otrdiena, 2012. gada 17. janvāris

2012. Domājiet ar Sirdi!


Lorena Gorgo 2012.gada 10.janvārī
 
No krievu/angļu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa
 
 
„Vispirms mēs vēlamies sveikt un apsveikt jūs! Mēs - jūsu draugi no Mājām, tagad esam tuvāk jums kā jebkad - domas vibrācijā un mēs apsveicam jūs ar ierašanos galapunktā – 2012.gadā. Jums priekšā ir tik daudzas dziļas un aizraujošas pārmaiņas” – Plejādiešu Augstākā Padome (PAP)
 
Mīlestība uzņemas vadību.
 
Un tā, mēs beidzot esam tikuši līdz apsolītajai zemei. Protams, mums vēl nav skaidra priekšstata par to, ko tas nozīmē un, pirmkārt, tāpēc, ka mums nāksies to [apsolīto zemi] radīt. Un ir būtiski tas, ka kopīgiem spēkiem mēs esam sasnieguši to, kam ir jākļūst par lūzuma gadu cilvēces vēsturē. Tiem no jums, kuri apzināti un intensīvi ir strādājuši pie tā, lai atgrieztu MĪLESTĪBU atpakaļ pie sevis, īpaši kopš 1999.gada, kad mūsu riteņi atrāvās no pacelšanās joslas, - Jaunās Pasaules skolotājiem, gidiem, pirmatklājējiem un „tiltiem”, 2012.gads solās kļūt par lielisku gadu, raugoties no viena neparasta skatupunkta, - MĪLESTĪBA beidzot nostājas pirmajā vietā, lai pilnā mērā atbalstītu jūs.
 
Spējas un brīvība ar MĪLESTĪBU vest sev līdzi, būt par visu, pie kā mēs tik smagi esam strādājuši, ir uzskatāma par noteicošo. Noslēdzošā un pilnīgā pārvietošanās no galvas uz sirdi – tas ir tas, uz ko mēs parakstījāmies, kam nesām upurus un, kā dēļ cīnījāmies ar saviem iekšējiem dēmoniem. MĪLESTĪBA vienmēr ir bijusi mērķis. Katra patiesības ieelpa, ko mēs labprātīgi esam veikuši, uzpūta liesmās Dievišķo dzirksti, lai aizdegtu sakrālo liesmu mūsu sirds telpā tādejādi, lai visas mūsu izvēles un nodomi notiktu no MĪLESTĪBAS, nevis no bailēm. Tā ir brīvība, kuru mēs esam nopelnījuši, un gaisma, kurā mēs tagad mājojam, apgaismos katru mūsu pasaules tumšo stūrīti.
 
Dodoties uz SIRDI
 
Mēs nākam MĪLESTĪBAS starā, kuru jūs ļoti labi iepazīsiet šajā gadā, un gribam ieskaut savos mīlošajos apskāvienos visus, kuri stāv pie Jaunās Cilvēces vadības stūres.” – PAP
 
MĪLESTĪBAS vadība mainīs tik daudz mūsu dzīvē šajā gadā, ka līdz tā [gada] beigām mūsu pagātne var kļūt neatpazīstama. Mēs tagad ieejam Visuma plūsmā un daudzi jau sajūt paātrinājumu, ar kādu tagad notiek sinhronizēšanās un pievilkšanās. Un tā ir tikai aisberga redzamā daļa.
 
Paātrinājums, kas ir uzskatāms par mūsu atbrīvošanās no lineārā laika rezultātu, nozīmē, ka „laika” intervāls starp to, ko mēs domājam, un to, ko jūtam, jau vairs praktiski neeksistē. Tas arī nozīmē, ka laika intervāls starp to, ko mēs jūtam, un to, ko piesaistām, arī kļūst gandrīz acumirklīgs. Tas vienlaicīgi gan atbrīvo, gan biedē – atkarībā no veiktā attīrošā darba apjoma, taču vienu var teikt droši – šajā gadā mēs bez šaubu ēnas zināsim, kur mūsu dzīvē joprojām ir nepieciešama MĪLESTĪBA.
 
