ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Ješua "Par Dievišķo likumu darbu dualitātes apstākļos"Sveicināts, iemīļotais Ješua, atbildi, lūdzu, uz tādu jautājumu: Vai vispār eksistēja Kristus baušļi vēl kaut kur, izņemot baznīcas kalpu iekaisušos prātus, doti Kalna sprediķī, un Vecās derības 10 baušļi? Jautājums ir, lūk, par ko: kādas konkrēti vienošanās var eksistēt starp dvēselēm (būtībām, tām, kas izvēlas visus mūsu apvalkus uz Zemes) – piemēram, vienošanās starp dvēselēm mudināt (tajā skaitā ar sargeņģeļu, ercenģeļu un citu “debesu” iemītnieku palīdzību) savus paplašinājumus, projekcijas uz stāšanos laulībā. Kāds izteica pat viedokli, pēc manām domām pilnīgas blēņas, ka var pat būt vienošanās par nonāvēšanu (kā pasakā “Mazā dvēsele un saule”, kur viena dvēsele izlemj izdarīt kaut ko tādu citai, par ko viņai nāksies piedot – piedošana privātā veidā man atgādina vairs ne velti, bet dzīves un garīgās izaugsmes kopumā “blakus iedarbību”). Vienošanās par izvarošanu, vēl pasakiet! Man liekas, ka var izzināt dzīves pilnību arī bez tādām garīgām kļūdām kā nonāvēšana, laulības pārkāpšana, zagšana. Neapbēdini mani, Ješua, lūdzos tevi, saki, ka tas ir tā!!!!!!! Citādi rodas tad jautājums, kādēļ bija jādod 10 baušļi. Un riebīgu atbildi es uzskatīšu, atvainojiet, kā netiešu vadību uz nonāvēšanu, kad gribēšu...
Lūk. tavi vārdi:
Citāts:
“Es lūdzu tevi uztvert visus notikumus dzīvē kā karmiskas mācības. Nekas nenotiek nejauši jūsu dzīvē, un viss notiek – notiek pareizi pēc tiem scenārijiem, kurus ir sarakstījušas līdz atnākšanai un iemiesojumam visas dvēseles.”
- tā kā viss, viss, kas notiek uz Zemes, jau ir iepriekš noteiks (katra doma, katrs vārds), tātad šeit neko absolūti nevar izmainīt un pat pagriezt galvu ne uz to pusi. Tas ir tīri poligons, te nekas netiek izlemts, nav iespējams nekāds darbs ar dvēseli. Par kādu tādā gadījumā garīgu pilnveidošanos uz Zemes var būt runa?
Lasām tevi tālāk:
Citāts:
“Ja notiek ķermenī iemiesotas astrālās būtības nonāvēšana no cilvēka puses, tad karmu rada sev tikai tie cilvēki, kuri atļāva sev nonāvēt astrālo būtību bez dievišķa pamata.”
Atvaino, bet tu pats sev runā pretī, Ješua, tu saki, ka nekas nejaušs nenotiek, tu saki, ka mēdz būt dievišķu pamatu neesamība. Otrā aina, starp citu, man vairāk patīk. Izskaidro, lūdzu, oficiāli, kas var būt iepriekš noteikts (notikumi, fakti) un kas notiek pēc dvēseles gribas “mūsu”, cilvēciskajā laikā, jau uz Zemes. (Jā, kāds taču izdarīja pirmo nonāvēšanu, kādēļ tā bija vajadzīga, vai tā bija ieplānota līdz atnākšanai uz mūsu plānu?) Paldies par uzmanību.
--------------------------
Es sveicu tevi, dārgais! Mēs tagad pa etapiem izskatīsim visus jautājumus, kuri aizņem tavu prātu šajā attīstības etapā, un es ceru, ka tu saņemsi nepieciešamos izskaidrojumus, kuri palīdzēs tev mazliet pacelt to priekšstatu aizsegu, kuri eksistē tava prātā, atbrīvoties no daudziem noliegumiem un no daudziem uztveres kropļojumiem, no vērtējumiem, kurus ražo tavs prāts.

