAMERIKA UN JAUNĀS ENERĢIJAS.
 
Dienvidamerika arī sākusi par to domāt. Mans partneris ir tikko atgriezies no turienes, un es viņam devu iespēju redzēt šīs zemes nākotnes enerģijas potenciālu.
Es vēlos jums uzzīmēt Dienvidamerikas vēstures ainu. Bija laiks, kad katrā Dienvidamerikas valstī bija diktators. Mazāk nekā 15 gadus atpakaļ viņiem bija vāja ekonomika un bezvērtīga valūta. Nekārtības, cīņa un slepkavības bija norma. Laupītāji narkobaroni atklāti slepkavoja uz ielām, visur plauka korupcija. Pat politiķi izstaroja bailes, un daudzi no viņiem pēkšņi pazuda, un neviens viņus vairāk neredzēja. Šodien viss ir savādāk. Tagad Dienvidamerikā ir stabilitāte, valstis viena pēc otras ienes savā kultūrā jaunu ,pozitīvu enerģiju. Vai tiešām tas varēja mainīties 15 gados, ja starpvalstu līderi nekoncentrētu savus centienus un nebūtu devuši vajadzīgos norādījumus?
 
Uz visa kontinenta ir palicis tikai viens diktators. Kas notika? Ja jūs domājat, ka tas ir kaut kas pārsteidzošs, tad es jums teikšu, ka briest vēl kaut kas, par ko jūs vēl neesat dzirdējuši. Viņi par to apspriežas tieši tagad, un es jums nodošu to, ko viņi domā: „Kas notiks, ja mēs atcelsim robežas visās mūsu valstīs?”Vai jums tas nešķiet pazīstami? Viņi par to spriež. Slēgtajās apspriedēs, no kurām informācija netiek izziņota, viņi spriež: „Kas notiktu, ja mēs ar laiku varētu ieviest vienotu valūtu no Kolumbijas uz kontinenta ziemeļiem līdz Čīles dienvidiem? Un mēs būtu stipri un vienoti.” Mani dārgie, es atnācu šeit, lai pastāstītu jums, ka tas darbosies, nepaies ne piecdesmit gadi. Drīz pēdējais diktators aizies, un apvienošanās sāksies.
Uz planētas notiek pārmaiņas.
 
ĀFRIKA
 
Ļaujiet man jums pateikt, kur vēl notiek pārmaiņas, pagaidām jūs par to vēl nezināt- Āfrikā notiek valstu apvienošanās. Drīz šajā kontinentā notiks tas, kas iepriekš nekad nav noticis, un tad kad šis kontinents atveseļosies, kad nebūs AIDS un citas smagas slimības, tā iedzīvotāji vēlēsies to pašu ,kas ir jums. Viņi vēlēsies mājas, un skolas, un ekonomiku bez korupcijas. Viņi aizdzīs aprobežotos līderus, kas nogalina savas tautas varas dēļ ,tajā vēstures posmā ,ko paaudzēm sauc par „Āfrikas Vēsturi”. Drīz Āfrikas vēsturei pienāks gals, un veidosies jauns kontinents.
 
Ziniet, šis spēks var atnākt no negaidītiem apgabaliem, jo veidojas jauni līderi. Āfrikā ir tik daudz zemes, un tās iedzīvotāji lielā mērā ir gatavi, ka nākamo divu paaudžu un divdesmit gados, tās ekonomika kļūs par vienu no visspēcīgākajām uz planētas. Un tas notiks pateicoties vienotības idejai, ko izteica neliela cilvēku grupa. Tādas ir šīs planētas varbūtības un beigas tai vēsturei ,kuru jūs zināt.
 
Tuvākajos 70 gados uzradīsies melnādains līderis, kas vedīs Āfrikas kontinentu pretī labklājībai un mieram. Tas nebūs prezidents, bet gan organizators un revolucionārs ekonomikas domātājs. Viņš un spēcīga sieviete viņam blakus realizēs savas idejas visā kontinentā. Viņi apvienosies. Tāda ir varbūtība un plāns. Āfrika pacelsies no gadsimtu slimību un izmisuma pelniem, izveidojot stabilu ekonomisko spēku ,kas spēs saražot kvalitatīvas ikdienas preces. Jūs domājat, ka Ķīna ir ekonomiski spēcīga? Ķīna dara to, kas viņai jādara, iestiegot /iegrimstot savas vēstures vecajās noslēpumainajās un aizspriedumainajās metodēs. Tā ir liela valsts, un tā varēs konkurēt ar Āfriku, ar brīvdomātāju un ātro pārmaiņu zemi. Ķīnai uzradīsies liels sāncensis ,kuram nebūs nekādu kultūras barjeru, lai Cilvēki attīstītos brīvi savā Garā.
 