Galvenais PAP vēstījums 2012.gadam ir tas, ka mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka mūs atbalstīs tikai un vienīgi mūsu mentālie/garīgie procesi. Savu vietu ieņem jauna (MĪLESTĪBAS) dinamika, pie kuras visiem – apzināti vai neapzināti, nāksies pieturēties.
 
„Tiem, kas dod savu ieguldījumu planētas kolektīvajā augšanā un evolūcijā, mēs sakām – jūsu laiks ir pienācis. Jaunā enerģētika, kas atbalsta tikai mīlestībā pamatotus nodomus, ir ieņēmusi savu vietu. Tie, kuri atrodas priekšplānā, tie, kuri cītīgi un stingri iemiesoja MĪLESTĪBU, tagad ieņem savas pozīcijas planētas vadībā. Ļaunuma spēki vairs negūs atbalstu, jo Zemes jaunā konstitūcija ir MĪLESTĪBA” – PAP
 
Lūk, kāpēc tagad ir ārkārtīgi nepieciešams - Domāt ar Sirdi, jo tikai mūsu sirdīm piemīt vajadzīgais saprāts, lai optimāli darbotos jaunajos apstākļos, ar ātrumu, precizitāti un frekvenci, kāda nepieciešama funkcionēšanai 5D uz Jaunās Zemes. Mūsu mentālie līdzekļi tagad tiek pilnībā Sirds Saprāta vadīti, kas nozīmē, ka mēs būsim spējīgi veikt daudz mazāk, ja izmantosim tikai domāšanu, nebūdami sirds vēlmes iedvesmoti. Lai saņemtu pašreizējo enerģiju atbalstu, jebkura rīcība, visam, ko mēs domājam un darām, ir jānāk no MĪLESTĪBAS (bet nevis no bailēm). Šobrīd domāt tikai ar galvu – ir tas pats, kas šaut ar tukšām patronām, tai pat laikā, kad domāšana ar sirdi – liek trāpīt tieši mērķī.
 
Kad mēs harmonizējamies dzīves plūsmā ar to, ko izjūtam pareizu esam priekš mums, ar to, kas mūs aicina, ar to, kas mēs esam vai ar to, kas vēlamies būt, tad mēs saņemam kosmosa atbalstu savu daudzo uzdevumu veikšanai bez piepūles, ar „glanci” un visīsākajā laikā. Analoģiski, ja mēs pretojamies plūsmai un cenšamies pretstatīt mūsu pašu gribu Dievišķajai, kā, piemēram, nosakot „galīgo termiņu”, mēs sagraujam visu maģiju un radām nevajadzīgas ciešanas. Tieši šī dinamika ir atbildīga par to, ka tik daudz kas ap mums sabruks šajā gadā. Tas ir saistīts ar to, ka lielākā daļa pasaules turpina darboties, vadoties no GALVAS, neatkarīgi no MĪLESTĪBAS un bez MĪLESTĪBAS, GARA un VIENOTĪBAS.
 
Taču tiem, kuri domā ar SIRDI un ļauj jūtām atdzīvināt savus priekšstatus un piepildīt savas izvēles, brīnumi patiesi ir iespējami. Lūk, ko 2012.gads jums ir sagatavojis.
 
Pārpilnības Pārpilnība
 
„Jebkuru cilvēku, kurš iemieso MĪLESTĪBU, piedāvā planētai un visam, kas uz tās atrodas, risinājumus, kas balstīti uz MĪLESTĪBU, sagaida panākumi – apmierinājuma, brīvības, prieka, pārpilnības un mirdzošu svētību ziņā” - PAP
 
Šajā gadā visi piedāvātie risinājumi mūsu planētas izvešanai nākamajā līmenī, saņems spēcīgu kosmisko atbalstu un viss, kas noturēja jaunās nākotnes redzējumu un saglabāja neskartas atmiņas par Mājām, saņems mūžīgās svētības dievišķo plūsmu šo MĪLESTĪBAS redzējumu fiziskošanai. Šajā gadā mēs sākam dzīvot ar mūsu mērķi (pilnā balsī) un, beidzot, manifestēt sevis radīto, ko mēs esam plānojuši, šķiet, visu dzīvi.
 
