ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Stīvs Roters"Trešais vilnis"


„DZELTENĀ rindkopa”
 
Bet ja jūs nēsājat savu ideju vienīgi savā galvā, neizklāstot to rakstiski, vai nepadaloties ar to ar citiem, lai kopīgi to izmantotu – tad šī ideja attīstīsies vien TIKAI JŪSU GALVĀ – bez iezemēšanas iespējas.
Jūs nekad nevarēsiet salikt kopā visas tā detaļas. Tādēļ – padalieties ar savu ideju. Izklāstiet to rakstiski, pat ja tā nav pilnīgi izstrādāta, pat ja jums nav visu detaļu, no kurām tā sastāv. Tas ir tas pamats, kas jums ir dotajā brīdī, tieši dotajā brīdī jūs iezemējat Gaismu, un radāt telpu daudz lielākai Gaismai.
Tas darbojas līdzīgi, kā tad, kad jūs vēlaties ienest jaunu ietērpu savai dzīvei – jūs cenšaties vispirms iztīrīt savas telpas. Ir nudien apbrīnojami – kā jums izdodas radīt vakuumu, lai tur ienestu vairāk Gaismas, un tas notiek caur jūsu iezemēšanos un jūsu Gaismas piesaistīšanu.
 
 
citāts no : Pilnvaru Trešais Vilnis;  Harmonija; GRUPA caur Stīvu Roteru
 
 
 
 
Viss teksts:
Pilnvaru Trešais Vilnis
Harmonija
 
GRUPA caur Stīvu Roteru
Vēstījums ierakstīts video 26.11.2011
VirtualLight #6 ~ ~ Beacons of Light Dec 2011
Šis vēstījums ir ticis atkārtoti caurskatīts un rediģēts GRUPAS vadībā, lai panāktu lielāku skaidrību rakstiskajā formātā, un publicēts:
No angļu/krievu valodas tulkoja Maija Čepule ...
 
Atgādinājumi no Mājām
No Stīva:
Pašos Lightworker darbības sākumos GRUPA tika lūgusi man ievietot nosaukumu „Otrais Vilnis” katras nodaļas sākumlapā. Tas pats tika attiecināts arī uz visu manu grāmatu apvākojumiem angliski. Vārdi „Otrais Vilnis” vienmēr kaut kur uz vāka parādījās. Viņi vēlējās, lai mums būtu ieskats par to – kur mēs atrodamies šobrīd savā evolūcijā. GRUPA pastāstīja par cilvēcisko būtņu pilnvaru Pirmo Vilni – sekot līderim. Citiem vārdiem, mēs apguvām – kā darboties kopā tādās grupās, kur ir kāds noteikts līderis vai zināma veida hierarhija. Tas bija veids, kā mēs kolektīvi izmantojām mūsu radošo spēku, un tas darbojās, atbilstoši tā laika vibrāciju līmenim. Visas sabiedriskās struktūras bija balstītas uz Pirmo Vilni. GRUPA teica, ka pēc tam, kad mēs sekošanā līderim bijām nonākuši līdz galējai robežai, kā Ādolfa Hitlera gadījumā – mēs visi kolektīvi pārgājām uz Pilnvaru Otro Vilni, lai sekotu PAŠI SEV. Paturiet prātā, kas tā ir tikai kādus 60 gadus sena vēsture. Šinī Otrajā Vilnī mēs apgūstam ieklausīšanos SEVĪ vispirmām kārtām, un mācāmies to sabalansēt ar savu apkārtējo pasauli. Tas ir nesalīdzināmi sarežģītāk, nekā sekot līderim, jo šeit nav nevienas ceļazīmes, kas mums pateiktu – vai mēs esam uz īstā ceļa.
Dabiski – ja tiek lietota frāze Otrais Vilnis – tad vajag būt arī Trešajam, Ceturtajam, un vēl citiem. Citi jau ir paspējuši padalīties savā interpretācijā par šiem Viļņiem, tomēr GRUPA neko par to neteica – līdz pat 11-11-11 čenelingam. Šeit GRUPA izklāstīja savu Trešā Viļņa versiju, un teica, ka mēs visi to piedzīvosim vēl šinī dzīvē. Mēs vēl neesam pagaidām tanī, bet viss ir jau mūsu priekšā, un mums visiem paātrināti tuvojas šis lielais brīdis. HARMONIJA ir Trešais Vilnis. Ja mēs atgriežamies pie tā, ko GRUPA runā par Gaismas Darba divām metodēm, tad mēs varam redzēt, ka Trešais Vilnis - tas ir veids, kā sabalansēti strādāt ar Gaismu abos veidos vienlaicīgi. Faktiski, GRUPA ir ļoti konkrēta attiecībā uz nākotni, un attiecībā uz to, ka mūsu nākotne ir atkarīga no tā – cik labi mēs darbosimies KOPĀ AR CITIEM DIEVIEM uz Zemes.
Kā sabiedrībai – mums ir izdevies izaugt un stiprināt sevi caur polaritāti, opozīciju un konkurenci. Tagad mūsu panākumi šinī pasaulē būs atkarīgi no tā – CIK ļoti un KĀ mēs pilnvarosim CITS CITU. Tas ir MILZU LĒCIENS uzskatos un apziņā, taču GRUPA apgalvo, ka mēs esam jau izauguši šim uzdevumam, un ejam pareizā virzienā.
Vienīgā lieta, kas mani samulsināja, tas ir laika elements. Cilvēcei ir bijis nepieciešams vairāk nekā 200 000 gadu, lai izveidotu pirmās sabiedrības un uzsāktu Pirmo Vilni. Pēc tam viņiem ir vajadzējis izlietot 5 000 gadu, lai pārietu uz Otro Vilni. Bet Otrajam Vilnim tagad ir vēl tikai kādi 60 gadi, un es pajautāju GRUPAI par to. Viņi atsmēja, un teica, ka tā ir eksponenciāla izaugsme, un tas ir tas iemesls – kādēļ viss Visums vēro to, kas notiek uz planētas Zeme.
Lai jums lielisks šis mēnesis!
Ar ciešiem apskāvieniem un maigiem pagrūdieniem –
Stīvs
 
 
Sveicieni no Mājām
 
Mūsu Pārbīdītā Oglekļa Bāze.
Mēs runājam ar jums par Mājām, par Debesīm, lai arī kādu vārdu jūs lietojat, apzīmējot vietu, izejot no kuras jūs sākāt izmaiņas. Izmaiņas notiek paredzējumos par jūsu pārbīdēm uz planētas Zeme. Katrs un ikviens no jums nonāk tuvāk Mājām, pateicoties savam evolūcijas procesam. Te ir daudz kā tāda, kas sāk tagad notikt. Mēs gribam padalīties ar daļu no tā visa šodien, lai jūs gūtu nelielu iespaidu par to – uz kurieni tas virzās, un kā tas izskatās. Mēs jums varam teikt, ka jūs esat pārbīdījušies pēdējo sešu mēnešu laikā VAIRĀK, nekā jūs esat pārbīdījušies visu savu sešu pēdējo dzīvju garumā. Tas paātrinās arvien vairāk, un daudzi no jums sāk sajust, ka jūs vairs nespējat kontrolēt savu dzīvi. Citiem vārdiem, jūsu uztvere par to – kas tagad ir jādara, un ko jums nākamajā dienā vajadzēs izdarīt un ko nē – ir pārbīdījusies. Jūs atradīsiet, ka vēl joprojām daudzas lietas pārbīdās plūstošās nepārtrauktās izmaiņās – tā vietā, lai kādu rītu vienkārši pamostos, un atklātu, ka ir noticis liels lēciens no viena līmeņa uz nākamo. Tikai pāris mēnešus atpakaļ mēs runājām ar jums par to, ka Oglekļa atomi arī izmainīsies. Jūsu uztvere uz planētas Zeme pamatojas uz to, ka viss ir veidots uz Oglekļa bāzes. Ja Oglekļa atomā notiktu pārbīde kaut tikai nedaudz – tas pārkalibrētu Cilvēka ikvienu daļiņu. Tā ir tikai neliela daļa no daudziem brīnumiem, kuri tagad jau ir aizsniedzami.
 
Tikai pirms pāris nedēļām jūsu zinātnieki pārskatīja visu Ķīmisko elementu periodisko sistēmu, pievienojot tai dažus jaunus, un daudziem pārskatot īpatnējo svaru, tanī skaitā arī Ogleklim. Tas ir tikai sākums tām izmaiņām, kas galu galā notiks. Neskatoties uz to, ka tas nav mainījies ļoti ilgu laiku – jūs būsiet apmierināti ar izmaiņu procesu sevī un šī procesa plūstošo dabu. Tā ir jūsu pašu pretošanās, kura attur jūs no virzīšanās uz priekšu. Kad pieaug jūsu izraisītais saspīlējums sakarā ar savu nespēju virzīties uz priekšu – jūs piepeši rodas iespēja pārlēkt uz nākamo līmeni. Bieži vien tieši šie straujie lēcieni izsauc lielāko daļu no pārpozicionēšanās grūtībām un enerģētiskajām izmaiņām, kuras jūs novērojat savos apkārtējos cilvēkos. Tādi lēcieni izraisa problēmas jūsu attiecībās, jūsu darbavietās, un jūsu saskarsmē visos līmeņos. Tas nav nedz labi nedz slikti, tas vienkārši ir veids, kā ir noritējusi cilvēku evolūcija jau ilgu laiku. Nu mēs jums varam teikt, ka tas tagad sāk mainīties. Izmaiņas tagad noritēs daudz plūstošāk, un līdz ar to jums vairs nevajadzēs piedzīvot tik milzīgas pārmaiņas, kā tas bija pagājušajā gadsimtā. Jūs redzēsiet slīdošas, plūstošas pārbīdes visā šinī evolūcijā turpmāk kopš šī brīža, jo nav vairs jums nekādas nepieciešamības tādu milzu lēcienu izdarīšanai savā evolūcijā, kādi jums bija līdz šim.
 
Izmaiņas Jūsu Fiziskā Apvalka Bioloģijā
 
Mēs tāpat jums varam teikt, ka šī pārbīde ir radījusi enerģiju sabalansēšanos visā Visumā, jo visi enerģiju lauki galu galā tiecas uz balansu. Te bija ievietots milzīgs disbalanss jūsu pasaulē pašā sākumā, jo bija svarīgi, lai jūs izliktos atdalīti cits no cita. Līdz ar atšķirtības ilūziju, jūs sākāt redzēt un uztvert sevi – kā individuālus Gaismas izpaudumus, nevis kā kopējo Gaismu. Tas ārkārtīgi palīdzēja jūsu evolūcijā, jo jūs iemācījāties aptvert vairāk spēka, centrējot savu enerģiju paši sevī, un ieraugot paši savu Gaismu. Lai cik neticami tas arī neizklausītos – bet nu vairs nav nepieciešamības Cilvēcei iet pa šo ceļu. Tas tagad izmainās tādā pat veidā, kā visa jūsu evolūcija – pārtopot plūstošā kustībā. „Kā es varu būt iespējami lielākā Gaismā šinī konkrētajā acumirklī?” Tieši tā tas izskatīsies nākotnē. Tā būs atslēga uz komfortablu dzīvi – jums, kā Cilvēkiem, kā Gariem, kuri izliekas par cilvēkiem uz planētas Zeme.
 
Bioloģijas apvalks izmainīsies, taču tas nenotiks tā, it kā no ārienes tiktu radīta telpa priekš jums. Gluži pretēji – tie būsiet JŪS PAŠI, kas izmainīsies; JŪS PAŠI attīstīsiet savu fizisko būtību. Tas ir tas, kā dēļ dažkārt jums nākas vilties. Jums liekas, ka jūs virzāties, pilnībā apzinoties to, kurp jūs ejat, bet tad jūs pēkšņi uzduraties sienai. Šī siena, šķiet, liecina par to, ka jūs ejat ne to ceļu, vai arī – ka jūs darāt kaut ko ne tā. Tomēr patiesībā – šī siena jums ir nepieciešama tikai tā dēļ, lai jūs varētu pārmainītu savus uzskatus, un sāktu uzlūkot visu no cita redzespunkta, un pēc tam varētu savu ceļu turpināt, paejot garām tiem fragmentiem, kas iepriekš bija jūs bloķējuši. Daudz kas no tā tagad sāk pavērties, un jūs mācīsieties apgūt daudzus no šiem jaunajiem instrumentiem un detaļām. Tās nav garas, ilgstošas detaļas – tas ir momentāls veids Gaismas iezemēšanai, lai ienestu lietas jūsu Zemes realitātē vienā acumirklī. Tikko kā tās ir iezemētas šeit uz Zemes – jūs varat ar tām strādāt.
Bet ja jūs nēsājat savu ideju vienīgi savā galvā, neizklāstot to rakstiski, vai nepadaloties ar to ar citiem, lai kopīgi to izmantotu – tad šī ideja attīstīsies vien TIKAI JŪSU GALVĀ – bez iezemēšanas iespējas.
Jūs nekad nevarēsiet salikt kopā visas tā detaļas. Tādēļ – padalieties ar savu ideju. Izklāstiet to rakstiski, pat ja tā nav pilnīgi izstrādāta, pat ja jums nav visu detaļu, no kurām tā sastāv. Tas ir tas pamats, kas jums ir dotajā brīdī, tieši dotajā brīdī jūs iezemējat Gaismu, un radat telpu daudz lielākai Gaismai.
Tas darbojas līdzīgi, kā tad, kad jūs vēlaties ienest jaunu ietērpu savai dzīvei – jūs cenšaties vispirms iztīrīt savas telpas. Ir nudien apbrīnojami – kā jums izdodas radīt vakuumu, lai tur ienestu vairāk Gaismas, un tas notiek caur jūsu iezemēšanos un jūsu Gaismas piesaistīšanu.
 