Tieši senās dvēseles, tās, kuras dzīvo Āfrikas kontinentā, atkal izmainīs planētas nākotni tāpat, kā jūs to maināt pa savam šodien. Šodien jūs cīnāties ar prāta tumsu ar savu gaismu, un tā ir viena no pēdējām kaujām, ko reliģija jums ieplānojusi. Lūk, kāpēc jūs esat šeit, lai ar savām domām un līdzcietības spēkiem nestu uz planētas gaismu. Tāda ir „Gaismas Darbinieka” sūtība.
 
ZIEMEĻAMERIKAS GARĪGUMS
 
Šajā vietā ,ko jūs saucat par Ameriku ir vairāk nekā 350 kristietības paveidi. Visu Glābēja vēsture ir viena, bet idejas par to ,ko viņš teica, ko viņš ar to domāja, un ,kas viņš bija ,ir ļoti daudz. Katra no šīm idejām atdalījās un izveidoja jaunu baznīcu. Monoteiskais Dievs cieš no sadalīšanas simtiem daļās.
 
Kristiešu baznīcas vēsture nebija nekāda jaukā, un Pēteris būtu apgriezies kapā, ja uzzinātu, kāda vēsture ir viņa baznīcai. Bija laiks, kad kristieši ielauzās ciemos, laupīja un dedzināja tikai tāpēc, ka iedzīvotāji neticēja viņu glābējam. Tā notika Spāņu inkvizīcijas laikā. Tas bija terorisms! Jums tas ir jādzird, mani dārgie, es nevēlos sāpīgi aizskart jūsu emocijas, bet tomēr pateikšu: „Pirms pakārt etiķeti ar uzrakstu „Ļaunums” uz jebkuru garīgo pārliecību, jums vajadzētu apskatīt vēsturi. Kristieši pašos pirmsākumos arī tā rīkojās. Tā rīkojās ebreji, tā rīkojās musulmaņi. Radikāli noskaņotie Ābrahama bērni gadsimtiem ilgi karoja viens pret otru. Tā rīkojas cilvēki.
 
Tā rīkojas Cilvēce. Tā sašķeļ. Tā iesaistās karos Dieva vārdā. Tā ,pat sadala/ ievieto sevi pa kastītēm, kad Radītāja enerģija- ir viens enerģija! Es atnācu šeit, lai jums pateiktu, ka šis vēsturiskais traktāts tuvojas noslēgumam, jo šie Cilvēka dabas parametri sāk izjust pāreju, un bērni par to zina! Viņi sāk to redzēt un saliek to vienā ainavā. Redziet ,uz šīs planētas notiek pārmaiņas.
 
INTERNETS - PIRMAIS VISPASAULES APVIENOŠANAS INSTRUMENTS
 
Un tagad es jums pastāstīšu par to, par ko domā tikai nedaudzi: Kas tas ir internets no vēsturiskā viedokļa? Jebkuras valsts pilsoņi var sarunāties savā starpā bez elektroniskām robežām. Jebkuras nacionalitātes Jaunieši var redzēt viens otru, lai izteiktu savu viedokli. Nav svarīgi ,ko dara valsts, lai to ierobežotu ,viņi tomēr sazinās viens ar otru. Viņi veido apziņas tīklu, vienotu, daudzkultūru tīklu. Šī apziņa paliks. Tā ir daļa no jaunās enerģijas. Jaunieši zina par to, un viņi sev līdzi ved citus.
 
Vairāk kā desmit gadus atpakaļ es jums pravietoju. Es teicu, ka pienāks diena, kad „visi runās ar visiem un tāpēc pazudīs visas sazvērestības.” Tāpēc, ka sazvērestība pastāv tur, kur ir noslēpumi un šķelšanās- kaut kas slēpjams tumsā un , kas zināms tikai dažiem. Vai skatījāties jaunākās ziņas? Kas notiek? Vai iespējams, ka veidojas jauna paradigma, kas iet pretrunā vēsturei?
 