Vispirms man jāsaka, ka tie baušļi, kuri tika atstāti un kuri ir doti Bībelē, tie patiešām ir baušļi, kuri tika atstāti šeit kā atgādinājums dvēselēm, kuras atrodas 3-šā matērijas līmeņa un 3-šā apziņas līmeņa iemiesojumā. Atstāti kā atgādinājums par to, ko šīs dvēseles pēc savas būtības zina, taču, aizspēlējušās matērijas spēlēs, atrodoties šajā ķermenī, atrodoties šajā iemiesojumā, pieļāva ļoti daudz kropļojumu caur savām darbībām, caur savu rīcību, caur savām domām. Kropļojumu, pateicoties kuriem viņas sastrādāja lielas karmiskas programmas, pēc kurām viņas bija spiestas atgriezties šurp atkal un atkal, lai turpinātu labot tos pieļautos pārkāpumus, kuri notika.

Un tā, mans dārgais, tie baušļi, kurus es atnesu šurp, visi atbilst tiem dievišķajiem Likumiem, kuri eksistē visumā un kuri ir to Kristus-apziņas bāzes likumu un principu atspoguļojums, kurus nesa visi tie baušļi, kurus es nodevu.

Manas atnākšanas šurp mērķis tieši arī bija tāds, lai atgādinātu dvēselēm par tiem uzdevumiem un par to vektoru, par tiem dievišķajiem orientieriem, uz kuriem viņām jāsakoncentrējas tam, lai izietu no šī zemā apziņas līmeņa. Izietu pārveidotas, ieguvušas pieredzi par eksistēšanu šajā materiālā visuma daļā, šajā apziņas līmenī, izietu uz iekšēju pieskaņojumu ar šo vektoru, izietu uz attīstības un to pārveidojumu, kuri, konkrēti, tiek veikti tagad uz planētas, jaunu vijumu.

Visi šie baušļi atbilst dievišķajiem Likumiem un nav “baznīcas kalpu iekaisušo prātu” priekšstati, kā tu saki. Neskatoties uz to, ka planētas reliģijas pašas ienesa ļoti daudz izkropļojumu priekšstatos par to, par ko es teicu, tomēr, to sakrālo zināšanu, kuras es nodevu, dižā jēga un dziļums, ir ievērojami plašāki, nekā eksistē tagad ļoti daudzu cilvēku sapratnē. Taču uz planētas tagad pietiekami daudz ir iemiesotu attīstītu dvēseļu, kuras labi saprot visu šo baušļu dziļo sakrālo jēgu. Tas ir tas vektors, tā ir tā pastieptā palīdzības roka cilvēkiem, kuri ir atradušies un atrodas 3-jā apziņas līmenī, tam, lai pieskaņotos savai dievišķai daļai. Lai tā jūsu daļa, kura eksistē jūsu ķermeņos, saskaņotos ar savu dvēseli, kura pēc savas būtības ļoti labi zina šos dievišķos Likumus un šos Baušļus.

Taču cilvēki, atrodoties šajā matērijas līmenī un izpildot tās lomas, kuras izpilda dvēseles iemiesojumā ar ķermeņa palīdzību, viņi novirzījās dažādā pakāpē no dzīves sirdī un no saiknes ar Radītāju. Viņi attālinājās un iegrima ļoti dziļi matērijā savās spēlēs, attālinājās no šī tiešā kontakta ar Radītāju. Tā radās aktuāla vajadzība un bija nepieciešamība atnest, lūk, šīs Zināšanas, atnest un noenkurot šeit uz planētas šīs galvenās dievišķās programmas.

Nepieciešamība atstāt šeit tieši šī sapratnes līmeņa, Kristus-apziņas līmeņa, pārstāvjus, lai cilvēki zinātu, kādā virzienā viņiem ir jāvirzās tam, lai beidzot pabeigtu reinkarnāciju un pieredzes iegūšanas 3-jā apziņas līmenī ķēdi un pārietu uz eksistēšanu augstākās sfērās.

Tā ir tā pieredze, kuras dēļ visas dvēseles nolaižas šurp, un ne visām izdodas to darīt pietiekami optimāli. Ļoti daudzas dvēseles zemu vibrāciju eksistences apstākļos pieļauj ļoti daudz izkropļojumu un noviržu no dzīves pēc dievišķajiem Likumiem, uz kā rēķina viņas izsauc uz sevi karmisko likumu darbību, un viņām nākas atgriezties šurp atkal un atkal. Atgriezties šurp atkal jaunas pieredzes iegūšanai tās labošanai. Dvēsele, kad atstāj šo ķermeni ar nāves palīdzību, nonāk smalki organizētos slāņos, kur viņa pilnīgi ir attīrītā stāvoklī, bez ķermeņa spiediena un matērijas spiediena, patstāvīgi redz visu savu dzīvi. Viņa redz arī visas dzīves, kuras tika nodzīvotas līdz tam, viņa redz visus tos izkropļojumus, kuri ir notikuši eksistences ķermenī procesā, eksistences matērijā procesā, kuri ir noveduši pie novirzes no dzīves pēc tiem dievišķajiem šabloniem, kuri eksistē dvēselē.