„Mēs to sakām nevis tāpēc, lai izdarītu pieņēmumus, ka tie, kuri lasa šo vēstījumu, negūs atbalstu bez šāda redzējuma. Vienkārši tās struktūras, kas ir jāpiemēro, saņems manifestēšanās spēku ātrāk, pateicoties pārsvaru gūstošai kolektīvajai vēlmei.” – PAP
 
Mēs sanākam kopā svētās savienībās un rezonanšu grupās, kuras veicinās mūsu augstākās kaislības, mērķu un potenciālu izpausmi, un kopā mēs apvienosimies kā kolektīvā dvēsele, lai atbalstītu un nostiprinātu mūsu redzējumu Jaunās Zemes struktūru radīšanās, celtniecībā un uzturēšanā Pacelšanās otrajā fāzē, kura visdrīzāk prasīs daudzus gadus.
 
Mēs pagaidām eksistēsim starp pasaulēm (3-šās un 5-tās dimensiju), izmantojot ceturto dimensiju, kā tiltu starp tām, tā, ka Plejādieši mums iesaka daudz izmeklētāk izmantot mūsu enerģiju un sniegtās iespējas, lai saglabātu līdzsvara sajūtu šajos planētai potenciāli stresainajos laikos. Īpaši tas attiecas uz tiem 4-tās dimensijas „cilvēkiem-tiltiem”, kuri vairāk darbojas ar cilvēku masām, kuras vēl nav izvēlējušās MĪLESTĪBU.
 
(Speciāla piezīme dziedniekiem. PAP norāda, ka tiem, kuri nodarbojas ar dziedināšanu, tagad ir jābūt īpaši vērīgiem savu robežu uzturēšanā.
„Mēs to sakām tiem, kuri spēlē aktīvu dziedinātāju lomas. Stingri palieciet pie sava, attiecībā uz tiem, kam sniedzat savu enerģiju. Būs jūtama ļaunās gribas centienu iekļūt Zemes plānā pastiprināšanās un dziednieki var kļūt tam par vieglu mērķi, pateicoties savai dāsnajai/dodošajai dabai. Atšķirtspēja un apzinātība, kā vienmēr, šeit jums labi noderēs”).
 
12 un 13
 
Plejādieši runā par lielo vibrāciju nozīmi skaitļiem 12 un 13, ar kuriem ļoti bieži nāksies sastapties šajā gadā. Viņi [Plejādieši] piemin noslēgumu mūsu 12-gadīgajai iniciācijai/mācekļa laikam (atcerieties: 12 apustuļus, 12 Jēkaba dēlus, 12 Izraēla ciltis, utt.), kas aktīvi sākās 1999.gadā (8-tā Galaktiskā Viļņa sākums pēc Maiju kalendāra). Mēs tagad esam mūsu transformācijas 13-tajā gadā (Maiju cikls sastāv no 13 gadiem), kurš rezonē ar vesela cilvēciskās pieredzes cikla beigām/sākumu. Mēs arī aktivizējām mūsu 12 spirāļu DNS/12-dimensionālo ķermeņa plānu, kas patiesi nozīmē Kristus apziņas sākumu uz planētas.
 
Cits interesants jaunums, kas saņemts no PAP, ir tāds, ka tie, kuri ir pabeiguši sava 12-dimensionālā plāna atkalapvienošanu, šajā gadā iziet DNS 13.pavediena aktivāciju, ko viņi dēvē par „MĪLESTĪBAS pavedienu” (Es par to vairāk izstāstīšu turpmākajā).
 
Acīmredzot mūsu ķermeņa 12-dimensionālais plāns tika aktivizēts pēdējo Zvaigžņu Vārtu laikā 12:12, bet 13-tais pavediens, kurš, kā es uzskatu, pārklāj visus pārējos 12, tika aktivizēts Saulgriežu laikā un viļņveidīgi pulsēs caur mums līdz 2012.gada decembra Saulgriežiem. PAP saka, ka tiem, kuri atrodas priekšplānā, Saulgriežu punkts ir uzskatāms par pārslēdzēju pārejai no mācekļa uz meistaru. Interesanti, ka Neredzamie tāpat arī, garāmejot, piemin, ka Jēzus „Kristus” (apziņa) bija 13-tais apustulis un, protams, to, ka jaunatklātā Zodiaka zīme – Čūsknesis (kuru es uzskatu par saistītu ar barības vadu) peld izplatījumā.
 
Atcerieties arī, ko Brits Mārtins no CosmicPath.com, kura vārdus es minēju savā 06/10/11 rakstā, teica par jauno Kosmisko Astroloģiju:
„Kosmiskajā Astroloģijā (R) cilvēks atrodas diagrammas centrā, bet katra Zodiaka zīme pārstāv apziņas aspektu mūsu pašu enerģijas robežās. Zodiaks burtiski atrodas mūsos, projicējoties uz āru hologrammu veidā. Mēs esam 13-tā zīme. Iztēlojieties to, kā ķermeni, kas atrodas natālās kartes vai kosmiskā pulksteņa (Kosmiskajā Astroloģijā) centrā un mājas, kas griežas, kā riteņa spieķi, savienojot mūs ar zīmēm”.
 
Tas kļūst jautri.
 
555
 
PAP man arī parādīja, ka līdzās 12 un 13 enerģijām, ievērojams uzsvars šajā gadā tiks likts uz trīs piecnieku enerģijām.
2012. gads – numeroloģiski ir piecnieka gads (2+0+1+2=5)
2012.gadā mēs piesaistām 5-tās dimensijas enerģijas
2012.gadā mēs pilnībā atklājam, aktivizējam un apgūstam 5-to (kakla) čakru.
 
PIECI ir liels skaitlis. Tas ir pilnībā saistīts ar transformāciju, brīvību, pārmaiņām, godīgu pašizpausmi, komunikācijām. Tā kā mana dzīves ceļa skaitlis ir 5, es diezgan labi esmu pazīstama ar šo enerģiju un vienu lietu zinu pilnīgi droši – šis gads NEBŪS garlaicīgs gads. Mēs esam iegājuši tajā, lai līdzdarbotos diezgan ekspansīvā un pat negaidītā notikumu virknē.
 
5D apvienotās un attīrītās mūsu sirds un kakla čakras enerģijas stāsta par mūsu spēju paust savu patiesību MĪLESTĪBAS Balsī. Tādejādi šis būsnozīmīgs gads autentiskai, godprātīgai dzīvei un jaunas, bezprecedenta pašizpausmes iespējas veicināšanai. Tie, kuriem piemīt tīra sirds rezonanse, bez šaubām, ir aicināti izteikt savu patiesību ārpasaulei. Faktiski cilvēki visā pasaulē visdrīzāk jutīs, ka viņiem šajā gadā ir kaut kas jādara, lai atbalstītu Dvēseles balsi, kuru vienkārši ir neiespējami vairs piespiest „klusēt”.
 
Kad mūsu balss skan pilnīgā saskaņā ar mūsu autentisko patiesību, mēs varam piesaistīt 5-tās dimensijas enerģijas un veiksmīgi atstāt aiz muguras blīvumu, smagumu, 3D gravitāciju, dualitāti un cēlonību.
 
Šajā gadā „New-Age” mācība plaši izplatīsies vidusmēra domātāju vidū - tā, ka tie, kuri nodarbojas ar komunikācijām, tiks piesaistīti vēl lielākam darbam un jauniem paņēmieniem. Ir daudz cilvēku, kuri ir gatavi uzņemties daudz publiskākas lomas un, kopīgi ar tiem, kuri darbojas komunikācijas nozarēs: rakstniecībā, masu informācijas līdzekļos, mūzikā, mākslā, izdevējdarbībā – kolektīvi kļūt par jaunās cilvēces „balsi”.
 
Šī grupa var rēķināties ar lielu balvu par saviem labi pārdomātajiem centieniem, taču PAP saka, ka izaicinājums atrast veidu, kā apiet baiļu reakcijas sabiedrībā, pastāvīgi pieaugs reizē ar labvēlīgajiem kosmosa spēkiem. Acīmredzot tas būs monumentāls pasākums, taču MĪLESTĪBAS vadībā – tas var šķist viegls.
 
„Tiem, kuri atrodas kalpošanas cilvēcei priekšplānā rakstniecības druvā un citās komunikāciju jomās, ir pienācis laiks dziļāk iekļūt masās. Kad jūs dziļāk iekļūsiet dažādos jūsu sabiedrības slāņos, jūs ieraudzīsiet to, ka palielinās pieprasījums pēc jūsu dāvanām, talantiem un pakalpojumiem, jo cilvēki kļūst atvērtāki un vairāk tiecas pieņemt jaunas domas un idejas. Mēs iesakām jums pastiprināt jūsu darbu ar Visuma MĪLESTĪBAS rezonansi, lai izvairītos no nevajadzīgām bailēm, un ilgtermiņā jūsu darba sekas radīs transcendences svārstības, kas ietekmēs visu Zemi un Cilvēci pozitīvā un paceļošā veidā.” – PAP
 
Piezīme: Fiziskajā līmenī 5-nieku enerģijas visdrīzāk nozīmēs zināmu 5-tās čakras attīrīšanos (kakls/ausis, vairogdziedzeris, utt.). Tāpēc ir nepieciešams papildus rūpēties par šīm sfērām sakarā ar iespējamo atlikušo emocionālo iespiedumu izpaušanos fiziskajā plānā.
 
Krauja
 
Sākot ar šo brīdi, un līdz 23.janvāra jaunajam mēnesim, mēs atrodamies gaidu stāvoklī. Mums tika dots zināms laiks, lai pabeigtu nepabeigtās 2011.gada lietas un sagatavotos jaunai realitātei. Tam, lai savāktu kopā domas un izlemtu, ko personīgi mums nozīmēs šis jaunais gads, jo tas neapšaubāmi būs atšķirīgs katram no mums. Mēs balansējam uz pašas kraujas malas. Mēs jūtam, ka iniciācijas fāze tuvojas beigām un turpmākais gājums augšup mūs aizvedīs bezprecedenta augstumā, no kurienes mēs spēsim ieraudzīt daudz vairāk, kā jebkad agrāk.
 
Pagātnes balsis var vēl joprojām censties mūs iesaistīt emocionālā korķī, taču lielākoties tās ir tikai pārbaudes, lai parādītu mums, cik tālu mēs esam tikuši un cik ļoti uz bailēm balstītā realitāte ir zaudējusi tās pievilcību ego priekšā. Mēs vairāk kā jebkad agrāk kontrolējam savas domas un tas noteikti labi noderēs mums šajā gadā.
 
Daudzējādā ziņā mēs atkal līdzināmies labi zināmajam „Ākstam” no Taro kāršu kavas, kurš stāv uz nezināmā kraujas, sajūtot pacilājošu satraukumu pirms jauna ceļojuma, taču šajā reizē, esam bruņojušies ar visu gudrību, kas pasmelta no tikšanās reizēm ar mūsu pašu bailēm ilgā un vientuļā ceļojuma laikā uz ēnu valstību un atpakaļ. Mums vēl ir daži dārgi mirkļi tam, lai palūkotos apkārt, atskatītos atpakaļ, lai ieraudzītu un novērtētu to, cik tālu mēs esam tikuši. Pavērst fināla skatienu uz priekšu, uz mūsu nākotnes iespēju ainavu, kamēr mēs gatavojamies doties ceļā lejup, uz laukiem, ārējā pasaulē, lai (uzdrošinos teikt) atkal kļūtu par daļu no civilizācijas (lai arī pilnīgi atšķirīgā veidā).
 
Mūsu vienīgā loma tagad ir BŪT MĪLESTĪBAI. Nest MĪLESTĪBU visā, ko mēs darām, un visiem, ko sastopam. Dzīvot tik pilnīgi MĪLESTĪBĀ, lai mūsu entuziasms izplatītos, kā aizraujoša kaislību uguns. Iztēlojieties iedvesmotu dzīvi un haosu un brūkošās pasaules bailes. Vienu varam teikt ar pilnu pārliecību – tagad mēs būsim pamanāmi.
 