JAUNĀ ĒRA
 
Tagad parunāsim par Jaunās Ēras gaitu. Es gribu jums pastāstīt par to, kas notika pirms divdesmit gadiem. Tas ir tas, caur ko nācās iet cauri manam partnerim: vienā no jūsu valsts (ASV) reģioniem bija tie, kas nosauca Kryon par gadsimta ļaunumu. Jaunās Ēras laikā mans partneris tika pakļauts uzbrukumiem no dažu ievērojamu un cienījamu cilvēku puses. Tā bija enerģija, kas centās viņu apturēt pirms viņš uzraksta pārāk daudz grāmatas vai nonāk ANO ar saviem vēstījumiem. Tas notika trešajā gadā, kopš mans partneris vadīja čenelingus, un tas bija organizēts mēģinājums noniecināt viņa vēstījumu. Mans partneris nokrita ceļos un lūdza mani: „Kāpēc? Kāpēc tie, kas raksta grāmatas par mīlestību, cenšas nogalināt citu darbus?” Un es atbildēju: „Cilvēki tā rīkojas. Tie iekaro, sašķeļ un sajūt to kā nepieciešamību, lai viņa darbs izdzīvotu.” Un tad es teicu, ka tā nebūs vienmēr, ka pienāks laiks, kad Cilvēces apziņā nepaliks šo priekšstatu pēdas. Tieši tāpēc viņš ir šeit, lai palīdzētu atnākt jaunajai enerģijai.
 
Ja arābs un ebrejs spētu paskatīties viens uz otru, spētu ieraudzīt Akašas ciltsrakstus un saprastu, ka ir no vienas ģimenes, tad ir cerība. Ja viņi varētu ieraudzīt, ka viņu atšķirības neliek viņiem nogalināt vienam otru, tad tas ir sākums vēstures izmaiņām. Tas ir tieši tas, kas notiek šodien. Visa cilvēce neatkarīgi no garīgās pārliecības, nes atbildību par iekrišanu vēsturiskajās šķelšanas lamatās. Šodien viss mainās. Notiek pārbīde/ pārmaiņas.
 
VIEDAIS VALDNIEKS
 
Es vēlos jūs pārcelt atpakaļ pagātnē pie gudrā valdnieka Zālamana. Vai atcerieties to stāstu, kad divas sievietes apgalvoja, ka ir mātes vienam un tam pašam bērnam? Viņas lūdza Zālamanu atdot viņām viņu vienīgo bērnu un nolika to Zālamanam uz ceļiem, lai tas atrisinātu viņu strīdu. Gudrais valdnieks, kurš jau iepriekš zināja šī strīda iznākumu, pirms lēmuma pieņemšanas pavēlēja pārcirst bērnu uz pusēm. Katra sieviete saņems vienu pusi. Viņš zināja kam jānotiek, un tas notika. Viena no sievietēm palika bāla un teica; „Atdodiet bērnu manai sāncensei.” Un Zālamans uzreiz saprata, kā bērns tas ir. Tai sievietei ,kura no viņa atteicās. Viņa bija īstā māte. Kā viņš to zināja? Tāpēc, ka līdzcietība ir pašas viedākās/ gudrākās jūtas pasaulē, tās sevī ietver risinājumu un savienošanos. Par to arī bija šis stāsts. Tieši gudrās, dievišķās un sievišķīgās mātes līdzcietība attīra šo Zemi un burtiski pārvieto Kundalini no viena kontinenta uz otru tajā mirklī ,kad Zeme izjūt pārmaiņas sevī.
 
Daži šī procesa laikā krīt izmisumā un nesaprot to. Ja datoram būtu apziņa, iedomājieties, ko tas justu, ja jūs viņu izslēgtu un pēc tam pārstartētu. Viņš zaudētu atmiņu par visu, kas ar viņu noticis. Tas pats šobrīd notiek ar cilvēka apziņu ,kas pārslēdzas citā paradigmā, kurā vēsture vairs nekontrolēs to, kas notiks. Jūs to tagad izjūtat- jūs esat viens pret vienu ar pārslēgšanos uz jauno paradigmu, kurai nav nekā kopēja ar Cilvēka rakstura/dabas vēsturi.
 
LĪDZCIETĪBA UN VIENOTĪBA - IR JAUNĀS ENERĢIJAS
 
2012.gada enerģija atradās kopā ar jums 16 gadus, kurus es atrodos šeit, un būs kopā ar jums vēl 20 gadus (kā tas aprēķināts maiju kalendārā). Lūk, kā notiek izlīdzināšanās ,tā burtiski atnāk caur galaktiskā ekvatora centru. Kad Zemes ass svārstības sāk to ietekmēt, un kad jūs pārvietojaties uz izlīdzināšanās centru, atveras 36 gadu pieredzes logs, un tas nav tikai notikums vienā ziemas saulgriežu dienā. Jūs dzīvojat šajā enerģijā, jūs jau esat tajā kādu laiku nodzīvojuši, jūs, Jaunās Ēras bērni.
 
Un tagad parunāsim tikai ar tiem, kas atrodas šajā zālē; ne ar klausītājiem vai lasītājiem. Es vēlos parunāt ar cilvēkiem šajā zālē. Es gribu runāt ar cilvēkiem, kas sēž šajā enerģijā. Es vēlos, lai jūs no šejienes aizietu mainījušies, ne tādi, kādi atnācāt. Es vēlos, lai jūs aizejat ar atmodušos eņģeli sevī, kas ir Radītāja enerģija, kura nāk, lai dotu jums gudrību.
 
Ne visi no jums tic tāpat, kā tic čenelers, bet tas nav svarīgi. Lūk ,jums pārbaudījums, šīs dienas instrukcija. Vai varat paskatīties uz tiem, kas šeit sēž, kā uz savas ģimenes locekļiem, pat, ja jūs nepiekrītat viņiem? Vai varat viņus mīlēt? Jums ir izvēle ,aiziet no šejienes ar vārdiem: „Nekad vairs nenākšu uz šādu pasākumu! Šie cilvēki ir traki!” Vai arī varat teikt: „Es neesmu gatavs nākt uz šādu pasākumu, jo es nevaru piekrist šiem cilvēkiem. Bet es mīlu viņus un priecāšos redzēt savā mājā jebkurā laikā. Ja viņi vēlēsies pie manis atnākt un vakariņām, es būšu laimīgs viņus satikt. Es varu ar viņiem jokot, būt ar viņiem kopā un paspiest viņiem roku. Es pat varu apprecēties ar vienu no viņām, jo es atzīstu ,ka eksistē viens Dievs, viens Radītājs, un viņš dzīvo katrā no mums. Es varu viņiem nepiekrist, bet varu apvienoties.”
 
Tātad, jūs sākat saprast, ka jūsu idejas un atšķirības nav šķērslis starp jums. Cilvēki var līdzpastāvēt viens otram , tāpat kā valstis, bez jebkādām robežām. Viņu kultūras paliek unikālas, un viņi dzīvo savā valstī. Bet tagad viņi ir daļa no lielā plāna, kurā nekad neviens vairs nekaros. Viņi nevarēs. Viņi būs saistīti viens ar otru. To dara Apvienošanās. Zālamans zināja, ka noslēpums ir līdzcietība/ līdzjūtība.
 
Dārgie, jūs aiziesiet no šejienes un izjutīsietlīdzcietību viens pret otru. Kad aiziesiet mājās, ieslēdziet TV un, kad ieraudzīsiet kādu, kam nepiekrītat, jo viņam nav tādi paši politiskie uzskati kā jums, vai varat viņu iemīlēt? Vai, neskatoties uz to ,varat ieraudzīt Radītāju viņā? Vai varat iedomāties, ka viņi spēlē spēli, kuras jēga ir ,uzcelt visu šajā valstī tā ,lai piespiestu jūs strādāt kopā vienotībā? Vai kāds no jums redz to? Piespiest strādāt kopā. Piespiest apvienoties, nevis šķelties. Kad jūs to ieraudzīsiet politikā, jūs sapratīsiet, ka tā ir patiesība.
 
Lūk, par ko mēs jums stāstām. Vecā enerģija aiziet lēnām, bet pienāks diena, kad tā būs prom. Tas var aizņemt veselu paaudzi! Daži var teikt: „Bet manis jau šeit vairs nebūs.” Bet es jums teikšu: „Nē, jūs būsiet!” Jo jūs taču negrasāties palaist garām finālu! Nekāda māju vai eņģeļu enerģija nespēs noturēt jūs aiz priekškara. Jūs atgriezīsieties, un aiziešanas un atnākšanas brīdis būs daudz ātrāks ,nekā jebkas jūsu garīgajā vēsturē, jo vēsturei nav nozīmes, pat garīgajai vēsturei nav nozīmes. Jūs atnāksiet un aiziesiet ātri. Senā dvēsele, tu vienmēr atgriezies uz Zemes. Lūk, kāpēc mēs tevi tik ļoti mīlam.