sestdiena, 2012. gada 14. janvāris

Neformāla konference "Sabiedrības izglītošanas projekti"


Ielūdzam ikvienu uz neformālo konferenci „Sabiedrības izglītošanas projekti”, 21.janvārī, no plkst. 11:30., LU Mazajā aulā
I. daļā prezentēsim tikko latviešu valodā izdoto Muammāra Kadafi „Zaļo grāmatu”, TautasForums.lv DVD disku un daudz ko citu;
II. daļā - iecerētos un šobrīd īstenotos projektus;
III. daļa – neformālā; darba grupu veidošana.
 
Uzstājies arī ar sava projekta ideju! Starplaikos darbosies „grāmatu tirdziņš”!
Līdzi vēlams ņemt nelielu cienastu.
 
 
Detalizētāk    http://www.tautasforums.lv/?p=4381
 
NEFORMĀLĀ KONFERENCE „Sabiedrības izglītošanas projekti”
Uzstājies ar savu ideju!
Organizē
Čakstes biedrība* un TautasForums.lv
Atbalsta EglesKoks.lv un citi draugi, domubiedri
Vieta: LU, Raiņa 19, Mazā aula
Laiks: 2012.gada 21.janvārī, no plkst. 11:30 (līdz ~17:00)
Tēma: iedzīvotāju pašizglītošanās, informācijas izplatīšanas, iedzīvotāju sadarbības projekti. Iepazīsties ar aprakstu un līdz 18.janvārim piesaki savu prezentāciju!

Konkrētie mērķi:

- izplatīt informāciju par vairākiem jau realizētiem projektiem – grāmatām, DVD diskiem u.c.;
- „grāmatu tirdziņš” – iespēja iegādāties izglītojošas grāmatas, diskus (pret ziedojumiem);
- dot iespēju projektu (ideju) autoriem – iepazīstināt ar savu ideju plašāku auditoriju, piesaistīt domubiedrus, resursus;
- dot iespēju iepazīties ar projektiem, kuros iespējams dot savu ieguldījumu.

Kam tas ir noderīgi? (mērķauditorija):
1) dažādu līdzšinējo projektu autoriem
2) tiem, kuriem interesē vērtīga informācija
3) tiem, kuriem ir kāda ideja un vēlme to īstenot, taču pietrūkst resursi
4) tiem, kuri vēlas dot savu ieguldījumu kāda projekta īstenošanā

Dienas kārtība:

I. Daļa – paveikto projektu prezentēšana, piemēram,
* Muammārs Kadafi „Zaļā grāmata” (Ivars Prūsis, viens no izdevējiem)
* “TautasForums.lv DVD disks” (Ivo Verners, diska satura apkopotājs)
* Lauri Vahtre „Absurda impērija” (Juris Putriņš, tulkojis)
* Mārgrita Kenedija „Nauda bez inflācijas un procentiem” (Pēteris Mārtiņsons, tulkojis)
* Jūlija Dobrovoļska (tulkojusi daudzas grāmatas)
* Grāmata „360 + 6 atziņas” (Ivars Ozoliņš, tulkojis, sastādījis, komentējis)
… un citi

II. Daļa – iecerēto vai pašreizējo projektu prezentēšana
III. Daļa – Darba grupu veidošana - absolūti neformālā daļa – darba grupu pašorganizēšanās
Starplaikos darbosies „grāmatu tirdziņš”!

Detalizētāks apraksts:
Paveikto projektu prezentēšanaVairāku grāmatu (vai c. projektu) autori, izdevēji iepazīstina ar saviem darbiem. Provizoriski – līdz 15min katram runātājam. Starplaikos interesentiem ir iespējams grāmatas, diskus iegādāties pret autoru noteiktajiem minimālajiem ziedojumiem.

Iecerēto vai šobrīd īstenoto projektu prezentēšanaLīdz 18.janvārim (ieskaitot) uz e-pasta adresi ivoverners@gmail.com atsūti savu pieteikumu – vārdu, uzvārdu, tēmas nosaukumu un nelielu aprakstu tēžu veidā.
1) tam, kurš prezentē ideju, ir jābūt gatavam uzņemties būt šīs idejas galvenajam koordinatoram un virzītājspēkam;
2) idejai jābūt konkrētai (grāmata, filma, WEB lapa, seminārs, laikraksts, informācijas aģentūra utt.) un informējošai/izglītojošai;
3) jābūt pietiekami skaidriem mērķiem, mērķauditorijai, kā arī tās īstenošanas plānam;
4) skaidri jādefinē projekta realizēšanai nepieciešamie resursi, ja tādi nepieciešami – cilvēki, zināšanas, nauda utt.
Vēlams (bet ne obligāti), lai autori sagatavotu PowerPoint prezentāciju (kaut pāris slaidus). Provizoriski vienas idejas prezentēšanai varētu būt 12-15 min… un kādas 5min publiskajiem jautājumiem/atbildēm.
Darba grupasKatras idejas prezentētājam tiek iedota A1 izmēra lapa un marķieris, uz kuras viņš ar lieliem burtiem uzraksta savas idejas nosaukumu. Pārējais ir viņa paša ziņā. Var uzrakstīt kādus apakšvirsrakstus vai ko citu. Visas lapas ir publiski redzamas. Interesents izvēlas vienu vai vairākas idejas, kuras viņš atbalsta, iet klāt pie lapas un idejas autora, raksta savu kontaktinformāciju, pieraksta klāt savas idejas, priekšlikumus, resursu piedāvājumus utt.

Virsmērķis
– nodrošināt iespēju darīt gribošiem un varošiem cilvēkiem neformālā gaisotnē tikties klātienē un likt pamatu iespējamai nākotnes sadarbībai sabiedrības pašizglītošanās projektu īstenošanai.
Meklējam to, kas vieno, palīdzam, ja varam, ja nē – netraucējam tiem, kuri dara ;).
Līdzi vēlams ņemt nelielu cienastu, lai pašiem ir ar ko pacienāt sevi un citus!

*Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība.