otrdiena, 2012. gada 31. janvāris

Ješua "Kā izpaust jaunās iespējas sevī. Vai plazmoferēze ir kaitīga. Par dzīves jēgu."Sveicināti, Nika un Skolotāj Ješua!
Es tagad strādāju par inženieri medicīnas iekārtu regulēšanā un remontā un sakarā ar to man ir daži jautājumi...
Kā var pilnveidot savu ezotērisko un smalko plānu zināšanu meistarību ātrai medicīnas tehnikas bojājumu atrašanai – vai ir kaut kādas tehnikas tam? – (kādu reizi sen rādīja pa televizoru meiteni ekstrasensi, kura, nezinot tehniku, klusējot varēja precīzi noteikt bojātu mikroshēmu aizvērtām acīm.) Man tas ir svarīgi, tā kā tehnika tagad nāk ļoti sarežģīta...
Mani sveicieni, dārgais! Prasme redzēt vairāk, nekā redz acis, – tā ir tā prasme, kuru var ievajadzēties jebkuram no jums, un šī prasme ir saistīta ar to, ka jūs attīstāt savas spējas just jaunā veidā. Jums līdz šim daudziem ir priekšstatu iluzoriskums par to, ka ir kaut kādi unikāli cilvēki, kuriem piemīt pārdabiskas spējas, un ka šie cilvēki var redzēt vairāk, nekā redzi, piemēram, tu. Taču es teikšu tev, ka katrs no cilvēkiem, īpaši šajā unikālajā laikā, kad jums nāk tik spēcīgs jauno enerģiju atbalsts, var izpaust daudzas spējas sevī, agrāk jums nepazīstamas, jūsu reālajā materiālajā dzīvē. Daudzi no jums sāks paust šīs spējas, un pietiekami ātrā laikā tas pārstās pārsteigt jūs, jo tas iegūs masveida raksturu.
Jau tagad ļoti daudz jaunu cilvēku sāk ievērot sev neparastu spēju parādīšanos, kuras nebija raksturīgas cilvēkiem līdz šim laikam un kuras ir sākušas izpausties tagad. Tie visi pēc būtības ir vienoti kopēji procesi, kuri tagad notiek uz planētas. Jums ir nepieciešams saprast, ka pārdabisku spēju kā tādu nekad nav bijis. Tas ir mākslīgs sadalījums, jūsu prāta veikts, taču jūsu labākai sapratnei mēs pieņemam šo nosacītību. Šīs spējas piemīt jūsu ķermenim un jūsu apziņai, taču viņa jums daudziem atrodas nobloķētā stāvoklī. Lūk, šo atbloķēšanu jūs tagad arī veicat un saucat to par attīstību.
Un katrs no jums spēj paust šī spējas sevī, taču ir nepieciešams ievērot virkni noteikumu. Es uzskaitīšu tos no jauna:
1. jums ir jāaptur sevī jebkuri priekšstati, ierobežojoši jūsu pasaules uztveri. Jums ir jāuzticas dzīvei un nav jābloķē ar prātu izpausme šīm spējām, kuras sākotnēji ir ieliktas jūsu ķermeņos un kuras var tik izpaustas. Atlaidiet prātu, atlaidiet visus savus priekšstatus, kas bija jums līdz šim laikam, un jums nav jāšaubās, ka jaunās spējas nav nejaušas, citādi jūsu prāts caur šaubām sāk tās bloķēt. Šaubas bieži apmeklē jūs, jūs bieži šaubāties par to, ko jūtat, ko redzat sapnī, vai nu spontāni uzpeldošas notikumu ainas, vai arī jebkura veida informācija uz jūsu iekšējiem ekrāniem baida jūs.
2. jums ir nepieciešams atrast skaidru un garīgi veselīgu iekšējo stāvokli, harmonijas stāvokli jūsu iekšienē. Tikko kā jūs uzticēsieties dzīvei, atzīstot tās sākotnējo dievišķību, jūs sasniegsiet šo stāvokli, jo tā arī ir harmonijas sastāvdaļa jūsos – uzticēšanās dzīvei, uzticēšanās sev. Tikko kā jūs atļaujat sev uzticēties, tūlīt pat notiek tas efekts, kuru jūs saucat par “iekšējo jušanu”. Mēs jau ne reizi vien esam jau teikuši jums, ka jūsu ķermeņiem ir patiesīguma jušanas mehānisms, augstākā jušana, kura balstās uz jūsu dievišķās dvēseles pieredzes. Jums visiem ir iespēja netraucēti klausīties savu intuīciju, klausīties savu dvēseli un sirdi. Tikko kā jūs sākat uzticēties šim stāvoklim, kuru jūs visbiežāk bloķējat ar prātu, jo jaunais ne vienmēr iederas jūsu iepriekšējos priekšstatos no prāta, jūs sākat iegūt kaut ko lielāku, nekā jums bija līdz šim laikam. Ja jūs nebloķēsiet, bet vienkārši uzticēsieties šai jušanai un rīkosieties atbilstoši tai, tad pēc kāda laika jūs pārliecināsiet savu prātu, ka izvēle, izdarīta tādā veidā, bija optimāla un vislabākā jums, un, tādejādi, jūs nomierināsiet savu prātu. Tā jūs iemācīsieties uzticēties savām jūtām, nomierināsiet savu prātu un vairs nebaidīsieties no jaunām savām jūsu atklātām sevī iespējām. Jums ir jāatļauj sev uzticēties dzīvei un nepakļaut totālām šaubām visu, ko jūs sajūtat.
