piektdiena, 2012. gada 27. janvāris

Ješua "Par vārdu ietekmi"Sveiki, mīļotie! Man jautājums ir tāds... lai “netraucētu” augstākās būtības, vai ir kaut kādas frāzes... vārdi... kaut kas, lai negrieztos pie “eņģeļiem”, bet izsakot... izmantot ar to Visuma Mehānismu. Gribu precizēt, – bez konkrētu būtību palīdzības. Un otrs jautājums. Saki, Ješua, tādi vārdu salikumi krievu valodā kā ‘ne pigas sev[1]’ un vēl daudz citu, izrunājot tos, vai piesauc runājošie tieši to, ko ar to domā? t.i. NE-KO[2]. Paldies jums, Nika un Ješua! Jūsu čenelings ļooooti[3] atbalsta... vienmēr īstajā laikā. Mīlu jūs! P.S. kas izdomāja šo krievu valodu... ienaidnieku krieviem.
Mani sveicieni ar Mīlestību! Jautājums ir interesants, taču tiksim skaidrībā tā tēmu ienākšanas kārtībā. Ko nozīmē “netraucēt augstākās būtnes”? Man ir jāsaka, ka visiem no jums, kas iemiesojas tik zemos matērijas līmeņos, ir pirmkārt apdrošināšanas polise saiknes “dvēsele – gars – kosmiskā dvēsele” veidā un tālāk saikne tieši ar Dievu caur struktūrām “Kosmiskā dvēsele – Virsdvēsele utt.”. Tā ir viena no apdrošināšanas polisēm, kura ir dvēselei, kad tā nolaižas un ieņem šeit piedzimstot ķermeni. Tālāk izvēršas jūsu ķermeņa izaudzēšanas programma un, izmantojot ķermeni, jūs veicat šīs matērijas izpēti caur visām fiziskā ķermeņa iespējām.
Bez tam, katru no jums pieskata jūsu sargeņģeļi. Šajā laikā, lielo pārmaiņu un pārejas laikā, būtņu daudzums, kuras palīdz jums un kuras ir jūsu patroni, kuras pastāvīgi vēro jūs, kuras veic pastāvīgi izpēti jūsu apkārtnē, ir ievērojami izaudzis. Viņas pēta, kā mainās telpa, kā mainās tās parametri un, tajā skaitā, kā maināties jūs. Kā mainās jūsu ķermeņi šajā laikā, kā mainās jūsu dvēseles, tas viss ir priekšmets visdziļākajai izpētei, kura tiek veikta tagad uz planētas un ap planētu. Šajā nozīmē jūs nekad neesat bijuši vientuļi un tādi nebūsiet.
Teikt, ka jūs gribētu izmantot bez vēršanās pie eņģeļiem kaut kādu visuma mehānismu, tie ir visai nosacīti priekšstati, priekšstati no jūsu prāta. Man arī ir jāatzīmē, ka visi, kas ir jūsu patroni šajos apstākļos, visi, kas strādā ar jums un atbalsta jūs, viņi visi bez nosacījumiem mīl jūs, viņi zina jūsu patieso būtību, viņi zina ļoti daudz par jums. Viņi zina, var teikt, visu par jums, sākot ar jūsu rašanos dievišķajās struktūrās. Un viņi lieliski zina, ka jūs, aizejot šajā iemiesojumā, aizejot uz dievišķā radījuma pašām zemākajām pēc vibrācijām pasaulēm, nonākat ļoti grūtos un sarežģītos apstākļos. Tāpēc šī mīlestība pret jums, patiesa cieņa un godbijība, izpaužas ar vēl lielāku patiesumu, ar vēl lielāku uzmanību, un jums vienmēr ir gatavi palīdzēt. Taču palīdzēt jums var tikai tajā gadījumā, ja jūs vēršaties ar lūgumu, vai arī kaut kādās ļoti kritiskās situācijās, kad pati dvēsele vēršas pie šīm struktūrām, neatkarīgi no tā, kā jūs reaģējat ar ķermeni un savām smadzenēm. Kritiskās situācijās, kad jūs ļoti stipri novirzāties no savas iemiesošanās programmas, dvēsele pati veic vēršanos augšup pēc palīdzības un glābšanas.
Un tā, man ir pilnīgi viennozīmīgi jāsaka, ka sakrālas frāzes, kuras varētu izsaukt momentāni visa visuma atsaukšanos uz jūsu aicinājumu, protams, eksistē, un to ir liels daudzums. Vārds – tā ir skaņa, tā ir vibrācija, tā ir doma. Bet tie ir visuma darba instrumenti. Šīs frāzes atklājas jums samērā ar gatavību izmantot tās, samērā ar jūsu spēju vērsties pie tām vibrācijām, kuras tiek piesauktas ar šīm frāzēm. Šo frāžu atklāšana tiek veikta pakāpeniski, tā kā to iedarbība ir grandioza un ar ļoti plašu mērogu. Neapzinošam cilvēkam nevar dot rokās tik spēcīgu ieroci. Jums jau ir zināmas dažas sakrālās frāzes, ar kuru palīdzību jūs izmantojat visuma mehānismus. Taču šie visuma mehānismi strādā caur tām daudzajām būtnēm, kuras ir piesauktas Kalpot jums šeit, jūsu ceļojumā uz tik zemiem slāņiem, un sniegt jums visāda veida palīdzību.