„No šī brīža un visas nākamās tūkstošgades laikā MĪLESTĪBA, kā dominējošais spēks, restrukturēs visu uz planētas. Ikviens no jums nonāks pie sapratnes par patieso mērķi jūsu klātbūtnei šeit, par jūsu Dvēseles izcelsmes ģenētisko līniju, par jūsu ieguldījumu Pacelšanās procesā un jūsu personīgā MĪLESTĪBAS virziena un fokusa pilnu spektru un iespējām. Jūs saskaņojaties ar Kosmisko Sirds ritmu, kas pulsē un sitas unisonā ar Zemi, un šajā harmonizācijas procesā jūs nonāksiet pie patiesās cilvēku inkarnācijas nozīmes izpratnes.” – PAP
 
Pārskats/Kopaina
 
„2012.gads atnesīs daudz skaidrāku, daudz plašāku Visuma darbības mehānismu izpratni un jūs radīsiet saskaņā ar šo izpratni. Ir ļoti daudzas lietas, kas ir jāapgūst, lai gan jūs to visu jau ziniet.” – PAP
 
Ieejot šajā izšķirošajā pārmaiņu gadā, mēs izdarīsim daudzus atklājumus attiecībā pašiem uz sevi un savām – kā Jaunā Cilvēka iespējām. Šīs iespējas ir ļoti plašas un daudziem pagaidām nesaprotamas, tomēr Zvaigžņu Būtnes mums apliecina, ka, saplūstot ar Visuma spēkiem, mēs sapratīsim, ka mums burtiski nav robežu un, ka MĪLESTĪBA atver visas durvis uz visām iespējām.
 
Mēs vēl joprojām atrodamies procesā, lai ievestu gaismā visblīvākos mūsu „Es” (fiziskā un emocionālā) aspektus, un vēl joprojām veidojam platformas un gatavojam pamatus Jaunajai Zemei un tiktāl, cik man tika parādīts, tas arī būs galvenais mūsu uzmanības fokuss, īpaši 2012.gada pirmajā pusē. Kā es to redzu/saprotu, tas ir laiks, kuru Kosmoss ir piešķīris un kuru tas atbalsta, mūsu ārējās pasaules transformēšanai līdz tādai pakāpei, lai tā spētu atspoguļot mūsu jaunās iekšējās pasaules maģiju.
 
Tas ir tas, ko es varētu nosaukt par transformācijas gadu. Es neesmu pārliecināta par to, ka viss šis process notiks tauriņu un varavīkšņu pavadībā, taču es patiešām jūtu, ka mēs, beigu galā ieraudzīsim/sajutīsim/pieskarsimies dažu senu nodomu rezultātiem. Par šī gada atšķirību ir uzskatāms tas, ka pārmaiņām, kuras mēs vēlamies tagad, ir enerģētisks/debesu pamats to fiziskošanai Zemes plānā ... piepildīts ar daudzām iespējām, brīnumiem un svētībām. Laikā, kad daudzi ap mums tiks dziļi iegremdēti sabrukuma fāzē, mēs nodarbosimies ar mūsu sapņu fizisku radīšanu un ieņemsim savas likumīgās pozīcijas, kā Jaunās Zemes Glabātāji. Un tā rezultātā – viss mūsu dzīvē arī mainīsies.
 
Mēs neapšaubāmi vēl joprojām atrodamies iemiesošanās procesā un mūsu šūnām vēl ir daudz kas jāpagūst, taču, saskaņā ar PAP teikto, tajās [šūnās] izdarītās izmaiņas, kas nepieciešamas jaunās enerģētikas uzņemšanai, ir pabeigtas.
 
Jaunajā cilvēka bioloģijā sirds (burtiski) darbojas kā smadzeņu centrs jeb centrālais saprāts, un spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu enerģijas atkodēšanā, daudzdimensionālajā apstrādē un pat starpdimensionālajā komunikācijā. Noliekot sirdi pirmajā vietā, mēs iegūstam pilnīgu kontroli pār mūsu dzīves virzieniem, un apmācības process, lai orientētos šajā jaunajā saprātā un bioloģijā, aizņems lielāko 2012.gada daļu.
 