Daudzas dvēseles pēc šī ķermeņa atstāšanas atrodas stresa stāvoklī no tā novērošanas un izskatīšanas, kādā veidā viņas ir izmatojušas to iespēju, kura tika sniegta viņām dzimstot un nolaižoties, un izmantojot šo ķermeni-nesēju matērijā. Tas mudina viņas radīt jaunas programmas, jaunus scenārijus to kļūdu labošanai, kuras viņas ir pieļāvušas, un tādejādi karmiskās atstrādes programmas mēdz būt diezgan sarežģītas un grūtas.

Dvēseles, kuras ir atstājušas zemes ķermeni un atrodas Valstībā, kurā formējas ar garīgo Skolotāju un Audzinātāju palīdzību jaunas iemiesošanās programmas, bieži patiešām vienojas par to, lai caur sevi izlaistu to pieredzi, kura ir izrādījusies kļūda viņu iepriekšējā iemiesojumā vai nevienā vien. Tādejādi dvēseles ļoti bieži atkal satiekas jaunā iemiesojumā dažādās lomās, un tas ir tas, ko jūs saucat par “karmiskajiem mezgliem”, vai tas, ko jūs saucat par “ karmiski vienai pie otras pievilktām dvēselēm”. Tās patiešām ir tās programmas, kuras pieņem dvēsele pirms tam, kā atkal iemiesoties garīgās pilnveidošanās sašķiebumu labošanai. Un šeit patiešām ir klātesošs arī tas fakts, ka dvēsele, kura vienā no iemiesojumiem ir veikusi kaut kāda cilvēka nonāvēšanu vai pārkāpusi kaut kādus citus dievišķos Likumus vai Principus, vai Baušļus, kurus konkrēti tiku nodevis es, jaunā iemiesojumā noliek sevi analoģiska upura lomā. Tas ir, viņa dod priekšroku bieži vienoties par to, lai tiktu nonāvēta un pati pārdzīvotu to vardarbības procesu, kurš tiek veikts ar viņu, un tādā veidā caur šo pietiekami grūto un smago pieredzi izlabotu to lietu stāvokli, to trūkumu, kuru viņa tika pieļāvusi iepriekšējā iemiesojumā.

Analoģiskā veidā strādā arī daudz citu dvēseļu mijiedarbības programmu vienas palīdzībā otrai dažādām karmiskām atstrādēm. Tāpēc tie piemēri, kuru tu mini, ka dvēseles var iepriekš vienoties par to, ka viņas kārtējā iemiesojumā stājas laulībā tam, lai jau jaunā kvalitātē un, apmainījušās lomām, izspēlētu atkal analoģiskus scenārijus un izietu no tiem ar jaunu pieredzi, jau izlabojušas to karmu, kura bija sastrādāta, eksistē. Tas ir tas, ko jūs saucat par karmisko mezglu. Taču atzīmēšu, ka eksistē arī citi iemesli, kuru dēļ dvēseles stājas laulībā iemiesojumā. Tās var būt ne tikai karmiskas atstrādes, tās var būt pilnīgi citas programmas un citi mērķi, un tas arī ir iespējams. Tajā skaitā arī mērķi savstarpējai palīdzībai garīgajā attīstībā. Mērķi ir ļoti daudzveidīgi, un tās visas ir patiešām reāli strādājošas programmas, viss tas ir iespējams.

Tagad parunāsim par tiem citātiem un taviem komentāriem, kurus tu minēji savos jautājumos. Es saprotu tā, ka tas prasa zināmus paskaidrojumus un jaunu sapratnes līmeni. Kad es runāju par to, ka visus notikumus jūsu dzīvē varat pieņemt kā karmiskās mācības, ka nekas nenotiek nejauši jūsu dzīvē, un viss, kas notiek – ir pareizi, notiek pēc tiem scenārijiem, kuri ir sarakstīti līdz jūsu atnākšanai iemiesojumā šurp – jūsu ķermenī, uz šo planētu, tas patiešām atbilst patiesībai. Un daudzus globālus pieredzes scenārijus, kuri ir ierakstīti jūsu dvēseles programmās, tā vai citādi jūs pievelkat. Ar sargeņģeļu palīdzību, kurus jūs (dvēsele) piesaucat tam, lai palīdzētu jums un radītu jums situācijas jūsu karmisko mācību atstrādei, – tas patiešām viss notiek.
Taču, dārgais, man ir jāpaskaidro tev arī, ka viens no dievišķajiem Likumiem, kurš šeit strādā, – tas ir labās gribas likums, un to neviens nav atcēlis. Katrai dvēselei iemiesojumā ir izvēles tiesības, un tās ir jūsu neatņemamas tiesības, kuras jums neviens nav atņēmis un neviens neatņems.