Tādas sakrālās frāzes jums jau ir zināmas labi: ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, ES ESMU GAISMA, ESMU MĪLESTĪBA. Jūsu Skolotāju Vārdu izrunāšana ietekmē jūs ļoti svētīgi un harmonizējoši, tāpat arī noteiktu, jūsu Zināšanās parādošos, Dieva Vārdu, kaut kādu noteiktu skaitlisku vibrāciju utt. izrunāšana. Tāpat arī kaut kādu skaņu, jums zināmu pašu vienkāršāko mantru, kuras labi pazīstamas cilvēcei, tā ir skaņa “OM” utt., izrunāšana. Jūsu garīgās attīstības procesā jūs tā vai citādāk izved uz šīm sakrālajām frāzēm, kurām piemīt ļoti liels spēks, taču jums šīs frāzes dod tikai tajā gadījumā, ja jūs spējat pareizi rīkoties ar tām, spējat pareizi lietot tās, tā kā visums labi zina par šo frāžu spēku un par to, kā tās strādā. Kas var notikt, ja ilgstošu kaut kādas sakrālas frāzes piesaukšanu izrunā cilvēks, kuram nav nekādas vibrāciju pakāpes, iekšējas apzinātības par savu līdzdalību un savu pilnu saplūšanu ar visu visumu, savu daudzdimensionalitāti un dievišķumu? Dot “rokās” viņam sakrālas frāzes, pirmkārt, nav jēgas. Otrkārt, tas var būt bīstami, ne visumam, protams, bet tam cilvēkam, kurš tās izrunā, esot nesagatavots.
Tagad otrs apakšjautājums par dažādiem vārdu salikumiem, kuri tiek izrunāti dažādās valodās, un, šajā gadījumā piemērs, kuru tu mini no krievu valodas. Man, starp citu, jāsaka jums, mani dārgie, ka krievu valoda ir patiešām ļoti bagāta valoda, un tā ir bagāta tieši ar savām daudzajām niansēm, ļoti smalkām vibrācijām, kuras eksistē dažādos vārdu salikumos un kuras eksistē tajā sākotnēji. Un tas ļauj izpaust katrai dvēselei caur vārdiem, izrunājamiem šajā valodā, ļoti lielu savas dvēseles daudzšķautņainību. Tādejādi caur vārdiem un vibrācijām stipri ietekmēt telpas struktūras, kurās atrodas jūsu dvēsele.
Diemžēl cilvēces krišanas laikos daudzējādā ziņā tika pazaudēta valodas kultūra un tās daudzveidība. Notika ļoti liela valodas struktūru un valodas vārdu salikumu, ļoti svarīgu un ar ļoti spēcīgu sakrālu nozīmi tajā skaitā, vienkāršošana. Taču es esmu pārliecināts, ka valodas kultūras atdzimšana un liela daudzuma piesārņojošu elementu izņemšana no tās būs garīguma atdzimšanas jūsu teritorijā liela procesa daļa. Un tas būs ļoti svarīgs process, kurš veicinās šo teritoriju attīrīšanos un tās cilvēces daļas attīrīšanos, kura dzīvo šajā teritorijā. Visdažādākie vārdi, piesārņojoši krievu valodu, aizies nevajadzības dēļ, nepieprasījuma dēļ, tā kā arvien vairāk un vairāk cilvēku nepieņems šīs vibrācijas, nereaģēs uz tām. Un pakāpeniski piesārņojoši un pārtraucoši svarīgas vibrāciju plūsmas vārdu salikumi, neharmoniskas skaņu vibrācijas izzudīs no valodām.
Tādejādi notiks valodas telpas attīrīšanās, telpas, kura ir ļoti svarīgs un spēcīgs faktors garīgās telpas uzturēšanā, kuras teritorijā eksistē tā vai cita valoda. Pateicos tev par šo jautājumu, tas man bija ļoti interesants, un domāju, ka jums atbilde arī atnesīs neapšaubāmu labumu.
ES ESMU JEŠUA
Pieņemts 10.10.2009. Nika
 


[1] Krieviski “ни фига себе” (Tulk. piez.)
[2] Krieviski “НИ-ЧЕ-ГО” (Tulk. piez.)
[3] Krieviski “оооочень” (Tulk. piez.)