„Jaunā cilvēka operētājsistēma kļūst par cilvēces evolūcijas vadības centru. Tas, ko mēs ar to domājam ir tas, ka ... jaunā cilvēka bio-enerģētiskā sistēma ir paredzēta, lai darbotos vienīgi Universālās MĪLESTĪBAS uzturēta, no augstākās sirds rezonanses un dzīvības spēka, kas to padara dzīvu. Šī MĪLESTĪBAS upe (universālais dzīvības spēks) plūst caur jaunā cilvēka sirdi, sniedzot viņam iespēju kalpot par dzīvu harmonisko frekvenču rezonatoru un, tādejādi, dzīvot harmonisku dzīvi” – PAP
 
Es domāju, ka vairums lietu, arī visas šīs pārmaiņas, notiks secīgi, tomēr ar tādu ātrumu vai spēku, ar kādu manifestācijas ir iespējamas tagad, nav vērts gaidīt pārāk daudz. Tas nozīmē, ka saskaņā ar PAP teikto, agrākais, kad mēs varam sagaidīt ievērojamas izlaušanās pazīmes, īpaši saistībā ar to, kas attiecas uz mūsu bioloģisko pārveidošanos, būs ap Saulgriežiem. Mums visiem vēl ir jāizdara vajadzīgā pielāgošanās, strādājot ar mūsu cilpām un mezgliem, un tas vienmēr ir kaitinoši, ... bet ir vajadzīgs ... apturēt/palaist enerģijas, kad mēs virzāmies uz priekšu satraucošā tempā un pēkšņi zaudējam pamatu zem kājām. Šis pārveides process turpināsies, pat vēl ātrākā tempā, kā līdz šim, līdz brīdim, kamēr katrs mūsu būtības līmenis nonāks līdz pilnīgai saskaņai ar jauno un patieso.
 
Pilns Cikls
 
Ir tik grūti to saprast, tomēr ir tik aizraujoši/sirreālistiski un baisi sacīt, ka šis oficiāli ir mans pēdējais un noslēdzošais enerģētiskais vēstījums.
 
Pirms septiņiem gadiem, kad šis telepātiskais ceļojums man aizsākās, man pat nebija pilnīgi nekāda priekšstata, kur es ieeju (un tas arī ir labi). Gars aicināja, es atsaucos un mana dzīve vairs nebija laimīga. Ja es būtu zinājusi par visām tām šausmām, kas mani sagaida, tad neesmu pārliecināta, ka būtu veikusi visu šo pārgājienu kopā ar jums visiem. Tā, ka liela daļa manas pateicības par šo procesu ir vienīgi tajā iespējā katru reizi redzēt vismaz soli tālāk uz priekšu savā ceļā.
 
Runājot pavisam vaļsirdīgi, man nav atlicis nekā, par ko es varētu jums pavēstīt attiecībā uz mūsu nokļūšanu šeit. Viss jau ir pateikts un man oficiāli nav vārdu (tas izklausās smieklīgi maniem tuviniekiem, ja kāds no viņiem lasa šo). Pirmā mana galaktiskā darba līmeņa būtība bija tajā, lai atvestu mūs visus (ieskaitot sevi pašu) līdz tam, lai mēs DOMĀTU AR SIRDI, un tagad, kad mēs esam šeit, vai es esmu bezdarbniece?
 
Nē, nopietni. Manas Dvēseles kontrakts pirmajā pacelšanās posmā, kura jēgu es nezināju līdz brīdim, kad tas gandrīz bija beidzies, tagad ir beidzies un es oficiāli esmu BRĪVA.
 
Kas tālāk? Nu, pirmkārt, es lecu nezināmajā kopā ar jums visiem, lūdzoties, lai mani spārni izplestos un sāktu strādāt. Vai, lai jaunā cilvēka instrumentu izlases komplektā būtu arī izpletnis. Jebkurā gadījumā, ThinkWithYourHeart priekšā stāv lielas pārmaiņas!
 