Iegremdējoties tajā vai citā, tajā skaitā arī karmisko atstrāžu, situācijā, jūs esat brīvi šajā gadījumā rīkoties tā, kā uzskatāt par vajadzīgu rīkoties šajā brīdī. Ja jūs šajā brīdī izvēlaties rīkoties šajā situācijā tā, ka pie tam jūs nepārkāpjat dievišķos Likumus un jūs pie tam nesastrādājat sev jaunus pārkāpumus, kuri ved pie vienlaicīgi strādājošā karmas Likuma ieslēgšanās, tad jūs pilnībā izlabojat savu karmu un izejat no šī scenārija pēc visoptimālākā un labākā jums varianta. Šajā gadījumā jūs izpildāt to globālo programmu, kuru jūs sev esat noteikuši, un jums jau pie nākošās iemiesošanās nav nepieciešams izstrādāt tieši šo pieredzi un risināt tieši šo karmisko programmu, kura pēc savas būtības ir novirzes no dievišķajiem Principiem un dievišķajiem Likumiem, kuri ļoti labi ir zināmi jūsu dvēselei, labošanas programma. Dievišķās Programmas un Likumi kalpo globālam mērķim – attīstībai, un visu personisko programmu uzdevumi tiek izkārtoti pa šo dievišķo vektoru, kurš nodrošina attīstību.

Taču, ja jūs šajā situācijā izdarāt citu izvēli un novirzāties no to karmisko problēmu risināšanas, kuras jūs esat atnesuši šurp, tad dzīve atkal pēc šīm pašām jūsu daudzvariantu programmām sarīko jums jūsu dažādu lēmumu pieņemšanas laikā dažādus gara pārbaudījumus. Jūs visas dzīves laikā pastāvīgi atrodaties izvēļu un lēmumu, no maziem līdz lieliem lēmumiem, pieņemšanas sistēmā. Ja jūs novirzāties no savas programmas izpildīšanas, tad pēc jūsu pašu lēmuma, kurš obligāti ieiet jūsu dvēseles programmā, jūsu dievišķie debesu kuratori atkal rada jums apstākļus, kuri veicinās to, lai tomēr šie labojumi notiktu.

Mēdz būt arī sliktākas situācijas, kuras arī strādā pēc tā paša jūsu izvēles likuma. Mēdz būt situācijas, kad karmiskās programmas un karmiskās mācības netiek izietas, bet norit šo karmisko trūkumu vēl lielākas padziļināšanas process, un tādejādi, ka kaut kāda karmas neliela daļa tiek atstrādāta, bet kaut kāda daļa kārtējā iemiesojuma laikā netiek atstrādāta, un tiek sastrādāta vēl papildus karma. Šajā gadījumā dvēsele, kura atkal atstāj Zemes plānu, atkal ar sāpēm noraugās uz to, kas ir noticis kārtējā iemiesojumā, un sprauž sev kārtējos uzdevumus un izstrādā kārtējos scenārijus. Un visbiežāk tie ir jau grūtāki scenāriji tam, lai atstrādātu, lūk, šīs neatstrādātās programmas un iegūtu to neaizvietojamo pieredzi, kura atļaus viņai tomēr iziet visu karmisko mācību pilnu atstrādi un virzīties tālāk pa evolucionāro attīstības shēmu. Tādejādi es atgādināju tev, ka neatkarīgi no tā, ka jūsu dzīves scenārijus un programmas visbiežāk globāli esat uzrakstījuši jūs paši, katru reizi, iegremdējoties matērijā, jums piešķir pilnas izvēles tiesības, un šī izvēle ir daudz-variantu. Šīs tiesības, atkārtošos, jums neviens nav atņēmis un nekad neatņems.

Nākošais citāts, kuru tu mini saistībā ar jautājumu man un manu atbildi, kura bija par astrālas būtības nonāvēšanu no cilvēka puses un par to, kas šajā gadījumā sastrādā karmu. Tev jautājums radās par to, kādiem gan dievišķiem pamatiem ir jābūt dvēselei, kura iemiesota ķermenī, lai būtu ar iespēju nonāvēt astrālu būtību un nesaņemtu par to karmisku mācību šīs situācijas labošanai. Šajā gadījumā, dārgais, nav nekādas pretrunas. Man jāsaka tev par to, ka visas personālijas, kuras eksistē uz planētas, – gan iemiesotie cilvēki, gan tās daudzās astrālās būtības, kuras eksistē vidējā astrālā, visas eksistē vienu un to pašu dievišķo programmu un dievišķo likumu ietvaros. Un šīm dievišķajām programmām un šiem dievišķajiem likumiem ir pakļauts burtiski viss. Daudzās astrālās būtības pārstāv dažādus Spēkus, kuri eksistē un piedalās kopējos globālajos dzīves procesos uz šīs planētas, visu dievišķo programmu, kuras eksistē uz šīs planētas, eksistēšanas nodrošināšanas procesos.

Dualitātes, kura pie jums eksistē, apstākļos šiem dievišķajiem Likumiem un Programmām pakļaujas kā “gaišā puse”, tā arī “tumšā puse”, pakļaujas tās astrālās būtības, kuras nav iemiesotas ķermeņos, un ķermeņos iemiesotās būtnes. Viss bez izņēmumiem eksistē pēc dievišķajiem Likumiem. Vari iztēloties, ka tā ir programma, kura eksistē visā enerģētiskajā telpā un caurauž visu planētas, jūsu ķermeņu enerģētisko telpu un caurauž visus smalkos plānus, kuri aptver planētu. Visi, kuri atrodas šajā telpā, spēlē pēc šiem Noteikumiem, un te nav nekādu izņēmumu un nekādu privilēģiju nevienam, visi atrodas vienādos apstākļos un ietvaros. Ja kāda no pusēm pārkāpj šos dievišķos Likumus, tad tā attiecīgi var tikt pakļauta pasaules eksistences enerģētisko likumu attīstību koriģējošas daļas iedarbībai.

Es minēšu tev piemēru. Ja, piemēram, tu, kā cilvēciska būtne, kura ir iemiesojusies šajā ķermenī, eksistē pēc dievišķajiem Principiem un pēc dievišķajiem Likumiem, nepārkāp tos, tad neviens un nekad (neviena astrālā būtība, neviens cilvēks ar sliktiem nodomiem attiecībā pret tevi) pēc enerģijas likumiem nespēs pievilkties tev, parādīties tavā tuvumā. Un, pat ja šie cilvēki vai astrālās būtības atrodas ap tevi tavā enerģētiskajā telpā, ja tev nav nekādu dievišķo Likumu pārkāpumu, tad tu, kā dievišķa būtne, atrodies paša aizsardzībā. Iekšējā garīgajā aizsardzībā, kuru dod tev tava paša dievišķība, un tu neesi ievainojams ne no viena un ne no kā, nekas nevar nodarīt tev kaitējumu. Taču, ja krājas dievišķo Likumu pārkāpumi, tu vājini savu enerģētisko lauku, vājini savu enerģētisko ietekmi, tu pievelc sev dualitātes otru pusi, kura var izmantot šo situāciju un iedarboties uz tevi.

Mēs jau vairākkārt esam runājuši par to, ka cilvēkiem, kuri dzīvo mierā ar visiem garīgajiem Likumiem, ir tāds spēks, ka viņi nevar pievilkt sev neko negatīvu. Taču, ja tu pieļauj vienu garīgu kļūdu pēc otras, tad tādā veidā tu caursit savu smalko ķermeni no iekšienes un grauj tā struktūru. Tādejādi tavā lauka līmenī tevī var iekļūt dažādas būtības, kuras var baroties no tavām dzīvības enerģijām, no tās bezgalīgās dievišķās plūsmas, kura eksistē pār katru cilvēcisko būtni, jo tai pieder dievišķā daļiņa ķermenī, dievišķā dvēsele.

Dualitātes otra puse, tie, kurus jūs saucat par “tumšajiem”, ir nosaukti tā tikai tāpēc, ka viņos nav gaismas. Tumsa ir Gaismas neesamība. Viņi savā laikā paši pārgāja uz to pusi, kura nolēma dzīvot uz citu enerģijas avotu meklējumu rēķina, atsakoties no sākotnējās Radīšanas enerģijas, Radītāja enerģijas, Mīlestības enerģijas, atsakoties no Gaismas. Tādejādi šīs būtības eksistē uz to enerģiju rēķina, kuras viņas var atrast apkārtējā pasaulē, radot tādus apstākļus, lai šī enerģijas avots būtu viņām pastāvīgs vai arī uz laiku.

Kad jūs pārkāpjat dievišķos Likumus, jūs dodat iespējas tumšajai pusei baroties ar jums jebkurā režīmā, kādā mērā jūs atļaujat. Viņas jums piestiprinās uz laiku, vai arī viņas kļūst pastāvīgi enerģētiskie vampīri, kuri dzīvo uz jūsu enerģētikas rēķina. Un tikai iekšējās situācijas izlabošana, atgriešanās pie dzīves pēc dievišķajiem Likumiem var atļaut jums atbrīvoties no šīm tumšajām būtībām, kuras izmanto jūsu enerģētiku pašu dzīves nodrošināšanai.

Tie ir tie apstākļi, kuri ir radīti dualitātē. Dualitāti arī atļāva Visa Esošā Radītājs. Tumšo asi, kura atdalījās pati no Dieva, arī atbalstīja Viņš kā jaunu interesantu pieredzi, taču viens no tumšo eksistences noteikumiem bija tāds, ka viņi arī nevar pārkāpt dievišķos Likumus, pēc kuriem eksistē viss visums. Tas ir viens noteikumiem, kurus viņi ir izpildījuši un izpilda, tāpēc dualitāte eksistē tikai 3-jā matērijas līmenī, pašā zemākajā matērijas līmenī. Tas ir 3-šais apziņas līmenis (3AL), kurš ļoti ilgi ir eksistējis uz Zems un kur dvēseles, iegrimstot ļoti zemās vibrācijās, pieļauj ļoti daudz sīku un lielāku garīgo Likumu pārkāpumu. Tādā veidā viņas dod iespēju duālās pasaules otrai daļai eksistēt, dod tai enerģiju eksistencei.

4-jā apziņas līmenī un augstāk dualitāte nevar eksistēt, un tās materiālās pasaules, kuras eksistē apziņas līmenī augstāk par 3-šo, visas atbrīvojas no duālās uztveres un dzīvo mierā ar pašu dvēseli, tiešā kontaktā ar Radītāju. Garīgo Likumu pārkāpumi te gandrīz nav novērojami, un tāpēc pazūd tā bāze un pamats dualitātes eksistencei.

Radītājs atļāva duālās pasaules eksistenci, tā kā tas bija definēts kā attīstības paātrināšanas veids, attīstības aktīvas paātrināšanas veids.
Kad dvēsele, iegrimstot uz tik zemiem apziņas līmeņiem un uz tik zemiem matērijas līmeņiem, sāk pārkāpt dievišķos Likumus, un tas norit pa augšupejošu līkni “kā sniega bumba”, tad bez tiem karmiskajiem Likumiem, kuri darbojas un sāk darbu uzreiz, cilvēks tūlīt pat saņem enerģētiskus sitienus no tumšās puses. Tas pamudina viņu ar lielāku intensitāti meklēt izeju no radušās situācijas, un, agri vai vēlu, viņš nonāk pie tās sapratnes, ka izeja atrodas turpat, kur arī ieeja, dievišķo Likumu izpildīšanas līmenī. Tikai tādā gadījumā tiek sasniegta pilnīga neievainojamība, notiek ļoti ātra un efektīva dvēseles attīstība un tās pārvietošanās no tik sarežģītiem eksistences līmeņiem uz augstākiem, priecīgākiem, pārpilnības līmeņiem, kuros var izpausties viss dvēseles radošais potenciāls.

Ceru, ka paskaidrojot tev tās nianses, kuras izsauca tev jautājumus, man izdevās paplašināt tavas sapratnes līmeni par tiem procesiem, kuri notiek šajā matērijas līmenī ar dvēselēm, kuras šeit iemiesojas. Es pacentos paskaidrot tev ļoti vienkārši, kā tiek veikts visu dievišķo Likumu, dievišķo Principu darbs un kādā veidā šajā procesā piedalās duālās eksistences apstākļi.

ES ESMU JEŠUA.
Pieņemts 07.09.09.
tulkoja Jānis Oppe