Divi Veidi Gaismas Darbam
 
Te ir visāda veida uztveres problēmas, kas traucē jūsu ceļā. Daudzi no jums domā, ka viņi nav vēl tik labi, lai iezemētu Gaismu, vai arī vaicā: „Ko gan es tādu varu pateikt, kas vēl nebūtu teikts? Kā tad lai es iegūstu atšķirīgu rezultātu? Es jau esmu dzirdējis atbildes uz to visu. Kā dēļ lai es domātu, ka manī ir kaut kas ĪPAŠS?” Ak Dārgie, to dzirdot šeit, Mājās, mūsu smiekli kļūst histēriski. Mēs esam iztērējuši eoniem dzīvju kopā ar jums, lai izveidotu jūs – par noteiktas īpašas ziņas nesēju. Un kad nu beidzot jūs ierodaties šeit – jūs vēl vaicājat: „Kādēļ man vajadzētu domāt, ka man ir kādas tiesības to darīt?” Jūs šo attieksmi izmainīsies ātri, jo jūs sākat saskatīt – kas jūs īstenībā esat. Jūs esat atnesuši no Mājām kaut ko ļoti ĪPAŠU, lai padalītos ar to. V i s a Debesu enerģija nevar tikt iedzīvināta šeit, uz Zemes – kamēr k a t r s un i k v i e n s no jums nebūs NOSPĒLĒJIS SAVU PARTIJU, nebūs IENESIS SAVU GAISMAS STARU, un nebūs ATĻĀVIS TAM DARBOTIES.
 
Atļaujiet mums parunāt par Gaismu kādu brīdi, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs saprastu šo koncepciju. Te ir divi veidi Gaismas Darbam. Viens no tiem ir – ATSTAROT Gaismu, un otrs ir – BŪT par Gaismu. LAI, jūsu vārdiem runājot, IDEJA BŪTU VEIKSMĪGA – tie ABI ir ārkārtīgi noderīgi instrumenti, un jūs vienmēr lietosiet tos ABUS. Daži no jums būs Skolotāji, kuri stāvēs uz skatuves citu priekšā, BŪDAMI GAISMA. Citi paņems šo pašu Gaismu, un ATSTAROS to katrs savā veidā, izlaižot to katrs caur savu prizmu un caur saviem krāsu filtriem, piešķirot Gaismas dejai katrs savu nokrāsu, un atstarojot to jaunā veidā. Tie protams ir cilvēki, kurus mēs esam redzējuši uz planētas Zeme jau daudzkārt. Jūs varat vienkārši palūkoties savā vēsturē, lai pamanītu neparasti spožas Gaismas IZSTAROTĀJUS, kuri ir izmainījuši jūsu pasauli, un kuri ir ieviesuši korekcijas Cilvēces virzībā. Tomēr – ļoti bieži jūs nesaprotat – ka ir nepieciešams ārkārtīgi daudz šīs Gaismas ATSTAROTĀJU, lai īstenotu to, kas tagad notiek. Tādēļ, l ū d z u – atmetiet jūsu polaritātes idejas, un jūsu idejas par Labu un Sliktu, uz kādu brīdi, jo vieni nav labāki par otriem. Šie ABI ir neiedomājami SVARĪGI planētai Zeme.
 
Pilnvaru Trešā Viļņa Atvēršana
 
Tas, kur jūs esat tagad nonākuši: jūs vai nu esat jau pārcēlušies, vai arī patlaban ieejat savu Pilnvaru Trešajā Vilnī. Pirmais Vilnis bija ļoti vienkāršs: jums bija jāatrod tās savas daļiņas, kuras pavairotu jūsu Spēku – tā jūs sanācāt kopā grupās. Tas iedvesa jums pašapziņu, un deva jums iespēju ATSTAROT KĀDA CITA IZSTAROTO GAISMU, lai pēc tam nonāktu pie vienota kopsaucēja attiecībā uz to, kas jūs esat. Tas bija ļoti ļoti noderīgi Cilvēces attīstības agrīnajā stadijā. Bet tad jūs iedrošinājāties spert nākamo soli. Tas bija pārsteidzošs solis, jo jūs uzdrīkstējāties iemācīties – kā IERAUDZĪT PAŠIEM SAVU GAISMU. Tas bija ļoti mulsinoši, jo jums vairs nevajadzēja sekot kādam LĪDERIM. Runa ir par sekošanu SEV, kas ir milzīgs izaicinājums visā jūsu sistēmā, kura balstās uz Līderismu. Visa jūsu sistēma ir veidota no grupām, kuras katra virzās kādā atsevišķā virzienā. Tagad jūs pārvērtējiet un pārradiet daudzas no šīm daļām, lai noenkurotu Gaismu savādākā veidā. Par cik jūs ieejat Pilnvaru Trešajā Vilnī, HARMONIJĀ, jūs sasniedzat Harmonijas meistarību, kad spējat sadzirdēt toni, un atstarot to atpakaļ. Tas ir tāpat, kā mācēt saskatīt smaidu otra sejā, un tad spēt atstarot šo skaistumu atpakaļ. Spēt ienest sevī Māju enerģijas, vai arī Mīlestības domas, idejas un izpausmes, un tad tās izpaust atkal citiem – tas ir varens Gaismas atspoguļojums. Par cik jūs virzāties tālāk uz priekšu, jums vajadzēs BŪT Gaismai. Jums tāpat vajadzēs arī ATSTAROT Gaismu un dzīvot HARMONIJĀ, kas tagad ir ļoti interesants aspekts.
 
Vienots Prāts un Gaismas Izplatīšana
 
Ir tagad veikts daudz zinātnisku pētījumu par to, kā tas ir iespējams, ka daudzi putni lidojumā, šķiet, pārvietojas kā viens. Jums droši vien ir gadījies novērot, ka putnu bars, kur tūkstoš putnu ir lidojuši vienā virzienā – negaidot izmaina lidojuma virzienu vienlaicīgi – it kā tiem būtu vienots prāts. Pētnieki bija sākuši kalkulēt – cik ātri pirmajam putnam ir jālido, lai bara pēdējais putns varētu pamanīt izmaiņas kustībā. Viņi noskaidroja, ka informācijas nodošana nav iespējama pie tik straujām kustības izmaiņām, un tomēr – tas notiek. Šie putni ir iemācījušies Harmoniju; viņi ir iemācījušies ne tik vien BŪT Gaismai, bet arī ATSTAROT cits cita Gaismu – visaugstākajā tās izpausmē. Un tā dēļ viņi spēj rīkoties kā VIENS. To pašu var teikt arī par bitēm, jo arī viņām ir komunikācija, un arī viņas ir iemācījušās pilnīgi atstarot atpakaļ šo Gaismu. Tagad viņām ir problēmas citā virzienā. Bitēm sagādā grūtības PAŠĀM BŪT Gaismai, kas ir diezgan dīvaini. Interesējošā joma ir Harmonijas elements, un pie tā jūs arī šeit strādājiet.
 
Vai tas nozīmē, ka jūs visi nonāksiet komūnās, un strādāsiet kā viens? Nē, mēs tā nedomājam, jo tas tā nevar darboties, un tas varētu beigties vienīgi ar to, ka jums tiktu apslēpta jūsu Gaisma. Jums ir paredzēts iziet atklātībā, lai atrastos starp citiem. Jūsu iecere ir – izplatīt šo enerģiju pa visu pasauli, jo jūs esat atnesuši ļoti svarīgu Gaismu no Mājām. Jūs esat atnesuši atgādinājumu par to – KAS IR šī persona, kura stāv jūsu priekšā. Ir svarīgi, lai KATRS un IKVIENS no jums iziet atklātībā un nospēlē savu lomu – lai kur jūs arī nebūtu nonākuši. Ja jūs atklāsiet, ka savā apvidū esat vienīgais Gaismas Darbinieks, kā jūs to dēvējat – jūs sajutīsieties ārkārtīgi vientuļš – it kā jūs būtu palicis bez atbalsta, un neviens jūs nesaprastu. Bet te jums ir jāzina, ka jūs esat ĪSTAJĀ vietā, jo jūs esat VIENĪGAIS, kurš var IENEST šeit Gaismu. Jūs esat VIENĪGAIS, kurš ir NEPIECIEŠAMS šinī vietā – jums tādēļ nevajag justies, it kā jūs būtu izdarījis ko nepareizi, ja jums nav atzinības no citu cilvēku Gaismas. Tas vienkārši ir tādēļ, ka jūs noenkurojiet savu Gaismu, kur jūs atrodaties, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs ejat uz priekšu.
 
Šeit tagad ir jauna enerģija, kas atveras katram un ikvienam. Jūs to ļoti labi pazīstat, jo jūs ļoti tai bijāt gatavojušies un gaidījāt to. Jūs esat nosaukuši to par 12-12-12, jeb par 21.Decembri. Jūs esat piešķīruši tai daudzus dažādus nosaukumus, un beidzot nu tā ir šeit – tieši jūsu priekšā. Jums nav jāgaida vēl viens gads, jo tā ir šeit jau TAGAD. Jūs tagad tanī IEEJAT, un mācāties, kā to lietot. Paraugieties uz to savādāk – ne tā, kā bijāt skatījušies līdz šim. Tas bija noticis ar cilvēkiem jau iepriekš, tikai pretējā virzienā.
 
Ekskurss Blīvumā
 
Kad Zeme bija tikko dzimusi, jūs bijāt šeit. Jūs bijāt planētas Zeme daļa kopš paša Viņas aizsākuma, kuru jūs saucat par Lielo Sprādzienu. Jūs nebijāt fiziskā formā, jo Zeme vēl bija ļoti karsta, un atomi vibrēja ātri. Jūs bijāt ēteriskā formā tanī laikā, kad apsvērāt iespēju BŪT par Gaismas Ķermeni. Tagad tikai uz mirkli novietojiet sevi tur, lai to atcerētos. Tad nāca brīdis, kad Zeme sāka atdzist un kļuva blīvāka. Jūs sākāt zaudēt savu savienojumu ar Zemi, un tādejādi ieguvāt pirmo reizi fiziskus, blīvus ķermeņus, un izmainījāt savu ceļu, lai spertu soli nākamajā līmenī. Mēs gribētu jūs novietot tur uz mirkli. Iedomājieties uz brīdi, ka jūs esat šinī pirmajā cilvēku grupā, kuri bija nākuši uz planētu Zeme. Jūs bijāt pirmie, kas iemiesojās šajos blīvajos ķermeņos, un pārējie jūsu draugi teica: „Hei, Dženij! Vai vari mani dzirdēt? Vai vari mani redzēt?” Viņa paskatījās visapkārt un atbildēja: „Es nevienu neredzu.” Tad jūs iesaucāties: „Jā! Tas mums ir izdevies!” Jūsu lielākā vēlme bija izveidot Aizkaru, un aizmirst – kas jūs esat. Tad novietot sevi uz šīs planētas, lai staigātu pa to – galīgi pazaudējušies. Jums tas sekmīgi izdevās. Planēta Zeme kļuva par lielo veiksmi. Daudzi no jums vēl joprojām paliek zuduši, taču tagad tas vairs jūs tik ļoti nesatrauc, un tas ir labi.
 