3. jums ir nepieciešams savai attīstībai, spēju izpausmei piesaistīt jaunās enerģijas, pārpilnībā tagad nākošas uz planētu. Par to mēs arī ar jums ne reizi vien esam runājuši. Taču es no jauna pasvītrošu jums, ka jaunās enerģijas – tās ir Kristus-apziņas enerģijas, tās ir Mīlestības enerģijas, Radīšanas enerģijas, un ar šīm enerģijām var tikt atbalstītas tikai radīšanas jaunās struktūras. Tāpēc jums ir svarīgi saprast, ka, lai piesaistītu un izpaustu tās izmaiņas, kuras notiek jūsu iekšienē, jūsu apziņā, jums ir nepieciešami patiesums un nodomu tīrība. Jums ir nepieciešama patiesa mīlestība pret cilvēkiem un pasauli, kas ir jums apkārt, un tā nav tikai matērijas pasaule, bet arī viss visums. Jaunās enerģijas neatbalstīs jebkuras prāta viltības personīgam izdevīgumam un jebkuru neattīrīta ego izpausmju apmierināšanai. Jaunās enerģijas veicina neattīrīta ego attīrīšanu no maziskām izpausmēm, tās ir ar augstākām vibrācijām un to piesaistīšanai ir nepieciešams pacelt paša vibrācijas.
Tā ir tā bāze, uz kuras pamata norit jūsu personības izaugsme šajā laikā. Un šīs spējas, kuras izpaužas, jūs spējat pielietot jebkurā jūsu dzīves sfērā un darbībā matērijā, tai skaitā arī tehnisku iekārtu bojājumu noteikšanai un to labošanai. Konkrēti šim darbam, par kuru tu runā, ļoti ērti ir izmantot iekšējo ekrānu un uz tā iegūt visu informāciju jums ērtā formātā. Jūs visi spēsiet to izdarīt, tikko kā atļausiet sev izpaust savas spējas atbilstoši augstāk izklāstītajiem principiem un pieejām.
Otrais jautājums attiecas uz asins pārliešanu, īpaši uz PLAZMOFERĒZES procesu...
Kā ietekmē plazmas atdalīšana no asinīm cilvēka smalkos plānus, un cik lielā mērā tas ir lietderīgi?
Tas ir labs jautājums, un es zinu, ka tas satrauc dažus no jums. Man jāsaka, ka visi šķidrumi, kuri cirkulē jūsu ķermeņos, bez jebkādām šaubām, atrodas stāvoklī, kurš ietver ne tikai ķermeņa-nesēja, kuru jūs aizņemat, stāvokļa uzturēšanu, bet uz tā ir arī tā cilvēka garīgā stāvokļa nospiedums, kuram savā ķermenī ir šie šķidrumi. Tas attiecas arī uz unikālo substanci, kādas ir asinis. Taču tā ir atsevišķa tēma, un mēs tagad to neapskatīsim. Pateikšu tikai, ka asinis – tā ir ļoti enerģētiski ietilpīga un ļoti spēcīga struktūra, kura nes sevī ļoti lielu informāciju par cilvēku, kurā tā cirkulē. Kad notiek plazmas atdalīšana, asiņu sadalīšana galvenajās sastāvdaļās, tās plazmoīdās daļas atdalīšana, tad tas ir tikai tehnisks process. Šajā sadalīšanas procesā notiek privātās informācijas par cilvēku dzēšana, un tā ir visattaisnojošākā tehnoloģija tam, lai izmantotu šo šķidrumu citam cilvēkam, lai netiktu nodota donora informācijas daļa. Šajā nozīmē plazmoferēze ir enerģētiski vistīrākais process, kurā netiek nodota informācija no donora, un šīs substances adaptācijas process cilvēkam, kurš bija pakļauts plazmas ieliešanai no ārienes, norit ātrāk un, tātad, ātrāk norit atveseļošanās process. Kas attiecas uz terapeitisko plazmoferēzi, kura ir ieguvusi izplatību, tad tā arī ir jums agrāk nodota asiņu attīrīšanas tehnoloģija, kurai ir pozitīvs efekts, pateicoties toksisku komponenšu aizvākšanai no asinīm. Bez tam, pateicoties šai attīrīšanai, no kropļojumiem attīrās arī asiņu enerģētiskā matrica, taču jums vajag atcerēties, ka jebkura enerģētiska informācija jūsu ķermenī, – tas vispirms ir jūsu apziņas stāvoklis un tehniski atrisināt garīgas problēmas nav iespējams. Alternatīvas garīgām apzināšanām nav.
Trešais jautājums. Ja ar 2012. gadu sāksies masveida augšupcelšanās, kāda jēga ir iepirkt dārgu medicīnisko tehniku un uzstādīt, kāda jēga ir celt jaunus medicīniskos centrus, rūpnīcas? Varbūt labāk celt centrus DNS aktivizācijai, Evolucionārās atmiņas atvēršanai un apziņas paplašināšanai!
Es atgādināšu jums, mīļie, ka visi jūs iemiesojāties šajos ķermeņos, lai izzinātu pēc iespējas vairāk aspektu dzīvei matērijā un izpaustu sevi tajā vislielākajā skaitā veidu. Jūs uzstādījāt sev mērķus izdarīt to maksimāli daudzveidīgi, aptverot pēc iespējas lielākas matērijas plaknes caur jums. Šajā nozīmē jūsu dzīves ir – pieredze. Tie darbi, kurus jūs veicat dzīves laikā, šajā nozīmē, ir jums jūsu pašu programmas izpildīšana, un tā ir ļoti svarīga pieredze jums un visiem zemiešiem. Jebkura pieredze ir svarīga un ārkārtīgi interesanta. Doma, kas tevi ir apciemojusi, – nav pati veiksmīgākā doma. Es gribu jūs brīdināt no tādām domām. Dzīvi neviens nav atcēlis sakarā ar pāreju, un tas, ar ko jūs nodarbojaties tagad, ir dvēseles jūsu personīgo programmu izpildīšana. Nav nekā nejauša jūsu dzīvēs, un tas, kas notiek ar jums – tā ir tā pieredze, ko jūs domājāt iegūt vēl līdz atnākšanai šajā iemiesojumā. Nemēģiniet pārmērīgi regulēt ar prātu procesus un dzīves apstākļus, jums dzīves piešķirtus. Dzīvei vienmēr ir taisnība, un nav vērts uztraukties, ka Dievs kaut ko ir atstājis bez uzmanības. Nodarbojieties ar visu, ko jums piešķir dzīve, nodarbojieties ar to ar interesi un lielu pašatdevi, tā visa ir pieredze, kuru jūs gribējāt iegūt. Jo interesantāk jūs to iegūsiet, jo vairāk dzīve piešķirs jums jaunas izredzes izzināt sevi, savas iespējas un jaunus esības aspektus. Atcerieties, ka jebkura pieredze ir nenovērtējama un unikāla, un necentieties izmainīt kaut ko šajā procesā, jo nav nevajadzīgas pieredzes. Tiem, kuri iegūst šai laikā smagu pieredzi, atgādināšu, ka jums vienmēr ir izvēle, un šī izvēle atrodas jūsu garīgo priekšroku sfērā.
Jaunie laiki atnesīs pilnīgi jaunas idejas, un tie atnesīs jaunas idejas ne tikai garīgajās sfērās, bet visās jūsu dzīves sfērās. Jūsu zinātnei stāv priekšā izdarīt daudz atklājumu, tajā skaitā fundamentālu atklājumu, stāv priekšā attīstīties daudziem pielietojamiem virzieniem, un šī attīstība notiks visās dzīves sfērās.
Dzīvi jūs maināt tikai caur sevi, un tās izmaiņas, kuras tagad notiek jūsu iekšienē, tieši tās piesaistīja tās milzīgās izmaiņas, kuras jau norit uz planētas. Jūsu priekšstati par to, ka kāds maina jums noteikumus, bet jūs pēc šiem noteikumiem maināties – tas ir aplams priekšstats. Ne esība nosaka apziņu, bet otrādi: Apziņa nosaka esību! Jaunās enerģijas atnāca šurp pēc planētas un cilvēces labāko pārstāvju lūguma, un tās maina jūs pēc jūsu lūguma, un tā mainīsies viss spektrs jūsu dzīvei matērijā. Caur jums mainīsies jūsu sabiedrība, caur jums mainīsies garīgums un cilvēku savstarpējās attiecības, caur jums mainīsies zinātne un visi pielietojamie virzieni. Tādā veidā ir noticis vienmēr, un jums jau ir laiks to apzināties. Jums ir jau nepieciešams apzināts darbs planētas un visu dzīves sfēru pārveidošanā – šis laiks jau ir pienācis. Jums ir ļoti svarīgi jau saprast visu pārveidojumu mehānismus, apzināti vadīt tos ar pilnu atbildību par katru savu domu un darbību. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi atrasties harmonijā, skaistumā un sevis kā notiekošo izmaiņu Līdzradītāja apzināšanās diženumā!
Ar bezgalīgu mīlestību, cieņu un godbijību pret jūsu darbu
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 18.07.2009. Nika
 tulkoja Jāni Oppe