otrdiena, 2012. gada 31. janvāris

Vienotības ekonomika- atkalapvienošanās


Atkalapvienošanās (Reconnections) caur Daniel Jacob
No krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
Dārgie draugi,
Ir pienācis laiks daudzu jūsu dzīves sfēru reorganizācijai. Finanšu un dabas resursu pārvaldīšanai te nebūt nav pēdējā vieta. Tādejādi, tieši šinī biznesa gaisotnē, kas raksturīga jūsu gaidāmajiem (Ziemas)svētkiem, neatkarīgi no jūsu reliģiskās vai nacionālās piederības, mēs gribētu jums piedāvāt dažas Vienojošas Koncepcijas, kas attiektos uz šīm sfērām.
 
Mēs – (ar jums) Atkalapvienojušies. Mēs pārstāvam visas tās jūsu Paplašinātā ES daļas, kuras jums nācās aizmirst, lai kļūtu par cilvēku. Mēs vienmēr esam bijuši ne pārāk tālu no jums, tomēr pietiekami tālu. Un tagad, īstajā laikā, JŪSU laikā, mēs parādāmies, lai padalītos ar jums godam nopelnītās zināšanās par to – kā dažas no šīm lietām darbojas, atšķirībā no tā, kā jūs to parasti iedomājaties.
 
Mēs detalizēti esam izrunājuši kopā ar jums jautājumu par Garīgumu un Seksu. Vai ne? Un būtu tikai dabiski turpināt sarunu par svarīgāko krustceļu iziešanu, aplūkojot tagad Garīgumu un Naudu.
 
Viss jūsu ekonomikas lauks atrodas tagad krīzes stāvoklī. „Turīgie” dara visu iespējamo, lai saglābtu to, kas tiem ir, un iemantotu vēl vairāk, bet „trūcīgie” cīnās par to, lai tikai ‘paliktu Spēlē’. Ha-ha! Tas ir dabisks blakusprodukts Haotisko Enerģiju pieaugošajam pieaugumam. Jūs ATRAISĀTIES, dārgie draugi, un TAS VISS ir daļa no plāna! Un tomēr, tas viss ir diezgan nepatīkami, vai ne?
 
Situācija, kuru mēs tagad aprakstām, tādā pat mērā ir attiecināma arī uz Veselības un Attiecību jomām. Ievērojama daļa no jūsu ATRAISĪŠANĀS notiek tieši tur. Vai ne? Visas šīs trīs jomas („Lielā Trijotne”) pastāvīgi nonāk „šaurās vietas” lomā, jeb izpilda slāpētāja lomu, ja jūsu mentālais un emocionālais ķermenis turpina izvērsties. Nauda, Veselība, un Attiecības nostāda jūs atkal atpakaļ uz zemes, kad jūs centieties ‘izlēkt no savām biksēm’. Taču tās arī mudina un stimulē jūs, kad jums ir nepieciešams paātrinājums.
 
Vienotības pozīciju ieņemšana uz Multiversā Spēles Laukuma var palīdzēt ieraudzīt – kā vienā un tanī pašā laikā kaut kas vai kāds – reizē var „būt” un var arī „nebūt”. Tikai tie, kuri iet pa Vienotības ceļu, var mūs pamanīt. Visi pārējie paiet mums garām, it kā mūsu te nemaz nebūtu. Dažiem no jums arī viena vien šī atskārsme var kalpot par atspērienu transformācijām. Jūs tagad veltījat daudz laika, lai noskaidrotu – kurš un kas šinī pasaulē ir KOPĀ AR JUMS, un kas nē. Atbilde ir vienkārša.
 
Ja jūs PAMANĀT viņus – viņi ir ar jums (drīzāk gan varētu teikt – viņi ir TĀDI KĀ JŪS). Ja viņi var pamanīt jūs – jūs esat ar viņiem (jeb TĀDI KĀ VIŅI, viņu uztveres visumā).
 
Ja tas tā nebūtu – jūs nekad nevarētu atrast viens otru. Tādēļ – lai ko jūs arī neieraudzītu – ejiet tik uz priekšu, un izmantojiet to savam progresam. Tas, ko jūs pamanāt, bez šaubām, atgriežas pie jums.
 
Piedzīvojums, kas saucas „Nauda”
 
Ļaujiet mums tagad pievērsties tēmai, kurai jūs esat devuši nosaukumu „Nauda”. Savā dzīvē Skolotājam Jēzum bija izdevība atbildēt uz jautājumu par naudas lomu un nozīmi Lielajā Spēlē. Kad viņam to pavaicāja – viņš palūdza jautātājam – sameklēt savā kabatā Romas sīknaudas monētu, un pastāstīt – kāds tēls uz tās attēlots. Cilvēks viņam atbildēja – Cēzara tēls. Tad arī Jēzus pateica joprojām slaveno frāzi attiecībā uz naudu: ”Cēzaram to, kas Cēzaram pienākas, un Dievam to, kas Dievam pienākas.”
 
Kur (jeb uz kā) tad īsti ir Dieva tēls attēlots? Saskaņā ar Bībeli – atbildei vajadzētu būt – CILVĒKĀ. Vai ne? Šis apgalvojums šķietami liecina par zināmas hierarhijas pastāvēšanu. Taču te neiet runa par cilvēku hierarhiju. Mēs šeit runājam par lietu, vietu, situāciju lomu visā radītajā, un par cilvēka dominējošo lomu visā šai kārtībā. Kā tas ir, kad jūs sajūtaties šīs struktūras „pašā virsotnē”?
 
Ja kāds izvēlas veltīt Sevi NAUDAI – viņš mobilizē visu savu Paplašināto Būtību (Dievišķo ES), un pazemina to uz daudz blīvāku būtību (mantu). Tā ir labprātīga atteikšanās no sava Sakrālā Spēka. Mēs šeit esam atnākuši parunāt par šī Spēka pareizu lietošanu.
 
Nauda – tas nav ļaunums. Daudzi ļaudis neizprot Svētajos Rakstos minēto. Tur ir teikts, ka MĪLESTĪBA uz naudu – ir visa ļaunuma sakne. Vēl vairāk – cilvēkiem visā drīzumā būs jāatmet KALPOŠANAS IDEJA kā tāda, jo jūs PAŠI sākat apzināties SEVI kā Meistaru.
 
Mēs jau esam teikuši, un vēlreiz atkārtosim: „Jūs virzāties pa plānu asmeni no Dieva Nāvējošā uz Dievu Dziedējošo”. Patiesību sakot, jūs savienojat ar šo plāno asmeni VISU un VISU CITU. Jūs esat Cilvēki-Tilti, vai ne? Jūsu uzdevums – nostāties ar vienu kāju vienā Aizkara pusē, un otru nolikt otrā pusē, lai sniegtos uz balansu. Ja nu kāds nevar (vai arī nevēlas) tādu balansu iegūt, viņu var uzskatīt par garīgi neauglīgu, vai arī no otras puses – viņš varētu pārstāvēt kaut kādu galējības frakciju, kura zināmā veidā iesaistās Vienotības Rezonansē, taču atsakās ar to apvienoties.
 
Priekš tam lai TILTS labi atbilstu savam mērķim – tam ir jābūt droši nostiprinātam ABĀS PUSĒS, nodrošinot stabilu pārvietošanos visiem, kuri būs to izlēmuši darīt. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt pieejamiem instrumentiem un resursiem, kuri ļauj adekvāti darboties Formu Pasaulē. Un tāpat jums ir jābūt spējīgiem lietot daudzdimensionālā Universuma maģistrāles un taciņas, lai piedāvātu ko savādāku Zemes cilvēkiem, kuri nodomājuši mainīties.
 
Nauda – tas ir simbols tam, ka cilvēks ir iesaistījies pasaulīgajā sistēmā, bet naudas izmantošana – tas ir kontrakts, ko cilvēks ievēro attiecībā uz šo sistēmu, kamēr vien pati sistēma ievēro šo kontraktu attiecībā uz cilvēku. Atcerieties – jūs esat piedzimuši – lai būtu SUVERĒNI – tieši tāpat kā jūsu kaimiņš – vienalga, apzinās viņš to, vai nē.
 
Pievērsieties tikai tam, kas izturas pret jums ar cieņu. Visam pārējam vienkārši ļaujiet ieņemt savu vietu esības telpā, kurā izpētīt savu Tumsas Mācību atspoguļojumu sevī. Un tas ir viss. Lietojiet to, ko vēlaties, un pārējo atlaidiet.
 
Par naudu varētu teikt, tāpat kā par gaisu. Ieelpojot un izelpojot, jūs stājaties kontaktā ar Zemes sistēmu – brīvi saņemot, un dodot pretī kaut kādu daudzumu – dzīves uzturēšanai.
 
Ja Mīlestības abpusēja Dievišķa dāvāšana un saņemšana nodrošina Garīgumu Seksam, tad Garīgumu Naudai nodrošina fiziskas substances un atbalsta Dievišķa dāvāšana un saņemšana. Vai sapratāt?
 
Parādsaistības
 
Daudzi cilvēki, kuri ir nokļuvuši finansiālā atkarībā šinī pārejas laikā, to ir darījuši noteikta redzespunkta sasniegšanai. Kā brīvs cilvēks sajūtas cietumkamerā? Tas ir tā, it kā jūs būtu uzņēmušies reportiera lomu Visam Pastāvošajam, un strādājat, varētu teikt, „notikuma vietā”. Jūs, kā smalkas uztveres cilvēks, dzīvojiet to cilvēku tiešā tuvumā, kuriem šī uztvere vēl joprojām ir zudusi.
 
Nejaušību nemēdz būt. Un nav nevienas traģēdijas, kura beigu beigās nevērstos uz labu. Nav Dvēselei nevienas tādas „tumšās nakts”, ko jūs nevarētu apņemt paši ar Savas Būtības īpašo sudraboto pārklāju. Vienkārši TURPINIET SAVU KLĀTBŪTNI, un atcerieties, ka aiz visa un visiem stāv Liels Nodoms. Starp jums ir Karaļi un Karalienes, kuri uz kādu laiku, kaut kādu iemeslu dēļ, ir palikuši bez saviem tērpiem, un drebinās aukstumā, kad vienaldzīgie centurioni (kareivji Romas impērijā) spriež par to – kas paliks pāri no jūsu pašcieņas, kad būsiet nokļuvuši Mājās.
 
Ne vienmēr lietas ir tādas, kādas tās šķiet. Bieži vien tās ir daudz kas vairāk, nekā izskatās.
 
To – KAS ir „reāls” katrā konkrētā Visumā – nosaka UZTVERE, nevis pastāvēšana.
PASTĀV VISS, taču cilvēkiem ir nosliece redzēt tikai TO – KO tie VĒLAS REDZĒT. Un tas ir nevainojami, un arī tā ir Pilnība.
 
Trīsdimensiju Visumi – tie ir „pēc pasūtījuma radīti” mācību moduļi, kuri viegli un efektīvi jūs noved pie mūžīgi paplašinošas apzināšanās, atklājot jums Zināšanu par TO milzīgo Varenību, Kas Jūs ESAT.
 
Iesaistīšanās kredītsaistībās – tas jums ir veids, kā radīt sev „drošības šķietamību”, pieķeroties sveša mēteļa stērbelei, jo uzskatiet, ka šī mēteļa īpašniekam piemīt daudz vairāk „lietišķa ķēriena un apsviedības”, tādejādi atstājot savus dotumus, kuri nav mazāki, novārtā. Maksājot procentus citiem, jūs vienkārši nedaudz paildziniet savas atšķirtības ilūziju. Iespējams arī, ka brīvam cilvēkam – tas ir veids, lai uz kādu laiku varētu izjust brīvības trūkumu.
 
Kas patiesībā „ir likts uz kārts”
 
Nauda un labklājība visā jūsu pierakstītajā vēsturē – ir bijis visievērojamākais jūsu spēka un ietekmes atspoguļotājs. Tik daudz spēka ir piedēvēts šiem mazajiem papīra gabaliņiem vai arī maisiņiem ar monētām. Kā tas varēja gadīties, un kādēļ notiek vēl arvien? Varbūt tādēļ, lai jūs pasteidzinātu PAŠI SAVA SPĒKA pamošanos?
 
Jūs esat nonākuši šeit no vietas, kur varējāt paveikt un iegūt burtiski VISU, par ko tikai iedomājāties. Tādēļ – jūsu kvēlākā vēlēšanās bija – AIZIET no visa šī spēka – visā pilnībā IESPROSTOJOT sevi noteiktos dzīves aspektos, novietojot sevi veselā haotisku problēmu, vajadzību, konfliktu un rēbusu gūzmā. Kaut arī tas jūs var saniknot un aizkaitināt, kaut arī jūs varat kliegt aiz izmisuma, tomēr – lai tas jūs nepārsteidz, ka jūsu ierobežotā dzīve PATIESĪBĀ – DOD jums IESPĒJU – PAŠIEM TO NOTEIKT. Neskatoties uz to, ka Aizmirstības Aizkars vēl joprojām diezgan efektīvi paslēpj no jūsu apziņas, un sagroza šo sākotnējo motivāciju jūsu prātam – PATIESĪBĀ – jūs esat Kosmisku Milzeņu pūlis, kurš slepus gūst gandarījumu no neskaitāmiem trūkumiem, kurus jūs spējat pārvarēt.
 
Jūs – gluži kā bērni Disnejlendā, kuri tikuši kārotajā karuselī, vai arī aizrāvušies ar Dēmonu cīniņiem – negaidot izdzirdat mātes balsi: „Bērni, nāciet šurp. Laiks atgriezties mājās!” Taču no spēļu laukuma jūs gandrīz visi kā viens – lūdzaties: „Nuuu ... Mammu ... Vēl piecas minūtītes! Lūdzuuu !!!”
 
Šinī īpašnieciskajā peļņas un zaudējumu, izšķērdību un skopulības sfērā – parādi nodrošina pastāvīgus līdzekļus personīgai atsvešinātībai un citām grūtībām. Daži no jums ir nonākuši „turīgajos”, un lepojas ar savu stāvokli. Citi ir nonākuši „trūcīgajos”, un jums ir kauns no saviem kolēģiem. Katra no šīm kategorijām piedāvā jums savu īpašu Atšķirtības Delikatešu klāstu.
 
Lūk, te tās ir. Problēmas ar naudu, veselības un mīlestības problēmas. Ikviena no šīm jomām piešķir jums šīs „vēl piecas minūtes”, kuras jūs savā bērnišķīgajā aizrautībā sliecaties izprasīt. Jo dziļāk jūs ieslīgstat parādos, jo arvien vairāk sava Dzīvības Spēka jūs atstājat šeit, blīvajā Formu Pasaulē. Paceliet enkuru, draugi! Jūsu „vēl piecas minūtes” ir pagājušas! Saņemiet savu tērpu un galvasrotu – un AIZIET !!!
 
Izeja no ilūzijas
 
Labākais un pats efektīvākais veids, kā izrauties no šīs pasaules dzelkšņainā „zieda” skavām, ir saprast, ka viss, ko jūs redzat sev apkārt izvēršamies – jau IR PABEIGTS. Atkārtot to vēlreiz ??? Viss, kas notiek jūsu apkārtnē – jau ir pabeigts.
 
Jūs neesat šeit, lai pieņemtu kardinālus lēmumus un atrastu problēmām nevainojamus risinājumus. Visas šīs problēmas ir nokārtotas jau ļoti sen (lineārā laika izpratnē). Jūs ir atvedusi šurp, uz šo laiku un vietu – vispatiesākā vēlēšanās – SAPRAST (visdziļākajā līmenī) – KĀPĒC jūs bijāt izdarījuši tieši tādas izvēles, kādas izdarījāt. Jūsu vēlme ir – iziet to vēlreiz – tā, kā tas notika, un IZJUST no iekšienes savu procesu, lai izpētītu savus domformu paternus, un paspilgtinātu savas Apziņas jutīgumu attiecībā uz vidi un apstākļiem, kādos šīs izvēles tika izdarītas.
 
Kad jūs sajūtaties, iedzīts slazdā, un līdz kaklam jau krokodila rīklē – neceliet paniku un nenolaidiet rokas! Vienkārši – DZIĻI IEELPOJIET, un pasakiet pats sev: „Es mierīgi vēroju pats sevi, tagad ejot tam visam cauri”. Ļoti iespējams, ka šis apgalvojums neko nedos aprobežotam prātam, taču tas ir nenovērtējams Multiversuma pilsonim. Tas noskaņo un iedarbina jūsu Kluso Vērotāju, jūsu Pašizzinošo ES. Tas ir paziņojums Sev un Pasaulei par to, ka JŪS ESAT DAUDZ VAIRĀK, NEKĀ VARĒJĀT JEBKAD IEDOMĀTIES. Tā ir vēsts, kuru mēs esam nesuši jums jau kopš paša sākuma.
 
Vēl viena atslēga saistās ar apzināšanos, ka trīsdimensiju pasaulē nav nekāda „ideāla” veida – kā pareizi nodzīvot dzīvi. Kas vienam ir panākums – otram var būt izgāšanās. Tas viss ir fokusēšanās jautājums. Un pat ja visa pasaule jums apkārt nešaubīgi tic, ka eksistē pareizais ceļš, kā lietām ir jānotiek – pat nemēģiniet tērēt savu laiku, cenšoties pielāgoties šim „pareizajam” ceļam. Šie standarti un praktikas kalpo tikai kā „pieturēšanās siksnas”, lai noturētu jaunpienācējus Spēlē, un viņi varētu visā pilnībā izbaudīt ceļojumu.
 