Taisnību sakot, man jau ir dažas idejas par to, kas tas būs, taču, tāpat kā jebkuram citam, man tas viss ir jārada. Tādejādi man būs vajadzīgs kāds laiks, lai ieviestu kārtību veikalā, pirms uzrasties otrajā fāzē, kura – teiksim tā – stipri atšķirsies no pirmās. Mans darbs ar Plejādiešiem 2012.gadā turpināsies, taču citā formātā un kontekstā. Informācija jau mazāk atšķiras no tās, kas būs, un vairāk – no tās, kas ir. Un liela tās daļa, šķiet, skars to, lai noskaidrotu, kādā veidā lietas notiek šeit, kas – man par pārsteigumu – ne visā ir pilnībā dabiski. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti daudz kas, kas ir jāapgūst attiecībā uz darbošanos jaunajā pasaulē, jo praktiski viss tajā mainīsies, ieskaitot mūsu līdzdalību tajā.
 
Tā, ka patreizējā mirklī, es varu teikt, ka: 1) es patiesībā nekur neaizeju. Tā ir tikai pārmaiņu izstrāde kostīmā. 2) tagad, kad mēs visi, beidzot, DOMĀJAM AR SIRDI, mani talanti oficiāli tiek pasludināti par nederīgiem.
 
Un, visbeidzot, pats svarīgākais – PALDIES JUMS! Es patiesi nespēju izpaust vārdos to pateicību, kāda piepilda manu sirdi, kad es domāju par to beznosacījumu MĪLESTĪBU un atbalstu, kādu jūs man dāvājāt visu šo gadu gaitā. Jūs ne tikai sniedzāt man izdzīvošanas iespēju dažu šausmīgu finanšu minimumu laikā. Tomēr tieši pateicoties jums, mana garīgā ģimene, es turpināju atrast sevī drosmi ticēt sev un palikt uz ceļa. Godīgi sakot, tā bija šausmīga pieredze – būt vienlaicīgi (savā ziņā) gan skolotājam, gan māceklim. Un dažkārt tas bija biedējoši. Taču šī darba gaitā es uzzināju tik daudz par sevi pašu un savām iespējām, ka šādas publiskas augšanas risks ir bijis tā vērts. Vismaz, no mana skatupunkta raugoties.
 
Tā, ka pirms ļauties kārdinājumam pārvērst šo, nu jau par episku kļuvušo, rakstu bezkaunīgā runā līdzīgi, kā Oskara pasniegšanas ceremonijā, es vienkārši gribu izmantot iespēju pateikt paldies jums par jūsu brīnišķīgajām un daudzveidīgajām izpausmēm, galvenokārt, par jūsu mērķtiecību, drosmi un gara spēku izstarot gaismu, izpaust savu (augstāko) būtību pasaulei, kā arī par to, ka palīdzējāt man iziet caur patiešām tumšiem laikiem un padarījāt iespējamu manu ceļojumu sevis atvēršanā jums visiem.
 
Un, lai gan šis konkrētais mana ceļojuma posms šeit beidzas, tas patiesībā ir tikai pats sākums kaut kam daudz satraucošākam priekš mums visiem. (kas patiesībā šajā posmā var nozīmēt vienkārši vēl dienu bez atpūtas). Vairāk kā uz jebko citu, es ceru, ka ikviens no jums pievienosies man uz Jaunās Zemes, Pacelšanās otrajā fāzē, Jaunās Pasaules Radīšanā!
 
„2012.gadā jūs uzzināsiet, ko nozīmē būt iemiesotas Gaismas Meistaram. Un šajā ziņā jūs būsiet gidi un pirmatklājēji. Jūs sagaida tik daudzi atklājumi šajā nākamajā Pacelšanās fāzē un prieks atgūstot atmiņas par VISU ESOŠO. Tagad mēs no jums atvadāmies, cerot uz vēl ciešāku sadarbību nākamajās dienās, nedēļās un mēnešos šajā izlaušanās gadā. Gadā, kad cilvēces SIRDĪ uzvaru ir guvusi MĪLESTĪBA!” – PAP
 
Līdz jauniem sākumiem...
Lorena