Tas bija ļoti smagi priekš jums, par cik jūs tikāt iemesti izdzīvošanas režīmā, un jūsu pasaule bija palikusi ļoti maza. Jūsu vajadzības kļuva pavisam vienkāršas: jums bija vajadzīgs ēdiens, siltums un aizsardzība. Jūsu fokusēšanās uz šīm lietām saspieda jūsu pasauli ļoti cieši ap jums, lai jūs varētu izdzīvot. Tad jūs sākāt virzīties pretējā virzienā, jo vibrāciju samazināšana bija nepieciešama tikai tādēļ, lai iegūtu blīvumu. Ilgu laiku šķita, ka nav nekādas virzības nedz augšup nedz lejup, jo viss vienkārši gāja garām. Tagad jūs esat iedarbinājuši šīs augšupejošās pārmaiņas no jauna, un nu jau jūs paceļaties ļoti strauji šinī augšupejas kāpienā. Jūs esat ļoti saviļņoti par iespēju atgriezties atpakaļ Aizkara otrā pusē, evolucionējot savā fiziskajā ķermenī atpakaļ uz Garu. Kad tas notiek, jūs varat ienest daudz vairāk Gara savā ķermenī, un spējat paturēt šo savienojumu ar Garu, virzoties uz nākamo evolūcijas pārbīdi. Šodien jūs visus sajūsmina jūsu vibrāciju pieaugums. Bet mēs jums varam teikt, ka bija tādi laiki, kad jūs, pamostoties no rīta, priecājāties: „Skat, cik es šodien esmu blīvs! Vai tad tas nav brīnumaini?” Jūs tikāt centušies pazemināt savu vibrāciju līmeni ārkārtīgi ilgu laiku.
 
Radītāja Redzējums
 
Jūsu polārā uztvere mums ir ļoti interesanta, jo tā ļauj ieraudzīt Dievu tur, kur mēs to nevaram, jo mums nav polaritātes Mājās. Tā ir ilūzija jūsu Spēles laukā, uz kura jūs spēlējat. Tā ļauj jums r e d z ē t lietas PATSTĀVĪGI. Tā ļauj jums p i e s a i s t ī t to, ko jūs redzat.
 
IEZEMĒJIET Gaismu, kura jums patīk, un kuru jūs sajūtat paši sevī. ATSTAROJIET to atkal atpakaļ jebkādā veidā. PILNVAROJIET CITUS, un tad ejiet tālāk, PILVAROJOT PAŠI SEVI, jo – TĀDĀ VEIDĀ TOP JAUNĀ PLANĒTA.
 
Jūs šeit esat cītīgi strādājuši. Jūsu primārā motivācija uz planētas Zeme ilgu laiku bija izdzīvošana. Bet nu vairs tā nav, vairs jūs nebaidāties nāves. Tas ir vienreizēji. Ir absolūti neticami – redzēt – cik ātri un cik tālu jūs esat pavirzījušies Cilvēces evolūcijā. Jūsu izpausme šinī Spēlē tagad izmainās. Mēs ceram – jūs tagad atceraties, ka šī SPĒLE paredz prieku un jautrību, par cik galvenā ideja tam visam ir – SMAIDS JŪSU SEJĀ. Tieši tas iezemē Gaismu. Kad jūs šo smaidu IZSTAROJAT – vienalga, pārtikas veikalā vai GaismasDarbinieku sanākšanā – tas rada izmaiņas. Jūs esat šeit, lai radītu šīs izmaiņas vēl kādam citam – atgādinot viņam par Mājām – tikai ar savu smaidu vien. Ar šo soli jūs tiksiet daudz tālāk, nekā bijāt domājuši, un tam nevajadzētu būt grūti. Tas ir pavisam vienkārši, un mēs ceram, ka jūs sākat atcerēties – Kas Jūs patiesībā Esat.
No tā nav jābaidās. Tas ir kaut kas v a r e n s, patiešām, bet ar šo varenību nāk ne tikai atbildība – nāk arī prieks un brīvība – BŪT par TO, KAS JŪS īstenībā ESAT. Šis ir Pilnvarotu Cilvēku laiks. Jūs ieejat Pilnvaru Ērā. Sveicam jūs Mājās. Laipni lūgti. Laipni lūgti. Laipni Lūgti.
 
Ar vislielāko godu mēs lūdzam jūs izturēties vienam pret otru ar cieņu. Lolojiet cits citu pie katras izdevības, kas jums rodas, jo jūs raugāties acīs dievam. Atcerieties, ka šī ir jauna brīnišķīga spēle, ko jūs tagad spēlējiet, un spēlējiet labi kopā.
Espavo.
GRUPA