Jūsu Visumam vairs nav nekādas vajadzības noskaņoties uz to, KO vēlas CITI no jums. Šis laiks, šī paradigma tagad ir beigusies. Drīzāk gan – jūsu radošo vibrāciju paterniem un manifestācijām ir jākoncentrējas uz to – KO vēlaties JŪS PAŠI, un šīs vibrācijas tad arī ies jums pa priekšu, lai īstenotu jūsu nodomu.
 
Vai esat dzirdējuši senu pareģojumu: „Tas, par ko tagad slepeni sačukstas, reiz tiks izkliegts visur” Draugi, ir pienācis laiks, kad daudzi no ierastajiem principiem vairs nestrādā. Vairs nestrādā apgalvojums „Pieņemiet to, ko redziet”. Tā vietā – tagad darbojas „Jūs saņemat to – ko VĒLATIES”.
 
Grūtu tam noticēt? Tā tas ir ... Mēs, protams, to saprotam. Visu dzīvi jums ir mācīts raudzīties uz pasauli un savām attiecībām – pieņemot to par normu. Šie laiki arī jau ir pagājuši. Nāk JAUNA DIENA, nāk JAUNS UZTVERES VEIDS.
 
Nav svarīgi – cik labi ir noformulēts jūsu jautājums, nav svarīgi – cik veikli ir jūsu spriedumi, nav svarīgi – cik izmanīgi jūs plānojat triecienu ... Jūsu uztveres Visums (sadarbībā ar jūsu personīgo Atbalsta Komandu) aiztraucas jūsu vārdiem un manipulācijām garām, un ATNES jums TIEŠI TO – KO JŪS VĒLATIES.
 
Ko jūs teiksiet, kad jūsu vēlmju objekts pieklauvēs jums pie durvīm? Atraidīsiet to? Vai varbūt sašutumā kliegsiet: „Tas nevar būt! Es to nemaz nevēlējos!!!”. Ja nu tā gadīsies – jums tomēr noderētu SAJUST un IZGARŠOT savu atteikumu, un skaidri pašam to izprast. Nav nekādas vajadzības bēgt prom, slēpties, un lūgties Debesīm, lai tās negāžas jums virsū.
 
Nav vairs kur sprukt. Un nav vairs ko darīt – kā tikai SAJUST un IZGARŠOT. Un nav vairs neviena ko vainot – TIKAI SEVI PAŠU – šī jēdziena visplašākajā izpratnē. ES ESMU, MĒS ESAM, JŪS ESAT ... tas viss ir viens un tas pats. Šinī nolūkā mēs esam piefiksējuši 10 noteikumus, kā izturēties pret dzīvi, kas saucas „Kā Saprast Lietas”. Tās aizsākas nevainojamā pilnībā tieši šeit un tagad, un atgriežas pie jums atpakaļ. Iespējams, ka tie, kuri ir mācīti ticēt iedzimtajam grēkam, vienkārši pārskatīs savus uzskatus, un sāks visu no gala. Tādēļ, ka arī šis konkrētais ķeramais tīkls ir jau beidzis pastāvēt, jo tas ir atmests tieši no tiem, kuri paši to bija savijuši.
 
VIENOTĪBAS EKONOMIKAS PAMATĀ IR VIENA NENOVĒRTĒJAMA PRECE: UZMANĪBAS FOKUSS
 
Mēs jau esam devuši jums mājienus arī agrāk, bet jūtam, ka jūs nekad tā pa īstam mūs neesat sadzirdējuši. Tā nu mēs ejam pie jums ar to – vēl vienreiz. Jūsu UZMANĪBA – tas ir pats VĒRTĪGĀKAIS ieguldījums, ko jūs varat kādam PIEDĀVĀT. Tā ir dižākā no dāvanām, kuru jūs varat sniegt. Un tā nodrošina pašu lielāko ATDEVI – daudz lielāku, nekā jebkurš naudas tirgus jebkad jums spētu nodrošināt. Tas tā ir visos gadījumos, neatkarīgi no tā, kas atrodas jūsu uzmanības centrā – karaliskās ģimenes loceklis, zīdainis ratiņos, vai klaidonis uz ielas.
 
Tie, kuri patiešām iemācīsies virzīt apzināti savu uzmanību – galu galā neizjutīs nekādu trūkumu.
 
Spēja – pa īstam UZKLAUSĪT un SADAZIRDĒT šodien ir tik reta prece, ka cilvēki reizēm būs gatavi samaksāt gandrīz jebko tam, kurš to prot. Tam, kurš ne uz ko citu nav noskaņots, kā tikai vienkārši BŪT, un mierīgi ĻAUT pasaulei, tādai, kāda tā IR – spēlēt savu spēli. Prast pievērst uzmanību, un tiekties lietas saskatīt tādas – kādas tās IR, neko nepieliekot un neatņemot, izgaršojot tīru, dabisku dzīves garšu, nevis saldinātu aizstājēju – tā ir virsotne. Tā ir augstākā Meistarība.
 
Ja jūs TAM VISAM atbilstat, tad nav nekā un neviena, kas jums varētu ko nodarīt vai kaitēt. Ja jums pietiek apņēmības, lai īstenotu tikai DAĻU no tā – tad PĀRĒJAIS vienalga atnāks pie jums, lai dotu jums triecienu, un atgādinātu par to, ko esat aizmirsuši. Tā tomēr ir TIKAI SPĒLE, ko jūs spēlējat. Un kaut arī uz skatuves spēlējat jūs paši – patiesībā – JŪS ESAT ARĪ SKATĪTĀJI.
 
Patiesa labklājība un uzplaukums sākas – ne jau no tā, cik cilvēkam kabatā. Drīzāk gan īstenībā tā balstās – vienīgi uz to – cik maz cilvēkam nepieciešams, lai viņš BŪTU LAIMĪGS.
 
Dzīvošana ar KONCENTRĒTU UZMANĪBU – pati par sevi ir īsts dārgums. Tā nemaksā neko, bet atnes tik daudz! Līdz šim NOVĒRŠŠANĀS apēd lielāko daļu jūsu laika un līdzekļu. Medikamenti jūs ārstēs, produkti dos baudījumu, īpašums radīs komforta sajūtu, bet draugi jūs pārliecinās par to, ka jūs neesat vieni. Tie, kuri ieklausīsies šajos vārdos, un piemēros tos savā praksē, pārcelsies no Tumsas – Gaismā, no verdzības – Brīvībā, NEKAVĒJOTIES, un ar lielu prieku.
 
Tie, kam vajadzīgi kādi paskaidrojumi, var tos atrast čenelingā „Kā Saprast Lietas”(vēl nav iztulkots). Tas dos jums orientierus kādam laikam. Pēc tam jūsu aizdomīgais prāts vienkārši PADOSIES, un pievienosies visiem pārējiem.
 
Tos, kuri mīl noteiktas darbības, mēs gribam pievērst „TRIM BAUŠĻIEM” (ESIET BRĪVI – dariet to, ko VĒLATIES darīt, ESIET KLĀTBŪTNĒ – atrodieties ŠEIT un TAGAD, un SEKOJIET SAVĀM SAJŪTĀM – ļaujiet savam ķermenim būt par jūsu barometru. ).
 
Tie palīdzēs jums efektīvi iziet transformāciju procesu savā trīsdimensionālajā cilvēciskajā formā. IZPROTIET tos, LIETOJIET tos, un jūs patiešām nebūsiet kļūdījušies. Bet, protams, arī tad, ja jūs tos neizlasīsiet – vienalga, jūs nebūsiet kļūdījušies, tomēr jums nebūs jausmas par to, ka tādejādi jūs, iespējams, vairāk ciešat. Ciešanas jau arī ir jūsu pašu izvēle, vai ne?
 
Draugi, mēs esam ŠEIT. Mēs VIENMĒR būsim ŠEIT, neraugoties uz pierādījumiem par pretējo. Tieši tāpat kā JŪS. Gods un slava jums par to, ka esat nonākuši tik tālu. Bija reizes, kad mēs domājām, ka esam jūs pazaudējuši.
 
Vēl nedaudz, un šis ceļš būs galā, atklājot daudz Augstāku Ceļu, kurš novedīs jūs pie uzvaras. Jūs to zināsiet, kad būsiet to sasnieguši. Bet pagaidām izbaudiet neziņu. Jūs ilgi un neatlaidīgi bijāt pūlējušies, lai nokļūtu Aizmirstībā, bet Aizmirstība tagad ir ļoti trausla šinī straujajā celšanās kāpumā.
 
Aiziet, draugi!
Celieties augstāk.
Celiet kopā ar mums savas Mājas,
un ESIET BRĪVI !!!