trešdiena, 2012. gada 25. janvāris

"Jaunie bērni vecā sistēmā: atslēgas jutīgai sadarbībai"


27/01/2012 - 18:30-20:30 - A. Folkmane – Burgere,
"Jaunie bērni vecā sistēmā: atslēgas jutīgai sadarbībai"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lekcija 


Jaunie bērni vecā sistēmā: atslēgas jutīgai sadarbībai. 
Gan vecāki, gan skolotāji “vairs netiek ar bērniem galā”. Bērni slimo biežāk un savādāk, nekā mēs bērnībā slimojām, skolās viņi “kāpj skolotājiem uz galvas” (“mēs gan tā nevarējām atļauties”), skolās vardarbība jau kļuvusi par ierastu lietu, bērni pagalmos vairs “nelec klasītes”, bet kļūst par datoratkarīgiem, bērni dzer un pīpē jau pat no 10 gadu vecuma . . . Saraksts ar to vēl nebeidzas. . . 


Kas noticis? Kas pie tā vainīgs: paši bērni, vecāki, skolotāji, visatļautība, vide, sabiedrība, izglītības sistēma...? Vai varbūt kaut kas, kas ir mūsu pašu acu priekšā, bet ko vienkārši neredzam, neatpazīstam, nesaprotam, nezinam? Kāpēc neredzam un neatpazīstam? Ja tas notiek tik masveidīgi, tad varbūt kādam tas ir izdevīgi? Kam? Kāpēc? 


Lekcijas mērķis ir iepazīstināt pedagogus, vecākus, psihologus, sociālos darbiniekus, medicīnas darbiniekus un citus interesentus ar sabiedrībā bieži neizprastu, pārprastu un kļūdaini interpretētu tēmu – bērnu garīgumu un no tā izrietošajām vajadzībām. 


Lekcijā aplūkotie jautājumi:
• Tēmas aktualitāte cilvēces garīgās evolūcijas, planētas enerģētisko izmaiņu un augošo krīžu kontekstā. Paradigmu maiņa.
• Cilvēka energoinformatīvā uzbūve. Apziņas līmeņu raksturojums. Mūsdienu bērnu augstā jūtīguma un psihisko spēju zinātniskais skaidrojums.
• Mācību traucējumu neizprastie cēloņi: ko mēs nezinām, neredzam, izliekamies neredzam vai ignorējam? Vakcinācijas sekas. Veselīga uztura loma. Holistiska pieeja bērnu veselības problēmu risināšanai.
• Jūtīgi bērni nejūtīgā izglītības sistēmā un piesārņotā vidē: problēmas un risinājumi.
• Dažas bērnu un pieaugušo saskarsmes problēmas: bērni kā pieaugušo pasaules spogulis. Vardarbības cēloņi skolās. 
• Aktuālākais ar bērniem tiešā saskarsmē esošo pieaugušo personīgajā izaugsmē harmoniskas mijiedarbības nodrošināšanai ar bērniem. 


Lekcijas nobeigumā būs iespēja diskutēt un saņemt atbildes uz jautājumiem.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Lekciju  vada: Aelita Folkmane – Burgere
Lektore, konsultante, semināru un terapijas grupu vadītāja, biedrības “Dabas bērni” vadītāja, 
Latvijas Transpersonālās psiholoģijas profesionālās asociācijas (LTTPA) biedre. 
www.dabas-berni.net 


*** Līdzi ņemiet maiņas apavus vai zeķītes.
Nodarbības cena: LVL 12.-
Nodarbība  noris: K. Valdemāra 34-3 (namrunim zvanīt Nr. 3), III stāvs.
Tālrunis uzziņām: + 371 29 232 672 
e-pasts: centre@terraom.lv